Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Cenzura názorů na iDnes.cz

6. března 2010 v 14:27 |  Moje Maličkosti
Je chybička v pravidlech nebo v lidech?

Dobrý den
Dovolujeme si vám - stejně jako všem ostatním diskutujícím - připomenout,že pro přístup do diskusí na iDnes.cz platí nová pravidla.

Vážená redakce
Děkuji za vaši připomínku a dovoluji si Vám také zaslat svoji připomínku.
Vulgarismy a urážky do sdělovacích prostředků nepatří. Zde se snad shodneme.
Malinko odbočím od vašeho pole působnosti a ptám se ,,Jak je možné, že v tomto směru nikdo nepotírá vulgarismy, urážky a militantně zaměřené produkty ve sdělovacích prostředcích a dalším???
Mám na mysli televizní vysílání, filmový průmysl, PC hry a dokonce i hračky.(ověřte si samy tuto skutečnost)
Jak to, že neexistují pravidla, nějaký závazný kodex, který by znemožnil distribuci tohoto svinstva???
Tvrdím, že neexistují - pokud se mýlím, pak nejsou vidět a jsou dle mého názoru k ničemu.
Kdo potřebuje z našich dětí vyrobit bezcitné zabijáky??? ,,Dělejme už s tím něco - do pr…čic!!!"

Nyní mi prosím věnujte chvilenku a seznamte se s moji připomínkou k vámi stvořeným pravidlům diskutéra. Z 99% obsahu je shledávám za srozumitelné a nemám výhrady. Zbývá však jedno procentíčko, jenž vám při tvorbě nějak uteklo a chci věřit, že v tom nebyl nějaký záměr o kterém se nemluví. V tomto jednom procentíčku se snadno schová nežádoucí.(názory,postoje,projevy) - Pro koho jsou nežádoucí?Toto zmíněné nežádoucí jste pojmenovali,,jiný názor,než-li je většinový".Když píši v množném čísle,mám na mysli všechny profesionály v médiích.Lidé,jenž mají tedy menšinový názor,jsou Vámi prezentováni s nálepkou radikálů a extrémistů.V těchto placených lžích vám nebrání ani vážnost prezidentského úřadu.(viz.nedávné zpravodajství v TV)
Pro úplnost dodávám. Ve kterých pravidlech či kodexech je zaneseno, že zmíněná většina se nemůže mýlit???

Pracuji v chemickém průmyslu a na každou činnost je zde nutný papír. Každý tento papír stvořil pověřený odborník, jenž má za úkol neopomenout žádnou zdánlivou maličkost a vše musí být přesně konkretizované, pojmenované a jasné. Pokud tak není, je okamžitě sestaven tým odborníků,který posoudí rizika vyplívající z této činnosti a stanový jasný pracovní postup,jenž musí všichni zainteresovaní bez výjimky dodržovat. Rovněž v případě mimořádné události je sestavena odborná komise,jenž je pověřena vše vyšetřit,najít chybu a navrhnout patřičné změny,jenž sníží pravděpodobnost opakování stejné chyby.
Proč zde zmiňuji své osobní poznatky?
Apeluji na Vás,- vezměte rozum do hrsti,sestavte nezávislou skupinu odborníků,která by vaše stvořená pravidla podrobila důkladné analýze a navrhla patřičné změny,jenž by vyloučili dvojí výklad některých pojmů. Vše musí být přesně definováno a ujasněno.Jinak ty výhrady čtenářů nevezmou konec.
A pokud vám to stále nedochází, napomáháte tím, a chci věřit,že nevědomky,filtrování a cenzuře informací na vhodné a nevhodné.(pro tu většinu)
PS:
Kdo jiný,než-li Vy,profesionálové,by se měl angažovat za svobodný přístup a šíření informací, jak je uvedeno v dokumentu, jemuž se říká Ústava. V opačném případě nevědomky přispíváte ke skutečnosti, že se z tohoto dokumentu již také stávají pravidla na nic.


Konkrétně k pravidlům diskutéra:
Dle mého laického názoru, je zakopaný pes v kouzelné formulce uvedené v bodu 14.
Sporné a nejasné pojmy jsem vám zvýraznil. Tak se nad tím prosím alespoň zamyslete.
Domnívám se a navrhuji, že by v zájmu urovnání nekonečných dohadů a sporů ohledně pravidel diskutéra nebylo od věci, zveřejnit vámi zmíněná ,,Velmi přísná kritéria pro administraci"

Za poslední bych rád zmínil ty vaše vypečené dukáty.Je to jen profesní finta ke zvýšení návštěvnosti,na základě které jste patrně honorování.Nyní si pouze domýšlím.
Budiž vám přáno
Děkuji za vaši pozornost a přeji příjemný den. - Jaroslav Steiden

Kodex diskutéra - sporný bod 14
14.) iDNES.cz může ve VÝJIMEČNÝCH případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i Z JINÝCH Důvodů než je porušení kodexu diskutéra.


Vybrané reakce čtenářů a odpovědi redakce:

Nová pravidla pro diskuse jsou hrobem demokracie. - Přesněji řečeno, žádná nová pravidla pro samotné diskutování nejsou. Změnili jsme pouze pravidla pro přístup do diskusí, pravidla pro diskutování zůstala stejná jako dříve. Ale ne každý je - jak vidno - čte. A jak je to s tou demokracií? Čtěte níže.
Příspěvky se mažou podle subjektivního posouzení adminů. -
Ano, to je pravda. Jinak to ani nejde. Hlídání diskusí se bez člověka jednoduše neobejde, automat není s to rozlišovat, nerozumí kontextu. ADMINI mají pro hlídání velmi přísná kriteria, a každý smazaný příspěvek musejí být s to zdůvodnit

K tomu ještě jeden doplněk, rovněž z diskuse: Jestli máte potřebu diskutovat, běžte na k tomu určené servery nebo do hospody. Tam se ale budete muset s názorovými oponenty setkat tváří v tvář. To už tak silní v názorech asi nebudete, že?

(máte-li zájem,zvu vás na rande.Vezměte s sebou svého nadřízeného i majitele.Nebojím se s vámi setkat osobně,pakliže Vy se NEBOJÍTE zveřejnit můj menšinový názor)


Tak nám na "idnesu" zabili diskuse, pani Müllerová

V diskusích na téma "nové" diskuse zní tento hlas často. Často ale zní i názor úplně opačný. Každopádně téma změn v diskutování na iDNES.cz vyvolalo takovou vlnu zájmu, že se k němu vracíme. Naši čtenáři si to zaslouží.


iDNES.cz zpřísnil pravidla pro diskutování

V pondělí 5. října se výrazně změnil systém diskusí na iDNES.cz. Od tohoto dne už není možné zaregistrovat se a začít okamžitě bez omezení debatovat. Portál iDNES.cz chce zpřísněním pravidel zvýšit úroveň diskusí na svých webech.

Celý článek:

Diskuse na iDNES.cz - jak je to doopravdy

Diskuse pod článkem "iDNES.cz zpřísnil pravidla pro diskutování" přinesla řadu čtenářských otázek a připomínek. Pokusíme se na ně souhrnně odpovědět.
Přečtěte si otázky a připomínky diskutujících (tučně) a odpovědi na ně.

Celý článek:


Kodex diskutéra
1. Do diskuse smí přispět každý čtenář iDNES.cz, který neporušil Kodex diskutéra.
2. Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků.
3. Diskutér nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
4. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
5. Diskutér nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí.
6. Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
7. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí, přímou propagaci prodeje produktů nepodporujeme.
8. Šíření spamu na diskusích není povoleno.
9. Diskutér musí respektovat soukromí jiných osob nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace.
10. Diskutér v diskusi nesmí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů (více zde).
11. Zapovězeno je použití jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby v nicku nebo e-mailové adrese
12. Rovněž není povoleno použít nick, jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve zaregistrovaným nickem.
13. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem diskuse
14. iDNES.cz může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i z jiných důvodů než je porušení kodexu diskutéraDUKÁTY

Program DUKÁTY je určen všem uživatelům zpravodajského portálu iDNES.cz (s výjimkou zaměstnanců MAFRA, a.s.). Jeho provozovatelem je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519//11, Praha 5.
Pravidla pro sbírání DUKÁTŮ platná od 18. prosince 2009
1. Zapojit se do programu DUKÁTY může každý uživatel iDNES.cz.
2. Podmínkou účasti je pravdivé a úplné vyplnění a odeslání formuláře Můj PAS.
3. Každému zaregistrovanému uživateli je přiřazen tzv. dukátový účet, na který se mu budou připisovat získané DUKÁTY.
4. DUKÁTY se připisují za zhlédnuté stránky na zpravodajském portálu iDNES.cz, za dodání podnětu pro zpravodajský článek, za různé aktivity na serveru jobDNES.cz, za účast v soutěži či anketě. Počet DUKÁTŮ, které je možno získat, bude vždy uveden na této stránce, příp. u konkrétní akce.
5. Za každou zhlédnutou stránku na zpravodajském portálu iDNES.cz bude na dukátové konto uživatele připsán jeden DUKÁT. Za jeden den můžete prohlížením stránek získat však maximálně 60 DUKÁTŮ.
6. Za zaslání zajímavého podnětu pro zpravodajství e-mailem na adresu hotline@idnes.cz získá uživatel 500 DUKÁTŮ. V e-mailu je nutné uvést přihlašovací jméno uživatele, které bylo zadáno při registraci v Můj PASu. DUKÁTY budou připsány na účet v případě, že redakce iDNES.cz vydá do 24 hodin od zaslání podnětu zprávu v některé z rubrik portálu.
7. DUKÁTY lze získat za účast v některé z anket či průzkumů vyhlašovaných na iDNES.cz. V tomto případě bude vždy u ankety či průzkumu uveden počet DUKÁTŮ, které lze jejím vyplněním a odesláním získat.
8. DUKÁTY získáte také za používání mailové schránky na Klikni.cz. Za každé přihlášení získá uživatel 1 DUKÁT. Za jeden den může získat maximálně 1 DUKÁT.
9. Za registraci na serveru jobDNES.cz získá uživatel 50 DUKÁTŮ.
10. Za vložení životopisu na server jobDNES.cz získá uživatel 50 DUKÁTŮ, DUKÁTY budou připsány maximálně za dva vložené životopisy.
11. Za každé přihlášení uživatele na serveru jobDNES.cz získá uživatel 1 DUKÁT, DUKÁTY budou připsány maximálně za jedno přihlášení denně.
12. Za nastavení hlídacího psa na serveru jobDNES.cz získá uživatel 5 DUKÁTŮ, DUKÁTY budou připsány maximálně za deset hlídacích psů.
13. Za online odpověď na inzerát na serveru jobDNES.cz získá uživatel 5 DUKÁTŮ.
14. Za poslání detailu inzerátu ze serveru jobDNES.cz na email získá uživatel 5 DUKÁTŮ, maximálně může získat 100 DUKÁTŮ za týden.
15. Za registraci na serveru Reality.iDNES.cz získá uživatel 50 DUKÁTŮ.
16. Za vložení soukromého inzerátu na server Reality.iDNES.cz získá uživatel 50 DUKÁTŮ, DUKÁTY budou připsány maximálně za dva vložené inzeráty.
17. Za přihlášení uživatele na server Reality.iDNES.cz získá uživatel 1 DUKÁT denně.
18. Za online odpověď na inzerát na serveru Reality.iDNES.cz získá uživatel 5 DUKÁTŮ.
19. Za použití upozornění "přeposlat známému" na serveru Reality.iDNES.cz získá uživatel 5 DUKÁTŮ, maximálně však 100 DUKÁTŮ za týden.
20. Informaci o aktuálním počtu nasbíraných DUKÁTŮ získá uživatel na iDNES.cz.
21. Nasbírané DUKÁTY je možno vyměnit za nejrůznější dárky a bonusy, jejichž nabídka bude pravidelně aktualizována.
22. MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla pro sbírání DUKÁTŮ. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li výslovně stanoven termín pozdější. Dále má MAFRA právo kdykoli program DUKÁTY ukončit s účinností ke dni zveřejnění oznámení o ukončení, nebude-li v oznámení o ukončení výslovně stanoven termín pozdější.
Sbírejte dukáty a sledujte tuto stránku s pravidelně připravovanou nabídkou zboží a bonusů.


NOVÁ PRAVIDLA PRO DISKUTOVÁNÍ
1. Diskutovat na iDNES.cz můžete neomezeně, pokud máte na svém kontě alespoň 300 dukátů.
2. Pokud jste nově zaregistrován(a), můžete do překonání třísetdukátové hranice vložit tři diskusní příspěvky, do stejné diskuse však smíte přispět nejvýše jednou.
3. Jestliže bude nutné kterýkoli z těchto tří příspěvků smazat, váš účet se automaticky zablokuje.
4. Pokud jste už získal(a) alespoň 300 dukátů, pak za každý smazaný příspěvek automaticky o 100 dukátů přijdete.
5. Pokud porušíte Kodex diskutéra 10x (je vám smazáno 10 příspěvků) během 90ti po sobě jdoucích dnů, systém vám automaticky a trvale znemožní vkládání dalších příspěvků bez ohledu na počet dosud získaných dukátů. Naspořené dukáty propadnou bez náhrady. O účet přijdete i tehdy, pokud vám bude zablokován přístup do diskusí z jiných důvodů podle Kodexu diskutéra.
6. Za smazaný příspěvek se nepovažuje jinak nezávadný příspěvek, který byl odstraněn automaticky jako součást vlákna původního smazaného příspěvku.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.