Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

INDECT - O nebezpečí internetu

3. března 2010 v 1:52 |  Dokumenty
EU: INDECT, projekt pro sledování chování občanů

Inteligentní informační systém s podporou sledování, vyhledávání a rozpoznávání pro bezpečnost občanů v městském prostředí. --- Přečtěte si popis cílů projektu a údaje o české (moravské) účasti.


Úvod

Na jaře tohoto roku se mi do rukou dostaly materiály o projektu INDECT. Protože mi některé části připadaly dosti nehorázné, chtěl jsem se o ně podělit, ale pořád nějak nebyl čas, takže jsem to odkládal. Až dnes mě nakopla zprávička od xm... Takže posuďte sami, co se také platí z našich daní a čím se zabývají vědci v renomovaných institucích...

INDECT

Projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) je zpracováván (řešen) v rámci 7. RP (rámcového programu) Evropské unie v kategorii Bezpečnost. Dělka projektu je 60 měsíců a příspěvek EU činí 10,9 milionů eur. Koordinátor projektu je Prof. Andrzej Dziech, AGH Krakow, Polsko, partnerských zemí je 10 a partnerských organizací 17.
Česká republika se projektu také účastní - řešitel za ČR je Doc. Jaroslav Zdrálek z VŠB-TU Ostrava, partner je Katedra telekomunikační techniky. Česká strana se podílí mimo jiné na následujících úkolech:
· návrh agenta (sw), který bude umístěn do počítačové sítě s úkolem detekovat abnormální chování
· vyhledávání potřebných informací v počítačových sítích
Související webové stránky:
· INDECT na europa.eu - CORDIS (Community Research and Development Information Service)
Následuje popis projektu zpracovaný Technologickým centrem Akademie věd ČR. Tučné zvýraznění je moje.

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je připravit celoevropskou platformu, která bude zajišťovat bezpečnost obyvatel a neutralizovat jejich možné ohrožení v urbanizovaném prostředí. Výsledek projektu bude možné používat v rozhodovacím procesu na různém stupni státní správy pro zajištění ochrany obyvatel. Projekt pokrývá mnoho druhů hrozeb, které mohou vést k ohrožení obyvatel. Jednak je to nevhodné, atypické chování jednotlivců či skupin v urbanistickém prostředí, které může představovat hrozbu pro ostatní obyvatele. Projekt se také bude zabývat vyhodnocováním možných hrozeb i z prostředí internetu. Zejména o vyhodnocování komunikace s definovaným obsahem, který může vyústit k ohrožení obyvatel nebo majetku a nelegální přístupy k cizím datům pomocí Internetu a jejich možné zneužití.
Prvním úkolem projektu je monitorování fyzických objektů a detekce možných hrozeb:
· Identifikace a pozorování pohybujících se objektů v urbanistické zástavbě. Jedná se o systémy, jejichž cílem je stanovení geografických souřadnic objektu a jejich záznam. Výsledkem je možnost sledovat historii pohybu objektu nebo jeho současnou pozici. Systém se dá využít i pro záchranu osob v nouzi.
· Identifikace a sledování jednotlivců a objektů za účelem vyhodnocování možných hrozeb. Jedná se o dohledový (surveillance) systém, který bude shromažďovat informace pomocí mikrofonů, kamer nebo speciálních čidel a ze získaných dat detekovat abnormální chování a násilí.
· Biometrie a inteligentní metody pro extrahování a dodávání bezpečnostních informací. Klasická biometrie se zabývá identifikaci nebo rozpoznáním osob. V tomto projektu bude řešena problematika biometrie v širším kontextu, tj. napojení na umělou inteligenci za účelem detekce abnormálního chování jednotlivců.
Další úkol projektu, Monitorování počítačových sítí a detekce hrozeb, je zaměřený na internet a vyhodnocování informací, které přenáší:
· Vyhledávání definovaných informací na různých internetových portálech, v diskusních skupinách nebo chatech (chats).
· Zpracování multimediálních informací pomocí speciálních značek - hash nebo watermarking a jejich následné využití při prohledávání databáze. Watermarking by měl být první vodítko ke shodě informací.
· Monitorování chování v počítačových sítích za účelem detekce atypického chování. Za tímto účelem budou navrženi agenti, kteří se umístí na různé uzly sítě a budou získávat potřebné informace.
Získané údaje je nutno zpřístupnit odpovědným uživatelům státní správy. Součástí projektu je navrhnout portál s jednotným rozhraním pro koncové uživatele. Projekt bude řešit:
· Spojení různých multimediálních dat z různých zdrojů a jejich prezentace koncovým uživatelům. Tedy propojení různých databází, které mohou být fyzicky umístěny na různých geografických místech.
· Ochrana získaných informací proti nežádoucím, nepovolaným přístupům. Informace budou soustředěny v datových centrech a zároveň se budou přenášet ke koncovému uživateli. Projekt navrhne a specifikuje bezpečnostní pravidla, která přispějí k ochraně informací před zneužitím.
Projekt INDECT je významný z hlediska zacházení s velkými objemy různých typů dat, která budou systematicky tříděna, komprimována, označena a uložena do datových center. Pro zpracování multimediálního obsahu, zejména obrázků a videosekvencí, bude použita nová metoda značení (watermarking), která je odolná proti poškození kompresí. Pomocí krátkých značek (hashs) tak bude urychleno nejen vyhledávání, ale bude možné obsah klasifikovat i podle dalších prvků.
Příkladem může být snímek muže v kabátě a s kufříkem, který lze klasifikovat nejen podle podobnosti tvarů (pixelová podobnost), ale i označením: osoba - muž - černý kabát - kufřík. Tyto informace pak pomohou k rychlému prohledávání databází uložených na různých místech a nalezení dalších snímků nebo podobných záznamů, které mohou být dány do souvislostí a následně vyhodnoceny z bezpečnostního hlediska.

VIDEO:


Najnovšie projekty na špicľovanie internetu(kompletnej komunikácie -twitter,facebook,youtube, chatroomy)- V USA a Británii uz došlo k pripadom, keď na zaklade napísanych myšlienok v e-maili polícia zatýkala, odoberala odtlačky prstov a DNA. Aj po prepustení zaistených, už ich údaje zostávajú v databáze ako v prípade nebezpečných zločincov. Nie je tajomstvom, že slobodné vyjadrovanie na internete a sociálnych sieťach typu Facebook alebo Twitter je len chimérou , pretože ekonomická a politická elita si stráži svoju pozíciu a informačnú diaľnicu nenecháva len tak bez kontroly, aj keď jej naivní účastníci majú dojem bezbrehej voľnosti. V tomto smere je projekt INDECT len jedným z prostriedkov na prečesávanie internetových blogov, chatových stránok, spravodajstva a sociálnych sietí. Oficiálne ide len a len o bezpečnosť občanov. Jednoducho -špicľovanie na úrovni 21.storočia.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.