Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Rotchildovská chobotnice I.

10. června 2009 v 9:50 |  Dokumenty
Napísal: Vlasa Sindjelič
Marxizmus, globalizmus, nový svetový poriadok, liberalizmus... Všetko toto sú euforizmy pre fenomén stelesnený v neviditeľnej ríši rodiny Rothschildovcov. Rothschildovci nezomierajú, jednoducho odchádzajú do dejín a ich miesta sú nenápadne prevzaté ich synmi a vnukmi. Hovorí sa, že starý pán Jacob opustil scénu a že jeho miesto zaujíma jeho syn Nathan (Nathaniel Philip Rothschild, ktorý nosí meno zakladateľa anglickej vetvy Rothschildovcov). Ťažké bremeno padlo na útle plecia mladého dediča. Ale Nathan nie je sám. V spravovaní impéria mu budú pomáhať jeho strýkovia Evelyn a Edmund a ostatní členovia anglickej vetvy rodiny (Catherine, Emma, Leopold), ale aj jeho francúzski bratranci (David, Eduard...).
Rodina Rothschildovcov financuje guvernérov, premiérov, ministrov, poradcov...., ktorí zabezpečujú, aby všetko bežalo podľa veľkého plánu. Európska únia bola vytvorená Rothschildovcami (Schumann, Chazar). EU je vykorisťovateľom Ruska, ktoré by malo byť zbavené sibírskeho bremena. S cieľom dokončiť tento zámer Rothschildovci zamestnali Sorosa, Berezovského, Chodorovského, Kasparova, Mittalovcov...
Ak chceme odhaliť pozadie a príčiny týchto udalostí, musíme sa ponoriť do temných dejín chazarskej dynastie Rothschildovcov, identifikovať agentov, šedé eminencie, chamtivých politikov, rovnako ako aj mechanizmus ich akcií.
Začnime s Rothschildovcami, hlavnými postavami. Práve oni sú tí, ktorí sedia na čele stola.
Kto sú dnešní Rothschildovci?

Napriek tomu, že od druhej svetovej vojny Rothschildovské oddelenia pre vytváranie verejnej mienky uisťovali ľudí, že moc Rothschildovcov je dnes bezvýznamná a že sú známy hlavne vďaka svojim viniciam vo Francúzsku alebo záhradám alebo dobročinnosti vo Veľkej Británii, realita ukazuje úplne odlišný obraz.
Stavajúc na základoch, ktoré položili ich otcovia a starí otcovia, dnešní potomkovia len dokončujú misiu, ktorá trvá už niekoľko storočí. Dnes sú Rothschildovci parným motorom chazarského vlaku, smerujúceho na Rusko a jeho šíru Sibír. Tento vlak, ktorý prechádza cez Balkán, má byť naplnený armádami novo naverbovaných členov NATO, ktorí budú bojovať za Rothschildovskú ríšu.
Červený Štít z Frankfurtu
Za účelom lepšieho oboznámenia sa s novým panovníkom a jeho vojvodami, pozrime sa na rodokmeň a chronológiu tejto dynastie. Celý príbeh začína na konci osemnásteho storočia Amshelom (alebo Mosesom Bauerom) Rothschildom.
Rothschildovci (Rothschild v preklade znamená "červený štít") pochádzajú z nemeckého mesta Frankfurt. Nie je náhodou, že toto mesto je najväčším finančným centrom Európskej únie. Je veľmi príznačné, že Frankfurt je sídlom Európskej Centrálnej Banky a všetkých hlavných Európskych a Amerických bánk, ktoré sú prevažne kontrolované dynastiou. Frankfurtská burza cenných papierov (jedna z najdôležitejších na svete) je priľahlá k "Deutsche Borse" ktorú vlastnia Rothschildovci prostredníctvom ich "Children's Investment Trust" a "Atticus Capital" na jednej strane a ich vetvami "Merrill Lynch" a "Fidelity Investments" na strane druhej. Okrem toho, erb mesta Frankfurt je červený štít! Tento symbol je datovaný do obdobia Chazarskej ríše.
Spisovateľ Dejan Lucič hovorí o Chazaroch:
90% dnešných Židov sú pôvodom Chazari. Sú z Turko-Mongolského kmeňa, ktorý v polovici 8. storočia konvertoval na judaizmus. Keď sa ich impérium v desiatom storočí rozpadlo, usadili sa naprieč Ruskom a Európou a neskôr aj na Americkom kontinente. Chazari sú konvertiti a nemajú vôbec žiadnych semitských predkov. Semitskí Židia pochádzajú z Palestíny a tvoria 7 - 10 % svetového Židovstva.
Amschel mal päť synov, ktorých rozmiestil naprieč Európou. Salomon išiel do Viedne, Carl do Neapola, Nathan do Londýna, James do Paríža a piaty syn, Amschel, zostal vo Frankfurte. Za menej než dvesto rokov si synovia a ich potomkovia úplne podmanili Západ. Tak boli položené základy "Pax Judaica". Hlava rodiny je Anglo-Francúzsky rothschildovský tým, vedený Nathanom, synom Jacoba Rothschilda. Anglická skupina je vedená starým Edmundom, Evelynom a mladým Nathanom a francúzska zase Dávidom a Eduardom.
Anglickí Rothschildovci
Anglická vetva Rothschildovcov bola založená Nathanom Meyerom, tretím synom Amshela. Počas 19. a 20. storočia bola medzi Britskou korunou a touto rodinou vytvorená aliancia, takže moderná história Británie je neoddeliteľne zviazaná s Chazarskou dynastiou. Dnes je triumvirát Chazarov tvorený hore zmieneným Evelynom, Edmundom a Nathanom.
Edmund Rothschild (1916)
Svoju kariéru postavil na presadzovaní Britsko-Chazarských záujmov v povojnovom Japonsku. V spolupráci s Winstonom Churchilom založil BRINCO Corporation (British Newfoundland Development Corporation) v Kanade. Edmundova dcéra Catherine je vydatá za Marcusa Egiusa, prezidenta celosvetovej finančnej skupiny "Barclay's" (po odkúpení ABN-AMRO, holandskej bankovej skupiny, sa tieto dve Rothschildovské skupiny spojili do jednej). Marcus je tiež na čele BBC Corporation.
Evelyn Rothschild (1931)
Po zjednotení Anglických a Francúzskych Rothschildovských finančných a bankových skupín a jeho ústupe z vedúcich pozícii v nich, zostal Evelyn hlavou obrovskej investičnej banky z Londýna N M Rothschild & Sons. Evelyn taktiež kontroluje tlač (the Economist, the Daily Telegraph...).
Vytvoril Asociáciu pre štúdie histórie bankovníctva a finančníctva, ktorá sídli vo Frankfurte. Vlastní medzinárodnú korporáciu De Biers, jednu z vedúcich v oblasti ťažby, brúsenia a distribúcie diamantov.
Spoločne so svojou ženou Lynn Forester kontroluje "First Mark Communications International LLC" a "Field Fresh Foods" s indickou rodinou Mittal, ktorá v skutočnosti slúži ako zástupca Rothschildovských záujmov a kapitálu (veľká skupina "Bharti").
Evelynoví hlavní agenti v oblasti politiky sú Soros, Norman Lamont, Peter Mandelson (Chazar), Oliver Letwin (Chazar) a Vernon Jordan. Lamont má vplyv v Konzervatívnej strane a tiež na potenciálneho premiéra Michaela Howarda (Chazara). Howard bol ministrom financií vo vláde Margaret Thatcherovej. Zúčastnil sa regionálnych konferencií spoločne so Stjepanom Mesičom (Chorvátsko) a Borisom Tadičom (Srbsko). Peter Mandelson je súčasným komisárom Veľkej Británie v Európskej únii a má blízko k Labouristickej strane a Tonymu Blairovi.
Na druhej strane, Vernon Jordan (Lazard Bank) má veľký vplyv v Demokratickej strane v USA (pôsobil ako poradca Billa Clintona a viedol kampaň Johna Carreyho v roku 2004). Evelynova žena Lynn financovala prezidentskú kampaň Billa Clintona a je tiež blízkou priateľkou Hillary Clintonovej.
Evelyn má tiež veľmi blízko k vojvodovi z Yorku, Princovi Edwardovi (synovi kráľovnej Elizabeth), čo odhaľuje len časť dlhodobého spojenia medzi Britskou kráľovskou dynastiou a rodinou Rothschildovcov.
Nathan Phipil Rothschild (1971)
Mladý Nathan je synom Jacoba Rothschilda, po ktorom zdedil nespočetné množstvo manažérov, agentov a vplyv nad dôležitými politickými, ekonomickými, mediálnymi a vojenskými inštitúcií po celom svete, dokonca aj vrátane archeologického náleziska v Butrinte v Albánsku.
Spoločnosti a korporácie "RIT Capital", "Atticus Capital", "JNR Limited", "N M Rothschild", "Vanco", "Trigranit", "British Petroleum" a Rio Tinto sú len časťou zdrojov, ktoré má nový kráľ k dispozícii vo svojej výprave na východ. Aby toho dosiahol, má v službách nielen západnú nomenklatúru v EU, NATO a Veľkej Británii, ale aj početných finančných a politických agentov po celej Európe a Ázii (Soros, Berezovsky, Djukanovič, Mittalovci...).
Francúzski Rothschildovci
Francúzska dynastia Rothschildovcov, založená Jamesom Meyerom, kryje chrbát Britskému triumvirátu. Francúzskych Rothschildovcov predstavujú David Rene a Eduard Rothschildovci, synovia Guya Rothschilda (1909-2007).
David Rene Rothschild (1942)
David je hlavou N M Rothschild group, ktorá je rozdelená medzi anglických a francúzskych Rothschildovcov. Taktiež je hlavou "Rothschild & Cie Banque", vplyvnej investičnej banky v Západnej Európe.
Eduard Rothschild (1957)
Davidov nevlastný brat Eduard je taktiež členom investičnej banky. Navyše, kontroluje významné francúzske noviny "Liberation". Je na čele "Imerys", hutníckej spoločnosti, ktorú vlastnia Rothschildovci už od roku 1880.
Rothschildovci v Srbsku
V Srbsku postupoval nový kráľ niekoľkými cestami, snažiac sa tak ovládnuť ťažobné plochy, výrobu energie, potravinový priemysel, média... Prvá cesta je už nejaký čas pridelená Georgovi Sorosovi, ktorý predstavuje rozhodujúcu páku expanzie Rothschildovcov smerom na východ a prvého emisára pre Nathana Rothschilda v Srbsku.
George Soros a jeho spojenie s Rothschildovcami
Soros je maďarský Žid (Chazar), narodený v Budapešti v roku 1930 ako György Schwartz (v roku 1936 si jeho rodičia zmenili meno na Sorosz). Vzdelanie dostal v Londýne a v roku 1950 odišiel do USA. Významnú úlohu v jeho živote zohral slávny Chazar Carl Popper, ktorý schvaľoval Sorosove projekty a bol jeho Guru.
Po celom svete je táto šedá eminencia predstavovaná ako "Robin Hood počítačovej éry", pretože zdanlivo berie peniaze z bohatých krajín a cez jeho nadácie ich veľkoryso dáva Východnej Európe a Rusku.
Týmto spôsobom zavádza "demokraciu" a "občiansku spoločnosť" v krajinách, ktoré trpeli a boli vyčerpané v časoch komunizmu, práve toho komunizmu, ktorý bol týmto krajinám vnútený práve Rothschildovcami.
Svoju kariéru vybudoval na finančných špekuláciách po celom svete, hlavne vďaka svojej skupine investičných fondov zvaných "Quantum Fund", ktorého manažéri a zároveň aj jeho agenti sú Talianski a Švajčiarski finančníci.
Prepojenie medzi Sorosom a Rothschildovcami sa deje prostredníctvom siete dôverníkov, ktorí sedia v administratívnych výboroch fondov, trustov, spoločností a bánk. Jedným z týchto ľudí bol istý Richard Katz (tiež Chazar), člen výboru "Quantum Fund". Zároveň bol hlavou "Rothschild Italia S.p.A." a členom výboru komerčnej banky "N.M. Rothschild & Sons" v Londýne. Ďalší dôležitý hráč je Nils O. Taube, tiež člen Quantum Fund a partner investičnej skupiny "St. James Place Capital", ktorý teraz patrí Nathanielovi Rothschildovi.
Ich prepojenie je uskutočňované prostredníctvom Societe Generale Bank a jej manažéra Michaela Cicurela, ktorý je predsedom manažmentu Edmunda Rothschilda a členom rady Rothschild & Cie Banque. Ďalším častým Sorosovým partnerom bol James Goldsmith (Chazar), príbuzný dynastie Rothschildovcov.
Sorosova sieť v Srbsku
V Srbsku táto šedá eminencia pripravuje pôdu pre Nathaniela Rothschilda a je dôležitým tvorcom politického, právneho, ekonomického, kultúrneho a mediálneho obrazu srbskej spoločnosti. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa usiluje o vyštvanie Srbskej ortodoxnej cirkvi, Srbského jazyka, Cirilickej abecedy, Srbskej histórie, nacionalizmu.... Sieť svojho vplyvu rozhodil v 90tych rokoch prostredníctvom "Open Society Fund", "Humanitarian Rights Fund", "Helsinského výboru", "Belehradského kruhu", "Európskeho hnutia", "Centra proti-vojnovej akcie", "NUNS", "ANEM", "OTPOR"....
V súčasnosti sú všetky vedúce mimovládne organizácie filiálkami Rothschildovcov, poverené nielen získaním najväčšieho politického vplyvu, ale aj psychologickým formovaním národa. Neustálym zvaľovaním viny na Srbov, obviňovaním z genocídy, zločineckého zmýšľania a kolektívnej viny, sa tieto tajomné organizácie zacieľujú na vytváranie pocitov strachu a viny.
Predpokladá sa, že tieto pocity sa zhmotňujú do ľahostajnosti k zemi, opúšťania svojej krajiny, alebo inými slovami do kolonizácie. Deje sa to tiež formou liberalizmu, ktorý je silne podporovaný, aby zapustil svoje metastázy v štátnych inštitúciách, rodine, národe, tradícii, kultúre, a tak zaistil čistý priechod pre impérium Rothschildovcov.
Okrem hore zmienených organizácií sú v tomto útoku veľmi aktívnymi účastníkmi "Yucom", Belehradské centrum pre ľudské práva, Civilná iniciatíva, Centrum pre kultúrnu dekontamináciu, Ženy v čiernom a Mládežnícka iniciatíva. Zástancovia tejto protisrbskej hystérie sú Sonja Biserko, Nataša Kandič, Vuco, Borka Pavicevič (manželka právnika Nikolu Baroviča), Miljenko Dereta, Vojin Dimitrijevič, Srdja Popovič, Mirko Djordjevič, Biljana Srbljanovič, Zoran Ostojič a novinári Petar Lukovič, Teofil Pancič, rovnako ako všetci ostatní neznámi Sorosový jazdci. Soros tiež podstrkuje antisemitizmus, ktorý je potom pripísaný "xenofobickej srbskej spoločnosti". Riadia to Filip David, Jovan Byford, Laszlo Sekel a ďalší. Rôzne "incidenty", výstražné listy, znesvätenia pamätníkov, alebo grafity, sú všetko súčasťou tohto plánu. Nemali by sme opomenúť skutočnosť, že Fond Otvorenej Spoločnosti (finančne aj ideologicky) podporuje organizácie brániace práva homosexuálov. (Labris, Queeria, Gay Serbia...).
Marketingovú, mediálnu a logistickú podporu tomuto podvratnému projektu zabezpečujú "nezávislé" médiá ako B92, Studio B, TV Pink, TV Panonija, ANEM (televízne stanice Devič, RTV Globus, RTV M+, RTV Kraljevo, RTV Nisava, RTV Pancevo, RTV Spektar, RTV Trstenik a rádiové stanice Rádio 021, Bum 93, Rádio Sombor, Rádio Index, Rádio Subotica, Rádio Pirot, Rádio Ozon), rádio "Slobodná Európa".... Káblová televízna sieť SBB a satelitná televízia TOTAL TV, ktoré expandujú, sú tiež vlastnené Sorosom. Produkčné spoločnosti VIN a PG Network len prispievajú k informačnej jednostrannosti. Mediálne centrum poskytuje dodatočnú publicitu takzvanému NGO sektoru.
Okrem elektronických médií môžeme k Sorosovmu zoznamu zahrnúť aj noviny a časopisy Danas, Vreme, Evropa, Republika, asociáciu nezávislých miestnych médií "Local Press" (noviny Pancevač, Kikindske, Vranjske novine, Naša reč a iné), nakladateľstvá Samizdat, Dan graf, Stubovi culture, Fabrika knjiga, Klio, Aleksandrija pres, knižné vydavateľstvá Bookbridge, Beopolis.... Kontroluje aj informačnú agentúru Sense a dve hlavné informačné agentúry v Srbsku - Beta a Fonet. Zároveň sú tieto agentúry pobočkami AP (Associated Press) a Reuters, ktorú Rothschildovci vlastnia už od 19. storočia. Soros rovnako infiltroval kultúrne a vzdelávanie inštitúcie, divadlá, Národnú knižnicu, Historické archívy a SANU (Srbskú akadémiu umenia a vied). Po svojom boku zhromaždil rozsiahlu skupinu hercov, režisérov, dramatikov, hudobníkov, spisovateľov, vedcov, analytikov a bývalých diplomatov, ktorí mu asistujú pri získavaní viac a viac nasledovníkov.
Dvaja Goranovia - Markovič (ktorého mentorom je Bernard Levi, veľký priateľ Bernarda Coushnera) a Paskaljevič, satanizujú Srbov na filmových festivaloch. Tiež by sme sa mali zmieniť o ďalších Sorosových vzdelávacích organizáciách: Union University, Alternatívna akademická vzdelávacia sieť (AAOM), Belehradská otvorená škola, Centrum pre ženské štúdie (ktorá sa oddelila od feministickej skupiny "Žena a spoločnosť"). Tieto rekrutujú budúcich Sorosových prisluhovačov. Centrum pre zlepšovanie právnych štúdií - Human rights watch (HRW) je tiež prítomné. CESID a všetky ostatné hlasovacie organizácie sú v tom istom tábore.
Okrem "mimovládneho sektoru" sa Soros zapojil aj do financií, kontrolujúc ich cez rôznych "expertov" (G17+) ktorí sú financovaní z fondu "Otvorenej Spoločnosti".

Popritom musíme poukázať na skutočnosť, že Soros vlastní akcie v banke Societe Generale, ktorá zaberá významný podiel finančného trhu. Haagsky tribunál je taktiež financovaný zo Sorosových fondov.
Najaktívnejším zo Sorosových zástupcov v politickom živote v Srbsku (samozrejme odhliadnuc od mimovládneho systému a G17+ ) je koalícia zhromaždená okolo LDP a Cedomira Jovanoviča, ktorá bola najdrahšou Rothschildovou investíciou v posledných parlamentných voľbách. Spoločne s hosťami rádiošou Pescanik (Rádio B92) vyjadruje táto protisrbská skupina myšlienky Nathaniela Rothschilda najbrutálnejšie a najhlasnejšie. Hlásna trúba tejto zhubnej skupiny je Latinka Perovič, zakladateľka moderného srbského liberalizmu.
Treba povedať, že Soros rozširuje svoj vplyv aj prostredníctvom Demokratickej strany. Najlepším príkladom je zvolenie Olivera Duliča, jedného z kádru Sonji Lihtovej za prezidenta Srbského parlamentu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.