Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

AKTA XXL část II.

29. listopadu 2008 v 11:58 | cendas |  AKTA XXL
Dovětek

Pokud jsem někoho svými řádky vyděsil pak se velmi omlouvám.Stěžejní události dvacátého století potvrzují úspěšnost všemožných prorockých předpovědí.Nabízí se otázka,zda bychom je dokázali odvrátit či změnit i při správném výkladu předpovědí s předstihem.Dnes se vzájemně mordujem o každou kapku ropy a možná už zítra se strhne mela o poslední kapky vody.Historie nám ukazuje že před námi již mnoho kultur mělo nesmrtelné ambice.Některé postihla změna klimatu a jiné přírodní pohromy zásadního rozsahu a donutila je pokračovat v existenci na jiném zeměpisném místě kde byli příznivé podmínky.Jiné říše se neustále rozpínali až byli ve své době neohrozitelné zvenčí.Kupodivu k jejich rozvrácení a zániku docházelo vnitřním vlivem.Je ta podobnost s našim letopočtem čistě náhodná?Všem věřícím čtenářům,bez ohledu na jejich vyznání,bych rád vzkázal - ať nečekají že se objeví nějaký spasitel a vše za nás napraví.Ateistům zase z jiného konce totéž.Nečekejte ani nedoufejte že genový inženýři brzy najdou a následně eliminují náš sobecký gen ze života příštích generací.Naše realita má pramálo společného s pohádkovými příběhy kde dobro nakonec vždy vítězí nad zlem a všichni si šťastně žijí mnoho a mnoho let.Další proroky avizovaný celosvětový násilný konflikt,pokud není náš výklad mylný,je odhadován na druhou polovinu jednadvacátého století a měl by být veden dlouhou řadu let.Jaké prostředky by mohli být použity si ani neumím představit.Vážení čtenáři,ať už si v tuto chvíli myslíte cokoli,nestyďte se podělit o své poznatky,pocity a zkušenosti v souvislosti s naši vlastní existencí.Jsem otevřený všem vašim názorům a dost možná je mezi vámi či v okolí nějaký všeználek jenž zná řešení.Z historie známe příklady osobností jenž otevřeně propagovali hodnoty jenž nelze zpeněžit.Například - J.F.Kenedy,J.Lenon,M.L.King a další.Jistě není náhoda jejich násilný odchod z tohoto světa vždy rukou ,,psychicky narušeného člověka."Nebo vás toto vysvětlení uspokojuje,necháme to plavat?Jsem přesvědčen že je vše zcela jinak.

I lidé jenž bagatelizují známá i méně rozšířená proroctví se mohou seznámit s prací politologů a dalších odborníků na dění ve společnosti i s odhadovanými pravděpodobnými směry,jimiž by se mohla naše společnost dále ubírat.(Za všechny bych velmi doporučil seznámit se s dílem S.P.Huntingtona ,,Střet civilizací")Ze všech dosavadních poznatků vyplývá že jsme vždy měli a stále máme své živůtky ve svých rukou. - Opravdu jste přesvědčeni že je naše existence výsledkem naši svobodné vůle? Dívejte se pozorně kolem sebe a neomezujte se pouze na informace v médiích.Je to jen výborný prostředek k našemu dezinformování,otupění a nedivte se i ovládání naši mysli.Vše co se dnes kolem nás děje a ještě bude dít,bylo cíleně promyšleno již před lety.Ptáte-li se kým,pak vězte že jsou to lidé ovládající finanční trhy celého světa a nutící představitele všech státečků i velmocí prosazovat jejich zájmy. Vaše existence i případné utrpení je jim zcela lhostejné a jediným zájmem je jim neustálý zisk a cílem absolutní moc,v celosvětovém měřítku,na čemž trpělivě pracují krůček po krůčku.Vlastní totiž ten nejhorší a nejspolehlivější prostředek hromadného ničení.Tím jsou všem známé peníze různých měn. Tito lidé jsou u mne největší zločinci všech dob,protože jejich zamýšleného cíle se nepodařilo dosáhnout žádnému dobyvateli v historii.Díky naši lhostejnosti,netečnosti a následné poslušnosti se jim daří tento cíl každým dnem přiblížit a každý válečný konflikt je ten nejspolehlivější urychlovač. Místo aby jejich podvodné a chamtivé jednání bylo potrestáno,bylo naopak zlegalizováno.

Možná si nyní milý čtenáři kladete stejnou otázku.Jak takový prostý človíček se svými radostmi i starostmi,jehož jediným vlivem na dění ve společnosti je vhození svého hlasu pro vybraného kandidáta do volební schránky,může ovlivnit,jakým směrem se bude ubírat naše nepospolná společnost.Určitě stačí začít u sebe a to změnou myšlení a životních hodnot.Přestat hledat rysy v nichž se s těmi či tamtěmi lišíme a více si všímat co je nám společné.Nevnímat jiné kultury jako naše potenciální nebezpečí,což je jakási naše přirozenost ale naopak přijímat vše co je pozitivní a co nás může vzájemně obohatit..Nejde přehlédnout naše reakce při setkání s neznámým předmětem či bytostí.Okamžitě tasíme kolty a až následně se zajímáme s kým nebo s čím máme tu čest. Lidí jenž nám mohou být příkladem je stále dost.Stačí je jen následovat.Všichni například známe náš Český fenomén z dvacátého století jenž nemá ve světě obdoby.Pro ty kdo ani netuší,rád vysvětlím.Tím fenoménem není nic jiného než naše trampské hnutí,kde základním naplňovaným standardem a pro zúčastněné též samozřejmostí,je prosté kamarádství a sounáležitost s přírodou.Skeptici mohou oponovat že jde jen o neškodné trávení volného času několika naivních snílků.Vždyť to jejich zalamování palců a hulákání při kytarách nemůže nikoho pozitivně ovlivnit.Nakonec vždy neděle jejich bláznovství ukončí a jsou z nich stejní konzumenti jako ostatní,jimi hanlivě nazývaní paďouři,mastňáci a podobně.Každý kdo mohl zažít třeba jen jedinou noc pod širým nebem s partou dobrých kamarádů mi dá jistě za pravdu že byl chtě nechtě pozitivně ovlivněn a většině se tento náš fenomén stal celoživotním stylem.Jsem šťasten že se jednou obětí stala i moje maličkost.Nevidím tedy žádný důvod proč by se tento životní postoj nemohl prosadit a rozrůstat i po neděli.Dřív než kdykoli v historii je potřeba otevřít oči co největšímu počtu lidí,přimět je přemýšlet vlastní hlavou a nebát se vyslovit nahlas svůj názor.Třeba i bláznit pro věc,přehlížet posměšky přirovnávající naše jednání k Donkichotství a donutit naše zákonodárce změnit skutečnost,kdy jsou peníze nad zákon.Na závěr bych rád upozornil že koncem minulého století,tuším že kolem roku 1997,byla oficielně uznána tzv.,,teorie chaosu".V podstatě se jedná o nám dobře známí dominový efekt.Oblíbené vysvětlení uvádí příklad,kdy obyčejné mávnutí malé vážky kdesi v Asii může vyvolat reakci jenž má katastrofální následky na opačné polokouli.Přiznejte si upřímně ti z vás kteří byli například skálopevně přesvědčeni,že finanční problémy v USA se nás netýkají.Jsem přesvědčen že tato teorie se dá použít i cíleně opačným směrem.Proč by například malé nepatrné plácnutí do stojaté vody v podobě prostého vyjádření svého skromného názoru nemohlo vyvolat vlnu,jenž by byla očistcem lidem stojícím u kormidla i těm co je skrytě navigují.Snad se nám podaří nenaplnit alespoň jedno nepříznivé proroctví dříve než se stane realitou životní postoj mnoha z nás,říkající - po nás potopa.Jste snad spokojeni ve světě plném lží o kterých ani nepochybujete a berete je jako daný fakt.Copak je vám lhostejné že vás může někdo beztrestně fyzicky odstranit kdy si zlíbí?Copak vás opravdu zajímá jen jak právě hrála Sparta?Chcete se snad dobrovolně nechat očipovat aby jste byli snadněji ovladatelní a dali se kdykoli při sebemenším vybočení z řady vypnout?Po té bude pozdě honit bycha a přát si vrátit čas a mít ještě možnost něco ovlivnit.Je nejvyšší čas nazývat věci pravými jmény.Pro příklad nemusíme daleko.Naše známé a proklamované úsloví že,,pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí",neodpovídá skutečnosti,kdy,,smyšlená pravda a sobecká láska vítězí nad vším až nezbude nikdo čistý."Možná že i ve veřejně dostupných proroctvích jsou promyšleně podstrčeny informace týkající se věcí příštích.Všechna proroctví se kterými jsem měl dosud možnost se seznámit vesměs nabádají abychom si všímali povšechných úkazů(např.různé přírodní anomálie,postavení hvězd či naše vlastní chování)předznamenávající blížící se událost.Stále častěji se v nich však objevují konkrétní letopočty jenž se nápadně shodují.Možná pro to abychom byli přesvědčeni že se jen naplnila něčí předtucha a ani nás nepadla myšlenka že je vše předem plánováno.(Teď samozřejmě nemám na mysli předvídané přírodní úkazy,ale různé místní i mezikontinentální válečné konflikty.)Moc bych si přál aby toto byla jen moje mylná spekulace.

Bez obalu - (závěrečná přestřelka)

Dlouho se zajímám o záhady všeho druhu včetně proroctví,jak jste si již všimli.Při hledání nových poznatků mne jakási náhoda zavedla k poznání,které mi otevřelo oči.Věřte že jsem byl na tom stejně jako většina z vás.Také jsem netušil že existuje paranormální jev,jenž se vymyká chápání obyčejných smrtelníků.Pojem paranormální je zde zcela na místě a nejde o nic menšího než naši realitu.Jsem velmi vděčný lidem kteří přes všechny obtíže a rizika neustávaj ve svém úsilí zjišťovat a informovat nás,jak se věci skutečně mají.Dlouho jsem zvažoval zda si raději nemám nechat vše pro sebe,zda nenadělám více zbytečné škody když někoho připravím o iluze.A o to právě jde,abychom se starali jen o sebe,nic neviděli,na nic se neptali a ještě se spokojeně usmívali.Když vidím kolem sebe vaši zmatenost, lhostejnost a často i aroganci v podobě projevů typu,,chudí by chtěli řídit svět,to by to dopadlo."Jak se to daří pod taktovkou vyvolených samozvanců víte všichni.Mají k dispozici vše,ovládají media,ozbrojené složky a nejlepší mozky světa,které za jidášský groš prodají své vědomosti do rukou několika chorých jedinců,a většina ani netuší.Jejich koncert je vskutku virtuózní.Pak tedy nemohu jinak i s vědomím možných následků na vaši psychiku.Možná mi zítra neopětujete ani pozdrav,možná i budete nenávidět že jsem vás tak neomaleně vytrhl z krásného snu.Omluvte mi tu malou filmovou fintu.Přišlo mi to přirovnání trefné a mělo za účel vzbudit vaši zvědavost a zájem.Brzy mi dáte za pravdu že je toho moc a nedá se vše strávit naráz.Jsem přesvědčen že když se mi podaří otevřít oči jedinému z vás,měla přece jenom tahle filmařina nějaký smysl.Stále mne napadají další a další spekulace které může ověřit jen budoucnost.Za všechny uvedu jednu.Možná jsou nám záměrně podstrčeny informace ve všech oblastech a ti šmejdi dobře vědí že se najde pár zoufalců kteří si to nenechají pro sebe,vyvolají ke všem stávajícím i názorový rozpor,což je jen další kvalitní palivo na ohniště pod kotlem.Pak stačí být trpělivý a vyčkat až bude vše potřebné nachystáno a zmíněné ohniště zažehnout.Dál už to jde samo.Vím že jsem mohl někomu způsobit pořádný šok,tuším však možnost mnohem většího s trvalými následky.Projděte si v klidu přiložené materiály,snažte se nepodávat emocím,uvažovat racionálně a pokud možno být nad věcí.Snad vám to pomůže pochopit nepochopitelné.Pak začnete vidět věci které jste zatím neviděli díky dokonalé iluzi.Například jak je to s tím našim radarem v Brdech,když nikdo nestál o náš názor v referendu a my se spokojili s předhozenou kostičkou v podobě bezvízového styku s USA.Na co jej tady potřebují?Kvůli raketám nějakého šílence z tramtárie?Na to přeci budují kosmický deštník kterému nic neunikne.Tušíte vůbec že již existuje systém který zachytí data našich SMS,e-mailů a další?K čemu pak asi?Co když ten radar je vysoce výkonná mikrovlnná zbraň na záměrně vyprovokované nepřátele.Už nevím přesně ve které předpovědi byla zmínka o dlouhém ohnivém hadu valícím se na Evropu a o vozech které pokračují neovladatelné v jízdě.Kdo ví jaké šílenosti se na nás chystají když je vše tajeno.Z neověřeného zdroje mám informaci o chystané zkoušce nového prezidenta USA,v podobě prohloubení krize,zda ji ustojí.(prý 22 tého ledna 2009 či později)Pokud ne,už mají nachystané náhradníky.Možná mladý Clinton,možná další z rodu Bushů(Jeb) nebo někdo jiný.Každopádně mají připravené hřiště.Na druhé polokouli a možná už i u nás,se budují koncentrační tábory a najímají cizinci do ozbrojených složek.Na co asi?Že by se ti šmejdi dali na charitu a chtěli ubytovat a nakrmit potřebné lidi v jejich nouzi?Co už mi ale vůbec hlava nebere je chystaný systematický holocaust jaký nemá obdobu.Vynořují se další netušené souvislosti. A i když nejsou podloženy důkazy,stačí se jen dívat,za neznámé dosadit známé a jde již o jednoduchý příklad.Napadlo nás někdy jakou účinnost mohou mít obyčejné pojmy jenž slýcháme denně?Například hospodářská výpomoc,volný trh,příliv zahraničního kapitálu,národní bezpečnost,v poslední době slůvko terorismus a dokonce i samotný pojem demokracie.Vše se dá zneužít.Nejsou zas tak dávno časy kádrových posudků kdy se nenosilo mít vlastní názor a ještě jej prezentovat.Dnes máme prý svobodu slova a nikdo paradoxně,neposlouchá.V Austrálii již začala cenzura internetu a demokraté se učí totalitním způsobům vynucování moci.Lze si jen domýšlet,záměrně vyvolané znehodnocení měny,záměrně vyvolané nepokoje a tak dále.Musíme si ujasnit jak se vlastně dělá taková iluze.Varietní umělci mi snad potvrdí že jde jen o to být neustále minimálně o krok či více dál,než je právě prezentováno publiku.Dívejte se pozorně kolem sebe a bude vám jasnější co se dá očekávat.Nyní jste již na dobré cestě k poznání.Případné pocity strachu a bezmoci nejsou na místě.Věřte že ti šmejdi co si říkaj oligarchové,(to znamená že sami sebe přesvědčili že jsou geneticky předurčeni vézt naše životy)dřív to býval bůh.Oni mají mnohem větší obavy právě z toho že je prokouknem dřív než se jim jejich obludné dílo podaří dokončit.Pak již bude jen na vás jak s tím naložíte nebo zda přijmete nové desatero.Nikdo nemá nárok beztrestně ničit co mu nepatří.Máme jen jeden domov a jeden život.Je naší povinností k příštím generacím nezaspat dobu.

Ještě jednou se velmi omlouvám,pokud přeci jenom někdo utrpí psychickou újmu.Věřte mi však že jsem musel pustit ven toho čerta.Udělali by jste totéž.

Nebo se ve vás pletu???

Čím více politických,náboženských,etnických,sociálních,názorových a jiných neshod, - tím lépe.


Pro koho?

- Současná ideologie neomezeného ekonomického růstu, je vlastní příčinou deformace západních společností.

Lidičky - my poslušné ovečky,je nejvyšší čas otevřít oči dřív než zatroubí verbíři.

Pak už to šílenství nepůjde zastavit.

- Jakých indicií ještě třeba o obludnosti naši padesátiletky,o bezcitnosti lidí jenž jsme si sami (ne)zvolili aby nás vedli k lepším zítřkům?


- VZBUĎÁÁR !!!


"Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace.

Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem."


(David Rockefeller, fórum OSN, 14.9.1994)


PS: Všem kdo mají zájem udělat si vlastní obrázek jak se asi události kolem nás mají, doporučuji knihu od Karola Ondriáše,,Kecy a fakta o tzv.demokracii"(EKO-konzult 1999)

Všem zájemcům doporučuji také pročíst si přiložené články a shlédnou filmové dokumenty ve složce odkazy a Videa.

Nebo si počkejte až je odvysílá některá televizní stanice.


Přemýšlejte o tom - cendas

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 brouk56 brouk56 | E-mail | 18. listopadu 2012 v 17:34 | Reagovat

Strach nemám, lituji, že dnes nejsem mnohem starší, že ještě nemám alespoň 70-80let. To krásné jsem prožil v těch tzv.totalitních letech, dnes v období rozkvétajícího a "prosperujícího" (pro někoho), kapitalismu, se nemůžu dočkat až celý svet zdechne i se mnou! A taky se svými vládci (a to je hlavně důležité)!Už vím, proč se Védach píše že 400 německých rodin odešlo bydlet ke Krasnojarsku. A nebyl to leckdo! Oni to vědeli už 6 let dozadu,že Evropa zhyne,možná půjde pod vodu! Phe....

2 Rouhavý Lumír Rouhavý Lumír | 14. května 2013 v 14:18 | Reagovat

Ten plačící Pražský hrad, to jako svatý Václav plakal nad tím ožralým dobytkem, co tam sedí?

3 KORINA KORINA | E-mail | 15. prosince 2014 v 14:20 | Reagovat

CHTĚLO BY TO KAŽDÝ ROK ODVÁDĚT DO NĚMECKA NEBO NĚKAM JINAM TŘISTA VOLŮ, JAKO TO DĚLAL TEN "SVATÝ" VÁCLAV. TO BY SE NÁM KAŽDÝM ROKEM ULEVILO. A JEŠTĚ KOHO MYSLÍŠ TÍM OŽRALOU, KRAĎOUSEK TAM NENÍ A MŮJ SOUSED TAKÉ NE !

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.