Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Září 2010

Chamtivost

30. září 2010 v 22:54 Videa
Dokument k zamyšlení ZDE:

"Stálo to za to"

30. září 2010 v 18:33 Dokumenty
Madeleine Albright o 500 tisících dětech, které zemřely v Iráku: "Stálo to za to"
Krvavá Madla - video:

Tato informace je příliš závažná na to, aby byla zaznamenána jen písemně... A toto je jen spěšně napsaný komentář.
Šlo o rozhovor pro televizi Al-Džazíru, vedený Ahmadem Mansúrem s profesorem Chrisem Busbym. Profesor Busby je ředitelem organizace Green Audit (zabývá se kontrolou a zveřejňováním negativního dopadu zásahů vlád a nadnárodních společností na přírodu a zdraví obyvatel - pozn. překl.) a vědeckým poradcem Evropského výboru pro radiační riziko. Chcete-li se o Busbym a jeho práci dozvědět více, zadejte v Google: Chris Busby uran (nebo zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby - pozn. překl.)
Busby zveřejnil několik článků o radiaci a kontaminaci uranem v zemích jako jsou Libanon, Kosovo, Gaza a samozřejmě i Irák.
Povím vám o svých nedávných zjištěních, která odvysílala televize Al-Džazíra. Jak někteří z vás ví, Fallúdža je zakázané město. V roce 2004 bylo intenzivně bombardováno bombami s ochuzeným uranem a bílým fosforem, a poté se stalo zakázanou zónou - což znamená, že loutkové orgány stejně jako američtí okupanti zde neumožňují provádět žádné studie. Fallúdža je uzavřena.
Je zřejmé, že Američané i Iráčané zde něco vědomě skrývají před veřejností. A proto se profesor Busby rozhodl prozkoumat, co se ve Fallúdže v roce 2004 stalo.
Jeho předběžné výsledky budou zveřejněny příští týden - snad. Profesor Busby se při přípravě svého projektu setkal s mnoha překážkami. Jemu ani žádnému členu jeho týmu nebylo dovoleno vstoupit do Fallúdže a mluvit s lidmi. Když mu tedy byly hlavní dveře do města zavřeny, pokusil se najít nějaké jiné. A podařilo se mu to.
Shromáždil tým Iráčanů, aby pro něj ve Fallúdže prováděli výzkum. Tento výzkum se zabýval 721 fallúdžskými rodinami, celkem tedy 4 500 lidmi, žijícími v oblastech s různou úrovní radiace. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou - stejným počtem rodin žijících v nezamořených oblastech v jiných arabských zemích - Kuvajtu, Egyptě a Jordánsku.

Než přistoupíme k předběžným výsledkům, musím zdůraznit následující:
Irácké úřady vyhrožovaly všem, kdo se podíleli na výzkumu, zatčením a uvězněním, pokud by spolupracovali s "teroristy", mezi nimiž bude výzkum prováděn. Jinými slovy, bylo jim vyhrožováno, že na ně budou vztaženy protiteroristické zákony.
Americké síly zakázaly profesoru Busbymu získávat jakékoli údaje s odkazem na to, že Fallúdža je zónou vzbouřenců.
Fallúdžští lékaři odmítli žádosti, aby učinili nějaká prohlášení, která by byla vysílána v přímém přenosu v programu Ahmada Mansúra. Ten také obdržel řadu výhrůžek smrtí a musel se obávat o život. Jinými slovy, tato studie byla provedena v extrémně obtížných podmínkách. Ale podařilo se.
Vzhledem k tomu, že program nebyl zveřejněn na YouTube, nemohu poskytnout naprosto přesný přepis. Ale mám stručné poznámky, a v paměti jsem si uchovala potřebná fakta. Udělám vše, abych mohla předložit všechna fakta, která jsem se dnes dozvěděla. Co tedy USA a jejich irácké loutky nechtějí, aby se svět dozvěděl? Proč nedovolí žádné měření radiace ve Fallúdži a proč zakázali i MAAE vstoupit do města? Jakým právem? Co přesně se ve Fallúdži stalo? Jaké druhy bomb byly použity? Pouze ochuzený uran, nebo ještě něco jiného?

1) Za pozornost stojí fakt, že ve Fallúdži došlo v krátkém časovém úseku k dramatickému nárůstu rakoviny, například v roce 2004. Příklady, které poskytl profesor Busby:
Míra dětské leukémie se od roku 2004 zvýšila 40tinásobně ve srovnání s předchozími lety. V porovnání s Jordánskem je 38krát větší.
Míra rakoviny prsu se od roku 2004 zvýšila 10krát.
Míra rakoviny lymfatického systému také od roku 2004 vzrostla 10krát.

2) Dalším důležitým faktem je dramatický nárůst kojenecké úmrtnosti ve Fallúdži. Porovnání s dalšími dvěma arabskými zeměmi - Kuvajtem a Egyptem - které nejsou zamořeny radiací, nám ukazuje:
Kojenecká úmrtnost ve Fallúdži je 80 dětí na 1000 narozených dětí, v Kuvajtu to je 9 dětí na 1000 dětí a v Egyptě 19 na 1000 dětí (kojenecká úmrtnost v Iráku je tedy 4krát vyšší než v Egyptě a 9krát vyšší než v Kuvajtu).

3) Třetí věcí hodnou pozornosti je prudký nárůst výskytu vrozených vad od roku 2004. To je téma, o kterém jsem psala již v minulosti. Ale ne celou pravdu, dnes jsem se dozvěděla něco víc: radiace některé z látek použitých ozbrojenými silami při "osvobození" Fallúdži nejen že způsobila masivní výskyt genetických vad, ale též vyvolala strukturální změny na buněčné úrovni. V důsledku této genetické změny u chlapců (nedostatek chromozomu X), je pravděpodobné, že zemřou při porodu, a u dívek je pravděpodobné, že sice přežijí, ale se silnými deformacemi. Profesor Busby to ilustruje statisticky: před rokem 2003 byla porodnost ve Fallúdži 1050 chlapců na 1000 dívek. V roce 2005 jen se narodilo jen 350 chlapců - většina nepřežila.
U dívek radiace způsobuje změny v DNA, která způsobí, že pokud přežijí, pravděpodobně porodí syny a dcery geneticky znetvořené nebo mrtvě narozené.

Výše uvedená zjištění vykazují podobnost s výsledky studie prováděné v roce 2007 u dětí, které přežily svržení atomové bomby na Hirošimu, a jejich dětí. Její výsledky ukazují, že i u třetí generace se vyskytují vrozené malformace, včetně onemocnění (rakovina, srdečně-cévní problémy) v 50krát větším množství. Další studie, která se zabývala účinky radiace na zvířata v Černobylu, ukázala že geneticky postihly 22 generací.
Stručně řečeno, účinek radiace se přenáší z genu do genu a postupem času má rostoucí účinek. (Nebudu zacházet do podrobností: o rostoucích vlastnostech, buněčné paměti a činnosti imunitního systému si můžete přečíst více informací v článku profesora Busbyho, viz pozn. 1).
Některé z těchto deformací u dětí jsou tak znetvořující, že Al-Džazíra a BBC (která odvysílala dokument na toto téma), odmítly ukázat jejich fotografie.

Příklady deformací, jejichž fotografie Ahmad Mansúr ukázal ve svém pořadu:

uran1
děti narozené bez očí
děti narozené se dvěma či třemi hlavami
děti narozené bez tělesných otvorů
děti narozené s mozkovými nádory a malignitou sítnice
děti narozené bez životně důležitých orgánů
děti narozené bez končetin nebo s nadbytkem končetin
děti narozené bez pohlavních orgánů
děti narozené s těžkými srdečními vadami
a další ...

uran2
Lékaři ve Fallúdži byli v rámci studie dotázáni na srovnání míry vrozených deformací v období jednoho měsíce - února 2010 (v porovnání s předchozím měsícem). Výsledek: za jediný měsíc se počet dětí narozených s vrozenými vadami zvýšil oproti předchozímu měsíci až třikrát denně.
Uran se do krevního oběhu dostává při požití kontaminované potravy a při vdechnutí zamořeného vzduchu. Zvýšené množství uranu, jemuž byli vystaveni obyvatelé Fallúdži také přispívá k prudkému vzrůstu případů rakoviny plic, prsu a cév mízní tkáně u dospělé populace.
Profesor Busby a jeho tým zjistili, že ve srovnání s Hirošimou a Nagasaki je Fallúdža horší. Cituji profesora Busbyho: "Situace ve Fallúdži je hrůzná a děsivá, nebezpečnější a vážnější než v Hirošimě ...".

uran3

Poznámka na okraj:
Zmínila jsem se, že tyto výsledky byly předběžné. Proč?
Proč byl profesor Busby obtěžován, papíry s jeho výzkumy byly rozstříhány, všechny dveře pro něj byly zavřené, proč byl ohrožován (jako ostatní vědci, kteří se pokusili provést podobné studie o Iráku v 90. letech)? Politické důsledky jeho výzkumů jsou nedozírné a pro Ameriku a její slouhy nebezpečné. To znamená, že vědecké důkazy o válečných zločinech jsou na dosah ruky ...
Takže život profesora Busbyho nebyl jednoduchý. Výsledky výzkumu prováděného s velkými obtížemi byly zaslány časopisu The Lancet k přezkoumání vědeckým výborem. The Lancet odmítl se zdůvodněním, že neměl čas je přezkoumat. Laboratoře, které s Busbym dříve spolupracovaly, testované vzorky odmítly, když se dozvěděly, že pocházejí z Iráku. Jen dvě laboratoře byly ochotny je přijmout, ale za nehoráznou cenu - vzhledem k citlivé povaze studie. Profesor Busby však neměl dostatek finančních prostředků, aby si to mohl dovolit. A tak svých asi 20 vzorků z Fallúdži pečlivě střeží a čeká na finanční prostředky potřebné pro jejich testy.
Když se ho Ahmad Mansúr zeptal na jeho vytrvalost tváří v tvář obrovským překážkám, odpověděl: "Celý život jsem hledal pravdu, jsem hledač pravdy v této džungli lží. Mám také děti. Děti jsou nejen naše budoucnost, ale jsou podkladem pro generace budoucí. V posledních 50 letech byla planeta zamořena (radiací) a toto dědictví předáme našim dětem a vnoučatům. Dlužíme pravdu lidem z Fallúdži."
Když byl dotázán na problém s nedostatkem finančních prostředků, který mu zavírá mnohé dveře, odpověděl: "Spoléhám na dobrou vůli lidí, kteří posílají malé částky, a pevně věřím, že když jsou hlavní dveře zavřené, jiné se otevřou. Tam, kde je vůle, tam je i cesta."
Smekám před profesorem Busbym.
Vyzývám každého, kdo čte tento článek, všechny lidi, kteří mají svědomí, aby naléhali na všechny Iráčany (pohněte se proboha!) a všechny Araby, aby kontaktovali profesora Busbyho a finančně mu přispěli, aby jeho vzorky mohly být testovány a pravda o Fallúdži vyšla na povrch. Tento článek chci zakončit citátem:
"Pravda má křídla, která nelze zastřihnout."
Musím končit. Svítá. Nespala jsem. Chtěl jsem, aby tato věc byla dostupná pro všechny ... vezmu si tuto záležitost s sebou na lůžko - ale bude se mi špatně usínat - je to ta samá otázka, kterou si pokládám už od roku 2003:
Proč? Co spáchal irácký lid, irácké děti, že si zasloužili toto?
Závěr je strašný ...

Poznámka:
1) Autor odkazuje na text "Cancer, Infant Mortality and Birth Fri-Ratio in Fallujah, Iraq 2005-2009" od Chrise Busbyho, Malaka Hamdána a Tightena Ariabiho.

Lajla Anwár je členkou Arab Woman Blues, organizace, jejíž domov je v každé arabské zemi.

Gaza
PS: Lidičky, PROBERTE se konečně. Tohle není akční film.To je realita!!!

Hirošima

30. září 2010 v 18:24 Hudební klipy
Sestříhané dokudrama o Hirošimě s doprovodem skladby od alternativní rockové skupiny Mogwai.Amerika by mala dokázať, že 9/11 spáchali teroristi, hovorí Ahmadínežád

30. září 2010 v 18:22 Dokumenty
Íránský prezident Mahmud Ahmadínežád vyzval v sobotu k vytvoření vyšetřovací skupiny, která by znovu prověřila incident z 11. září a dokázala, že šlo o práci teroristické skupiny. To vyžaduje spolupráci americké administrativy. Íránský prezident vyzval k opětovnému vyšetření "černé skříňky" zvané 11. září a k doplnění chybějících faktů. Svou poznámku učinil po příletu na letiště Mehrabad.

"Několik lidí se vnímá jako vládci světa a hovoří jménem všech vlád a všech národů," řekl.
"Éra globální hegemonie nyní končí," poznamenal v souvislosti s americkými státníky.
"Globální problémy mají kořeny v současném způsobu řízení světa mocnými silami, které vyplundrovaly bohatství národů formou kolonialismu."
"K dosažení svých zlověstných cílů provolávají falešná hesla pod maskou svobody, lidských práv a demokracie, ale pravdou je, že svět dnes zažívá nebývalé vlny válek a konfliktů."
"Unilateralismus poskytl jistým individuím příležitost dupat po právech jiných národů," řekl Ahmadínežád a dodal, že globální vedení je kruté a neefektivní.
"Už dříve jsem napsal dopis generálnímu tajemníkovi OSN a podrobně vysvětlil, že incident z 11. září umožnil vyvíjet tlak na na země Středního východu a podupat jejich zákonná práva.
"Vytvořili jste 11. září, abyste mohli zakročit proti těm, kteří usilují o nezávislost," řekl [na adresu Američanů].
"Pod záminkou boje proti terorismu okupujete Irák a Afghánistán a teď i bombardujete lidi v Pákistánu - bez ospravedlnění nebo jakýchkoliv logických důvodů kromě opodstatnění své přítomnosti tam."
"Íránský stát patří k obětem terorismu a vždy proti tomuto fenoménu bojoval; nedovolí, abyste si za cíl vzali celou oblast stejně jako všechny muslimy na základě tak nejasné a vágní záminky [jako je boj proti terorismu]," řekl.
"Věříme, že svět patří bohulibým národům, mezi které se zařazují i lidé islámské republiky Írán," řekl íránský prezident.


Patrioti zpochybňují oficiální verzi událostí 11. září 2001 (PatriotsQuestion911.com)

30. září 2010 v 18:15 Dokumenty
Raymond McGovern (pracoval 27 let pro CIA, podával breafing Reganovi, G.H.W Bushovi, jejich sekretářům atd.: "Myslím si naprosto jednoduše, že je to cover-up. Zpráva o 9/11 je vtip"
Kongresman za Demokratickou stranu Dennis Kucinich naznačuje, že nám nebyla řečena pravda o 9/11
Kongresman za demokratickou stranu Jason Chafetz řekl že: musíme být obezřetní a musíme pokračovat ve vyšetřování 9/11
Bývalý senátor za Demokratickou stranu Mike Gravel prohlásil, že podporuje nové vyšetřování 9/11, a že pravda o 9/11 je neznámá
Bývalý senátor za Republikánskou stranu Lincoln Chaffee podporuje nové vyšetřování 9/11
Melvin Goodman, šéf divize CIA pro sovětské záležitosti, analytik v letech 1966-1990 a bývalý profesor Mezinárodní bezpečnosti na National War College v letech 1986 - 2004 řekl: "Finální zpráva [komise pro vyšetřování 9/11] je v konečném důsledku cover-up."
David Steele, který byl 20 let důstojníkem u námořní pěchoty, měl druhou nejvyšší civilní  hodnost u informační služby námořní pěchoty a bývalý důstojník pro nelegální operace CIA prohlásil: "9/11 se stalo přinejmenším proto, aby dalo záminku k válce", a bylo pravděpodobně "inside job".
Robert Baer, veterán CIA ověnčený metály, o kterém investigativní novinář Seymour Hersh (držitel Pulitzerovi ceny) prohlásil, že je "nejlepším sloužícím důstojníkem v poli na blízkém východě", a jehož kariéra byla zfilmována v oskarovém filmu Syriana prohlásil, že "evidence nasvědčuje" tomu, že 9/11 má aspekty "inside jobu".
Celý dokument zde:

Demolice Ministerstva Vnitra

30. září 2010 v 14:01 Videa
Demonstrující ve vestibulu budovy Ministerstva vnitra 21.9.2010


Pentagon spálil 10 tisíc knih o válce v Afghánistánu

30. září 2010 v 12:26 Aktuálně

Pentagon spálil 10 tisíc knih o válce v Afghánistánu, vyzrazovaly prý tajemství


Americké ministerstvo obrany připustilo, že nakoupilo a spálilo 9500 kopií knihy Operation Dark Heart. Bývalý důstojník v Afghánistánu Anthony Shaffer v ní popisuje zákulisí amerického tažení. Pentagon tvrdí, že publikace vyzrazovala státní tajemství a mohla ohrozit národní bezpečnost.
spalena kniha


Mluvčí Pentagonu April Cunninghamová CNN řekla, že úředníci ministerstva obrany nakoupili 9 500 knih od vydavatele 20. září a ten samý den je zničili. Autor se o celé operaci Pentagonu dověděl až o pět dní později.
"Celé to zavání odvetou," podivoval se Anthony Shaffer. "To, že někdo v digitálním věku koupí deset tisíc knih, aby ututlal něčí příběh, mi přijde směšné," dodal. Akce ministerstva ho překvapila i proto, že mu předtím velení vojáků v záloze vydání knihy odsouhlasilo (více o knize čtěte zde).
Pentagon odchytil memoáry při cestě na pulty
Problémy přišly ve chvíli, kdy se rukopis dostal do rukou rozvědky na ministerstvu obrany. Ta usoudila, že kniha prozrazuje až příliš mnoho o operacích speciálních jednotek, CIA i Agentury pro národní bezpečnost v Afghánistánu a v této podobě ji nesmí veřejnost spatřit.
Pentagon kontaktoval vydavatele St. Martin's Press na začátku srpna právě ve chvíli, kdy měla první várka Shafferových pamětí putovat na pulty knihkupectví. Distribuci okamžitě stopnul a dnes tvrdí, že Shafferovi chybělo povolení k publikaci přímo od ministerstva obrany.
"To znamená, že nesplnil požadavky na bezpečnost, které vyžaduje ministerstvo obrany," vysvětlil mluvčí David Lapan, proč nestačilo posvěcení od velení vojsk v záloze. Pár výtisků knihy nicméně stejně uniklo a dnes se na webové aukční síni prodávají i za dva tisíce dolarů.
Američtí čtenáři si nakonec budou moci knihu koupit i za necelých 26 dolarů v knihkupectví. Tam ale zamíří upravené, cenzurované vydání. Jsou v něm začerněná některá jména a leckdy i celé odstavce. "Když se podíváte, co vyškrtli, je to šílenství," zhodnotil druhé vydání Shaffer.


Peněžní systém

30. září 2010 v 12:20 Videa
Čo sú peniaze?
Ako vznikajú peniaze?
Peněžní systém
Nenasytnost
Zisk
Černý Petr - Inflace
Privatizace
Bush a jeho deficit
Ako sa štát živí + slovenské titulky
Ako centrálna banka ničí ekonomiku + slovenské titulky
Kolaps bude rýchly
Bohemian Grove

30. září 2010 v 12:11 Dokumenty
….jak se baví elity….

Věděli jste, že se vysoce postavení politici,
lidé z ekonomiky, průmyslu a tisku od roku
1873 každý rok koncem června schází
v sekvojových lesích v Kalifornii, aby se
účastnili okultních rituálů?

Věděli jste, že právě v tomto klubu vznikl
Projekt Manhattan, tedy vznik první atomové
bomby?


Bývalí prezidenti USA Reagan a Nixon v Bohemian Grove (1977) a vpravo jeden z rituálů v roce 1909

Více než 100 let se spekulovalo o okultních
rituálech, které zde probíhají. Teprve až roce
2000 se dvěma novinářům podařilo proniknout
do tohoto klubu a natočit na skrytou kameru
rituál, který zde probíhá už od roku 1873.

Rituál "Cremation of Care":
Rituál se odehrává pod obrovskou kamennou
sovou. Převozník vyloví z vody dřevěnou
postavu, kterou předá lidem v obřadním
oblečením stojích pod velkou kamennou
sovou. Ti postavu postaví na oltář a na konci
rituálu zapálí.

Na politiky docela úchylná zábava, nemyslíte?elityAKT-INFO č. 147

24. září 2010 v 13:35 Aktuálně
Zprávy, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích

SEZNAM ZPRÁV V TOMTO VYDÁNÍ
- Zpravodajství CNN odmítlo vysílat videozáznam ukazující válečný zločin v Iráku
- Vysocí američtí vládní činitelé vyjádřili pochybnosti o válečné strategii v Afghánistánu
- Většina Američanů je proti útoku na Írán
- Vědci varují, že rekordní teploty ohrožují světové korálové útesy
- Americký úřad zakazuje propagovat potravinářské výrobky jako GMO-Free

ZPRAVODAJSTVÍ CNN ODMÍTLO VYSÍLAT VIDEOZÁZNAM UKAZUJÍCÍ VÁLEČNÝ ZLOČIN V IRÁKU
Významný australský válečný korespondent Michael Ware veřejně oznámil, že televize CNN odmítla vysílat jeho videozáznam, na kterém zachytil zjevný válečný zločin, který spáchali američtí vojáci v Iráku. V rozhovoru pro australskou stanici ABC Michael Ware řekl, že byl svědkem toho, jak americký voják zastřelil ranou zezadu do hlavy dospívajícího iráckého chlapce. Chlapec pak ležel nedaleko vojáků a dvacet minut umíral . Podle Warea se televize CNN vyjádřila, že nahrávka zobrazuje příliš znepokojující záběry na to, aby mohla být odvysílána. Michael Ware však nemůže záznam ukázat jinde, neboť CNN si na video ponechala veškerá autorská práva.
21/9/2010

VYSOCÍ AMERIČTÍ VLÁDNÍ ČINITELÉ VYJÁDŘILI POCHYBNOSTI O VÁLEČNÉ STRATEGII V AFGHÁNISTÁNU
Na světlo vyšly dosud neznámé podrobnosti o vnitřním rozdělení americké vlády týkající se současného amerického přístupu k válce v Afghánistánu. Ve své knize, která má vyjít příští týden, reportér pro deník Washington Post Bob Woodward píše, že vysocí představitelé Bílého domu mají pochybnosti o tom, zda strategie amerického prezidenta Baracka Obamy bude úspěšná. Woodward cituje prezidentova nejvyššího poradce v otázkách války v Afghánistánu Douglase Luteho a také zvláštního vyslance pro Afghánistán Richarda Hoolbroka, podle nichž americká strategie není udržitelná a neodpovídá Obamovým osobním postojům . Pochyby ohledně kroků v Afghánistánu zadaly podnět k osobním útokům mezi jednotlivými představiteli Bílého domu. Přestože Obama schválil v první polovině tohoto roku navýšení vojenských jednotek pro Afghánistán o 30000 vojáků, podle Woodworda Obama zpočátku naléhal na své poradce, aby vyvinuli strategii, která by zamezila zásadnímu zintenzivnění konfliktu. Obama je pak citován, jak soukromně řekl, že má dva roky na to, aby změnil kurz neúspěšně pokračující války v Afghánistánu, jinak že ztratí důvěru veřejnosti. Obama údajně také požádal vysoké úředníky, aby v případě, že by válku nebylo možné vyhrát, připravili "strategii odchodu". Dalším odhalením, které nová kniha přinesla, je informace, že CIA již delší dobu řídí afghánské polovojenské jednotky o 3000 mužích, známé jako Counterterrorism Pursuit Teams, které provádějí utajené mise v Pákistánu. Dále Woodward v knize píše, že Obama zachoval či ještě rozšířil čtrnáct příkazů pro zpravodajské služby, které vydal již bývalý prezident Bush a které upravují právní půdu pro tajné operace agentury CIA po celém světě. Woodward také cituje poznámky amerických tajných zpravodajských služeb o tom, že afghánskému prezidentu Hamídu Kárzáímu byla diagnostikována maniodepresivní porucha.
22/9/2010

VĚTŠINA AMERIČANŮ JE PROTI ÚTOKU NA ÍRÁN
V souvislosti s rostoucím napětím mezi Spojenými státy a Íránem proběhl v USA nový průzkum veřejného mínění, který ukázal, že většina Američanů nesouhlasí s vojenskou akcí proti Íránu a upřednostnila by na Středním východě neutrálnější americkou politiku. Podle Chicagské rady pro globální záležitosti (Chicago Council on Global Affairs) by méně než pětina Američanů podpořila vojenský útok na Írán, pokud by Irán pokračovalv jaderném programu. Dvě třetiny uvedly, že chtějí, aby vláda Spojených států zachovala v izraelsko-palestinském konfliktu neutrální stanovisko.
20/9/2010

VĚDCI VARUJÍ, ŽE REKORDNÍ TEPLOTY OHROŽUJÍ SVĚTOVÉ KORÁLOVÉ ÚTESY
Přestože v Evropě bylo chladnější léto, vědci varují, že rekordní teploty, které byly zaznamenány tento rok na většině zeměkoule, ohrožují korálové útesy. Podle zprávy, kterou přinesl deník New York Times, dochází v korálových útesech k jejich rozsáhlému vybělování či ztrátě zabarvení. Útesy ztrácí svou barvu jako poslední pokus o přežití při vyšších teplotách. K procesu vyblednutí útesů došlo v historii již jednou. V roce 1998, který byl zaznamenán jako nejteplejší rok, odumřelo kolem šestnácti procent korálů v mořských mělčinách. Podle odborníků by ztráta barvy mohla být předzvěstí dalšího kola mizení korálů, což by následně ohrozilo širší ekosystémy a rybářské oblasti, které zásobují jídlem miliony lidí.
 22/9/2010

AMERICKÝ ÚŘAD ZAKAZUJE PROPAGOVAT POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY JAKO GMO-FREE
Americký úřad, který má na starosti kvalitu potravin a léčiv (FDA), prosazuje vůči výrobcům potravin striktní politiku zákazu oznamovat, že jejich výrobky neobsahují geneticky modifikované suroviny. Reklama zdůrazňující, že výrobek neobsahuje geneticky modifikované suroviny, podobně jako reklama, která prohlašuje výrobek za vyhovující postupům organického zemědělství, vytváří podle současných předpisů ve Spojených státech nekalou soutěž vůči výrobcům potravin, kteří používají geneticky modifikované plodiny. Americká vládní politika se drží principu, že výrobci potravin by neměly mít povinnost odhalit, zda jejich výrobky obsahují geneticky modifikované suroviny. Společnosti, které nabízejí geneticky nemodifikované (GMO-free) potraviny potom tímto ohrožují jejich právo na diskrétnost. Podle deníku Washington Post poslala FDA "vlnu vynucovacích dopisů" společnostem, které propagují na svých etiketách GMO-free výrobky. Přední kritik současné politiky, kongresman Dennis Kucinich, prohlásil: "Toto ve mně vyvolává pochybnosti o tom, čí zájmy FDA hájí. Zcela jasně ochraňují průmysl a ne veřejnost."
20/9/2010

=============================================
Poznámka: Naše rubrika mezinárodních zpráv vám přináší souhrn zpráv programu DemocracyNow televizní stanice Pacifica. Videozáznamy těchto zpráv můžete shlédnout s pomocí programu RealPlayer. Vložte adresu http://www.democracynow.org/recent.pl do vyhledávače a vyberte si zprávy v angličtině podle data.
=============================================
    
INFORMACE:
Akt-info je alternativní zpravodajský servis. Poskytujeme informace, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích. Redaktoři jsou nezávislou skupinou novinářů a přátel. Akt-info je zcela neziskový projekt. Pokud jste členem organizace nebo neformální skupinou, aktivní v našich prioritních tématech (lidská práva, obrana skutečné demokracie, sociální spravedlnost a mírové řešení konfliktů), můžete prostřednictvím našeho servisu informovat širší veřejnost o vašich aktivitách. Vaše případné dotazy a připomínky můžete zasílat na: akt-info@seznam.cz.

ROZŠIŘUJTE INFORMACE DÁL:
Pošlete informaci o Akt-info svým kamarádům a dejte jim vědět, jak se mohou přihlásit. Zprávy z akt-info přinášíme jen jednou týdně a náš systém je zabezpečen, takže se nikdo nemusí obávat spamů. Přihlásit se může každý sám. Stačí jen poslat e-mail s předmětem "přihlásit" na adresu: akt-info@seznam.cz.

JAK POMOCI:
Všimli jste si, že běžná nebo "mainstreamová" média neinformují objektivně nebo dostatečně o tématech, která Vás zajímají? My také. Už Vás štve, že dostáváte jen politicky vhodné informace o světě kolem vás? Nás také. Potřebujeme překladatele z angličtiny do češtiny. Také potřebujeme české korektury. Vždy uvítáme zprávy z alternativních zdrojů. Pokud můžete pomoci, zkontaktujete nás na: akt-info@seznam.cz