Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

3. světová - 1/2

6. května 2010 v 22:49 |  Dokumenty

Brzezinského "Velká šachovnice"

Arcijestřábí stratég Zbigniew Brzezinski, spoluzakladatel Trilaterální komise spolu s Davidem Rockefellerem, bývalý poradce pro národní bezpečnost a klíčový architekt zahraniční politiky ve vládě Jimmy Cartera, napsal také knihu o americké geostrategii. Brzezinski je také členem Council on Foreign Relations a skupiny Bilderberg, a byl také členem představenstva Amnesty International, Atlantického koncilu a National Endowment for Democracy. V současné době je členem a poradcem Centra pro strategické a mezinárodní studie (CSIS), jednoho z nejvýznamnějších mozkových trustů americké politiky.
Ve své knize z r. 1997 Velká šachovnice (The Grand Chessboard) Brzezinski načrtl strategii pro Ameriku ve světě. Napsal: "Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Euroasie. Po půl tisíciletí byly světové záležitost řízeny euroasijskými mocnostmi a lidmi, kteří spolu navzájem bojovali o regionální nadvládu a pokoušeli se o globální moc." Dále, "to, jak Amerika "zvládne" Euroasii, je klíčové. Euroasie je největší kontinent planety a je geopoliticky osový. Velmoc, která ovládá Euroasii, bude kontrolovat dva ze tří světových nejvyspělejších a ekonomicky produktivních regionů. Pouhý pohled na mapu také ukáže, že kontrola nad Euroasií bude téměř automaticky znamenat podrobení si Afriky."(29)
Pokračoval a nastínil strategii pro americké impérium, kde uvedl, že "je nanejvýš důležité, aby se neobjevil žádný euroasijský konkurent, schopný ovládnout Euroasii, a tím také konkurovat Americe. Vytvoření komplexní a integrované euroasijské strategie je proto účelem této knihy."(30) Vysvětlil, že: "Tudíž jsou třeba dva základní kroky: zaprvé, identifikovat geostrategicky dynamické euroasijské státy, které mají sílu způsobit potenciálně důležitý posun v mezinárodním rozdělení moci, a rozluštit ústřední externí cíle jejich politických elit a pravděpodobné následky jejich snah o jejich dosažení; (a) zadruhé, zformulovat specifické americké politiky pro kompenzaci, kooptování nebo kontrolu výše uvedeného."(31)
To znamená, že primární důležitost má nejdříve identifikace států, které by potenciálně mohly být středem, kolem kterého rovnováha sil v regionu opustí americkou sféru vlivu; a zadruhé, takovéto státy a okolnosti "kompenzovat, kooptovat nebo kontrolovat". Příkladem toho by mohl být Irán; který je jedním z největších světových producentů ropy a nachází se na strategicky významné pozici na ose Evropa, Asie a střední Východ. Irán by mohl mít potenciál změnit rovnováhu moci v Euroasii, pokud by byl blízkým spojencem Ruska nebo Číny, nebo obou zemí - což by těmto zemím poskytlo výrazné dodávky ropy, jakož i sféru vlivu v Zálivu, a tím hrozbu pro americkou hegemonii v regionu.
Brzezinski u svých imperiálních sklonů odložil veškeré jemnosti a napsal: "Řečeno v terminologii, která se používala v brutálnějším věku starobylých impérií, třemi klíčovými imperativy imperiální geostrategie jsou zabránit konkurenci a udržet mezi vazaly bezpečnostní závislost, udržet loutkové vladaře přizpůsobivými a chráněnými, a zabránit, aby se barbaři spolčili."(32)
Brzezinski se o republikách střední Asie zmínil jako o "euroasijském Balkánu" a napsal: "Navíc, středoasijské republiky jsou důležité z hlediska bezpečnosti a historických ambicí jejich nejméně tří bezprostředních a mocnějších sousedů, konkrétně Ruska, Turecka a Iránu, přičemž Čína také signalizuje rostoucí politické zájmy v tomto regionu. Ale euroasijský Balkán je neskonale důležitějším jako potenciálně ekonomická kořist: enormní koncentrace rezerv zemního plynu a ropy se nachází právě v této oblasti, a navíc důležité nerosty, včetně zlata."(33) Dále napsal: "Z toho plyne, že americkým primárním zájmem je pomoct zajistit, aby ani jedna z mocností nezískala kontrolu nad tímto geopolitickým prostorem, a aby k němu globální komunita měla nerušený volný finanční a ekonomický přístup."(34) To je jasný příklad americké role coby motoru impéria; kdy je zahraniční imperiální politika vytvořena tak, aby udržela americké strategické pozice, ale primární a "neskonale důležitější" je zajištění "ekonomické kořisti" pro "globální komunitu". Jinými slovy, Spojené státy jsou imperiálním hegemonem pracujícím pro mezinárodní finanční zájmy.
Brzezinski také varoval, že "Spojené státy budou nyní muset rozhodnout, jak se vypořádat s regionálními koalicemi, které usilují o vytlačení Ameriky z Euroasie, a tím ohrozit statut Ameriky jako globální velmoci"(35), a "klade důraz na manévrování a manipulaci, aby se zabránilo objevení se nepřátelské koalice, který by mohla případně usilovat o vzepření se americké nadvládě". Tudíž "bezprostředním úkolem je zajistit, aby žádný stát nebo kombinace států nezískal schopnost vyhnat Spojené státy z Euroasie či dokonce výrazným způsobem omezit jejich rozhodnou roli arbitra".(36)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.