Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Irák na prodej

11. března 2010 v 4:08 |  Pozvánky na AKCE
7 let od vpádu spojeneckých vojsk a korporací s vykonstruovanou záminkou o iráckém vlastnictví zbraní hromadného ničení.
Trasa pochodu
Protestujeme proti sedmileté okupaci Iráku americkou armádou a jejími spojenci včetně České republiky.
Protestujeme proti vojenským řešením poltických konfliktů, jejichž oběti jsou vždy v první řadě civilisté.
Protestujeme proti tomu, aby se válka v Iráku dále nazývala válkou proti terorismu, vývozem demokracie, nebo dokonce osvobozením iráckého lidu, když v ní jde evidentně v prvé řadě o ekonomické a mocenské zájmy ropných a zbrojařských korporací ovládajících politiku Spojených států amerických.
Protestujeme proti tomu, že veřejně známí váleční zločinci, kteří mají válku v Iráku na svědomí - v prvé řadě G.W.Bush a Tony Blair, jsou stále bez obvinění, bez trestu a na svobodě.
Protestujeme proti tomu, že veřejnosti méně známí zločinci z řad ekonomicko-politické elity, kteří mají zájem na pokračování válečných konfliktů na mnoha dalších místech světa, a kteří tahají za nitky politických loutek, jsou stále u moci, stále se snaží prosadit totalitní světovládu pod jménem Nový světový řád a stále jsou bez obvinění, bez trestu a na svobodě.
Protestujeme proti tomu, že ani minulé České vlády, ani ta současná se jasně nevymezují vůči válečným zločinům ze strany Spoj. Států amerických a mimojité např. i Izraele, ale naopak se do těchto zločinů samy aktivně zapojují.
Protestujeme proti tomu, že se prostřednictvím spojenectví se Spoj. státy americkými a v NATO podílí na válečných zločinech v Iráku i Česká republika.
Protestujeme proti tomu, aby mezinárodní společenství nadále tolerovalo mocenský, násilný a ekonomicky likvidační přístup ze strany USA a jejich spojenců včetně České republiky ke světové politice, který je v této době pravou příčinou trvání všech zásadních válečných konfliktů na této planetě, stejně jako mnoha ekonomických i humanitárních krizí.
Protestujeme proti v současnosti probíhající přípravě na válku s Íránem, která má podle některých zdrojů plánovitě přerůst ve třetí světovou válku s použitím jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení.
Protestujeme proti tomu, že majoritní média (a především veřejněprávní ČT) v České republice neinformují objektivně o válečných konfliktech probíhajících ve světě včetně války v Iráku, cenzurují informace, které by mohly být pro obraz Spoj. států amerických a jejich spojenců na veřejnosti potenciálně problematické a nepopulární, což vypovídá o politické zaujatosti Českých médií.
Protestujeme proti tomu, že jsme ze strany politických představitelů České republiky a dalších zemí euroatlantické civilizace neustále nuceni žít ve strachu z odporu vůči státní moci, se kterou nesouhlasíme a která chce mít z občanů pouze poslušné otroky - ovčany.
Protestujeme proti tomu, že jsme ze strany majoritních médií neustále záměrně zaplavováni nepodstatnými nebo zkreslenými informacemi, které nás mají dovést ke snadné manipulovatelnosti, otupělosti a lhostejnosti vůči skutečně podstatným otázkám světového dění.
Demonstraci v pondělí 15.3.2010 pořádáme proto, abychom dali najevo, že chceme skutečnou změnu. Nikoliv takovou, kterou přinesl například Barack Obama, tj. takovou, kdy byla vyměněna pouze loutka a její rétorika a přitom loutkovodiči i scénář hry o Novém světovém řádu zůstávají stejní. Chceme takovou změnu, kdy za nitky světového dění budeme tahat my, svobodní a sebevědomí občané, kteří chtějí takový mír, který už nepřinese nové války, takovou svobodu, která nepřinese nové otroctví, takovou demokracii, která nepřinese novou totalitu, takovou prosperitu, která nepřinese novou chudobu.

Video 1
Video 2
DĚKUJEM VŠEM, KTEŘÍ SE TÉTO AKCE ZÚČASTNILI A PODPOŘILI TAK DEMOKRACII A MÍR, KTERÉMU SE TAK MOC V DNEŠNÍ DOBĚ NEDOSTÁVÁ.

NEMÉNĚ DĚKUJEME I VŠEM KTEŘÍ NAŠI AKCI PODPOŘILI NA SVÝCH WEB. STRÁNKÁCH.
CO MŮŽETE UDĚLAT VY?
- přestaňte tolerovat zbabělé a patolízalské chování českých vlád na poli mezinárodních vztahů vzhledem ke Spojeným státům americkým, Izraeli a dalším státům i z Evropské unie a požadujte, aby jasně pojmenovávala válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kterých se jejich vlády dopouštějí
- volte v letošních volbách do Poslanecké sněmovny takové strany, které jsou schopny čelit tlaku Nového Světového Řádu a jasně pojmenovat tyto zločiny a vyvodit z nich důsledky
- volte takové strany, které budou programově stavět českou bezpečnost na vlastní síle místo vazalství, ať už na západ nebo na východ
- nepodporujte "americký způsob života", jenž je možný pouze díky drancování přírodních i lidských zdrojů celé planety, tak jako je tomu například v dnešním
Iráku
- podporujte nezávislá média, která se snaží pravdivě informovat o podstatných světových událostech a necenzuruje informace problematické pro světovou i domácí vládnoucí elitu, tak jako všechny celoplošné televize s Českou televizí v první řadě, stejně jako všechny hlavní tištěné a internetové deníky
- sledujte www.nwoo.org * www.reformy.cz * www.blisty.cz * www.zvedavec.org * www.osud.cz * www.czechfreepress.cz * 911.yweb.sk * www.protiprudu.info * orgo-net.blogspot.com * www.tvina.sk * mustwatch.hztz.cz * www.nezakladnam.cz *
- diskutujte s dalšími lidmi o absurdnosti a zbytečnosti válečného i humanitárního utrpení v dnešním světě, hledejte příčiny lhostejnosti většiny lidí k utrpení ostatních a hledejte cesty, jak se z této lhostejnosti probudit
- kontaktujte NWOO nebo nějakou další organizaci zabývající se odporem proti nastupujícímu Novému Světovému Řádu, přemýšlejte o tom, co byste sami mohli proti tomu dělat, navrhněte a uspořádejte další akce ať už sami nebo společně
- nebojte se a přidejte se k protestům proti NWO
Prohlášení New World Order Opposition
a dopis pro Ministerstvo obrany ČR 15.3.2010
Vážený pane ministře a spol.
My níže podepsaní, chceme vyjádřit nesouhlas s činností Ministerstva obrany v těchto oblastech:
Nesouhlasíme s tím, že Ministerstvo Obrany ČR otevřeně podporuje zahraniční bezpečnostní politiku Spojených států amerických a jejich dalších spojenců, zejména ve věci současné války v Iráku, jinak též zvané Operace Irácká svoboda a války v Afghánistánu, jinak též zvaná Trvalá svoboda.
Nesouhlasíme s tím, že se Armáda ČR podílela na nezákonné vojenské, kulturní, a ekonomické okupaci Iráku, která je bezprostřední příčinou smrti až dvou miliónů iráckých civilistů a zbytečného utrpení mnoha miliónů dalších a jejichž oficiální záminky jsou vylhané a určené ke klamání veřejnosti.
Nesouhlasíme s tím, že se Armáda ČR v současnosti podílí na podobné činnosti v Afghánistánu.
Jsme toho názoru, že válka v Iráku a Afghánistánu slouží jednak zájmům ropných a zbrojních korporací a dále slouží jako záminka pro omezení svobod a práv občanů ve všech zúčastněných zemích.
Jsme toho názoru, že se Armáda ČR svým spojenectvím s největší současným světovým šiřitelem smrti a teroru - armádou USA a NATO - naprosto zdiskreditovala v očích všech mírumilovných lidí v České republice i ve světě a dostala se na úroveň hanebných loupeživých žoldáků.
Nadále už odmítáme respektovat Armádu ČR jako sílu, která chrání v prvé řadě bezpečí svých občanů. Dle našeho názoru svou účastí v zahraničních misích v Iráku a Afghánistánu porušila dějinné určení Českého národa, za jehož součást považujeme mírumilovné soužití se všemi národy na celém světě.
ARMÁDA ČR UŽ NENÍ ARMÁDOU ČESKÉHO NÁRODA A ČESKÉHO LIDU.
Protestujeme proti sedmileté okupaci Iráku americkou armádou a jejími spojenci včetně České republiky.
Protestujeme proti vojenským řešením poltických konfliktů, jejichž oběti jsou vždy v první řadě civilisté.
Protestujeme proti tomu, aby se válka v Iráku dále nazývala válkou proti terorismu, vývozem demokracie, nebo dokonce osvobozením iráckého lidu, když v ní jde evidentně v prvé řadě o ekonomické a mocenské zájmy ropných a zbrojařských korporací ovládajících politiku Spojených států amerických.
Protestujeme proti tomu, že veřejně známí váleční zločinci, kteří mají válku v Iráku na svědomí - v prvé řadě G.W.Bush a Tony Blair, jsou stále bez obvinění, bez trestu a na svobodě.
Protestujeme proti tomu, že veřejnosti méně známí zločinci z řad ekonomicko-politické elity, kteří mají zájem na pokračování válečných konfliktů na mnoha dalších místech světa, a kteří tahají za nitky politických loutek, jsou stále u moci, stále se snaží prosadit totalitní světovládu pod jménem Nový světový řád a stále jsou bez obvinění, bez trestu a na svobodě.
Protestujeme proti tomu, že ani minulé České vlády, ani ta současná se jasně nevymezují vůči válečným zločinům ze strany Spoj. Států amerických a mimojité např. i Izraele, ale naopak se do těchto zločinů samy aktivně zapojují.
Protestujeme proti tomu, že se prostřednictvím spojenectví se Spoj. státy americkými a v NATO podílí na válečných zločinech v Iráku i Česká republika. Protestujeme proti tomu, aby mezinárodní společenství nadále tolerovalo
mocenský, násilný a ekonomicky likvidační přístup ze strany USA a jejich spojenců včetně České republiky ke světové politice, který je v této době pravou příčinou trvání všech zásadních válečných konfliktů na této planetě, stejně jako mnoha ekonomických i humanitárních krizí.
Protestujeme proti v současnosti probíhající přípravě na válku s Íránem, která má podle některých zdrojů plánovitě přerůst ve třetí světovou válku s použitím jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení.
Protestujeme proti tomu, že majoritní média v České republice a především veřejněprávní Česká televize neinformují objektivně o válečných konfliktech probíhajících ve světě včetně války v Iráku, cenzurují informace, které by mohly být pro obraz Spoj. států amerických a jejich spojenců na veřejnosti potenciálně problematické a nepopulární, což vypovídá o politické zaujatosti Českých médií.
Protestujeme proti tomu, že jsme ze strany politických představitelů České republiky a dalších zemí euroatlantické civilizace neustále nuceni žít ve strachu z odporu vůči státní moci, se kterou nesouhlasíme a která chce mít z občanů pouze poslušné otroky - ovčany.
Protestujeme proti tomu, že jsme ze strany majoritních médií neustále záměrně zaplavováni nepodstatnými nebo zkreslenými informacemi, které nás mají dovést ke snadné manipulovatelnosti, otupělosti a lhostejnosti vůči skutečně podstatným otázkám světového dění.
Demonstraci v pondělí 15.3.2010 pořádáme proto, abychom dali najevo, že chceme skutečnou změnu. Nikoliv takovou, kterou přinesl například Barack Obama, tj. takovou, kdy byla vyměněna pouze loutka a její rétorika a přitom loutkovodiči i scénář hry o Novém světovém řádu zůstávají stejní. Chceme takovou změnu, kdy za nitky světového dění budeme tahat my, svobodní a sebevědomí občané, kteří chtějí takový mír, který už nepřinese nové války, takovou svobodu, která nepřinese nové otroctví, takovou demokracii, která nepřinese novou totalitu, takovou prosperitu, která nepřinese novou chudobu.

Odpověď ministerstva obrany ČR


M.obr.odpov. irak na prodej
PS.
Nevěřím že by Ústava schvalovala účast našich ozbrojených složek na okupaci jiného suverénního státu.V zájmu nejen naši bezpečnosti žádám:
Přehodnotit bezpečnostní strategii
Přehodnotit Ústavu ČR a nepřekrucovat pojmy dle momentálních zájmů
Vystoupit,tedy zrušit členství v těchto organizacích - NATO, EU, OSN, OBSE

,,Mír je možný pouze tehdy, když nástroje a motory impérií budou odstraněny."

Doporučení: Nepijte mléko - je málo zelené.

Odpověď NWOO.org


Kdo chcete připojit své jméno (budeme posílat emailem) či máte nějaké doplňující poznámky, připojte do komentáře nebo napište na nwoo@nw...oo.org

Ministerstvo Obrany ČR
Tiskový odbor
Tychonova 1
160 00 Praha 6

Vážený pane ministře, vážení pracovníci tiskového odboru Ministerstva obrany ČR

Děkujeme Vám za Vaši odpověď, byla vskutku nečekaná. Překvapilo nás, že s námi Váš úřad vůbec komunikuje. Je to pro nás rozhodně příjemné překvapení.

Rádi bychom Vám sdělili, že jsme si dobře vědomi povahy a obsahu Bezpečnostní strategie ČR, stejně jako aktuálních spojeneckých závazků. Také jsme si velmi dobře vědomi obtížné politicko-strategické situace ČR, ve které se nyní nacházejí naše vedoucí orgány politické i vojenské.
Chtěli bychom Vám sdělit, že za největší nebezpečí pro bezpečnost ČR nyní nepovažujeme mezinárodní terorismus, tak jak je uvedeno např. v Dlouhodobé vizi MO ČR. Za skutečný problém považujeme narůstající ztrátu důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky - jak armády tak policie. Netýká se to jen ČR, ale také NATO, EU, OSN a celého euroatlantického společenství. Tato nedůvěra pramení z více jevů.
První podstatná oblast se týká zásahů, které provedlo NATO v uplynulých letech, zejména zásahů v bývalé Jugoslávii, invaze do Afghánistánu a do Iráku. Všechny tyto zásahy mají některé společné body:
- cílená předcházející i následná mediální propaganda ze strany odpovědných politických činitelů založená na neprověřených či naprosto vylhaných informacích mající za cíl ospravedlnit útok
- vysoké civilní ztráty
- používání zakázaných či nepřiměřených útočných prostředků (kazetové bomby, munice s ochuzeným uranem, atd…)
- ignorování absence mandátu rady bezpečnosti OSN
- napadnutí do té doby suverénních států, které žádným prokázaným způsobem nezaútočily na území či občany NATO
- evidentní geostrategický ekonomicko-politický prospěch vojensko-průmyslových, těžařských a dalších korporací pocházejících převážně z USA

Jsme toho názoru, že existuje dostatek důkazů o tom, že Severoatlantická aliance už dávno neslouží zájmům občanů, kteří jsou jejími členy. Navíc z nás všech dělá v očích celého ostatního světa nenáviděné brutální agresory.

Takovou roli rozhodně odmítáme.

Doufáme, že Vy, jenž tento text čtete, máte dostatek inteligence a informací a stále ještě existující svědomí, které by Vás mělo motivovat k důkladnému zamyšlení se nad uvedenými poznámkami. K zamyšlení se nad tím, čemu vlastně ve své roli člena Armády ČR sloužíte a jestli by nebylo vhodné tuto roli přehodnotit.

V případě, že tomu tak je, tak bychom Vás (kohokoliv) rádi pozvali na nějaké setkání a diskuzi zaměřenou na problematiku současné bezpečnostní situace ČR.
Můžete si být jist, že se bude jednat o objektivnější a otevřenější diskuzi, než kterou mohli nedávno vidět diváci ČT např. zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210572230810007-kontexty/
Záleží jen na Vašich časových možnostech, přizpůsobíme se Vám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Elma26Cervantes Elma26Cervantes | E-mail | Web | 3. ledna 2012 v 14:37 | Reagovat

If you are willing to buy real estate, you would have to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a>. Furthermore, my mother usually takes a credit loan, which is really fast.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.