Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

JAK FUNGUJE SVĚT 7.část

25. května 2009 v 15:44 |  Dokumenty
Víte, že Chartu OSN napsali zrádci Alger Hiss, Mulatov a Vyšinský? Že Hiss a Mulatov ve své tajné dohodě stanovili, že vojenským šéfem OSN bude vždy Rus určený Moskvou? Víte, že na tajných schůzkách na Jaltě Roosevelt a Stalin, na příkaz Iluminátů/CFR, rozhodli, že OSN musí mít sídlo na americké půdě? Víte, že většina Charty OSN byla doslova, v nezměněné podobě, opsána z Marxova "Komunistického manifestu? Víte, že jediní dva senátoři, kteří hlasovali proti Chartě OSN, ji četli?
Víte, že od založení OSN, která byla založena k zajištění míru, bylo nejméně dvacet hlavních válek, mezi nimiž byla válka proti Rhodézii a Kuwaitu, rozpoutáno právě OSN? Víte, že po založení OSN byli američtí daňoví poplatníci přinuceni vyrovnat mnohamilionový deficit OSN, protože Rusové odmítli platit svůj podíl? Víte, že OSN nikdy nepřijala rezoluci odsuzující Rusko nebo jeho tzv. satelity, ale vždy odsuzuje naše spojence? Víte, že J. Edgar Hoover řekl: "drtivá většina komunistických delegátů v OSN jsou špioni," a že 66 senátorů hlasovalo pro "konzulární dohodu", která měla naši zemi otevřít ruským špionům a sabotérům? Víte, že OSN pomáhá Rusku dobývat svět bráněním svobodnému světu podniknout jakoukoli akci s výjimkou prodiskutování každé nové agrese na Valném shromáždění OSN? Víte, že v době Korejské války bylo v OSN 60 národů, přesto 95% sil OSN byli američtí synové a prakticky 100% výdajů zaplatili daňoví poplatníci ve Spojených státech?
A jistě také víte, že politikou OSN během Korejské a Vietnamské války bylo zabránit našemu vítězství v těchto válkách. Víte, že všechny bitevní plány generála McArthura musely nejdříve jít do OSN, která je předávala Vasilijovi, veliteli Severních Korejců a rudých Číňanů a že všechny budoucí války, v nichž budou bojovat naši synové pod vlajkou OSN, budou muset být pod kontrolou Rady bezpečnosti OSN? Víte, že OSN nikdy nic nepodnikla proti 80.000 rusko-mongolských vojáků, kteří okupovali Maďarsko?
Kde byla OSN, když maďarští bojovníci za svobodu byli vražděni Rusy? Víte, že OSN a její mírová armáda uvrhla Kongo pod nadvládu komunistů? Víte, že takzvané mírové síly OSN byly použity k svržení, pronásledování a zabíjení bílých antikomunistů v Katanze? Víte, že OSN neudělala nic, když rudá Čína podnikala invazi do Laosu a Vietnamu? Víte, že OSN nesla přímou odpovědnost za pomoc Castrovi?
Víte, že Adlai Stevenson řekl: "svobodný svět musí očekávat, že stále více rozhodování bude přenecháváno OSN"? Víte, že OSN veřejně prohlašuje, že jejím hlavním cílem je "jediná celosvětová vláda", což znamená "jednotné celosvětové zákony", "jediný celosvětový soudní dvůr", "jednotné celosvětové školství" a "jediná celosvětová církev", v níž bude křesťanství zakázáno?
Víte, že byl přijat zákon OSN s cílem odzbrojit všechny americké občany a přemístit všechny ozbrojené síly do OSN? Takový zákon tajně podepsal svatoušek Jack Kennedy v roce 1961. Uvědomujete si, jak perfektně zapadá do článku 47, odstavec 3 Charty OSN? Zde se prohlašuje, cituji: "Personál vojenského výboru OSN bude prostřednictvím Rady bezpečnosti zodpovědný za strategické řízení všech ozbrojených sil, daných k dispozici Radě bezpečnosti." To znamená, pokud všechny naše ozbrojené síly budou převedeny pod OSN, budou vaši synové přinuceni sloužit a umírat pod velením OSN po celém světě. To se stane, pokud nevybojujete vystoupení USA z OSN.
Víte, že kongresman James B. Utt podal návrh zákona na vystoupení USA z OSN a rezoluci, která měla našemu prezidentovi zabránit nutit nás podporovat embarga OSN proti Rhodézii? Ano, to udělal a mnoho lidí z celé země píše svým poslancům, aby podpořili Uttův návrh zákona a jeho rezoluci. Padesát kongresmanů, vedených Schweikerem a Moorheadem z Pensylvanie, předložilo návrh zákona o okamžitém přesunnu všech našich ozbrojených sil do OSN. Umíte si představit takovou otevřenou zradu? Je váš kongresman jedním z těchto padesáti zrádců? Zjistěte to a okamžitě proti němu něco podnikněte a pomozte kongresmanu Uttovi.
Víte, že "Národní rada církví" (National Council of Churches) přijala v San Franciscu rezoluci, v níž se tvrdí, že Spojené státy brzy budou muset podřídit svou vůli OSN a že všichni američtí občané to budou muset přijmout? Je vaše církev členem Národní rady církví? V této souvislosti si uvědomuji, že v Chartě OSN není nikde zmiňován Bůh, a zasedání OSN nejsou nikdy zahajována modlitbou.
Tvůrci OSN se předem smluvili, že v Chartě OSN nebude žádná zmínka o Bohu nebo Ježíši Kristu. Souhlasí s tím váš pastor? Zjistěte to! Kromě toho, víte, že velká většina takzvaných národů v OSN je protikřesťanských a že OSN je úplně bezbožnou organizací z příkazu jejích tvůrců, Iluminátů/CFR? Slyšeli jste dost pravdy o iluminátské Organizaci spojených národů? Chcete vydat své syny a naši drahou vlast na milost a nemilost iluminátské Organizaci spojených národů? Jestliže ne, pište, telegrafujte nebo telefonujte svým poslancům a senátorům, aby podpořili návrh zákona kongresmana Utta, aby USA vystoupily z OSN. Udělejte to dnes, nyní, dřív než zapomenete! To je jediná záchrana pro vaše syny a naši vlast.
Nyní vám musím předat další životně důležitou informaci. Jak jsem již řekl, jedním ze čtyř konkrétních úkolů, které dal Rothschild Schiffovi, bylo vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž hlavním terčem mělo být křesťanství. Z velmi zřejmého důvodu se ADL neodvážila to udělat, protože takový pokus by mohl vytvořit nejhorší krvavou lázeň v historii světa; nejen pro ADL a konspirátory, ale pro miliony nevinných Židů. Schiff tuto práci přenechal Rockefellerovi z dalšího konkrétního důvodu. Zničení křesťanství může být dosaženo pouze těmi, kdo jsou pověřeni je chránit. Pastory; muži v sutanách.
Jak jsem již naznačil, John D.Rockefeller vybral mladého, takzvaného křesťanského duchovního, jménem dr. Harry F. Ward. Reverend Ward, chcete-li. V té době vyučoval náboženství na "Union Theological Seminary". Rockefeller v reverendovi našel velmi ochotného "Jidáše" a v roce 1907 mu poskytl finance, aby založil "Metodistickou nadaci pro sociální služby" a Wardovou prací bylo učit bystré mladé muže, aby se stali takzvanými "vyslanci Krista" a zaujali místa jako pastoři církví. Během jejich vyučování je reverend Ward také učil, jak lstivě a dovedně kázat na jejich shromážděních, že celý příběh Ježíše Krista je mýtus, aby zaseli pochybnosti o Kristově božství, aby zaseli pochybnosti o Panně Marii; zkrátka, aby zaseli pochybnosti o křesťanství jako celku. Nemohl to být přímý útok, ale lstivé narážky, které byly používány především při vyučování dětí v nedělních školách. Pamatujte na Leninův výrok: "Dejte mi jednu generaci mladých a změním celý svět." V roce 1908 se "Metodistická nadace pro sociální služby", která shodou okolností byla první fasádní komunistickou organizací, přejmenovala na "Federální radu církví". Do roku 1950 se Federální rada církví stala velmi podezřelou organizací, a tak se v roce 1950 přejmenovala na "Národní radu církví." Musím vám říkat, jak tato "Národní rada církví" záměrně ničí víru v křesťanství? Nemyslím si to, ale přesto vám to řeknu. Pokud jste členy nějakého sboru, jehož pastor a církev jsou členy této jidášské organizace, vy a vaše příspěvky pomáhají plánu Iluminátů na zničení křesťanství a vaší víry v Boha a Ježíše Krista a tak napomáháte tomu, aby vašim dětem mohla být vštěpována nevíra v Boha a církev a mohly být snadno přeměněni na ateisty. Okamžitě zjistěte, jestli je vaše církev členem "Národní rady církví" a jestliže je, pro lásku Boží a vašich dětí, okamžitě z ní vystupte. Avšak dovolte mi, abych vás varoval, že stejné procesy destrukce náboženství pronikly i do dalších denominací. Pokud jste viděli "Negro on Selma" a další podobné denominace, viděli jste, jak je černošská chátra vedena a podněcována duchovními (a dokonce katolickými knězi a řeholníky), kteří jdou spolu s nimi. Existuje také mnoho poctivých církví a pastorů, kteří jsou čestní a upřímní. Najděte si některou pro sebe a vaše děti.
Abych nezapomněl, ten samý reverend Harry F.Ward byl také jedním ze zakladatelů "American Civil Liberties Union", nechvalně známé prokomunistické organizace. V letech 1920-40 stál v jejím čele. Také byl spoluzakladatelem "Americké ligy proti válce a fašismu", která se pod Browderem stala Komunistickou stranou Spojených států. Zkrátka, celé Wardovo zázemí bylo prosáklé komunismem a on sám byl identifikován jako člen komunistické strany. Byl to zvrhlý zrádce jak církve, tak vlasti a byl to člověk, kterého John D.Rockefeller pověřil a financoval, aby zničil křesťanské náboženství v Americe ve shodě s příkazy vydanými Schiffem a Rothschildy.
Na závěr bych vám chtěl říci toto. Pravděpodobně znáte příběh o tom, jak jistý dr. Frankenstein vytvořil monstrum, aby se stalo jeho nástrojem a plnilo jeho vůli, a jak se nakonec toto monstrum obrátilo proti svému tvůrci, Frankensteinovi, a zničilo jej. Ilumináti/CFR vytvořili monstrum, zvané Organizace spojených národů (která je podporována minoritními skupinami, černošskými výtržníky, zrádnými masovými sdělovacími prostředky a zrádci ve Washingtonu D.C.), které bylo vytvořeno proto, aby zničilo americký lid. Víme všechno o této mnohohlavé hydře a známe jména těch, kdo toto monstrum vytvořili. Známe všechna jejich jména a já předpovídám, že jednoho krásného dne se americký lid probudí a způsobí, že toto monstrum zničí svého tvůrce. Většině našich lidí je dosud vymýván mozek, lid je podváděn a klamán naším zrádným tiskem, televizí a rozhlasem a našimi zrádci ve Washingtonu D.C., ale dnes již je o OSN známo dost na to, abychom ji přitiskli k zemi jako jedovatého chřestýše v našem středu.
Má jediná otázka zní: "Co probudí náš spící lid k úplné bdělosti?" Možná to bude záznam (přepis) této přednášky. Sto tisíc nebo milion kopií tohoto záznamu (přepisu) to může způsobit. Modlím se k Bohu, aby se tak stalo. Modlím se, aby vás tento záznam (přepis) inspiroval k rozšiřování tohoto příběhu mezi všemi loajálními Američany ve vaší komunitě. Můžete to udělat jeho přehráváním (čtením) studijním skupinám, založených ve vašich domovech, na setkáních American Legion, VFW, DAR nebo ve všech ostatních občanských sdruženích a ženských klubech. Tímto záznamem (přepisem) jsem vám dal do rukou zbraň, která toto monstrum zničí. Pro lásku Boží, pro lásku k naší vlasti a lásku vašich dětí, použijte ji. Poskytněte kopii každé americké domácnosti.
Poděkování
Studio Esoterních Věd © děkuje za souhlas ke zveřejnění uvedeného materiálu na těchto stránkách panu Ladislavu Kopeckému majiteli stránek "Jak funguje svět" , které jsou k shlédnutí na internetové adrese: www.volny.cz/l_kopecky


Odkaz na stránky autora:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.