Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Leden 2011

NWO v praxi - Vodičský na Internete a Globálna Daň z Internetu

28. ledna 2011 v 20:37 Dokumenty
Obamův projev 22. 5. 2010 na vojenské akademii ve West Pointu: "Takže třetí věc, kterou musíme udělat, je stvořit mezinárodní pořádek, který může čelit výzvám naší generace." "Mezinárodní pořádek, který se snažíme stvořit, je takový pořádek, který může vyřešit problémy naší doby - tímto našim závazkem to však samo o sobě nekončí. Mezinárodní pořádek, který se snažíme stvořit, je takový pořádek, který může vyřešit problémy naší doby - násilný extremismus a různé formy vzpoury; může zastavit šíření jaderných zbraní a zajistit jaderné materiály; můžeme díky němu účinně vést boj se změnou klimatu a zajistit trvale udržitelný rozvoj na celém světě; můžeme pomáhat uživit jednotlivým zemím jejich obyvatelstvo i v péči o jejich nemocné; můžeme zabraňovat konfliktům a účinně léčit všechny s tím spojené rány." (Source: http://www.politico.com/politico44/.)
pstros
Podobným scénářům vytváření NWO se již mnozí patrioti, křesťané a dobří lidé snaží zabránit po stovky let. Síly NWO prosazují již klasicky pod pláštíkem hezkých slov o světovém míru a spolupráci mezi národy v rámci řešení nejrůznějších tzv. krizí ve skutečnosti posilování diktátu globálních institucí na úkor svobodných národů a Bohem garantovaných práv a svobod každého člověka, vytvářejí nové daně, uniformitu, snaží se vše zgleichschaltovat, zregulovat.
Americký patriot a křesťan Brandon Edwards, jenž pravidelně vydává své populární analytické zpravodaje ´Ramrod Report´, pak navrhuje z pozice občana USA také pro nás v Česku jasný ideový a politický boj s Agendou NWO: "Musíme proto odstranit pomocí legálních nástrojů z úřadu každého neústavního byrokrata. Nadále musí být garantovány svobodné volby s právem rozhodování většiny veřejnosti! Musí dojít ke kompletní demontáži 'Zbytnělé vlády' a k návratu vstříc základům zastupitelské demokracie naší ústavou vymezené republiky, založené na našich klasických základních principech a hodnotách - na našich nezadatelných právech! Je to naprosto nezbytné, abychom tak zabránili dalšímu a novému útlaku, mnohem většímu než byly diktátorské vlády, které již v minulosti působily v naší zemi, abychom znovu mohli být sami o sobě spravedlivě řízeni - abychom mohli obhajovat svá nezadatelná práva ... !" (Source: Comments of Brandon Edwards, 1. 4. 2010.)
***
A Nigel Farage se přidává se svou výzvou také: Elitáři na celém světě již po řadu měsíců "otevřeně přiznávají": NWO je tu. Nyní "hovoří o světové vládě" bez jakýchkoliv okolků. "Myslí si, že už to mají hotové." Ale opak je pravdou. "Desítky miliónů lidí" se "probouzejí" každý den a vidí, co se děje s jejich svobodami, s jejich daněmi, s jejich penězi, s jejich životem. Samozřejmě úředníci EU "jsou velmi šťastní z nového světa, který si tvoří k obrazu svému". Myslím si, že pokud to takhle bude dále pokračovat a nic se nezmění, tak "začne revoluce, jakmile si lidé uvědomí, že chtějí zpátky svou zemi". "Může to ještě trvat roky, ale nakonec se jim to jejich NWO zhroutí jako domeček z karet." A oni se již teď "bojí". "Velmi se toho bojí." Mé poselství pro lidi na celém světě je: "Za žádných okolností nehlasujte pro ty", "kteří podporují NWO" a "pamatujte: dobro vždy na konci zvítězí nad tyranií." "Lidé již nevěří té jejich politice." (Zdroj: Alex Jones Show, 27. 2. 2010.)
***
Glenn Beck se připojuje: Našim vzorem nesmí být NWO dle komunistické Číny. Předkládají nám nyní tuto zemi jako náš "nový model" hodný následování. Ne přátelé! "Odejděme od Maa, opusťme myšlenky o globální vládě." (Zdroj: Glenn Beck Show: 3. 3. 2010.)
***
Právě Glenn Beck by na závěr vzkázal všem lidem: Víte "já jsem první z naší rodiny, jenž se kdy pokusil vystudovat vysokou školu, ale po prvním semestru jsem zjistil, že na to nemám." Amerika a Česko však nestojí na nějakých titulech, nýbrž na schopnostech svých obyvatel. Dnes - v těchto ekonomických problémech - nemá smysl rozlišovat, jaký má kdo titul a zda by mohl nebo nemohl vykonávat danou práci. Nemá smysl rozlišovat politickou orientaci na levici nebo pravici, neboť dnes nastal "čas, kdy musíme všichni táhnout za jeden provaz." "Máme sice názorové rozdíly, ale musíme najít ty věci, které nás spojují." Nyní se ty "nejlepší světové mozky ptají: Co dělat? Co dělat?" "Obraťte se k Bohu a žijte!" "Každý má na tomto světě nějaký svůj důvod k tomu, aby zde byl." "Každý si může vybrat, jestli bude otrokem, nebo jestli se pevně opře o Mojžíšovu hůl a nabere nový kurs." Ikdyž se již v dnešní době zdá, že "charakter nic neznamená", "jakoby pouze peníze a sláva činily lidi šťastnými", tak přesto my ve svých srdcích věříme: není tomu tak. "Buďme dobrými a spravedlivými lidmi." Pak se naplní Boží slovo: "Stůjte při mně a já vás ochráním." "Tahle (americká i česká, pozn. autora) země bude výjimečná." "Je to Boží prst, který napsal americkou Deklaraci nezávislosti a Ústavu. Vskutku tohle je tedy Boží země, tohle jsou Boží práva." Musíme je "ochraňovat". "Řekněte každému, koho znáte, že tak dlouho, jak každý z nás bude hledat odpovědi na nynější otázky a bude se díky tomu stávat více a více zoufalý", pak se vždycky "podívejte vstříc Bohu a žijte!" Současná politická nebo obecně lidská "Arogance vede do temnoty." Na ní jsou "Sluneční paprsky" právě "tou nejlepší přirozenou desinfekcí." Řekněte všem lidem, že "nejsou nikdy sami, že tady není problém, se kterým bychom nedokázali společně pomoci." "Váš nebeský Otec vás miluje." "Včerejšek je pryč, zítřek již taky nemusí přijít." "Ale tak dlouho, jak ještě máme dnešek, tak dlouho ještě stále můžeme změnit svět." Uvědomte si: "Čím jsou" kolem vás lidé "více arogantní a násilničtí, tím se vás vlastně více bojí." Nebojte se. "Bůh žije a je vždy velmi osobní a miluje vás. Je tady vždycky, aby pomohl. Musíme se ovšem cvičit v tom, abychom ho slyšeli. Je to jako sval: čím více ho cvičíme, tím více se stává silnějším." (Zdroj: Slavnostní řeč Glenna Becka na Liberty University - http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University - z 15. května 2010, viz http://www.therightscoop.com/video-glenn-becks-liberty-university-commencement-address.)
***
President EU pan Van Rompuy plánuje podle agendy NWO prostřednictvím využití ekonomických krizí likvidaci národní ekonomické samostatnosti jednotlivých zemí. Nyní již se má přesně podle varování Patricka Buchanana bohatství transportovat výše a výše až k vytvoření celoplanetárního NWO.
***
Šéf financí amerického státu Kalifornie Michael Genest navrhuje: jednotlivé státy by se měly změnit na pouhá území se zvláštním statutem (regiony dle agendy EU) proto, aby mohly jednoduše vyřešit své finanční problémy a dostat patřičné peněžní injekce. (Zdroj: Glenn Beck Show, 18.11.2009.) Finta je ovšem podle Alexe Jonese v tom, že světové vlády ve shodě s agendou NWO "chtějí také zavést nové daně". Dané státy přijdou o svoji samostatnost a ještě to všechno zaplatí občané na daních. Dokonce se nyní tvrdí: prý je to moderní a světe div se "konzervativní" přístup proto, aby se "zaplatilo zahraničním bankám". Ale to přece "není náš dluh". "To je dluh vlády a nikoliv náš." (Zdroj: Alex Jones Show, 20.11.2009.)
***
Velký a těžko kontrolovatelný bod představuje pro progresivce samozřejmě svobodný internet. Neustále se snaží pod vlivem agendy NWO na jedné straně pozitivně šířit přístup k internetu, nicméně na druhé straně omezují svobodu slova pod tzv. hrozbami terorismu. Ve skutečnosti nejde o nějakou ochranu proti kyber útokům, které si navíc sami simulují, nýbrž jde hlavně o propagandu a cenzuru. Pod pláštíkem šíření tzv. svobodného internetu se na webech totiž mají v budoucnu povolit jen některé informace. Přístup k těm ostatním se zablokuje nebo omezí. Pod hrozbou nejrůznějšího ´sporného´ chování online budou pak daní uživatelé s jinými názory než mají síly NWO perzekuováni. Internet je tedy všude, ale budou na něm dostupné pouze povolené informace, pomáhající samozřejmě v propagaci NWO. V neposlední řadě je již dnes internet rájem pro činnost každého zpravodajce nebo NWO kontrolora svobodných občanů.
Prosím analyzujme situaci přesně podle toho, jak to výše řekl pan doc. Šebek o čtení fakt z kontextů. Pak pochopíme mj. Obamův záměr, když navrhl zavedení starého totalitního ideálu o postihování tzv. "Precrime", tedy pouze myšlenky na nějakou trestnou činnost ještě vůbec před tím, než se daný čin mohl uskutečnit. Podobná legislativa představuje ráj každého totalitáře - především na internetu. Americký president doslova chce: postihovat svobodné voliče za ´zločiny´, "které ještě nespáchali". (Zdroj: JONES, Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA, Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.)
***
Pokud tedy budeme číst mezi řádky projev Hillary Clintonové z 21. ledna 2010 na konferenci o svobodě internetu, pak pochopíme, že podle ní se vytvářejí nové železné opony: nyní s názvem "internetové opony". Nicméně paní Clintonová jde dál. Říká: pro nás je "internet to samé, co zelená revoluce." My však víme o "temných záměrech" některých uživatelů internetu, o jejich "úkladech"; známe dobře tyto "extrémisty", kteří "narušují", co se dá; "musíme bojovat proti těm, kteří zneužívají internet", proti "těmto manipulátorům online"; povedeme proti takovým útokům "koordinovanou odpověď" ve spolupráci stát + soukromý + občanský sektor; zamezíme "kybernetické zločinnosti" a "zdvojnásobíme naše úsilí"; půjde o novou "celosvětově-bezpečnostní a kybernetickou agendu" (NWO); internet bude již napříště využíván pouze pro "dobro společnosti". (Zdroj: FOX News Live Stream, 21.1.2010.) Přátelé, trochu by vás tedy všechny měl jímat při těchto slovech paní Clintonové strach. Nepatříte také náhodou k potenciálním extrémistům s "jinými názory" než jsou ty oficiálně povolené? Samozřejmě manželka od pana Billa Clintona vyjadřovala také celou řadu velmi pozitivních myšlenek o svobodě internetu, ovšem jak již bylo řečeno: tyto proslovy je třeba číst mezi řádky, obzvláště při znalosti agendy a dalších kroků NWO.
Dne 16. února 2010 proběhlo v USA vojensko-bezpečnostní cvičení mj. za ´nucené spolupráce´ nevinné veřejnosti. Šlo o pokus o kybernetický útok a simulaci internetové války. Získané poznatky se mají vyhodnotit. Budou sloužit pro další rozvoj strategických her v kyberprostoru. Cílem této simulace za účasti významných postav americké politiky měla být příprava na skutečný útok. Zajímavou shodou náhod (kdo ještě na nějaké náhody věří, když jde o bezpečnostní otázky, že) pronikla na veřejnost 15.2.2010, tedy jen pár hodin před začátkem výše uvedená simulace, tato zpráva: "Tým bezpečnostních expertů ministerstva obrany a brněnské Masarykovy univerzity narazil na dosud neznámou a celosvětově rozprostřenou síť zařízení, takzvaný botnet, který byl účelově a skrytě napaden nebezpečnými viry. Síť, která napadá zařízení sloužící k připojení k internetu, je podle ministerstva zřejmě připravena k hromadnému útoku. Čeští odborníci ji pojmenovali Chuck Norris podle známého amerického herce. Pravděpodobně se jedná o velmi nebezpečnou kybernetickou hrozbu, jejímž cílem se staly modemy v domácnostech a malých firmách. "Útočníci využili skutečnosti, že na rozdíl od osobních počítačů nemají tato zařízení antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená hesla a jsou připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty uživatelů, která přes tato zařízení protečou," sdělila mluvčí ministerstva obrany Lucie Kubovičová. Hrozí tak, že se hackeři dostanou třeba k přístupovým údajům k bankovním účtům, e-mailovým schránkám nebo sociálním sítím. Internetová komunikace uživatelů je totiž přesměrována na předem připravené servery, které data uživatelů odposlouchávají." (Zdroj:http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21865&s=newsletter.)
***
Čeští armádní experti spolupracující běžně s Pentagonem a s dalšími americkými bezpečnostními složkami pojmenovali danou síť po známém konzervativci, křesťanovi a bojovníkovi proti NWO. Opět náhoda? Otázkou samozřejmě je, jak dalece lze tyto neustálé hry prováděné často za nedobrovolné spoluúčasti občanů ještě tolerovat (viz slovenský případ výše). Jak dalece si lze pohrávat s našimi životy a co se stane, když opět "soudruzi udělají někde chybu", nebo když se hra změní v realitu. (Zdroj: http://www.infowars.com/insiders-neocons-plan-simulated-cyber-attack.)
***
Itálie plánuje cenzuru části běžně vkládaných dat na internet a jejich schvalování pomocí státních úředníků podle agendy NWO a EU
***
FBI chce po poskytovatelích internetového připojení, aby povinně shromažďovali data o svých zákaznících, o každém svobodném občanovi, doslova každý klik jeho myši, každou jím navštívenou webovou stránku a to minimálně po dva roky:
***
Podobně v Česku se pan Kocáb pokusil realizovat progresivní program ve shodě s výše citovanou agendou NWO paní Clintonové. Zavedl velmi nebezpečnou aplikaci tzv. "červené tlačítko", která se sice tváří jako ochrana nebohých dětí, nicméně ve skutečnosti jde po vzoru totalitních států o vyzvu ke vzájemnému špehování, k potlačování svobody slova a vyjadřování na internetu. Naštěstí například čeští Svobodní Petra se proti tomuto projektu rázně postavili. Česká republika tak má v této straně organizované zastání pro všechny hodné lidi vůči zlé agendě NWO: "Svobodní odmítají, aby stát využíval své autority a peněz daňových poplatníků a prosazoval systém tzv. "červeného tlačítka", které představil ministr Kocáb a které dotuje Úřad vlády prostřednictvím Kocábova ministerstva. /.../ Systém se tváří jako anonymní bezpečnostní opatření, ve skutečnosti odesílá historii návštěv uživatelů internetu soukromé společnosti, která žije z peněz daňových poplatníků. "Akce připomíná Orwellova Velkého bratra. Začíná to nenápadně dobrovolným nahlašováním xenofobie, může to končit stíháním politicky nekorektních názorů. Akci je třeba odvolat, peníze daňových poplatníků vrátit a Kocábovo ministerstvo jednou pro vždy zrušit.", uvedl Petr Mach, předseda Svobodných." (Zdroj: http://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/787-svobodni-kocabovo-cervene-tlacitko-zavani-velkym-bratrem.)
***
Firmy napojené na NWO a podporované některými médii chtějí zavést tzv. "řidičské průkazy na internet". Nikdo by bez tohoto oprávnění například nemohl psát svobodný blog nebo komentovat v online diskusích. Každý uživatel internetu by musel být přesně identifikovatelný. Tak by se do budoucna např. zabránilo vzniku nějaké další "Climate Gate". Jedná se o super totalitní návrh. Vždyť i komunisté v Číně si uvědomili přílišnou drakoničnost tohoto opatření a nakonec od něj sami zatím ustoupili. Nyní se jej lidé napojení na NWO agendu pokoušejí zavést v naší civilizaci.
***
Světová zdravotnická organizace WHO chce zavést novou globální daň z internetu, z každé online bankovní operace aj
***
Německo zavedlo elektronický systém evidence zaměstnanců podobný "otrockým známkám" . Od prvního ledna 2010 se musí povinně každý zaměstnanec hlásit a měsíčně aktualizovat své údaje v systému ELENA:
***
Policejní složky v Británii chtějí monitorovat své občany pomocí vojenských bezpilotních letounů, které se používají proti teroristům v Afghánistánu:
***
Cass Sunstein, Obamův car pro informace a regulaci, požaduje infiltraci všech politických oponentů, politických skupin a jejich likvidaci za použití bezpečnostních složek, nových státních nebo též civilních zaměstnanců. Velmi se to celé podobá činnosti komunistů např. v letech 1945-1948 v Československu, když bylo tzv. zapotřebí rozložit politickou opozici. Sustain navrhuje všechny metody od infiltrace až pod vytváření umělého násilí a zločinů. Státní bezpečnostní složky a státní finance tak mají být použity v politickém boji nikoliv např. proti dealerům drog, překupníkům se ženami, proti vrahům, ale na běžné občany, kteří prostě nesdílí názory pana Obamy a jeho vlády. Má tak být zabráněno volební prohře Obamova týmu.
***
Odebírání DNA dětem bez souhlasů rodičů a uchovávání vzorků v centrálních databázích mj. pro účely experimentů
***
NWO agenda a její lidé neustále testují reakce veřejnosti na možné zavedení euthanasie, zatímco elitáři hledají za použití nejmodernějších prostředků cestu pro sebe a své rodiny k dlouhověkosti, k maximalizaci svého vlastního přežití.
(kráceno)

Zdroj:

http://www.aiall.org/modules.php?name=News&file=article&sid=663


WikiLeaks: Megaúnik na Objednávku?

28. ledna 2011 v 20:28 Dokumenty
Uniklé tajné depeše na serveru WikiLeaks poškozují USA jen zdánlivě. Ve skutečnosti uniklo přesně to, co se Američanům hodí. Nejen proto si řada lidí začíná myslet, že to byl únik řízený.
nal.1
Při vzrušené mediální debatě o únicích depeší a následném honu na hlavního představitele WikiLeaks Juliana Assange se ve sdělovacích prostředcích hlavního proudu veškerá diskuse scvrkává na pouhý spor o to, zda je Assange hrdinou či naopak zlosynem. Na nezávislých zpravodajských portálech ale probíhá debata o poznání hlubší a zajímavější. Jde skutečně o nečekaný únik (a tedy mistrovský kousek hackerů), nebo jen o další rafinovanou manipulaci veřejným míněním, psychologickou operaci umně rozehranou americkými tajnými službami?
Dříve než takovou myšlenku zavrhneme jako příliš bláznivou, zkusme se nad ní alespoň zamyslet. Cui bono?
Američané se tváří, jak tvrdě je aféra poškodila. Ale je tomu skutečně tak? Veškeré "úniky" se totiž týkají zemí, ve kterých mají Američané své konkrétní zájmy, či zemí do určité míry USA nepřátelských. Nedozvíme se nic kritického na adresu americké vlády samotné nebo jejích spojenců (Izrael), zato zesměšněny jsou ty země a jejich představitelé, které jsou už dlouho na americké mušce (Írán, Severní Korea, Jemen, Rusko, Čína, Pákistán). Ani urážlivé slovní charakteristiky některých politiků či státníků (Putin, Medveděv, Merkelová, Berlusconi) nejsou pro USA nijak kompromitující - jejich výsledkem je pouze to, že všem zmíněným i celému světu ukázaly, co si o nich Washington myslí, což by po oficiální linii nikdy možné nebylo.
I přes velký mediální humbuk také depeše nezveřejňují vlastně nic překvapivého či nového. Z hlediska geopolitiky ale hlásají přesně to (a nic více), co se nyní Spojeným státům hodí a v co chtějí, aby svět věřil: například to, že je Saudi prosí, aby zastavily Írán, nebo - co se Česka týče - že jsou Američané naštvaní na Omnipol, protože jim vždy vyfoukne zbrojní zakázky.
Pečlivý výběr zpráv tak USA kompromituje jen naoko - ve skutečnosti vlastně působí jako šikovná PR kampaň pro mnohé politické kroky, ke kterým se USA v budoucnu chystají - například bombardování Íránu. Lepší způsob, jak světu dát neoficiálně najevo svůj názor snad nikdo vymyslet nemohl.
Prapodivné je i chování serveru, který se prezentuje jako protivládní, ale proti vší logice poskytl ještě před zveřejněním veškerou diplomatickou korespondenci těm nejvíce provládním médiím (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel) i s doporučením, aby ze záplavy kradené pošty vybrala to, co se jim jeví jako důležité. Sám Assange prý neměl čas materiál procházet. Bez zajímavosti není ani to, že zmíněný list NYT pověřil redigováním svěřených depeší Davida E. Sangera, mimo jiné člena Rockefellerovy Council on Foreign Relations či Aspenského institutu (který by tak rád do Prahy dotáhl český ministr Karel Schwarzenberg).
Proto mnozí protivládní aktivisté či skutečně nezávislí hackeři naznačují, že WikiLeaks je výtvorem CIA a Australan Assange pouhým agentem provokatérem, jehož nynější trable a takřka hollywoodsky zrežírované pronásledování má pouze utvrdit potřebný mediální obraz psance a vyvrátit případné pochybnosti o pozadí celé aféry.
I pohled na složení rady WikiLeaks vzbuzuje podezření, že proklamovaná protivládnost je spíše předstíraná. Podle investigativního novináře Wayne Madsona do ní totiž poněkud překvapivě patří i přední čínští disidenti, jako například Wan Dan, který získal (podobně jako český ministr obrany Alexandr Vondra) cenu demokracie od National Endowment for Democracy (NED), zakladatel Čínské demokratické strany Wang Youcai, ředitel čínských internetových projektů na kalifornské univerzitě v Berkeley, protibetský aktivista a komentátor sorosovského Radio Free Asia Xiao Oiang a mnozí další.
Jako každá větší psychologická operace sleduje ale nejspíše i tato více různých cílů. Tím nejpodstatnějším může být vytvoření dostatečně odstrašujícího případu, který by ospravedlnil dlouho připravovanou cenzuru internetu, s jejímž zavedením se už čeká jen na potřebnou záminku.
A přesně k podobným úvahám aféra WikiLeaks zatím směřuje. Slova o Assangově vlastizradě, terorismu či ohrožení amerických bezpečnostních zájmů se tak dají číst jako předehra k radikálnímu zásahu proti dosud svobodným internetovým médiím, aby se tak v budoucnu nic podobného nemohlo opakovat.
Zda je tato úvaha správná, zjistíme nejspíše už velmi brzy, protože podobná legislativa regulující internet a dávající USA právo v případě nebezpečí "vypnout internet" už leží na stolech politiků.

Spojené státy podporují arabské diktátory, zároveň pokrytecky mluví o podpoře demokracii

28. ledna 2011 v 20:23 Dokumenty
Od roku 1979 poskytovaly USA Egyptu vojenskou pomoc ve výši 1,3 miliardy dolarů, druhou nejvyšší po Izraeli. Ve zprávě z roku 2009 Ahmed El-Naggar z Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, významného Egyptského think-tanku, řekl, že pomoc není určena k tomu, aby posílila vojenskou sílu Egypta proti jakékoli vnější hrozbě, protože by to bylo v rozporu s deklarovaným cílem zahraniční politiky USA zajistit bezpečnost Izraele a zajištění vojenské převahy Izraele nad jeho arabskými sousedy, včetně Egypta. Naopak, tato pomoc je určena hlavně posílení domácí bezpečnosti režimu a jeho schopnosti konfrontovat populární hnutí. (pozn. není divu, že  policistů nasazených v Káhiře bylo více než protestujících!)
usa kiler
Zdroj:

Průzkum: 89,5% Němců nevěří oficiálnímu vysvětlení událostí 11. Září 2001

28. ledna 2011 v 20:21 Dokumenty
Podle průzkumu Emnid-Institut, jedné z největších agentur pro průzkum veřejného mínění v Německu, skoro 90 procent Němci nevěří oficiálnímu vysvětlení americké vlády událostí 11. září 2001. Průzkum zadal německý časopis Welt der Wunder (Svět divů). Kromě toho že ukázal, že 89,8% lidí nevěří oficiálnímu vysvětlení 9/11, průzkum také ukázal, že 73,7% Němců věří, že vražda Kennedyho byla konspirací, a skoro 80% věří, že CIA provádí v Německu tajné operace. Průzkumy ukazují rapidní nárůst skepticismu v posledních letech nejen v Německu, ale i USA a jinde.
pruzkum
"Skoro 40 procent německých občanů věří, že existuje tajná světová vláda. Ještě víc jich považuje německou vládu za zločinnou - a každý druhý je přesvědčený o tom, že jsme systematicky sledováni."
"Skoro 90 procent Němců je přesvědčeno o tom, že americká vláda zamlčuje celou pravdu o útocích 11. září 2001, dvě třetiny považuje spolkovou vládu za poddajnou."
"Toto jsou výsledky průzkumu reprezentativního vzorku společnosti, který provedl Emnid-Institut mezi 1005 muži a ženami ve věku od 14 let - exkluzivně na zakázku Welt der Wunder."

Zdroj:

Konec světa v roce 2012 nebude

28. ledna 2011 v 20:20 Dokumenty
Určitě jste již slyšeli o konci světa v roce 2012. A nejspíš jste z toho zděšeni. Věřtě, že nejte sami. Na zimní slunovrat 21. prosince 2012 má totiž skončit velká perioda Mayského kalednáře a sami Mayové na tento okamžik předpovídali "očištění" civilizace. Bohužel mnoho konspirátorů toto "očištění" bere jako konec světa tak, jak jej známe. A tyto zvěsti vedou k obecné panice mezi lidmi. Nemálo tomu nahrává i film amerického režiséra německého původu Rolanda Emmericha s příznačně stručným názvem 2012. Vytvořili jsme proto pro vás tuto speciální stránku, kde je většina faktů kolem apokalypsy v roce 2012 uvedena na pravou míru.
Nejčastěji zmiňované katastrofické scénáře

Níže najdete odkazy na třídílný článek zachycující základní nedostatky konspiračních teorií týkajících se konce světa v roce 2012. Tento seriálový článek se snaží uvést na pravou míru tři nejčastěji zmiňované katastrofické scénáře spějící k zániku civilizace v roce 2012. Mezi všemi teoriemi kolují především zvěsti o hromadné konjunkci planet Sluneční soustavy vedoucí k roztrhání Země, o srážce Země se záhadnou Planetou X nebo o apokalyptické sluneční erupci. Jak je to doopravdy?
1. díl - Roztrhá nás mimořádná konjunkce? (autor Petr Horálek)
2. díl - Srazíme se s planetou Nibiru? (autor Petr Scheirich)
3. díl - Sežehne nás Slunce? (autor Michal Švanda)

2012 v médiích
Středa 15. září 2010; Bc. Leoš Kyša: Konec světa. Už zase? (záznam přednášky Českého klubu skeptků Sisyfos; formát mp3)

K jednotlivým "problémům" poněkud podrobněji

1. Kdy vlastně končí Mayský kalendář?

Spojení konce Mayského kalendáře s rokem 2012 je od základu poměrně nejisté. Problémem je hlavně jeho přiřazení k gregoriánskému kalendáři, který dnes používáme. Pro datování mayského kalendáře je velice výhodné použít tzv. Juliánské datum (JD), což je v astronomii běžné kontinuální počítání jednotlivých dní od zvoleného počátku (ten odpovídá 1. lednu roku 4713 př. n. l.). Jeho vztah k moderním kalendářům je dán poměrně jednoduchým algoritmem. Na první pohled by se mohlo zdát jednoduché přiřadit vzájemně data v obou kalendářích - stačí najít v obou zaznamenané nějaké jednoznačné datum (ať už se jedná o historickou událost nebo jedinečný astronomický úkaz) a problém je vyřešen. Bohužel tomu tak není. Ne všechny symboly v mayském kalendáři byly jednoznačně rozluštěny, a historických událostí známých současně oběma civilizacím je pomálu (všechny spadají do poměrně krátkého období po obsazení Yucatánu Španěly). Navíc astronomické úkazy, které se v Drážďanském kodexu vyskytují (maximální elongace, konjunkce, oposice, heliakální východy/západy planet, sluneční a měsíční zatmění apod.) mají většinou poměrně krátkou periodicitu opakování a najdeme jich tam proto velké množství. To vše vede k nejednoznačnostem v přiřazení obou kalendářů, v závislosti na výběru použitých událostí. Není proto divu, že v dnešní době existuje více než 50 různých publikovaných hodnot tzv. korelační konstanty τ (tj. rozdílu mezi Juliánským datem a počtem dní mayského Dlouhého počtu τ = JD - MD). Korelační konstanta je tedy vlastně juliánské datum počátku mayského kalendáře. Přičtením korelační konstanty k Dlouhému počtu Mayského kalendáře získáme datum konce kalendáře, údajného konce světa. Problém je, že samotná korelační konstanta není přesně spočtena a u mnoha autorů se liší až ve stovkách let! Existuje tedy několik dat konce Mayského kalendáře, račte si sami vybrat:

Tabulka 1. Datum konce mayského kalendáře podle různých korelačních konstant spočtených různými autory vědeckých publikacíAutor τ (dní) JD konce kalendáře Greg. datum konce kalendáře
Bowditch 394483 2266483 26. 4. 1493
Willson 438906 2310906 11.12. 1614
Spinden 489384 2361384 23. 2. 1753
GMT 584283 2456283 21.12. 2012
Böhm & Böhm 622261 2494261 14.12. 2116
Kreichgauer 626927 2498927 23. 9. 2129
Wells & Fuls 660208 2532208 6.11. 2220
Hochleitner 674265 2546265 3. 5. 2259
Verbelen 739615 2611615 4. 4. 2438
Vollemaere 774080 2646080 14. 8. 2532


Podrobné informace a další souvislosti se dozvíte v článku Ing. Jana Vondráka, DrSc. s názvem Mayský kalendář a rok 2012, z něhož byl výše uvedený text s tabulkou převzat.

2. Slunce opravdu bouří... jako už milióny let předtím

V souvislosti s narůstající sluneční aktivitou vyšly kolem 18. června 2010 na několika serverech (Novinky.cz, Idnes.cz, Aktualne.cz) články, které informovaly o extrémní magnetické superbouři při maximu aktivity v roce 2013. Bohužel informace v článcích byly způli nejspíše špatným překladem původního zdroje a způli nesprávným pochopením velmi zavádějící. Vše na pravou uvádí ve svém článku Slunce v roce 2013 lidstvo na měsíce neochromí sluneční fyzik Mgr. Michal Švanda, Ph. D.

3. Nibiru se blíží... A kde je?

"Záhadná" Planeta X nebo Nemesis/Nibiru/Eris/Marduk je mýtus, který patří mezi nejvděčnější témata především autorů konspiračních knih. Ti tvrdí, že astronomové tají existenci Nibiru už několik desítek let a samozřejmě jim v tom napomáhají složky vlád nejmocnějších zemí. To samo o sobě je tak silný argument, že vyvracet jej by zabralo dlouhá léta. Hlavně kvůli platnosti přísloví, že "Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde". Obecná potíž u planety Nibiru je, že existuje tolik různých teorií popisujících její dráhové i fyzické vlastnosti, že lze jen těžko vybrat (a vyvrátit) tu "pravou".

Budeme tedy vycházet ze zatím nejrozšířenějšího modelu: planeta o velikosti mnohonásobně větší jak Jupiter se pohybuje po velmi protáhlé eliptické dráze s periodou oběhu T = 3600 let. Dráha je vůči rovině ekliptiky kolmá, ale hlavní osa elipsy leží na ekliptice (rovině, na níž leží zemská dráha a dráhy ostatních planet Sluneční soustavy jsou od ní jen mírně v řádech obloukových stupňů odkloněny). Její perihelium (bod dráhy nejblíže ke Slunci) leží někde ve vdálenosti Země, tj. cca 1 AU (asi 149.6 milionů km). Podle neověřeného zdroje by měla být Nibiru ve vzdálenosti 60-66 AU od Slunce (srpen 2010). Pak by ale (když pomineme kardinální nesmysly týkající se pozadí "objevu" Planety X) podle 3. Keplerova zákona a Keplerovy pohybové rovnice zdaleka nemohla "stihnout" Zemi zasáhnout v roce 2012, ale v roce 2050 ± 3 roky. Navíc, pokud by měla přísluním projít v roce 2012, byla by v této době (září 2010) už pozorovatelná pouhýma očima. Podrobnosti připravil Mgr. Miroslav Šulc ve svém článku Planeta X a fenomén 2012 nebo ve dvoudílném článku Planeta X a pomatená webová zpráva (díl první, díl druhý).

Pokud si rok udajného průchodu Nibiru přísluním (též období srážky se Zemí) porovnáte s tabulkou uvedenou výše, dojdete k závěru, že údajná apokalypsa s ní spojená se přinejmenším s koncem Mayského kalendáře vůbec neshoduje.

4. Věřte, neveřte...

Pokud i po přečtení všech protiargumentů přeci jen věříte, že konec světa nastane, pak je nám líto. V tom případě nezbývá nic jiného než konstatovat, že do konce světa zbývá 697 dní.

zdroj: http://dolezite.sk/Konec_sveta_v_roce_2012_nebude_140.html


Konkurenceschopnost České republiky v Novém světovém řádu

28. ledna 2011 v 20:19 Dokumenty
Velmi vážně jsme poškodili prosperitu naší země plněním nesmyslných cílů EU, včetně podpory obnovitelných zdrojů.
Účet za fotovoltaické panely se vyšplhal na téměř 1000 miliard korun (100 000 Kč na občana). Za podporu biopaliv platíme ročně 10 miliard korun a stali jsme se tak sponzory genocidy miliónů hladovějících lidí na této planetě.
Zapojili jsme se do přerozdělování prostřednictvím fondů EU, což není nic jiného než systematické rozkrádání peněz českých a německých daňových poplatníků. Nedávno bylo zveřejněno, že se během procesu přerozdělování dotací ztratí až 90 procent financí. EU již patnáctým rokem není schopna předložit svoje účetnictví.
Míra přerozdělování fatálně roste. Pseudopravicové strany ODS a TOP 09, které slíbily zastavit zadlužování a nezvyšovat daně, nám plánují zvýšení DPH na 19 procent a efektivně se nás prostřednictvím laxních reforem chystají nechat zbankrotovat. Výdaje státu na splácení dluhu již tento rok překročily veškeré náklady na českou armádu a během pár let překročí i náklady na celé školství.
Místo toho, abychom diskutovali o tom, jak co nejrychleji vystoupit z EU a vstoupit do EFTA, tak se bavíme o tom, jestli přijmeme nebo nepřijmeme bankrotující euro.
Udělali jsme fatální logickou chybu, když se naším cílem stala prosperita, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Místo toho, abychom se zaměřili na dosažení  větší ekonomické svobody a pochopili, že prosperita a konkurenceschopnost jsou jenom produkty ekonomické svobody.
A nyní nám s velkou slávou předkládáte strategii EU 2020, což není nic jiného, než jenom další nesmyslná budovatelská desetiletka, která je odsouzena k naprostému selhání podobně, jako před deseti lety "Lisabonská strategie".
Jak dlouho si myslíte, že to s Vámi a s EU ještě lidi vydrží?
fak. the nwo
Zdroj:

Několik důvodů, proč se bát globální vlády

28. ledna 2011 v 20:17 Dokumenty
Tradičním zvykem úzkého intelektuálního proudu u nás i ve světě je předkládat prostřednictvím médií účelovou argumentaci ve prospěch záměru nastolit celosvětovou vládu. Velmi dovedně každý den prostřednictvím médií tak tito intelektuálové masírují postoj společnosti k vlastním svobodám a právům, aby proces globální integrace byl přijat bez výrazných komplikací a zástupci lidu nastolený nový řád mohl pak být sofistikovaně prohlašován za demokraticky zvolený. Jak z nadpisu článku vyplývá, nejsem příznivcem této ideje a proto jsem se rozhodl oponovat tomuto volání po novém uspořádání světa sepsáním pár protiargumentů.
Není správné povyšovat jeden řád, jednu pravdu nad ostatní
Je možné, že bude fungovat jeden univerzální řád pro všechny civilizace na zemi? Globalisté tvrdí, že ano. Že existují řešení, jak věky trvající konflikt civilizací s úspěchem zvládnout. A že klíčovým nástrojem proto bude jedna globální očividně politicko-militantní uzda, jedno mocenské centrum, jedna celosvětová vláda.  Já se ale ptám, jakými argumenty a jakým jediným zdárným příkladem mohou globalisté předpoklad řádně fungujícího celosvětového vládnutí podepřít. Ptám se, protože argumentů proti máme průřezem nám známé historie lidstva skutečně velké množství. A pro konkrétní příklady nemusíme chodit zrovna daleko.
Na Sovětském svazu, který bychom mohli s trochou fantazie skutečně považovat za určitý model globálního vládnutí, můžeme zřetelně vidět, jak centralizované nadnárodní rozhodování v praxi na jednotlivé národy dopadalo, a jak taky tento řád díky tomu dopadl. Vzpomeňme si na všechny ty tragické, nekončící separatistické konflikty v Čečeňsku, Ingušsku nebo například v Dagestánu. Vzpomeňme i na naši vlastní, byť nenásilnou, snahu vymanit se z vlivu nadnárodního společenského řádu.
Vždyť přece každý národ a kultura, mající originální pohled na svět, si chce přirozeně žít podle vlastních hodnot a pravidel, podle vlastního řádu. Musíme si znova připomínat všechny oběti, které jsme museli spolu s ostatními národy opakovaně a nedobrovolně přinášet, aby umělá říše s jednou centrální mocenskou silou mohla zdárně fungovat? Copak ty útrapy a nesvobody chceme prožívat znovu? Copak máme nějaké skutečné záruky, že tentokráte by byl podobný nadnárodní či nadkontinentální řád jiný než kterýkoli jiný nám známy z minulosti?
Naše svobody jsou mnohem cennější než naivní multikulturní utopie
Kdyby se nakonec opravdu podařila uskutečnit idea globalistů, vytvořilo se jedno nadnárodního mocenského centrum pro celou planetu a úzká skupina oligarchů se dostala k moci, jaká opatření by se musela zavést, aby se nový společenský řád nerozpadl? Na tuto klíčovou otázku existuje jedna alarmující, ale jasná odpověď. Klíčem k uchování moci vždy byla a bude kontrola společnosti, která se prováděla regulací různých práv a svobod.
Velmi výstražné jsou v tomto kontextu výroky nejvlivnějších politických představitelů, které novinář Adam B. Bartoš bystře zaznamenal a otiskl ve svém článku pro Newsletter CEPu (Centra pro ekonomiku a politku). Dovolím si jej citovat:
"Evropský "prezident" Herman van Rompuy v listopadovém projevu k 21. výročí pádu berlínské zdi vyhlásil konec národních států a euroskepticismus označil za nové nebezpečí a jeho představitele za nepřátele. Americký prezident Barack Obama jen o pár dní později v projevu v indické Bombaji nazval zase nepřáteli ty, kteří nepodporují globalizaci a otevřenou jednotnou světovou ekonomiku."
Nemusíme být příliš bystří, abychom si uvědomili, co pro svobodu a právo tyto výroky znamenají. V okamžiku, kdy vrcholní představitelé demokratické moci označili názory svých ideových oponentů za nepřátelské, znásilnili tím princip demokracie a zneuctili odkaz svobody, který se zavázali přijetím své funkce střežit. Přestali tak reprezentovat svobodnou společnost a otevřeně se vykreslili jako propagátoři nedemokratického systému tzv. Nového světového řádu.
Je alarmující, když podobní utopističtí globalisté u nás (například Václav Havel, Švejnar nebo kníže Schwarzenberg) volají po zakládání různých mezinárodních think-tanků s argumenty, že skupina vybraných intelektuálů může společnost a demokracii formovat daleko lepším způsobem, než jakým se nyní formuje sama, že společnost vždy potřebuje určitou pomocnou ruku (vybrané) inteligence, aby kráčela tím "správným" směrem.
Bylo by určitě velmi neprozíravé si myslet, že záměrem těchto think-tanků je pouhé distribuování myšlenek na náš filozofický trh. Jak víme, tyto skupiny sdružují intelektuály pouze s jedním "nezávadným" světonázorem. Tedy žádný trh rozdílných myšlenek či idejí, ale sofistikované jednosměrné ovlivňování společnosti. To je hlavní úloha globalisty zřizovaných think-tanků. Informovat o východiscích, řešeních, které korespondují hlavně s jejich vidinou vytvoření nového uspořádání globální společnosti.
Bez svobody nebude pokrok, ale bída
Teď si mnoho z vás řekne: Proč ten kluk plete pojmy svoboda a pokrok dohromady? Co to má spolu společného? No a svou odpovědí zřejmě nepotěším ty Keynesiánisty a ostatní levicové utopisty, které jsem zatím proti sobě nikterak kritikou globalizace nepopudil.
Svoboda a volná soutěž totiž nejen podle mě mezi ekonomikami jednotlivých zemí, korporacemi, společnostmi i mezi jednotlivými lidmi vytváří mimo jiné zdravou rivalitu s přirozenou motivací, která je hnacím motorem nových zkušeností, poznatků, objevů a vůbec vždy byla předpokladem veškerého lidského pokroku. Jen možnost svobodné seberealizace a úspěchu vede k efektivnímu rozvoji lidského poznání.
Opět, podíváme-li se na příklad do minulosti, na fungování nesvobodné a přeregulované socialistické společnosti a porovnáme ji se stavem té západní se "svobodným" trhem, tak vidíme nepopíratelné vazby mezi pokrokem a mírou individuální i společenské svobody.
Globalisté však technologický vývoj prostřednictvím svobodného trhu nepovažují za vhodné řešení problémů, jako jsou nedostatek potravin, přelidnění, nízká úroveň kvality života nebo například přeindustrializované životní prostředí. Myslím si, že tyto zainteresované elity účelově výsledky svobodného trhu zpochybňují, i přes jim jasnou skutečnost, že přináší uspokojivá řešení a výsledky. Činí to z jednoho prostého důvodu. Svobodný trh nepotřebuje nad sebou skupinu intelektuálních nadlidí, kteří by každý krok, každý obchod, každou změnu regulovali a hodnotili jako (pro ně/pro jejich moc) správnou nebo nesprávnou.
V okamžiku, kdy trh, směr i rozsah pokroku řídí potřeba lidí tedy nabídka a poptávka, neexistuje prostor pro uchvatitele absolutní moci. Ovšem právě proto cílem moci chtivých utopistů, což dnes vidíme v EU i USA, je přetransformování svobodné tržní společnosti na společnost globálně-socialistickou. Výsledkem pak bude, že skupina neosionistických bankéřů, podnikatelů, politiků a vlivných osobností, bude mít možnost zrealizovat své specifické představy o fungování a kontrole společnosti.  Jejich cesta k absolutní centralizované vládě nad lidskou civilizaci bude víc než otevřená.
Tito oligarchové mají velmi specifické a nepřirozené představy o podobě a fungování společnosti, proto k řešení přelidnění, nedostatku potravy a přeindustrializovaní prostředí vzývají druhořadé teorie a postupy, které neohrozí jejích mocenské pozice a záměry. Proto jsou pro ně teoretické závěry Keynese a Malthuse nejvhodnějším východiskem pro řešení ekonomicko-existenčních problémů lidstva. Jsou to totiž teorie předpokládající nedemokratické centrální řízení, které jim nijak na rozdíl od svobodného trhu neútočí na jejich mocenskou strukturu a autoritu. Ovšem pro společnost samotnou to nejvhodnější řešení problémů ani z daleka není.
nwo -fack

Závěry vyšetřování zásahu proti propalestinské flotile

28. ledna 2011 v 20:15 Aktuálně
Zastavení flotily i zásah proti ní byly v souladu s mezinárodním právem.

V Izraeli byla tento týden vydána zpráva takzvané Tirkelovy komise, která vyšetřuje incident na propalestinské flotile z loňského května. Několik lodí v čele s tureckou jachtou Mavi Marmara se pokusilo prolomit izraelskou námořní blokádu pásma Gazy s tvrzením, že vezou humanitární pomoc tamějším hladovějícím obyvatelům.
Mavi Marmara pak jako jediná neuposlechla izraelské výzvy k odklonění do přístavu Ašdod a obsazení lodi izraelskými vojáky skončilo smrtí devíti Turků. Izrael příliš pozdě zveřejnil videozáznamy zásahu, které ukazují, že vojáci byli na palubě napadeni ozbrojenými aktivisty, a svět přiřkl veškerou vinu Izraeli. Událost vzbudila vlnu mezinárodního odsouzení a skončila dodnes trvající diplomatickou roztržkou s Tureckem.
Izraelská vláda po velkém tlaku nakonec ustavila dvě vyšetřovací komise - vojenskou a civilní pod vedením vysloužilého soudce Jakoba Tirkela, jejímiž členy jsou i dva cizinci - severoirský politik a nositel Nobelovy ceny míru David Trimble a bývalý kanadský vojenský prokurátor Ken Watkin.
Vojenská komise ukončila šetření v červenci. Dospěla k závěru, že izraelskou akci sice provázely operační i zpravodajské chyby, ale samotný zásah byl v pořádku. Rovněž jednoznačně konstatovala, že útok na vojáky začali aktivisté.
Tirkelova komise nyní vydala první polovinu zprávy a dál zkoumá proces vládního rozhodování o zásahu a rovněž stížnosti na údajná porušení mezinárodního práva. Současná část se zaměřila na zákonnost samotného zásahu a blokády pásma Gazy. Závěry přezkoumali i dva renomovaní experti na mezinárodní právo, Němec Wolff Neitschel von Heinegg a britský profesor Michael Schmitt. Shoda byla bezvýhradná - zastavení flotily i zásah proti ní byly v souladu s mezinárodním právem.
I když komise vyjádřila lítost nad ztrátou devíti životů, konstatovala, že vojáci jednali profesionálně, s maximální zdrženlivostí a v sebeobraně a jejich užití síly bylo přiměřené okolnostem. I samotná námořní blokáda pásma Gazy je vzhledem k nepřestávajícímu ostřelování Izraele Hamasem v souladu s mezinárodním právem a neporušuje pravidla takzvaného Manuálu ze San Rema. Izrael má plné právo chránit svou bezpečnost blokádou, aby zabránil dodávkám zbraní a vojenského materiálu pro Hamas, a způsob, jakým blokádu vede, nepředstavuje kolektivní trest obyvatel Gazy, protože jim ve spolupráci s palestinskou samosprávou zajišťuje dostatečný přísun základních životních potřeb, uvedla komise.
Rovněž konstatovala, že Mavi Marmara žádnou humanitární pomoc nevezla - jen velkou skupinu aktivistů turecké Nadace humanitární pomoci, která je v Izraeli zakázaná kvůli podpoře Hamasu. Tito takzvaní aktivisté čekali na vojáky s noži, řetězy, železnými tyčemi, sekerami a dalšími zbraněmi. Někteří už před plavbou oznámili, že odjíždějí "zemřít mučednickou smrtí". Násilnosti prokazatelně zahájili aktivisté a vojáci loď předem informovali, že na palubu vstoupí; sami žádný odpor nečekali. Nedostatek zpravodajských informací o plánech aktivistů byla jediná výtka komise izraelské vládě.
Zpráva cituje i svědectví vojáků, kteří skončili v nemocnici se střelnými i bodnými ranami a krvácením do mozku. Vypovídali o nebývalé brutalitě útočníků, pokusech vydloubat jim oči i o jejich nenávisti a úderech s cílem zabíjet. Vyšetřovatelé předvolali i posádku lodi Mavi Marmara, včetně jejího kapitána, který bezprostředně po zásahu v Izraeli dosvědčil, že se aktivisté k útoku na vojáky chystali. Nikdo však z Turecka nepřijel a před komisi se odmítli dostavit i předvolaní aktivisté z Británie.
Zpráva Tirkelovy komise nemohla být pro Izrael příznivější a zcela jej očistila z loňských nařčení. Jak ale konstatoval jeden izraelský komentátor, přesvědčila jen přesvědčené. Není pochyb o tom, že ti, kdo izraelské vojáky obviňovali z málem válečných zločinů, zprávu označí za neobjektivní a budou dál věřit tomu, čemu věřit chtějí - jako turecký premiér Erdogan, který ji okamžitě nazval "nedůvěryhodnou". Právě Erdogan podle izraelských zpravodajských informací plavbu flotily podporoval, stejně jako podporuje Nadaci humanitární pomoci, která udržuje spojení s teroristy. Turecko vypracovalo vlastní, poněkud rychlokvašenou zprávu už v září a dospělo k úplně jiným závěrům - navzdory videozáznamům prý izraelští vojáci zaútočili první, stříleli po aktivistech z helikoptéry ještě před výsadkem a dva zabili, a dokonce omývali mrtvoly, aby zahladili stopy.
Názor odpůrců Izraele Tirkelova zpráva nezmění. Jen Izraelce utvrdila v dosavadním přesvědčení, že jejich vláda jednala v souladu s mezinárodním právem. I Spojené státy, které Tirkelovu zprávu uvítaly, naznačily, že dají přednost závěrům mezinárodní komise OSN pod vedením bývalého novozélandského premiéra Geoffreyho Palmera, která izraelskou i tureckou zprávu posoudí. I kdyby však Izrael náhodou očistila i tato komise, jeho kritiky to stejně nepřesvědčí.
gaza - utok na konvoj
Zdroj:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/izrael-zavery-vysetrovani-zasahu-proti-propalestinske-flotile-pxk-/p_zahranici.asp?c=A110127_204605_p_zahranici_wagMasírování mozků pro přípravu na válku proti Číně

28. ledna 2011 v 20:14 Dokumenty
Vezmeme-li v úvahu velký rozsah protičínské rétoriky, kterou chrlí vláda a média, bylo by možné si myslet, že Spojené státy už jsou s Čínou ve válce.  Ale prodat lidem válku zabere trochu více času. Průměrný Američan ještě neskočil na tuto falešnou reklamu. Proto bude tato velká lež opakována tak dlouho, až zapustí své kořeny do amerického myšlení: Čína, jak říká americká vláda, je hrozbou, kterou je třeba "řešit".
Tento útok propagandy je multifunkční, jeho cílem je mířit ze všech směrů. Jakákoliv sporná otázka, související s Čínou -- vojenská,  hospodářská a sociální -- je záminkou k útoku. Například ministr obrany USA, Robert Gates, který nedávno navštívil Asii a  věnoval velkou část své cesty výkladu o Číně  jako o "vojenské hrozbě." Co je to za hrozbu? Gates odpovídá, že Čína ukázala "rychlý nárůst vojenské kapacity, doložený výrobou "neviditelných" stíhacích letounů.  Americká média měla s touto novinkou vánoce, aby mohla vnášet strach do mentality americké veřejnosti. Krátký pohled na čísla odhalí, že Gates a věc neprověřující americká média jsou drzými pokrytci: Čína není srovnatelná s USA, co se týká vojenských výdajů: USA za  Obamy utratí v roce 2011 725 miliard dolarů (!), zatím co Čína utratí 80 miliard dolarů. A uvážíme-li třeba zámořské vojenské základny, Čína nemá žádné, USA jich má nejméně 737!
Zatímco Gates cestoval po celé Asii při svém protičínském provokačním turné, k útoku se přidala Hillary Clintonová, ve své obsáhlé a plamenné řeči zaměřené na problém  lidských práv v Číně, která obsahovala i tento povzdech: "... pokud Čína dostojí svým závazkům respektovat a chránit všeobecná lidská práva, nejenže to poslouží více než miliardě lidí, ale přinese to také dlouhodobé výhody míru, stability a prosperity Číně." Ano, Čína poškozuje lidská práva, ale vyjádřením této své kritiky se podařilo paní Clintonové posunout pokrytectví do nových výšin.
Copak paní Clintonová zapomněla, že věznice na Guantánamu zůstává otevřená, plná mučených lidí, kteří nejsou obviněni z žádných zločinů? Zapomněla už, že na letecké základně Baghram v Afghánistánu trvá bránění přístupu Červeného kříže k "černému vazebnímu centru", jenom proto, aby neobjevili mučící komory popisované bývalými zadrženými? A co Bradley Manning, který zůstává na samotce bez jakéhokoli trestního obvinění jenom proto, že údajně informoval americkou veřejnost o amerických válečných zločinech v Iráku a Afghanistánu a dalších tajných intrikách?
Ale ještě dříve než projev Clintonové řeč zastarala, ministr financí Timothy Geithner posílil protičínskou frontu, tentokrát výpadem vůči čínské ekonomice. Washington Post uvádí: "Čínská neochota umožnit navýšení hodnoty své měny brzdí americkou konkurenceschopnost na světových trzích a poškozuje čínské hospodářství, jak řekl ministr financí Timothy F. Geithner ve středu..."  (12. leden 2011). Opět naprosté pokrytectví. Žádná jiná vláda nezpůsobila vetší škodu globální ekonomice než Spojené státy, jejichž společnosti vyvolaly globální pokles tím, že nasytily svět několik biliony dolarů v  podvodných dolarových nemovitostních hypotékách, které byly prodávány jako špičkové investice. Tato politika byla podporována vládou USA, která umožnila dát nerozvážně společnostem levné peníze. To je strategie, která přetrvává dodnes, když FED tiskne bez přestání dolary, které využívají americké korporace ke spekulaci s cizími měnami a umožňují tak zvyšování cen nafty a dalších surovin na celém světě.
Zmínění funkcionáři Obamovy vlády nemají žádný problém s protlačováním svých protičínského zaujetí do amerických medií, která se mohou přerazit ochotou pomoci, kdekoliv je to jen možné. New York Times nedávno publikoval redakční článek pod názvem Skutečný problém s Čínou: "Pro Spojené státy americké je hlavním problémem s čínskou ekonomikou pravděpodobně krádež duševního vlastnictví." (12. leden 2011). Ve skutečnosti má americká vláda s Čínou dvojí reálný problém:  čínský růst odsouvá stranou americký vliv na celém světě, což má negativní vliv na zisky amerických korporací, které v konkurenci s čínskými společnostmi ztrácejí zakázky. Proto  USA provokuje Čínu jak v médiích, tak vojensky, obkličuje Čínu tak, že vyzbrojuje americké spojence, zejména Indii, Japonsko a Jižní Koreu. Hillary Clintonová odpovídá na toto obvinění odmítavě, ačkoliv Obamova administrativa jí svým jednáním okamžitě protiřečí. New York Times publikoval článek na toto téma, ale netroufl si už říci i bé: "Spojené státy neusilují o obklíčení Číny, řekla v pátek ministryně Hillary Rodham Clintonová, ale Obamova administrativa pouze kultivuje další spojence po celé Asii, aby pomohli zvládnout troufalou a stále rostoucí vojenskou a ekonomickou sílu Pekingu." (12. leden 2011).
Tato politika obklíčení a provokace může snadno vést k válce. S tím, jak Obama pokračuje v utahování oprátky a Čína se snaží z ní vykroutit, roste pravděpodobnost, že může dojít k vojenskému incidentu, zejména když USA vysílá  další vojenské síly do vod u čínského pobřeží v Jihočínském moři. Obamova vláda se připojuje k pravici ve snaze obvinit Čínu z recese i ze zarážejícího poklesu amerického bohatství. Skutečnými viníky jsou politici demokratické a republikánské strany, nadržující korporacím, kteří společně po několik desítiletí snižovali daně pro bohaté a korporace, a přitom  povzbuzovali bohaté, aby USA opustili, bez ohledu na to, že mzdy jsou na existenčním minimu, a šli do třetího světa, kde otrocké mzdy přináší větší zisky.  
Nejlepším způsobem pro pracující, jak řešit tuto situaci, je ignorovat tento protičínský trik a zaměřit se na americkou vládu a americké společnosti. Požadovat ihned po vládě pracovní příležitosti, které zaplatí bohatí z daní, je nejlepší způsob, jak překonat ekonomické problémy USA. Pracující lidé se nemohou rozptylovat vymyšleným ohrožením ze zámoří, ať už se jedná o tak zvané teroristy či zahraniční vlády. Skutečná hrozba se blíží zevniř z domova.
Shamus Cooke je pracovník sociálních služeb, odborář, píšící pro organizaci Workers Action . Dosažitelný je na shamuscook@gmail.com
Převzato z Global Research
Překlad: Clair, onlooker

Čína kupuje Evropu

28. ledna 2011 v 20:13 Aktuálně
Díky svým obrovským devizovým rezervám navíc Čína skupuje celou Evropu, konkrétně disponuje 2,8 bilionu dolarů. Jen na konci roku narostly její rezervy o 199 miliard dolarů. Peking si je dobře vědom toho, že nakoupené evropské dluhopisy posílí jeho ekonomický vliv. V současnosti proto vyjednává s Brity."
"Evropská unie dokonce přislíbila, že do pěti let uzná Čínu jako tržní ekonomiku, o což se už země několik let neúspěšně snažila. Změny na trhu si všimla i Světová banka, která vůbec poprvé vydala dluhopisy v čínské měně, a to v hodnotě 500 milionů jüanů. Peníze mají podpořit užívání čínské měny na mezinárodních trzích."
Chu Ťin-tchao, čínský prezident:
"Prosazení jüanu jako světové měny bude dost dlouhý proces. Čína se významnou měrou podílí na světové ekonomice hospodářským růstem a obchodem. Jüan sehrál nemalou roli ve vývoji světové ekonomiky."
Čínský prezident dokonce uvedl, že mezinárodní měnový systém založený na dolaru je v tuto chvíli "produktem minulosti".
ZDROJ: Čínský prezident: Dolar je měnou minulosti, ČT24
• "Japonci podávají eurozóně pomocnou ruku jen pár dní poté, co pomoc přislíbila i Čína. Její vicepremiér Li Kche-čchiang na návštěvě několika evropských zemí slíbil, že Peking bude nakupovat dluhopisy Španělska a dalších zemí, včetně například Portugalska a Řecka. Japonsko chce podle analytiků jednak chránit své zájmy a zabránit dalšímu šíření krize, jednak má snahu ukázat, že je důležitým hráčem na globální scéně.
EFSF, plným názvem European Financial Stability Facility, vznikl loni jako pomoc zemím eurozóny, které si nejsou schopny zajistit finance na trhu samy. Nyní má fond k dispozici 440 miliard eur a je součástí širší záchranné sítě v objemu 750 miliard eur (asi 18,5 bilionu korun). Existence takové sítě ale na trh příliš nezapůsobila. Analytiky naopak zajímá, jak budou v příštích dnech vypadat výsledky aukce státních dluhopisů a pokladničních poukázek v nejslabších zemích eurozóny."
ZDROJ: Japonsko podává eurozóně pomocnou ruku, nakoupí dluhopisy, ČT24
• "V lednu přitom bude vydána teprve první část prvních EFSF-bondů. Šéf fondu Klaus Regling oznámil, že během letošního roku bude emitovat dluhopisy v celkové hodnotě téměř 17 miliard eur. Tyto prostředky mají být určeny na pomoc Irsku. Odborníci s napětím očekávají, jak bude probíhat emise těchto dluhopisů. Poprvé totiž země eurozóny vystoupí na kapitálovém trhu jako společný emitent. Někteří analytici ale varují, že EFSF-bondy vystoupí jako konkurence jednotlivým státům eurozóny. Kromě Japonska zatím není známý žádný další podobně významný zájemce o dluhopisy EFSF."
ZDROJ: Japonsko podpoří eurozónu, LN
• (Čína) "…je největším věřitelem Spojených států, v listopadu nicméně podíl amerických dluhopisů o 11,2 miliardy dolarů snížila. Dluhopisy americké vlády Čína koncem listopadu držela v objemu 895,6 miliardy dolarů (zhruba 16,3 bilionu Kč), což byl proti říjnu pokles o 1,2 procenta. Celkově ale zahraniční subjekty držely americké dluhopisy v objemu 4,35 bilionu dolarů (asi 79 bilionů Kč)"
ZDROJ: Čína po čtyřech měsících omezila nákupy amerických dluhopisů, HN+ČTK
• "Stálo by jistě za námahu se zamyslet, zdali neexistuje podobnost mezi dluhopisovým sekulárním trendem, který se pravděpodobně nachází ve své závěrečné fázi, a jiným, komoditním, který se pravděpodobně rozbíhá. Bohužel mnoho podobností nenalezneme. První trend s sebou přinesl pozitivní vedlejší efekty, kterými byla zejména trvale nízká inflace, stabilní prostředí pro podnikání a všeobecný blahobyt. Rostoucí ceny komodit budou naproti tomu znamenat vysokou inflaci, požadavky na vyšší mzdy ze strany zaměstnanců, pouliční násilí v nejchudších zemích a chronicky negativní náladu."
ZDROJ: Dobře už bylo, PATRIA ONLINE - Dušan Vaškovic
• "Koncem prosince 2007 Čína včetně Hongkongu vlastnila 529 miliard z celkového objemu 9397 miliard amerického veřejného dluhu. Tedy všeho všudy 5,6 procenta tohoto dluhu. V jiném vyjádření to bylo pouhých 3,8 % amerického HDP. Není tedy pravda, že by USA byly existenčně závislé na devizových rezervách Čínské lidové republiky. V nedávných letech se sice spekulovalo, že Čína bude omezovat držbu amerických dluhopisů, ale to se neděje. Podíl Číny jakožto věřitele USA je víceméně stabilní, dokonce mírně roste. Kdyby čínská vláda začala americké dluhopisy náhle masivně prodávat, způsobila by tím samozřejmě psychický šok na světových trzích a nemalé škody celé světové ekonomice - ovšem proto, že…"
ZDROJ: Americké dluhopisy, čínské peníze, Pavel Kohout, březen 2008
• Akciové trhy dnes výrazně posilují poté, co čínský úřad pro správu devizových aktiv dementoval včerejší neoficiální informace, podle nichž má dojít k prodeji dluhopisů denominovaných v eurech. Čína podle oficiálních údajů disponuje devizovými rezervami ve výši 2,5 bilionu amerických dolarů. Jejich strukturu však čínské úřady nezveřejňují. Podle neoficiálních informací Čína vlastní dluhopisy emitované evropskými zeměmi ve výši 630 miliard eur. Čínský juan je přitom pevně zafixován k dolaru, takže posiluje identicky s americkou měnou.
ZDROJ: Čína evropské dluhopisy prodá, Dan Vořechovský, květen 2010
/Dan Vořechovský, 31 let, na trhu od roku 1996, dlouhodobá specializace na akciové trhy v jihovýchodní Asii (Čína, Hong Kong, Jižní Korea, Singapur, Japonsko, Malajsie) a v USA a na komodity (drahé kovy, průmyslové komodity, zemědělské komodity), neortodoxní přístup k investicím, který vychází z Rakouské školy ekonomického myšlení a vlastního přístupu k teorii hospodářského cyklu. Diametrálně odlišný přístup k investicím, mikroekonomicky makroekonomický způsob investování založený na rozpoznávání "skrytých" fundamentů/
• "Zůstaneme se Španělskem v dobrém i zlém," řekl čínský vicepremiér po setkání se zástupci španělských podnikatelů a se španělským ministrem průmyslu Miguele Sebastiánem. List El Mundo k tomu dodal, že Čína pomůže Španělsku překonat současné potíže a "finančně zemi podpoří", a to právě nákupem dluhopisů.
ZDROJ: Čína se zavázala nakupovat španělské dluhopisy, PRVNÍ ZPRÁVY
• Podle maďarského ministra rozvoje Tamáse Fellegiho Čína zvažuje, zda by mohla financovat některé projekty v Maďarsku, a není ani vyloučeno, že koupí maďarské státní dluhopisy. Čínská centrální banka se podle agentury Reuters k informacím nechtěla vyjadřovat, letos už ale dala víckrát najevo, že je připravena některé evropské země podpořit. Částečně asi proto, aby ochránila investice, které má v eurozóně. Na cenu maďarských aktiv má v současné době velmi negativní vliv snížení ratingových známek, k němuž sáhly renomované agentury.
ZDROJ: Čína možná koupí maďarské státní dluhopisy, ČT24+ČTK
• Portugalský ministr financí Fernanda Texteir dos Santos (…) je právě na dvoudenní návštěvě Pekingu, při které se snaží získat podporu asijského hospodářského obra pro strádající ekonomiku své země. Lisabon plánuje ve středu vydat novou várku dluhopisů v hodnotě až půl miliardy eur. "Čína podporuje Portugalsko a bude v podpoře pokračovat," řekl ministr, aniž by upřesnil, jaké množství dluhopisů již čínské instituce zakoupily a jaké plány mají do budoucnosti. Minulý týden uskutečnil portugalský ministr podobnou cestu do Brazílie. Návštěvy zahraničních partnerů jsou součástí úsilí Portugalska o odložení splátek dluhopisů a zkrocení veřejných financí.
ZDROJ: Čína pokračuje v nákupu portugalských dluhopisů, EUROSKOP
• Odhaduje se, že koncem června bude čínská vláda držet 630 miliard obligací eurozóny, 7,4 procenta jejich celkového počtu, a 28 procent obligací, které jsou drženy mimo eurozónu. Někteří se ale obávají, že tyto státní papíry budou nástrojem nátlaku, který Čína použije v příhodné chvíli. Čínské finanční subjekty daly najevo, že se budou nadále účastnit aukcí španělských vládních dluhopisů a stanou se dlouhodobými investory španělského vládního dluhu a firmy také ekonomiky. "Čína je zodpovědným a dlouhodobě orientovaným investorem na evropských finančních trzích, máme důvěru ve španělský finanční trh, kterou vyjadřujeme nákupem veřejného dluhu země," uvedl čínský vicepremiér Li Keqiang v listu El País. Experti soudí, že Peking podporuje euro, protože se obává bipolárního světa, který ji postaví samotnou tváří v tvář Spojeným státům a jejímu dolaru.
ZDROJ: Báli jsme se Číny. Teď ji vítáme, kupuje evropské dluhy, Aktualne.cz
• V roce 2008 drželi zahraniční investoři asi 55 % vládního dluhu USA, nyní se tento poměr snížil na 50 %. Pokud bude dluh dále narůstat, "je nevyhnutelné, že zahraniční investoři se po investicích poohlédnou jinde". Pak dojde k růstu výnosů dluhopisů, což negativně ovlivní celou ekonomiku, domnívá se Kashkari. Pokud bude vláda čekat, až přijde krize podobná té v Evropě, bude náprava škod trvat roky či desetiletí. (…) Podle Kashkariho dává Bernanke najevo, že Fed podniká krátkodobé kroky, které mají ulehčit současnou situaci, téměř pokaždé však naléhá na politiky, aby vytvořili dlouhodobý plán pro udržitelný fiskální vývoj. "Plánování je fajn, nyní ale potřebujeme akci," řekl Kashkari a dodal: "Třicet let jsme se zadlužovali, nyní musíme spořit a zaměřit se na investice. Musíme se podívat na Evropu a být si vědomi toho, že se to může stát i u nás."
ZDROJ: Pimco: Důvěra v USA se může rychle propadnout a přijde to, co v Evropě, PATRIA.CZ+Bloomberg
• Důvody posilování: optimismus a válka měn. / Důvodů posílení je několik. Především je to optimismus, který vedle celkem dobrých zpráv z ekonomik USA a Číny živí i podpora, které se včera dostalo periférii eurozóny od EU. Podle analytika Tomáše Volfa ze Citfin pomohl i dobrý výsledek aukce portugalských dluhopisů i maďarských pokladničních poukázek. "Obě země podaly požadovaný objem finančních prostředků a navíc s relativně dobrým úrokem," připomněl Volf.
ZDROJ: Koruna trhá rekordy, zdražuje export a zlevňuje benzín, Aktualne.cz


Globokrati riadia svet; nie je to konšpirácia

28. ledna 2011 v 20:12 Dokumenty
Ak niekto ešte pred niekoľkými rokmi poukazoval na Bilderberg group ako skupinu, ktorá sa snaží kontrolovať a manipulovať svetový vývoj, bol zaradený do kategórie "nenormálnych". V súčasnosti prestížne vydavateľstvá informujú o akejsi "kozmopolitnej Elite", ktorá si modeluje svet na svoju predstavu. Takže bez vetríka sa ani lístok nepohne... a to sa dá aplikovať na veľa oblastí súčasného vývoja svetových geopolitických a finančných udalostí/dejov.

Celé v Aj zde:

Vliv mediální manipulace na podvědomí (Sk)

28. ledna 2011 v 20:10 Videa
Vliv mediální manipulace na podvědomí (Sk)

Jozef Kováčik


pozor

Americký sen

28. ledna 2011 v 20:06 Videa
Drsný animovaný film o americké centrální bance


Střílení na slona

28. ledna 2011 v 20:05 Videa
Dva nové dokumenty o palestinsko-izraelském konfliktu on-line s českými titulky


Egon Bondy - Zbytky eposu

28. ledna 2011 v 20:04 Videa
Je smutné, že většina lidí to nechápe tak, jak to Bondy zamýšlel a vnímají to povrchně. Ale asi by se jim ani jeho kritika nelíbila. Což je i asi důvod, proč Bondy nemá věhlas, který by si zasloužil díky svým myšlenkám. I když, kdyby stál o věhlas tak by nepsal tak jak psal.

Aj keď je to vulgárne, veľmi, veľmi trefné


Hledání pravdy

28. ledna 2011 v 20:03 Odkazy
Domácí ohavnosti
Manuál humánního mučení

28. ledna 2011 v 20:02 Moje Maličkosti
,, Mučení je pro mnoho vlád stále nezbytným nástrojem. Používají psychiatry, chirurgy a odborníky z celé řady dalších oborů, aby lidi přinutili k přiznání. Nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo přestat, a naopak najdeme mnoho důkazů o tom, že v 21. století to bude ještě horší."
(Albert Joyce - profesor lékařské etiky, UCLA, San Francisco)


Dne
4.ledna 2006 prezident USA George W.Bush informoval novináře, že Spojené státy nepoužívaly a nebudou používat mučení. Reagoval tak na obvinění, že americké ozbrojené síly a zpravodajské služby, zejména pak CIA, zcela běžně používaly mučení při získávání informací ve ,,válce proti teroru", kterou prezident vyhlásil o pět let dříve.

Význam jeho slov byl zcela jasný. Žádnému Američanovi nebylo dovoleno dopouštět se mučení - a žádnému to nikdy dovoleno nebude. Takhle se Amerika nechová. Tvrdý výslech, to ano. Ale mučení? Ne.
Mluvil zapáleně a působil překvapeným dojmem, že se s touto záležitostí musí vypořádat veřejně.
Řeč mu napsali profesionální autoři projevů a na každé slabice bylo patrné, že ji obraceli několikrát dokola, aby se ujistili, že má přesně požadovaný význam.


V době, kdy pečlivě volenými slovy popíral, že by Amerika kohokoliv mučila, věděl, že v roce 2002 ministerstvo spravedlnosti vydalo zákonnou směrnici - označenou slovem ,,Tajné", která určovala, jak je možné teroristy vyslýchat Tento dokument stanovoval tzv.,,důraznější výslechové metody".
Další výslechová technika, kterou ministerské směrnice bez omezení povolovaly, byla popsána jako ,,dlouhodobé stání", při němž je ,,možno vězně přinutit, aby stál až čtyřicet hodin s želízky na rukou a s nohama připoutanýma k podlaze". Povolené bylo i simulované tonutí neboli ,, water boarding". Směrnice povolovaly rovněž spánkovou deprivaci, slovní zastrašování a hrozby fyzickým násilím.


Tyto výslechové metody vycházejí ze dvou manuálů CIA.
Jeden nese název,, Nátlakový výslech" a druhý,,Využívání lidských zdrojů"
Obsahují například podrobný návod na vyvolání strachu.
Část věnovaná bolesti varuje, že způsobením intenzivní bolesti získáme se značnou pravděpodobností falešné přiznání. Podrobně konkrétní je příručka v metodách útoků na mysl vyslýchaných, za použití hypnózy a omamných látek.

V roce 2006 měla CIA na výplatní listině hned několik lékařů z různých zemí, na něž se mohla obrátit a požádat je o účast při výslechu. Příručka CIA říká :,,Drogy mohou účinně odstranit odpor, který se nepodařilo překonat jinými technikami.

Oba manuály připravili dva významní psychiatři: doktor Louis Jolyon ,,Joly" West, bývalý ředidel Katedry psychiatrie Losangeleské univerzity, a doktor William Sargant, zakladatel a ředitel Oddělení lékařské psychologie nemocnice svatého Tomáše v Londýně. Oba až do smrti úzce spolupracovali se CIA a britskou rozvědkou MI6.
Sargant napsal knihu Battle of the Mind (Boj o mysl), která dodnes patří k povinné četbě vyšetřovatelů po celém světě. Metody které vytvořili, se změnily jen v jediném ohledu - drogy ovládající mysl a přístroje způsobující bolest jsou dnes ještě sofistikovanější.


Stejně znepokojivý je fakt, že v roce 2006 Amnesty International informovala o používání těchto metod v Iráku, Afghánistánu a ve věznici na Guantánamu. Osoby, které dokázaly vzdorovat technikám obsaženým v manuálech, posadila CIA do letadel a dopravila je na jedno z černých míst, kde, jak tvrdil prezident George W. Bush, ve jménu Spojených států rozhodně nedocházelo k žádnému mučení. Prezident mučící taktiky popřel krátce poté, co Amnesty International zveřejnila zprávu, podle níž se v současné době zcela běžně používá mučení v devadesáti zemích.


Základna Guantánamo, stejně jako další tzv. černá místa, byla vybrána proto, že se nachází mimo jurisdikci amerických soudů a nevztahují se na ni právní omezení.
Mnoho vězňů skončilo na Guantánamu poté, co byli v podstatě náhodou chyceni při amerických zátazích na podezřelé v Afghánistánu a Pákistánu. Někdy byli jen předání protivníky za vypsanou odměnu.


Navzdory četným výzvám Organizace spojených národů a dalších, k uzavření věznice na Guantánamu, vydalo v únoru 2006 ministerstvo spravedlnosti prohlášení, že na místě stávajícího zajateckého tábora vyroste nové permanentní zařízení. Bílý dům i nadále odmítal v plném rozsahu prozradit, co se odehrává na Guantánamu a na dalších černých místech, kde podle kritiků mělo docházet k porušování Úmluvy OSN z roku 1984, která zakazuje mučení a jejímž signatářem jsou i Spojené státy.
Úmluva výslovně zakazuje posílání podezřelých do zemí, kde existuje vážný důvod domnívat se, že budou mučeni.


Američané jako celek si také stále přejí, aby se se zločinci, kteří byli shledáni vinnými z vážných trestných činů, zacházelo tvrdě. Proto není překvapením, že většina Američanů v průzkumu vyjádřila podporu způsobu, jakým je na Guantánamu se zajatci zacházeno. Postavení vězňů z Guantánama je však odlišné. Proti mnohým z nich nebylo vzneseno žádné obvinění, natož aby byli z nějakého zločinu usvědčeni. Donedávna neměli vězni na Guantánamu ani právo vybrat si vlastního advokáta, o jejich osudu nerozhodovala porota a neměli možnost se nikam odvolat. Většině je mezi dvaceti a třiceti lety. Jednomu bylo teprve třináct, když ho americké jednotky zajaly v Afghánistánu. Dalšímu bylo sotva patnáct. Vězni pocházejí z celkem čtyřiceti tří zemí. Většinou jsou to Arabové. Žádný není považován za válečného zajatce, na něhož by se vztahovala ochrana Ženevských konvencí.
Pentagon hrdě poukazuje na to, že v celách jsou na příklad turecké záchody, což označuje za důkaz našeho chápání jejich kulturních potřeb.


Při mnohahodinových výsleších se na zajatcích vystřídá procesí příslušníků CIA a někdy i MI6.
A právě průběh těchto výslechů vyvolal největší znepokojení organizací sdružujících ochránce lidských práv.
Vězni, kteří byli bez obvinění propuštěni, vypověděli, že byli při výsleších vystaveni fyzickým a psychickým útokům, jež spadají do kategorie mučení. To mučení je šokující především proto, jak zručně je prováděno, uvedl ředitel Amnesty International - Steve Ballinger.


Úřady a agentury podléhající americké vládě se systematicky věnují rozvoji metod útoku na lidskou psychiku, snaží se přijít na způsob, jak kontrolovat lidské chování, současně vyvinuly a otestovaly bakteriologické zbraně, které poskytly Saddámu Husajnovi v době, kdy se těšil přízni Washingtonu.
Mnoho vlivných zájmových skupin se domnívá, že je naprosto nezbytné dosud nezveřejněná fakta o tajných dějinách CIA a jejich programech, držet i nadále v tajnosti.

zdroj: Tajnosti a lži (Gordon Thomas)-2009

nášup:

Mé peklo v táboře Rentgen
Rosa Prince a Gary Jones
The Mirror UK
Pátek 12. března 2004-03-14
Britský zajatec, propuštěn z Guantanama, dnes říká světu celý jeho horor - a odhaluje jak byly do tábora přivedeny prostitutky k degradaci muslimských vezňů.
Džamal al-Harith, 37, který přijel domů před třemi dny po dvou letém uvěznění, je prvním ze zadržených, kdo odhalil US režim v táboře Rentgen na Kubě a táboře Delta.
Otec třech dětí z Manchestru vypověděl jak byl napaden pěstmi, nohami a obušky poté co odmítl záhadnou injekci.
Řekl, že vězni byli spoutáni až 15 hodin v kuse pouty na rukou a nohách s kovovými spoji, které řezaly do kůže.
Jejich 'cely byly drátěné klece s betonovou podlahou a otevřeny všem elementům - nedávající žádné soukromí nebo ochranu proti krysám, hadům a škorpiónům, kteří se volně pohybovali po americké základně.
Tvrdí, že bití za trest byly konány dozorci známými jako Extrémní Reakční Jednotka. Přihnali se v plné výzbroji srčíce na ně rány.
Vězni se potýkali s psychologickým mučením a hrami mysli jen aby se přiznali k činům, které nikdy neudělali. I drobné porušení pravidel vyvolalo krutý trest.
Lékařské zákroky byly řídké a brutální a amputace končetin byly více drastické než bylo nutné, tvrdí Džamal.
Jídelníček se špatnou vodou a jídlem až 10 let prošlým záruční lhůtou zanechal vězně podvyživené.
Ale Džamalovo nejotřesnější odhalení bylo využívání prostitutek k mučení nejvíce nábožensky založených vězňů.
Vězni, kteří nikdy předtím neviděli 'neodhalenou' ženu, byli nuceni se dívat jak se prostitutky dotýkaly jejich vlastních nahých těl.
Muži se vraceli rozrušeni. Jeden řekl, že jedna americká dívka rozmazala menstruační krev po jeho obličeji jako čin ponížení.
Džamal řekl: "Vím, že se něco takového stalo asi 10krát. Vždy se zdálo, že to byli ti velmi mladí nebo o nichž se vědělo, že jsou velmi nábožní, kteří byli odvedeni.
Žertoval jsem s jinými brity, 'Přiveďte nám je - my si je vezmeme'. Rozesmálo nás to. Ale američané zřejmě věděli, že my nebudeme šokováni pohledem na Západní ženy, a tak se ani nenamáhali.
"Pro tyto muže to byla velmi rorušující zkušenost. Odmítli hovořit o tom, co se stalo. Trvalo jim to asi tak 4 týdny, než to řekli příteli - a my to vykřičeli po celém bloku."
Džamal dodal: "Celá pointa Guantanama byla dostat tě psychologicky. Bití nebylo až tak špatné jako psychologické mučení - rány se zahojily po týdnu - ale to ostatní zůstalo s tebou.
Hovořil z utajeného místa poté co se opět shledal se svou rodinou. Návrhář internetových stránek, konvert do Islámu, odešel studovat muslimskou kulturu do Pakistánu v říjnu 2001, několik týdnu po 11. září.
Omylem zůstal v Afgánistánu - věříce, že byl odvezen do Turecka - a byl zatčen jako vyzvědač, možná díky jeho britskému pasu. Byl držen v Kandahar, Afganistánu a spadl do US rukou.
Džamal teď nese jizvy z Guantanama. Hrbí se při chůzi, jelikož pouta, která jej poutala byla moc krátká.
Jako trest byli vězni zavřeni tak těsně, že byli nuceni ležet v klubku po hodiny. Během dlouhých vyslechů byli přivázáni ke kovovému kruhu na podlaze.
Džamal řekl: "Někdy jsi byl připoután k podlaze s rukama a nohama svázanýma k sobě. Jeden můj kamarád mi řekl, že byl takto ponechán po 15ct hodin.
"Zábava znamenala míti odvázané nohy a chození nahoru a dolu na pruhu štěrku. V táboře Rentgen to bylo 5 minut, ale v Deltě kolem 15cti minut.
Džamal řekl, že oběti Extrémní Reakční Jednotky byly promedánovány před celami. "Byl to úděsný pohled a byl to častý pohled."
Řekl, že jedna jednotka nutila k jídlu k ukončení hladovky 70% z 600 vězňů. Hladovka začala poté, co dozorce záměrně kopl do kopie Koránu.
Rýže a fazole byly na denním jídelníčku a voda byla špinavá. Džamal dodal: "V táboře Rentgen byla žlutá a v Deltě černá - jako barva Coca-Coly.
"Měli jsme ji vedenou potrubím s kohoutkem v každé 'kleci', ale často ji zastavili jako trest."
"Zastavili nám vodu před modlitbami, abychom se nemohli umýt podle naší víry."
"Jídlo bylo také děsné, až 10 let prošlé zárukou. Otevřeli dvířka a šoupli ji skrze ně po sekcích."
"Měli jsme obilnou kaši a něco co nazývali 'jako-mléko', které bylo nechutné a 'jako-čaj' a kus ovoce. Ovoce bylo zmrazené a nabito chemikáliemi. Jablko mohlo vypadat červeně, ale bylo pokryto něčím voskově bílým a uvnitř bylo černé a hnědé."
"Klamali lidi odepíráním jim věcí - ty jsi asi jediný člověk na bloku, kdo nedostal žádný chleba. Pyšnil jsem se nežádáním je nikdy o nic. Neprosil jsem." Džamal řekl, že jim bylo řečeno, že nemají žádná práva. "Oni ve skutečnosti řekli - 'Nemáte tu žádná práva.' Po nějaké době jsme přestali žádat o lidská práva - chtěli jsme zvířecí. V táboře Rentgen byla má cela napravo od psí boudy vlčáka."
Měl dřevěný domek s klimatizací a zelenou trávu na cvičení. Řekl jsem dozorcům, 'Chci jeho práva' a oni odpověděli, 'Ten pes je členem US armády'.
"Byl jsi potrestán za cokoliv - za to, že máš šest balíčků soli na cele místo pěti, za pověšení mokrého ručníku na cele, i za to, když jsi neměl lžičku a věci uspořádány ve správném pořadí."
Nuceni použít kyblík jako záchod na očích jiných vězňů a dozorců bylo obzvláště trapné. Džamal řekl: "Nikdy jsem si na to nezvyknul - dali jsme kolem nás ručníky a oblečení.
"Ale Vojenská policie na věži nás viděla pokřikovali na sebe."
"Byla nám povolena sprcha jednou na začátku týdně a vůbec žádná na samotce."
"Toto bylo vemi těžké, protože se máme modlit čisti."
"Postupně počet sprch vzrostl na 3 týdně. Byly vždy studené."
"Před tím, než jsi byl odveden na to, čemu říkali 'rec a sprcha' jsi byl připoután dvěmi muži z vojenské policie, zatímco jsi byl stále v kleci."
"Někdy jsme viděli dozorce, jak si hrají s hlavou sprchy, aby voda stříkala kolem dokola na oblečení vězňů, když je musel vyvěsit k ochraně jeho soukromí."
Vězňům byly někdy dány "komfortní věci' - známé jako CI - jako šampón, ručníky, hadřík k umytí a trenýrky. CI byly odstraněny jako trest.
Džamal vzdorně odmítl 'zábavu' jako dívání se na Džames Bond filmy v místnosti vězni přezdívané Milující Chatrč."
Dodal: "Některým byly dány pizzy, zmrzliny a McDonaldy, ale mě to nenabídli. Asi věděli, že podlácení platilo jen pro některé.
Pro uběhnutí času si vězni spolu povídali, modlili se, četli Korán a zpívali islámské písně. V táboře Rentgen jim dali romantické novely stylu Mill a Bůn v arabštině, které odmítli číst.
U popisu lékařských zákroků Džamal řekl, že věděl o 11cti mužích, kteří měli jejich nohy amputovány a o dvou, kteří přišli o jejich prsty u nohou a na rukou. Bylo mu řečeno, že američané odstranili daleko více tkáně než bylo potřeba.
Dodal: "Muž v cele vedle mě měl omrzlé dva prsty na ruce a dva prsty na noze. A také palci, ale oni to nijak neošetřili po celý rok a potom už museli odseknout daleko více než bylo potřeba."
"Všichni muži, kteří ztratili končetiny si stěžovali, že sekali hodně vysoko a nestarali se záchranit co nejvíce."
Džamal dodal, že neměl v Guantanamu blízkého přítele, říkajíce: "Když jsem už potkal jiné brity, vzpomínali jsme na domov - obzvláště jídlo."
"Všichni jsme byli posedlí skotským horským chlebem - chtěli jsme ho strašně moc.
"Jeden z britů mi řekl, že byl dotázán proč je muslim, protože by se měl modlit ke královně."
Džamal, rozvedený s dcerami 3 a 8 let a synem 5 let, je přesvědčen, že jeho odmítnutí se oddat hrám mysli, mu dalo vůli to projít."
Řekl: "Někdy to bylo velmi, velmi obtížné, ale snažil jsem se myslet jen na přežití."
"Udržoval jsem si co nejvíce myšlenky na domov , protože jinak bych se zbláznil."
"Co jsem tam byl asi skoro rok, měl jsem sen. Hlas mi řekl, 'Budeš tu po dvě léta.'"
"V mém snu jsem řekl, 'Dva roky! To je sranda?' Ale když jsem se vzbudil, byl jsem klidnější, alespoň t o znamenalo, že se jednoho dne odsud dostanu."
"Byl jsem poslán do Guantanama 11. února 2002 a odešel jsem 9. března 2004, tak jsem tam byl trochu přes dva roky, tak jak mi ten hlas ve snu řekl."
Překlad do čestiny Imane. V. M.
Zdroj : http://muslimskelisty.cz/zp168.htm

Související:
Bushovi intelektuální katani
Paměti G.W.Bushe
100 dolarů za každou vteřinu, kterou Bush vydrží waterboarding

video:
shlédni:

My už vás naučíme mluvit

Dokument představuje historii vyšetřujících technik a nástup moderních mučících postupů, jež se stávají takřka běžným způsobem vyšetřovacích metod. Je to důrazné varování, že se společností není něco v pořádku.


Průvodce po Guantánamu
Vyšetřovací metody americké vlády, ne vždy ohleduplné zacházení se zajatci a nelehké životní podmínky ve věznicích, kde jsou vyslýchány osoby podezřelé z terorismu, odhaluje britský dokument z roku 2004. České znění.

Reel bad Arabs

Démonizace obyvatel Blízkého východu ve filmu.Stahni:

Mučení: špinavá práce

Investigativní novinář Andrew Gilligan se vydává po stopě speciální likvidační jednotky v podobě tajného amerického týmu únosců, který působí po celém světě, unáší lidi podezřelé ze spolupráce s teroristy a přemísťuje je do zemí, kde je čeká mučení za účelem získání informací - proces, který CIA nazývá mimořádným postupem. Místní mučitelé podezřelé vyslýchají a předávají informace Spojeným státům. Ministerstvo zahraničí USA zároveň tyto země odsuzuje za porušování lidských práv. České znění.Záhadné lety

Média nás bombardují vždy a všude. Díky nim o světě víme téměř vše. Nebo si to alespoň myslíme. A snadno nám pak uniká to, co se děje za našimi vlastními humny. V letech 2002 a 2003 tak v Polsku několikrát nepozorovaně přistává tajemné letadlo. Stranou pozornosti, na staré a opuštěné ranveji v odlehlé oblasti. Pod taktovkou americké CIA. A stranou nezůstávají ani další evropské státy. Západní vlády mlčí a ilegální lety podle všeho tolerují. Proč? Koho chtějí na svém území "ukrýt"? Indicie vedou do zajateckého tábora na Guantanámo na Kubě. Do věznice, která se stala svědkem brutálního mučení. České znění.Taxi na temnou stranu

Měl nové auto a těšil se, že si taxikařením vydělá na lepší život. Nakonec se dostal až k Američanům... Jenže jako vězeň podezřelý z terorismu. Prokazatelně nevinný Dilawar byl americkými vojáky mučen a zabit. Jak může dojít k tomu, že člověk, který jde bojovat za demokracii ve světě, začne používat krajní prostředky? Kdo nebo co ho k tomu přiměje? Na to hledá odpověď dnešní dokument z cyklu
Proč potřebujeme demokracii? České znění.Přízraky z Abu Graib

Americká filmařka Rory Kennedyová se odvážně pokusila zmapovat situaci kolem největšího skandálu americké armády v poslední době. Vydala se na cestu po historii vězení v iráckém Abú Ghrajbu, po příčinách a následcích hrůzného násilí, kterého se dopustili američtí vojáci na muslimských vězních. Začala sledovat sérii lží a diplomatických machinací snažících se tento čin zamaskovat. Dokumentaristka postupně odhaluje nejen skutečný příběh, ale popisuje i síť zákonů a dohod, které mučení vytvořily bezpečné zázemí. Ukazuje nejvyšší politické síly velmocí, jež stojí za zneužíváním a týráním.Cesta na Guantánamo
Příběh čtyř mladých muslimů, kteří se v září 2001 vydali z anglického městečka Tipton na výlet do Pákistánu, začíná nevinně. Devatenáctiletý Asif jede navštívit svou nevěstu a na připravovanou svatbu pozve kamarády Ruhela, Shafiqua a Monira. Setkají se v Karáčí, odkud jejich cesta vede do Afghánistánu. Tam jsou zatčeni spojeneckými silami. Jeden beze stopy zmizí a tři zbývající mladíci, které Američané považují za teroristy, spolupracující s Tálibánem, jsou vyslýcháni, ponižováni, mučeni a posléze deportováni do zajateckého tábora Guantánamo na Kubě. "Vždycky nám tvrdili, že v této věznici jsou umístěni nejnebezpečnější teroristi světa, ale tohle byli úplně obyčejní angličtí teenageři, kteří se ocitli v pasti neobyčejných událostí," říká režisér Winterbottom. "Nejjednodušší a nejefektivnější způsob jak vyprávět jejich příběh byl nechat je, aby ho vyprávěli oni sami."

film:
Odpočítávání

Je vůbec nutné a omluvitelné násilí (mučení), konané pro naše dobro (bezpečnost) ???

Stahni:Lidé - bděte!

muceni


AKT-INFO č. 163

28. ledna 2011 v 9:38 Aktuálně
Zprávy, které nejsou, ale měly by být v běžných médiích

SEZNAM ZPRÁV V TOMTO VYDÁNÍ
- Nový film zpochybňuje mýty kolem soudních procesů proti korporacím
- Evropská unie, USA i OSN Údajně přehlíží porušování lidských práv
- Italská továrna zastavila výrobu anestetika používaného k popravám
- Týrání Manninga podezřelého z úniku informací se přiostřuje
- Akt-info rozšířilo své zdroje

NOVÝ FILM ZPOCHYBŇUJE MÝTY KOLEM SOUDNÍCH PROCESŮ PROTI KORPORACÍM
Nový film Hot Coffee, který byl promítán tento týden na americkém filmovém festivalu Sundance, zpochybňuje zaběhlé představy a mýty týkající se soudních pří vedených proti korporacím. V dokumentu vystupují osoby, které zažalovaly velké obchodní společnosti kvůli újmě na zdraví. Mezi nimi je i Stella Liebeck. Ta se stala světově proslulou v roce 1992 ve svých sedmdesáti devíti letech, kdy zažalovala společnost McDonald's kvůli tomu, že jí na klín vytek kelímek s horkou kávou. O soudním sporu se mluvilo po celém světě, mnozí se tomuto případu smáli a považovali žalobu za nesmyslnou. Většina lidí totiž nevěděla, že poškozená utrpěla popáleniny třetího stupně na 16 procentech těla. Navíc firma McDonald's tuto událost v médiích zkreslila a spolu s dalšími korporacemi zaplatila miliony dolarů za to, aby tento případ mohla používat ve velké kampani. Ta měla změnit zákony, jež lidem umožňují žádat o kompenzaci. Mnohá média tak například tvrdila, že paní Liebeck řídila auto a přitom držela kelímek s kávou, i když ve skutečnosti byla pouhou pasažérkou. Většina novin také opomenula vysvětlit, že ve sporu nešlo jen o převrhnutý kelímek, ale o to, že teplota tekutiny v něm byla tak vysoká, že polyesterénový kelímek začal měknout a v momentě, kdy si paní Liebeck chtěla dát do kávy cukr, ztratil naprosto svůj původní tvar. Utrpěla tak závažné popáleniny, musela být na osm dní hospitalizována a její zranění vyžadovalo dokonce i kožní transplantaci. Paní Liebeck zemřela v roce 2004 ve věku devadesáti jedna let.
25/1/2011 (Zdroj: Democracy Now)

EVROPSKÁ UNIE, USA I OSN ÚDAJNĚ PŘEHLÍŽÍ PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) vydala v pondělí výroční zprávu, v níž upozorňuje na rostoucí tendence demokratických zemí přehlížet porušování lidských práv, jichž se dopouští političtí představitelé zemí s represivními režimy. Podle této zprávy představitelé velkých evropských států či představitelé Spojených států se spíše snaží o upevnění vztahů s diktátory a tyrany, než aby veřejně odsoudili porušování lidských práv a pozastavili ekonomickou a někdy i vojenskou pomoc těmto režimům. Agentura The Associated Press citovala Kennetha Rotha, výkonného ředitele organizace Human Rights Watch, který řekl: "Pojmy jako ,dialog' či ,mezinárodní spolupráce' s represivními režimy slouží příliš často jako zástěrka k tomu, aby se nic nedělalo." Zpráva HRW se věnovala především Evropské unii a její nečinnosti v souvislosti s porušováním lidských práv jak v jiných zemích, tak v samotné Evropě. Kriticky se HRW stavěla konkrétně k diskriminaci imigrantů, muslimů a Romů v Evropě, neboť začíná být patrný rozpor mezi pověstí, kterou si EU o sobě buduje jako o obránci lidských práv a rovnosti, a mezi realitou. Roth se vyjádřil kriticky například k pondělnímu setkání předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosy s Islamem Karimovem, autokratickým prezidentem Uzbekistánu, země bohaté na energetické zdroje. Roth nazval Karimova "krutým vůdcem". Podle zprávy HRW je seznam evidující porušování lidských práv v Uzbekistánu velmi dlouhý. Figurují v něm tvrdé zásahy proti opozici a médiím a pronásledování věřících. Celkově výroční zpráva HRW hodnotí situaci lidských práv ve světě tak, že mnoho demokratických zemí nevyvíjí politické tlaky na represivní režimy a spokojí se s vysvětlením, které podávají autoritářští představitelé těchto zemí. Podobně kriticky vyjadřuje zpráva HRW znepokojení i nad podobnými ústupky ze strany Spojených států a organizace OSN. Konkrétně se ve zprávě říká, že "vyhlášená schopnost amerického prezidenta Baracka Obamy pojmenovat věci pravými jmény… zůstává někdy nevyužita, když přijde na obranu lidských práv." To bylo obzvláště patrné při kontaktech se zeměmi, které jsou důležité z hlediska amerických ekonomických či vojenských zájmů, tedy například Číny, Indie, Indonésie, Egypta a Bahrajnu. Podle HRW jde o to, že globální mocenská rovnováha se posunuje, zvlášť v případě Číny jakožto ekonomické a vojenské síly na vzestupu, v důsledku čehož se západní země vyhýbají konfrontacím s jinými zeměmi na základě morálních zásad. Ve zprávě HRW se píše, že obrana lidských práv v zahraničí "může někdy jít proti jiným zájmům našich politických představitelů. Pokud však vlády chtějí jít za těmito zájmy místo toho, aby bránily lidská práva, měly by mít alespoň tu odvahu to říci otevřeně." Podle HRW je upadající zájem o obranu lidských práv mimo jiné také částečně způsoben seškrtaním mezinárodních zpráv v mainstreamových mediích. To má však kromě jiného také vážné dopady na práci lidskoprávních organizací působících v zemích s represivními režimy. Závisí totiž na západních médiích, aby se svět zprávy o porušování lidských práv dozvěděl.
24/1/2011 (Zdroj: Human Rights Watch)

ITALSKÁ TOVÁRNA ZASTAVILA VÝROBU ANESTETIKA POUŽÍVANÉHO K POPRAVÁM
Farmaceutická společnost Hospira minulý pátek prohlásila, že vyhoví žádosti italské vlády a ukončí výrobu složky, která je součástí většiny smrtících injekcí, jež slouží jako prostředek k popravám vězňů ve Spojených státech. Jedná se o anestetikum luminal - barbiturát. Trest smrti není v Itálii zaveden a tento krok je vnímán jako zásah proti americkému systému poprav. Dané rozhodnutí přinutí Spojené státy získat jinou látku anebo eventuálně pozměnit předpisy, což by mohlo znamenat zdlouhavý a nákladný proces.
24/1/2011 (Zdroj: Democracy Now)

TÝRÁNÍ MANNINGA PODEZŘELÉHO Z ÚNIKU INFORMACÍ SE PŘIOSTŘUJE
Právní zástupce Bradleyho Manninga, vojáka, jenž údajně poskytl tajné dokumenty serveru WikiLeaks, obviňuje americkou armádu ze stupňování krutého zacházení s jeho klientem, který nadále zůstává za mřížemi. Zmíněný právník David Coombs uvádí, že Manning byl minulý týden dočasně umístěn pod přísnější dohled z důvodu možné sebevraždy, přestože známky tohoto rizika podle posudku psychiatra nevykazuje. Podle slov Coombse armáda zrušila Manningovi jeho jedinou hodinu cvičení a kromě spodního prádla jej doslova vysvlékla z oblečení. Pokrývky, polštář a veškeré osobní věci má zabaveny již od července 2010. Armáda rovněž Manningovi zarazila návštěvy. Manningův přítel David House a bloggerka Jane Hamsher byli v neděli zadrženi na vojenské základně Quantico ve Virginii a bylo jim tak znemožněno Manninga navštívit. Přinesli s sebou protestní petici proti jeho vězeňským podmínkám se 42 tisíci podpisy. House veřejně prohlásil, že Manningův psychický i tělesný stav se vlivem téměř nepřetržité samovazby znatelně zhoršil. Tuto dvojici zadrželi na dvě hodiny a propustili ji až poté, co vypršela Manningova určená doba návštěv. Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International naléhá na americké úřady, aby tvrdé zacházení s Manningem zmírnily. Programová ředitelka Amnesty International pro Ameriku Susan Lee uvedla: "Manning nebyl uznán vinným ze žádného trestného činu, ale zdá se, že vojenské úřady využívají všech dostupných prostředků k jeho potrestání během vazby." Podle amerického televizního zpravodajství NBC News vojenští vyšetřovatelé nemohou najít přímé spojení mezi Manningem a WikiLeaks. Zatím marně pátrají po důkazech pro obvinění, že Manning předal tajné americké spisy přímo Julianovi Assangeovi, zakladateli WikiLeaks. Nemají ani důkazy, že tito dva muži byli v kontaktu.
25/1/2011 (Zdroj: Democracy Now, Amnesty International)

AKT-INFO ROZŠÍŘILO SVÉ ZDROJE
Zpravodajství Akt-info rozšiřuje odběr mezinárodních zpráv o další zdroje včetně mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International, britského listu The Guardian, organizace Global Voices a organizace Human Rights Watch. Níže v poznámce najdete odkazy na aktuální zprávy z těchto zdrojů. Dále bude Akt-info zpracovávat vlastní reportáže o jednotlivých událostech v České republice. Kritéria pro naše zpravodajství přetrvávají. Naše zprávy jsou relevantní, aktuální, informativní, ale z různých důvodů méně prezentované v běžných českých mediích. Zprávy budou vydávané podle aktuálních potřeb.
26/1/2011 (Zdroj: redakce Akt-info)