Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

JAK FUNGUJE SVĚT 3.část

25. května 2009 v 15:44 |  Dokumenty
Ústředím velkého spiknutí na konci 18. století byl Frankfurt v Německu, kde byl založen Dům Rothschildů Mayerem Amschelem, který přijal jméno Rothschild a spojil dohromady další mezinárodní finančníky, kteří doslova prodali své duše ďáblu. Po odhalení spiknutí bavorskou vládou v roce 1786 přemístili spiklenci své ústředí nejdříve do Švýcarska, později do Londýna. Od 2. světové války (po smrti Jacoba Schiffa, Rothschildova muže v Americe) sídlí ústředí americké větve v Harold Pratt Building v New York City a Rockefellerové, původně Schiffovi chráněnci, převzali moc k manipulaci s financemi v Americe pro Ilumináty.
V konečné fázi konspirace se jednosvětová vláda bude skládat z krále-diktátora, hlavy Organizace spojených národů, CFR a několika miliardářů, ekonomů a vědců, kteří prokázali svoji oddanost této velké konspiraci. Všichni ostatní budou integrováni do obrovského konglomerátu zotročeného lidstva. Nyní mi dovolte, abych vám ukázal, jak naše federální vláda a americký lid byli vtaženi do plánu na vytvoření jednosvětové vlády Iluminátů. Skutečné základy plánu na převzetí moci ve Spojených státech byly položeny během naší Občanské války. Weishaupt a první vůdci konspirace neměli ještě kontrolu nad novým světem. Weishaupt zde měl své agenty již během revoluční války, ale George Washington byl pro ně více než rovnocenným soupeřem.
Během občanské války spiklenci vyvinuli první konkrétní úsilí. Víme, že Judah Benjamin, hlavní poradce Jeffersona Davis, byl Rothschildovým agentem. Také víme, že Rothschildovi agenti pronikli do vlády Abrahama Lincolna, kteří se pokusili jej zatáhnout do finančních transakcí s Domem Rothschildů. Ale starý Abe tento plán prohlédl a bez obalu odmítl, čímž si vysloužil nehynoucí nepřátelství Rothschildů; přesně stejným způsobem jako ruský car, když torpédoval jejich první Ligu národů na kongresu ve Vídni. Vyšetřování atentátu na Lincolna odhalilo, že vrah Booth byl členem tajné konspirační skupiny. Protože do ní byla zapojena řada významných vládních úředníků, jméno skupiny nebylo nikdy odhaleno a zůstalo záhadou; stejně jako atentát na Jacka Kennedyho je dosud záhadou. Ale jsem si jist, že dlouho záhadou nezůstane. V každém případě konec Občanské války dočasně zničil všechny naděje Domu Rothschildů získat pod svou kontrolu náš měnový systém; jako jej získali například v Británii a dalších zemích v Evropě. Říkám dočasně, protože Rothschildové a vůdci spiknutí se tohoto cíle nikdy nevzdali a neztráceli proto čas.
Krátce po Občanské válce mladý přistěhovalec, který si říkal Jacob H. Schiff, dorazil do New Yorku. Jacob byl mladý muž, který měl poslání pro Dům Rothschildů. Jacob byl syn rabína, který se narodil v jednom z domů Rothschildů ve Frankfurtu v Německu. Nyní se budu hlouběji zabývat jeho minulostí. Důležitým momentem je, že Rothschild v něm rozeznal nejen budoucího finančního čaroděje, ale - což je ještě důležitější - viděl u Jacoba také latentní machiavelské vlastnosti, které by mohly být, pokud se potvrdí, neocenitelné u funkcionáře ve velkém celosvětovém spiknutí. Po poměrně krátkém období školení v Rothschildově londýnské bance, Jacob odjel do Ameriky s instrukcemi, aby koupil bankovní dům, který by byl odrazovým můstkem pro získání kontroly nad peněžním systémem Spojených států. Ve skutečnosti sem Jacob přijel, aby provedl čtyři konkrétní úkoly:

1. Získat kontrolu nad americkým měnovým systémem.

2. Najít vhodné muže, kteří za peníze budou ochotni sloužit jako slepé nástroje velké konspirace a podporovat jejich dosazení na vysoká místa v naší federální vládě, našem Kongresu, v Nejvyšším soudu USA a ve všech federálních úřadech.

3. Podnítit sváry mezi skupinami menšin po celé zemi, zvláště mezi bílými a černými.

4. Vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž křesťanství má být hlavním terčem.

Nyní sledujme Schiffovy kroky při uskutečňování prvního úkolu. Jako první krok měl koupit bankovní dům, ale měl to být druh bankovního domu, který mohl mít pod absolutní kontrolou a bylo by možné jej zformovat pro dosažení cíle - získat kontrolu nad peněžním systémem USA. Po pečlivém prozkoumání terénu Jacob koupil partnerství ve firmě, která se nazývala "Kuhn and Loeb". Stejně jako Schiff, Kuhn a Loeb byli přistěhovalci z německých židovských ghett. Odešli do USA v polovině 40. let 19. století a oba začali svou obchodní kariéru jako potulní podomní obchodníci. Na začátku 50. let se dali dohromady a založili obchod v Lafayette, Indiana, pod firemním jménem "Kuhn and Loeb", který sloužil osadníkům při jejich cestě na západ. V následujících letech založili podobný obchod v Cincinnati a St. Louis. Potom ke svým obchodům přidali zastavárnu. Odtud byl již krátký a rychlý krok k půjčování peněz.
V té době se na scéně objevil Schiff. "Kuhn and Loeb" byla dobře známá soukromá bankovní firma a Jacob se stal jejím podílníkem. Krátce poté, co se stal partnerem "Kuhn and Loeb", si Schiff vzal za manželku Loebovu dceru Terezu. Potom odkoupil Kuhnův podíl a přemístil firmu do New Yorku a z firmy "Kuhn and Loeb" se stala "Kuhn, Loeb and Company". Jacob Schiff, agent Rothschildů, se stal zdánlivě výhradním vlastníkem firmy. A během své kariéry se tento židovský Machiavelli, první hierarcha velkého spiknutí Iluminátů v Americe, stavěl jako štědrý filantrop a svatý člověk, což je obvyklá politika Iluminátů.
Jak jsem již řekl, prvním velkým krokem spiknutí bylo uchvácení peněžního systému. Aby dosáhl tohoto cíle, Schiff musel navázat plnou spolupráci s tehdejšími velkými bankéři v Americe. To se však snadno řekne, ale hůře provede. Dokonce i v té době; Wall Street byl srdcem amerického peněžního trhu a J.P.Morgan byl jeho diktátor. Další v řadě byli Drexelové a Biddleové v Philadelphii. Všichni ostatní finančníci, velcí i malí, tancovali podle noty těchto tří bankovních domů, ale zvláště podle Morgana. Všichni tři byli pyšní, domýšliví a arogantní potentáti.
Prvních několik let se na tohoto malého kníratého muže z německého ghetta dívali s krajním opovržením, ale Jacob věděl, jak to překonat. Předhodil jim několik Rothschildových kostí. Řečenými kostmi byla distribuce žádoucích evropských akcií a dluhopisů v Americe. Potom objevil, že má v ruce ještě další mocné zbraně.
V desetiletích, která následovala po naší Občanské válce, náš průmysl začal růst. Museli jsme vybudovat velké železnice. Ropný, důlní, ocelářský a textilní průmysl začal prudce růst. Všechen tento průmysl volal po rozsáhlém financování; většina těchto financí musela přicházet ze zahraničí. To znamená z Domu Rothschildů. Bylo to v době, kdy se Schiff osamostatnil. Hrál velmi vychytralou hru. Stal se svatým patronem Johna D. Rockefellera, Edwarda R. Harrimana a Andrewa Carnegie. Financoval Standard Oil Company pro Rockyho, železniční impérium pro Harrimana a ocelové impérium pro Carnegieho. Ale místo toho, aby všechny půjčky šly z Kuhn, Loeb and Company, otevřel dveře Domu Rothschildů pro Morgana, Biddleho a Drexela. Potom Rothschild zařídil založení londýnské, pařížské, evropské a dalších větví tohoto stromu; ale vždy s partnerstvím s Rothschildovými podřízenými a Rothschild všem dal těmto mužům velmi jasně na srozuměnou, že Schiff má být šéfem v New Yorku.
Takže na přelomu století měl Schiff pevně v rukou celé bratrstvo na Wall Streetu, které - s Schiffovou pomocí - zahrnovalo Lehman Brothers, Goldman-Sachs a další mezinárodní banky, které vedli muži vybraní Rothschildy. Zkrátka to znamenalo kontrolu nad národními peněžními mocnostmi a byl tedy připraven na obří krok - uchvácení národního měnového systému.
Podle naší ústavy veškerá kontrola peněžního systému je svěřena výhradně našemu Kongresu. Schiffovým příštím důležitým krokem bylo svést náš Kongres, aby zradil tento ústavní zákon odevzdáním této kontroly hierarchii velkého spiknutí Iluminátů. Aby tento krok legalizoval a učinil tak náš lid neschopným odporu proti tomu, bylo nutné, aby Kongres vydal zvláštní zákon. Aby toho dosáhl, musel Schiff dosadit své loutky do obou komor Kogresu. Loutky dostatečně mocné, aby dokázaly přinutit Kongres k přijetí takového zákona. Stejně důležité, nebo ještě důležitější, bylo dosadit další loutku do Bílého Domu na funkci prezidenta, který by bez skrupulí tento zákon podepsal. Aby toho dosáhl, musel získat kontrolu buď nad Republikánskou, nebo nad Demokratickou stranou. Demokratická strana byla zranitelnější; z těchto dvou stran byla tou chudší. Kromě Grovera Clevelanda Demokraté nebyli schopni umístit ani jednoho muže do Bílého Domu od Občanské války. Byly pro to dva důvody:
1. Chudoba strany.
2. Republikánsky smýšlejících voličů bylo víc než Demokratů.

Chudoba strany nebyla velkým problémem, ale problém voličů - to byl jiný příběh. Ale, jak jsem předtím řekl, Schiff byl "liška mazaná". Aby volební problém vyřešil, použil ukrutné a vražedné metody. Jeho řešení je názorným příkladem, jak židovští mezinárodní bankéři málo dbají o své rasové bratry. Kolem roku 1890 propukla po celém Rusku série pogromů. Mnoho a mnoho tisíc nevinných Židů, mužů, žen a dětí, bylo povražděno kozáky a dalšími sedláky. Podobné pogromy se zabíjením nevinných Židů vypukly v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Všechny tyto pogromy byly podněcovány Rothschildovými agenty. Výsledkem bylo, že vyděšení Židé houfně prchali do Spojených Států. Tato vlna přistěhovalectví během příštích dvou až tří desetiletí pokračovala, protože během těchto let pogromy pokračovaly. Těmto uprchlíkům pomáhaly samozvané humanitární komise, zřizované Schiffem, Rothschildy a všemi Rothschildovými poskoky.
Největší proud uprchlíků směřoval do New Yorku, ale Schiff-Rothschildovy humanitární komise našly způsoby, jak mnoho z nich přesměrovat do Chicaga, Bostonu, Philadelphie, Detroitu, Los Angeles, atd. Všichni z nich byli rychle přeměněni na "naturalizované občany" a vyškoleni, aby se zaregistrovali jako Demokraté. Tak se stalo, že tato takzvaná minoritní skupina se stala pevným demokratickým volebním blokem v jejich komunitách, které všechny byly kontrolovány a manipulovány jejich takzvanými dobrodinci. A krátce po přelomu století se tato menšina stala podstatným faktorem politického života našeho národa. To byla jedna z metod, které Schiff používal k dosazování lidí, jako je Nelson Aldrich nebo Woodrow Wilson do našeho Senátu, respektive do Bílého Domu.
V tomto bodě mi dovolte, abych vám připomněl další důležitou práci, kterou byl Schiff pověřen, když byl vyslán do Ameriky. Mám na mysli zničení jednoty amerického lidu vytvořením minoritní skupiny a rasovou nesnášenlivostí. Vyhnáním židovských uprchlíků pomocí pogromů do Ameriky Schiff zároveň vytvořil minoritní skupinu pro tento účel. Ale na Židy, kteří se vlivem pogromů stali bojácnými, se nedalo spoléhat při vytváření násilí nutného k zničení jednoty amerického lidu. Ale v Americe již byla připravena, ačkoli dosud spící, skupina, která by mohla být podnícena k takzvaným demonstracím, nepokojům, drancování, vraždám a všem dalším druhům nezákonností. Byli to američtí černoši. Jediné, co bylo třeba, bylo je probudit a vyprovokovat. Společně tyto dvě menšiny, řádně zmanipulované, mohly přesně takový druh nepokojů v Americe, jaký Ilumináti potřebovali k dosažení jejich cíle.
A tak ve stejné době, kdy Schiff a jeho společníci spřádali plány na uchvácení našeho měnového systému, také dokončovali plány na zasažení nic netušících Američanů výbuchem strašných rasových nepokojů, které by rozdělily lidi do vzájemně se nenávidících skupin a vyvolaly chaos v celém národě; zvláště pak na všech vysokých školách a univerzitních dvorcích; chráněný rozhodnutím Earla Warrena a takzvanými vůdci ve Washingtonu, D.C. (Vzpomeňte si na Warrenovu komisi, zřízenou za účelem vyšetření atentátu na prezidenta Jacka (Johna) F. Kennedyho\*) Ovšem, dovedení těchto plánů k dokonalosti vyžaduje čas a nekonečně trpělivé organizování.
\* Poznámka:
Jack Kennedy se během svého úřadu, jako prezident Spojených států, stal křesťanem. Při svém pokusu o "pokání" se pokusil informovat tento národ (minimálně dvakrát), že úřad prezidenta Spojených států je manipulován Ilumináty/CFR. Ve stejné době zarazil "půjčování" bankovek Federální rezervy z Federální rezervní banky a začal vydávat bankovky Spojených států (které nebyly zatíženy úrokem) na kredit Spojených států. Bylo to vydávání bankovek Spojených států, které způsobilo, že Jack Kennedy byl zavražděn.
Lynden B. Johnson, po složení přísahy na úřad prezidenta, zastavil vydávání bankovek Spojených států a vrátil se k půjčování bankovek Federální rezervní banky (které jsou lidu Spojených států půjčovány na úrok 17%). Bankovky USA, které byly vydávány za Johna F. Kennedyho, byly ze série z roku 1963, která měla na lícu bankovky rudou pečeť (na bankovce byl nápis "United States Note", na rozdíl od běžných bankovek, které nesou nápis "Federal Reserve Note" - pozn. překl.).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 John John | E-mail | 8. července 2014 v 13:15 | Reagovat

Zaključek vaše finančne skrbi danes:

Sem lahko nasmeh, s tem Bog Bojazni človeka, ki sem ga prejela posojilo v višini 76,000 in dve moji kolegi so tudi prejeta posojila od tega človeka brez kakršnih koli težav. Svetujem vam, da se ne izbere napačno osebo, če boste dejansko veljajo za gotovinsko posojilo za vaš projekt in vse druge. Objavljam to sporočilo, ker Sir.James Bele me je občutek blagoslovil s svojo posojila. To je s pomočjo prijatelja, sem se srečal s tem iskreni in velikodušni Bog bojazni človeka, ki mi je pomagal priti ta posojila sklada za ureditev svojega življenja, Ste potrebovali finančno pomoč, Si zaljubljen, Ni dostopa do bančnega kredita, ali nimajo v korist banke, kar potrebujete za financiranje svojega gradbeništvo, nepremičnine razvoj, ustvarjanje lastne poslovne up vaše osebne poslovne, videli ste, in potrebo, da bi denar, slabo kreditno ali potrebujejo denar za plačilo računov ali dolgovi. Zato svetujem vam, tam za vas vljudno spoznavanju vam za storitve, zahtevati od njega. Njegov kontaktni naslov: jameswhitefinancehome@outlook.com
Stik z njim za več informacij, jasno in pošteno.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.