Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

JAK FUNGUJE SVĚT 4.část

25. května 2009 v 15:44 |  Dokumenty
Nyní, abych odstranil všechny vaše pochybnosti, vám předložím důkazy tohoto plánu na vyvolání rasové nesnášenlivosti. Ze všeho nejdřív museli vytvořit vedení a organizace, které by vedly miliony hlupáků, Židů a černochů, kteří by demonstrovali a páchali výtržnosti, drancování a další nezákonnosti. Tak v roce 1909 Schiff, Lehmanové a další konspirátoři zorganizovali a založili "National Association for the Advancement of the Colored People" (Národní sdružení pro podporu barevných lidí), známé jako "NAACP". Prezidenti, ředitelé a právní zástupci NAACP byli vždy "bílí Židé", dosazení Schiffem, a tak je tomu dodnes.
Potom v roce 1913 Schiffova skupina zorganizovala "Anti-defamation League of the B'nai B'rith" (Ligu proti pomluvám a hanobení organizace B'nai B'rith), běžně známou pod zkratkou "ADL", aby sloužila jako gestapo a nástroj tohoto celého spiknutí. Neblahá ADL má dnes 2000 agentur ve všech částech naší země a kompletně řídí každou akci "NAACP" nebo "Urban League" (Městskou ligu) všech dalších takzvaných černošských organizací na obranu lidských práv po celých USA, včetně takových vůdců jako je Martin Lucifer King, Stockely Carmichael, Bernard Rustin a další jim podobní. Kromě toho ADL získala úplnou kontrolu nad rozpočtem na reklamu mnoha obchodních domů, řetězců hotelů a televizních a rozhlasových sponzorů z průmyslu, získala také kontrolu v reklamních agenturách, aby mohla kontrolovat prakticky všechny masové sdělovací prostředky a přinutit každé loajální noviny tendenčně upravovat a falšovat zprávy a dále podněcovat rasové napětí a současně vytvářet sympatie pro nezákonnosti a násilí černošské lůzy. Zde je zdokumentovaný důkaz jejich záměrného plánu podnítit černochy ke všem jejich nezákonnostem.
Kolem roku 1910 jistý Israel Zangwill napsal hru s názvem "The Melting Pot" (Tavicí pánev). Byla to ryzí propaganda k podnícení černochů a Židů, protože hra účelově zobrazovala, jak Američané diskriminují a pronásledují Židy a černochy. V té době si nikdo neuvědomil, že je to propagandistické divadelní představení. Byla chytře napsaná. Propaganda byla chytře zabalená do opravdu velké zábavy a byl to na Broadwayi velký hit.
Legendární Diamond Jim Brady v té době pořádal ve slavném restaurantu Delmonico bankety po představeních populárních her. Jeden takový večírek pořádal pro divadelní obsazení hry The Melting Pot, pro jejího autora, producenta a vybrané osobnosti z Broadwaye. V té době jsem již byl v Broadwayském divadle a byl jsem také pozván na večírek. Tam jsem se setkal s Georgem Bernardem Shawem a nějakým židovským spisovatelem jménem Israel Cohen. Zangwill, Shaw a Cohen patřili mezi ty, kdo vytvořili Fabian Society (Fabiánskou společnost) v Anglii a úzce spolupracovali s frankfurtským Židem jménem Mardochej, který si změnil jméno na Karel Marx; ale nezapomínejte, že v té době marxismus a komunismus právě vznikaly a nikdo jim nevěnoval příliš velkou pozornost a nikdo neměl podezření, že v díle takových brilantních spisovatelů bude propaganda.
Na banketu mi Israel Cohen řekl, že dostal nabídku na napsání knihy, která měla být následovníkem Zangwillovy hry "The Melting Pot". Titul knihy měl být "A Ratial Program for the 20th Century" (Rasový program pro 20. století). V té době jsem byl úplně pohlcen svou prací jako dramatik. Přestože byl název knihy velmi výmluvný, neuvědomil jsem si, jaký je skutečný cíl knihy, ani jsem neměl zájem si ji přečíst. Ale zasáhlo mě silou vodíkové pumy, když jsem v květnu 1957 v novinách Washington D.C. Evening Star objevil jeden krátký článek. Byl to doslovný přetisk úryvku z knihy Israela Cohena "A Ratial Program for the 20th Century" a já vám jej nyní přečtu:

"Musíme si uvědomit, že nejmocmější zbraní naší strany je rasové napětí. Probuzením uvědomění tmavých ras, které byly po staletí utiskovány bílými, je můžeme získat pro program komunistické strany. V Americe můžeme svým důvtipem dosáhnout vítězství. Zatímco černošskou menšinu poštveme proti bílým, bílým vštípíme komplex viny za jejich vykořisťování černochů. Pomůžeme černochům získat vynikající postavení v každé oblasti života, v zaměstnáni, ve světě sportu, v zábavě, atd. S tímto renomé budou černoši schopni uzavírat vzájemné sňatky s bílými a začne proces, který připraví Ameriku pro naši věc."

Pravost této pasáže z Cohenovy knihy byla tedy úplně prokázána. Ale otázkou pro mě zůstávalo, zda reprezentovala oficiální politiku a plány Komunistické strany, nebo osobní přesvědčení Cohena samotného. Proto jsem hledal další důkaz a našel jsem jej v oficiálním pamfletu newyorské organizace Komunistické strany, který vydal jejich oficiální vydavatel Workers Library Publishers. Pamflet byl pojmenován "The Negros in a Soviet America" (Černoši v Sovětské Americe). Nabádal černochy, aby povstali, vytvořili na jihu sovětský stát a požádali o připojení k Sovětskému svazu. Obsahoval pevný slib, že povstání budou podporovat všichni "rudí" Američané a takzvaní "liberálové". Na straně 38 slibuje, že sovětská vláda by černochům přinesla větší blahobyt než bílí a opět tento oficiální komunistický pamflet sliboval, že, cituji: "každý projev diskriminace nebo rasových předsudků proti černochům se podle revolučního práva stane zločinem." Toto tvrzení dokazuje, že výňatek z Cohenovy knihy, vydané v roce 1913, byl oficiálním nařízením Komunistické strany a je v přímé linii s iluminátským plánem na světovou revoluci, vypracovaným Weishauptem a později Albertem Pikem.
Nyní zbývá jediná otázka, a to dokázat, že komunistický režim je řízen přímo z Ameriky Jacobem Schiffem a z Londýna Rothschildem, hlavními vůdci tohoto velkého spiknutí. O něco později vám poskytnu důkaz, který odstraní dokonce i vzdálené pochybnosti o tom, že Komunistická strana, jak ji známe, byla vytvořena těmito vedoucími osobnostmi (kapitalisty, jak uvidíte); že Schiff, Warburgové a Rothschildové naplánovali a financovali celou bolševickou revoluci v Rusku, zavraždění cara a jeho rodiny, a že Lenin, Trockij a Stalin dostávali rozkazy přímo od Schiffa a dalších kapitalistů, proti nimž údajně bojovali.
Nyní můžete vidět, proč ten ničema Earl Warren a jeho stejně ničemní společníci z Nejvyššího soudu vydali ono nechvalně známé a zrádné rozhodnutí o zrušení rasové segregace v roce 1954. Bylo to na podporu konspiračního plánu Iluminátů s cílem vytvořit napětí a sváry mezi černými a bílými. Víte, proč stejný Earl Warren vydal nařízení zakazující křesťanské modlitby a vánoční koledy v našich školách? Proč Kennedy udělal to samé? A víte, proč Johnson a 66 senátorů, navzdory protestům 90% Američanů, hlasovalo pro "konzulární dohodu", která otevřela celou zemi ruským špionům a sabotérům? Všichni tito senátoři jsou Benedictové Arnoldové 20. století.
Je jedině na vás - všech Američanech, abyste přinutili Kongres, naše zvolené služebníky, aby obžalovali všechny zrádce amerického národa a pokud budou shledáni vinnými, aby byli potrestáni jako vlastizrádci. Kongres by měl zahájit tuhé vyšetřování "CFR" a dalších fasádních organizací Iluminátů, jako je "ADL", "NAACP", "SNIC" a takových nástrojů Iluminátů, jakým je Martin Lucifer King. Takové vyšetřování úplně odhalí všechny jejich vůdce ve Washingtonu, D.C. a Ilumináty a jejich podpůrné organizace a jejich členy jako vlastizrádce a uskutečňovatele plánu iluminátů. Úplně demaskuje Organizaci spojených národů jako záměrný nástroj celého komplotu a přinutí Kongres k vystoupení z OSN a vyhodí OSN z USA. Tím vlastně zničí OSN a celý její plán.
Dříve než skončím tuto část přednášky, chtěl bych zopakovat jeden životně důležitý moment, na který byste nikdy neměli zapomenout, pokud chcete zachránit naši vlast pro své děti a jejich děti. Každý protiústavní a nezákonný čin, spáchaný Woodrowem Wilsonem, Franklinem Rooseveltem, Trumanem, Eisenhowerem, a Kennedym a který je nyní páchán Johnsonem (a dnes Georgem Buschem a Billem Clintonem) je přesně v linii se staletým plánem spiknutí Iluminátů, který vypracovali Weishaupt a Albert Pike. Každé zlomyslné rozhodnutí vydané proradným Earlem Warrenem a stejně zrádným Nejvyšším soudem bylo přesně v souladu s tím, co navrhoval plán Iluminátů. Vlastizrada páchaná naším Ministerstvem zahraničí za Ruska a předtím za Johna Fostera Dullese, a Marshalla, také všechny vlastizrady spáchané McNamarou a jeho předchůdci jsou v souladu s tím samým plánem Iluminátů na ovládnutí světa. Také ohromující zrady různých členů našeho Kongresu, zvláště 66 senátorů, kteří podepsali "konzulární dohodu", byly spáchány na příkaz Iluminátů.
Nyní se vrátím zpět k uchvácení našeho peněžního systému Jacobem Schiffem a k zrádným činům, jež následovaly. Také odhalím Schiff-Rothschildovo řízení nejen Karla Marxe, ale také Lenina, Trockého a Stalina, kteří vytvořili revoluci v Rusku a založili komunistickou stranu.
Bylo to v roce 1908, kdy Schiff usoudil, že přišel čas k zmocnění se našeho měnového systému. Jeho hlavními náměstky při této snaze byli plukovník Edward Mandell House, jehož celá kariéra se odehrávala na vysokých postech ve vládě, kdy zároveň působil jako Schiffův kurýr, jak ukážu, Bernard Barouk a Herbert Lehman. Na konci roku se sešli na tajné poradě v Jekyll Island Hunt Club, který v Jekyll Island, Georgia, vlastnil J.P.Morgan. Mezi přítomnými byli J.P.Morgan, John B. Rockefeller, plukovník House, senátor Nelson Aldrich, Schiff, Stillman a Vandlelip z New York National City Bank, W. a J. Seligmanové, Eugene Myer, Bernard Berouk, Lerbert Lehman, Paul Warburg, zkrátka všichni mezinárodní bankéři v Americe. Všichni z nich členové hierarchie velkého spiknutí Iluminátů.
O týden později přišli s něčím, co nazvali Federální rezervní systém. Senátor Aldrich byl poskok, který to měl protlačit Kongresem, ale nejdříve museli mít poslušnou loutku v Bílém Domě, která by takový zákon (Federal Reserve Act) podepsala. Dobře věděli, že i kdyby Kongres takový zákon přijal jednohlasně, nově zvolený prezident Taft by jej okamžitě vetoval. Tak museli počkat.
V roce 1912 byl jejich člověk, Woodrow Wilson, zvolen prezidentem. Ihned po jeho inauguraci senátor Nelson Aldrich protlačil Federal Reserve Act oběma komorami parlamentu a Wilson jej okamžitě podepsal. Tento odporný čin zrady byl spáchán 23. prosince 1913, dva dny před vánocemi, kdy všichni členové Kongresu, s výjimkou několika pečlivě vybraných poslanců a tří stejně pečlivě vybraných senátorů, byli pryč z Washingtonu. Víte, jak odporný čin zrady to byl? Já vám to povím. Naši zakládající otcové znali velmi dobře moc peněz. Věděli, že ten, kdo bude mít v rukou naši měnu, bude mít v rukou osud našeho národa. Proto bedlivě střežili tuto moc a v Ústavě zakotvili, že Kongres, čili volení zástupci lidu, mají mít v rukou tuto moc. Jazyk Ústavy je v tomto bodě stručný, strohý a jednoznačný. V článku I. část 8, paragraf 5, v němž definuje povinnosti a pravomoci Kongresu, se praví, cituji: "razit peníze, čímž regulovat jejich hodnotu a hodnotu zahraniční měny a určovat standardy vah a měr." Ale onen tragický, nezapomenutelný den naší potupy, 23. prosince 1913, kdy byli tito muži posláni do Washingtonu chránit naše zájmy, poslanci a senátoři a Woodrow Wilson, vydali osud našeho národa do rukou dvou cizinců z Východní Evropy, Jacoba Schiffa a Paula Warburga. Warburg byl velice čerstvý přistěhovalec, který sem přišel na příkaz Rothschildů, aby zde pomohl založit Federální rezervní systém.
Nyní si velká většina Američanů myslí, že Federální rezervní systém je agentura vládou Spojených států. To však není pravda. Všechny akcie federálních rezervních bank vlastní členové těchto bank a jejich šéfové jsou všichni členové hierarchie velkého spiknutí Iluminátů, které je dnes známé jako CFR.
Podrobnosti tohoto aktu zrady, jehož se účastnilo mnoho takzvaných Američanů, jsou příliš rozsáhlé na to, abych se jimi zde obšírně zabýval, ale všechny tyto detaily naleznete v knize s názvem "The Federal Reserve Conspiracy", kterou napsal Eustace Mullins. V této knize Mullins vypráví celý tento hrozný příběh a podpírá jej nepopiratelnými důkazy. Nehledě na to, že je to skutečně fascinující a šokující příběh této velké zrady, měl by si ji každý Američan přečíst jako zdroj životně důležitých informací pro dobu, až se všechen americký lid konečně probudí a s Boží pomocí rozdrtí celé toto spiknutí; toto probuzení určitě přijde.
Pokud si myslíte, že tito cizinci a jejich v Americe narození společníci se spokojili "jenom" s kontrolou našeho peněžního systému, potom vás čeká další hořké zklamání. Federální rezervní systém dal spiklencům do rukou úplnou kontrolu nad naším měnovým systémem, ale tím nejsou nijak dotčeny výdělky lidí, protože Ústava zakazuje to, co je nyní známo jako dvacetiprocentní daň z příjmu. Ale plán Iluminátů na zotročení světa volá po konfiskaci veškerého soukromého vlastnictví a kontrole výdělku jednotlivce. Toho, a Karel Marx zdůrazňoval tento rys svého plánu, mělo být dosaženo progresivní daní z příjmu. Jak jsem již řekl, taková daň by nemohla být zákonným způsobem uvalena na americký lid. To je jasně a výslovně zakázáno naší Ústavou. A tak pouze dodatek k Ústavě by mohl dát federální vládě takovou konfiskační moc.
To však pro naše machiavellské pleticháře nebyl nepřekonatelný problém. Stejní volení vůdci v obou komorách Kongresu a ten samý Woodrow Wilson, který podepsal nechvalně proslulý Federal Reserve Act, doplnili Ústavu tak, aby bylo možno od občanů vybírat federální daň z příjmu. Tento dodatek Ústavy byl v pořadí šestnáctý. Oba dodatky jsou podle Ústavy protiústavní. Zkrátka, stejní zrádci podepsali obě zrady, Federal Reserve Act a 16th Amendment. Zdá se však, že si nikdo ani neuvědomil, že 16. dodatek byl přijat proto aby okrádal, a já tím myslím skutečné okrádání, lidi o jejich výdělky prostřednictvím daně z příjmu.
Spiklenci plně nepoužili toto opatření až do II. světové války, kdy velký humanista Franklin Roosevelt zavedl 20% daň pro lidi s malým platem a až 90% daň pro lidi s vyššími příjmy. Ó ano, čestně slíbil, že toto opatření bude trvat pouze po dobu války, ale co byl slib pro takového šarlatána, který v roce 1940, když chtěl být zvolen na třetí funkční období, prohlašoval: "Opakuji vám znova a znova, že nikdy nepošlu americké hochy bojovat na cizí půdu." Vzpomeňte si, že toto prohlašoval i tehdy, kdy již připravoval vrhnout nás do 2. světové války lákáním Japonců, aby podnikli svůj zrádný útok na Pearl Harbor, což mu posloužilo jako vhodná záminka.
Abych nezapomněl, další šarlatán jménem Woodrow Wilson použil ve své kampani v roce 1916 přesně stejný slogan, který zněl: "Zvolte znovu muže, který nepošle vaše syny do války." Přesně stejná formulace, přesně stejné sliby. Ale počkejte, jak říkával Al Jolson: "Ještě jste nic neslyšeli." Tento 16. dodatek o dani z příjmu byl zamýšlen ke konfiskaci a uloupení výdělků obyčejného stáda, vašeho a mého. Obrovských příjmů bandy Iluminátů, Rockefellerů, Carnegiů, Lehmanů a dalších konspirátorů se však neměl vůbec dotkonout.
A tak, zároveň s tímto 16. dodatkem, vytvořili něco, co nazvali "nadace, osvobozené od daní", které konspirátorům umožnily převést jejich obrovské bohatství do tzv. "nadací", aby se vyhnuli doslova všem daním z příjmů. Výmluva pro to byla ta, že příjmy z těchto nadací budou věnovány na humanitární lidumilnost. Tak nyní máme několik Rockefellerových nadací, Carnegieho a Dowmanův fond a Fordovu nadaci, Mellonovu nadaci a stovky dalších "nadací, osvobozených od daní."
A jaký druh lidumilnosti tyto nadace podporují? Financují všechny skupiny na ochranu lidských práv, které vytvářejí všechen ten chaos a výtržnosti po celé zemi. Financují Martina Lucifera Kinga. Fordova nadace financuje "Centrum pro studia demokratických institucí" v Santa Barbaře, kterému se běžně říká "Moskva Západu", a který vedou Hutchens, Walter Ruther, Erwin Cahnam a další jim podobní.
Zkrátka, "nadace osvobozené od daní" financují ty, kdo dělají práci pro toto velké spiknutí Iluminátů. A k čemu používají ty stovky miliard dolarů, které získají každý rok z výdělků obyčejného stáda? Pro jedinou věc - tou je trik "zahraniční pomoci", v rámci níž dali miliardy komunistovi Titovi plus dar stovek tryskových letadel, z nichž mnohé dostal Castro, plus náklady na výcvik komunistických pilotů, aby mohli lépe sestřelovat naše letadla. Miliardy rudému Polsku. Miliardy Indii. Miliardy Secarnu. Miliony dalším nepřátelům Spojených států. Toto všechno způsobili prostřednictvím zrádného 16. dodatku americkému lidu, vám a mě, našim dětem a dětem našich dětí.
Naše federální vláda, kontrolovaná CFR/Ilumináty, může udělit "status osvobození od daní" každé nadaci a prorudé jednosvětové partě, jako je "Fond pro republiku." Ale pokud jste vy nebo vaše vlastenecká organizace příliš otevřeně proamerická, mohou vás zastrašovat a děsit špatně umístěnou čárkou ve vašem daňovém prohlášení a hrozbami pokutou nebo dokonce vězením. Budoucí historici se budou divit, jak Američané mohli být tak naivní a hloupí, že dovolili, aby byly přijaty takové nestoudné a zrádné zákony, jako je "Zákon o federální rezervě" a "16. dodatek Ústavy". Ale oni nebyli naivní a nebyli ani hloupí. Odpovědí je, že věřili mužům, které zvolili, že budou hájit zájmy vlasti a zájmy lidu a že dokonce neměli ani tušení o jejich zradě, dokud nebyla spáchána.
Byly to Ilumináty kontrolované masové sdělovací prostředky, které udržovaly a udržují náš lid v naivitě, hlouposti a nevědomosti o tom, že je na nich páchána zrada. Velká otázka nyní zní: "Kdy se náš lid probudí a dnes našim zrádcům provede to, co George Washington a naši zakládající otcové udělali s Benedictem Arnoldem?" Benedict Arnold byl vlastně nepatrný zrádce v porovnání se zrádci, kteří dnes sedí ve Washingtonu, D.C. Nyní se vraťme k událostem, které následovaly po znásilnění naší Ústavy pasáží o Federální rezervě a 16. dodatkem. Byl Wilson úplně pod jejich kontrolou?
Strůjci velkého spiknutí uvedli do pohybu svůj další a, jak doufali, poslední krok k dosažení jejich jednosvětové vlády. Prvním z těchto kroků měla být 1. světová válka. Proč válka? To je jednoduché; jedinou výmluvou pro zavedení jednosvětové vlády bylo to, že údajně zajistí mír. Jediná věc, která může lidi přimět k tomu, aby volali po míru, je válka. Válka přináší chaos, zkázu, vyčerpání jak poraženému, tak vítězi. Ekonomicky zruinuje oba. Nejdůležitější však je, že na obou stranách ničí květ mládí mužnosti. Pro truchlící a zarmoucení rodiče, kterým nezbylo nic jiného než vzpomínka na jejich milované syny, se mír stává něčím, za co zaplatí jakoukoli cenu. Na tomto citu konspirátoři založili svůj satanský plán.
Po celé 19. století, od roku 1814 do roku 1914, svět, jako celek, žil v míru. Takové války, jako byla Prusko-Francouzská, naše vlastní Občanská válka, Rusko-Japonská válka, byly v porovnání s 1. světovou válkou něčím, co bychom mohli nazvat "místními nepokoji", protože nezasáhly zbytek světa. Všechny velké národy prosperovaly a lidé byli oddaně nacionalističtí a krajně hrdí na svou suverenitu. Bylo naprosto nemyslitelné, aby francouzští a němečtí lidé byli ochotni žít pod "jednosvětovou vládou" nebo nadvládou Rusů, Číňanů nebo Japonců. Dokonce ještě nemyslitelnější bylo, aby se císař Vilém, Franz Josef nebo car Mikuláš nebo kterýkoli jiný monarcha ochotně a pokorně vzdal svého trůnu ve prospěch jednosvětové vlády. Ale mějte na paměti, že lid ve všech národech je reálnou mocí a že jedině válka může lidi přimět, aby prahli a volali po míru, který jim zajistí jednosvětová vláda. Ale musela by to být hrozná a strašlivě ničivá válka. Nemohla by to být válka jen mezi dvěma národy; musela by to být "válka světová". Žádný velký národ by nemohl být ušetřen hrůz a ničení takové války. Volání po míru musí být celosvětové.
Toto skutečně Ilumináti a Nathan Rothschild na přelomu 19. a 20. století naplánovali. Nejdříve vmanévrovali celou Evropu do napoleonských válek, potom svolali kongres do Vídně, který plánovali přeměnit na "Ligu národů", která měla být krytím pro jejich jednosvětovou vládu; přesně tak, jak byla zřízena dnešní Organizace spojených národů, aby poskytla přístřeší, nedej Bůh, nastávající jednosvětové vládě. Dům Rothschildů a Jacob Schiff byli rozhodnuti dosáhnout svého cíle v roce 1914. Věděli ovšem, že jejich záměr selhal v roce 1814, ale domnívali se, že to bylo jenom proto, že ruský car jejich návrh torpédoval. Proto se rozhodli, že po světové válce žádný car nebude.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.