Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Nostradamus ve zpětném zrcátku I.

4. června 2009 v 10:13 |  Moje Maličkosti
Dovolte mi podělit se s vámi o několik poznatků z odkazu Michaela Nostradama, jenž nám zanechal ve svých proroctvích. Dostala se mi do rukou jedna z mnoha knih zabývající se výkladem jeho prorockých čtyřverší, vydaná roku 1994 a pojednávající převážně o předpovědích pro léta 1994 až 2004. Sám velký Nostradamus údajně psal své předpovědi s úmyslem, aby zmiňované události byly pochopeny až poté, kdy se stanou minulostí. To mi pochopitelně nedalo a zajímalo mne, nakolik se jeho předvídané události vyplnili. Nutno dodat, že luštitelů a vykladačů těchto čtyřverší je mnoho a všichni jsou přesvědčeni, že jen oni sami znají ten správný klíč k jejich výkladu. Nemohu se zbavit dojmu, že vykladači v této knize se v mnohém mýlili při určení letopočtu většiny popisovaných událostí., přibližně o 8 až 11 let. Některé události až nápadně zapadají právě do dnešních dnů. Na druhou stranu zde není ani zmínka o stěžejní události z 11. září roku 2001.Vybral jsem pro vás z této knihy několik úryvků a sami si posuďte, co nám to vlastně Nostradamus zanechal.

Poznámka Nostradáma ( 1503 - 1566) - jenž napsal ve své předmluvě k proroctvím.

,, …rozhodl jsem se v temných a záhadných větách oznámit příčiny budoucí přeměny
( doslovně: mutace!) lidstva, zvláště ty nejnaléhavější a ty, o nichž si myslím, že nevystraší slabé lidi. Všechno muselo být napsáno v zamlženém tvaru, především to prorocké.

A tisíce jiných událostí nastanou jako důsledek povodní a neslýchaných dešťů, jak jsem to podrobněji napsal v jiných svých proroctvích tak, že jsem určil místa a čas, aby lidé v budoucnu poznali, že se tyto události skutečně staly. Až přijde čas překonání nevědomosti, vyjasní se tato událost ještě lépe…"

Přemýšlej o tom,čtenáři,tak moudře,jak dokážeš,
ty lůzo nezasvěcená,plytká,se však mému verši vyhni.
Astrologu,barbare,blázne,lépe když odejdeš!
Jinak se zasvětíte rituálům pekla jako satani.

Nostradamus,Centurie VI.100(latinské čtyřverší)


Jeho dalekým cílem bylo ukázat budoucím generacím cestu,, zpět do ráje"
Pro nové století od roku 2000 Nostradamus předpovídá - ( 1.řádek 100.verše X.století)

,,Velkou říši založí Anglie"

Tento vzkaz si vysvětlujeme, že z pohledu Nostradama se jedná o Anglicky hovořící svět, ve kterém mají v dnešní době vedoucí postavení USA.


Ve svých čtyřverších udává jako rozhodující či přelomové letopočty r.2011,2500,2700, a 3005.


ROK 2011 a následující léta označuje za ,,dobu nebezpečí pro celé lidské pokolení".
Hovoří o tom, že mnohé země ,,třetího světa"prožijí velkou budoucnost, zatímco mnohé vyspělé země se budou řítit do bídy a upadnou na agrární úroveň.

Radí, aby lidstvo před přicházejícími událostmi, které zapříčiní velkou měrou třetí světová válka a jí následně vyvolané přírodní katastrofy, hledalo svoji spásu na jižní polokouli této země.
(domnívám se, že přírodní katastrofy by mohlo zapříčinit použití klimatických zbraní)


ROK 2500
Kolem tohoto roku nastane boj o přežití zbytku křesťanství vůči převládajícímu islámu. Nostradamus předpovídá nového zářícího vůdce,, Jindřicha Šťastného" a radí, aby se křesťané odhodlali ke společnému postupu.


ROK 2700
Po tomto roce zapřísahává Nostradamus lidstvo, že pokud chce zachovat život na zemi, musí zničit určitou inteligentní formu bytostí, s ,,vidlicovitým nosem", která na Zemi přijde z mimozemských oblastí.


ROK 3005
Začíná počátek konce naší sluneční soustavy - nikoli však konec lidstva!
Nostradamus je pobouřený arogancí vědy, která si myslí, že může zabránit srážce naší planety s nějakou kometou. Doporučuje odchod do nové vlasti v kosmu, kterou podrobně popisuje !

Několik výkladů k předpovědím na léta 1994 až 2004.

Nyní si můžete sami udělat obrázek, nakolik byli vykladači Nostradama před rokem 1994 úspěšní. Možnost, že by se mýlil Nostradamus, je velmi málo pravděpodobná. I když bych si to nyní osobně velmi přál.O úspěšnosti Nostradamových předpovědí se můžete přesvědčit v mnoha dalších publikacích, kde se dozvíte například o událostech z dvacátého století.

Nostradamus předvídá, že kolem roku 2050 bude konečně uznán světovou veřejností.
Patrně bude v této době úspěšně rozluštěn klíč ke správnému výkladu jeho vizí.
Vezme lidstvo svůj osud do vlastních rukou ? Poučí se konečně ?

1994 :
- Hrozí nová atomová moc !
- Ještě horší hospodářská krize v chudých zemích !
- Kdo se přidržuje silnějších partnerů, raději odejde !
- Země a národy, uražené ve své víře, se brání !
- Přípravy na válku !
- Mocenské postavení Slovanů v bývalém Sovětském svazu, bývalé Jugoslávii a na Slovensku bude oslabeno !
- Nostradamus varuje před falešným výkladem svých veršů a před hysterií k blížícímu se roku 2000 !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Víra byla uražena - jsou očekávány prudké boje - jednota je spojená."
2. řádek - ,,Pokud nebude udělána chyba - Nejsilnější v ochranném valu."
3. řádek - ,,Slabé útoky otřesou převahou Slovanů."
4. řádek - ,,Lubeck a Míšeň budou považováni za agresory."

1995:
- Rozsáhlé manévry narušují světový mír.
- Bude vyvinuta nová zbraň ?
- Úder proti mafii - Kmotr se dostane před soud.
- Oči celého světa se dívají na Miláno.
- Chřipkové vlny zachvacují lidi.
- Přelom ve vědě : Proces stárnutí se zastaví !
- Vatikán před volbou nového papeže ?
Čtyřverší :
  1. řádek - ,,Nový fakt (nebo : nově udělané) vykoná manévr."
  2. řádek - ,,V blízkosti dvou v nesprávném posouzení, něčeho, co je na pobřeží."
  3. řádek - ,,Lákavá pomoc vyvolených Miláňanů."
  4. řádek - ,,Vůdce bude zbaven očí. V Milánu v železné kleci."

1996 :
- Silnější fundamentalismus ve světě, zvláště však v islámu.
- Nové mírové hnutí se stává důležitým faktorem míru v politice.
- Nostradamus znovu varuje před velkou válkou v nejbližších letech (ještě ne třetí světová válka !)
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Vojsku bude zabráněno vstupu do města."
2. řádek - ,,Vojevůdce vstoupí na základě přesvědčení."
3. řádek - ,,Vojsko bude přivedeno ke slabím branám."
4. řádek - ,,Promění se to na oheň, smrt a proudy krve."

1997 :
- Poplach kolem nerostného bohatství moří.
- Zhoršení čistoty vzduchu.
- Ozonová díra se zvětší !
- Regionální námořní války.
- Tajné přípravy na velkou válku ?
- Zvrat v syntéze jader.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Na moři se vojenské síly rozdělí natři části."
2. řádek - ,,Druhá část fronty udělala chybu."
3. řádek - ,,Aby se osvobodily, hledá se pole vyvolených."
4. řádek - ,,Nejdříve se vstoupí do trhliny vítězného úsvitu."

1998 :
- Chudé státy a chudí uprchlíci se bouří proti bohatým národům.
- Ostré spory mezi oběťmi AIDS a epidemií a zdravými !
- Nové rasové výtržnosti mezi černými a bílými.
- Jaderné neštěstí u Lionu ?
- Nebezpečí pro naše zdraví, původce chorob v kanalizaci.
- Kosmický let USA . Nová cesta do vesmíru !
- Ožení se princ Charles podruhé ?
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Zraněný chybou jednoho barevného."
2. řádek - ,,Překročitel na straně protivníka."
3. řádek - ,,Zasílá dříve jmenovaným z Lionu (zprávu), kterou si vynucuje."
4. řádek - ,,Mají odevzdat vůdce této války."

1999 :
- Nové systémy obrany a zbraní ve velké, avšak pouze regionální válce.
- Chemické nebezpečí ve vzduchu : nová zbraň účinkuje tam, kde prší.
- Převrat v Íránu nebo nová agrese Iráku.
- Nastoupí syn šáha na ,,jeho" trůn ?
- Výzva ke ,,svaté válce".
- Izrael v nejvyšším nebezpečí.
- Následky války pro mnohé nezúčastněné země.
- Obranné systémy se osvědčují !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Vítr pro toho, kterého přinutili zanechat svůj trůn."
2. řádek - ,, Nad zdi přehazují popel, vápno, uhelný prach."
3. řádek - ,,Kvůli dešti jim potom nastaví rafinovanou past."
Poznámka : Bude válka, jakou svět ještě nezažil( ne však třetí světová).Bude to válka, kterou budou vést politikové a armáda s vědomostmi meteorologů a velkými počítači.
4. řádek - ,,Poslední pomoc, kterou se vzepře její hranici."

2000 :
- Začíná světová moc USA na 300 let.
- Válečné konflikty pokračují z roku 1999 - vojenské manévry probíhají v dosud nepoznaném rozsahu.
- Atentáty a terorismus, zvláště v Evropě, i proti jaderným elektrárnám.
- Velké sklady chemických zbraní.
- Poznání nebo dokonce orientace k vyšším a náboženským hodnotám nemá žádnou cenu, pokud jsou u moci čtyři mocní vládcové.
- Celosvětové zostření hospodářských a sociálních problémů a tím i problémů mezi chudými a bohatými zeměmi !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Veliká vláda bude vybudována Anglií."
2. řádek - ,,Dvojnásobně těžkopádnému duchu víc než 300 let."
3. řádek - ,,Veliká sériová vozidla se pohybují po moři a souši."
4. řádek - ,,Ti s jasným rozumem nebudou z toho šťastni (nebo Portugalci s tím nebudou spokojeni)."

2001 :
- Válka která začala v roce 1999 skončila.
- Islám dosáhl částečného úspěchu.
- V bývalých státech SSSR noví diktátoři !
- Ohromné škody na životním prostředí jako důsledek války : vzduch bude drahý, protože musí být odmořen před vdechnutím !
- Navíc nastane veliké sucho - vegetace je zpustošena.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Nepřátelům přislíbí víru nepřátelé."
2. řádek - ,,Nebudou se přidržovat, protestní demonstrace těch, kteří byli znovu odvedeni do vězení."
3. řádek - ,,Princ je mrtev jako první - zbytek v košili."
4. řádek - ,,Proklet ten zbytek, aby byl v rovnováze."

2002 :
- Světová hospodářská krize jako následek války a nového gigantického úsilí na výzkum vesmíru. Nedostatek ropy.
- Rozštěpení OSN na dvě až tři nové malé skupiny : islámská unie, unie třetího světa, zbytek OSN !
- Nový vývoj jaderných ponorek s úmyslem podmanit a ovládnout poklady na mořském dně, což je již nyní předmětem vážných sporů.
- Obrat v emancipaci žen ?
- Nový papež nebo třetí období úřadu amerického prezidenta.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Maskované galéry plují, aby z nového nakupovaly."
2. řádek - ,,Ti z vyššího rangu se oddělí od níže postavených."
3. řádek - ,,Deset lodí se blíží, aby vyplulo.
4. řádek - ,,Mnozí poražení se sjednocují k vlastnímu sjednocení."

2003 : Nostradamus oznamuje zlatý věk
- téměř neohraničenou délkou života,
- nepociťování bolesti při nemocech,
- výměnou nefunkčních částí těla,
- získáním základních životních potřeb bez práce,
- téměř absolutní mobilitou,
- náboženství bude poznáním a poznání náboženstvím,
- ovládnutím času a prostoru v makrokosmu,
- zpřístupněním mikrokosmu dle výroku ,,vše v jednom" !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Protože se podle toho nepostaví venku pět opěrných bodů."
2. řádek - ,,Bude se tam kupovat oheň."
3. řádek - ,,Při deseti duněních - pomoc přichází od zlatých."
4. řádek - ,,Podlézačství před stolicí, zlatí budou opuštěni."

( Nostradamus nazval pyramidy ,, Zdmi pocení". V roce 2003 opět ožijí ?)

2004 :
- Znovu teror a ještě teror !
- Tajemství pyramid bude konečně rozluštěno !
- Musíme číst znovu bibli ?
- Nostradamus varuje před třetí světovou válkou.
- Žena jako zákeřník budoucí pohromy ?
- Církev se opět vměšuje do politiky.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Do pozdní půlnoci vůdce armád."
2. řádek - ,,Zachrání se - náhle je zvolený u jedničky ( nebo náhle zmizel !)
3. řádek - ,,Po sedmi letech - není prokleta tato duše.
4. řádek - ,,Při jeho návratu řeknou - jedna unce, kde deset
( Takto vykládá Nostradama badatel Edgar Leoni.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.