Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Dost ošklivá čísla.

3. ledna 2017 v 20:13 |  Aktuálně
Německo:
Za 9 měsíců roku 2016 spáchali migranti 214.600 trestných činů. Z toho 6 % vyústilo ve zranění německého občana a 1,3 % tvořila sexuální napadení či znásilnění.
6 % z 214.600 = 12.840 zraněných Němců za 9 měsíců.
Za jeden měsíc to znamená 1.427 zraněných Němců. Denně tedy migranti zraní 48 Němců.
1,3 % sexuálních trestných činů z 214.600 = 2.790 sexuálních trestných činů za 9 měsíců.
Za jeden měsíc to znamená 310 sexuálních trestných činů.
Denně tedy migranti spáchají v Německu 10 sexuálních trestných činů.
Za rok 2015 bylo migranty spácháno 114.238 trestných činů:zdroj: http://www.quintus-sertorius.net/news/dost-oskliva-cisla/
 

Totalitní světovláda-audio

9. července 2016 v 16:36 |  Totalitní světovláda
Totalitní světovláda-audio

https://www.youtube.com/watch?v=02wPR9WVGCU

Velká Dohoda

6. května 2016 v 6:12 |  Aktuálně
VD. Velká Dohoda. Oddělme zrno od plev.

JEDNOTNĚ PRO BUDOUCNOST NÁRODA


http://e-petice.cz/petitions/vd-velka-dohoda-oddelme-zrno-od-plev-zvitezi-ego-jednotlivcu-nebo-odpovednost-za-zivot-nas-vse-.html


 


Referendum a Kniha lidu

22. února 2016 v 10:43 |  Aktuálně
Hlavně aby se vlk (občan) nažral a koza (korýtka) zůstala celá))
Budeš stále hrát podle samozvaných pravidel, občane!?))
Každé celostátní referendum by muselo být opřené o vlastní zákon, obdobně jako když Češi hlasovali v roce 2003 o vstupu do Evropské unie. Nově by ale politici měli povinnost takový zákon připravit, pokud je k tomu občané vyzvou.
Zapovězený by byl také zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a k rozhodnutí o státním rozpočtu. Lidé by nemohli přímo také vyměnit konkrétního člověka v jeho funkci, zasahovat do řízení, které rozhoduje o právech a povinnostech osob nebo do výkonu moci ústavodárné či zákonodárné.
A nepřípustné by podle návrhu bylo i vyjádření k bezpečnostním otázkám státu nebo zásahy do působnosti České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu.

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/vlada-schvalila-zakon-o-referendu-na-jeho-vyhlaseni-bude-stacit-250-tisic-podpisu.html

Návrh na vyvolání veřejného jednání o otázkách referenda a Kniha lidu:

audio:
Referendum a Občanský tribunál
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=1977

Referendum jako počátek všeho?
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=3360

Kniha lidu o referendu
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=4316

Z_Ponert a opět referendum
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=4566

Jak s referendem?
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=5603

Referendum po x-té
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=5860

Uprchlíci a referendum
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=5868

Kniha lidu:
Kniha lidu od Z.Ponerta - tato kniha vznikla jako další sofistikovanější pokus Z.Ponerta o vzkříšení poznání mezi všemi občany České i Slovenské republiky.

Vy, všichni, kteří máte pocit, že je nutné pozvat na pomoc našeho prezidenta, aby učinil to, co slíbil - Vy všichni si tuto knihu pořiďte a shánějte podpisy, ať prezident dostane mandát k zahájení celospolečenské diskuze, za účasti kamer ČT, o podmínkách referenda!

http://www.narodnirada-skde.cz/


V jakém případě nelze konat krajské referendum?
Krajské referendum nelze konat o otázkách, které jsou zákonem taxativně stanoveny, a to:

o ukládání pokut a o rozpočtu kraje,
o zřízení nebo zrušení orgánů kraje a o jejich vnitřním uspořádání,
o volbě a odvolání hejtmana, jeho náměstků a členů rady kraje, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů kraje,
jestliže by otázka položená v krajském referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v krajském referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky kraje, nebo
jestliže od platného rozhodnutí v krajském referendu do podání návrhu na konání krajského referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Vítáme Vás

26. října 2015 v 0:01 |  Dokumenty
Vláda nám sprostě lže...!

Naše vláda má speciální web. stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve emigranty do ČR.
A na tomto webu jsou přímo uvedené kontakty na takzvané v uvozovkách "neziskové" české organizace pro podporu imigrantů, které jsou placeny touto vládou ČSSD, hnutím ANO
a KDU-ČSL stamiliony korun z našich veřejných peněz.
A hned na titulní straně tohoto webu se píší tato slova:
"Hledáte azyl?
Emigrujte do České republiky. Vítáme Vás"! Následně jsou na přiložených mapách dokonce nakresleny doporučené
trasy, kudy se k nám mají ilegální imigranti dostat.
https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/
https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/

web https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/Další články


Kam dál