Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

NWOO – sekta se vším všudy

5. června 2009 v 1:42 |  Dokumenty
Vážení čtenáři.
Tyto řádky jsou určeny panu Doležalovi, redaktorovi časopisu Reflex, ostatním případným dezinformátorům a hlavně vám všem, jenž jste si tak snadno nechali vzít vlastní úsudek.

Dle pana Doležala je naše sdružení NWOO nová sekta, jaké si nové náboženství nazvané Zaitgest. Takto usoudil na základě shlédnutí jednoho filmu jenž se z jedné třetiny zabývá různými náboženskými směry a podobností mezi nimi.
Tento dokument si patrně vybral mezi spoustou jiných záměrně, díky jeho nemalé sledovanosti a tudíž velké pravděpodobnosti že splní dezinformující úmysl. Splnil - blahopřeji.
Hlavní guru této sekty je prý pan Jacgues Fresco, který na této činnosti vydělává nemalé peníze.
Pan Fresco je především vizionář a nedůvěra lidí ve vše nové a převratné je historicky ověřena a doložena. To že prodává své vize,knihy a pozemky je jen jeho osobní věc a nic nám do toho není, natož v době tržního hospodářství, kdy je vše na prodej, včetně svědomí.
Ani jeden člen NWOO neplatí panu Frescovi žádný desátek. To by jste měli vědět.
Dle pana Doležala je varující, když se někdo angažuje v lidsko právních institucích a nemá zrovna většinový názor.Pan Doležal tímto prozradil podstatu našeho problému, aniž by sám tušil.
Býti pranýřován za jiný nežli většinový názor tady již mnohokráte bylo a je to zde opět.
Dnes je tato skutečnost varující a zítra již může být snadno trestná. To si račte uvědomit.
Jde pouze o jedinou z mnoha zásadních skutečností, jenž ,,Vám" musí mládenci z NWOO sdělit.
To že vám vaše ješitnost nedovolí připustit si, že by obyčejný fotograf či elektrikář mohli něco vědět lépe, je pouze váš osobní nedostatek. To co se vám snaží sdělit není totiž otázkou nadprůměrné inteligence, nýbrž selského rozumu. Stačí se obeznámit s několika povětšinou utajovanými fakty a dát si je dohromady. Jsou to velmi jednoduché počty netušených souvislostí.
Realita dnešních dnů mnohonásobně předčí naši nejbujnější fantazii a kdo tomu nechcete věřit,
můžete si zůstat v té iluzi - že je země placatá.
Nakonec si dovolím pana Doležala citovat.
,,Ačkoli ve světě vědy musí nutně podávat důkazy ten jedinec, který předkládá tvrzení, ne jeho kritik".
( kde chcete vzít důkazy o budoucích událostech jenž ještě nenastaly ve světě,kde je vše pod záminkou státního zájmu či národní bezpečnosti utajováno a důkazy ničeny, kde se nejdůležitější rozhodnutí provádí za našimi zády.Jak je to možné v demokratickém světě ? )
Buďte tedy tak laskavý a držte se svých slov. Předložte pádné argumenty ve smyslu, zda NWOO je či není sekta Zaitgest, nebo si své dojmy nechte pro sebe.
Pravda, proč by jste tak činil když vás to živí.
Doporučuji vám začít výletem za velkou louži.
Dne 15.března 2009 se uskuteční setkání Zaitgesťáků v New York City.
Poslední údaj uvádí 145 tisíc členů.

Více zde : http://www.zeitgeistmovie.com/zday09.html

Zde můžete na vlastní oči vidět jak se věci mají, poznat osobně pana Fresca a následně dezinformovat veřejnost.
Děkuji za pozornost - alias Jelínek ,člen NWOO

Celý článek p. Doležala ZDE : http://www.reflex.cz/scripts/detail.php?id=34505

No a kdo máte zájem, seznamte se jak je to s tím sdružením NWOO - sektou se vším všudy.

PS : Závěr již nechám i na každém z vás.


Co je to sekta ?

Ať již na své členy působí kladně, či zhoubně, má tyto vlastnosti :

- Žijícího, charismatického vůdce, který je přesvědčen o své nadlidské moudrosti.
- Autoritářskou mocenskou strukturu.
- Neměnné zákony

Stoupenci sekty jsou fanaticky oddáni, věnují značné sumy peněz, podřizují se každému příkazu i vůdci a náboženská skupina se postupně stává hlavní náplní jejich života.
Jedná se buď o odnož některého stávajícího náboženství,, jenž se odtrhla a vykrystalizovala do sekty, nebo naopak, může jít o první generaci,,náboženství" - pokud získá dostatek stoupenců, může přerůst v běžně uznávané náboženství.
Některé sekty jsou relativně neškodné, mohou lidem poskytnout pocit příslušnosti a dodávají jejich životu smysl. Jiné mohou škodit pouze těm, kteří se k nim připojí. Od citových deprivací až k fyzickému týrání.
Ty nejnebezpečnější sekty tvoří často jen hrstka lidí a bývají velmi nenápadné.

- NWOO nesplňuje jediný z těchto bodů. Jde o sdružení lidí bez ohledu
na věk,rasu,názor či jiné omezující podmínky.
- NWOO nemá ve svých řadách žádného vůdce jenž by byl všem nadřazen.
- NWOO nemá žádná nucená pravidla k udržení poslušnosti
- NWOO nemá žádné neměnné zákony.
Slušnost a úcta k ostatním je každému samozřejmostí.
Na to nám nejsou potřeba žádné zákony.

Kdo se stává členem sekty ?

Ničivé sekty potřebují zdravé, energické a relativně vzdělané lidi, kteří mohou věnovat peníze, čas a svůj talent do služeb sekty.
Mnoho studií dokládá, že se jedná o lidi s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí.
Výzkumná pracovnice Dr. Margareta Singerová tvrdí, že 75 % těch, kteří se připojí k sektám, jsou v podstatě normální.
Psycholog George Swop zjistil, že mnoho jedinců se k sektám připojuje z pouhé zvědavosti, nebo při hledání vlastní identity.

- Členem NWOO se může stát každý komu není lhostejná naše budoucnost,ať již ze zmíněné zvědavosti, nebo s vědomou či neobjasněnou osobní identitou.

Kdo je ohrožen ?

Mladí lidé :
Adolescence je čas životní proměny, čas změn, kdy staré normy neplatí a nové se teprve utvářejí.
Cesta od dětství k dospělosti bývá bouřlivá, proto jsou mladí lidé nejvíce náchylní naslouchat verbířům různých sekt.

Malé děti :
Mohou se dostat k sektám bez vlastního rozhodnutí v případě,že jsou již členy sekty jejich rodiče.

Nezaměstnaní, lidé po rozvodu, v krizi středního věku, ženy v klimakteriu :
Veliká zátěž pro sebedůvěru může vést člověka k pocitu, že pro něj není na světě místo, nic nemá smysl, neví jak naložit se zbytkem času, zda může být někomu prospěšný.

Staří lidé :
Vyrovnávají se s nemocemi, se ztrátou svých blízkých,mohou se cítit osaměle.
Od těchto lidí se očekává, že po své smrti odkáží sektě své úspory či majetek.

Každý kdo žil nebo setrvává v dysfunkční rodině :
Tam kde se neprojevují city, neprožívají a nemluví se o nich, mívají lidé nízké sebevědomí a snaží se být lepšími. Když v sektě najdou řád a zájem, necítí mnohdy odpor k vůdcům ani tehdy, ukáže-li se že své věřící podváděli.Díky prostředí z něhož vzešli považují podobné praktiky za téměř přirozené.

- NWOO nevyhledává a neverbuje takto oslabené jedince a jediný důvod pro vznik tohoto
sdružení je právě stav vážného ohrožení celého lidstva, na které se vás snaží upozornit.

Nátlakové prostředky.

Slouží pro získání nových členů i k tomu, aby stávající členové byli poslušnější.

Oběť :
Musí se vzdát všeho, co ji dříve bylo milé. Např. - Alkoholu,sexu,,stravovacích návyků,
přátel atd. - Čím více lidé postrádají společenské vyžití, tím více si cení členství v sektě.

Investice :
Věnování úspor a majetku ve prospěch sekty. - Čím více člověk do sekty investuje, tím více k ni přilne a stává se i více závislým.

Odklon od okolního světa :
Zřeknutí se okolního světa. - Někdy nesmějí členové sledovat televizi, nebo číst noviny.
Často opouští rodinu, protože s ní již nemají nic společného. Ztratí kontakt s vnějším světem a vše vnější je pro ně nepřátelské.

Společenství :
Vštěpováním názorů skupiny se vytváří silné vztahy a identifikace se skupinou.
Tato skutečnost bývá vysvětlována mystikou.

Odumírání :
Vynucováním pocitu studu a viny za prohřešky, ze kterých se členové sekt vyzpovídají před ostatními se vytváří stále větší pocit potřeby společenství, vlastní bezcennosti a naučenou bezmocí. Jsou přesvědčeni, že bez sekty nemohou žít, protože se obávají, že je žádná jiná skupina již nepřijme. Když je jim prominuto, cítí se šťastní a tento pocit přičítají sounáležitosti se sektou.

Proměna :
Rituály používané nebezpečnými sektami způsobují pocit povznesení a vyvolení pro účast na nich. Mohou navodit stavy halucinací, které jsou interpretovány tak, aby posílily vliv vůdce na společenství.

- Zdůrazňuji - NWOO na nikoho nevyvíjí ani sebemenší nátlak.

Důsledky života v sektě

- Pasivita
- Ztráta spontaneity
- Potíže s navazováním vztahů
- Ztráta schopnosti kriticky myslet
- Vážné citové poruchy
- Nemoci a závislosti

- Důsledky členství v NWOO - získáte nadhled a naučíte se myslet vlastní hlavou.

Opuštění sekty

Vyhnání :
Z vůle sekty, jenž člena vyloučí

Odchod :
Rozhodne se pro něj člen sám a stává se odpadlíkem.

Vyvedení :
Pomocí někoho zvenčí, obvykle rodinného příslušníka, kterému se podaří získat důvěru a člena přesvědčit

Deprogramování :
Je vyhrocenou formou vyvedení jenž užívá fyzické násilí, včetně únosu a držení člena sekty proti jeho vůli.

- NWOO nikoho ze svých řad nevyhání, každý může kdykoli sdružení opustit z vlastní vůle, aniž by byl následně za své rozhodnutí postihován či ponižován.

Život po opuštění sekty

Návrat do života mimo sektu je vždy problémový a trvá různě dlouhou dobu v závislosti na čase stráveném v sektě a stupni uzavření, případně fyzických a psychických změnách. Čas a náročnost návratu a integrace je závislá na jednotlivém člověku a jeho okolí.Může trvat i několik let.

- Po opuštění NWOO členem - nikdo neztrácí své rodinné vazby,přátele a identitu.

Některé sekty a nové náboženské směry v našich zemích

S křesťanským pozadím :
- Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Mormoni
- Sdružení Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanstva - Církev sjednocení - Monité
- Svědkové Jehovovi
- Rodina Lásky ( dříve Děti Boží)

S východním (hinduistickým) pozadím
- Mezinárodní organizace pro uvědomování si Krišny - ISCKON - Hare Krišna
- Dynamické meditace Oshovy
- Transcendentální meditace
- Šri Činmoj

S okultním pozadím :
Satanismus
New Age ( Dianetika,Zlatá mysl, Modrá Alfa, Silvova metoda,Reiki atd )

Závěr

Náboženské sekty, kulty, komunity, organizace byly, jsou a budou.Ohrožen vlivem nebezpečných sekt může být každý z nás.
Jára Cimrman by jistě řekl :Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory,ale to je také jediné, co s tím můžeme dělat.
Dovolím si nesouhlasit. Pokud budu vědět o nebezpečí a dokáži jej identifikovat, mám šanci se mu ubránit. Stejné je to i s nebezpečím NWO (New World Order - Nový světový řád )
I když se vám obrana proti takovémuto nebezpečí jistě zdá velice naivní a nemožná, dnes tady tato možnost stále ještě je a zítra již s největší pravděpodobností nebude.
Záleží pouze na ,,Nás" zda se budeme chtít bránit, nebo se necháme tupě vmanipulovat do otroctví.
Zdůrazňuji - dnes ještě máme šanci. Vy také, i vy, i ty i všichni ostatní.
Přeji nám všem dostatek sil k uchování vlastní identity.

Vaše závěry vážení čtenáři zanechte prosím v komentářích.
Vaše názory nás velice zajímají.

Použitá literatura :
Přicházejí - Tomáš Novotný
Základní orientace v nových náboženských směrech - Tomáš Novotný,Zdeněk Vojtěch
O sektách - Kay M. Porterfieldová
Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů - Steve Hassan
Encyklopedie náboženských směrů v České republice - Zdeněk Vojtíšek
Malý slovník sekt
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pavel Pavel | E-mail | 31. ledna 2011 v 16:40 | Reagovat

Doležal je Bilderberg,Bakalův poskok.

2 Petr Petr | 31. ledna 2012 v 13:43 | Reagovat

Doležal má z té trávy už uplně vymetýno v té jeho zkoužené palici!!!!!!!!!!

3 Petr Petr | 31. ledna 2012 v 13:44 | Reagovat

zkouřené

4 Autor Autor | 23. března 2012 v 19:01 | Reagovat

Lidé z tzv. NWOO jsou dobře psychicky nevyrovnaní dementi... Taková rada: bežte se léčit!

5 grey grey | 7. června 2012 v 18:17 | Reagovat

Hustý... tyk tohle napsal peknej psychous. Dalsi kokot co neni schopen se srovnat s realitou, nema beztak zadnou skolu, je nezamestnany a zalozil si blog:-) a pise paranoidni kokotiny...

6 Autor Autor | E-mail | 7. srpna 2012 v 20:31 | Reagovat

Přesně tak. S tím psychopatem se tady shodneme asi všichni:-) Protože celá sekta NWOO a její asociální nedomrdi bez vzdělání, práce a rozumu jsou fakt pééékní dementi, jen co je pravda:-) Mimochodem se podívejte na toho dementního albínka Jana korále - to mazec dement:-D

7 Racio Racio | 10. září 2012 v 14:59 | Reagovat

Děláte si ze mě srandu s těmahle urážkama? Taková hloupost bolí. Nevím, jestli z vás tenhle hnis teče normálně nebo je to dočasný zatmění, ale když už jste nám řekli kdo jsou NWOO, tak můžete taky říct kdo u jste u všech ovcí vy?  :)

[6]:

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.