Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

JAK FUNGUJE SVĚT 2.část

25. května 2009 v 15:45 |  Dokumenty
Nyní se opět vraťme do prvních dnů Iluminátů. Protože Británie a Francie byly na konci 18. století dvě největší světové mocnosti, Weishaupt nařídil Iluminátům, aby podnítili koloniální války, včetně naší Revoluční války, za účelem oslabení britského impéria, a aby zorganizovali francouzskou revoluci, která začala v roce 1789. Avšak roku 1784, skutečným Božím skutkem, se bavorské vládě dostaly do rukou důkazy, které prokazovaly existenci Iluminátů, a tyto důkazy mohly zachránit Francii, kdyby jim francouzská vláda neodmítala uvěřit. Nyní si řekněme, jak k tomuto Božímu skutku došlo. V roce 1784 Weishaupt vydal příkazy k provedení francouzské revoluce. Německý spisovatel, jménem Zweig, je ztvárnil v knižní formě. Obsahovala celý příběh iluminátů a Weishauptovy plány. Kopie této knihy byla poslána Iluminátům ve Francii, jež vedl Robespierre, kterého Weishaupt pověřil rozdmýcháním francouzské revoluce. Kurýr byl zasažen a zabit bleskem, když jel na koni přes Rawleston, cestou z Frankfurtu do Paříže. Policie u něho našla podvratné dokumenty a odevzdala je příslušným úřadům. Po pečlivém prostudování tohoto plánu bavorská vláda nařídila policii, aby udělala razii u Weishauptových nově zorganizovaných lóží "Velkého Orientu" a v domech jejich nejvlivnějších členů. Všechny dodatečně objevené důkazy přesvědčily autority, že dokumenty jsou pravé kopie plánů spiknutí, v nichž Ilumináti plánovali použít války a revoluce k nastolení jednosvětové vlády, vedené Rothschildy, podobně, jak to v dnešní době plánuje Organizace spojených národů.
V roce 1785 bavorská vláda Ilumináty postavila mimo zákon a zavřela lóže Velkého Orientu. V roce 1786 zveřejnila všechny podrobnosti spiknutí. Český název této publikace je: "Původní spis o řádu a sektě Iluminátů." Kopie celého spiknutí byly poslány všem hlavám církví a států v Evropě. Ale moc Iluminátů, jež byla ve skutečnosti mocí Rothschildů, byla tak veliká, že toto varování bylo ignorováno. Nicméně, Ilumináti byli zdiskreditováni a proto odešli do podzemí.
Ve stejné době Weishaupt nařídil Iluminátům, aby infiltrovali do lóží "modrého zednářství" a založili své vlastní tajné společnosti uvnitř všech tajných společností. Pouze zednáři, kteří prokázali internacionální smýšlení, a ti, kteří prokázali, že odpadli od Boha, byli zasvěceni do řádu Iluminátů. Od té doby spiklenci navlékají plášť filantropie a humanismu, aby skryli svou revoluční a podvratnou činnost. Aby pronikl do zednářských lóží v Británii, Weishaupt pozval Johna Robisona do Evropy. Robison byl zednář vysokého stupně "skotského ritu". Byl profesorem přírodní filozofie na Edinburgské univerzitě a tajemníkem Královské společnosti v Edinburgu. Robison neuvěřil lži, že cílem Iluminátů je vytvořit benevolentní diktaturu, ale své pochybnosti skryl tak dobře, že byl poctěn Weishauptovou důvěrou, který mu svěřil revidovaný plán spiknutí pro studijní účely a k ukrytí do bezpečí. Přesto hlavy státu a církve ve Francii byly svedeny k ignorování varování, jichž se jim dostalo, takže revoluce ve Francii propukla v roce 1789, jak bylo Weishauptem naplánováno. Aby varoval vlády před jejich nebezpečím, Robison v roce 1798 vydal knihu s názvem: "Proof of Conspiracy to Destroy all Governments and Religions", ale jeho varování bylo ignorováno stejně, jako náš americký lid ignoruje všechna varování před Organizací spojených národů a Radou pro zahraniční vztahy (CFR).
To, co nyní řeknu, mnohé ohromí a velmi pravděpodobně urazí, až to uslyší, ale existují zdokumentované důkazy, že náš Thomas Jefferson a Alexander Hamilton byli Weishauptovými žáky. Jefferson byl jedním z nejrozhodnějších Weishauptových obhájců, když byl svou vládou postaven mimo zákon, a byl to Jefferson, kdo Iluminátům umožnil proniknout do nově zorganizovaných lóží skotského ritu v Nové Anglii. Zde je důkaz.
V roce 1789 John Robison varoval všechny zednářské vůdce v Americe, že Ilumináti pronikli do jejich lóží a 19. července 1789 David Papen, prezident Harvardské univerzity, uveřejnil stejné varování pro třídu absolventů a přednesl jim přednášku o tom, jak zbavit americkou politiku a náboženství vlivu iluminismu. John Quincy Adams, který organizoval zednářské lóže v Nové Anglii také varoval před Ilumináty. Napsal tři dopisy plukovníku Williamu L. Stoneovi, vrcholnému zednáři, v nichž odhalil, jak Jefferson použil zednářské lóže pro podvratné účely Iluminátů. Tyto tři dopisy jsou dodnes uloženy v knihovně na Whittenburg Square ve Philadelphii. Zkrátka, Jefferson, zakladatel Demokratické strany, byl členem Iluminátů. Katastrofální odmítnutí ruského cara na kongresu ve Vídni v žádném případě nezničilo spiknutí Iluminátů. Pouze je přinutilo přijmout novou strategii a uvědomit si, že myšlenka jednosvětové vlády byla pro tuto chvíli zmařena. Rothschildové usoudili, že pokud má plán zůstat živý, musí zvýšit svoji kontrolu nad peněžním systémem evropských národů.
Ještě předtím Rothschild rozšířil falešnou zprávu, že Napoleon zvítězil v bitvě u Waterloo, čímž způsobil obrovskou paniku na burze v Anglii. Cena všech akcií spadla dolů prakticky na nulu a Nathan Rothschild skoupil všechny akcie doslova za pár penny. To mu dalo prakticky úplnou kontrolu nad ekonomikou Británie a téměř celé Evropy. A tak hned po Kongresu ve Vídni Rothschild přinutil Británii založit novou "Bank of England", nad níž měl úplnou kontrolu stejně, jako později Jacob Schiff zkonstruoval "Zákon o federální rezervě", který poskytl Domu Rothschildů tajnou kontrolu ekonomiky Spojených států. Nyní na chvíli setrvejme u aktivit Iluminátů ve Spojených státech.
V roce 1826 jistý kapitán William Morgan usoudil, že jeho povinností je informovat všechny zednáře a širokou veřejnost o tom, co bylo plně prokázáno ohledně Iluminátů, jejich tajné plány, zamýšlené cíle, a odhalit totožnosti organizátorů spiknutí. Ilumináti nemeškali a Morgana soudili v nepřítomnosti a odsoudili ho za zradu. Rozkázali Richardu Howardovi, anglickému Iluminátovi, aby na zrádci vykonal rozsudek smrti. Morgan byl varován a pokusil se uprchnout do Kanady, ale Howard jej chytil blízko hranice, poblíž Niagara Gorge, abych byl přesný, kde ho zavraždil. Toto bylo ověřeno přísežným prohlášením v New Yorku, které učinil muž jménem Avery Allen, který tvrdil, že slyšel, jak Howard podává zprávu o této popravě na schůzce "rytířů templářů" v St. John's Hall v New Yorku. Také popisoval, jaká byla učiněna opatření pro poslání Howarda zpátky do Anglie. Allenovo přísežné prohlášení se nachází mezi archivními záznamy v New York City. Velmi málo zednářů a velmi malá část veřejnosti ví, že všeobecné odsouzení tohoto případu vraždy způsobilo, že zhruba polovina zednářů v severní jurisdikci Spojených států ze své organizace vystoupila. Kopie záznamů ze schůzek, konaných z důvodu diskusí o této záležitosti, dosud existují v bezpečných rukou a celé toto utajení dává tušit, jakou moc mají vůdci Iluminátů, když dokáží zabránit tomu, aby se takové hrozné události z dějin vyučovaly na našich školách.
V roce 1829 američtí Ilumináti slyšeli v New Yorku sérii přednášek britské iluministky Frances "Fanny" Wrightové. Těm, kteří se zúčastnili, bylo řečeno, že Ilumináti organizují sjednocení nihilistických a ateistických skupin, spolu se všemi dalšími podvratnými skupinami, do mezinárodního hnutí, které bude známé jako komunismus. (V té době bylo Marxovi 11 a Engelsovi 9 let.) Bylo to tehdy, kdy vzniklo slovo "komunismus" a mělo se stát strašnou zbraní děsící celý svět a hnát zastrašené lidi do jednosvětového plánu Iluminátů. Schéma komunismu mělo Iluminátům posloužit k rozdmýchání budoucích válek a revolucí. Clinton Roosevelt, přímý předek Franklina Roosevelta, Horace Greeley a Charles Dana, nejpřednější vydavatelé novin té doby, byli jmenováni do čela výboru pro finanční podporu nových podniků. Nejvíce peněz ovšem poskytli Rothschildové a tyto peníze byly použity k financování Karla Marxe a Engelse, když psali "Das Kapital" a "Komunistický manifest" v Soho, Anglie. A to jasně dokazuje, že komunismus není tzv. ideologie, ale strašák, který slouží účelům Iluminátů.
Weishaupt zemřel v roce 1830, ale před svou smrtí připravil revidovanou verzi věky starého spiknutí Iluminátů, které mělo pod různými jmény organizovat, financovat, směrovat a řídit všechny mezinárodní organizace a skupiny a dosazovat své agenty do vrcholných vládních pozic. Ve Spojených státech jsou nejlepšími příklady Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, Johnson, Rusk, McNamara, Fulbright, George Bush, atd. Kromě toho, zatímco Karel Marx psal "Komunistický manifest" pod dohledem jedné skupiny Iluminátů, profesor Karl Ritter z Frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Myšlenka byla ta, že vůdci celého spiknutí mohou využít rozdíly těchto dvou tak zvaných ideologií k rozdělení stále většího počtu členů lidské rasy do opačných táborů, aby mohli být vyzbrojeni a potom vymytím mozků dohnáni k boji a zničení se navzájem. A zvláště pak k zničení všech politických a náboženských institucí. Práci Karla Rittera po jeho smrti dokončil německý tak zvaný filozof Friedrich Wilhelm Nietsche, který založil nietscheismus. Tento nietscheismus byl později vyvinut do fašizmu, potom do nacismu a byl použit pro rozdmýchání první a druhé světové války.
V roce 1834 byl italský revoluční vůdce Guiseppe Mazzini vybrán Ilumináty, aby udával směr revolučního programu pro celý svět. V této funkci sloužil až do své smrti v roce 1872, ale několik let před svou smrtí Mazzini zlákal amerického generála jménem Albert Pike do řad Iluminátů. Pike byl fascinovaný myšlenkou jednosvětové vlády a nakonec se stal hlavou tohoto luciferského spiknutí. V letech 1859 až 1871 Pike vypracoval vojenský plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě a předpokládal završení spiknutí ve 20. století. Opět připomínám, že tyto konspirátory nikdy nezajímal okamžitý úspěch. Pracovali s dlouhodobou perspektivou. Pike udělal většinu své práce ve svém domově v Little Rocku, Arkansas. Ale o několik let později, kdy iluminátské lóže Velkého Orientu se staly podezřelými a zavrhovanými z důvodu Mazziniho revolučních aktivit v Evropě, Pike zorganizoval něco, co nazval "New and Reformed Palladian Right". Založil tři nejvyšší rady; jednu v Charlestonu, Jižní Karolína; druhou v Římě a třetí v Berlíně. Po Mazzinim převzal 23 revoluční centra, umístěná v strategických oblastech po celém světě, z nichž udělal podřízené rady. Stala se z nich tajná ústředí světového revolučního hnutí.
Dlouho předtím, než Marconi vynalezl rádio, vědci Iluminátů vynalezli prostředky, aby Pike a šéfové jeho rad mohli tajně komunikovat. Byl to objev tohoto tajemství, který zpravodajským důstojníkům umožnil pochopit, jak zjevně na sobě nezávislé incidenty, jako byl atentát na australského následníka trůnu v Srbsku, se současně odehrávaly po celém světě, aby se z nich vyvinuly války nebo revoluce. Pikeho plán byl jednoduchý, ale projevil se jako velmi účinný. Navrhoval, aby byl zorganizován komunismus, nacismus, politický sionismus a další mezinárodní hnutí s cílem podnítit tři globální války a nejméně dvě větší revoluce.
První světová válka Iluminátům umožnila zničit carismus v Rusku, jak vyhrožoval Rothschild poté, co Car torpédoval jeho plán na vídeňském kongresu, a udělat z Ruska pevnost ateistického komunismu. Rozpory mezi německým a britským impériem, povzbuzované agenty Iluminátů, byly použity k rozdmýchání této války. Po skončení této války měl být vybudován komunismus a použit k zničení dalších vlád a k oslabení náboženství.
Druhá světová válka, pokud bude nutná, měla být vyvolána využitím rozporů mezi fašisty a politickými sionisty. Zde poznamenejme, že Hitler byl financován Kruppem, Warburgy, Rothschildy a dalšími mezinárodními bankéři, a že vyvraždění údajně 600.000 Židů Hitlerem vůbec netrápilo židovské mezinárodní bankéře. Toto vraždění bylo nutné k vytvoření celosvětové nenávisti vůči Němcům a k rozpoutání války proti Německu. Stručně řečeno, tato druhá válka byla bojována z důvodu zničení nacismu a zvýšení politické moci politického sionismu, aby mohl být v Palestině založen stát Izrael.
Během 2. světové války měl být posílen mezinárodní komunismus, aby se ve své síle vyrovnal spojenému křesťanstvu. Až by bylo dosaženo tohoto bodu, měl být udržován do té doby, dokud nedojde ke konečné sociální katastrofě. Jak víme nyní, Roosevelt, Churchill a Stalin prováděli přesně tuto politiku a Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson a George Bush pokračovali ve stejné politice.
Třetí světová válka má být rozpoutána s použitím rozporů mezi politickými sionisty a vůdci muslimského světa. Tato válka má být vedena takovým způsobem, že se světy islámu a politického sionismu navzájem zničí. Zbylé národy, rozdělené tímto rozporem, budou přinuceny spolu bojovat až do stavu úplného vyčerpání; fyzického, duševního, duchovního a ekonomického.
Může nyní myslící člověk pochybovat o tom, že intriky, které dnes probíhají na Středním a Dálném Východě, jsou konstruovány k dosažení tohoto satanského cíle? Sám Pike toto všechno předpověděl ve své zprávě pro Mazziniho 15. srpna 1871. Pike tvrdil, že po skončení 3. světové války ti, kdo budou usilovat o nespornou světovou nadvládu, vyvolají největší sociální katastrofu, jakou svět ještě nezažil. Citujme nyní z dopisu, který napsal Mazzinimu a který je nyní uložen v Britském muzeu v Londýně. Píše:
"Pustíme z řetězu nihilisty a ateisty a vyprovokujeme největší sociální katastrofu, která v celé své hrůze všem národům jasně ukáže účinky absolutního ateismu, původce většiny ukrutností a krvavých nepokojů. Potom lidé všude na světě budou nuceni se bránit proti menšině světových revolucionářů a vyhladí tyto ničitele civilizace. A davy zklamané křesťanstvím, jehož duch bude v ten moment bez řízení a vedení, budou dychtit po nějakém ideálu, ale bez znalosti, kam upřít svou zbožnost, přijmou pravé světlo skrze univerzální manifestaci čisté nauky Lucifera, nakonec zjevené veřejnosti. Manifestaci, která bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, které bude následovat po zničení křesťanství a ateismu; obojí bude poraženo a vyhlazeno současně."
Když Mazzini v roce 1872 zemřel, Pike udělal dalšího revolučního vůdce, muže jménem Adrian Lemmy, jeho nástupcem. Lemmy byl potom vystřídán Leninem a Trockým, ti byli nahrazeni Stalinem. Revoluční činnost všech těchto mužů byla financována britskými, francouzskými, německými a americkými mezinárodními bankéři; všem z nich dominoval Dům Rothschildů. Očekává se, že budeme věřit tomu, že dnešní mezinárodní bankéři, stejně jako penězoměnci v době Kristově, jsou pouhými nástroji nebo agenty velké konspirace, ale ve skutečnosti jsou vedoucími osobnostmi v pozadí. Všechny masové sdělovací prostředky nás vedou k víře, že komunismus je hnutí takzvaných dělníků, ale pravda je taková, že britští a američtí zpravodajští důstojníci mají věrohodné důkazy o tom, že mezinárodní liberálové, vyvíjející svou činnost prostřednictvím mezinárodních bankovních domů, zvláště Domu Rothschildů, financovali obě strany v každé válce a revoluci od roku 1776.
Dnešní členové konspirace (CFR ve Spojených státech) vedou naše vlády, nad nimiž udržují moc lichvářskými metodami, jako je Federální rezervní systém v Americe, k vedení válek, jako je válka ve Vietnamu (vytvořená Organizací spojených národů), aby - podle dalších iluminátských plánů generála Pike - dostali svět do takového stavu, kdy ateistický komunismus a celé křesťanstvo může být zataženo do třetí světové války.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.