Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

JAK FUNGUJE SVĚT 6.část

25. května 2009 v 15:44 |  Dokumenty
Nyní, abych vám osvěžil paměť, se na chvíli vrátím zpět. Wilsonovo fiasko torpédovalo všechny naděje na transformaci této "Ligy národů" na nástroj konspirátorů pro vytvoření jednosvětové vlády. A tak plán Jacoba Schiffa musel být celý vypracován znovu, což bylo důvodem pro zorganizování CFR. Také víme, jak byla úspěšně CFR provedla práci vymývání mozků a zničení jednoty amerického lidu. Ale vyvrcholení jejich snažení a vytvoření nového přístřeší pro jednosvětovou vládu, jako v případě Schiffova plánu, vyžadovalo další válku. Válku, která by byla ještě strašnější a ničivější než 1. světová válka, aby lidé volali po míru a po prostředcích na ukončení všech válek. Ale CFR si uvědomovala, že po 2. světové válce musí být při plánování pečlivější, aby nebylo úniku z její jednosvětové pasti - další "Ligy národů", která vzejde z nové války. Tuto past nyní známe jako "Organizaci spojených národů" a konspirátoři zvolili dokonalou strategii, aby nikdo nemohl uniknout. Nyní se dozvíte, jak to provedli.
Uprostřed války, v roce 1943, připravili rámec pro Organizaci spojených národů a předali jej Rooseveltovi a našemu Ministerstvu zahraničí. Vytvořili jej Alger Hiss, Palvosky, Dalton, Trumbull a další američtí zrádci, takže celý návrh byl dítětem Spojených států. Potom, aby nemohlo být pochyb o našem rodičovství, se jeslemi pro toto monstrum stalo New York City. V tom případě budeme těžko moci se svého dítěte zříci, že? Takto konspirátoři kalkulovali, skutečně to fungovalo. Liberál Rockefeller věnoval půdu pro budovu Organizace spojených národů.
Chartu Organizace spojených národů napsali Alger Hiss, Palvosky, Trumbull a další poskoci CFR. Podvod, zvaný konference OSN, se konal v San Franciscu v roce 1945. Všichni takzvaní zástupci padesáti podvedených národů zde neprodleně podepsali Chartu a bídný zrádce Alger Hiss s ní odletěl do Washingtonu, kde ji hrdě předložil našemu Senátu (zvolenému naším lidem, aby střežil naši bezpečnost) a Senát Chartu podepsal, aniž by ji vůbec četl. Otázka zní: "Kolik našich senátorů bylo již tehdy zrádnými poskoky CFR?"
Znovu a znovu jsme překvapováni, šokováni, mateni a zděšeni jejich chybami v Berlíně, v Koreji, v Laosu, v Katanze, na Kubě, ve Vietnamu; chybami, které vždy nahrávaly našemu nepříteli; nikdy Spojeným státům. Podle zákona pravděpodobnosti by měli alespoň jednou nebo dvakrát udělat chybu v náš prospěch, ale nikdy se tak nestalo. Jaká je odpověď? Odpověď je taková, že CFR a její filiálky a loutky ve Washingtonu D.C. mají plně pod kontrolou naši zahraniční politiku, což je zárukou úspěchu celého plánu Iluminátů na vytvoření nového světového řádu. Zde je další důkaz.
Předtím jsem plně dokázal, že Schiff a jeho banda financovali Lenina, Trockého a Stalina, aby mohli uskutečnit státní převrat v Rusku, a komunistický režim uzpůsobit tak, aby se stal hlavním nástrojem k uvedení celého světa ve zmatek a nakonec nás pomocí teroru a pod záminkou zajištění míru nahnat pod jednosvětovou vládu OSN. Ale konspirátoři věděli, že "moskevská banda" se nemůže stát takovým instrumentem, dokud celý svět nepřijme komunistický režim v Rusku jako legitimní "právoplatnou vládu". Pouze jediná věc by to mohla způsobit, a to uznání moskevského režimu Spojenými státy. Konspirátoři počítali s tím, že celý svět bude následovat příklad Spojených států, a tak tlačili na Hardinga, Coolidge a Hoovera, aby Sovětský svaz uznali. Ale všichni tři to odmítli. Výsledkem bylo to, že na konci 20. let byl Stalinův režim ve strašných potížích. Navzdory všem čistkám a kontrolám tajné policie byl ruský lid stále vzdornější. Je zdokumentováno, což připustil Lipdenov, že mezi lety 1931 a 1932 Stalin a celá jeho banda byla již sbalena a připravena k okamžitému útěku.
Potom v listopadu 1932 se konspirátorům podařil velký úder; protlačili Franklina Roosevelta do Bílého Domu. Člověka lstivého, bez skrupulí a zcela bez svědomí. Tento šarlatánský zrádce pro ně tento trik udělal. Aniž by se na to zeptal Kongresu, nezákonně uznal Stalinův režim. To udělal! A přesně tak, jak spiklenci předpokládali, celý svět následoval náš příklad. To automaticky umlčelo rostoucí hnutí odporu ruského lidu. Tím samozřejmě vznikla největší hrozba civilizovanému světu, kterou kdy poznal. Zbytek je dobře znám a není třeba ho opakovat.
Víme, jak Roosevelt a jeho zrádné Ministerstvo zahraničí vytvářelo komunistickou hrozbu přímo zde v naší vlasti a tím po celém světě. Víme, jak neustále zdůrazňoval krutost Pearl Harboru, aby měl záminku vrhnout nás do 2. světové války. Víme všechno o jeho tajných schůzkách se Stalinem v Jaltě a jako s Eisenhowerovou pomocí vydal Balkán a Berlín Moskvě a v neposlední řadě víme, že tento Benedict Arnold 20. století nás nejenom zavlekl do Organizace spojených národů - koridoru k jednosvětové vládě, ale skutečně naplánoval všechna opatření k jejímu umístění na americké půdě. Zkrátka, v den, kdy Roosevelt vstoupil do Bílého Domu, konspirátoři z CFR získali plnou kontrolu nad mašinérií našich zahraničních vztahů a vybudovali pevné základy Organizace spojených národů, jako přístřeší pro jednosvětovou vládu Iluminátů.
Chtěl bych zdůraznit další životně důležitý moment - že Wilsonovo fiasko "Ligy národů" přivedlo Schiffa a jeho bandu k uvědomění si, že kontrola Demokratické strany nestačí. To je pravda! Mohli vytvořit krize během vlády Republikánů, jak to udělali v roce 1929 s jejich vyrobeným krachem federální rezervy a následnou depresí, která vynesla do Bílého Domu další loutku z řad Demokratů, ale uvědomili si, že čtyřleté přerušení jejich kontroly naší zahraniční politiky může pro pokrok jejich konspirace znamenat pohromu. Může dokonce rozbít celou jejich strategii, jak se téměř stalo předtím, než ji Roosevelt zachránil uznáním Stalinova režimu.
Proto po Wilsonově debaklu začali formulovat plány na získání kontroly obou národních stran. Ale to pro ně znamenalo problém. Potřebovali pracovní síly, své slepé nástroje jak v Demokratické, tak v Republikánské straně, a protože mít pod kontrolou jednoho člověka v Bílém Domě nestačí, museli poskoky dosadit do celého jeho kabinetu. Lidi do vedení Mínisterstva zahraničí, financí, Pentagonu, CFR, USIA, atd. Zkrátka, každý člen vlády musel být vybraným nástrojem CFR, jako je Rusk a McNamara, stejně jako podtajemníci a zástupci tajemníků. To by spiklencům dalo absolutní moc nad celou naší politikou, jak domácí, tak zahraniční, což je nejdůležitější. Takový postup vyžadoval mít rezervní skupinu vycvičených loutek, okamžitě připravených v záloze pro administrativní změny a všechny další nezbytnosti. Všichni tito přisluhovači by nutně museli být muži s celonárodní reputací jako vysoce vážené osobnosti, ale zároveň by to museli být lidé bez cti, bez skrupulí a bez svědomí. Tito muži by museli být zranitelní pomocí vydírání. Nemusím zdůrazňovat, jak dobře CFR uspěla. Nesmrtelný Joe McCarthy plně odhalil, že existují tisíce takových bezpečnostních rizik ve všech federálních agenturách. Scott MacLeod demaskoval tisíce dalších a víte, jakou cenu musel Oetega zaplatit a dosud platí za své odhalení zrádců na Ministerstvu zahraničí, a víte, že lidé na Ministerstvu zahraničí, kteří na Kubu dosadili Castra, byli nejen ochráněni, ale dokonce podporováni.
Nyní se vraťme k problému celého plánu na zřízení jednosvětové vlády a manipulacím, které byly nutné k vytvoření druhé "Ligy národů", příbytku takové vlády. Jak jsem již řekl, spiklenci věděli, že jenom další světová válka může zajistit úspěch jejich plánu. Musela by to být tak strašná válka, že by celý svět křičel po vytvoření nějaké světové organizace, která by navždy zajistila mír. Ale jak takovou válku rozpoutat? Všechny evropské národy žily v míru. Nikdo se nehádal se svým sousedem a jejich figurky v Moskvě by se jistě také neodvážily začít válku. Dokonce i Stalin si uvědomil, že by to znamenalo svržení jeho režimu, pokud by takzvané "vlastenectví" ruský lid nepostavilo za něho.
Ale konspirátoři museli mít válku. Museli najít a vytvořit nějaký důvod, který by ji rozpoutal. Našli jej v malém, nenápadném a odporném mužíkovi, který si říkal "Adolf Hitler". Hitler, chudý rakouský malíř pokojů, byl desátníkem v německé armádě. Porážku Německa pociťoval jako osobní křivdu. Začal burcovat lůzu v Mnichově, jedné oblasti Německa. Začal horlit o obnovení velikosti německé říše a o moci německé solidarity. Obhajoval obnovení staré německé vojenské síly, která by byla schopna dobýt celý svět. Kupodivu, Hitler, ten malý klaun, měl schopnost vyburcovat davy a měl v sobě určitý druh magnetismu. Ale nová vláda v Německu nechtěla další války a neprodleně uvrhla tohoto odporného rakouského malíře pokojů do vězení.
Aha! Zde je ten člověk, rozhodli konspirátoři, který, pokud bude správně veden a financován, by mohl být klíčem k další světové válce. A tak, zatímco byl ve vězení, Rudolf Hess a Göring napsali knihu, kterou nazvali "Mein Kampf" a přisoudili její autorství Hitlerovi. (Přesně tak, jako Lipdenov napsal "Mission to Moscow" a její autorství přisoudili Josephu Daviesovi, tehdejšímu našemu velvyslanci v Rusku a loutce CFR.) V knize "Mein Kampf" pseudoautor Hitler popsal své rozhořčení a způsob, jak obnovit velikost německého národa. Konspirátoři potom zajistili rozšíření této knihy mezi německý lid, aby vzbudili jeho fanatické stoupence. Po jeho propuštění z vězení (také zaranžovaném konspirátory), jej začali připravovat a financovat na jeho cesty do ostatních částí Německa, aby zde mohl vést své buřičské řeči. Brzy začal získávat rostoucí počet následovatelů mezi veterány války, který se brzy rozrostl v masy lidí, kteří v něm začali vidět zachránce jejich milovaného Německa. Potom se stal vůdcem "armády hnědých košil", která začala pochodovat ulicemi Berlína. To vyžadovalo mnoho peněz, ale Rothschildové, Warburgové a další konspirátoři mu poskytli tolik peněz, kolik potřeboval. Hitler se postupně stal idolem německého lidu, který svrhnul vládu von Hindenburga a Hitler se stal novým Führerem. Ale to dosud nebyl důvod k válce. Zbytek světa pozoroval vzestup Hitlera, ale neviděl důvod zasahovat do věcí, které byly vnitřními záležitostmi Německa. Žádný z okolních národů v tom neviděl důvod pro další válku proti Německu a Němci dosud nebyli dostatečně vyprovokováni k zuřivosti, aby spáchali nějaký čin proti svým sousedům, který by mohl vést k válce. Konspirátoři si uvědomili, že budou muset takovou zuřivost vytvořit, která by způsobila pozornost a zároveň vyděsila celý svět. Shodou okolností byl Mein Kampf vlastně pokračováním knihy Karla Marxe "Svět bez Židů."
Konspirátoři si náhle vzpomněli, jak Schiff-Rothschildova banda organizovala pogromy v Rusku, při nichž bylo povražděno mnoho tisíc Židů, a které vytvořily celosvětovou nenávist vůči Rusku. A tak se rozhodli použít stejný trik - vznítit u německého lidu smrtelnou nenávist vůči Židům. Je pravda, že německý národ nikdy neměl velkou náklonnost k Židům, ale ani k nim neměli vrozenou nenávist. Taková nenávist mu musela být uměle vštípena a bylo na Hitlerovi, aby ji vyrobil. Tato myšlenka se Hitlerovi velmi líbila. Viděl v tom vítaný trik, jak se v očích německého lidu stát "bohočlověkem".
A tak lstivě inspirován a veden svými finančními poradci, Warburgy, Rothschildy a všemi dalšími pohlaváry Iluminátů, obviňoval Židy z nenáviděné "Versailleské smlouvy" a z finančního ruinování, které následovalo po válce. Zbytek je historie. Víme všechno o Hitlerových koncentračních táborech a zpopelňování stovek tisíc Židů. Nebylo to 6 milionů, jak tvrdili konspirátoři, ani 6 set tisíc, ale bylo jich dost. Nyní mi dovolte zopakovat, jak málo se mezinárodní bankéři, Rothschildové, Schiffové, Lehmanové, Warburgové, Barouchové, starali o své rasové bratry, kteří se stali oběťmi jejich zločinných plánů. Vyhlazení několika stovek tisíc nevinných Židů Hitlerem je vůbec netrápilo. Považovali to za nutnou oběť na podporu jejich plánů na světovládu, stejně jako povraždění mnoha milionů lidí ve válce bylo podle nich nutnou obětí. A zde je další odporný detail o těchto koncentračních táborech. Mnoho z těchto dozorců v Hitlerových koncentračních táborech bylo předtím posláno do Ruska, aby si zde osvojili umění mučení a brutality, aby se zdůraznila zvěrstva a krutosti.
Toto všechno vytvářelo novou celosvětovou nenávist vůči Němcům, ale stále ještě to nemohlo poskytnout příčinu pro válku. Potom byl Hitler naveden, aby požadoval Sudety. Vzpomeňte si, jak Chamberlain a tehdejší diplomaté Československa a Francie před tímto požadavkem kapitulovali. Tyto požadavky vedly k dalším územním požadavkům v Polsku a ve Francii a tyto požadavky byly odmítnuty. Potom přišel pakt se Stalinem. Hitler nenávistně ječel proti komunismu (Ó jak řečnil proti komunismu.), ale nacismus nebyl ve skutečnosti nic jiného než socialismus, který je nižším stupněm komunismu. Hitler se Stalinem uzavřeli pakt o rozdělení Polska mezi ně. Zatímco Stalin obsadil jednu část Polska (za což nebyl nikdy obviněn - vůdci Iluminátů k tomu nečinně přihlíželi), Hitler ze své strany zahájil vůči Polsku tzv. "bleskovou válku". Konspirátoři nakonec měli novou světovou válku a byla to strašná válka.
A v roce 1945 konspirátoři nakonec docílili vytvoření Organizace spojených národů, přístřeší pro jejich jednosvětovou vládu. A je skutečně překvapivé, že americký lid vítal tento špinavý nástroj konspirátorů jako něco svatého. Dokonce i potom, co byla odhalena všechna fakta o tom, jak byla vytvořena OSN, Američané dál uctívali tento nástroj zla. Dokonce i potom, co byl Alger Hiss demaskován jako sovětský špion, Američané dál věřili v OSN. Dokonce i poté, co jsem veřejně odhalil tajnou dohodu mezi Hissem a Mulatovem, že Rusové vždy povedou vojenský sekretariát, čímž budou skutečnými pány v OSN. Ale většina Američanů stále věřila, že OSN nemůže být špatná. Dokonce i poté, co Trig D. Lee, první Generální tajemník OSN, potvrdil tuto tajnou dohodu mezi Hissem a Mulatovem ve své knize "For the Cause of Peace". Vasilia dostal od OSN dovolenou, takže mohl převzít velení Severních Korejců a rudých Číňanů, kteří bojovali proti takzvaným policejním akcím OSN pod velením našeho generála McArthura, který - na příkaz OSN - byl odvolán bojácným prezidentem Trumanem, aby mu zabránil vyhrát tuto válku. Naši lidé stále věřili v OSN navzdory 150.000 našich synů, kteří byli zabiti a zmrzačeni v této válce. Lidé stále považovali OSN za prostředek k zajištění míru dokonce i potom, co jsem v roce 1951 odhalil, že OSN obsadila (s použitím našich vlastních amerických vojáků pod velením OSN, pod vlajkou OSN, po dohodě s naším zrádným Ministerstvem zahraničí a Pentagonem) obsadila mnoho malých měst v Kalifornii a v Texasu, aby zdokonalila svůj plán na převrat v naší zemi. Většina lidí toto smetla ze stolu a dál věřila, že OSN je "svatou organizací".
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.