Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Dost bylo kokotů

28. prosince 2010 v 19:50 |  Moje Maličkosti
Malé povídání o kokotech, nikoli však pro kokoty.

Ty spousty kokotů, které jsem znal,
Když léta plynula, mládí čas vzal -
Jak se mohlo cosi tak odporného,
Bez pozvání plést do štěstí mého?

Vypadá to jako kokot, chová se to jako kokot…Co to je?


Nikomu z nás se nechce věřit, že mohou existovat kokoti, které není možné napravit,
lidé, kteří ví, že jsou kokoti a jsou na to hrdí. Představte si, že jste se jednoho rána probudili a uvědomili si, že váš šéf je absolutní kokot. Kdybyste se jej vy, jeho nadřízení, rodina či přátelé snažili napravit - on už by zůstal kokot navždy. Jeho kokotismem by netrpěl on - dobře si totiž svoji situaci uvědomuje a umí s ní žít. Trpěli byste vy - a všichni, kteří s tím kokotem mají či budou mít cokoli společného.

Jak se pozná


Někteří zažijí rychlý start, když se narodí kokotským rodičům. Určité procento dětí z kokotských rodin časem pochopí, že měli z první ruky šanci poznat zoufalství a hrůzy oné strašlivé choroby. Tato je vždy produktem jednoho nebo několika traumat.

Proces zkokotování nastává, když rozežraný spratek s postupujícím věkem začne objevovat své kokotské vlohy.Kokotismus je choroba, která nahlodává nejzákladnější jádro lidské poctivosti a slušnosti. Prvními projevy jsou drobná, tichá a plouživá pokušení, pod jejichž vlivem se kokot začne domnívat, že na příklad poctivost, slušnost či soucit, jsou projevy lidské slabosti.
Nákaza kokotismu se rozvíjí nenápadnými a malichernými prohřešky. Občasná neškodná lež či drobonký podvůdek. Virus kokotismu se zpravidla brzy zmocní celé bytosti, pokud u jedince schází dostatek protikokotích protilátek, čímž je dostatek vnitřní síly a dostatečně silné svědomí.
Virus následně rychle napadá jeho hodnoty, charakter i chování a dokonale je rozloží.
Nemocný se začíná chovat agresivně, manipulativně, proradně, nepříjemně a nečestně.
Stává se kokotem.


Společnost místo aby na kokoty uvalila karanténu, je nezřídka obdivuje a odměňuje.
Stává se, že slušní lidé kokota volí do politických funkcí nebo naslouchají jeho kázáním v kostelích. To vše jen proto, že v povaze slušných lidí je reagovat spíše na potencionální slušnost v kokotovi, než na jeho kokotství. Například na politicích registrujeme raději jejich vize než jejich slizkost.

Kokoti vypadají úplně stejně jako všichni ostatní lidé. V případě kokotismu neexistují nepřehlédnutelné varovné příznaky. Obvykle netušíme, že je někdo kokot, dokud není příliš pozdě! Když kokota odhalíme, obvykle již napáchal spoustu špatností a přesunul se o dům dál.
Z kokotismu se v určitém okamžiku stává zhoubný návyk. Jeho podlost, krutost a vyčůranost se natolik rozšíří, že začne být pokládána za normální stav. V tomto stádiu již slušný člověk vyklízí pole a kokot triumfuje.


Místo aby se pomocí své inteligence učil ovládat vlastní reakce, propadá svému vrozenému hulvátství a sobectví a mimoděk se tak stává cílem, či spíše otrokem jiných kokotů.
Jakmile dojde na rozpoznání kokotů, musíme spoléhat jen sami na sebe.
Žádný nenosí na šatech vizitku ,,jsem kokot".
Typologie
Obyčejný

Chová hluboko ve svém nitru neporušené jádro lidské slušnosti a může být cíleným a trpělivým úsilím zachráněn.

Situační

Někteří mohou být docela slušnými lidmi, dokud si nesednou za volant.

Tyran


Jeho základním rysem je jeho neúnavné agresivní vystupování a typický nezájem o potřeby a zájmy těch, vůči kterým je uplatňováno. Záleží mu pouze na svých sobeckých zájmech.

Vševědoucí

Je arogantní až sprostý. Chová se zvlášť útočně, jakmile někdo zpochybní jeho nároky.
Cosi jej nutí, aby neustále dokazoval svoji převahu v každém oboru. Jeho taktikou je útok.
Útočí na vaše vzdělání, zkušenosti, minulost atd., a často se chová povýšeně.
Neuznává běžná pravidla a konvence.
Nesnažte se s ním soupeřit. Ignorujte jej.
Mezek

Musí mít vše pod kontrolou a nedá si pokoj, dokud se nestane absolutním diktátorem.
Je vstřícný a přátelský jen do chvíle, než dosáhne svého. Je nepřístupný jakékoli změně.
Účelově překrucuje slova, fakta i motivy. Nejhojněji je zastoupen ve státní byrokracii.
Naučte se mezka přesvědčit, že váš návrh je vlastně jeho osobní iniciativou.
Mezek pod vidinou prospěchu a díky své ješitnosti, udělá cokoli, jen aby se zviditelnil.
(Toto umění dokonale ovládají některé vdané ženy - přiučte se.)
Kňoural

Jde o malého ubrečeného spratka, kterému se nepodařilo vyrůst. Atakuje vaši lítost a pocit provinění. Pokud nedokážete vypnout své spouštěče lítosti a pocitů provinění, udělá si z vás onuci. Naučte se říci kňouralovi rozhodné ,,Ne".
Upír

Jeho ego je posedlé amokem. Vysaje vše a všechny kam přijde. Ve všem je nejlepší a rád určuje ostatním kritéria. Ke svému ukojení potřebuje stále víc a víc peněz, moci, slávy, uznání atd.
Udržujte si odstup. Nesoupeřte s ním a nesnažte se být v něčem lepšími.
Pokud jste donuceni s upírem soupeřit, buďte velmi pečlivý a každý svůj krok několikrát dobře zvažte a naplánujte.

Kazisvět

Je velmi žárlivý na úspěch druhých. Udělá cokoli, aby vám to pokazil.
Jediná obrana je zde neustálé chlácholení.
Hnidopich

Odborník na vyhledávání a nafukování maličkostí, a na vytváření problémů tam kde nejsou.
Je neustále podezíravý.
Pokuste se vyjádřit mu svoji spoluúčast a soustrast.
Pokud to nezabere - pošlete mu nekompromisní doprdelenku.
Slizoun

Ani za mák nemiluje pravdu a absolutně nerespektuje cizí schopnosti a zásluhy. S chutí pošpiní nevinného člověka. Při tomto počínání nezná zábrany.
Obrňte se proti jeho urážkám. Začněte určovat směr rozhovoru a nenechte si tuto pozici již vzít.
Až bude po všem, proveďte důkladnou tělesnou i duševní očistu.
Hnisavý

Pyskuje, pořvává, popichuje, podvádí a provokuje.
Rád se infiltruje do jakéhokoli protestního hnutí. Ke svému životu potřebuje problém, nikoli řešení. Pramálo mu záleží na ideálech, touží jen po akci. Miluje nenávist a k úplné spokojenosti mu postačuje, pokud se někde najde hrstka slušných lidí, kteří jeho rejdům propůjčí zdání věrohodnosti. Někteří fungují v rámci již zavedených institucí.
Nepřibližujte se k nim.
Oběť

Místo řešení svých problémů, se s nimi smiřuje. Povyšuje svůj ublíženecký pocit na cnost.
Honosí se statutem oběti, který jej v jeho očích opravňuje k vykořisťování a utlačování každého, kdo mu zkříží cestu.
V žádném případě na jeho sprostou hru nepřistupujte.

Zkažený

Miluje nevkus jenž je velmi oblíbený už proto, že dokáže šokovat. Díky masovosti je i lukrativním obchodem.
Systematicky se vyhýbejte nevkusu v TV, rozhlase a tisku. Učte se intenzivně vnímat dobrý vkus a v tomto duchu vést i potomstvo.
Parazit

Krade kdykoli má dojem, že mu to snadno projde. Bojí se však riskovat a tak své zlodějiny maskuje poctivou prací. Nejhojněji ve sféře obchodu a služeb.
Zvláštním a tím i nebezpečnějším poddruhem, je tzv. parazit se sociálním cítěním.
Ohání se hesly o rovnosti a požaduje nerovné zacházení.
Vtírá se do všech oblastí života společnosti, i do našich vzájemných vztahů.
Lidé pod jeho vlivem hloupnou a slepnou.
Nezbývá, než jejich hru prokouknout a zarazit.
Politicky korektní

Politická korektnost se jako plevel vtírá do stylu, jakým média prezentují zprávy a vedou rozhovory. Svobodné vyjadřování je z definice nekontrolované, tudíž potencionálně rasistické či sexistické. Ve jménu osobních svobod se dělají z lidí extrémisté, radikálové a podobně onálepkovaní. Nezapomeňte, že právě probíhá vymývání mozků vašim synům a dcerám.
U nás již k tomuto procesu došlo. Není však nezvratný.
S tímto intelektuálním barbarstvím se nesmíme smířit. Svoboda slova je příliš nebezpečná, než aby nám ji kokoti dovolili.
Nebo snad něco takového chcete?

Militant

Armádu považuje za svoji rodinu a bezmyšlenkovitě plní přání jiných kokotů.
Bez váhání likviduje každého, kdo nenosí stejnou uniformu. Lidský život má pro něho nulovou hodnotu, vyjma toho vlastního. Někteří jsou za své kokotství vyznamenáni či považováni za národní hrdiny. Často však jen in memoriam.
Zelený

Láká své stoupence prostřednictvím výhrůžek a pocitů viny.Straší nadcházejícím Armagedonem.
Proklíná každého, kdo jeho lžím nevěří. Jediné co dokáže, je parazitovat na naivních lidech s dobrými úmysly.Je abnormálně nafoukaný.
Ochrana životního prostředí je zlatým dolem pro posly špatných zpráv.
Nezbývá, než snížit hlasitost jejich ampliónů, abychom zaslechli hlas střízlivějších a rozumnějších ekologů.

Absolutní

Někteří kokoti najdou v podrazech a manipulování s ostatními lidmi takové zalíbení, že v sobě zadusí poslední plamínky obyčejné lidské slušnosti. Jestliže nezasáhne vůle Boží, lze očekávat, že zůstanou kokoty na věky.

Nebeský

Jediný kokot dokáže udržet 15 až 20 slušných lidí ve stavu neustálého zděšení a úzkosti.
Jakmile se jich nahromadí víc, propukne řetězová reakce. Škody jsou nevyčíslitelné.
Každý kokot vlastní nějaký zvláštní šestý smysl, jímž identifikují jiné spřízněné kokoty.
Navzájem si připravují scénu, na níž pak pořádají přehlídky svých ohavných způsobů, podrazáctví, parazitismu a sprosťáren.
Totální kokot


Jaký jiný jedinec může cíleně usilovat o fatální kokotinu, kdy neváhá užít všechny dostupné prostředky k záhubě vlastního druhu.
Desatero kokota
- Vítězit ve všem co činí
- Skrývat své skutečné záměry za relativní problémy
- Vytěsnit v sobě vzpomínku na časy, kdy snad náhodou vlastnil nějaké svědomí
- Nemůže-li někoho pokořit, alespoň mu zasviní trávník
- Kokot si zakládá na stylu a dojmu, nikoli na podstatě
- Je hrdý, když si vytváří nepřátele
- Kokot zásadně neplní své sliby
- Chamtivost nazývá sdílením (ty dáváš - já beru)
- Těší jej, že je kokot
- Umí s tím spokojeně žít

Spiknutí kokotů
Je vůbec šance je zastavit?


Aby toho nebylo málo, kokoti se proti nám spikli, ve snaze vytvořit totálně kokotskej svět.
Pro příklady není třeba chodit daleko. Stačí si některou neděli zapnout televizor, kdo jej ještě máte, a shlédnout některý z dílů pohádek Václava Moravce.
Hlavními strůjci jsou však diskrétní kokoti, kteří z pochopitelných důvodů nestojí o popularitu.
Jejich kokotské názory spousta lidí nevědomky přijala za své a díky této skutečnosti vznikl tzv. většinový názor.

Protože slušní lidé nedokáží uvěřit, že by kokoti byli schopni jednat tak křivě a nečestně, dopřávají jim skoro vždy všechny výhody na základě presumpce neviny.
Eskalace kokotismu nastala, když kokoti došli k poznání, že pokud budou spolupracovat, mohou napáchat více škody, než kdyby působili ve vzájemné izolaci - a nemýlili se.
Kokoti totiž zneužijí každou skulinku kterou jim ponecháme a obrátí ve svůj prospěch každou naši slabost. Proto musíme být zvlášť opatrní.


Nejsnazší cestou, je vyvolávat mezi nimi rozpory a sváry. Stejně jak to činí oni s námi, o čemž se každý může přesvědčit sám a vidět, jak úžasně spolehlivě tento prostý princip funguje.
Budeme-li mít dost štěstí, pak se ta ohromná masa zhroutí následkem sebedestrukce.
To nám umožní znovu se zhluboka svobodně nadechnout.
Jak se bránit

Nejprve si uvědomte, kdo je obětí kokota: Vy sami.


Největší chybou, které se v jednání s kokoty dopouštějí slušní lidé, je naše zoufalá touha uvěřit, že nás kokoti mají rádi a proto se nás nepokusí oklamat. Následkem toho jdeme kokotům znovu a znovu na ruku.

Proto si ze všeho nejdřív uvědomte, že máme-li co dočinění s kokoty, nesmíme se pochopitelně snížit na jejich úroveň. Současně však nesmíme dopustit, aby jim jejich kokotské triky procházely. Nikdy se nesnažte kokota napravit. Je totiž z jiného těsta a vy sami se pak stanete mrzutými a zmučenými nástroji jeho kokotismu. Nepřistupujte na jejich hru. Kokot vám s radostí vysvětlí pravidla, a jakmile se vám dostanou do krve, kokot tato pravidla změní - aniž by se vás obtěžoval upozornit. Někdy trvá léta, než si uvědomíte, co se stalo.
Nic si nevyčítejte. Kokoti si své chyby nikdy nepřipustí a z nezdarů vždy viní někoho jiného.
Buďto vás osobně nebo celou společnost.

Je proto vrcholně důležité, abychom si vždy, když máme co dočinění s kokotem, uchovali maximum základní lidské slušnosti, a abychom ji dokázali projevit navenek.
Jestliže vás kokot přeci jen vyvede z míry, snažte se vše obrátit v žert.


Podrazy, které na vás kokot vyzkouší, jestliže na něho nebudete hodní, budou velmi nebezpečné.
Bude-li kokot vašim sousedem, určitě najde způsob, jak vás udat za porušení nějakého předpisu.
Bude-li kokot vašim spolupracovníkem, určitě najde způsob, jak na vás svést zodpovědnost za jeho průšvihy.
Bude-li kokot vašim přítelem, určitě se mu podaří pošpinit vaši pověst u společných známých.
Bude-li kokot vašim manželem, zapomeňte na sex.
Bude-li se jako kokot chovat některá etnická skupina, nebude vám dovoleno hovořit o nich jako o kokotech, i kdyby z jejich chování bylo nad slunce jasnější, že kokoty jsou. To pro to, že jiní kokoti jim už připravili půdu a postarali se, aby o nich nebylo myslitelné hovořit jinak než jako o obětech vykořisťování.

Kokoti jsou nepřekonatelní co do věrohodnosti svého vzteku, šoku, zuřivosti nebo zloby, jen aby nás o minutu později dojali svým znepokojením, strachem a nevinnou bezmocí.
Slušní lidé by měli pochopit, že to vše je jen a pouze divadlo.
Divadlo bez finále, bez reprízy, bez přídavků.


Nezapomeňte, že s kokoty nemůžete bojovat tak, že se sami stanete kokotem.
Kokot má s kokotstvím vždy větší zkušenosti než vy a mohlo by se stát, že byste probudili latentního kokota ve vás. Pak byste se museli potýkat hned se dvěma kokoty najednou.


Nic nepřivede kokota k šílenství tak rychle, jako když je nucen držet se v mezích spravedlivé hry, jasných pravidel a cti. Nic nedokáže kokota lépe vykolejit, jako když jej mírnými slovy poníží slušný člověk. Když to na vás například bude zkoušet s autoritou, kterou nemá, zkuste mu jednoduše tuto skutečnost připomenout.
Svoji slušností je možné vítězit nad kokotismem.
I vy to můžete dokázat.


Ať se kokotismus vzal odkudkoli, stal se natolik nebezpečným fenoménem, že jej možno přirovnat k hrozbě nacismu v Německu 30. let.
Stojíme před jasnou volbou. Nastává válka za slušnost - válka s kokotismem.
Ještě je čas, rozhodný okamžik však právě nadchází.

Kéž nás Bůh chrání před všemi kokoty!


Video

Dost bylo kokotů
O některých druhých z nás.


http://spotter.tv/www/855413-dost-bylo-kokotu.htm#!anketa:
Kolik kokotů jste viděli za poslední týden?¨
A) 0
B) 0 - 3
C) 4 - 10
D) 10 a více

Jste ochotni vstoupit do třídně-právního sporu proti kolektivnímu kokotství světa?
¨
A) ANO

B) NE

C) NEVÍM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudební video

Ten dělá to a ten zas tohle
Legenda: Na vysvětlenou pro všechny, kdož přehlédli úvodní větičku.

Slovíčko kokot, vyskytující se v tomto článku, znamená diagnózu duševní poruchy, ve smyslu pokřiveného smýšlení jednotlivců i skupin.

Zdroj:

Trilogie -
Dost bylo kokotů
Kokoti jsou věční
Spiknutí kokotů
(MUDr Xavier Crement)
Vydalo: VOTOBIA 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Věnováno všem obětem kokotů
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 bob bob | E-mail | 30. října 2012 v 10:42 | Reagovat

naprosto výstižné

2 ruzenka ruzenka | E-mail | Web | 3. prosince 2014 v 13:24 | Reagovat

supr stranka vidte

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.