Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Schůzka s elitou ve Španělsku

6. května 2010 v 0:02 |  Dokumenty
Konspirační teorie nebo Paroubkův evropský politický program?
Vyhrajte zájezd na Bilderberg!

Aneb, co mají společného TOP09, Věci veřejné, Evropští socialisté a
Alexandr Vondra. A proč si Klaus myslí, že nové strany jsou ohrožením
demokracie?


Nový světový řád, tak se jmenuje politický program, který si v roce
2003 vytyčili evropští socialisté. Ten donekonečna opakovaný termín
všemi konspiračními teoretiky a zesměšňovaný "racionálně"
uvažujícími lidmi je ve skutečnosti politickým programem jednoho z
nejvlivnějších politických uskupení na světě. Ano, jedná se o ten samý
termín, který se opakuje v neobolševickém filmu Zeitgeist, drastickém
filmu Endgame nebo ve zbrusu novém filmu Neviditelná říše: Nový
světový řád definován. Pojďme se tedy podívat, jak si tento Nový
světový řád naše evropská socialistická internacionála představuje. A
abyste věděli, že neblouzním, přikládám i odkaz:
http://www.pes.org/system/files/images/downloads/Europe_and_ne
w_world_order_Rasmussen_28_05_2003.pdf
Na druhém, neméně zajímavém odkazu, je aktualizovaná verze
programu, která se vytvářela v prosinci minulý rok v Praze:
http://www.pes.org/en/system/files/PES_Strategy_for_2010-2014_ad
opted_040210_EN_0.pdf
Dobře, už Vás nebudu napínat a seznámím Vás s tím, jak to s námi
socialisti myslí v bodech.
· Hned na začátku svého výše citovaného dokumentu si socialisté
nevytyčili nic menšího než potřebu vytvořit světovou
"demokratickou" vládu. Protože bez té prý nemáme žádnou šanci
vyrovnat se s globálními problémy. Když se podíváme na dnešní EU a
to, jakým způsobem demokracie vzala za své během schvalování
Lisabonské smlouvy (obcházení, ignorování a opakování referend), tak
se člověku při myšlence na globální "demokracii" hned "uleví". EU
přitom má sloužit jako vzor pro ostatní světové integrační regiony,
které budou postupně připraveny spojit se pod jednou světovou
vládou. To všechno je plánováno v horizontu jednoho až dvou
desetiletí, tedy okolo roku 2020.
· Společná zahraniční a obranná politika celé EU. Tedy jedno velení,
kterému všech 27 zemí předá kontrolu nad svými vojsky. A jednoho
ministra zahraničí, kterému národní státy nebudou mluvit do toho, co
dělá. To už se s Lisabonskou smlouvou a dosazením baronky Cathy
Ashtonové na post ministryně zahraničí částečně, ale dosti rozpačitě
povedlo. Její jmenování je zvláštně pikantní tím, že v mládí dělala
pokladnici britskému Hnutí za nukleární odzbrojení, které zastupovalo
zájmy Sovětského svazu a bylo financováno britskými komunisty.
· Společná imigrační politika pro celou EU, protože prý je potřeba
populačně chřadnoucí Evropu náležitě doplňovat. Zde je dobré dodat,
že se schválením Lisabonské smlouvy je tento bod již naplněn.
Imigrační politika plně spadá do pravomocí EU, která státům EU bude
přidělovat imigrační kvóty tak, aby žádná země neměla nedostatek
těch či oněch imigrantů, tedy aby ten multikulturální mix byl
dostatečně vyvážený. Pocítíme to přílivem imigrantů ze Španělska již
tento rok. Není potřeba si nic nalhávat, jedná se především o import
voličů sociální demokracie. Evropská Unie právě zahájila postupnou
imigraci 56 milionů severoafrických muslimů. Projekt se jmenuje
"Euro-Mediterranean Partnership" (též "Barcelonský proces" nebo
"Unie pro Středomoří").

Boj s chudobou v zemích třetího světa. Zde není co dodat. Snad jedině
to, že díky přimíchávání biopaliv stoupla cena potravin globálně na
dvojnásobek, a v důsledku toho se zvýšil počet lidí žijících pod hranicí
chudoby o 100 miliónů lidí (odhad Světové banky). Jedná se tedy o
největší genocidu chudých v moderních dějinách, ke které se našla
shoda napříč politickým spektrem. Stejně jako Nick Griffin v
evropském parlamentu doufám, že lidé, kteří tuto politiku vymysleli a
schválili, budou souzeni a odsouzeni za svoje zločiny proti lidskosti.
Jenom politika biopaliv nás Čechy přijde na 10 mld. Kč. To jsou zhruba
stejné peníze, jaké jsme od EU dostali v roce 2007. Na každém litru
paliva připlácíme jednu korunu na tento anti-ekologický zločin. EU
plánuje do roku 2020 zvýšit procento biopaliv v našem palivu na 10
procent, to podle odhadů zabere 70 procent veškeré zemědělské půdy
EU. Skutečně pomoci zemím třetího světa prostřednictvím zrušení
biopaliv, uvolnění zahraničního obchodu a zastavení dotací
zemědělství v EU socialisté ve skutečnosti nechtějí.
· Likvidace daňových rájů. Ano, pamatujete si dobře. První, co jsme se v
televizi dozvěděli, bylo, že za krizi mohou daňové ráje. Proto je prý
potřeba je zlikvidovat. Nikdo nám však neřekl, jak za krizi mohou.
Nedávno byl vytvořen černý seznam daňových rájů (mezi kterými jsou
i takové státy jako Švýcarsko), vůči kterým je vynucována informační
spolupráce. Vůbec, daňová konkurence je v očích socialistů nezdravý
fenomén, který musí byt eliminován, nejlépe globální harmonizací
daní. Nedej bože, aby některá země hospodařila lépe s penězi a
nemusela jich tolik loupit od svých občanů. Jasně deklarovaným cílem
je naopak zavést globální sociální stát a daně pod správou OSN.
Například zavedení uhlíkové daně se nás výrazně dotkne již tento rok a
projeví se ve významném zvýšení ceny elektřiny.
· Vytvoření jedné planetární banky, která nahradí Mezinárodní měnový
fond, Světovou banku a centrální banky jednotlivých svobodných
států. Tento nápad není více rozveden, ale s největší
pravděpodobnosti v sobě zahrnuje jednu světovou měnu, která bude
mít za úkol nahradit jednotlivé regionální měny. V dubnu 2010
vzbudilo celosvětovou pozornost prohlášení šéfa Evropské centrální
banky (European Central Bank - ECB) jménem Jean-Claude Trichet,
jenž již oznámil, že Banka pro mezinárodní platby (Bank for
International Settlement - BIS) bude tuto funkci vykonávat v rámci
globální vlády nad všemi centrálními bankami.
· Antidiskriminační legislativa a vyrovnání rozdílů mezi mužem a
ženou jsou také priority Nového světového řádu. Tohle se EU taky už
podařilo antidiskriminačním zákonem. Takže až v budoucnu odmítnete
pronajmout notoricky známé nepřizpůsobivé rodině jakéhokoliv etnika
svůj nově renovovaný byt, budete muset složitě před soudem
vysvětlovat, že se nejednalo o diskriminaci. Nevysvětlíte to. EU nám
také brzo bude diktovat, že ceny za služby u kadeřníka musí být pro
muže i pro ženy stejné.
· Redukce emisí CO2 je neoblíbenější téma jak pro mě, tak pro
socialisty. Socialisté nejsou žádní troškaři a plánují zredukovat emise
CO2 o 80-95 procent do roku 2050. Jestli toho chtějí docílit uškrcením
nás, ekonomiky nebo obojího, není známo. Samostatně jsem se o tom
rozepsal v článku: Kdo stojí za podvodem s globálním oteplováním.
par.2


A ještě jedna věc se socialistům daří vcelku dobře bez toho, aby to
měli v písemné podobě naplánované. Je to systematické přivádění
jednotlivých zemí k bankrotu, jak nám to předvedli sociální
demokraté v Řecku, nebo jak se o to snaží u nás nebo v USA.
Konkurenci v zadlužování České republiky dělá socialistům snad jedině
billboardově "zodpovědný hospodář" Kalousek, který se může
pochlubit nejvyšším deficitem v historii ČR. Přitom systém zadlužování
je tak jednoduchý. Stačí nechat přebujet byrokracii a sociální stát
(naslibovat všem hory doly) a nechat pořádně rozbujet korupci při
zadávání veřejných zakázek a ještě předstírat, že jste si nevšimli, že
přišla krize a je potřeba ve výdajích razantně škrtat. O zbytek se již
postarají neúnosně vysoké úroky z úvěru. Zkázu suverenity země
nakonec dovrší agenti z Mezinárodního měnového fondu, kteří
efektivně převezmou řízení země. Je to asi nejrychlejší cesta k Novému
světovému řádu.

Takto to vypadá ale docela jednoduše jako něco, co se dá řešit tím, že
nepůjdete volit Paroubka, ale zvolíte nějakou pravicovou alternativu.
Bohužel situace ale není tak jednoduchá. Na tomto Novém světovém
řádu panuje dnes široká politická shoda napříč politickým spektrem.
Jenom na příkladu Lisabonské smlouvy, antidiskriminačního zákona
nebo biopaliv můžete pozorovat, jak se skoro všechny parlamentní
strany sešikovaly do jedné řady bez ohledu na legislativu a sliby, které
daly voličům, a společnými silami toto protlačily i proti vůli prezidenta
Václav Klause, který Novému světovému řádu zrovna dvakrát nefandí.
Nejen to; programem nastolení Nového světového řádu se intenzivně
zabývají polotajné mocné skupiny jako Římský klub, Trilaterální
komise, Bilderberg skupina či Rada pro mezinárodní vztahy. Když píšu,
že se zabývají, tak tím myslím, že jejich dokumenty jsou prošpikované
výše zmiňovanými body. Co mají tyto spolky společného? Ve všech
těchto organizacích hraje prim David Rockefeller. Finančník a ropný
magnát, zakladatel OSN, jehož fondy sponzorovaly ústavy nacistické
rasové hygiény a který ve svých memoárech na straně 405 uvádí:
"Někteří věří, že jsme součástí spiknutí proti zájmům USA, nazývají mě
a členy mojí rodiny ,internacionalisty', kteří spolupracují s dalšími na
vytvoření jedné integrované globální politické a ekonomické struktury
- jednoho světa, chcete-li. Pokud by toto byla moje vina, tak jsem
vinen a jsem na to hrdý."
Tyto spolky mají také celou řadu společných členů. Například Henry
Kissinger je členem snad úplně všech. Tyto skupiny si dělí svojí práci na
jednotlivé oblasti, třeba Římský klub se specializuje na problém s
populací a jeho členové jsou hlavními tahouny podvodu s globálním
oteplováním. Trilaterální komise se spíše stará o podchycení lokálních
politiků a jejich vhodnou koordinaci. Rada pro mezinárodní vztahy se
tváří jako nevinné setkávání nejvlivnějších osob v jednotlivých státech.
Například česká Rada pro mezinárodní vztahy je mimo jiné přehlídkou
osobností z těch ostatních skupin.
Pokud se člověk podívá na jednotlivé nevolené zástupce České
republiky v těchto spolcích, tak se mu hned udělá více jasno. Václav
Havel je čestný člen Římského klubu. Jan Švejnar působí jak v americké
Radě pro mezinárodní vztahy, tak v Trilaterální komisi jako stálý
člen. Karel Schwarzenberg je deset let členem Trilaterální komise a již
dvakrát navštívil setkání Bilderberg. Jiří Pehe taky navštívil setkání
Bilderberg. Mezi další členy Trilaterální komise patří Pavel Telička, Jiří
Kunert, Alexandr Vondra.
Když se těchto lidí zeptáte na výše zmíněné programové body
evropských socialistů, zjistíte, že s naprostou většinou z nich
bezvýhradně souhlasí. Jenom u té světové vlády poněkud "mlží". My
jsme se ptát začali a taky jsme založili iniciativu na facebooku: Veřejně
odhalujeme tvůrce Nového světového pořádku. Připojte se k nám a
natočte nejlepší video-rozhovor! Tvůrce nejsledovanějších videí
vybereme a odměníme po volbách zájezdem na setkání
skupiny Bilderberg 3.- 6. června do Španělska!
Více o soutěži a zájezdu najdete na adrese

celé zde:

bild.2010
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.