Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Únor 2010Konec Amerického století

20. února 2010 v 23:03 Dokumenty

Koniec "Amerického storočia"..impérium je
metamfetaminem lidstva... Za současné situace si už všechny ostatní státy planety všimly, že zhruba čtvrtina klesající světové produkce zdrojů by mohla být zpřístupněna jiným, kdyby Spojené státy ztratily schopnost nakupovat energii a další zdroje za vlastními hranicemi. Není tak těžké představit si státy, které by mohly na takové změně silně profitovat, a nebylo by ani třeba něčeho tak nepěkného jako globální války; abych zmínil alespoň jednu možnost, je docela dobře představitelné, že Spojené státy, které si jiné země podřizovaly organizováním "barevných revolucí", by se samy mohly stát terčem stejné dobře zorganizované davové akce.
KD│ Během psaní posledního příspěvkujsem si opožděně uvědomil, že existuje velice jednoduchý způsob, jak hovořit o rozsahu brutálního ekonomického poklesu, který se nyní valí americkou společností - navíc jde o způsob, jímž se lze vyhnout jak obsesívní víře v pokrok, tak stejně obsesívní fascinaci apokalyptickou fantazií, a nastínit většinu toho, co je třeba dnes ohledně budoucnosti promyslet. Jde o poukaz na skutečnost, že zhruba během příští dekády Spojené státy dokončí proces, jenž je promění v zemi Třetího světa.
Píšu "dokončí", protože většinu toho už máme za sebou. Co odlišuje Třetí svět od privilegované průmyslové menšiny států? Státy Třetího světa většinu průmyslového zboží dovážejí, zatímco vyvážejí vesměs suroviny; to už v případě Spojených států platí desítky let. Ekonomiky Třetího světa mají nedostatek vlastního kapitálu a závisejí na půjčkách ze zahraničí; to platí o USA stejně tak dlouho. Společnosti Třetího světa jsou ekonomicky zatíženy vážnými problémy v oblasti veřejného zdraví; co se týče naděje na dožití, Spojené státy se mezi průmyslovými státy umísťují zdaleka na posledním místě, a jejich ukazatele dětské úmrtnosti jsou srovnatelné s Indonésií, takže tohle je také vyřízeno. Státy Třetího světa jsou často ovládány kleptokraciemi...
Ve skutečnosti zbývají přesně dvě věci, které Spojené státy odlišují od jiných velkých, přelidněných, zbídačených států Třetího světa. První je skutečnost, že průměrný životní standard měřený penězi nebo spotřebou energie a zdrojů značně převyšuje úroveň Třetího světa - ve skutečnosti převyšuje i úroveň většiny průmyslových států. Tou druhou je fakt, že Spojené státy mají největší a technologicky nejsložitější armádu na světě. Tyto dva faktory jsou úzce propojeny, a porozumění jejich vztahu má klíčový význam pro pochopení konce "Amerického století" a úpadku Spojených států do postavení země Třetího světa.
USA mají nejdražší armádu na světě, protože jsou právě teď největším impériem. Není samozřejmě slušné mluvit o tom přesně v této terminologii, ale buďme upřímní - USA neudržují vojáky na základnách ve více jak stovce zemí kvůli péči o jejich zdraví. Toto impérium funguje, stejně jako všechna ostatní, tak, že deformuje ekonomické vztahy státy, aby bohatství ze zbytku světa bylo pumpováno do pokladnic imperiálního státu. Možná vám nikdy nepřišlo divné, proč 5% světové populace žijících v USA spotřebovává zhruba třetinu světové produkce přírodních zdrojů a průmyslových produktů - zdá se, že většina Američanů se nad tím nejspíše nikdy nepozastavila - ale důvodem je ekonomika impéria.
Před sto lety, v roce 1910, to byla Británie, kdo měl globální impérium, posádky po celé zeměkouli a proudy bohatství valící se z celého světa, aby podpořily britský životní standard na účet všech ostatních. Ode dneška za sto let, v roce 2110, pokud bude dosud existovat technologie nutná k udržení celosvětového impéria - a vzpomeňte si, lze to dokázat i s dřevěnými plachetnicemi a primitivními děly; Španělsko to ve své době zvládlo velmi dobře - bude v této pozici někdo jiný. Nebude to Amerika, protože impérium je metamfetaminem lidstva; z krátkodobého hlediska vypadají účinky úžasně, ale dlouhodobě jsou často smrtící. Británii se podařilo opustit své impérium bez totální katastrofy, protože Spojené státy byly připraveny, ochotny a schopny je převzít, a poskytly Británii výměnou za to pozici ve vnitřním kruhu amerických spojenců; většina jiných států za své imperiální "přestřelení" (overshoot) zaplatila ekonomickým kolapsem trvajícím jedno či dvě století, politickým chaosem a sociální dezintegrací.
To je přesně pozice, do které se Spojené státy právě samy manipulují. Proud lehce zamaskovaného tributu ze zahraničí, i když na poměry zbytku světa činí Američany fantasticky bohatými, současně s tím zničil domácí americkou ekonomiku - tytéž ekonomické nerovnováhy, které sem nalévají bohatství, současně s tím téměř znemožnily výrobu zboží nebo poskytování služeb za ceny, jež by mohly soupeřit se zahraničím - a vytvořil kulturu oprávnění, která se rozšířila na všechny společenské třídy od samého dna sociální pyramidy až po vrchol. Na druhé straně, tak jako vždy, výhody získané z impéria nedrží krok s rapidním nárůstem nákladů, a navíc rostoucí požadavky na imperiální štědrost vznášené všemi částmi společnosti vyčerpávají stále obtížněji zajišťovaný přísun bohatství. Mezitím ostatní státy s imperiálními ambicemi krouží kolem jako žraloci; ti nejmoudřejší vědí, že čas je na jejich straně, a že každé dodatečné břemeno, které lze na potápějící se impérium naložit, přibližuje den, kdy se potopí potřetí a naposled a budou se moci přiblížit, aby je dorazili.
Tento pohled na situaci ve světě ale není tím, co najdete v kulturním mainstreamu, nebo oč se snaží některé z jeho samozvaných alternativ. Kontrast se situací před sto lety je poučný. Mnoho lidí v bývalé imperiální Británii velmi dobře vědělo, že impérium, nad nímž podle slavného výroku slunce nikdy nezapadalo - kritici tvrdili, že proto, poněvadž ani Bůh sám by si ve tmě před Angličanem nebyl jist - má své za sebou a samovolně upadá; verše básně Rudyarda Kiplinga "Recessional" (Závěrečná píseň) -

Far-called, our navies melt away;
On dune and headland sinks the fire.
Lo! All our pomp of yesterday
Is one with Nineveh and Tyre.

(Z dáli už naše loď mává;
vydaná vlně, bouři, víru.
Hle! Všechna včerejší sláva
Je slávou Ninive a Týru.)
- prostě jen v působivých obrazech vyjadřuje to, co si v té době mysleli mnozí. Dnes se ovšem s takovýmto historickým uvažováním nesetkáte, a mám podezření, že to má hodně co do činění s mýtem pokroku coby světským náboženstvím moderní doby. V roce 1910 pojem historického úpadku nebyl mnoha hlavám cizí; dnes o něm sotva uslyšíte, protože víra v dějiny coby nepřetržitý pokrok se stala hluboce zakořeněnou, zatímco základy, které pokrok minulých staletí umožňovaly, se rozložily.
Výsledné trvání na tom, že všechny sociální změny je třeba nahlížet jako střídání scén spektáklu pojednávajícího o "stále dál a stále výš", náš pohled na nedávné změny značně pokřivilo. Jedním z dobrých příkladů je vzestup a pád takzvané "globální ekonomiky" minulých desetiletí. Proponenti ji zobrazovali coby triumfální vlnu utopické budoucnosti, která každému umožní žít jako středostavovský Američan; kritici ji zobrazovali coby stejně triumfální metastázi monolitické korporátní moci zotročující svět. Jen velmi málo lidí ji vidělo jako zoufalý gambit ochabující imperiální společnosti, která si už ani nemůže dovolit provozovat vlastní ekonomiku, a byla proto nucena outsourcovat i ty nejzákladnější ekonomické funkce do jiných zemí. Není pochyb o tom, že se globalizace ukázala být právě tím posledně zmíněným, a vedlo to k předvídatelnému výsledku, když několik jiných států využilo přílivu kapitálu a technologií k vybudování vlastních průmyslových sektorů, vyčkalo příležitosti, vstoupilo na trh a vytlačilo z něj tytéž společnosti a země, které jim dovolily strčit do dveří jeden prstíček.
Šířeji vzato, zdá se, jako by pozornosti velmi mnoha přihlížejících uniklo, že dny multinárodních korporací jsou sečteny. Boj o ruské energetické zdroje zde byl bitvou rozhodující, a když Putin porazil oligarchy placené Západem a obnovil kontrolu nad energetickým sektorem své země, bitva byla rozhodnuta s typicky ruským smyslem pro drama. Elegance, s níž Čína obrátila zákon o mezinárodním obchodu proti těm, jejichž výhody měl zajistit, je zase typická svým vlastním způsobem; proud korporací vlastněných čínskou vládou rozšiřuje sféru svých operací po celém světě a využívá mechanismy globálního obchodu k položení základů pro budoucí čínské globální impérium, zatímco vláda účinně zazdila všechna další obchodní jednání, která by domácím čínským obchodním zájmům přinášela starosti. Před nedávnem začala Čína skupovat značné podíly v multinárodních korporacích, o nichž si kdysi tolik dobromyslných lidí na Západě myslelo, že změní svět v otroctví; den, kdy ExxonMobil bude plně vlastněnou divizí CNOOC může být blíže, než se zdá.
Táž zkreslení, která znemožnila vidět globální změny, měla přinejmenším stejně dalekosáhlé dopady i doma. Víra v pokrok spolu s tributární ekonomikou oprávnění, kterou jsem zmínil výše, takřka každému účastníku amerického veřejného života znemožnila, aby hovořil o tvrdé pravdě - že si totiž Amerika už nemůže dovolit většinu sociálních návyků, které si osvojila během imperiálního období. Je takřka nemožné si vzpomenout na nějakou stránku každodenního života v Americe, kterou by ve výsledku nečekaly drastické změny. Měli bychom se například vzdát přesvědčení, že většina Američanů by měla vystudovat vysokou školu a získat "smysluplné a naplňující" zaměstnání toho druhu, který může být vykonáván od stolu. Měli bychom opustit myšlenku, že dává nějaký smysl utratit čtvrt milionu dolarů za to, abychom starému člověku s nevyléčitelnou nemocí poskytli dalších šest měsíců života. Měli bychom se znovu naučit rozlišovat mezi zasloužilými chudými - těmi, kdo jsou ochotni pracovat a prostě jen potřebují příležitost, nebo kteří upadli do bídy kvůli okolnostem mimo jejich kontrolu - a těmi, kdo se jednoduše pokoušejí podvést systém. Velká většina z nás zjistí, co to znamená věci vyrábět, místo abychom je kupovali, i když to znamená velký pokles kvality; co to znamená vynechat jídlo, nebo vyjít s jeho minimálním množstvím, protože peníze na zaplacení dalšího už prostě nebudou k dispozici; co to znamená léčit vážná onemocnění doma, protože lékařská péče je příliš drahá; mohl bych pokračovat v dalších odstavcích, ale věřím, že smysl už jste pochopili.
Je třeba říci, že všechny tyto změny budou teď nevyhnutelné, i kdyby průmyslový svět závisel pouze na obnovitelných zdrojích a měl stabilní, udržitelné vztahy s planetární biosférou, která naše životy podporuje. Spojené státy hrály poslední kola imperiální hry velmi špatně, na každou ztrátu reagovaly zdvojnásobením sázek...
Je také třeba nezapomínat na globální kontext krize. Průmyslový svět nevystačí s obnovitelnými zdroji, a jeho vztah v biosférou se vyvíjí směrem k překročení mezí a kolapsu; konec hry na americké impérium bude zahrnovat také dodatečný faktor v podobě mezí růstu. V nějakém jiném světě, kde by bylo možno v předvídatelné budoucnosti počítat se stabilním přísunem energie a zdrojů, by bylo dost dobře možné uvažovat o tom, že některá z nastupujících mocností nabídne Americe tutéž ďábelskou smlouvu, jakou jsme my v roce 1942 nabídli Británii, a pomůže udržet prázdnou skořápku našeho impéria dost dlouho na to, aby ho mezitím sama převzala.
Za současné situace si už všechny ostatní státy planety všimly, že zhruba čtvrtina klesající světové produkce zdrojů by mohla být zpřístupněna jiným, kdyby Spojené státy ztratily schopnost nakupovat energii a další zdroje za vlastními hranicemi. Není tak těžké představit si státy, které by mohly na takové změně silně profitovat, a nebylo by ani třeba něčeho tak nepěkného jako globální války; abych zmínil alespoň jednu možnost, je docela dobře představitelné, že Spojené státy, které si jiné země podřizovaly organizováním "barevných revolucí", by se samy mohly stát terčem stejné dobře zorganizované davové akce.
Jak přesně se věci v příštích měsících a letech odehrají nikdo neví. Jedním z důsledků úpadku Ameriky na úroveň Třetího světa ale bude, že mnozí z nás možná omezí volné chvíle, v nichž se zabývají globálními a celostátními záležitostmi, ve prospěch úsilí udržet jídlo na talíři a střechu nad hlavou. Z dlouhodobého hlediska může mít tento přesun pozornosti určité výhody; v předchozích příspěvcích jsem tvrdil, že ty státy, které projdou deindustriální transformací dříve a budou nuceny naučit se, jak vyjít s velmi skrovným přísunem energie a zdrojů dostupným i při absenci fosilních paliv, mohou zjistit, že jim to dává náskok při provádění změn, které budou muset v určitý čas provést všichni. Získání většiny takových výhod ale bude mimo jiné vyžadovat velmi odlišný přístup k ekonomice, než o jaký jsme se snažili dosud.
Je zajímavé, že nás to vrací zpět do bodu, kde jsme s průzkumem deindustriální ekonomiky před několika měsíci začali: K myšlení nonkonformního ekonoma E. F. Schumachera. Ten kromě jiného rozpracoval teorii ekonomického vývoje pro Třetí svět, která se vymyká očekáváním jeho i naší doby a navrhuje cestu k relativní prosperitě, která bere v úvahu meze růstu i selhání impéria. Touto cestou se v jeho době nikdo nevydal; ale může to být jediná cesta, která se právě otvírá před námi. Detailně ji prozkoumáme v příštím eseji.


Klause chtěli prohlásit za blázna

20. února 2010 v 4:59 Aktuálně
Únor 12, 2010 8:36 pm
EXKLUSIVNĚ - Prohlásit prezidenta Václava Klause za psychicky nemocného a neschopného zastávat svůj úřad. Takový byl plán několika lékařů a politiků, jak loni zajistit podpis Lisabonu.
Vyplývá to z osobní korespondence mezi několika lékaři a politiky blízkými exprezidentu Václavu Havlovi. V sérii dopisů tento plán vzájemně cizelují. Redakce Prvnichzprav.cz má korespondenci k dispozici.
"Ano, jsem autorem," potvrdil pro Prvnizpravy.cz ambulantní specialista a publicista Jan Hnízdil, hlavní strůjce plánu.
"Už delší dobu mne a některé kolegy znepokojují názory, postoje a činy Václava Klause. S kolegy jsem o tom na podzim v uzavřeném kruhu komunikovali mailem," potvrdil.
"Praxi zavírat politické oponenty do blázince zavedl už Stalin. Jeho dnešní pokračovatelé prostě nejsou schopni pochopit, že může existovat člověk s jinými názory, než které oni považují za jedině možné," řekl pro Prvnizpravy.cz tajemník prezidenta Ladislav Jakl.
Hnízdil odmítá, že by šlo o plán, jak se zbavit prezidenta. "Nespřádali jsem žádný plán jak odstranit Václava Klause, nešlo o žádnou nátlakovou skupinu nebo akci sledující urychlení podpisu Lisabonské smlouvy," tvrdí.
Korespondence ale mluví jinak.
Jak se zbavit Klause
Plán lékařů zatím probleskl pouze v Lidových novinách, kde proběhla polemika mezi Hnízdilem a tajemníkem prezidenta republiky Ladislavem Jaklem.
Hnízdil zde svůj plán načrtl jen v obecné rovině, redakce Prvnichzprav.cz má ale k dispozici emaily, ze kterých je jasné, že Hnízdil svůj plán myslel zcela vážně a chtěl ho realizovat na konci října.
Například 17. října napsal Hnízdil email psychiatrovi Václavu Mikotovi, ve kterém chce znát názor na svou iniciativu.
Přiložil k němu koncept dopisu určeného vědecké radě a etické komisi České lékařské komory. "Dovolujeme si Vás oslovit v otázce týkající se zdravotního stavu pana prof. ing. Václava Klause (…) Jsme svědky toho, jak charakter i obsah jeho projevů a názorů sklouzává do pozice, která je, z čistě lékařského hlediska, čím dál více nestandardní," píše v návrhu dopisu, který později skutečně odeslal.
Hnízdil se odvolává na Klausovu nečinnost při jmenování soudních čekatelů, odsuzování mezinárodních organizací, jako je Evropská unie, "ideologický boj s ochránci životního prostředí" či "popírání demokratických principů" v případě odmítání podpisu Lisabonské smlouvy.
"Máme důvodné podezření, že pan prezident Klaus jedná pod vlivem závažných, možná patologických, změn duševního stavu nebo poruchy osobnosti, které nejsou jen přechodného rázu. Dostává se tak pod značný tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory se izoluje, což ještě více prohlubuje zmíněný proces a jeho projevy v jednání. Jako lékaři se obáváme, že může být nebezpečný jako sobě, tak, vzhledem k úřadu který zastává, celé České republice," píše ČLK Hnízdil.
Navrhuje zdravotní stav prezidenta odborně zkoumat. "Za indikované považujeme především znalecké posouzení jeho poznávacích a ovládacích funkcí, včetně struktury svědomí a hodnotové orientace. Máme pochybnosti o tom, zda je za těchto okolností schopen plnit Ústavou ČR daný slib, že svůj úřad bude zastávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v zájmu lidu této země."
Mikota odpovídá, plán se mu líbí
Mikota odpověděl 19. října. Ne že by se konspirativního plánu lékařů zhrozil, radí jim naopak, že tak, jak ho koncipují, by byl kontraproduktivní.
"Také si myslím, že pan president naší zemi i celé EU škodí svým postojem k Lisabonské smlouvě. Ten návrh na úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům však považuji za nešťastný. Takový postup by z něj mohl udělat mučednického proroka všech zavilých euroskeptiků," odpovídá Mikota.
Upozorňuje, že existuje i možnost částečného zbavení způsobilosti k právním úkonům. "K tomuto opatření se sahá například u kverulantů, notorických sudičů. Soud, na doporučení dvou psychiatrů a jednoho nebo více psychologů, shledá kverulanta nezpůsobilým podávat stížnosti. Předpokládám, že by se v tomto případě mohla omezit způsobilost například na účast v politickém životě. To už by bylo věcí expertů a právníků, jak tuto nezpůsobilost vymezit tak, aby pan president nadále mohl být občanem této republiky, aniž by jí škodil," radí Mikota.
Hnízdilovi se Mikotův nápad na pouze částečné zbavení právní působnosti zalíbil.
Dnes přitom tvrdí, že se lékaři na žádném návrhu nedokázali sjednotit. "Rozhodli jsme se proto naši soukromou korespondenci ukončit bez jakéhokoliv závěru," řekl pro Prvnizpravy.cz.
To ale není pravda. Rozhodli se právě pro Mikotův návrh. "Jednoznačně jde o omezení způsobilosti vztahující se na účast v politickém životě. Jsem si jistý, že pokud by se návrh v tomto duchu přepracoval, podpořila by jej řada kolegů. S jistotou psychosomatik Šavlík, velmi pravděpodobně psychoanalytik Pothe a další. Podstatné ovšem je, zda byste byl ochoten se na přepracování návrhu podílet a poté jej podpořil," vybízí Hnízdil Mikotu.
Hnízdil byl navíc ochoten plán realizovat za každou cenu. "Já bych do toho šel určitě, mám další dvě kolegyně, pokusím se získat další. Myslím, že by stačilo tak deset lidí. Mohli bychom se tomu přes víkend věnovat a po neděli případně podat," napsal také v dopise z 13. října.
Dokonce kvůli dotažení plánu byl ochoten změnit svůj pracovní program. "V medializaci určitě problém nebude, ani u nás, ani v zahraničí. S ohledem na zájem návrh urychleně realizovat jsem změnil program a zůstávám o víkendu v Praze. Můžeme návrh finalizovat mailem a pak se v sobotu nebo v neděli sejít k podpisu konečné verze. Tu by měl ještě shlédnout právník. Máte nějakého?" zjišťuje Hnízdil.
Zapojil se i Stránský
V celé záležitosti hraje podstatnou roli také Martin Jan Stránský, politik řadící se k okruhu příznivců exprezidenta Václava Havla. Předloni s Havlovou a Švejnarovou podporou neúspěšně kandidoval na senátora za volební obvod Praha 1. "Jedním z diskutujících byl i neurolog Martin Jan Stránský," potvrdil Prvnimzpravam.cz Hnízdil.
Stránský svou roli nepopírá, tvrdí ale, že původní myšlenka je Hnízdilova. "Ani nevím, jak se to ke mně dostalo, nebyl jsem autorem té myšlenky. Ta myšlenka vznikla u kolegů lékařů. Zformulovali dopis, který poslali ČLK," řekl Stránský Prvnimzpravam.cz. Na dotaz, kdo další byl do plánu zapojen, jmenoval Stránský například psychologa Slavomila Hubálka.
Podle něj šlo spíše o teoretickou debatu, která pak skončila. "Byly obavy, jaký by byl praktický dopad. Někteří si mysleli, že se v očích veřejnosti zesměšníme," přiznal Stránský.
Hnízdil se Stránským řadu svých návrhů konkrétně konzultoval. "Motivem našeho návrhu musí být výlučně zájem pacienta - V.K., který se v důsledku dekompenzace osobnostní poruchy dostává pod drtivý tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory je izolován, což ještě více prohlubuje jeho poruchu a vede k eskalaci patologického chování. Jako lékaři jsme si vědomi jeho ohrožení a považujeme za povinnost podniknout kroky k ochraně jeho zdraví. Tím bychom se elegantně vyhnuli riziku přímé konfrontace s V.K., neboť jednáme v jeho zájmu a jakékoliv politické motivy vylučujeme. Vše musí být korektní a medicínsky zdůvodněné," píše Stránskému Hnízdil.
Návrh podle něj může být stručný, se stanovením přesné diagnózy. "Je to jistě nestandardní postup, podle mého názoru se ale nestandardní situace jinak řešit nedá. Jsem si jistý, že by to mělo velký ohlas doma i v zahraničí," uvedl v dopise.
Hnízdil také sehnal vyjádření několika lékařů a připravil i pracovní verzi návrhu zbavení způsobilosti. Emailem pak oslovil své známé z řad lékařů, aby mu poslali připomínky a zároveň pomohli získat další kontakty. "Na dalších signatářích intenzivně pracuji, bez Vaší pomoci to nepůjde, moje kontakty v oboru psychiatrie a psychoterapie jsou limitované. Zkuste prosím s návrhem seznámit své spolehlivé kolegy," prosí Stránského.
Plán se zrodil už na jaře
Hnízdil začal plán připravovat už na jaře. Redakce Prvnichzprav.cz získala také část korespondence z května 2009. Hnízdil v ní oslovuje Právní oddělení České lékařské komory a dožaduje se konzultace ve věci nucené hospitalizace.
Nechtěl být tehdy ještě určitý a proto názor lékařů sonduje pouze v obecné rovině. "Člověk, který není mým bezprostředním pacientem, zastává vysokou manažerskou funkci. V průběhu výkonu funkce u něj došlo k dekompenzaci hluboké osobnostní poruchy, svým chováním se stal nebezpečným sobě i spolupracovníkům, zpřetrhal všechny kontakty s rodinou a na svoje patologické chování ztratil náhled," napsal už v květnu Hnízdil.
Od ČLK chce vědět, zda jako lékař může nějak intervenovat, zda se může obrátit na soud s žádostí o nucenou hospitalizaci a jak by takový návrh mohl vypadat.
ČLK mu odpověděla dopisem z 22. května. Její právníci navrhují postup, který pak Hnízdil rozvíjí v korespondenci z podzimu. Odpověď vypracoval právník Miloš Máca.
"Nepřijde mi to divné, protože osobní aktivity pana Hnízdila mne nezajímají," řekl Prvnimzpravam.cz na dotaz, co si o plánu Hnízdila myslí. "Využil zákonné právo zeptat se komory, obrátil se s dotazem, kdyby to udělal znovu, jednal bych stejně," dodal.
(Adam B. Bartoš, foto: arch.)

Řecko je zkušebním polygonem

20. února 2010 v 4:58 Aktuálně
Řecko je zkušebním polygonem, píše řecký čtenář, NWO chce zcela omezit hotovostní transakce a začít kontrolovat naprosto vše

"Všichni mocní zde mají svoji moc díky odírání Řeků nebo díky vazbě na ty, kteří tak činí."


Christos
(pro www.henrymakow.com)

Je mi 26 let a žiju v Řecku. Píšu tento dopis, abych vás informoval o novém zákonu, který včera Řecko oznámilo.

Řecký ministr financí včera oznámil, že od 1. 1. 2011 budou všechny finanční transakce převyšující 1500 eur zakázány. Pro jakékoliv transakce převyšující 1500 euro bude zákonnými prostředky pouze kreditní karty a šeky. Formálním vysvětlením/zdůvodněním tohoto zákona je, že slouží boji s těmi, kteří neplatí daně. Ale všichni víme, že o to nepůjde…

Zdá se, že nový světový řád si chce z Řecka udělat zkušební polygon pro své nové zákony. V posledních měsících bylo na Řecko útočeno nemilosrdně. Byli jsme nazýváni lháři, podvodníky, podfukáři, zloději. Neustále nám vyhrožují vykázáním z eurozóny a krachem. (Tato obvinění) nejsou pravdivá… Problémem je, na základě jejich obvinění a (virtuálně) špatné situace, že prosadí své experimentální zákony svého nového světového řádu.

Poměrně nová vláda socialistické strany, zvolená před 4 měsíci, zapomněla na všechny své sliby a je odhodlána zavést zákony poskytující ilegálním přistěhovalcům občanství po 5 letech, bez jakékoliv protihodnoty. Je nás tu 10 milionů Řeků a téměř 3 miliony ilegálních přistěhovalců, kteří dostanou řecké občanství a získají právo přivést si sem také své rodiny… V Pákistánu jsou dokonce reklamy hlásající: "Za 5000 euro vás dostaneme do Řecka, kde budete moct zdarma studovat, pracovat, zakládat rodiny a získat pasy EU."…

A teď toto… Předchozí vláda zavedla nové občanky, aby posbírala údaje lidí od narození. Tato vláda zakáže transakce v hotovosti nad 1500 euro, aby nás všechny přiměla mít kreditní karty. Prvním zjevným krokem je zákaz všech hotovostních transakcí, pak sloučit tento nový občanský průkaz s kreditním systémem, pak, no… vložit tuto sloučenou občanku do našich těl…

Morálka našich lidí je nízká, společnost je dezorganizována díky imigraci a propagandě, a nebudeme proti těmto zákonům bojovat. Vy, kteří žijete v západním světě, buďte připraveni, protože totéž plánují pro vás!

POZADÍ

Pokusím se vám poskytnout svůj osobní pohled na podmínky v Řecku.

Především zde neexistuje žádná důvěra v politiky. Většina lidí jim nevěří a ví, že jsou to šmejdi, ale nadále v každých volbách hlasují pro stejné lidi. Děje se tak proto, že slibují výhody, aby získali hlasy. Většina politiků je členem tajných společností a má úzké vazby na americkou a evropskou elitu. Náš současný premiér je dokonce americkým občanem…

Mladý muž žijící v Řecku a nemající žádné konexe je ztracený. Bez konexí ho čekají velké problémy, pokud se chce dostat na dobrou univerzitu (nebo dokončit studium bez úplatků), pokud chce najít práci nebo si vytvořit svoji vlastní aktivitu. Je nucen dát se do armády, zatímco privilegovaní mladí muži s konexemi se tomu nezákonně vyhnou.

A to nemluvím o lásce… Samozřejmě, že krásné ženy si vybírají bohatší muže, ale v Řecku dokonce i ženy s průměrným zevnějškem dávají přednost mužům s plnými kapsami. Upřednostňují dělení se o špičkové muže, než aby měly jednoho muže pouze pro sebe.

A špičkoví muži v Řecku jsou všichni podvodníci. Řecko, mimo několika přírodních zdrojů o odvětví turistiky, nevyrábí nic hodnotného. Korupce je tak velká, že všechny produktivní síly jsou vyčerpány. Takže všichni zdejší mocní muži získávají svoji moc díky odírání Řeků, nebo díky vazbě na ty, kteří tak činí. Ženy (a jejich rodiny) to samozřejmě nezajímá. Dokud je někdo bohatý, je žádoucí, a hodnota člověka je irelevantní.

I přes chatrné ekonomické podmínky (ale ne tak zoufalé, aby si vyžadovaly strašná opatření), mají lidé u moci radost z toho, že útočí na tradiční zvyky, ortodoxní křesťanství a tradiční řecký patriotismus. Chrání ilegální přistěhovalce a zamlčují jejich zločiny. Útočí na křesťanství v médiích, ve školách atd. Odstraňují všechny křesťanské symboly z veřejných míst.

MÉDIA

Řecká média jsou hromadou hnoje. Po většinu dne většina hlavních televizních sítí vysílá show probírající životní styl řeckých "VIP", sexuální vztahy atd. Existuje několik "politických" show a zpravodajství, která se všechna pokouší zakrýt pravdu a odvrátit pozornost lidí na věci triviálního významu. Propaganda je utržená z řetězu. Předešlá vláda byla doslova zničena televizními sítěmi. Ty silně propagovaly současnou vládu, tak silně, že předešlý premiér byl nucen provést nové volby i přesto, že vláda byla u moci pouze 2 roky.

Současný premiér toho nasliboval, ale po zvolení nedodržel NIC. Jen několik dní po volbách začal s plány nového světového řádu. Vytvořil uměle špatnou finanční situaci, aby byl schopen prosadit jakýkoliv zákon, který chce, a navíc dal několika svým přátelům peníze… "Pohrál si" s naším rozpočtem a přesunul některé platby roku 2010 do roku 2009 a příjmy z roku 2009 do roku 2010, aby zvýšil jak náš deficit, tak aby byl v r. 2010 schopen tvrdit, že "zlepšil" naši ekonomiku… To neznamená, že náš předešlý premiér nebyl loutka, jen to, že nebyl schopen vyplnit direktivy nového světového řádu tak, jako nová vláda.

Každý den se objevují velké ekonomické skandály, ale jsou řeckými propagandistickými médii pohřbívány. A většina upřímných lidí je tak zaneprázdněna svými 2 až 3 zaměstnáními, aby mohli nakrmit své rodiny, že s touto korupcí nemohou bojovat. Řekové odpracují v průměru týdně mnohem více hodin, než jak je tomu v jiných zemích EU, dostávají mnohem menší výplaty a platí za stejné produkty více. A díky vlastizrádcům ve vládě nás noviny a média v EU nazývají lenochy. Říkají, že musíme pracovat ještě více a dostávat ještě méně… Samozřejmě, že to není pravda. K odírání Řeků dochází za jejich pomoci. Ale to je dlouhá problematika a nechci se jí zabývat.


ZÁVĚR

Několika slovy… Život v Řecku jde ke dnu. Protože jsem počítačový programátor, mnohokrát jsem přemýšlel, že půjde za lepším do jiné země a budu si vydělávat tam. Ale přesto nechci opustit svůj domov… zatím. Rád bych s tímto systémem bojoval, ale nevidím v tom smysl, protože tento systém je tak dobře zakořeněný, že s ním nemůže bojovat osamocený člověk.

Důvodem, proč jsem vám napsal svůj předešlý dopis, bylo, že tento nový zákon zakazující hotovostní transakce nad 1500 euro je pouze jedním z kroků k bezhotovostní společnosti, a v Řecku je zaváděn jako zkušební fáze. Silně věřím, že je jen otázkou času, než většina západních zemí spatří stejný zákon.

Zdroj translation OSUD.cz 2010

Náboženská totalita

20. února 2010 v 0:01 Dokumenty

Kto je to Maitréja?

Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známe v ezoterických kruhoch ako "Učiteľ sveta". Je reprezentovaná ako "Očakávaný", Na najväčšími svetovými náboženstva - ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imáma Mahdího Maitreya Buddha. Hovorca Maitreyu, Bližšie nepredstavovaný, Benjamin Creme, Je bielovlasý 73-ročný muž, vystupujúci na internetovej adrese lorda Maitreyu, ako aj na rôznych prednáškových turné. Už dlhé roky púta pozornosť svojimi podrobnými popismi zmien sveta, o których hovorí, že "už sú na ceste". Doslova hovorí: Naša planéta bude čoskoro počuť o osobe, ktorá sa volá "Učiteľ sveta", Ktoreho meno je osobné Maitreya, Vodca medzi majstrami múdrosti, ktorú predstavujú skupiny"mimoriadnych bytosti"Slúžiacimi ako strážcovia"božského plánu pre Zem". Hovorca lorda Maitreyu Benjamin Creme hovorí, že pre Maitreya opustil Himalaje, kde Žil vo svojom "samostvorenom"Ľudskom tele dňa 19. júla 1977 odcestoval do Londýna, kde Odvtedy pôsobí v juhoázijskej prisťahovaleckej komunite, pripravujúc sa na tzv. "Deň Deklarácie".


Deň deklarácie

Benjamin Creme tvrdia, že na v tento deň sa Lord Maitreya zjaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej - pozn. red.) oznámi svoj plán. Bude učiť vybudovaniu novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko - Hovorí -- môže byť až zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento Záhadný "záchranca"Učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
Podľa viacerých skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva ekonomiky. Všetci vieme, že pre Napriek dôrazu na trhové hospodárstvo prepájanie jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy ekonomického kolapsu. Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovanie prioritou peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastu aj u nás v prevedení doslova fyzických finančných hradov. Podľa všetkého Zdá sa, že pre Vzájomné prepojnie - aké dnes aj v pripade Internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike Svetové tzv. integrujúci sily - toto prepojenie je ideálne na ovládanie narodov štátov. A preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to Dáva Samotný, Share medzinárodnej, mesaăník šíriaci Matreyove plány myšlienky:
Dr Kurt Richebacher, Bývalý vedúci Ekonóm "Managing Partner"V nemeckej Dresdner Bank hovorí:"Deflačných ekonomický kolaps je pred nami. Tento kolaps spôsobí zrútenie sa svetových búrz posunie nás do temného obdobia úsporných opatrení finanănej disciplíny.
Richebacher ďalej hovorí, že pre americkí ekonómovia ignorujú fundamentálne zákony ekonómie v prospech matematických modelov predstáv Wall Streetu v Londýne. Richebacher tvrdia, že pre bude nasledovať Pokles výroby neprimeraný rast dlhov. Jediný zázrak americkej ekonómie je udivujúca vola konzumentov požičiavať si - Hovorí označuje tento fakt za skutočnosť, ktorá zatiaľ oddialilo Maitreyov Deň Deklarácie. Podľa Richebachera - ako to uvádza "San Francisco Examiner", USA, Súčasné ekonomické pravidlá Vytvorili finančnú"bublinu", Ktorej kolaps bude mať Následky vážne. Podľa Los Angeles Time, aj súčasná internetová aktivita je obchodná "bublinou"Pripomína Maniu, typickú pre trhy, ktoré sú už pred celkovým zrútením.
Čo je pre nás najzávažnejším: Benjamin Creme, hovorca lorda Maitreyu hovorí: Má taktiež vidíme kolaps ekonomickej totality. ekonomický systém, založený na všeobecne trhových silách sa približuje ku svojej smrti. Je tu taktiež Tretia totalita, ktorú bude treba rozbiť -- náboženská totalita.
Religiózní totalita sa približuje k vrcholu svojej moci - hovorí Benjamín Creme - vidíme vzrast fundamentalistických skupín vo všetkých náboženstvách, aj v tolerantných vierach ako budhizmus hinduizmus. Je to dnes veľmi výrazné v Islame tiež v kresťanstve. Náboženská totalita bude posledná, ktorá zmizne. Potom ľudstvo pozna po prvýkrát slobodu: politickú slobodu, ekonomickú slobodu, slobodu myslenia Spravodlivosť viery.
Čo myslí hovorca Maitreyu Benjamin Creme pod pojmom "náboženský fundamentalizmus"?
V našich duchovných "zemepisných šírkach"Sa pod"fundamentalizmom"V náboženskom duchov kovová špička najmä stříkni dodržiavanie duchovných právd dogiem, ktoré by Práve dnes niekto rád zniesol zo sveta alebo ich aspoň spochybnila relativizmom - teda, že pre všetko je vecou pohľadu, pop. názoru. Medzi tieto fundamentálne náboženské skupiny z hľadiska Maitreyu (ako aj mnohých teológovia) určite patria najmä Mariánske hnutia modlitebné zoskupenia. Tieto má v prvom rade na mysli, keď hovorí o "náboženskej totalite".

"Spiritualita Maitreyu"?
Aj tu nám dáva odpoveď sám hovorca Maitreyu Benjamin Creme: hovorí, že pre študoval písomnosti Heleny Blavatskej a Alice Baileyovej, Których knihy Hlavný mali vplyv na celu tú rôznorodé škálu súčasných východných duchovných smerov, ktoré poznáme pod názvom New Age. Naši čitatelia sa už mohli s informáciami o New Age zoznámiť aj na stránkach našej M ROSY. "Madame"Blavatská, bola členkou šľachtického rodu z Ruska, av roku 1875 založila v New Yorku"Theosofické"Spoločnosť. Medzi iným učila, že pre ľudstvo sa má skontaktovať s duchovným nekonečnom pomocou vyšších bytosti, tzv. majstrov múdrosti. Alice Baileyová, ktorá sa odtrhla od teozofickej spoločnosti založila vlastnú organizáciu "Arcane Soviet", Publikovala knihy, ktoré obsahovali tzv. diktované texty, obdržané od istého "majstra", Ktorý údajne predpovedal príchod novej civilizácie. Podľa profesorky náboženských štúdií na Loyola University v New Orleans Catherine Wessingerovej k vývoju duchovného prúdu New Age veľmi prispela britská feministka Annie Besantovej, ktorá bola prezidentkou Teozofickej spoločnosti v rokoch 1907-1933. Annie Besantová k bola, ktorá predpovedala príchod "Učiteľa sveta"A jeho úlohu, ktorá bude vykonávaná osobnosťou pod menom pán (Boh) Maitréja.

Plán budúcnosti
Ako to tvrdí Benjamin Creme, keď ľudia uvidia Maitreyu - zrejme v onen pripravovaný Deň Deklarácie -- budú mať čo obdivovať. Jeho vznešenosť radosť, jeho múdrosť všetko zhrňujúcu lásku, jeho pripravenosť delit sa so všetkým, čo má čím je, a to tak, všetkými ľuďmi. Preto - podľa Benjamina Crema - "sa ľudia obrátia k nemu, aby ich viedol". Maitreya podľa Crema predostrie ľudstvu Plán budúcnosti. Tento plán má údajne toľko prekvapení, že len málo ľudí im Mohlo by dnes porozumieť. Predstavte si veľkomestá svetla - hovorí Benjamin Creme - poháňané samotným svetlom. Predstavte si dopravu, rýchlu tichú, poháňané samym svetlom, Ďaleké svety hviezdy priblíženia na váš dosah.
(Lucifer v preklade znamená "Nositeľ svetla" - pozn. Red.)
Zaujímavé je, ze - ako hovorí Creme - sloboda hraboš nemôže byť narušená, preto Maitreya očakáva jeho príležitosť na "vynorenie sa"Začatie svojej misie otvorené - toto má tzv odstartovat. deň D - deklarácie. Maitreya je netrpezlivá dlhým čakaním. Ale aj tak - čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, na to majú veľmi málo času.
Beda však zemi i moru, Lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjav. Apoštola Jána 12,12)

Maitreya vie, že pre príchod Antikrista nie je pre kresťanov Neznámy. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, aby ani vlastným pod svojím. Aby nalákal ľudí - tak ako prarodičov v raji sľubom "budete ako Boh". Creme hovorí, že "Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania. Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa - na toto odpovedá sám hovorca Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Podiel na medzinárodnej, Ktorý s ním uverejnil besedu:
Otázka: Rád by som si pozrel "Deň deklarácie"V televízii. Počul som, to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? Čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas dátum vopred, Nerad by som o toto vystúpenie prišiel ...
Creme: Nebojte sa - vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy - závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie Predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.
Otázka: Prečo Maitreya nepoužije pri svojom vystúpení svoje meno?
Creme: Jedným z dôvodov je, že pre Mnoho ľudí nevie, kto vlastne je Maitréja. On si praje, aby bol predstavený ako muž, jeden spomedzi iných, ktorý má myšlienky, o których Väčšina ľudí Doteraz vôbec ani neuvažovala. Týmto spôsobom nespôsobí ani rozdelenie medzi budhista, moslima alebo kresťanmi. Hovorí, že ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, ini zasa by hovorili, že je to vlastne Antikrist. Takže by tu bolo obrovské rozdelenie v názoroch na jeho osobu. Ak by sa ako predstavil Maitreya, na ktoré zasa rozdelilo budhistov. Ak hrdosť ako "jeden spomedzi mnohých"- Ľudia budú predovšetkým zaujatí jeho ideami. Každé jeho meno by bolo prekážkou ich spontánnej odpovedi na jeho idey. Musíme prijať jeho idey ako dobré, musíme chcieť sa rozdeľovať o všetky zdroje živobytie, musíme chcieť Spravodlivosť mier. Tak budeme náchylní povedať - toto je správne uvažovanie, chcel by som sa viac rozprávať s týmto mužom.
Otázka: Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom prídu faložní proroci, ktorým nemáme venovať pozornosť ...?
Creme: Áno - dneška cirkví (katolícka i evanjelické) hovoria o tom, čo si myslia, že pre Ježiš urobí - Zo pýcha Na konci sveta zostup na oblaku oddeliť veriacich od neveriacich, potvrdiac tak, či boli alebo neboli počas života na správnej ceste. Nikdy sa to takto nestane! Ježiš je už vo svete, desať Ježiš, ktorý Žil v Palestíne, je teraz velkym majstrom už osem rokov žije na okraji Ríma. Jedného dňa predstaví Maitreya Ježiša svetu ako jedného zo svojich Apostolov. Významné uvidíte tieto dve bytosti bok po boku po prvý krát spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom ako Učiteľom sveta Majstrom Ježišom.


* * *
Ježiš im povedal: "Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom Mene budú hovoriť: Ja som Mesiáš! mnohých dvíha. Modlim sa, aby ste nemuseli utekať v zime, Lebo v sobotu, Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až Doteraz už ani nebude. Keby sa kravatu dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: HLA, tu je Mesiáš je alebo tamto, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáša falošní proroci budú robiť veľké znamenia zázraky, aby zviedla, ak je to možné, aj vyvolených ... Keby vám teda povedali: HLA, je na Pusti, nevychadzaju. HLA skrýva sa v dome - neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe vidno ho až po západ, bude taký aj príchod syna človeka ...
Hneď po Süzen týchto dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba nebeské mocnosti sa zachvejú.
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie človeka. Všetky kmene zeme budú nariekat uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou veľkou slávou. Posle na svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. "Mt 24,4-31
Maitreya sa teda nezjaví v deň deklarácie pod menom - vie, že sa nemôže dát identifikovať s Antikristom. Je zvláštne, že pre ľudstvo si ho musí samo "vyvoliť""Pozvať", Pretože ani Antikrist zrejme nemôže porušiť slobodnú volov človeka, ktorú tento dostal od samotného boha. Ak si ľudstvo samo Antikrista "vyžiada"- Dostane tento"zelenú". To je jeden obrovský rozdiel medzi ním Kristom, ktorý povedal "Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás".
"Lord Maitreya"Sa v súčasnosti nachádza aj severovýchodnom v Londýne. Žije v chráme, kde údajne neje ani NESPI, nevidí rozdiel medzi žiadnymi náboženstva. Odtiaľ sa zjavuje, nasmerovávajúc svoje transformujúcich energie do každého kúta zeme. Podľa Benjamina Crema - nenutene zmeny, na ktoré sa stávajú realitou inšpiruje Maitreya očakáva pozvanie od ľudstva na vstup do verejného života.


Príprava "Dňa D"
Položme si otázku: aké "nenutene zmeny"K pánu inšpiruje Maitreya, ktoré sa stávajú realitou? Podľa slov hovorcu Benjamina Crema sa tieto zrejme týkajú ekonómie finančníctva. Taktiež je možné, že pre Maitreya je hlavou slobodomurárskych lóží, ktoré prostredníctvom kapitálu manipulácie tak svetovými trhmi pripravujú Onen všeobecný kolaps - tým aj Deň Deklarácie, Kedy Maitreya ponúkne ľudstvu "plán záchrany".
Myslím, že s tým úzko súvisí aj stavanie peňazí priam na piedestal boha, aby ľudia uverili v ich moc jedinečnosť. Potom im budú tieto vzaté nahradené kreditnými kartami nakoniec biočípmi. Po tejto fáze, keď bude mať "Antikrist"Po existenčnej stránke ľudstvo v hrsti, prinúti ho, aby uznal"Antikrista"Za boha. Kto tak neurobí - budú zrejme na "fundamentalistickej veriaci"- Týchto porieši krvavou cestou, nepredstaviteľnými prenasledovaním likvidáciou.
"Fundamentalistická veriaci" - To bude Cirkev, ktorá sa zasvätila Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktorá si neda vziať Eucharistia pre ktorú bude záväzným pravý pápež. Je možné, že pre Onen "Kristus, žijúci na okraji Rima"- Ako hovorí Creme, je budúcim Antipápežom, títo dvaja (Maitreyom y) budú vystupovať"bok po boku uvidíme ich pravý vzťah".
K nenúteným zmenám zrejme môžeme priradiť aj rozmach všetkých možných siekt, których vodcovia sú pravdepodobne onym "majstrami múdrosti"- Av pravý čas sa objavia po boku svojho Učiteľa sveta (najmä korejec Sung yong Mun INI). Tí, ktorí prepadávajú nerestiam akéhokoľvek druhu V rámci bezbrehého.liberalizmu, tí budú pre Maitreyu ľahkým sústom - pretože sa duchovne sami paralyzujú, stávajú sa otrokmi rôznych závislosti. Myslím, že pre veriacich by mal byť pozoruhodný vývoj v samotnej katolíckej cirkvi, do ktorej - ezte podľa slov pápeža Pavla VI. - Prenikol satanov dYm. Aj v nej máme "modernistov"Teológovia, ktorí radi zľavujú zo zásadných evanjeliových právd, aby aj v rámci falošného ekumenizmu v posledných rokoch - čo je pozoruhodné - zostrí sa odpor proti misii Panny Márie v súčasnom svete, tak ako na druhej strane táto Misia zaznamenáva nesporný Duchovny vzrast sa práve u tzv. "fundamentalistov"Skupiny, teda hnutie, ktoré sa ako zasvätila Márii Víťazka nad satanom - určenej samotným Bohom.
Nie je teda sku prekvapujúce, že pre Samotný hovorca Maitreyu - Benjamin Creme - napada "fundamentalistickými"Skupiny. Je otázkou, prea sa vlastne Rôzni teológovia stavajú proti vzrastajúcemu pôsobeniu Panny Márie, nazývajú ho "falošnou mariánskou úctou". Rád by som si nechal predviesť týmito teológ účinnejší, alebo aspoň tak Efektívny model Evanjelizácia ako je práve evanjelizácia pôsobením Panny Márie v tejto dobe! Je prinajmenšom podozrivé, že pre mnohí Kňazi i teológovia nevidia v súčasnosti pre Cirkev ako práve nič nebezpečnejšie prijatie misie Panny Márie.
Popri tom sa bez problémov vedu polemiky o zásadných atribútoch kresťanstva - ako napríklad potreba individuálnej sv. spovede alebo dokonca prítomnosť Ježiša vo sv. Eucharistiu.

"Anjel svetla"
V roku 1977 lord Maitreya povedal: Tí, ktorí hľadajú znamenia, ich nájdu. V roku 1988 Benjamin Creme vyhlásil, že pre Maitreya zaplaví svet takými udalosťami, že pre ľudský mozog ich nikdy nebude moct pochopiť. Ďalej hovorí: Prečo zázraky? Pretože Maitreya dúfa, že pomocou týchto "zázrakov"Upevní atmosféru nadeje očakávania, do ktorej sa môže zjaviť ako"Učiteľ ľudstva". Creme hovorí, že pre tieto zázraky, ktoré ľudstvo bude takto vnímať, vo svojej podstate nebudú nadprirodzenými udalosťami, ale Javy, ktoré sa dali pohybu prírody pravidlami, ktoré ešte nepoznáme.
Tak napríklad tzv ukaz. "svetelných krížov". Lord Maitreya keď sa objavil v roku 1988 v Nairobi, v oblokoch domov okolo Los Angeles v USA náhle sa objavili svetelné kríže. Je zvláštne, že pre Maitreya údajne má používať magnetizované uzdravovacia prameňa, ba dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša Panny Márie. Toto zodpovedá udalosti, pri ktorej sa v MedĎugorí Mirjana Dragičevičovej-Soldovej zjavil satan v podobe Panny Márie.
Creme opisuje jedno zjavenie "Panny Márie"Istemu potulnému kazateľovi Jamesovi Twymanovi, ktorému povedala, že pre to tohto sveta prišlo"Svetlo"Noc je už skoro pri Konci. James Twyman sa údajne v Sarajeve dostal do konfliktu s mystickou komunitou, nazývanou Emisar Svetla. Títo povedali, že pre niekto prichádza do tohto sveta, že na táto osoba pomôže tento svet premeniť. Creme tvrdí, že "Panna Mária", Ktorá sa zjavila Twymanovi - bol vlastne Samotný"Majster"Maitreya. Maitreya si na stránkach Základné medzinárodnej privlastňuje niektoré zázraky, ako niektoré slziace sochy Panny Márie a podobne. Je týmto vysvetlený fenomén falošných zjavení, ktoré majú spliesť ľudí odvrátiť ich od pravého obrátenie evanjeliu života, ako to prináša vo svojich zjaveniach Nepoškvrnená Panna? Je zvláštne, že pre Maitreya sa údajne zjavuje na stretnutiach " fundamentalistických skupín", Ktoré považuje za"totalitnej". Zjaví sa akoby z ničoho - aj tak zmizne. Naposledy sa zjavoval: 23. mája 1999 v Chatuje (Sudán), 24. júla 1999 v Lubline (Poľsko!), 1. augusta 1999 v Číne, 22. augusta 1999 v Chorvátsku. Pritom Poľsko Chorvátsko možno považovať za štáty, ktoré možno označovať ako "najkatolíckejšie", S veľkou mariánskou úctou. Pripomeniem, že na to poľských stránok Maitreyu na internete sme sa nemohli dostať - sú neprístupné (!) Lord Maitreya prostredníctvom Share medzinárodnej siri aj svoje posolstvá, texty akéhosi "antievanjelia". V posolstve č. 135 hovorí: Moje objavenie sa pokračuje, teraz rýchle vstupim do svetovej arény. V prichádzajúcich mesiacoch všetci uvidia moju tvár, budú počuť moje slová pravdy, zhromaždia sa okolo mňa v duchov budú následovať moje vedenie.

* * *
Panna Mária prostredníctvom DonaGobbiho: Už Apostol Ján tvrdil, že pre každý, kto popiera, že pre Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka ...
Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným kristom falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista. (17. Júna 1989)

* * *
Akú podmienku má Maitreya, otvorené Aby vystúpil? Hovorí: podmienkou môjho zjavenia sa je, že pre všetci všetko budete zdieľať (myslím tým azda závislosť od centrálnej evidencie?) Potom vyslovuje ďaľšiu pozoruhodnú vetu: Musí človek veci zdielať alebo zomrieť. Kto sa neda zaevidovať, bude zrejme likvidovaný.
Kristus hovorí: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie.
Maitreya tvrdí: Nechcem, aby ste vo mňa verili. Najprv ma zažiť vo vás. Zakúsime keď vo vás, potom zistíte moju prítomnosť vo vás. Nie je to záležitosť viery. Chcem vyjadriť to, čo som cez vás - na to som prišiel. Neprišiel som založiť nové náboženstvo. Patrím Každému. Nechcem, aby ste ma akceptovali alebo odmietali. Je to vaša skúsenosť Vnútorná o mnou, ktorá je dôležitá ...
Podľa mojej rady vám bude umožnené zmeniť kravatu inštitúcie, ktoré vyžadujú zmenu. Podľa môjho príkladov budete inšpirovaní siahnuť ku Zdroju života samého. Mojou láskou budete vzatí do chrámu Pravdy a uvidíte boha (!) Je na všetky pochybnosti, že pre Maitreya mieni "zmeniť"Predovšetkým katolícku Cirkev (!)

* * *
Keby ľstivejší bol ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, vravel zene: "Naozaj Boh povedal: nesmiete jest z nijakého stromu rajského?"Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajského môžeme žart, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: nejedz z ného nedotýkajú sa ho, aby ste nezomreli.
Tu povedal sa zene: Nie, nezomrie, ale Boh vie, že v deň, KEE budete z neho jest, otvoria sa vám oči vy budete ako Boh, budete poznať dobro zlo. (Gn 3,1-5)
Anjel Svetla
Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňování Božieho slova prirodzenými rozumovým výklad av snahe urobiť ho "pochopiteľnejším" "Prijateľnejšie"Zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. V dôsledku týchto Sirenia Bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery tak dávajú za pravdu môjmu proroctvá vo Fatime: "Prídu obdobia, Kedy mnohí stratia práve vieru."Strata viery je odpadnutie ... (Modrá kniha, 13. Jún 1989)

* * *
Je zvláštne, že pre Maitreya, ktorý chce tajomne vystúpiť v deň "D" predstaviť sa svetu, sa "nechal"Odfotografovať na svojom zjavení sa v Nairobi (Keňa), v roku 1988. Je to časť "pripravy"Na očakávané"pozvanie"Ľudstvom? (Je to zatiaľ jediná známa fotografia "Lorda"Maitreyu).
Existuje ešte osoba, ktorá o sebe tvrdí, ľe je reinkarnovanou "Pani"Blavatskou. Je to australanka Margaret Birkinová tvrdia, že pre prechádza cez nu duch Maitreyu. Zaoberá sa jasnovidectvom liečiteľstvom jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia.

"Dobrodinec" Maitrea
"Pán"Maitreya Siri - ako sme sa už zmienila - aj svoje posolstvá, akýsi druh"apoštolských listov". Zdá sa, že pre pre väčšinu ľudstva, ktoré nebude vedieť o čo ide, bude Maitréja Zvonenie vyzerať ako záchranca dobrodinec. Posúďte sami:
Zjavia sa skoro, ale najprv ukážem cestu novým smerom, ktorou Musí človek ist, ak prežije. Najprv sa ľudia musia sami vidieť ako bratia, synovia jedného Otca. Toto je Podstatné preto, aby postúpili jeden krok Bližšie k najvyššiemu.
V telesné dutina svete sú muži, ženy a malé deti, ktorí nemajú ani najzákladnejšie potreby pre to, aby zostali nažive tlačia sa vo veľkomestách najchudobnejších mnohých krajín sveta. Tento zločin ma napĺňa hanbou.
Moji bratia - hovorí ďalej Maitreya vo svojom "posolstve" - ako sa môžete pozerať na týchto ľudí ako umierajú pred vašimi očami nazývať sa ľuďmi? Môj plán je zachrániť týchto ľudí, mojich maličkých (!), Od istej smrti hladom od zbytočnej smrti.
Mohlo by sa stat, ze by ste sa zriekla tohto môjho vedenia, tejto príležitosti na pozdvihnutie pokrok? Nie, moji priatelia, nemyslím. Ukáže vám, že pre cesta pre človeka je cesta bratstva, blízkej spolupráce vzájomného porozumenia služby. Toto je jediná cesta: Všetko ostatné zlyhalo. Moji priatelia, iba ak človek nie je schopný toto urobiť, človek prestane existovať na tejto krajiny. Nehrozia, ale jednoducho konštatujem pravdu. Zostáva už iba málo ăasu na obnovenie rovnováhy prírody sveta.
Môj plán je, že pre moje učenie by malo predchádzať moju Prítomnosť Pripraviť moju cestu. Keď ľudstvo bude tak trocha (!) Pripravené, bude počuť môj hlas. medzičasom, moje námahy prinášajú ovocie, produkujú zmenu, priťahujú dohromady ľudí, národy prinášajú Novu nádej pre svet.

* * *
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista ... Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom ao alebo sa uctieva, Takže sa posadí v Božo chráme bude sa vydávať za boha. Potom sa zjaví desať zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst zničí jasom svojho príchodu, toho, ktorý hrdosť pôsobením Satana tak všetkou mocou, znamenia zavádzajúcimi zazrakmi za każdym zvodom do neprávosti pre tych, čo idu do záhuby ... (Druhý list solúnčanom 2,3)
Neverte Každému duchov, ale skumaju duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, de hrdosť, už teraz je na svete. (Prvý list Jána 4,1)
Spôsob, akým Maitreya ponúka svoju osobu aj kresťanom, ktoré prijali za svojho Spasiteľa Ježiša Krista, pripomína starú ľudovú rozprávku o vlkovi, ktorí sa snažia napodobňovanie matkinho hlasu oklamať kozliatka:
Uvidíte ma veľmi skoro, každý svojím vlastným spôsobom. Tí, ktorí hľadajú ma z hľadiska môjho milovaného apoštola Majstra Ježiša, nájdu jeho kvality vo mne. Tí, ktorí hľadajú ma ako učiteľa, sú bližšie ku cieľu, pretože to, čo som, je Učiteľ ... Nič vás neoddeľuje odo mňa čoskoro mnohí z vás si to uvedomia. Som s Vami vo vás. Ja sa pokúšam vyjadriť to, čo som cez vás. Pretože kvôli tomu som prišiel.
Mnohí ma budú vidieť ako ich vodcu. Mnohí ma nebudú poznať. Mojím vstúpiť cieľom je do života všetkých ľudí cez nich zmeniť ich život.

Znamenia tmy

Buďte pripravení čoskoro ma uvidieť. Buďte pripravení počuť moje slová nasledovať moje myšlienky ist podľa môjho želania. Prijmite ma do seba Nechajte ma pracovať cez vás. Urobte ma časťou vás samých Ukážte ma svetu. Dovoľte mi prejavovať sa cez vás poznať boha. Nech Božské Svetlo, láska sila jediného boha Svätého teraz sa prejaví v rámci vašich sŕdc myslia. Nech sa toto prejavenie vás vedie k Poznaniu, že pre Boh prebýva ticho, teraz naveky vo vnútri vás všetkých ...(Maitreya vo svojom "posolstve" z novembra 1999)
Namiesto záveru
Viem, že pre klamstvo, ktoré hrdosť na tento svet, bude take veľké, že pre otrasie najsilnejším. Najsilnejším! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil, pretože sa Cirkev potrebuje očistiť. Ale keď zostaneš pri svojej MAME, potom ťa na klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa oklamať nedas. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať ...
sestra Maria Goretti (Iveta Korčáková), Kráľovnej pokoja z Litmanovej, 4. 11. 1995
Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho
Svedectvo Duch vás privedie k pochopeniu celej pravdy
(18. Mája 1997)
Na toto ľudstvo zošlem lásky luce svetla svojho Nepoškvrneného Srdca. Osvietia vám cestu, po ktorej Musíte ist, Aby ste sa vrátili k Bohu po ceste obrátenie, modlitby pokáním. Lebo iba v mojom srdci Nepoškvrnenom nájdete útočisko vo chvíli trestu. Keď do nej (cirkví) vstúpil človek neprávosti dovŕši ohavné spustošenie, vyvrcholiace strašným rúhaním všade sa rozšíri veľký odpad, vtedy moje Nepoškvrnené Srdce pozbiera malý zvyšok verných, ktorí budú v utrpení, v modlitbe av nádeji očakávať návrat môjho syna Ježiša v slave (13. Mája 1994)
Opakujte tak silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila:
Prid, Svähttp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htmtý duchov, prid na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
ostro sledované Stopa
(22. Mája 1994)
Množte všade vehttp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htmčeradle modlitieb, o ktoré som vás prosila, ako Bezpečné miesta, ako útulky, kde sa môžete skryť strašnú pred búrkou, ktorá vás Caka. Vo večeradlách budete uchránění od zla od všetkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia. (31. Decembra 1993)

Pripravil: Anton Selecký

AIDS, vyrus vytvořený člověkem.

19. února 2010 v 23:55 Dokumenty
Během mých rozhovorů v Las Vegas minulý týden jsem odhalil pár věcí o AIDS, které jsem dlouho uchovával ve své mysli. Prozradil jsem, že jsem věděl, že AIDS bylo vytvořeno člověkem, aby eliminovalo nežádoucí elementy společnosti, když jsem byl přidělen do Námořní bezpečnosti a zpravodajství (NSI). Uvedl jsem tento fakt v přednášce "The Secret Government". A nyní zbytek příběhu. První studie byla učiněna v roce 1957 na vědeckém mítingu v Huntsville v Alabamě. Tato studie vyústila v "Alternativu 3". Další studie byla učiněna Římským klubem v roce 1968, aby stanovila limity vývoje. Výsledkem studie bylo, že civilizace tak, jak ji známe, krátce po roce 2000 zkolabuje, pokud se populace vážně nezmenší. Byla přijata závažná přísně tajná doporučení vládnoucí elitě Dr. Aureliem Pecceiem z Římského klubu. Tím hlavním doporučením bylo, že se má vyvinout nějaký mikrob, který by napadl autoimunitní systém a tím poskytnout prostředí pro nemožnost očkování. Vydaly se příkazy vyvinout mikrob a také vyvinout nějakou léčbu a nějaký preventivní prostředek. Tento mikrob by se použil proti populaci a byla by představena očkovací látka spravovaná WHO (Světová zdravotnická organizace). Tato preventivní látka měla být použita pro vládnoucí elitu. Léčba se bude poskytovat těm, co to přežijí, až se rozhodne, že již zemřel dostatečný počet lidí. Protilátka bude oznámena jako nově vyvinutá. Tento plán byl nazván Global 2000. Léčba a prevence jsou do té doby potlačeny. Finanční pomoc byla obdržena od Kongresu Spojených států pod H.B.15090, (sněmovní zákon č. 15090), kde bylo 10 miliónů dollarů dáno ministerstvu obrany, aby vyrobilo "syntetické biologické činidlo", látku, která přirozeně neexistuje a pro kterou se nezíská žádná přirozená imunita. V rozmezí následujících 5-10 let by pravděpodobně bylo možné vytvořit nový infekční mikroorganismus, který by se mohl lišit v jistých důležitých aspektech od jakékoli známé nemoci působící v organismu. Nejdůležitější z toho je, že by mohla vzdorovat imunologickému a terapeutickému procesu, na kterém závisí naše relativní svoboda před infekčním onemocněním. Projekt se uskutečnil u Fort Detrick v Marylandu. Protože se měla zdecimovat velká část populace, rozhodla se vládnoucí elita zaměřit se na "nežádoucí" elementy společnosti k jejich vyhlazení. Specifickým cílem byly černí, hispánci a homosexuální populace. Jméno projektu, který vyvinul AIDS je MKNAOMI (bylo to kódové jméno pro společný výzkumný program ministerstva obrany a CIA existující od 50tých let do 70tých let. Pozn. přek.). Africký kontinent byl infikován skrze vakcíny neštovic v roce 1977. Populace Spojených států byla infikována v roce 1978 s vakcínou hepatitidy typu B skrze Střediska pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control) a Newyorským krevním centrem (New York Blood Center). To je celý příběh. Příkaz byl vydán Politickým výborem Bilderbergerovy skupiny se sídlem ve Švýcarsku. Byla také nařízena další opatření. To jedno z opatřeních, které budete schopní zkontrolovat nesnadněji, je Haig - Kissingerova politika depopulace, která je vedena ministerstvem zahraničí. K tomu, abych vám pomohl zkoumat tento zločin, je zde název této zprávy: "LIMITY VÝVOJE" zpráva pro projekt Římského klubu o dilematu lidstva. V dubnu 1968 začalo toto studium v Accademia dei Lincei v Římě. To se setkalo s podněcováním Dr. Aurelia Pecceie. Přísně tajná doporučení závěrů této studie učinil Dr. Aurelio Peccei, který se zavázal, že nepoužije preventivní látku a nevezme lék.... Dr. Peccei byl oslavován jako hrdina zato, že se rozhodl podstoupit stejné riziko jako všeobecná populace. Veřejné výsledky studie byly publikovány v roce 1972. Členové týmu projektu MIT, který se na studii účastnil jsou zde: Dr. Dennis L. Meadows, ředitel, United States Dr. Alison A. Anderson, United States (znečišťování) Dr. Jay M. Anderson, United States (znečišťování) Ilyas Bayar, Turecko (zemědělství) William W. Behrens III, United States (zdroje) Farhad Hakimzadeh, Iran (populace) Dr. Steffen Harbordt, Německo (socio-politické trendy) Judith A Machen, United States (administrativa) Dr. Donella H. Meadows, United States (populace) Peter Milling, Německo (kapitál) Nirmala S. Murthy, Indie (populace) Roger F. Naill, United States (zdroje) Jorgen Randers, Norsko (populace) Stephen Shantzis, United States (zemědělství) John A. Seeger, United States (administrativa) Marilyn Williams, United States (dokumentace) Dr. Erich K. O. Zahn, Německo (zemědělství) Když se studie v roce 1969 dokončila, generální tajemník OSN U Thant učinil toto prohlášení: "Nepřeji si, aby se to zdálo předramatizováno, ale pouze vyvozuji z informací, které mi jsou dostupné jako generálnímu tajemníku, že členům OSN zbývá možná deset let, ve kterých podřídí své prastaré spory a uvedou v chod globální partnerství, aby omezilo zbrojní závody, aby zneškodnilo populační explozi a aby zásobily požadovaným impulsem vývojové snahy. Pokud se takové partnerství nevytvoří v příštím desetiletí, pak se velmi obávám, že problémy o kterých jsem se zmínil budou dosahovat takových ohromných rozměrů, že se vymknou kapacitě naší kontroly." V roce 1969 byl vytvořen MKNAOMI Zvláštní operační divizí (SOD), tedy vědci z Ft. Detrick v Marylandu pod zprávou CIA a pro CIA. Odkaz na projekt MKNAOMI lze nalézt v "The Intelligence Community" (Zpravodajská komunita) od Fain a kolektivu, Bowker 1977. Přísahám, že všechny výše zmíněné informace jsou pravdivé a správné, jak nejlépe si pamatuji. Poskytuji tyto informace lidem světa v naději, že někdo bude mít tu odvahu a zdroje pomoct mi ukončit toto šílenství. Řád Illuminátů má úplnou kontrolu nad většinou světa a vyhlásili válku proti všeobecné populaci všech národů. Musíme je zastavit za každou cenu. Prosím pomožte mi, ať nejsem sám. Pošlete prosím tento spis bez úprav každému, kterého znáte a požádejte je o to samé. William Cooper 27.7.1990 Milton William Cooper - (1943 - 2001). Byl americký spisovatel, vysílal v rozhlase a zabýval se konspirativními teoriemi. Studoval smrt Kennedyho a jeho spojení na mimozemšťany. Bill (William) studoval na yamatské střední škole v Japonsku a pak se zapsal do U.S. Air force. V roce 1965 po propuštění, vstupuje do Amerického námořnictva. Sloužil ve Vietnamu a dotáhl to na lodního poddůstojníka. Byly mu uděleny dvě medaile námořnictva za úspěchy v bitvách. Učinil několik vyčerpávajících studií o vládním propojení na různé mimozemské rasy, o MJ - 12, Řádu nového světa atd. Mezi badateli UFO je považován za velkou veličinu. Žil v Arizoně. Zemřel při zatýkání soudní policií, která jej zastřelila v roce 2001. Překlad Karel Rašín


video ke stažení:
Jak vznikl AIDS


AKT-INFO č. 122

19. února 2010 v 11:30 Aktuálně
Zprávy, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích


SEZNAM ZPRÁV V TOMTO VYDÁNÍ
- Devět civilistů zemřelo při bombardování nesprávného domu v Afghánistánu
- USA nevylučují použití vojenských sil proti Íránu
- V roce 2009 byl zabit rekordní počet novinářů
- Opoziční aktivisté v Hondurasu čelí porušování lidských práv
- Americké zdravotní pojišťovny vykazují rekordní zisky

DEVĚT CIVILISTŮ ZEMŘELO PŘI BOMBARDOVÁNÍ NESPRÁVNÉHO DOMU V AFGHÁNISTÁNU
Tisíce vojáků Spojených států a NATO se účastní největší vojenské ofenzívy za osm let
působení v Afghánistánu, jejímž cílem je vyhnat Tálibán z města Mardžah v provincii Helmand. Američtí zástupci zatím hodnotí operaci jako úspěšnou, přestože v neděli dvě rakety NATO zasáhly jiný dům, než bylo plánováno. Američtí zástupci sdělili, že zemřelo devět civilistů. Afghánský prezident Hamíd Karzáí požaduje vyšetření těchto úmrtí. Předtím než došlo k pochybení, prohlásil admirál Mike Mullen, hlavní velitel amerického štábu, že cílem operace je také vyhnout se civilním obětem. V průběhu této ofenzívy bylo doposud zabito nejméně devatenáct civilistů, včetně šesti dětí, které zahynuly při zasažení jejich domu raketou.. Dalších pět civilistů zahynulo při leteckém útoku v sousední provincii Kandahár. Mnoho členů Tálibánu zřejmě uniklo do Pákistánu poté, co Spojené státy varovaly, že brzy zaútočí na Mardžah. Tento útok je prvním testem plánu amerického prezidenta Baracka Obamy poslat do Afghánistánu dalších 30 000 vojáků, aby tak dostali pod vládní kontrolu oblasti dosud ovládané povstalci. Mnoho obyvatel Mardžahu uteklo do okolních měst, aby se vyhnulo útoku.
15/2/10

USA NEVYLUČUJÍ POUŽITÍ VOJENSKÝCH SIL PROTI ÍRÁNU
Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se stupňuje. V úterý prohlásila americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová v Saúdské Arábii, že íránská vláda je největším světovým zastáncem terorismu. V té době ve Washingtonu řekl tiskový mluvčí Bílého domu Robert Gibbs, že Obamova vláda ponechává otevřenou možnost vojenského útoku. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád na to reagoval prohlášením, že Írán stále počítá s výměnou jaderného paliva. Při tomto dlouho diskutovaném plánu by Irán odeslal do zahraničí obohacený uran výměnou za jaderné palivo pro reaktor určený k lékařským účelům. Zdálo se, že Írán tento návrh vloni zamítl. V úterý ovšem Ahmadínežád prohlásil: "Jsme stále na tuto výměnu připraveni, dokonce i s Amerikou". Ahmadínežád také varoval před uvalením dalších sankcí na svoji vládu slovy: "Naše odpověď nebude stejná jako dříve".
17/2/10

V ROCE 2009 BYL ZABIT REKORDNÍ POČET NOVINÁŘŮ
Výbor pro ochranu novinářů vyhlásil uplynulý rok jako historicky nejtragičtější rok pro novináře. Toto úterý Výbor prohlásil, že během roku 2009 byl na světě zabit sedmdesát jeden novinář, padesát jeden z nich byl zavražděn. Dvacet devět úmrtí se odehrálo při filipínském masakru během minulého listopadu, což byl pro novináře nejkrvavější incident vůbec.
17/2/10

OPOZIČNÍ AKTIVISTÉ V HONDURASU ČELÍ PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
Z Hondurasu přicházejí zprávy, že kritici loňského státního převratu stále čelí závažnému porušování lidských práv i poté, co byl minulý měsíc zvolen prezident Porfirio Lobo. Podle webových stránek World War Four Report byl v pondělí zastřelen Julio Funes Benítez, místní vůdce hnutí proti převratu Národní fronta opozice. Hermes Reyes, kulturní pracovník Hnutí za důstojnost a spravedlnost, byl v pátek unesen třemi ozbrojenci, pravděpodobně členy polovojenské organizace, a než ho o několik hodin později propustili, byl bit a podroben mučení. V pátek rovněž vnikli útočníci do domu Porfiria Ponceho, místopředsedy jednoho odboru a vedoucího představitele Národní fronty opozice. Minulý týden byli také uneseni a tři dny drženi dva členové a dvě členky občanského odporu. Všichni čtyři byli zmláceni a ženy navíc znásilněny. Únosci jim údajně sdělili, že tato akce byla "pozdravem od Pepeho". Pepe je přezdívka prezidenta Loba.
16/2/10

AMERICKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VYKAZUJÍ REKORDNÍ ZISKY
Pět největších zdravotních pojišťoven ve Spojených státech vykazuje za loňský rok rekordní zisky. Podle organizace Health Care for America Now (Zdravotní péče Ameriky dnes) společnosti WellPoint, CIGNA, UnitedHealth Group, Aetna Inc a Humana nahlásily kumulativní zisky 12,2 miliardy dolarů, což je oproti roku 2008 nárůst 4,4 miliardy dolarů, neboli 56 procent,. Zpráva odhaduje, že rekordní zisky pojišťoven ovlivnily tři faktory: zrušení pojištění zákazníkům s vysokými lékařskými náklady, přesměrování výdajů z lékařské péče na administrativní náklady a využívání státních fondů. Celkově americké zdravotní pojišťovny vloni zrušily pojistné 2,7 miliónu zákazníků.
12/2/10

=============================================
Poznámka: Naše rubrika mezinárodních zpráv vám přináší souhrn zpráv programu DemocracyNow televizní stanice Pacifica. Videozáznamy těchto zpráv můžete shlédnout s pomocí programu RealPlayer. Vložte adresu http://www.democracynow.org/recent.pl do vyhledávače a vyberte si zprávy v angličtině podle data.
=============================================

INFORMACE:
Akt-info je alternativní zpravodajský servis. Poskytujeme informace, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích. Redaktoři jsou nezávislou skupinou novinářů a přátel. Akt-info je zcela neziskový projekt. Pokud jste členem organizace nebo neformální skupinou, aktivní v našich prioritních tématech (lidská práva, obrana skutečné demokracie, sociální spravedlnost a mírové řešení konfliktů), můžete prostřednictvím našeho servisu informovat širší veřejnost o vašich aktivitách. Vaše případné dotazy a připomínky můžete zasílat na: akt-info@seznam.cz.

ROZŠIŘUJTE INFORMACE DÁL:
Pošlete informaci o Akt-info svým kamarádům a dejte jim vědět, jak se mohou přihlásit. Zprávy z akt-info přinášíme jen jednou týdně a náš systém je zabezpečen, takže se nikdo nemusí obávat spamů. Přihlásit se může každý sám. Stačí jen poslat e-mail s předmětem "přihlásit" na adresu: akt-info@seznam.cz.

JAK POMOCI:
Všimli jste si, že běžná nebo "mainstreamová" média neinformují objektivně nebo dostatečně o tématech, která Vás zajímají? My také. Už Vás štve, že dostáváte jen politicky vhodné informace o světě kolem vás? Nás také. Potřebujeme překladatele z angličtiny do češtiny. Také potřebujeme české korektury. Vždy uvítáme zprávy z alternativních zdrojů. Pokud můžete pomoci, zkontaktujete nás na: akt-info@seznam.cz

Největší vzpoura všech dob: Vyžeňme parazity!

19. února 2010 v 11:28 Dokumenty
Překládám poselství, které se šíří po francouzském webu. Hluboce s ním souhlasím a připojuji se. Prosím, šiřte dále.
Zdroj ve fr.: http://www.femme-medecine.ch/images/missive_anonyme.pdf

Největší vzpoura všech dob. Anonymní dopis.

Francie, 16. 8. 2009
(Kdokoli by chtěl vydávat tento dopis za své osobní dílo, nechť je pokládán za lháře. Kdokoli by na něm změnil třeba jen čárku, nechť je nazván falsifikátorem. Kdokoli by ho použil pro řízení skupiny lidí, nechť je označen jako usurpátor.)

Dobrý den!

Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisní a vědomá.
Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává majetkem každého, kdo si přečte tento text.

Mnozí z vás jste měli dost inteligence, abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace neoficiálními cestami.

To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.

Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.

Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů, aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi pokyny.

O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že je potřebujete.

Na internetu se mluví hodně na téma "Ilumináti". (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli, vyhledejte si tam to slovo.)

Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují (prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?

Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich "světové vlády", která bude favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část, vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon přitažlivosti.

Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje ty, jichž se bojí.

Tak, jak je v současnosti učí "vůdcové" zákona přitažlivosti, jsou tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout, chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já ....

Zákon přitažlivosti, tak jak je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost.

V tomto světě nikdo nemůže najít pravé štěstí. To je nepochybné.

Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se nazývá "zákon příčiny a důsledku".

Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické.

Je evidentní, že čím více si rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a naopak.

Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku.

Čím více budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete uznávat jejich moc.

Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí.
Ale bez vás nemají žádnou moc.

Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která je ve vás, že tento den nikdy nevzejde.

Od George Bushe otce až k Nicolasu Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála tento nový světový řád.

O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.

V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání velvyslancům:
"Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude moci postavit!"

Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
"Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010." Tento rok "bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let."
"Čas hraje proti nám."

Čas hraje proti nám...

Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno.

Pozemská bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět.

Veškeré bohatství světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto světa.

V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této "vládnoucí" kastě. Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa, jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.

Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení.

Není důležité, zda jste ateisté, věřící či agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.

Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

A existuje také stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

Popírat to by bylo lehkověrné.

Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména podle jejich činů.

Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí, než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují se.

Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu skupinu.

Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení své osobní moci.

Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a manipulací psychopatie.

Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.

Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o dobro a život bližního.

Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech světa.

Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé známé historii lidstva nikdy dosud nebylo.

Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli, převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás obelhávat a řídit.

Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší osobní moci, vašeho záměru.
Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry. Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí Vědomí.

Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.

Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence, Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost.

Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte a který nevidíte.

Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu.

To je důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává vibraci, frekvenci.

Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci.

Ale v každém případě vás tato vibrace stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.

Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.

Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné.

Díky vašim záměrům, myšlenkám (příčina) se můžete nejen "napojit" současně na všechny lidi dobré vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).

MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky, které jsou nyní aktivovány.

Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu uvědomování a šíření tohoto poselství.

Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou provázet tímto směrem.

Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...

Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku (nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu, a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

"Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země."

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI vlnami miliónů lidí kolem celé planety.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka.

V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace již prováděna denně ve frankofonním světě.

Podle intenzity a frekvence vyvolané zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru.

Připojte svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je.
Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.

Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s "psychologickými jevy" dokazují rovněž reálnost těchto jevů.
Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.

Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich mechanismy a jejich různé možné aplikace.

Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc?

Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?

Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás probudil z vaší letargie?

Pouze vy sami.

Od doby, co existuje svět, "autority" vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.

Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.

Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků světa. K překladům přiložte i francouzský originál.
Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle, rozšiřujte tento dopis do celého světa.
Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.
Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.
Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané, nezastavitelné a vědomé.
"Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země."
Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.
Francie, 16. 8. 2009

O cenzuře Internetu

19. února 2010 v 11:26 Dokumenty
Cenzura Internetu byla již před delší dobou populární zejména v zahraničí, a to v zemích jako Čína, Írán, Izrael či Spojené arabské emiráty. Vláda těchto zemí blokuje webové stránky zaměřené proti režimu, případně proti oficiálnímu náboženství (cenzura odpůrců Islámu v Emirátech) či královské rodině (Thajsko). Západní civilizace takové chování pochopitelně odsuzují.
Že se to nás, obyvatelů České či Slovenské republiky, netýká?
V červnu 2008 oznámil český mobilní operátor Vodafone, že cenzuruje přístup na Internet svým klientům (tisková zpráva). O rok později, v srpnu 2008, se k němu přidal největší český poskytovatel připojení k Internetu, Telefónica O2. Trend dále následovali mnozí operátoři na Slovensku, například T-Mobile, T-Com či Orange.
Na rozdíl od vlád výše zmíněných zemí je ovšem oficiální záminkou filtrování dětské pornografie, extrémistických webů a dalšího "obecně nevhodného" obsahu.

Systém cenzury je založen na principu "nevidím zlo, neslyším zlo, není zlo".

Nahlaste cenzurovanou stránku


Posledních 100 domén, kde se objevila ikonka (získáno pomocí hlavičky referrer):Dodatek:

Svoboda bez náhubku - INTERNET


Nemohu se zbavit dojmu,že časy se mění.Bez přispění politické reprezentace,bez ohledu na to,jak dopadnou ty které volby.Nastupující generace budou čím dále méně vnímat veřejný prostor tak, jak ho známe.Už dnes je pro ně nedůležité, co a jak vysílají televize či píší noviny.
Mají svůj svět, své způsoby komunikace nezávislé na informačním lobbingu stávajících politických a mediálních struktur.Pojmy jako je ,,mainstream" a ,,mediokracie" jim mnoho neříkají, protože jejich svět nelimitují. Je to svět naprosto svobodné výměny názorů a postojů, kde se každý jedinec denně setkává s tvrdou názorovou konkurencí ze všech geografických,náboženských a ideologických zákoutí světa - bez navigace,bez cenzury.
Musí si umět poradit se záplavou informací tak, aby neztratil sám sebe. Ne každému se to
podaří,ale těch,kteří to zvládají,není málo. Málo mají let, ale na naše zkušenosti zvysoka kašlou.My a náš starosvětský přístup k médiím a politice je vskutku zajímá asi tak jako kočku rané brambory. Mají mocnou zbraň - internet. Věkově k těmto lidem nepatřím, ale myšlenkově ano. Nebýt internetu, měla bych vzhledem k cenzuře a autocenzuře dané právě mainstreamem v našich klasických médiích dost málo šancí prezentovat své názory a politické vize. Proto s velkou obavou sleduji pokusy o omezování tohoto ,,média médií". A připadá mi dost příznačné,že ,,apoštolem" těchto cenzorských úvah se u nás stává KDU-ČSL.
Maskují to bojem proti hazardu a pornografii, ale skutečný záměr je, troufám si tvrdit, jiný - internet se svojí názorovou svobodou a stále se rozšiřujícím dopadem na většinovou populaci ruší domluvené a vzájemně výhodné obchody mezi zahraničními (převážně německými) vlastníky našich klasických mediálních titulů a domácí lobby zájmových skupin katolické církve
a proněmecké šlechty. Lidovci pro tyto skupiny pracují dlouhodobě ( účast jejich poslanců na Sudetoněmeckých dnech a slavnostním otevírání kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze, jejich bezbřehá podpora Lisabonské smlouvy, která zakládá nové možnosti uplatňování majetkových a územních nároků odsunutých Němců)

Z vlastní zkušenosti vím, že internet je dnes při kapitálovém a zájmovém rozložení sil v naši politice a médiích jediným prostorem, kde lze podávat lidem informace o těchto zájmových skupinách a jejich skutečných záměrech. Zobecníme-li to, tak jde o jediný prostor, kde lidé mají šanci získat takové množství informací, aby si z nich při troše selského rozumu dokázali vytvořit objektivní obraz současného dění, který jim jiná média neposkytují. Z této logiky je patrné,proč je to u nás právě KDU-ČSL, které cenzura internetu leží na srdci nejvíce. Nejde ale jen o náš malý český problém s pohrobky režimu nacistického Německa. Internet celosvětově irituje všechny sociální inženýry, kteří dávají přednost odpovědnosti státu a instituce před odpovědností jednotlivce či rodiny. Je to zkušební kámen lidské civilizace.
Společnost, která je natolik vyspělá, aby si mohla dovolit uznat jako nejvyšší hodnotu individuální svobodu a odpovědnost, s tímto fenoménem bojovat nemusí. Ale málokterá společnost a málokterý stát se tomuto ideálu blíží. Takže bojovat se bude. Myslím, že půjde o jeden ze zásadních politických střetů budoucnosti.A cenzoři nakonec prohrají stejně, jako v lidské historii prohrálo každé tmářství. Ledacos už naznačuje nebývalý úspěch švédské Pirátské strany v eurovolbách. - v jejím programu šlo především právě o svobodné sdílení informací po internetu. A její následovníci rostou v evropských zemích jako houby po dešti.
Zajímá je svoboda a zajímá je internet. A je jim úplně jedno, kdo je šéfem jaké televize či jakého plátku. Na televizi nekoukají a noviny nečtou. Nemají jim co nabídnout. Jistě si tu ještě dlouho budeme hrát na status quo. Ještě dlouhou dobu budeme volit stále stejné ředitele České televize,Českého rozhlasu. Ještě dlouho budou vycházet noviny a nejrůznější zájmové skupiny se budou snažit nějaké z nich vlastnit v domnění, že tak možná něco ovlivní. Ještě dlouho se všechny dobře situované mediálně-politické struktury budou vzájemně držet pod krkem a hrát hru,,já na bráchu,brácha na mě", než si konečně všimnou, že svět se už vydal úplně jinou cestou.
Nebýt internetu,neviděli bychom Mirka na Sicílii,neměli bychom šanci vědět, kdo byl v Toskánsku na dovolené. Kdyby jeho nebylo, tak by nikoho ani nenapadlo fotit Topolánkovu dovolenou. Občan by se o tlupě, která si myslí, že jí tahle země patří, nedozvěděl vůbec nic.
Ale naštěstí internet s jeho svobodou máme. A ten nás nejen informuje, ale často také pobaví….

Zdroj :
Jana Bobošíková
Bojuji za vás
Vydala Euromedia Group,k.s. - Knižní klub v r. 2009
AKT - INFO č.121

12. února 2010 v 15:57 Aktuálně
Zprávy, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích

SEZNAM ZPRÁV V TOMTO VYDÁNÍ
- Obama pokračuje v Bushově politice atentátů, a to i na americké terče
- Indie nepovolila prodej geneticky modifikovaných lilků
- Čínský soud poslal vyšetřovatele následků zemětřesení do vězení
- Americký voják obviněn z používání mučení na čtyřleté dceři
- Írán uvěznil sedm lidí spojených s rádiem podporovaným USA
- Nesrovnalosti v údajích o míře nezaměstnanosti v USA

OBAMA POKRAČUJE V BUSHOVĚ POLITICE ATENTÁTŮ, A TO I NA AMERICKÉ TERČE
Už řadu desítek let uskutečňují Spojené státy pomocí atentátů neoficiální politiku odstraňování nepřátelských vůdců a osob, kteří "zasahují do amerických zájmů v zahraničí". Bushova vláda se k této politice hlásila otevřeně. Tento týden se tomuto tématu dostalo jisté pozornosti od některých amerických médií, neboť se definitivně potvrdilo, že se vztahuje i na americké občany. Ředitel amerických tajných služeb Dennis Blair potvrdil, že američtí vojáci a jednotky tajných služeb mají oprávnění zabít v zahraničí jakéhokoli jedince, a to i amerického občana. Ve vystoupení před americkým kongresem Blair potvrdil, že americký prezident Barack Obama v tomto směru pokračuje v Bushově politice. Blair k tomu řekl: "To, že je někdo americký občan, ho neuchrání od toho, aby mohl být usmrcen jednotkami armády či tajnými službami operujícími v zahraničí, pokud se podílí na činnosti teroristů a plánuje útok na americké spoluobčany." Někteří novináři se domnívají, že takováto politika dává prezidentu Obamovi "moc uvalit rozsudky smrti na své vlastní občany bez jakýchkoli obvinění či soudních procesů".
9/2/10

INDIE NEPOVOLILA PRODEJ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH LILKŮ
Indická vláda zastavila plán, který měl povolit uvedení geneticky modifikovaných lilků
od obří zemědělské společnosti Monsanto na indický trh. V úterý indická vláda změnila své rozhodnutí povolit firmě Monsanto prodej těchto lilků. Tato plodina měla být první geneticky modifikovanou potravinou v Indii a první komerčně pěstovanou geneticky modifikovanou zeleninou ve světě.
10/2/10

ČÍNSKÝ SOUD POSLAL VYŠETŘOVATELE NÁSLEDKŮ ZEMĚTŘESENÍ DO VĚZENÍ
Čínský soudní tribunál odsoudil aktivistu, který vyšetřoval úmrtí tisíců školáků, kteří zahynuli při silném zemětřesení v roce 2008, k pěti letům vězení. Tan Zuoren byl usvědčen
z podněcování ke svržení státní moci. Tan odhadoval, že při tomto zemětřesení zahynulo nejméně 5 600 žáků, a mnoho z nich kvůli nekvalitně postaveným školním budovám.
9/2/10

AMERICKÝ VOJÁK OBVINĚN Z POUŽÍVÁNÍ MUČENÍ NA ČTYŘLETÉ DCEŘI
Jako jedna z mnoha skutečností odhalujících to, jaký vliv na psychiku vojáků mají války v Iráku a v Afghánistánu, je případ amerického seržanta, který sloužil v Iráku a nyní čelí obvinění z používání mučící techniky známé jako "waterboarding" na své vlastní čtyřleté dceři, aby ji donutil přeříkat abecedu. Sedmadvacetiletý seržant Joshua Tabor byl minulý týden zatčen a obviněn z napadení dítěte. Policie amerického státu Washington sdělila, že tento veterán z války v Iráku opakovaně držel své dceři hlavu nad umyvadlem, až se téměř dotýkala vody, a pak, když přestala odříkávat abecedu, ji hlavu ponořil. Policie uvedla, že začala Tabora vyšetřovat poté, co obdržela hlášení, že chodí okolo sousedních domů s kevlarovou helmou a vyhrožuje rozbitím oken.
9/2/10

ÍRÁN UVĚZNIL SEDM LIDÍ SPOJENÝCH S RÁDIEM PODPOROVANÝM USA
V Íránu bylo uvězněno sedm lidí spolupracujících se stanicí Radio Farda. Íránská vláda obvinila uvězněné z rozdmýchávání neklidu a prohlásila, že někteří z nich zároveň pracovali pro americké tajné služby. Radio Farda je rozhlasová stanice vysílající v jazyce Farsi; redakci má v České republice a je placena vládou Spojených států.
8/2/10

NESROVNALOSTI V ÚDAJÍCH O MÍŘE NEZAMĚSTNANOSTI V USA
Poslední statistiky míry nezaměstnanosti ve Spojených státech ukazují, že v lednu bylo zrušeno dalších 20 000 pracovních míst. Přesto se za poslední měsíc snížila oficiální míra nezaměstnanosti ve Spojených státech z deseti na 9,7 procent. Ekonomové odhadují, že pokud by byli započítáni i ti, kteří již přestali zkoušet najít práci, a další skupiny, které nejsou zahrnuty do oficiální statistiky, vyšplhala by se reálná míra nezaměstnanosti na 16,7 procent.
8/2/10

=============================================
Poznámka: Naše rubrika mezinárodních zpráv vám přináší souhrn zpráv programu DemocracyNow televizní stanice Pacifica. Videozáznamy těchto zpráv můžete shlédnout s pomocí programu RealPlayer. Vložte adresu http://www.democracynow.org/recent.pl do vyhledávače a vyberte si zprávy v angličtině podle data.
=============================================

INFORMACE:
Akt-info je alternativní zpravodajský servis. Poskytujeme informace, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích. Redaktoři jsou nezávislou skupinou novinářů a přátel. Akt-info je zcela neziskový projekt. Pokud jste členem organizace nebo neformální skupinou, aktivní v našich prioritních tématech (lidská práva, obrana skutečné demokracie, sociální spravedlnost a mírové řešení konfliktů), můžete prostřednictvím našeho servisu informovat širší veřejnost o vašich aktivitách. Vaše případné dotazy a připomínky můžete zasílat na: akt-info@seznam.cz.

ROZŠIŘUJTE INFORMACE DÁL:
Pošlete informaci o Akt-info svým kamarádům a dejte jim vědět, jak se mohou přihlásit. Zprávy z akt-info přinášíme jen jednou týdně a náš systém je zabezpečen, takže se nikdo nemusí obávat spamů. Přihlásit se může každý sám. Stačí jen poslat e-mail s předmětem "přihlásit" na adresu: akt-info@seznam.cz.

JAK POMOCI:
Všimli jste si, že běžná nebo "mainstreamová" média neinformují objektivně nebo dostatečně o tématech, která Vás zajímají? My také. Už Vás štve, že dostáváte jen politicky vhodné informace o světě kolem vás? Nás také. Potřebujeme překladatele z angličtiny do češtiny. Také potřebujeme české korektury. Vždy uvítáme zprávy z alternativních zdrojů. Pokud můžete pomoci, zkontaktujete nás na: akt-info@seznam.cz

Petice za odvolání špiček ČEZ míří do Parlamentu i na internet

10. února 2010 v 22:41 Aktuálně
V Kraslicích
dne: 7. února 2010

Tisková zpráva SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové

Petice za odvolání špiček ČEZ míří do Parlamentu i na internet

Zájem o Petici za odvolání špiček ČEZu je takový, že Suverenita - blok Jany Bobošíkové zřídila na žádost řady občanů i JUDr. Jana Rytíře webovou stránku: www.peticeproticez.cz Stránka byla dnes zaregistrována a nejpozději v úterý bude k dispozici pro všechny, kteří chtějí připojit svůj podpis pod tuto petici prostřednictvím internetu. Představitelé Suverenity spolu s některými občany poškozenými ČEZem nabídnou Petici k podpisu poslancům i vysokým státním úředníkům v úterý 9. února od 10,00 před vchodem do Poslanecké sněmovny ve Sněmovní ulici v Praze 1 na Malé Straně. Pod Peticí za okamžité odvolání představenstva a dozorčí rady společnosti ČEZ a.s. jsou již podepsány stovky lidí. Občané petiční archy podepisují stejně jako včera na mítincích Suverenity - bloku Jany Bobošíkové, zasílají je na tiskové oddělení Suverenity i olomouckému lídrovi JUDr. Janu Rytířovi, který klienty poškozené brutálními praktikami ČEZu zastupuje.
"Jsem ráda, že lidé konečně zvedají hlavu a nechtějí si nechat všechno líbit. ČEZ překročil nejen pravidla civilizované demokratické společnosti, ale především veškeré lidské meze," řekla Jana Volfová na mítinku v Habartově na Sokolovsku. Jana Bobošíková slíbila, že Suverenita nepřestane ve svém boji. "Pokud k odvolání špiček ČEZu nepřistoupí současná politická reprezentace, uděláme to po volbách my! Nenecháme se zastrašit. Tušíme, že ČEZ se svými stamiliardami je klíčovou součástí chobotnice politicko-ekonomických vazeb, které ovládají a dusí Českou republiku," uvedla Bobošíková. Na dotaz, zda se nebojí, odpověděla: "Ne, na nenávistné a lživé kampaně jsem zvyklá. A kdo se bojí nesmí do lesa."
V souvislosti s kauzou ČEZ chystá Jan Rytíř vedle výše uvedené petice řadu trestních oznámení na konkrétní osoby z managementu i statutárních orgánů ČEZ.
Kampaň Suverenity dnes pokračuje v Karlovarském kraji v Kraslicích, Rotavě a Jindřichovicích, večer se Bobobus přesune do Karlových Varů, kde zůstává do pondělka.

Eva Morávková, tisková mluvčí Suverenity - bloku Jany Bobošíkové


Vojna sa presúva na domácu pôdu

7. února 2010 v 13:40
Zdvihni pohlad hore a mozno uvidis zvlastne spionazne lietadlo v tvare V ako ta sleduje z oblohy. Tento letun s utajenim najvyssej kategorie bol odhaleny spravodajcami sprav Channel 2 v Houstone v Texase. Tento projekt bol utajeny, kym nan stab Channel 2 nenarazil a nafilmoval s ich vlastnymi kamerami. Cela vec pripominala scenu ako z filmu. Udalost takisto nafilmovali z helikoptery Channel 2, pricom im bolo pohrozene nasledkami zo strany Federalneho leteckeho uradu FAA (Federal Aviation Agency), ak neopustia dany priestor.
Tento projekt vznasa otazky ako daleko policia zajde v boji proti zlocinu a tiez, kde az zajdu v porusovani tvojich osobnych prav a slobod.

by PAIR A NORMAL GUYS INC
January 16, 2010 at 06:28 am

link tu: http://www.nowpublic.com/strange/nwo-alert-big-brother-watching-texans-secret-drone-plane

Čítajte viac: http://dolezite.sk/NWO_Sleduje_Velky_brat_Texasanov_s_tajnym_spionaznym_li_244.html

Nebojte se vězňů z Guantanáma!

7. února 2010 v 13:39


Sobotné SME uverejnilo telefonický rozhovor s Andym Worthingtonom. Je to britský novinár na voľnej nohe, bloger a historik. Napísal knihu "Príbehy 774 zadržaných v nelegálnej americkej väznici". Tvrdí, že sa troch obetí Bushovej vojny proti terorizmu nemusíme báť.

Andy hodnotí veľmi pozitívne, že prijmeme viac ľudí ako Francúzsko či Portugalsko. Vraj je veľmi dobré, že chceme pomôcť Američanom s týmto problémom. Americký kongres totiž presadil zákon, ktorý zakazuje prepustenie väzňov do USA. Ak by sa títo ľudia vrátili do svojej vlasti, boli by minimálne diskriminovaní (Alžírsko, Libya, Sýria, Tunisko, Uzbekistan, ...).

Z 800 ľudí bude len 40 súdených. Ostatní sa dostali do väznice omylom. Až 86 % bolo zatknutých v Pakistane a Afganistane. Za každého zadržaného platili Američania 5000 dolárov. V bibliografii vtedajšieho prezidenta Pakistanu Parvíza Mušarráfa sa píše, že za niekoľko stoviek podozrivých dostala táto krajina milióny dolárov v rámci pomoci. V prvej vojne v Perskom zálive takto zozbierali 1200 osôb, z ktorých 900 prepustili.

"Je dôležité pochopiť, že títo ľudia si vytrpeli veľa v podmienkach, v ktorých nemali byť."

Celý rozhovor si môžete prečítať na www.sme.sk

Západ znechucen tím, že Írán přijal jeho podmínky

7. února 2010 v 13:38 Aktuálně
Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád všechny zaskočil, když veřejně prohlásil, že jeho země přijímá návrh obohacovat íránský uran ve třetí zemi, jak po něm požadoval Západ.
A Západ nyní na skutečnost, že Írán splnil přesně to, co se po něm chtělo, reaguje vcelku negativně. Francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner íránské rozhodnutí označil jen za pokus "získat čas" a dodal, že je z toho zmatený a trochu pesimistický". Jeho německý kolega Guido Westerwelle prohlásil, že fakt, že Írán přijal podmínky Západu, nemá smysl a vyzval k sankcím OSN proti Iránu kvůli jeho "neochotě jednat".
Írán původně sám navrhl obohacování svého uranu ve třetí zemi loni koncem září, pak ale odmítl dohodu, která o tomto procesu vznikla na půdě Mezinárodní agentury pro atomovou energii s tím, že Teheránu neposkytuje dostatečné záruky, že by vůbec kdy dostal svůj uran zpět.
Ahmadínežád tyto obavy ale nyní odmítl a prohlásil, že pokud Teherán nedostane svůj uran zpět, bude to znamenat jen to, že jedná s nedůvěryhodnými zeměmi, a že proto bude muset obohacovat víc uranu sám.Optimismus nad novým íránským postojem vyjádřily jen Rusko a Čína, které se dlouhodobě stavějí proti dodatečným sankcím proti Teheránu. Podle nich je to nyní signál, že lze celou záležitost kolem íránského jaderného programu vyřešit co nejrychleji.

Zaútočit na Írán? Šílenost