Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Listopad 2011

Tajemná numerologie

27. listopadu 2011 v 22:22 Dokumenty
Malé nahlédnutí do tajů numerologie.
,,Čísla jsou podstatou a bytostí všech věcí. Obsahují božský princip.
Jsou pozemským zobrazením univerzálních sil."
Znáte Barnumův efekt?
Podle numerologů je každé číslo charakterizováno jistými lidskými vlastnostmi,
způsoby chování nebo temperamentem. V interpretaci výsledků svých rozborů si však paradoxně mezi sebou odporují.. Jak je to možné?
Podle odborníků bývají lidé oklamáni sebejistotou závěrů numerologů, které se ale přitom hodí na každého člověka. Říká se tomu Barnumův efekt, dle amerického psychologa Paul Everety Meehl(1920)
Každá numerologická příručka říká o číslech trochu něco jiného. Obraz vypočítávané osobnosti ani tak nezávisí na faktech, ale spíše na tom, podle které knížky či kurzu se konkrétní numerolog řídí. Není ale možné, že některý z numerologických výkladů je pravdivý?
Co numerolog vypočítá?
I dnes existuje mnoho lidí, kteří numerologii věří.
Nechávají si s důvěrou vypočítat například:
Osudové číslo
Vypočítává se z data narození člověka a je údajně velmi významné, jelikož se nemůže měnit.
Má člověku sdělovat, co vše jej v životě potká.
Číslo osobnosti
Je odvozeno ze jména a má poukazovat na přirozené vlohy a schopnosti jedince.
Číslo skryté podstaty
Vypočítává se ze samohlásek ve jméně a prý odhaluje nejvnitřnější touhy dané osoby.
Číslo vnějšího sebevyjádření
Vypočítává se z numerické hodnoty souhlásek ve jméně člověka a ukazuje způsob, jakým reaguje na svět a jak se staví vůči jiným lidem.
Do jaké míry jsou však rozbory přesné a pravdivé? Nezodpovězených otázek zůstává stále dost.
Co údajně symbolizují některá čísla:
0 - Je považována za zárodek o mnoha možnostech dalšího vývoje. Může být vším i ničím.
7 - Je údajně vždy šťastné a příznivé.
8 - Je považováno za symbol kosmické i přírodní rovnováhy, dovršení dokonalosti a úplnosti.
9 - Je číslem velkého úsilí, disciplíny a ambicí.
10 - Mění neštěstí ve štěstí a zlé v dobré. Dle starých Řeků jde o nejdokonalejší číslo.
11 - Je v ní prý ukryto něco nebezpečného, pramenícího z touhy po moci.
12 - Znamená konec života a počátek nového
13 - Pro křesťanský svět přináší pláč a smrt
15 - Je spojkou života a smrti, dne a noci
16 - Je symbolem nedostatku, bídy a nouze
18 - Skrývá v sobě starosti a namoci
22 - Mistrovské číslo, které ztělesňuje nadřazené kvality a vlastnosti všech ostatních čísel.
23 - Je číslem věčnosti
Je tedy numerologie tajemnou vědou či pouhou hříčkou s čísly? - Co si vyberete?
Zdroj:
Enigma 5/2008

Jed náš každodenní

26. listopadu 2011 v 2:40 Dokumenty
Jen několik všudypřítomných škodlivin, bez kterých si již neumíme život představit.

Aspartam - sladký vrah
Dioxiny
Ftaláty
Používají se hlavně jako změkčovadla do plastů
Radiační trouby
video:
Otrávená generace

Geoinženýring: Útok na naše prostředí

17. listopadu 2011 v 1:07 Dokumenty
Největší hrozbu veřejnému zdraví už nelze dále popírat
Paul Joseph Watson & Alex Jones
Prison Planet.com
Monday, November 14, 2011

Skutečnost, že planeta je bombardována chemikáliemi z výškového rozprašování jako součásti četných geoinženýrských programů vedených US vládními agenturami i universitami, které byly schváleny, aniž by nad nimi byl jakýkoliv dohled, už dále nelze popírat.
Re-klasifikace globálního oteplování, té vysoce sporné a často vědecky podvodné pavědy, na "hrozbu národní bezpečnosti" vlády zneužily jako záminky ke hře na Boha a k rozsvícení zelené i pro tajné experimenty masivního rozsahu, které přináší nesčetné hrozby pro lidi i jejich prostředí.
Ovšem teď, když se v důsledku fenoménu chemtrails široce rozšířilo povědomí o geoinženýringu, tak jsou úřady nuceny některé aspekty tohoto programu pomalu vyzrazovat. Teď už nejsme daleko od plného odhalení skutečného rozsahu experimentů s geoinženýringem.
Vědci nyní připouští, že kondenzační stopy z letadel vytváří "umělé mraky", které blokují slunce. To už není záležitost diskusí. Ukázalo se, že "konspirační teoretikové" o chemtrails mají pravdu.
Čtete-li universitního profesora Keitha Shine, tak ten loni řekl Daily Mail, že mraky "zformované z kondenzací z letounů mohou vydržet 'hodiny', čímž tyto oblasti s hustými letovými trasami jako Londýn a domovské kraje ochuzují o sluneční svit.
"Experti varovali, že v důsledku množství odclánění slunečního svitu by mohl být povrch ochuzen až o deset procent slunečního svitu. Profesor Shine dodal: "Nad nejfrekventovanějšími oblastmi Londýna a Jižní Anglie by tato vysoká oblačnost mohla oblohu přeměnit z jasného slunečního svitu do zamlženosti celých oblastí. Předpokládám, že tyto účinky by se mohly zhoršit, jelikož se objem letecké dopravy zvyšuje."
Tato zpráva se také odkazuje na studii Met Office z roku 2009, která zjišťuje, že větry ve velkých výškách contrails nerozptýlily, a ty se později zformovaly do mraků, které pokryly úžasných 20 000 mil.
Samozřejmě, že jen úplný naivka by si mohl myslet, že neexistuje žádná spojitost mezi chemtrails, které blokují slunce, fenoménem, který se děje už déle než desetiletí, a otevřeným voláním, jako že za vědu, po 'snížení globálního oteplení' nastřikováním aerosolů do atmosféry.
Maistreamoví vědci a akademie už přešli od zavrhování chemtrails jako fantazií paranoidních konspiračních teoretiků k tomu, že nyní už akceptují jejich existenci, tvrdí ale, že jsou podníceny přirozenými nikoliv umělými vlivy, a to i přes četné patenty a vědecké návrhy, které se soustřeďují na rozptylování aerosolů člověkem, aby se upravila atmosféra.
Návrh na rozptylování oxidu siřičitého ve snaze odrazit sluneční svit se diskutoval ve vydání londýnského Guardian ze září 2008 v článku nadepsaném Geoinženýring: Radikální nápad na boj proti globálnímu oteplování, v němž Ken Caldeira, vedoucí klimatický vědec sídlící v Carnegie Institution ve Stanforndu v Kalifornii prosazoval myšlenku nastřikovat aerosoly do atmosféry.
"Jeden z přístupů je do atmosféry vkládat 'rozptylovače'," uvádí se v článku. "Caldeira citoval z myšlenek na vyslání jumbo jetů do horní atmosféry a vsadit do mraků droboučké částečky jako je oxid siřičitý. Rozptýlení 1 metrické tuny oxidu siřičitého ročně na 10 milionů čtverečních kilometrů atmosféry by postačovalo k odražení dostatečného množství slunečního svitu."
Experimenty podobné návrhům Caldeiry už US vláda prováděla - s podporou vědců, jako těch z US Ministerstva energetiky (DOE) v Savannah River v National Laboratory v Aiken, S.C., a ti začali v roce 2009 s prováděním studií, které zahrnovaly i nastřelování velkého množství částicového materiálu do stratosféry, v tomto případě "porézních mikrosfér ze skelné bavlny".
Tento projekt je úzce svázán s nápady nositele Nobelovy ceny Paula Crutzena, který "navrhl vyslání letounů 747, aby shazovaly ohromná množství sirných částeček do vzdálené stratosféry, aby se atmosféra ochladila."
V roce 2008 vědec Tim Flandery rovněž varoval, že "lidstvo by mohlo potřebovat do atmosféry napumpovat síru, aby přežilo," s dodatkem, že "plynná síra by se mohla vsazovat do zemské stratosféry, aby se odstínily sluneční paprsky a zpomalilo globální oteplování procesem zvaným globální zatemňování."
Takovéto programy jsou pouhým škrábáním po povrchu toho, co je pravděpodobně ohromným a dalekosáhlým projektem na geoinženýrství planety financovaným z černých fondů, který se jen málo nebo vůbec ohlíží na neznámé důsledky pro životní prostředí, které může být ohroženo.
Vzhledem k tomu, že emise síry způsobují 'globální zatemňování' tak snad není divu, že objevení se fenoménu chemtrails je v souběhu s 22% poklesem slunečního svitu dopadajícího na povrch země?
To, co je známo o tom, co se děje, kdy je životní prostředí zatíženo oxidem siřičitým, je dost ošklivé, jelikož tato sloučenina je hlavní složkou kyselého deště, který podle EPA (US obdoba ministerstva životního prostředí): "Způsobuje okyselení jezer a vodních toků a přispívá k poškozování stromů ve větších výškách (např. rezavění smrků ve výškách nad 2 000 stop) a mnoho citlivých lesních půd. Navíc kyselý déšť urychluje zvětrávání stavebních materiálů a nátěrů včetně nenahraditelných budov, soch a plastik, které jsou součástí národního kulturního dědictví."
Zdravotní účinky už samotného bombardování oblohy oxidem siřičitým jsou postačující, abychom vznesli vážné otázky k tomu, aby bylo vůbec dovoleno takové programy spustit.
S expozicí síry jsou spojovány následující zdravotní účinky.¨
- Neurologické účinky a změny chování
- Poruchy krevního oběhu
- Poškození srdce
- Účinky na oči a zrak
- Poruchy reprodukce
- Poškození imunitního systému
- Stomatologické a trávicí poruchy
- Poškození funkce jater a ledvin
- Poškození sluchu
- Poruchy metabolismu hormonů
- Kožní problémy
- Dušnost a plicní embolie
Podle webové stránky LennTech: "Laboratorní testy s pokusnými zvířaty ukázaly, že síra může způsobit vážná poškození cév v mozkových žilách, v srdci a v ledvinách. Tyto testy také ukázaly, že určité formy síry mohou způsobit poškození plodů a vrozené úchylky. Matky rovněž mohou přenést otravu sírou na své děti přes mateřské mléko. Síra nakonec může poškodit vnitřní enzymatický systém živočichů."
I vědecký příznivec geoinženýringu Mark Watson přiznává, že nastřikování síry do atmosféry by mohlo vést ke "kyselým dešťům, úbytku ozónu nebo rozrušení vzorců průběhu počasí."
Meteorolog z Rutgers University Alan Robock také "vytvořil počítačovou simulaci naznačující, že sirné mraky by potenciálně oslabily asijské a africké letní monzuny omezením dešťů, které zavlažují úrodu potravin pro miliardy lidí."
"Představte si, že bychom spustili sucha a hlad tím, že bychom zkusili ochladit planetu," řekl Robock loni konferenci o geoinženýringu.
V Kanadě sídlící Akční skupina o erozi, technologii a koncentraci (ETC) apelovala na to, aby tyto experimenty byly zastaveny. "Tento experiment je pouze jednou z fází mnohem většího plánu, který by mohl mít ničivé důsledky, včetně velkých změn ve vzorech počasí, jako jsou smrtící sucha," uvedla tato skupina v psaném prohlášení.
Fred Singer, president Projektu vědecké environmentální politiky a skeptik teorie člověkem způsobeného globálního oteplení, varoval, že důsledky dopováním delikátního ekosystému planety by mohlo nést dalekosáhlá nebezpečí.
"Činíte-li to trvalým způsobem oslabíte ozónovou vrstvu a způsobíte všechny druhy dalších problémů, kterým by se lidé raději vyhnuli," řekl Singer.
I britský vědec, šéf Greenpeace - zanícení bojovník proti pokračování člověkem způsobeného globálního oteplování - Doug Parr - strhal pokus o geoinženýring planety jako "zrůdné" a "nebezpečné".
I Stephen Schneider ze Stanford University, který navrhl bizarní plán vyslat do horní atmosféry kosmické lodi, kterých by využilo k zablokování Slunce, přiznává, že geoinženýring by mohl způsobit "konflikt mezi národy, pokud by geoinženýrské projekty vyšly špatně."
Jak už jsme opakovaně zdůrazňovali, četné university a vládní agentury už roky prováděly studie na poli geoinženýringu.
Diskuse k geoinženýrským technologiím je často aranžována jako úvahy o budoucnosti, ovšem vlády už takové programy v pokročilém stadiu provádí.
Program měření vyzařování atmosféry (ARM) byl vytvořen už v roce 1989 s financováním od US Ministerstva energetiky (DOE) a je podporován Vědeckou kanceláří DOE a administrován Kanceláří biologických a environmentálních výzkumů.
Program ARM s názvem Přímá a nepřímá kampaň aerosoly (ISDAC) je zacílen na měření "simulací mraků" a "návrat aerosolů".
Další program vedený Ministerstvem energetiky Program vědy o atmosféře je veden směrem k "rozvoji důkladného pochopení atmosférických procesů, které kontrolují transport, transformaci a životní běh energeticky významných stopových chemikálií a hmotných částic."
Webová stránka DOE uvádí, že "Současné zaměření programu je na radiační účinky aerosolů na klima: vytváření aerosolů a jejich evoluci i vlastnosti aerosolových částic, které ovlivňují přímé a nepřímé vlivy na klima a klimatické změny."
Vědci US vlády už oblohu bombardují kyselým deštěm, čímž způsobují, že znečišťující oxid siřičitý i přes to, že ve snaze bojovat s ním proti globálnímu oteplování planety "geoinženýringem" se nastřikuje do aerosolů do horní atmosféry, tak přináší i spoustu známých i neznámých nebezpečí.
Obamova administrativa se navíc zajímá o výzkum "geoinženýringu", co odráží i nedávné publikace sepisované elitou z Výboru pro zahraniční záležitosti CFR.
V dokumentu nadepsaném Geoinženýring: Workshop o jednostranném geoinženýringu v planetárním měřítku, CFR popisuje různé metody "odrazu slunečního svitu zpět do atmosféry" včetně přidávání "malých odrazivých částic do horních vrstev atmosféry," přidání "více mraků do dolních vrstev atmosféry," a umístění "různých druhů odrazivých objektů do vesmíru, buď u země nebo do stabilních lokalit mezi zemí a sluncem."
Návrhy v dokumentu CFR přesně zapadají do atmosférických účinků pozorovaných v následných rozstřikováních chemtrails.
Loni britskou vládou vydaná zpráva rovněž volá po tom, aby celosvětově geoinženýring planety regulovala OSN, aby zažehnali člověkem způsobené globální oteplování.
Samozřejmě, že na zabíjení milionů lidí ve třetím světě prostřednictvím účinků geoinženýringu se pravděpodobně takovými jako John P. Holdren nahlíží jako na cenu, kterou za to stojí zaplatit; Holdren je vědeckým carem Bílého domu a silným proponentem geoinženýringu, což vyplývá i z toho jak on i další osvícení ve hnutí globálního oteplován chtějí spatřit drastickou redukci globální populace pomocí "planetárního režimu" provádějícího nucené sterilizace a další drakonická opatření populační kontroly.
Nyní je už převážně zjevné, že geoinženýrské projekty zahrnující rozstřikování chemikálií ve velkých výškách už prostřednictvím chemtrails probíhá.
V roce 2008 investigativní zpravodajství KSLA zjistilo, že substance, které padají na zem z velkých výšek obsahují chemtrails s vysokými koncentracemi baria (6,8 ppm) a olova (8,2 ppm) stejně jako stopová množství dalších chemikálií včetně arzénu, chrómu, kadmia, selenu a stříbra. Některé z těchto kovů jsou ale toxické, zatímco některé je v přírodě možná nalézt jen zřídka.
Zpravodajství se zaměřuje na barium, což se dle jejich výzkumu ukazuje jako "značkovací indikátor přítomnosti chemtrails". KSLA našli ve svých vzorcích koncentrace baria na 6,8 ppm čili "více než šestinásobek prahu toxicity stanoveného EPA." Ministerstvo kvality životního prostředí Lousiany potvrdilo, že vysoké koncentrace baria byly "velice nezvyklé", komentovali to ale v diskusi s KSLA, že "důkaz jejich původu je už zcela jiná záležitost".
KSLA se rovněž zeptali Marka Ryana, ředitele Střediska pro kontrolu jedů na účinky baria na lidské tělo. Ryan to komentoval, že "krátkodobá expozice může vést k čemukoliv počínaje bolestí žaludku až po bolesti na prsou a dlouhodobá expozice způsobuje problémy s tlakem krve." Středisko pro kontrolu jedů dále hlásilo, že dlouhodobá expozice s nějakými škodlivými látkami by mohla přispět k oslabení imunitního systému, o čemž mnozí spekulují, že je to i účelem takových člověkem způsobených chemických stop.
A opravdu oxid baria se opakovaně vyskytoval jako kontaminace u podezřelých experimentů s geoinženýringem.
Programy geoinženýringu vedené politikou vlečenými vědci, kteří se ukázali svou pokročilost v zatajování a ignorování odporujících důkazů v debatě o globálním oteplování by neměly získat povolení a financování, aby prováděly tak nebezpečné testy bez větších veřejných debat o potenciálních důsledcích.
Skutečností je, že jsou to lidé, kteří se chytili dogmatu alarmismu globálního oteplování, a kteří už teď ve třetím světě zabili více lidí než člověkem způsobená klimatická změna, a to přes vyhladovění spojené s vyhnáním cen potravin způsobené výrobou biopaliv, a ti nyní připravují spuštění vládou schváleného programu, který by mohl drasticky změnit vzory počasí a způsobit sucha, což je děsivé.
Zdravěji myslící lidé ve vědecké komunitě se potřebují se svým geoinženýringem dostat mnohem veřejněji do povědomí, aby zabránili skutečně reálným formám člověkem způsobené klimatické změny, které by mohly nezvratně na desítky let poškodit naši planetu.

Tzv. konspirace o chemtrails ZDE:

Vývoz demokracie

16. listopadu 2011 v 8:54 Videa
Kde se vzala ta iniciativa zbavit svět všech diktátorů?
Budou například i Číňané osvobozeni od tyranského režimu,
nebo vyvražděni jako škodná ve jménu humanity?


Video:


Pravda o libyjském vůdci:Odkud fouká chemtrails

15. listopadu 2011 v 13:07 Aktuálně
Co je zas tohle za blbou konspiračku?

Podivné kondenzační stopy za letadly a naše ochrana?!

Před čím jako?


Chemtrails:


Texty:


Tajemství chemtrails

chemtrails stručně

Kdo má prsty v chemtrails


Chemtrails, bohužel pravda


Související?:

Klaus podepsal zvyšování poplatků za znečištění ovzduší

PODOZRENIE. Veroniku nakazila biologická zbraň, leží na Kramároch

http://orgo-net.blogspot.cz/search?updated-max=2012-05-30T13:23:00%2B02:00&max-results=10&start=10&by-date=false
Zvýšený obsah hliníku v Česku

aktuálně:

USA oficiálně přiznává "kolosální geoinženýrské manipulace" atmosféry
Audio:
O chemtrails na dnbradiu

videa:
Chemtrails - podezření

Chemtrails zevnitř i zvenčí

Chemtrails a morgellony

HAARP - jak pracuje

delší videa:
Co to na svět sprejují?

Aerosolové zločiny

Poručíme větru dešti

HAARP a díry v nebi


Odkud fouká chemtrailsJak léčit morgelonovou vyrážku


Aktuálně:

Obamův tajný rozpočet na chemtrails vyšel najevo
17 let jsem vyvíjel směsi pro chemtrails

Biochemik: "17 let jsem vyvíjel různé chemické produkty pro chemtrails. Můžete se mě zeptat téměř na co chcete."

http://orgo-net.blogspot.cz/2015/03/biochemik-17-let-jsem-vyvijel-smesi-pro.html

PS: Myslím, že na prvotní šok je toho až moc. Dopřejte si čas na strávení.
Ptejte se svých zastupitelů:

Dotaz k chemtrails

Zastupitelstvu města ……………………..(zde uveďte svůj region):
Vzhledem k tomu, že již několik let nad Českou republikou vypouštějí různá letadla ze svých útrob chemické a biologické substance, které pak vytvářejí mlhavou šedou oblohu a pomalu se snáší na obyvatelstvo národa, na naši půdu, lesy, zvířata a dostávají se do našich vod, a vzhledem k nedávné informaci o zvýšené míře radioaktivního jodu nad ČR, která může mít s těmito chemtrails souvislost;
 • žádáme urgentně policii ČR o zahájení vyšetřování tohoto problému a zastupitelstvo o podání jasných a konkrétních informací občanům České republiky:
1) chceme znát konstruktéry a objednavatele těchto chemtrails
2) letecké či jiné firmy, které toto provádějí a jejich vyjádření
3) činitele, jež k tomu nad vzdušným prostorem ČR dali souhlas
4) vyjádření Ministerstva životního prostředí a Ministerstva obrany
5) důvody, proč obyvatelé ČR dosud nebyli oficiálně o ničem informováni
6) obsah těchto aerosolů a jejich působení na živý organismus a životní prostředí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ NA (NE)ZNÁMÉHO PACHATELE
Ministerstvu životního prostředí, prezidentu republiky Václavu Klausovi a policii ČR:
Vzhledem k tomu, že již několik let nad Českou republikou vypouštějí různá letadla ze svých útrob chemické a biologické substance, které pak vytvářejí mlhavou šedou oblohu a pomalu se snáší na obyvatelstvo národa, na naši půdu, lesy, zvířata a dostávají se do našich vod, a vzhledem k nedávné informaci o zvýšené míře radioaktivního jodu nad ČR, která může mít s těmito chemtrails souvislost; a vzhledem k tomu, že americká vláda již přiznala, jmenovitě J.P. Holdren, že "testují" manipulace zemské atmosféry solemi baria, dioxidu aluminia a dalšími toxickými komponenty; a vzhledem k tomu, že na satelitních snímcích ČHÚ jsou tyto chemické stopy každodenně jasně patrné:
žádáme urgentně policii ČR o zahájení vyšetřování tohoto problému a ministerstvo/prezidenta o neprodlené podání jasných a konkrétních informací občanům České republiky:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celé texty ke stažení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kontakty:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Policie ČR
Prezidentská kancelář ČR

PS: Uznáte-li za vhodné, přidejte klidně i odkaz na tento článek.

DÍKY MOC - cendas

aktuálně:
Největší hrozbu veřejnému zdraví už nelze dále popírat


Pohřeb iluzí o demokracii

15. listopadu 2011 v 2:22 Aktuálně
Ráno jsme společně se zástupci dalších občanských iniciativ donesli rakev s ostatky iluzí o demokracii na Staroměstské náměstí. Cesta z Malé strany byla poměrně klidná a dle plánu přitahovala dostatečnou pozornost. Pouze dáma z "ochranky" na Karlově mostě vyžadovala na tuto akci nějaké povolení. Dost nás překvapilo, kde to vlastně žijeme, že někdo může reagovat ještě tímto způsobem, tedy jako v hluboké totalitě. Co mají takoví lidé asi v hlavě?

Na Staroměstském náměstí rakev vzbuzovala pozornost především turistů. Kolem projíždějící policisté byli s touto akcí již obeznámeni a tak jsme se pouze vzájemně informovali, jak to jde.
Od včerejška tam tedy jsou nepřetržitě lidé z pořádajících obč. iniciativ. na stráži. A všichni další občané tam mohou přijít a podělit se o své názory na stav demokracie v této zemi. Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 pak od cca 13 hodin budeme postupně stanovovat diagnózu a navrhovat léčbu naší demokracie, která je bohužel na umření.

Co bude dál?

To nezáleží jen na nás, resp. na pořádajících občanských iniciativách. Nezáleží to ani na politicích u moci, ani na těch, kteří se k ní snaží dostat, ani na těch, kteří to z pozadí řídí. Záleží to především na vás, občanech. Je totiž především jisté to, že pokud se vlády nad svými věcmi nechopí samotní občané, tak demokracie v této zemi zemře. Vůle jednotlivých občanů vládnout sobě samým je totiž jedna ze základních živin, které demokracie k životu potřebuje.

Video:

Pripravte sa na moment, keď zaniknú peniaze

12. listopadu 2011 v 22:50 Dokumenty
Preslávený špekulant Doug Casey vysvetľuje, prečo sú papierové meny na celom svete odsúdené na zánik...a čo investori môžu (a mali by) podniknúť, aby ochránili svoje investície.
Dávajte si pozor na moment, keď sa dolárový dumping zmení z malého potôčika na obrovskú záplavu! Explodujúce ceny (alias cválajúca inflácia) vyplývajúce z devalvácie dolára sa spoja s problémami, ktoré sme zažili v rokoch 2007-2009. Katastrofa príde, keď si každý uvedomí, že dolár je len vzduch. Podľa Douga Caseyho, prezidenta Casey Research, sa na dne recesie ocitneme na desaťročie(a). Ale zarytý optimista Doug v tomto interview s Gold Report hovorí aj o dôvodoch, prečo by sme veci nemali vidieť len čierne.


Hovorili ste o dvoch tikajúcich bombách. Prvou sú bilióny dolárov za hranicami USA, ktorých sa investori môžu rýchlo zbaviť, ak stratia dôveru voči doláru. Druhou sú bilióny dolárov v USA znehodnotené počas krízy, ktorá sa začala v roku 2007, len na obyčajné zdrapy papiera. Bude mať táto napätá situácia katastrofické následky? Alebo bude výsledkom len obrovské, ale za to zvládnuteľné, bolenie hlavy?
Oboje, ale postupne. Jedno je však isté - aj keď epicentrom tejto krízy budú Spojené štáty, dopady budú celosvetové. Americký dolár je de jure národnou menou najmenej troch ďalších krajín a de facto národnou menou zhruba 50 ďalších. Hlavnou zložkou amerického exportu boli po dlhé roky papierové doláre a na výmenu nám milí cudzinci posielali autá typu Mercedes, elektroniku Sony, kokaín, kávu a vlastne všetko, čo vidíte na regáloch vo Walmarte. Mnohé desaťročia to bola perfektná jednosmerka, jazda úplne zdarma - ale táto party sa už skončila.
Nikto nevie skutočné čísla, ale zahraničné centrálne banky a jednotlivci za hranicami USA vlastnia americké doláre v objeme okolo 6 až 7 biliónov. Predovšetkým počas nedávnej krízy vytvoril Fed bilióny dolárov, aby zachránil veľké finančné inštitúcie. V určitom okamihu sa ich však zahraniční investori začnú zbavovať: uvedomia si, že situácia sa podobá hre na Čierneho Petra, pričom Čiernym Petrom je práve dolár. Neviem, čo celú túto lavínu spustí, ale trhy sú z toho všetkého už teraz veľmi nervózne. Táto nervozita je viditeľná v boome cien komodít - zlato pokorilo hranicu 1900 USD za trójsku uncu, rekordne vysoko je meď, ropa sa predáva za 100 USD za barel.
Niektoré krajiny sa už dolárov pomaly zbavujú, ale ak by sa tento potôčik zmenil na obrovskú záplavu, mohla by nastať panika. Takže áno, čakáme, kedy tikajúca bomba vybuchne alebo kedy niekto stúpi na nášľapnú mínu. Ak začne horieť divadlo a jeden človek vybehne von, onedlho sa k dverám rozbehnú všetci a navzájom sa ušliapu. Ide o veľmi vážnu situáciu.
Ak sa rozpúta panika okolo amerického dolára, boli by výrobky produkované v USA superlacné alebo superdrahé?
Boli by superlacné. Každý hovorí, že devalvácia dolára bude mať za následok stimuláciu amerického priemyslu, pretože výrobky zlacnejú a cudzinci ich budú nakupovať. Toto je obrovská novinárska kačica, ktorú každý opakuje, ale nikto sa nad ňou nezamýšľa. Áno, chvíľu tento stav platí, ale ak by bola devalvácia kľúčom k úspechu, Zimbabwe by malo byť najprosperujúcejšou krajinou sveta, keďže svoju menu už úplne zničilo.
Základom silnej a zdravej ekonomiky je silná a zdravá mena. Iste, silná mena môže chvíľu škodiť exportérom. Ale silná mena motivuje výrobcov, aby investovali do technológií a stali sa efektívnejšími. Odmenou sú úspory a výsledkom nárast kapitálu, ktorý je pre prosperitu rozhodujúci. Silná mena umožňuje obchodníkom nakupovať zahraničné spoločnosti a technológie za zvýhodnené ceny. Výsledkom je zvýšená životná úroveň krajiny a k tomu ako bonus sociálna stabilita. Idea, že znižovanie hodnoty meny stimuluje export, je len chvíľkové, stupídne a kontraproduktívne riešenie problému. Zdá sa, že ľudia už zabudli, že zatiaľ čo sa hodnota nemeckej meny zvýšila na 6-násobok svojej úrovne z roku 1971 a hodnota japonského jenu na 4-násobok, stali sa tieto krajiny najväčšími svetovými exportérmi. Nestalo sa to NAPRIEK tomu, že ich mena bola silná, ale z veľkej miery práve VĎAKA tomu.
S ohľadom na fakt, že Američania sú najväčší spotrebitelia na svete, nevytvorí skolabovaný dolár v medzinárodnej komunite obrovské konzumné vákuum? Nechce zvyšok sveta udržať vysokú úroveň exportu do USA?
Presne to je dôvod, prečo sa USA ocitli v takýchto problémoch: sme absurdne zameraní na spotrebu, zatiaľ čo skutočným kľúčom k prosperite je produkcia. Svet nepotrebuje stimulovať spotrebu. To je len ďalšia novinárska kačica, pretože každý má nekonečnú túžbu po tovaroch a službách. Z vlastnej skúsenosti viem, že by som nechcel len auto, ale 10 Ferrari, pár lietadiel a 10 domov po celom svete. Takže ja sám mám nekonečnú túžbu po tovaroch a službách. Vynásobte to 7 miliardami ľudí. Jediný spôsob, ako uspokojiť tieto túžby je produkovať dostatočné množstvo, aby ste mohli obchodovať s ostatnými a získať to, čo chcete. Ak si tzv. "ekonómovia" myslia, že problémom je nedostatočná spotreba, je to len dôkaz o úpadku tejto profesie. Vlastne by som povedal, že je to poriadne trápne.
Ale ostatné krajiny v súčasnosti produkujú dostatok toho, čo Američania chcú. S americkým dolárom bude nakoniec ten obchod vyzerať zle na ich strane.
Problémom je, že USA neprodukujú dostatok tovarov na revanš. USA mali šťastie, že mali menu, ktorú (až doteraz) každý akceptoval. Ale keď si každý uvedomí, že doláre predstavujú len vzduch vytvorený zbankrotovanou vládou a spoločnosťou, ktorá v podstate už vôbec nič neprodukuje, nastane svetová katastrofa. Tých 7 biliónov USD v rukách cudzincov sa v momente zmení na horúce zemiaky, ktoré nikto nechce.
Keď premýšľame o tom, čo ste pred chvíľou povedali (že svet nepotrebuje stimulovať spotrebu), musíte vidieť určitú iróniu v pláne Obamovho kabinetu opätovne stimulovať americkú spotrebu ako spôsob na naštartovanie ekonomického rastu.
Obávam sa, že po poradách s bláznami, ktorí ho obklopujú, je Obama hovoriaci o ekonomike to isté ako slepý, čo vedie hluchého. Chcú minúť 450 miliárd USD na tvorbu pracovných miest, ale sú to len politické pracovné miesta - t.j. ľudia, čo cez deň diery kopú a v noci ich zasýpajú, aby sa vytvorilo zdanie zamestnanosti. Vláda ani len netuší, aké sú skutočné potreby trhu a do týchto vecí by sa vôbec nemala miešať. Politici nemôžu a absolútne by nemali vytvárať pracovné miesta. Ak chce Obama stimulovať ekonomiku, môže zmenšiť veľkosť vládneho kabinetu. Povedal by som, že taká 90% redukcia by bola dobrým začiatočným krokom.
Ale to by nezamestnanosť ešte zvýšilo, čoho sa všetci obávajú úplne najviac.
Naopak, je úžasné, keď sa vládni zamestnanci prepúšťajú. Ak títo ľudia prídu o svoje pracovné pozície (ktoré sú dobré len na vyciciavanie peňazí daňových poplatníkov), existuje možnosť, že si nájdu skutočnú, produktívnu prácu, vďaka ktorej budú vytvárať tovary a služby, ktoré ľudia naozaj chcú a za ktoré aj dobrovoľne zaplatia. Takže si stojím za svojím, že prepúšťanie štátnych zamestnancov je základným kameňom toho, aby záchranný plán začal fungovať.
Už v rokoch 2008-2009 ste nás varovali, že ekonomická kríza bude pripomínať hurikán. Niekedy minulý rok sme sa ocitli v oku tohto hurikánu a zdá sa, že na trhy prichádzajú ďalšie turbulencie. Bude druhá búrková stena horšia než tá prvá? A ak posúdite posledné ekonomické aktuality, myslíte si, že sme sa z oka hurikánu už dostali?
Áno, myslím si, že z oka hurikánu sa už dostávame a smerujeme na druhú stranu búrky. A táto búrka bude oveľa horšia, pretože sme nevyriešili ani jeden z problémov, ktoré krízu spôsobili. To, že vlády na celom svete vytlačili bilióny menových jednotiek celú situáciu len zhoršilo. Aktuálne očakávam, že rastúce ceny sa spoja s problémami, ktoré sa objavili v rokoch 2007, 2008 a 2009. Zničí to šetrných ľudí, ktorí si odkladali úspory. Ukladali si ich totiž vo forme meny a keď si tieto úspory vyberú, ich hodnota bude katastrofálna.
Dotkne sa to len severnej Ameriky a Európy?
Dotkne sa to predovšetkým severnej Ameriky a Európy, ale vážne to bude aj v Japonsku. Katastrofa sa môže hrozivo dotknúť aj Číny. Čínska realitná bublina sa kvôli ochote čínskych bánk požičiavať nafúkla do hrozivých rozmerov a ak praskne, banky sa z toho len tak ľahko nespamätajú. Mnohé z nich zbankrotujú a úspory čínskej populácie si zoberú so sebou. Medzitým tí, ktorí si nakúpili nehnuteľnosti, zistia, že ich hodnota je oveľa menšia, než za ne zaplatili. Tieto problémy povedú v Číne k sociálnym nerovnostiam, nepokojom, možno dokonca k revolúcii a ktovie, k čomu ešte. Dopady môžu byť príšerné.
Mnohí vedátori a ekonómovia však stále očakávajú rast Číny (aj keď len nízky) a predpokladajú aj ďalší nárast strednej vrstvy.
21. storočie bude jednoznačne storočím Číny, ale distorzie a chyby v alokácii kapitálu, ktoré sa stali za uplynulých 30 rokov (aj napriek fenomenálnemu pokroku, ktorý krajina zaznamenala), sú vážne a musia sa riešiť. Som jeden z najväčších zástancov názoru, že Čína bude rásť, ale tento názor zastávam z dlhodobého hľadiska. Očakávam, že v horizonte 10 rokov sa Čína rozdrobí. Neviem, ako sa to stane, možno sa rozdelí na päť či šesť menších krajín. V podstate by to bola dobrá vec. Krajiny s obrovským národom sú väčšinou poľnohospodársky orientované a sú jednoducho priveľké na to, aby boli politicky ovládateľné.
Váš pohľad na Čínu úplne zapadá do toho, čo hovoríte už roky - že sa nachádzame vo "Väčšej Depresii" (*pozn.prekl.: narážka na Veľkú Depresiu (1929-1933)) - a o čom sa chystáte budúci mesiac hovoriť aj na vašej blížiacej sa prednáške vo Phoenixe na vypredanom samite spoločnosti Casey Research/Sprott Inc. s názvom "Keď zaniknú peniaze". Vaša otváracia reč nesie titul "Väčšia Depresia je tu!".) Ak za začiatok budeme považovať rok 2007, nachádzame sa v nej už štyri roky.
Záleží to od toho, na akú dlhú historickú škálu sa zameriate, ale v podstate môžeme povedať, že pre americkú pracujúcu triedu sa depresia odštartovala začiatkom 70. rokov minulého storočia. Po zdanení a inflácii sa reálny príjem, ktorý si títo ľudia prinášajú domov, reálne nezvýšil už 40 rokov. Ale ja používam definíciu depresie, ktorá znie: "Depresia je obdobie, počas ktorého sa výrazne znížila životná úroveň väčšiny obyvateľstva."
Čisté úspory znamenajú, že žijete v rámci svojich pomerov a odkladáte si bokom nejaké peniaze do budúcnosti. V USA však ľudia už veľa rokov žijú nad svoje pomery - a o tom je dlh. Dlh znamená, že si požičiavate proti budúcej produkcii a presne toto robia Spojené štáty.
A ako dlho bude táto Väčšia Depresia trvať?
Vôbec nemusí trvať dlho. Úplne by stačilo, keby americká vláda, ktorá je vlastne hlavnou príčinou tohto všetkého, prudko zoštíhlila svoj aparát a defaultovala národný dlh, ktorý je v podstate obrovskou hypotékou, obrovským bremenom na chrbte budúcich generácií Američanov. Dlh defaultuje tak či tak - najpravdepodobnejšie kvôli inflácii. Som zástancom čestného verejného defaultu, ktorý by aspoň poslúžil ako prostriedok na potrestanie tých, ktorí požičiavaním vláde podporovali jej vykorisťovanie. Distorzie a chyby v alokácii kapitálu, ktoré sú už dlho súčasťou ekonomiky, musia byť odstránené. Možno to bude nepríjemné, ale je to nutné. Avšak, zdá sa, že vláda robí pravý opak, takže k vzniknutým problémom môžeme prirátať ďalšie - rozšíria sa vojny. Takže depresia môže trvať veľmi-veľmi dlho. V tomto smere nie som vôbec optimista a myslím, že neexistuje žiadny dôvod, aby sme očakávali pozitívny vývoj.
Na druhej strane som optimista, pokiaľ ide o budúcnosť. Pre svoj optimizmus mám len dva dôvody. Po prvé - inteligentní jednotlivci na celom svete naďalej produkujú viac než spotrebujú a tento rozdiel sa snažia ušetriť. Vytvoria kapitál, ktorý je prvoradý. Po druhé - vďaka rozvoju a šíreniu technológií sa zvýši životná úroveň. Nezabúdajte, že dnes žije oveľa viac vedcov a inžinierov než ich bolo v minulosti všetkých dokopy. Tieto dva faktory vykompenzujú stupiditu poslancov okolo nás. Či ich však premôže a spláchne vlna etatizmu a kolektivizmu, to neviem.
Povedali ste, že americká vláda je kľúčovou príčinou aktuálnych problémov. Nie je to zhadzovanie priveľkej viny na jeden národ za celosvetový problém?
Inštitúcia vlády je sama o sebe problém a ako rakovina metastázuje po celom svete. Ale, aj keď je to smutné, americká vláda je najväčším vinníkom, pretože v súčasnosti z nás robí najsilnejší, no zároveň aj najagresívnejší národ. Výrazne tomu napomohol fakt, že dolár sa stal celosvetovo uznávanou menou. Americký dolár sa stal rezervou, ktorá kryje všetky meny sveta. To je dôvod, prečo sa americká ekonomika stala z ekonomického hľadiska tou najdeštruktívnejšou. Okrem toho vojenské výdavky (ktoré sa v USA rovnajú vojenským výdavkom všetkých ostatných krajín dokopy) sú načisto deštruktívne. Nemajú absolútne žiadny ekonomický účel. Ozbrojené sily už vôbec nič nechránia - a najmenej zo všetkého chránia slobodu. Slúžia len na aktívne vytváranie nepriateľov a provokovanie konfliktov. Takže áno, myslím si, že americká vláda predstavuje v súčasnosti to najväčšie nebezpečenstvo, aké na svete máme.
Očakávate, že sa to po najbližších voľbách zmení?
Nie. Myslím si, že šance na Obamovo znovuzvolenie sú vysoké, a to z dôvodu, že viac než polovica Američanov s radosťou prijíma štátnu štedrosť. Spojené štáty sa politicky zmenili na akúsi obnovenú verziu Argentíny, kde voličov efektívne uplácajú, aby volili toho najväčšieho zlodeja. Môže sa to však skončiť oveľa horšie ako v Argentíne. Na rozdiel od tej argentínskej je americká vláda vysoko účinná. A na rozdiel od Argentíny sa Spojené štáty rapídne menia na policajný štát.
Napriek všetkému by však zvolenie republikánov mohlo dopadnúť ešte horšie. S výnimkou Rona Paula a Garyho Johnsona mi zo všetkých republikánskych kandidátov naskakuje husia koža. Takže ak to zhrnieme, nečaká nás žiadna pozitívna perspektíva. Výdavky americkej vlády budú tohto roku o 1,5 bilióna USD vyššie než jej príjmy a toto šialenstvo sa len tak ľahko neskončí. Práve naopak - pochabé míňanie v snahe napraviť pokazené sa ešte zvýši. A čo je ešte horšie - Fed tri roky umelo zatajoval úrokové miery. Úroky predstavujú zhruba 2% z 15 biliónov USD oficiálneho národného dlhu, t.j. 300 miliárd USD ročne. Keďže úrokové miery budú nevyhnutne rásť, úroky sa ešte zvýšia. Pri úrovni 12% - a obávam sa, že budú musieť ísť omnoho vyššie, než je táto úroveň - to bude predstavovať ďalšieho 1,5 bilióna USD len na úroky.
Z tejto situácie nevidím absolútne žiadne východisko - jedine kolaps americkej meny a reorganizáciu americkej ekonomiky.
Názov vášho summitu "Keď zaniknú peniaze" naznačuje návrat k zlatému štandardu. Aké sú vaše očakávania v tejto oblasti? Nič nie je isté, ale keď zaniknú doláre - a svoju intrinzickú hodnotu dosiahnu už čoskoro - čo budú ľudia používať ako platidlo? Vytvoríme ďalšiu bezcennú papierovú menu ako euro? Je pravdepodobné, že euro padne ešte pred dolárom. Mám preto tušenie, že ľudia sa budú chcieť vrátiť k zlatu. A to nie z dôvodu, že zlato je čosi magické, ale jednoducho preto, že zlato je jedným z 92 prirodzene sa vyskytujúcich elementov, ktorý je - z rovnakého dôvodu, prečo je hliník použiteľný pri konštrukcii lietadiel a železo zas na oceľové trámy - použiteľný ako platidlo. Skutočný dôvod, prečo zlato vystrelilo tak vysoko, je ten, že centrálne banky krajín tretieho sveta, ktoré nemajú obrovské zlaté rezervy ako napríklad Čína, India, Kórea, Rusko alebo dokonca Mexiko, začali nakupovať zlato vo veľkom.
Koncept návratu k zlatému štandardu má však jeden veľký zádrheľ - k dispozícii je len približne 6 miliárd uncí zlata v hodnote asi 11 biliónov USD. To je však len zlomok z HDP Spojených štátov. Dokonca aj keby sa zlato predávalo za 2000 USD za trójsku uncu, zostala by tu obrovská diera. Aký je váš scenár prechodu na zlatý štandard s ohľadom na tento problém?
V situácii, v akej sa dnes nachádza dolár, by zlato malo byť oveľa drahšie. Neviem, aké je presné číslo, pretože mnoho súčasných dolárov sa stratí počas bankrotov. Je to rovnaké ako s trhom nehnuteľností - v účtovných knihách mali nehnuteľnosti hodnotu 1 miliardy USD, no keď bublina praskla, tá miliarda sa jednoducho vyparila. Je to otázka vojny inflácie (keďže vláda tlačí doláre, aby situáciu zlepšila) proti deflácii (keďže firmy sa rúcajú a doláre miznú). Ale pozrime sa na to takto: americká vláda uvádza, že vlastní 265 miliónov uncí. Jej záväzky voči zahraničiu sú najmenej 6 biliónov USD. Keby mali byť splatené fixným množstvom, cena zlata by musela byť 22000 USD za trójsku uncu.
Poľujem na dobré obchody a snažím sa nakupovať za najnižšie ceny. Tak som nakúpil aj väčšinu môjho zlata. Ale myslím si, že zlato pôjde ešte vyššie, pretože väčšina ľudí si ešte stále neuvedomila závažnosť situácie. Keď sa zvýši inflácia, budú sa chcieť svojich dolárov zbaviť - ale na akú monetárnu komoditu sa budú môcť obrátiť? Preto zlato ešte porastie a ja ho ešte stále nakupujem.
Povedali ste, že druhá strana búrky, do ktorej sa z oka hurikánu dostávame, bude oveľa horšia než tá, ktorú sme už zažili. Ako sa môžu chrániť tí investori, ktorí žiadne zlato nevlastnia?
V dnešnom svete je strašne ťažké byť investorom, pretože investor je niekto, kto alokáciou kapitálu vytvára nové bohatstvo. V súčasnej regulovanej a daňovo zaťaženej ekonomike to vôbec nie je jednoduché. Aj keď je neskoro, nikdy nie je PRÍLIŠ neskoro na nákup zlata, striebra a iných komodít. Je výhodné vlastniť produktívny majetok. Samozrejme, že najjednoduchšia možnosť ako nakúpiť najproduktívnejší majetok je prostredníctvom verejne obchodovaných spoločností, ale akciový trh je podľa mňa nadhodnotený, a preto to v súčasnosti nepovažujem za najlepší spôsob.
Aby mohli ľudia držať zlato (a v menšej miere striebro), mali by sa naučiť byť špekulantmi. Nemám tým na mysli hazardérov, ktorí sa spoliehajú na náhodné šance. Špekulanti využívajú politicky spôsobené distorzie na trhu. Ak by sme žili v skutočne slobodnej trhovej ekonomike, špekulanti by neexistovali, pretože takýchto distorzií by bolo minimum. Ale regulácie, dane a menová inflácia udržiavajú trh volatilný. Dobrí špekulanti využívajú trhové bubliny - dokážu určiť bubliny, ktoré sa nafúkli na maximum a každú chvíľu spľasnú.
Kroky vlády prinútia ľudí, aby sa stali špekulantmi - či už to budú alebo nebudú chcieť. Väčšine sa to však nebude páčiť a objaví sa len pár jednotlivcov, ktorí v tom budú naozaj dobrí.
Ktoré bubliny by špekulanti mohli v blízkej dobe využiť?
Povedal by som, že v súčasnosti je najväčšou bublinou na svete čínsky realitný trh. Ale realitné bubliny sa objavujú aj inde - napríklad v Austrálii alebo Kanade. Samozrejme, je pomerne ťažké predávať nehnuteľnosti. Nepriamy spôsob, ako to vyriešiť, je predaj bankových akcií. Povedal by som, že obligácie sú výpredajom storočia a budú zničené. Obligácie predstavujú pre kapitál trojitú hrozbu, pretože:
 • Úroky sú umelo udržiavané na nízkej úrovni, ale keď vzrastú - a vzrásť jednoducho musia - obligácie klesnú.
 • Obligácie sú denominované v menách a väčšina mien - povedzme napríklad taký dolár - stratia svoju hodnotu.
 • Kreditné riziko väčšiny obligácií - a predovšetkým tých, ktoré emitovali vlády - je vysoké.
Čo sa týka nákupných príležitostí, tak oproti cene zlata sú relatívne lacné akcie ťažobných spoločností. Povedal by som, že sa núka znamenitá príležitosť na vytvorenie bubliny na trhu s akciami spoločností ťažiacich zlato - predovšetkým tých malých. Dal by som ruku do ohňa za to, že toto bude trefa do čierneho.
Predtým ste sa zmienili, že jedným z dôvodov, prečo byť optimistický, sú technológie. Predpokladáte, že aj v tejto oblasti sa vytvorí bublina?
Dobrá otázka. Nie som si však istý, či môžeme hovoriť o technologických akciách ako celku. Technológie sú príliš premenlivé a je to príliš rozsiahla oblasť. Ale už dlho mám silnú dôveru v nanotechnológie, ktoré, ako vieme, zmenia svet. Avšak so zlatými akciami sa môžete dostať do diskrétneho priestoru - pravdepodobne tu nastane mánia.
Preklad: Katka Voštiarová, Zdroj: Casey Research


Válkou ke klidu

12. listopadu 2011 v 22:44 Videa
Válkou ke klidu - válka jako zábava

Proč je nám stále ze všech stran podsouváno, že k životu potřebujeme nutně nějaký ten adrenalin? Kam se ztratil tvořivý duch? (chápete to? - já osobně vůbec.)

Video:

Akce

12. listopadu 2011 v 14:19 Dokumenty
Toto zázračné slovo spúšťa v podvedomí oviec myšlienkové pochody, pri ktorých mi zostáva rozum stáť. Sme naozaj tak demoralizovaní aby sme si neuvedomovali svoje činy ? Je naozaj nutné aby sme okolo seba šírili len tuposť, zlo a aroganciu ?

Nie som schopný dostatočne spisovne vyjadriť svoje pocity na adresu "občanov" bijúcich sa ako zvery o zľavnený olej alebo kofolu. Kde je ten veľký duch ľudstva, ktorý by mal pokoriť systém . V Kauflande, Lidli alebo Tescu pri zľavnenom tovare ? To je tá proklamovaná "sila" ?

Má snáď niekto pocit, že tieto dobre oblečené ovce chcú zmenu ? Ja teda nie.

Po takýchto záberoch mám strašný pocit bezmocnosti. Mám strašný pocit zbytočnosti. A pýtam sa sám seba : Prečo mám venovať čas týmto mentálne chudobným ľuďom na úkor vlastnej rodiny ? Bojím sa, že je to ako čurať do mora a čakať kedy sa zdvihne jeho hladina. Každou takou "Akciou" strácam vieru v nápravu ovce na človeka.

Ľudia musia prejsť svojím vývojom. Musia zistiť, že sú to oni a nie chorý systém, ktorý tu vládne. Lebo systém môže ovládať len a len duše, ktoré to dovolia a sú ochotné s ním hrať vopred prehrané "Monopoly".

Touto krátkou a možno rozhádzanou reakciou sa snažím odpovedať na myšlienku o vodcovstve, o dôvere v politikov, o čakaní na niekoho, kto nám povie čo robiť. Ten, kto sa vydá cestou viesť toto neuvedomelé stádo, bude zomletý. Viesť toto stádo nie je odvaha, ale hlúposť. Zomrieť ako mučeník je jedna vec. Zomrieť ako hlupák druhá …

Nečakajme, len zmeňme priority.
Nehľadajme jednoduché riešenia.
Video:
Změňme svět - odkaz z minulosti
Změňme svět - skutečnost vs. skutečná realita
Zdroj:

Velká hra

12. listopadu 2011 v 14:17 Dokumenty
Kontrola USA a globální politiky nejbohatšími rodinami planety je prováděna výkonným, důkladným a tajným způsobem. Tato kontrola začala v Evropě a má kontinuitu, kterou lze vystopovat až do doby, kdy bankéři objevili, že je ziskovější poskytovat úvěry vládám, než potřebným jednotlivcům.
Tyto bankovní rodiny a jejich nápomocní lenní pánové se dostali během posledních dvou století k velkým majetkům, kdy se tajně a stále více organizovali jako kontroloři vlád na celém světě a jako arbitři válek a míru.
Dokud nepochopíme toto, bude nemožné pochopit skutečné důvody dvou světových válek a hrozící třetí světové války, války, která téměř jistě začne jako důsledek amerického pokusu zmocnit se a kontrolovat střední Asii. Jedinou cestou pro USA, jak z toho ven, je ustoupit - což je něco, co lidé v USA a na světě chtějí, ale elity nikoliv.
USA jsou zemí kontrolovanou prostřednictvím soukromě vlastněných Federálních rezerv, které jsou kontrolovány hrstkou bankovních rodin, které je založily podvodem.
Ve své zajímavé knize "Tajný tým" plukovník Fletcher Prouty, zpravodajský důstojník amerického prezidenta v letech 1955-63, zmiňuje pozoruhodný incident, při kterém Winston Churchill přednesl za druhé světové války téměř odhalující projev: "V onu konkrétní noc proběhl na Rotterdam silný nálet. On (Churchill) tam seděl, meditoval, a pak, jako by pro sebe, řekl 'neomezené ponorkové válčení, neomezené bombardování - to je totální válka'. Nadále tam seděl, zíral do velké mapy, a pak dodal 'Čas, Oceán, jakási hvězda, která nás vede, a vysoká kabala z nás udělaly to, co jsme.'"
Prouty dále uvádí: "Byla to nejpamětihodnější scéna a odhalení reality, která je, v nejlepším případě, zřídkavá. Pokud pro velkého Winstona Churchilla existuje "vysoká kabala", která nás učinila tím, čím jsme, je naše definice kompletní. Kdo mohl lépe vědět, než sám Churchill během nejtemnějších dnů druhé světové války, že existuje, bez jakýchkoliv pochybností, mezinárodní vysoká kabala? Byla to pravda tehdy, je to pravda dnes, obzvláště v těchto časech jednoho světového řádu. Tato všemocná skupina zůstala nadřazenou proto, že se naučila hodnotě anonymity." Tato "vysoká kabala" je celosvětovou kabalou" dneška, nazývanou různými autory také elita.

Vysoká kabala a co kontrolují

Elita vlastní média, banky, vojenský a ropný průmysl. Ve své knize "Kdo je kdo v elitě" autor Robert Gaylon Ross st. uvádí: "Domnívám se, že vlastní americké ozbrojené síly, NATO, tajné služby, CIA, Nejvyšší soud a mnoho dalších nižších soudů. Zdá se, že kontrolují, přímo nebo nepřímo, většinu státních, okresních a místních složek na vynucování práva."
Elita má v úmyslu dobýt svět využitím schopností lidí Spojených států. Již v r. 1774 Amschel Mayer (Bauer) Rothschild na shromáždění dvanácti nejbohatších mužů Pruska ve Frankfurtu uvedl: "Války by měly být řízeny tak, aby národy obou stran upadly hlouběji do dluhů." Dále na stejném setkání informoval: "Paniky a finanční krize by měly nakonec vyústit v celosvětovou vládu, nový řád celosvětové vlády."
Elita vlastní řadu "mozkových trustů", které pracují na expanzi, konsolidaci a pokračování její nadvlády nad světem. Královský institut mezinárodních záležitostí (RIIA), CFR, skupina Bilderberg, Trilaterální komise a mnoho dalších podobných organizací jsou zcela financovány elitou a pracují pro ni. Tyto mozkové trusty vydávají časopisy, jako Foreign Affairs, ve kterých jsou tyto imperialistické a protilidské názory povyšovány na publikace, a pak, je-li potřeba, rozšiřovány ve formě knih, kterým se dostane široké publicity.
Zbigniew Brzezinski a Henry Kissinger a spol., jakož i neokonzervativní "myslitelé", vděčí za své pozice a vysokou životní úroveň štědrosti elit. To je důležitá věc a je třeba ji mít neustále před očima. Tito myslitelé a pisatelé jsou na výplatní listině elit a pracují pro ně. V případě, že někdo o tomto výroku snad pochybuje, může pomoct přečíst si následující citáty z komplexní výzkumné knihy profesora Petera Dale Scotta "Cesta k 9/11 - Bohatství, říše a budoucnost Ameriky" (University of California Press, 2007):
…Bundyho harvardský chráněnec Kissinger byl jmenován poradcem pro národní bezpečnost poté, co předsedal důležité "studijní skupině" v CFR. Jako bývalý asistent Nelsona Rockefellera byl Kissinger placen Rockefellerem za to, aby psal pro CFR knihy o omezeném válčení. Také byl silně aktivní v Rockefellerově neúspěšné kampani na post prezidenta v r. 1968. Tudíž Rockefeller a CFR mohli být z kontroly Republikánské strany vyloučeni, ale nikoliv z republikánského Bílého domu. (strana 22).
Následující citát ze strany 38 této knihy je také velmi odhalující:
Vztah Kissingera a Rockefellera byl komplexní a zcela jistě intenzivní. Jak napsal investigativní reportér Jim Hougan: "Kissinger, ženatý s bývalou Rockefellerovou asistentkou, vlastník vily v Georgetownu, jejíž nákup mu umožnily pouze Rockefellerovy dary a půjčky, byl vždy chráněncem svého patrona Nelsona Rockefellera, i když ten ho přímo nezaměstnával."
Profesor Scott dodává:
Příchod Nixona a Kissingera do Bílého domu v r. 1969 se kryl s tím, že se David Rockefeller stal generálním ředitelem Chase Manhattan Bank. Nixonova-Kissingerova zahraniční politika uvolňování napětí byla v nejvyšším souladu s Rockefellerovým tlakem na internacionalizaci bankovních operací Chase Manhattan. Takže v r. 1973 se Chase Manhattan stala první americkou bankou, která otevřela kancelář v Moskvě. O pár měsíců později, díky pozvání zařízenému Kissingerem, se Rockefeller stal prvním americkým bankéřem, který mluvil s čínskými komunistickými vůdci v Pekingu.

Jak manipulují veřejným míněním

Mimo těchto strategických "mozkových trustů" založily elity řetězec výzkumných institucí oddaných manipulování s veřejným míněním způsobem, jakým si elity přejí. Jak poukázal John Coleman ve své odhalující knize "Tavistock Institute pro vztahy s veřejností - Formování morálního, spirituálního, kulturního, politického a ekonomického úpadku Spojených států amerických", v r. 1913 byl ve Wellington House v Londýně založen institut pro manipulaci s veřejným míněním. Podle Colemana:
Moderní věda masové manipulace se zrodila ve Wellington House v Londýně, kdy zrodu tohoto zdravého dítka asistoval lord Northcliffe a lord Rothmere. Britská monarchie, lord Rothschild a Rockefellerové byli zodpovědní za financování tohoto podniku… účelem Wellington House bylo provést změnu v názorech Britů, kteří se silně stavěli proti válce s Německem, což byl úctyhodný úkol, který byl doprovázen "tvorbou názorů" prostřednictvím průzkumů mínění. Personál tvořili Arnold Toynbee, budoucí ředitel studií na Královském institutu zahraničních záležitostí (RIIA), lord Northcliffe a Američané Walter Lippmann a Edward Bernays. Lord Northcliffe byl spřízněn s Rothschildy prostřednictvím sňatku.
Bernays byl vnukem Sigmunda Freuda, fakt, který nikdy nezmínil, a vyvinul techniku "vytváření souhlasu". Když se Sigmund Freud přestěhoval do Británie, také se stal, tajně, společníkem této instituce prostřednictvím institutu Tavistock. Podle Colemana byl Bernays "průkopníkem používání psychologie a dalších sociálních věd při utváření a formování mínění veřejnosti, takže si veřejnost myslela, že takto vyrobené názory jsou její vlastní".
Institut Tavistock disponuje částkou šesti miliard dolarů a má pod svoji kontrolou 400 přidružených organizací, spolu se 3,000 mozkovými trusty, většinou v USA. Stanford Research Institute, Hoover Institute, Aspen Institute of Colorado a mnoho dalších, věnujících se manipulaci s americkým, jakož i globálním veřejným míněním, jsou to odnože Tavistocku. To pomáhá vysvětlit, proč je americká veřejnost natolik zhypnotizována, že je neschopná vidět věci jasně a reagovat.
Výzkumník zabývající se Bilderbergy Daniel Estulin cituje z knihy Mary Scobey "Vyživování lidství" výrok přisuzovaný profesorovi Raymondu Houghtonovi, že CFR již velmi dlouho dával najevo, že "absolutní kontrola chování je na spadnutí… aniž by lidstvo pochopilo, že krize je za rohem".
Mějte také na paměti, že v současné době je 80% amerických elektronických a tiskových médií vlastněno pouze šesti velkými korporacemi. K tomuto vývoji došlo v posledních dvou desetiletích, tyto korporace jsou vlastněny elitou. Je téměř nemožné, aby někdo, kdo je obeznámen s tím, co se děje na globální úrovni, sledoval, byť i jen pár minut, překrucování, lži a výmysly, které se nepřetržitě linou z médií, orgánu propagandy a vymývání mozku elity.
Jakmile je váš obrázek jasný, je také snadné si povšimnout zločinného ticha médií u zločinů, které jsou páchány na lidstvu na příkaz elit. Kolik lidí ví, že výskyt rakoviny v irácké Fallujah je mnohem vyšší, než v Hirošimě a Nagasaki, díky použití ochuzeného uranu, a možná dalších tajných jaderných zařízení, americkými jednotkami? Fallujah byla potrestána za odpor proti americkým jednotkám.

Význam Euroasie

Proč jsou USA ve střední Asii? Abychom to pochopili, musíme se podívat na texty loutek elit - Brzezinského, Kissingera, Samuela P. Huntingtona a podobných. Je důležité poznamenat, že příslušníci elit platili mozkovým trustům za vydávání knih jako součást strategie poskytnout vážnost následným nezákonným, nemorálním a kořistnickým akcím, které jsou prováděny na příkaz elity. Názory nejsou nezbytně jejich vlastními - jsou to názory mozkových trustů. Tyto loutky formulují a vyhlašují politiku a plány na příkaz svých pánů, prostřednictvím subjektů jako CFR, skupina Bilderberg atd.
Ve své nekonečně arogantní knize "Velká šachovnice", vydané v r. 1997, Brzezinski vyjádřil filosofii stojící za stávající americkou vojenskou erupcí. Začíná citací velmi známého názoru britského geografa sira Halforda J. Mackindera (1861-1947), dalšího pracovníka elity. Mackinder byl členem "Coefficients Dining Club", založeného členy Fabiánské společnosti v r. 1902. Kontinuita politiky elity je naznačena faktem, že Brzezinski začíná Mackinderovou tezí zformulovanou poprvé v r. 1904: "Ten kdo vládne východní Evropě, má v područí pevninu, ten kdo vládne pevnině, má v područí světový ostrov, ten kdo má v područí světový ostrov, má v područí svět."
Brzezinski tvrdí, že poprvé v lidské historii se stala hlavní silou ne-euroasijská mocnost, a musí držet otěže nad euroasijským kontinentem, pokud má zůstat hlavní globální mocností: "Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Euroasie… Asi 75% lidí světa žije v Euroasii… Euroasie je zodpovědná za asi 60% světového GNP a připadají na ni asi tři čtvrtiny známých světových energetických zdrojů."
Není to jen geostrategická poloha tohoto regionu - je to také bohatství, "jak ve formě firem, tak toho, co je pod zemí", co je pro elitu přitažlivé, pro elitu, jejíž lačnost po penězích a lačnost po moci zůstává neukojitelná, jako by byla stižena nemocí.
Brzezinski píše: "Ale je to právě na nejdůležitějším hřišti planety - v Euroasii - kde by mohl v jistý okamžik vzniknout největší rival Ameriky. Toto zaměřování se na klíčové hráče a řádné vyhodnocování terénu musí být odrazovým můstkem pro formulování americké geostrategie pro dlouhodobé řízení amerických euroasijských geopolitických zájmů."
Tyto hlavní linie byly zveřejněny v r. 1997. Miliony lidí zemřely v posledních dvou desetiletích, a miliony byly v tomto regionu připraveny o domov, ale pro Brzezinského a jemu podobné to zůstává "hřištěm"! Ve své knize načrtl Brzezinski dvě velmi důležité mapy - jedna má nadpis Globální zóna infiltrace násilí (strana 53) a druhá (strana 124) Euroasijský Balkán. Na první je region, do kterého patří tyto země: Súdán, Egypt, Saúdská Arábie, Turecko, Sýrie, Irák, Írán, všechny středoasijské státy, Afghánistán, Pákistán a části Ruska, jakož i Indie. Na druhé jsou dva kruhy, vnitřní a vnější - do vnějšího kruhu patří stejné země, jako na první mapě, ale vnitřní kruh pokrývá Írán, Afghánistán, východní Turecko a bývalé sovětské republiky ve střední Asii.
"Tento obrovský region, zmítaný přelévající se nenávistí a obklopený konkurujícími si mocnými sousedy, bude pravděpodobně hlavním bojištěm…", píše Brzezinski. Dále píše: "Možné ohrožení americké nadvlády ze strany islámského fundamentalismu by mohlo být součástí problému tohoto nestabilního regionu." To bylo napsáno v době, kdy tento druh fundamentalismu problémem nebyl - následně USA věci zmanipulovaly a zvolily si udělat z toho jednu ze svých provokativních a podvodných taktik. Podle svých strategických myslitelů by USA mohly čelit vážnému ohrožení svých ambicí ze strany koalice Číny, Ruska a Íránu, a musí proto udělat cokoliv je v jejich silách, aby takové koalici zabránily vzniknout.
Pro Brzezinského je "terorismus" - koncept typu Tavistock - pouze dobře naplánovanou a dobře promyšlenou strategií, lží a podvodem, který má poskytnout krytí pro vojenskou přítomnost ve střední Euroasii a jinde. Je používán, aby udržel americkou veřejnost ve stavu strachu, Rusko ve stavu nejistoty ohledně dalšího rozpadu (USA vycvičily a podporovaly čečenské bojovníky, "teroristy" všude) a ospravedlnila se přítomnost amerických jednotek v a kolem střední Asie.

Vymyšlená válka proti terorismu

Terorismus poskytuje ospravedlnění pro přeměnu Spojených států na policejní stát. Podle Washington Post z 20. a 21. prosince 2010, mají nyní USA 4,058 protiteroristických organizací! Ty zcela jistě nejsou určeny na tak zvané teroristy, kteří operují ve střední Asii - toto číslo dalece převyšuje počet tak zvaných teroristů na celém světě. Bezuzdné domácí šmírování amerických agentur je nyní životním faktem a americká veřejnost to, jako vždy, akceptovala, díky úmluvě médií a institucí typu Tavistock, vlastněných elitou.
Americký historik Howard Zinn to říká velmi dobře: "Tak zvaná válka proti terorismu není jen válkou proti nevinným lidem v jiných zemích, ale je také válkou proti lidem ve Spojených státech: válkou vedenou proti našim svobodám, proti naší životní úrovni. Bohatství země je kradeno lidem a předáváno super bohatým. Jsou kradeny životy mladým. A zloději jsou v Bílém domě." Ve skutečnosti zloději Bílý dům kontrolují a dělali to velmi dlouhou dobu.
Ve své vynikající knize "Překročení Rubikonu" Michael Ruppert poukazuje na to, že většina násilí v regionu střední Asie, jakož i v Pákistánu, který byl zakroužkován v obou mapách Brzezinského knihy, bylo "započato americkými proxy". "Vzhledem k tomu, že tyto mapy byly zveřejněny plné čtyři roky předtím, než první letadlo narazilo do Světového obchodního centra, spadají do kategorie důkazů, o kterých jsem se dozvěděl na LAPD (policii Los Angeles). Říkali jsme jim "vodítka". To znamená, že erupce amerického militarismu po 9/11, a samotná tato událost, bylo součástí předem naplánované a koherentní strategie globální nadvlády, v rámci které jsou "dobýváni" i lidé v USA, prostřednictvím totalitní legislativy zavedené po 9/11.
Jak říká Brzezinski:
Amerika je příliš demokratická doma, aby mohla být autokratická v zahraničí. To omezuje použití americké moci, obzvláště schopnost vojenského zastrašování. Nikdy dříve lidová demokracie nedosáhla mezinárodní nadvlády. Ale uchopení moci není cílem, po kterém by lid toužil, s výjimkou situací náhlé hrozby nebo ohrožení pocitu veřejnosti ohledně domácího blahobytu… Ekonomické sebeupírání (tedy vojenské výdaje) a lidské oběti (oběti dokonce i mezi profesionálními vojáky) požadované pro toto úsilí jsou pro demokratické instinkty nepříjemné. Demokracie je vůči imperiální mobilizaci nepřátelská.
Zcela jistě je legislativa po 9/11, mimořádná expanze agentur a šmírování americké veřejnosti důvodem velké spokojenosti elit - USA lze nyní nazvat demokracií jen stěží. Jak informoval Washington Post, Národní bezpečnostní agentura (NSA) zachycuje každý den přes 1,7 miliardy e-mailů, telefonických hovorů a dalších komunikací a ukládá je. Není divu, že Bush označil 9/11 za "velkou příležitost" a že Rumsfeld to považoval za analogii druhé světové války pro "přetvoření světa".
Aby elity dosáhly svých cílů, zničily USA Jugoslávii, zatímco Rusko zůstalo v úžasu a neschopnosti, provedly změny režimů ve střední Asii, vytvořily vojenské základny ve východní Evropě a střední Asii, a pořádaly vysoce provokativní vojenská cvičení testující postoje Ruska a Číny. Když Číňané protestovali proti nedávnému námořnímu cvičení s Jižní Koreou příliš blízko čínského území, americký mluvčí odpověděl: "Tato rozhodnutí jsou činěna námi, a výhradně námi… Kde cvičíme, kdy cvičíme, s kým a jak, s jakými aktivy a tak dál jsou rozhodnutí činěná námořnictvem Spojených států, ministerstvem obrany, vládou Spojených států." Jak poznamenává novinář Rick Rozoff: "Není možné, aby takový konfrontační, arogantní a vulgární jazyk nebyl příslušně a řádně v Pekingu chápán."
USA získaly základny v Rumunsku, Bulharsku, Polsku a České republice - a vybudovaly největší základnu všech dob v tomto regionu, Camp Steel v Kosovu. Podle zprávy ruských novin Kommersant z 3. března 2011 má být čtyřfázový plán na vytvoření amerického raketového systému v Evropě plně dokončen do konce roku 2020. USA také pilně budují bilaterální vojenské vztahy na ruském dvorku s Ázerbájdžánem, Kazachstánem, Uzbekistánem, Turkmenistánem, a prosazují cíl vytvořit "větší střední Asii" od Afghánistánu až po Střední východ, velký koridor, odkud bude ropa, plyn a velké nerostné bohatství proudit do kufříků americké elity, na krvavý úkor místních lidí.
Jak poznamenal indický kariérní diplomat M. K. Bhadrakumar: "Není daleko doba, kdy začnou cítit, že 'válka proti terorismu' poskytuje vhodnou rubriku, pod kterou si USA postupně pro sebe zajišťují permanentní příbytky na vrcholcích Hindúkuše, Pamíru, ve středoasijských stepích a na Kavkaze, které tvoří strategickou osu dohledu nad Ruskem, Čínou, Indií a Iránem." Scéna pro velkou válku s účastí velkých mocností doby - USA, Ruska a Číny - je nyní připravena, na základě úmyslu elity. Je to jen otázka času.
Neustále dokola vedla americká elita své dobré lidi do velkých válek prostřednictvím zdokumentovaných a dokázaných podvodů - potopení Lusitanie v první světové válce, Pearl Harbor ve druhé světové válce, atd. Elita nás považuje za "lidský odpad" - výraz, který poprvé použili Francouzi v Indočíně. Vytváří také pořádnou porci "lidského odpadu" v USA. Zpráva Světové banky poukazuje na to, že v r. 2005 bylo v "nejisté pozici" 28 milionů Američanů - v r. 2007 tento počet vzrostl na 46 milionů! Jeden z pěti Američanů čelí možnosti, že se stane "nuzákem" - 38 milionů lidí dostává potravinové lístky!
Michael Ruppert naříká:
Má země je mrtvá. Její lidé kapitulovali před diktaturou a tím se stali primární podpůrnou skupinou diktatury; její základnou; jejím obráncem. Každý den nabízí svůj souhlas diktatuře tím, že provádí operace v bankách a utrácejí své vypůjčené peníze u korporací, které ji řídí. Skvělá strategie neokonzervativců George H. W. Bushe triumfovala. Přesvědčte Američany, že nemohou žít bez "dobrých věcí", pak si sedněte a sledujte, jak podporují progresivně stále odpornější zločiny, které pácháte, a předhazujete jim kosti se stále méně masa. Celou dobu je zamykejte v dluzích. Zničte střední třídu, jedinou politickou základnu, které je třeba se obávat. Donuťte je akceptovat, díky jejich sdílené vině, stále represivnější opatření policejního státu. Udělejte cokoliv chcete.
Globální ekonomický systém postavený na nelidských a kořistnických hodnotách, kde hrstka vlastní více bohatství, než miliardy hladových dohromady, skončí, ale konec bude bolestný a krvavý. Je to systém, ve kterém elita vzkvétá na válkách a široce rozšířené lidské bídě, na smrti a plánovaném ničení. Jak řekl Einstein: "Nevím, jakými prostředky se povede třetí světová válka, ale mohu vám říct, jaké budou použity ve čtvrté - kyje a kameny!"
Profesor Mujahid Kamran je vice-kancléřem univerzity Punjabu v pákistánském Lahore, a jeho kniha Velký podvod - Korporátní Amerika a permanentní válka právě vyšla (duben 2011) v Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistán.
The Elite, the 'Great Game' and World War III vyšel 7. června na GlobalResearch.ca. Překlad Zvědavec.
Video:
Velký obraz¨

Dluhová krize je podvod jednadvacátého století

11. listopadu 2011 v 11:28 Dokumenty
Lidé jsou jen loutkami, se kterými si pohrávají mocní a bohatí. Bylo tomu tak vždy a je tomu tak i dnes. Pokud státní (finanční) moc zavelí, jdeme vyloupit ten či onen stát, lidé se poslušně chopí zbraní a začnou se "mordovat". A tak to chodí již celá tisíciletí.
Vláda peněz
Pokud se podíváme do nedávné minulosti, ale i současnosti, lidstvo se neustále někde "mydlí". Pro ideje, suroviny, ale hlavně pro moc a peníze. Ti, kdo jediní mohou tato svinstva rozpoutat, jsou vždy ti, co disponují mocí a penězi. Brutální vojenská síla se dnes používá spíše v zemích, které takzvaně nemají vybudované demokratické principy, a ekonomická síla patřičně podbarvená potřebným mediálním obrazem se používá tam, kde by řinčení zbraní moc nezabralo. Ve vyspělých zemích se dnes nevedou války se zbraní v ruce, ale používají se strategické války mozků, které jsou vedeny mezi nic netušícím obyčejným člověkem a mocnými korporacemi. Ty ve své podstatě vládnou prostřednictvím finančního dluhového diktátu, tedy vládou peněz, která je podstatně efektivnější a bez velkého rizika, že se jim vojenský konflikt vymkne z rukou a také z důvodu toho, že při tomto způsobu boje nedochází k materiálním škodám.
Nekompromisní evropský finanční diktát
Finanční mašinérie dnes nemá zájem o investice do výrobních oblastí, ty jsou příliš složité a přinášejí mnohá rizika, daleko efektivnější jsou investice do státních dluhopisů a spekulativních transakcí. Ty jsou pohodlné a přináší dvojí efekt. Za prvé, stabilní bezproblémové příjmy, které nemusí obsluhovat početný personál a za druhé se skrytě a nenápadně přesouvá majetek států pod přímou kontrolu finančního byznysu. Tato skutečnost je jasně patrná na současném stavu, kdy nejen jednotlivé státy, ale dnes již celá eurozóna, jsou nekompromisním diktátem tlačeny k spoluúčasti úhrady dluhů dnešního Řecka, a to jen proto, aby německé a francouzské banky nemusely nést ztráty ze spekulativně a riskantně investovaných investic.
Vše zaplatí občan
Zadlužení a praktická nadvláda finančních lupičů nad celým světem je již dnes patrná všude kolem vás. Za dobře naplánovanou realitní krizi v USA nebyl nikdo potrestán, naopak hlavní protagonisté a viníci jsou dnes poradci prezidenta Obamy. Do amerických bank se nalily miliardy. V Řecku se také nehledají viníci, ale hledá se, kdo dluhy zaplatí. Naše země je rovněž zadlužena až po uši a místo toho, aby šli viníci do kriminálu, zvedají titíž politici, kteří dluhy "napráskali", daně a ceny energií, a kdo to vše zaplatí? No přece vy, daňoví poplatníci. Vy zaplatíte nejen české dluhy, ale pravděpodobně i dluhy Řeků, posléze i Italů, Španělů, Portugalců a kdo ví, koho ještě.
Jsou naši zákonodárci hloupí nebo je někdo řídí?
Současná vláda se v tuto chvíli snaží zvyšovat daně a občas i snižovat náklady kde se dá, ale pořád jaksi nechápou, že obrovský každoroční schodek v rozpočtu, který zalepí dalšími dluhopisy, jen zhoršuje čím dál větší gigantický dluh, a všichni ti, co ho způsobili, si z ničeho nic hrají na zachránce naší ekonomiky. To přece není normální, aby dvěstěosmdesát zákonodárců bylo totálně blbých. Přece musí vědět, kam takovéto hospodaření vede. A tak se naskýtá otázka:
Co za tím vězí?
Zákonodárci jsou banda bláznů
Pokud se nevěřícně díváme na to, co se děje ve sněmovně a připomíná nám to spíš blázinec než zasedání elity národa, vězme, že je to jen velká hra. Nejenže reforma prosazovaná pravicí je zcela nedostatečná, neboť neřeší podstatu obrovitého dluhu, ale levice ještě místo toho, aby tlačila na podstatně vyšší razantnost v úsporách a snížení dluhu, ji dokonce odmítá a blokuje. Připadá vám to normální? Mně tedy ne.
To Islanďané jsou jiní borci
To, co se odehrálo na Islandu, je v postatě stejný příběh, jako to, co se odehrává v Řecku. Prostě se žilo bezhlavě na dluh. Politici ovládaní bankomafií zadlužili stát tak razantně, že jim v podstatě již Island nepatřil. A tak se jednoho krásného dne stalo, že Island zkrachoval. Islanďané se naštvali a ve všelidovém referendu odhlasovali, že dluhy nasekané politiky platit nebudou a vykutálené holandské a anglické banky utřely nos. No a Řekům to konečně dochází a chtějí to samé udělat také. Kéž by se jim to podařilo.
Vše má pevný naplánovaný scénář
A co náš stát? Jsem přesvědčen, že naše země, naše vlast, čelí útoku finanční mafie, která se nezastaví před ničím. Naši politici nám dnes a denně předvádí svoji lhostejnost a zřejmě hrají do posledního puntíku nalinkovaný scénář, který má za cíl naší zemi uvrhnout do ještě větší dluhové propasti tak, aby byla naše země rozkradena a zotročena zahraničním kapitálem, který řídí ekonomičtí teroristé. Že si za tuto službu vyslouží tučné všimné, které jim přistane na účtech ve Švýcarsku nebo v exotických zemích, se již stává každodenní mediální realitou.
Pokud se vám moje úvahy zdají až příliš konspirativní, zde uvádím jen některé příklady - 70 % daňových výnosů odchází pryč z naší země, a tento kapitál vytvořený Čechy je použit pro tvorbu blahobytu v jiných zemí. Veškeré banky a ty nejvýznamnější firmy jsou vlastněny zahraničním kapitálem, potravinářský a hlavně obchodní průmysl zastoupen supermarkety není ve vlastnictví nás Čechů. Drtivá většina nemovitostí na Václavském náměstí je v rukou cizinců, o Karlových varech ani nemluvě. Dalo by se pokračovat dál a dál. Dluh je tou mocnou zbraní, která přesouvá kapitál od občanů, firem a států do rukou bankomafie a postupně dostává na kolena jeden stát za druhým.
Opravdu jsme toto chtěli?
Nezdá se vám, že si s námi někdo hraje jak kočka s myší? Co takhle vyhlásit státní bankrot, když ČR není schopna platit svoje dluhy? Věřte, že v dané situaci by to český národ ani nepoznal. Zato bankomafie by svoje nečestné spekulativní zisky, které neslouží k zvyšování životní úrovně naší země, odepsala, stejně tak, jak si to prosadili lidé referendem na Islandu.
Petr Havlíček

Aktuálně:
Nečas čeká krizi. Mohlo by se sáhnout i na důchody


Prostý e-mail

7. listopadu 2011 v 21:28 Dokumenty
Pokud se Vám tento email dostal do schránky, jste mojí přátelé, dobří známí nebo
lidé, kterých si z nějakého důvodu vážím, následující email/y představují můj
vlastní příběh poznávání vnějších aspektů světa, pokud Vás osloví,sdílejte je dál,
upravujte je, jak uznáte za vhodné…Tedy:
 
V roce 2006 jsem poprvé viděl první z následujících filmů, ale bylo to pro mne
příliš šokující, příliš SciFi, nemožné, než abych to přijal a začal hledat sám na
vlastní pěst informace a přemýšlet vlastní hlavou. Znovu jsem se k tomu tématu a
filmu vrátil o dva roky později, tentokrát jsem ale pokračoval v pátrání po dalších
informacích a zašel až do hloubky příčiny současného dění, která je zakořeněna
hluboko v našich představách o nás samotných a světě kolem.
Následoval "Šok a pocit bezmoci"
Ale dobré je vědět a nenechat se realitou otrávit, protože to je to co mocní této
planety chtějí.
Je dobré vědět co je za současným děním ve světě, jeho kořeny a příčiny, abychom se
netočili v kruhu.
To co mi pomohlo vyrovnat se s realitou a nenechat si sebrat radost ze života či
padnout do strachu je vědomí, že je to možná šance pro lidstvo a pro každého z nás k
posunu v myšlení, který nemá v naší známé historii obdoby. Možná to zní jako utopie,
ale pro přežití a štěstí lidstva to vnímám jako klíčové. Jediné na co se můžeme ptát
je zda to potrvá 20 nebo 200let. Však je čas začít hledat nové cesty, na které
neexistují žádné mapy nebo jasné návody.
 
Dost řečí udělejte si názor sami na základě předložených fakt a souvislostí:
 
 
1.   11.9.2001
 
 
1.   Loose and Chance 2nd ed.
 
http://video.google.com/videoplay?docid=2856557841553891683
 
Je to možné ?, Mno následující dokumenty přidávají fakta (obohacená o množství
osobních svědectví, hasičů záchranářů a pracovníků WTC):
 
2.   Loose and chance final Cut
 
http://dokumentarni.tv/utoky-z-11-9-2001/loose-change-final-cut
 
 
3.    Loose and chance an american Cup
 
http://dokumentarni.tv/utoky-z-11-9-2001/loose-change-9-11-americky-prevrat-an-american-coup
 
Zde popisují cestu svojim soukromým vyšetřováním události příbuzní obětí.
 
 
4.   9-11 Press for Truth
 
 
http://dokumentarni.tv/utoky-z-11-9-2001/9-11-pravda-a-tisk-press-for-truth
 
Evropští tvůrci na to samé téma opět mnoho nových Faktů.
 
 
5.   911 Zero investigation
 
http://dokumentarni.tv/utoky-z-11-9-2001/zero-vysetrovani-11-zari-an-investigation-to-9-11
 
A na závěr přednáška na dané téma od zkušeného architekta (ne že by tyto odborné
informace chyběli ve výše uvedených filmech).
 
 
6.   Blue print for True
 
http://dokumentarni.tv/utoky-z-11-9-2001/9-11-projekt-pro-pravdu-architektura-destrukce-blueprint-for-truth
 
Co za tím je? Války, obchod a především touha po neomezené moci? Může to být jen
shoda lidské hlouposti a náhod?
Já nevím. Co lze říci s jistotou, jediné k čemu jsem došel je, "že něco není hrubě v
pořádku" a většinou se nejedná o nechtěné gigantické lidské omyly.
Posuďte sami.
 
Klíčové pro pochopení toho co se děje z hlediska systému, je fakt, že stávající
světové peněžní systémy jsou kryty a vznikají dluhem, nejsou kryty ani nevznikají na
základě množství vzácných kovů atp..
Je to právě dluh, bez kterého by neexistovali v současném systému žádné finance.
Moderní mechanika peněz je jednoduše vysvětlená v 44 minutovém dokumentu Peníze jako
dluh viz dále.
 
II. PENÍZE a Finanční krize
 
 
1.   Money as a Depth
 
 
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/penize-jako-dluh-money-as-debt
 
A ještě jedna přednáška od německého odborníka na téma peněz:
http://www.mustwatch.cz/film/andreas-clauss-o-penezich-a-pravu/
 
A s informacemi z těchto filmů Vám přijde naprosto přirozené a pochopitelné co se
vlastně v roce 2008 na globálních trzích stalo a jak na to ne zareagovalo americké a
světové právo:
 
 
2.   Inside Job  - Oscarový dokument o vzniku Krize
 
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/financni-krize-inside-job
 
 
 
3.   Chcete vidět, jak Němci a Francouzi tlačili na Řeky při vyjednávání pomoci
aby od nich dále kupovali zbraně?
 
Jak se osvobodily od Tyranie MMF a SB v Ekvádoru? Kus pravdy o Řeckém dluhu ?
 
Jak zrušit většinu stávajících dluhů všem nadnárodním organizacím, které korumpují ?
 
http://www.youtube.com/watch?v=3rbaeMqAgdI
 
 
 
Online pro CZ Titulky stačí zapnout "cc" v dolní části obrazu
 
III. OSTATNÍ + možné alternativy řešení ve vnějším světě
 
Pro další pochopení a zasazení událostí do kontextu mohu vřele doporučit následující
dokumentární pohledy:
Zeitgeist 1, 2 a 3 díl s tím že ve druhém a třetím díle jsou naznačena možná
východiska, ve třetím i popsány více do hloubky společenské motivy jednání každého z
nás.
 
http://dokumentarni.tv/spolecnost/duch-doby-zeitgeist-the-movie
http://dokumentarni.tv/spolecnost/duch-doby-dodatek-zeitgeist-2-addendum
http://dokumentarni.tv/spolecnost/duch-doby-3-posun-vpred-zeitgeist-moving-forward
 
Stejně tak je naznačená cesta i zde:
 
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls
 
Či něco o zdraví, aneb kam až může dosáhnout časem zdravotnické reformování nejen i
u nás.
http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko
 
ATD:
 
http://dokumentarni.tv/globalizace/podvod-jmenem-obama-obama-deception
http://dokumentarni.tv/globalizace/konec-hry-plan-zotroceni-sveta-endgame-blueprint-for-global-enslavement
http://dokumentarni.tv/valky-a-armady/okupace-101-hlasy-umlcovane-vetsiny-occupation-101-voices-of-the-silenced-majority
http://dokumentarni.tv/valky-a-armady/usa-versus-john-lennon-the-us-vs-john-lennon
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/o-kapitalismu-s-laskou-capitalism-a-love-story
                http://dokumentarni.tv/sdelovaci-prostredky/konzumni-deti-aneb-komercionalizace-detstvi-consuming-kids
     - Komercionalizace dětství
                http://dokumentarni.tv/sdelovaci-prostredky/ron-paul-cenzura-pokracuje-censorship-continues
                http://www.mustwatch.cz/film/dispatches-iraq-secret-war-files-tajne-dokumenty-irak/
- WIKILEAKS OBJEVY V PRAXI!!!
 
+ Něco úsměvného na závěr:
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/yesmeni-opravuji-svet-the-yes-men-fix-the-world
     (aneb dělat věci správně je často jednodušší než to vypadá)
http://dokumentarni.tv/sdelovaci-prostredky/bill-hicks-zjeveni-revelations
Tento email bych zakončil klišé doporučením k osobní retrospektivě, nenechat se
zničit vlastním vztekem a strachem a uvědoměním, že i my jsme ne zcela "nevinnými"
účastníky této hry (volíme, platíme daně, diskutujeme a vkládáme vlastní emoce a
pocity) a nyní to můžeme skrz sebe pomalu začít měnit i venku, ne obviňováním a
násilím, ale pochopením a hledáním cest, které historie nezná..
 H.
 

Geneticky modifikované potraviny

7. listopadu 2011 v 21:23 Videa
Jedna z věcí, která spolu s "globálním oteplováním", hledáním nových zdrojů energie a boje s AIDS hýbe současností, je kauza geneticky upravovaných rostlin. Mnoho lidí se domnívá, že tato nová technologie v blízké budoucnosti vyřeší problém hladu na Zemi, další početná skupina v ní spatřuje nebezpečí pro genetický fond stávajících zemědělských plodin i pro zdraví celého lidstva. Britský farmář a svérázný praktik Jimmy Doherty se proto ve společnosti filmařů z BBC vydal do světa, aby zjistil, jaký je současný stav této záležitosti.
GMO - přednáška

Požehnání a kletba gentechniky

HROZÍ BEZPROSTŘEDNÍ ZVEŘEJNĚNÍ?

7. listopadu 2011 v 21:22 Dokumenty
Hrozí bezprostřední zveřejnění? Dvě podzemní základny NWO zničeny
Exkluzivní rozhovor Davida Wilcocka s Benjaminem Fulfordem, který byste si neměli nechat ujít.
V současné době 80 zemí světa vytvořilo alianci proti intrikám starého světového řádu/nacistické kabale.

Dvě obrovská podzemní města byla 23. srpna zničena - to lze považovat za historický okamžik, jako bod obratu ve vítězné válce.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR - DAVID WILCOCK - BENJAMIN FULFORD (přepis audionahrávky)

Ve středu 14. září 2011 jsem uskutečnil rozhovor s jednou z nejzajímavějších a nejkontroverznějších osob na Zemi. Informace v tomto rozhovoru mají takovou sílu, že by otřásly světem. Jestliže je tento příběh pravdivý, již se tak stalo.
Tento celý rozhovor si můžete poslechnout (anglicky)
------------------------------------------------------------------------------
Na pravou míru…

FED musel zaplatit do 12 , září 2001…

Chtěli globální fašismus - zredukovat lidskou populaci…

400 miliard postačí…

Nenechte si ujít zde:Kapitalismus řešením

7. listopadu 2011 v 1:52 Videa
Peter Schiff Ako zástupca 1% na Kupčtež Wall Street + Slovenské titulky