Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Náboženská totalita

20. února 2010 v 0:01 |  Dokumenty

Kto je to Maitréja?

Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známe v ezoterických kruhoch ako "Učiteľ sveta". Je reprezentovaná ako "Očakávaný", Na najväčšími svetovými náboženstva - ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imáma Mahdího Maitreya Buddha. Hovorca Maitreyu, Bližšie nepredstavovaný, Benjamin Creme, Je bielovlasý 73-ročný muž, vystupujúci na internetovej adrese lorda Maitreyu, ako aj na rôznych prednáškových turné. Už dlhé roky púta pozornosť svojimi podrobnými popismi zmien sveta, o których hovorí, že "už sú na ceste". Doslova hovorí: Naša planéta bude čoskoro počuť o osobe, ktorá sa volá "Učiteľ sveta", Ktoreho meno je osobné Maitreya, Vodca medzi majstrami múdrosti, ktorú predstavujú skupiny"mimoriadnych bytosti"Slúžiacimi ako strážcovia"božského plánu pre Zem". Hovorca lorda Maitreyu Benjamin Creme hovorí, že pre Maitreya opustil Himalaje, kde Žil vo svojom "samostvorenom"Ľudskom tele dňa 19. júla 1977 odcestoval do Londýna, kde Odvtedy pôsobí v juhoázijskej prisťahovaleckej komunite, pripravujúc sa na tzv. "Deň Deklarácie".


Deň deklarácie

Benjamin Creme tvrdia, že na v tento deň sa Lord Maitreya zjaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej - pozn. red.) oznámi svoj plán. Bude učiť vybudovaniu novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko - Hovorí -- môže byť až zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento Záhadný "záchranca"Učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
Podľa viacerých skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva ekonomiky. Všetci vieme, že pre Napriek dôrazu na trhové hospodárstvo prepájanie jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy ekonomického kolapsu. Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovanie prioritou peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastu aj u nás v prevedení doslova fyzických finančných hradov. Podľa všetkého Zdá sa, že pre Vzájomné prepojnie - aké dnes aj v pripade Internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike Svetové tzv. integrujúci sily - toto prepojenie je ideálne na ovládanie narodov štátov. A preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to Dáva Samotný, Share medzinárodnej, mesaăník šíriaci Matreyove plány myšlienky:
Dr Kurt Richebacher, Bývalý vedúci Ekonóm "Managing Partner"V nemeckej Dresdner Bank hovorí:"Deflačných ekonomický kolaps je pred nami. Tento kolaps spôsobí zrútenie sa svetových búrz posunie nás do temného obdobia úsporných opatrení finanănej disciplíny.
Richebacher ďalej hovorí, že pre americkí ekonómovia ignorujú fundamentálne zákony ekonómie v prospech matematických modelov predstáv Wall Streetu v Londýne. Richebacher tvrdia, že pre bude nasledovať Pokles výroby neprimeraný rast dlhov. Jediný zázrak americkej ekonómie je udivujúca vola konzumentov požičiavať si - Hovorí označuje tento fakt za skutočnosť, ktorá zatiaľ oddialilo Maitreyov Deň Deklarácie. Podľa Richebachera - ako to uvádza "San Francisco Examiner", USA, Súčasné ekonomické pravidlá Vytvorili finančnú"bublinu", Ktorej kolaps bude mať Následky vážne. Podľa Los Angeles Time, aj súčasná internetová aktivita je obchodná "bublinou"Pripomína Maniu, typickú pre trhy, ktoré sú už pred celkovým zrútením.
Čo je pre nás najzávažnejším: Benjamin Creme, hovorca lorda Maitreyu hovorí: Má taktiež vidíme kolaps ekonomickej totality. ekonomický systém, založený na všeobecne trhových silách sa približuje ku svojej smrti. Je tu taktiež Tretia totalita, ktorú bude treba rozbiť -- náboženská totalita.
Religiózní totalita sa približuje k vrcholu svojej moci - hovorí Benjamín Creme - vidíme vzrast fundamentalistických skupín vo všetkých náboženstvách, aj v tolerantných vierach ako budhizmus hinduizmus. Je to dnes veľmi výrazné v Islame tiež v kresťanstve. Náboženská totalita bude posledná, ktorá zmizne. Potom ľudstvo pozna po prvýkrát slobodu: politickú slobodu, ekonomickú slobodu, slobodu myslenia Spravodlivosť viery.
Čo myslí hovorca Maitreyu Benjamin Creme pod pojmom "náboženský fundamentalizmus"?
V našich duchovných "zemepisných šírkach"Sa pod"fundamentalizmom"V náboženskom duchov kovová špička najmä stříkni dodržiavanie duchovných právd dogiem, ktoré by Práve dnes niekto rád zniesol zo sveta alebo ich aspoň spochybnila relativizmom - teda, že pre všetko je vecou pohľadu, pop. názoru. Medzi tieto fundamentálne náboženské skupiny z hľadiska Maitreyu (ako aj mnohých teológovia) určite patria najmä Mariánske hnutia modlitebné zoskupenia. Tieto má v prvom rade na mysli, keď hovorí o "náboženskej totalite".

"Spiritualita Maitreyu"?
Aj tu nám dáva odpoveď sám hovorca Maitreyu Benjamin Creme: hovorí, že pre študoval písomnosti Heleny Blavatskej a Alice Baileyovej, Których knihy Hlavný mali vplyv na celu tú rôznorodé škálu súčasných východných duchovných smerov, ktoré poznáme pod názvom New Age. Naši čitatelia sa už mohli s informáciami o New Age zoznámiť aj na stránkach našej M ROSY. "Madame"Blavatská, bola členkou šľachtického rodu z Ruska, av roku 1875 založila v New Yorku"Theosofické"Spoločnosť. Medzi iným učila, že pre ľudstvo sa má skontaktovať s duchovným nekonečnom pomocou vyšších bytosti, tzv. majstrov múdrosti. Alice Baileyová, ktorá sa odtrhla od teozofickej spoločnosti založila vlastnú organizáciu "Arcane Soviet", Publikovala knihy, ktoré obsahovali tzv. diktované texty, obdržané od istého "majstra", Ktorý údajne predpovedal príchod novej civilizácie. Podľa profesorky náboženských štúdií na Loyola University v New Orleans Catherine Wessingerovej k vývoju duchovného prúdu New Age veľmi prispela britská feministka Annie Besantovej, ktorá bola prezidentkou Teozofickej spoločnosti v rokoch 1907-1933. Annie Besantová k bola, ktorá predpovedala príchod "Učiteľa sveta"A jeho úlohu, ktorá bude vykonávaná osobnosťou pod menom pán (Boh) Maitréja.

Plán budúcnosti
Ako to tvrdí Benjamin Creme, keď ľudia uvidia Maitreyu - zrejme v onen pripravovaný Deň Deklarácie -- budú mať čo obdivovať. Jeho vznešenosť radosť, jeho múdrosť všetko zhrňujúcu lásku, jeho pripravenosť delit sa so všetkým, čo má čím je, a to tak, všetkými ľuďmi. Preto - podľa Benjamina Crema - "sa ľudia obrátia k nemu, aby ich viedol". Maitreya podľa Crema predostrie ľudstvu Plán budúcnosti. Tento plán má údajne toľko prekvapení, že len málo ľudí im Mohlo by dnes porozumieť. Predstavte si veľkomestá svetla - hovorí Benjamin Creme - poháňané samotným svetlom. Predstavte si dopravu, rýchlu tichú, poháňané samym svetlom, Ďaleké svety hviezdy priblíženia na váš dosah.
(Lucifer v preklade znamená "Nositeľ svetla" - pozn. Red.)
Zaujímavé je, ze - ako hovorí Creme - sloboda hraboš nemôže byť narušená, preto Maitreya očakáva jeho príležitosť na "vynorenie sa"Začatie svojej misie otvorené - toto má tzv odstartovat. deň D - deklarácie. Maitreya je netrpezlivá dlhým čakaním. Ale aj tak - čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, na to majú veľmi málo času.
Beda však zemi i moru, Lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjav. Apoštola Jána 12,12)

Maitreya vie, že pre príchod Antikrista nie je pre kresťanov Neznámy. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, aby ani vlastným pod svojím. Aby nalákal ľudí - tak ako prarodičov v raji sľubom "budete ako Boh". Creme hovorí, že "Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania. Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa - na toto odpovedá sám hovorca Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Podiel na medzinárodnej, Ktorý s ním uverejnil besedu:
Otázka: Rád by som si pozrel "Deň deklarácie"V televízii. Počul som, to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? Čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas dátum vopred, Nerad by som o toto vystúpenie prišiel ...
Creme: Nebojte sa - vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy - závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie Predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.
Otázka: Prečo Maitreya nepoužije pri svojom vystúpení svoje meno?
Creme: Jedným z dôvodov je, že pre Mnoho ľudí nevie, kto vlastne je Maitréja. On si praje, aby bol predstavený ako muž, jeden spomedzi iných, ktorý má myšlienky, o których Väčšina ľudí Doteraz vôbec ani neuvažovala. Týmto spôsobom nespôsobí ani rozdelenie medzi budhista, moslima alebo kresťanmi. Hovorí, že ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, ini zasa by hovorili, že je to vlastne Antikrist. Takže by tu bolo obrovské rozdelenie v názoroch na jeho osobu. Ak by sa ako predstavil Maitreya, na ktoré zasa rozdelilo budhistov. Ak hrdosť ako "jeden spomedzi mnohých"- Ľudia budú predovšetkým zaujatí jeho ideami. Každé jeho meno by bolo prekážkou ich spontánnej odpovedi na jeho idey. Musíme prijať jeho idey ako dobré, musíme chcieť sa rozdeľovať o všetky zdroje živobytie, musíme chcieť Spravodlivosť mier. Tak budeme náchylní povedať - toto je správne uvažovanie, chcel by som sa viac rozprávať s týmto mužom.
Otázka: Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom prídu faložní proroci, ktorým nemáme venovať pozornosť ...?
Creme: Áno - dneška cirkví (katolícka i evanjelické) hovoria o tom, čo si myslia, že pre Ježiš urobí - Zo pýcha Na konci sveta zostup na oblaku oddeliť veriacich od neveriacich, potvrdiac tak, či boli alebo neboli počas života na správnej ceste. Nikdy sa to takto nestane! Ježiš je už vo svete, desať Ježiš, ktorý Žil v Palestíne, je teraz velkym majstrom už osem rokov žije na okraji Ríma. Jedného dňa predstaví Maitreya Ježiša svetu ako jedného zo svojich Apostolov. Významné uvidíte tieto dve bytosti bok po boku po prvý krát spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom ako Učiteľom sveta Majstrom Ježišom.


* * *
Ježiš im povedal: "Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom Mene budú hovoriť: Ja som Mesiáš! mnohých dvíha. Modlim sa, aby ste nemuseli utekať v zime, Lebo v sobotu, Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až Doteraz už ani nebude. Keby sa kravatu dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: HLA, tu je Mesiáš je alebo tamto, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáša falošní proroci budú robiť veľké znamenia zázraky, aby zviedla, ak je to možné, aj vyvolených ... Keby vám teda povedali: HLA, je na Pusti, nevychadzaju. HLA skrýva sa v dome - neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe vidno ho až po západ, bude taký aj príchod syna človeka ...
Hneď po Süzen týchto dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba nebeské mocnosti sa zachvejú.
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie človeka. Všetky kmene zeme budú nariekat uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou veľkou slávou. Posle na svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. "Mt 24,4-31
Maitreya sa teda nezjaví v deň deklarácie pod menom - vie, že sa nemôže dát identifikovať s Antikristom. Je zvláštne, že pre ľudstvo si ho musí samo "vyvoliť""Pozvať", Pretože ani Antikrist zrejme nemôže porušiť slobodnú volov človeka, ktorú tento dostal od samotného boha. Ak si ľudstvo samo Antikrista "vyžiada"- Dostane tento"zelenú". To je jeden obrovský rozdiel medzi ním Kristom, ktorý povedal "Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás".
"Lord Maitreya"Sa v súčasnosti nachádza aj severovýchodnom v Londýne. Žije v chráme, kde údajne neje ani NESPI, nevidí rozdiel medzi žiadnymi náboženstva. Odtiaľ sa zjavuje, nasmerovávajúc svoje transformujúcich energie do každého kúta zeme. Podľa Benjamina Crema - nenutene zmeny, na ktoré sa stávajú realitou inšpiruje Maitreya očakáva pozvanie od ľudstva na vstup do verejného života.


Príprava "Dňa D"
Položme si otázku: aké "nenutene zmeny"K pánu inšpiruje Maitreya, ktoré sa stávajú realitou? Podľa slov hovorcu Benjamina Crema sa tieto zrejme týkajú ekonómie finančníctva. Taktiež je možné, že pre Maitreya je hlavou slobodomurárskych lóží, ktoré prostredníctvom kapitálu manipulácie tak svetovými trhmi pripravujú Onen všeobecný kolaps - tým aj Deň Deklarácie, Kedy Maitreya ponúkne ľudstvu "plán záchrany".
Myslím, že s tým úzko súvisí aj stavanie peňazí priam na piedestal boha, aby ľudia uverili v ich moc jedinečnosť. Potom im budú tieto vzaté nahradené kreditnými kartami nakoniec biočípmi. Po tejto fáze, keď bude mať "Antikrist"Po existenčnej stránke ľudstvo v hrsti, prinúti ho, aby uznal"Antikrista"Za boha. Kto tak neurobí - budú zrejme na "fundamentalistickej veriaci"- Týchto porieši krvavou cestou, nepredstaviteľnými prenasledovaním likvidáciou.
"Fundamentalistická veriaci" - To bude Cirkev, ktorá sa zasvätila Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktorá si neda vziať Eucharistia pre ktorú bude záväzným pravý pápež. Je možné, že pre Onen "Kristus, žijúci na okraji Rima"- Ako hovorí Creme, je budúcim Antipápežom, títo dvaja (Maitreyom y) budú vystupovať"bok po boku uvidíme ich pravý vzťah".
K nenúteným zmenám zrejme môžeme priradiť aj rozmach všetkých možných siekt, których vodcovia sú pravdepodobne onym "majstrami múdrosti"- Av pravý čas sa objavia po boku svojho Učiteľa sveta (najmä korejec Sung yong Mun INI). Tí, ktorí prepadávajú nerestiam akéhokoľvek druhu V rámci bezbrehého.liberalizmu, tí budú pre Maitreyu ľahkým sústom - pretože sa duchovne sami paralyzujú, stávajú sa otrokmi rôznych závislosti. Myslím, že pre veriacich by mal byť pozoruhodný vývoj v samotnej katolíckej cirkvi, do ktorej - ezte podľa slov pápeža Pavla VI. - Prenikol satanov dYm. Aj v nej máme "modernistov"Teológovia, ktorí radi zľavujú zo zásadných evanjeliových právd, aby aj v rámci falošného ekumenizmu v posledných rokoch - čo je pozoruhodné - zostrí sa odpor proti misii Panny Márie v súčasnom svete, tak ako na druhej strane táto Misia zaznamenáva nesporný Duchovny vzrast sa práve u tzv. "fundamentalistov"Skupiny, teda hnutie, ktoré sa ako zasvätila Márii Víťazka nad satanom - určenej samotným Bohom.
Nie je teda sku prekvapujúce, že pre Samotný hovorca Maitreyu - Benjamin Creme - napada "fundamentalistickými"Skupiny. Je otázkou, prea sa vlastne Rôzni teológovia stavajú proti vzrastajúcemu pôsobeniu Panny Márie, nazývajú ho "falošnou mariánskou úctou". Rád by som si nechal predviesť týmito teológ účinnejší, alebo aspoň tak Efektívny model Evanjelizácia ako je práve evanjelizácia pôsobením Panny Márie v tejto dobe! Je prinajmenšom podozrivé, že pre mnohí Kňazi i teológovia nevidia v súčasnosti pre Cirkev ako práve nič nebezpečnejšie prijatie misie Panny Márie.
Popri tom sa bez problémov vedu polemiky o zásadných atribútoch kresťanstva - ako napríklad potreba individuálnej sv. spovede alebo dokonca prítomnosť Ježiša vo sv. Eucharistiu.

"Anjel svetla"
V roku 1977 lord Maitreya povedal: Tí, ktorí hľadajú znamenia, ich nájdu. V roku 1988 Benjamin Creme vyhlásil, že pre Maitreya zaplaví svet takými udalosťami, že pre ľudský mozog ich nikdy nebude moct pochopiť. Ďalej hovorí: Prečo zázraky? Pretože Maitreya dúfa, že pomocou týchto "zázrakov"Upevní atmosféru nadeje očakávania, do ktorej sa môže zjaviť ako"Učiteľ ľudstva". Creme hovorí, že pre tieto zázraky, ktoré ľudstvo bude takto vnímať, vo svojej podstate nebudú nadprirodzenými udalosťami, ale Javy, ktoré sa dali pohybu prírody pravidlami, ktoré ešte nepoznáme.
Tak napríklad tzv ukaz. "svetelných krížov". Lord Maitreya keď sa objavil v roku 1988 v Nairobi, v oblokoch domov okolo Los Angeles v USA náhle sa objavili svetelné kríže. Je zvláštne, že pre Maitreya údajne má používať magnetizované uzdravovacia prameňa, ba dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša Panny Márie. Toto zodpovedá udalosti, pri ktorej sa v MedĎugorí Mirjana Dragičevičovej-Soldovej zjavil satan v podobe Panny Márie.
Creme opisuje jedno zjavenie "Panny Márie"Istemu potulnému kazateľovi Jamesovi Twymanovi, ktorému povedala, že pre to tohto sveta prišlo"Svetlo"Noc je už skoro pri Konci. James Twyman sa údajne v Sarajeve dostal do konfliktu s mystickou komunitou, nazývanou Emisar Svetla. Títo povedali, že pre niekto prichádza do tohto sveta, že na táto osoba pomôže tento svet premeniť. Creme tvrdí, že "Panna Mária", Ktorá sa zjavila Twymanovi - bol vlastne Samotný"Majster"Maitreya. Maitreya si na stránkach Základné medzinárodnej privlastňuje niektoré zázraky, ako niektoré slziace sochy Panny Márie a podobne. Je týmto vysvetlený fenomén falošných zjavení, ktoré majú spliesť ľudí odvrátiť ich od pravého obrátenie evanjeliu života, ako to prináša vo svojich zjaveniach Nepoškvrnená Panna? Je zvláštne, že pre Maitreya sa údajne zjavuje na stretnutiach " fundamentalistických skupín", Ktoré považuje za"totalitnej". Zjaví sa akoby z ničoho - aj tak zmizne. Naposledy sa zjavoval: 23. mája 1999 v Chatuje (Sudán), 24. júla 1999 v Lubline (Poľsko!), 1. augusta 1999 v Číne, 22. augusta 1999 v Chorvátsku. Pritom Poľsko Chorvátsko možno považovať za štáty, ktoré možno označovať ako "najkatolíckejšie", S veľkou mariánskou úctou. Pripomeniem, že na to poľských stránok Maitreyu na internete sme sa nemohli dostať - sú neprístupné (!) Lord Maitreya prostredníctvom Share medzinárodnej siri aj svoje posolstvá, texty akéhosi "antievanjelia". V posolstve č. 135 hovorí: Moje objavenie sa pokračuje, teraz rýchle vstupim do svetovej arény. V prichádzajúcich mesiacoch všetci uvidia moju tvár, budú počuť moje slová pravdy, zhromaždia sa okolo mňa v duchov budú následovať moje vedenie.

* * *
Panna Mária prostredníctvom DonaGobbiho: Už Apostol Ján tvrdil, že pre každý, kto popiera, že pre Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka ...
Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným kristom falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista. (17. Júna 1989)

* * *
Akú podmienku má Maitreya, otvorené Aby vystúpil? Hovorí: podmienkou môjho zjavenia sa je, že pre všetci všetko budete zdieľať (myslím tým azda závislosť od centrálnej evidencie?) Potom vyslovuje ďaľšiu pozoruhodnú vetu: Musí človek veci zdielať alebo zomrieť. Kto sa neda zaevidovať, bude zrejme likvidovaný.
Kristus hovorí: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie.
Maitreya tvrdí: Nechcem, aby ste vo mňa verili. Najprv ma zažiť vo vás. Zakúsime keď vo vás, potom zistíte moju prítomnosť vo vás. Nie je to záležitosť viery. Chcem vyjadriť to, čo som cez vás - na to som prišiel. Neprišiel som založiť nové náboženstvo. Patrím Každému. Nechcem, aby ste ma akceptovali alebo odmietali. Je to vaša skúsenosť Vnútorná o mnou, ktorá je dôležitá ...
Podľa mojej rady vám bude umožnené zmeniť kravatu inštitúcie, ktoré vyžadujú zmenu. Podľa môjho príkladov budete inšpirovaní siahnuť ku Zdroju života samého. Mojou láskou budete vzatí do chrámu Pravdy a uvidíte boha (!) Je na všetky pochybnosti, že pre Maitreya mieni "zmeniť"Predovšetkým katolícku Cirkev (!)

* * *
Keby ľstivejší bol ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, vravel zene: "Naozaj Boh povedal: nesmiete jest z nijakého stromu rajského?"Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajského môžeme žart, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: nejedz z ného nedotýkajú sa ho, aby ste nezomreli.
Tu povedal sa zene: Nie, nezomrie, ale Boh vie, že v deň, KEE budete z neho jest, otvoria sa vám oči vy budete ako Boh, budete poznať dobro zlo. (Gn 3,1-5)
Anjel Svetla
Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňování Božieho slova prirodzenými rozumovým výklad av snahe urobiť ho "pochopiteľnejším" "Prijateľnejšie"Zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. V dôsledku týchto Sirenia Bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery tak dávajú za pravdu môjmu proroctvá vo Fatime: "Prídu obdobia, Kedy mnohí stratia práve vieru."Strata viery je odpadnutie ... (Modrá kniha, 13. Jún 1989)

* * *
Je zvláštne, že pre Maitreya, ktorý chce tajomne vystúpiť v deň "D" predstaviť sa svetu, sa "nechal"Odfotografovať na svojom zjavení sa v Nairobi (Keňa), v roku 1988. Je to časť "pripravy"Na očakávané"pozvanie"Ľudstvom? (Je to zatiaľ jediná známa fotografia "Lorda"Maitreyu).
Existuje ešte osoba, ktorá o sebe tvrdí, ľe je reinkarnovanou "Pani"Blavatskou. Je to australanka Margaret Birkinová tvrdia, že pre prechádza cez nu duch Maitreyu. Zaoberá sa jasnovidectvom liečiteľstvom jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia.

"Dobrodinec" Maitrea
"Pán"Maitreya Siri - ako sme sa už zmienila - aj svoje posolstvá, akýsi druh"apoštolských listov". Zdá sa, že pre pre väčšinu ľudstva, ktoré nebude vedieť o čo ide, bude Maitréja Zvonenie vyzerať ako záchranca dobrodinec. Posúďte sami:
Zjavia sa skoro, ale najprv ukážem cestu novým smerom, ktorou Musí človek ist, ak prežije. Najprv sa ľudia musia sami vidieť ako bratia, synovia jedného Otca. Toto je Podstatné preto, aby postúpili jeden krok Bližšie k najvyššiemu.
V telesné dutina svete sú muži, ženy a malé deti, ktorí nemajú ani najzákladnejšie potreby pre to, aby zostali nažive tlačia sa vo veľkomestách najchudobnejších mnohých krajín sveta. Tento zločin ma napĺňa hanbou.
Moji bratia - hovorí ďalej Maitreya vo svojom "posolstve" - ako sa môžete pozerať na týchto ľudí ako umierajú pred vašimi očami nazývať sa ľuďmi? Môj plán je zachrániť týchto ľudí, mojich maličkých (!), Od istej smrti hladom od zbytočnej smrti.
Mohlo by sa stat, ze by ste sa zriekla tohto môjho vedenia, tejto príležitosti na pozdvihnutie pokrok? Nie, moji priatelia, nemyslím. Ukáže vám, že pre cesta pre človeka je cesta bratstva, blízkej spolupráce vzájomného porozumenia služby. Toto je jediná cesta: Všetko ostatné zlyhalo. Moji priatelia, iba ak človek nie je schopný toto urobiť, človek prestane existovať na tejto krajiny. Nehrozia, ale jednoducho konštatujem pravdu. Zostáva už iba málo ăasu na obnovenie rovnováhy prírody sveta.
Môj plán je, že pre moje učenie by malo predchádzať moju Prítomnosť Pripraviť moju cestu. Keď ľudstvo bude tak trocha (!) Pripravené, bude počuť môj hlas. medzičasom, moje námahy prinášajú ovocie, produkujú zmenu, priťahujú dohromady ľudí, národy prinášajú Novu nádej pre svet.

* * *
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista ... Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom ao alebo sa uctieva, Takže sa posadí v Božo chráme bude sa vydávať za boha. Potom sa zjaví desať zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst zničí jasom svojho príchodu, toho, ktorý hrdosť pôsobením Satana tak všetkou mocou, znamenia zavádzajúcimi zazrakmi za każdym zvodom do neprávosti pre tych, čo idu do záhuby ... (Druhý list solúnčanom 2,3)
Neverte Každému duchov, ale skumaju duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, de hrdosť, už teraz je na svete. (Prvý list Jána 4,1)
Spôsob, akým Maitreya ponúka svoju osobu aj kresťanom, ktoré prijali za svojho Spasiteľa Ježiša Krista, pripomína starú ľudovú rozprávku o vlkovi, ktorí sa snažia napodobňovanie matkinho hlasu oklamať kozliatka:
Uvidíte ma veľmi skoro, každý svojím vlastným spôsobom. Tí, ktorí hľadajú ma z hľadiska môjho milovaného apoštola Majstra Ježiša, nájdu jeho kvality vo mne. Tí, ktorí hľadajú ma ako učiteľa, sú bližšie ku cieľu, pretože to, čo som, je Učiteľ ... Nič vás neoddeľuje odo mňa čoskoro mnohí z vás si to uvedomia. Som s Vami vo vás. Ja sa pokúšam vyjadriť to, čo som cez vás. Pretože kvôli tomu som prišiel.
Mnohí ma budú vidieť ako ich vodcu. Mnohí ma nebudú poznať. Mojím vstúpiť cieľom je do života všetkých ľudí cez nich zmeniť ich život.

Znamenia tmy

Buďte pripravení čoskoro ma uvidieť. Buďte pripravení počuť moje slová nasledovať moje myšlienky ist podľa môjho želania. Prijmite ma do seba Nechajte ma pracovať cez vás. Urobte ma časťou vás samých Ukážte ma svetu. Dovoľte mi prejavovať sa cez vás poznať boha. Nech Božské Svetlo, láska sila jediného boha Svätého teraz sa prejaví v rámci vašich sŕdc myslia. Nech sa toto prejavenie vás vedie k Poznaniu, že pre Boh prebýva ticho, teraz naveky vo vnútri vás všetkých ...(Maitreya vo svojom "posolstve" z novembra 1999)
Namiesto záveru
Viem, že pre klamstvo, ktoré hrdosť na tento svet, bude take veľké, že pre otrasie najsilnejším. Najsilnejším! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil, pretože sa Cirkev potrebuje očistiť. Ale keď zostaneš pri svojej MAME, potom ťa na klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa oklamať nedas. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať ...
sestra Maria Goretti (Iveta Korčáková), Kráľovnej pokoja z Litmanovej, 4. 11. 1995
Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho
Svedectvo Duch vás privedie k pochopeniu celej pravdy
(18. Mája 1997)
Na toto ľudstvo zošlem lásky luce svetla svojho Nepoškvrneného Srdca. Osvietia vám cestu, po ktorej Musíte ist, Aby ste sa vrátili k Bohu po ceste obrátenie, modlitby pokáním. Lebo iba v mojom srdci Nepoškvrnenom nájdete útočisko vo chvíli trestu. Keď do nej (cirkví) vstúpil človek neprávosti dovŕši ohavné spustošenie, vyvrcholiace strašným rúhaním všade sa rozšíri veľký odpad, vtedy moje Nepoškvrnené Srdce pozbiera malý zvyšok verných, ktorí budú v utrpení, v modlitbe av nádeji očakávať návrat môjho syna Ježiša v slave (13. Mája 1994)
Opakujte tak silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila:
Prid, Svähttp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htmtý duchov, prid na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
ostro sledované Stopa
(22. Mája 1994)
Množte všade vehttp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htmčeradle modlitieb, o ktoré som vás prosila, ako Bezpečné miesta, ako útulky, kde sa môžete skryť strašnú pred búrkou, ktorá vás Caka. Vo večeradlách budete uchránění od zla od všetkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia. (31. Decembra 1993)

Pripravil: Anton Selecký
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.