Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Geoinženýring: Útok na naše prostředí

17. listopadu 2011 v 1:07 |  Dokumenty
Největší hrozbu veřejnému zdraví už nelze dále popírat
Paul Joseph Watson & Alex Jones
Prison Planet.com
Monday, November 14, 2011

Skutečnost, že planeta je bombardována chemikáliemi z výškového rozprašování jako součásti četných geoinženýrských programů vedených US vládními agenturami i universitami, které byly schváleny, aniž by nad nimi byl jakýkoliv dohled, už dále nelze popírat.
Re-klasifikace globálního oteplování, té vysoce sporné a často vědecky podvodné pavědy, na "hrozbu národní bezpečnosti" vlády zneužily jako záminky ke hře na Boha a k rozsvícení zelené i pro tajné experimenty masivního rozsahu, které přináší nesčetné hrozby pro lidi i jejich prostředí.
Ovšem teď, když se v důsledku fenoménu chemtrails široce rozšířilo povědomí o geoinženýringu, tak jsou úřady nuceny některé aspekty tohoto programu pomalu vyzrazovat. Teď už nejsme daleko od plného odhalení skutečného rozsahu experimentů s geoinženýringem.
Vědci nyní připouští, že kondenzační stopy z letadel vytváří "umělé mraky", které blokují slunce. To už není záležitost diskusí. Ukázalo se, že "konspirační teoretikové" o chemtrails mají pravdu.
Čtete-li universitního profesora Keitha Shine, tak ten loni řekl Daily Mail, že mraky "zformované z kondenzací z letounů mohou vydržet 'hodiny', čímž tyto oblasti s hustými letovými trasami jako Londýn a domovské kraje ochuzují o sluneční svit.
"Experti varovali, že v důsledku množství odclánění slunečního svitu by mohl být povrch ochuzen až o deset procent slunečního svitu. Profesor Shine dodal: "Nad nejfrekventovanějšími oblastmi Londýna a Jižní Anglie by tato vysoká oblačnost mohla oblohu přeměnit z jasného slunečního svitu do zamlženosti celých oblastí. Předpokládám, že tyto účinky by se mohly zhoršit, jelikož se objem letecké dopravy zvyšuje."
Tato zpráva se také odkazuje na studii Met Office z roku 2009, která zjišťuje, že větry ve velkých výškách contrails nerozptýlily, a ty se později zformovaly do mraků, které pokryly úžasných 20 000 mil.
Samozřejmě, že jen úplný naivka by si mohl myslet, že neexistuje žádná spojitost mezi chemtrails, které blokují slunce, fenoménem, který se děje už déle než desetiletí, a otevřeným voláním, jako že za vědu, po 'snížení globálního oteplení' nastřikováním aerosolů do atmosféry.
Maistreamoví vědci a akademie už přešli od zavrhování chemtrails jako fantazií paranoidních konspiračních teoretiků k tomu, že nyní už akceptují jejich existenci, tvrdí ale, že jsou podníceny přirozenými nikoliv umělými vlivy, a to i přes četné patenty a vědecké návrhy, které se soustřeďují na rozptylování aerosolů člověkem, aby se upravila atmosféra.
Návrh na rozptylování oxidu siřičitého ve snaze odrazit sluneční svit se diskutoval ve vydání londýnského Guardian ze září 2008 v článku nadepsaném Geoinženýring: Radikální nápad na boj proti globálnímu oteplování, v němž Ken Caldeira, vedoucí klimatický vědec sídlící v Carnegie Institution ve Stanforndu v Kalifornii prosazoval myšlenku nastřikovat aerosoly do atmosféry.
"Jeden z přístupů je do atmosféry vkládat 'rozptylovače'," uvádí se v článku. "Caldeira citoval z myšlenek na vyslání jumbo jetů do horní atmosféry a vsadit do mraků droboučké částečky jako je oxid siřičitý. Rozptýlení 1 metrické tuny oxidu siřičitého ročně na 10 milionů čtverečních kilometrů atmosféry by postačovalo k odražení dostatečného množství slunečního svitu."
Experimenty podobné návrhům Caldeiry už US vláda prováděla - s podporou vědců, jako těch z US Ministerstva energetiky (DOE) v Savannah River v National Laboratory v Aiken, S.C., a ti začali v roce 2009 s prováděním studií, které zahrnovaly i nastřelování velkého množství částicového materiálu do stratosféry, v tomto případě "porézních mikrosfér ze skelné bavlny".
Tento projekt je úzce svázán s nápady nositele Nobelovy ceny Paula Crutzena, který "navrhl vyslání letounů 747, aby shazovaly ohromná množství sirných částeček do vzdálené stratosféry, aby se atmosféra ochladila."
V roce 2008 vědec Tim Flandery rovněž varoval, že "lidstvo by mohlo potřebovat do atmosféry napumpovat síru, aby přežilo," s dodatkem, že "plynná síra by se mohla vsazovat do zemské stratosféry, aby se odstínily sluneční paprsky a zpomalilo globální oteplování procesem zvaným globální zatemňování."
Takovéto programy jsou pouhým škrábáním po povrchu toho, co je pravděpodobně ohromným a dalekosáhlým projektem na geoinženýrství planety financovaným z černých fondů, který se jen málo nebo vůbec ohlíží na neznámé důsledky pro životní prostředí, které může být ohroženo.
Vzhledem k tomu, že emise síry způsobují 'globální zatemňování' tak snad není divu, že objevení se fenoménu chemtrails je v souběhu s 22% poklesem slunečního svitu dopadajícího na povrch země?
To, co je známo o tom, co se děje, kdy je životní prostředí zatíženo oxidem siřičitým, je dost ošklivé, jelikož tato sloučenina je hlavní složkou kyselého deště, který podle EPA (US obdoba ministerstva životního prostředí): "Způsobuje okyselení jezer a vodních toků a přispívá k poškozování stromů ve větších výškách (např. rezavění smrků ve výškách nad 2 000 stop) a mnoho citlivých lesních půd. Navíc kyselý déšť urychluje zvětrávání stavebních materiálů a nátěrů včetně nenahraditelných budov, soch a plastik, které jsou součástí národního kulturního dědictví."
Zdravotní účinky už samotného bombardování oblohy oxidem siřičitým jsou postačující, abychom vznesli vážné otázky k tomu, aby bylo vůbec dovoleno takové programy spustit.
S expozicí síry jsou spojovány následující zdravotní účinky.¨
- Neurologické účinky a změny chování
- Poruchy krevního oběhu
- Poškození srdce
- Účinky na oči a zrak
- Poruchy reprodukce
- Poškození imunitního systému
- Stomatologické a trávicí poruchy
- Poškození funkce jater a ledvin
- Poškození sluchu
- Poruchy metabolismu hormonů
- Kožní problémy
- Dušnost a plicní embolie
Podle webové stránky LennTech: "Laboratorní testy s pokusnými zvířaty ukázaly, že síra může způsobit vážná poškození cév v mozkových žilách, v srdci a v ledvinách. Tyto testy také ukázaly, že určité formy síry mohou způsobit poškození plodů a vrozené úchylky. Matky rovněž mohou přenést otravu sírou na své děti přes mateřské mléko. Síra nakonec může poškodit vnitřní enzymatický systém živočichů."
I vědecký příznivec geoinženýringu Mark Watson přiznává, že nastřikování síry do atmosféry by mohlo vést ke "kyselým dešťům, úbytku ozónu nebo rozrušení vzorců průběhu počasí."
Meteorolog z Rutgers University Alan Robock také "vytvořil počítačovou simulaci naznačující, že sirné mraky by potenciálně oslabily asijské a africké letní monzuny omezením dešťů, které zavlažují úrodu potravin pro miliardy lidí."
"Představte si, že bychom spustili sucha a hlad tím, že bychom zkusili ochladit planetu," řekl Robock loni konferenci o geoinženýringu.
V Kanadě sídlící Akční skupina o erozi, technologii a koncentraci (ETC) apelovala na to, aby tyto experimenty byly zastaveny. "Tento experiment je pouze jednou z fází mnohem většího plánu, který by mohl mít ničivé důsledky, včetně velkých změn ve vzorech počasí, jako jsou smrtící sucha," uvedla tato skupina v psaném prohlášení.
Fred Singer, president Projektu vědecké environmentální politiky a skeptik teorie člověkem způsobeného globálního oteplení, varoval, že důsledky dopováním delikátního ekosystému planety by mohlo nést dalekosáhlá nebezpečí.
"Činíte-li to trvalým způsobem oslabíte ozónovou vrstvu a způsobíte všechny druhy dalších problémů, kterým by se lidé raději vyhnuli," řekl Singer.
I britský vědec, šéf Greenpeace - zanícení bojovník proti pokračování člověkem způsobeného globálního oteplování - Doug Parr - strhal pokus o geoinženýring planety jako "zrůdné" a "nebezpečné".
I Stephen Schneider ze Stanford University, který navrhl bizarní plán vyslat do horní atmosféry kosmické lodi, kterých by využilo k zablokování Slunce, přiznává, že geoinženýring by mohl způsobit "konflikt mezi národy, pokud by geoinženýrské projekty vyšly špatně."
Jak už jsme opakovaně zdůrazňovali, četné university a vládní agentury už roky prováděly studie na poli geoinženýringu.
Diskuse k geoinženýrským technologiím je často aranžována jako úvahy o budoucnosti, ovšem vlády už takové programy v pokročilém stadiu provádí.
Program měření vyzařování atmosféry (ARM) byl vytvořen už v roce 1989 s financováním od US Ministerstva energetiky (DOE) a je podporován Vědeckou kanceláří DOE a administrován Kanceláří biologických a environmentálních výzkumů.
Program ARM s názvem Přímá a nepřímá kampaň aerosoly (ISDAC) je zacílen na měření "simulací mraků" a "návrat aerosolů".
Další program vedený Ministerstvem energetiky Program vědy o atmosféře je veden směrem k "rozvoji důkladného pochopení atmosférických procesů, které kontrolují transport, transformaci a životní běh energeticky významných stopových chemikálií a hmotných částic."
Webová stránka DOE uvádí, že "Současné zaměření programu je na radiační účinky aerosolů na klima: vytváření aerosolů a jejich evoluci i vlastnosti aerosolových částic, které ovlivňují přímé a nepřímé vlivy na klima a klimatické změny."
Vědci US vlády už oblohu bombardují kyselým deštěm, čímž způsobují, že znečišťující oxid siřičitý i přes to, že ve snaze bojovat s ním proti globálnímu oteplování planety "geoinženýringem" se nastřikuje do aerosolů do horní atmosféry, tak přináší i spoustu známých i neznámých nebezpečí.
Obamova administrativa se navíc zajímá o výzkum "geoinženýringu", co odráží i nedávné publikace sepisované elitou z Výboru pro zahraniční záležitosti CFR.
V dokumentu nadepsaném Geoinženýring: Workshop o jednostranném geoinženýringu v planetárním měřítku, CFR popisuje různé metody "odrazu slunečního svitu zpět do atmosféry" včetně přidávání "malých odrazivých částic do horních vrstev atmosféry," přidání "více mraků do dolních vrstev atmosféry," a umístění "různých druhů odrazivých objektů do vesmíru, buď u země nebo do stabilních lokalit mezi zemí a sluncem."
Návrhy v dokumentu CFR přesně zapadají do atmosférických účinků pozorovaných v následných rozstřikováních chemtrails.
Loni britskou vládou vydaná zpráva rovněž volá po tom, aby celosvětově geoinženýring planety regulovala OSN, aby zažehnali člověkem způsobené globální oteplování.
Samozřejmě, že na zabíjení milionů lidí ve třetím světě prostřednictvím účinků geoinženýringu se pravděpodobně takovými jako John P. Holdren nahlíží jako na cenu, kterou za to stojí zaplatit; Holdren je vědeckým carem Bílého domu a silným proponentem geoinženýringu, což vyplývá i z toho jak on i další osvícení ve hnutí globálního oteplován chtějí spatřit drastickou redukci globální populace pomocí "planetárního režimu" provádějícího nucené sterilizace a další drakonická opatření populační kontroly.
Nyní je už převážně zjevné, že geoinženýrské projekty zahrnující rozstřikování chemikálií ve velkých výškách už prostřednictvím chemtrails probíhá.
V roce 2008 investigativní zpravodajství KSLA zjistilo, že substance, které padají na zem z velkých výšek obsahují chemtrails s vysokými koncentracemi baria (6,8 ppm) a olova (8,2 ppm) stejně jako stopová množství dalších chemikálií včetně arzénu, chrómu, kadmia, selenu a stříbra. Některé z těchto kovů jsou ale toxické, zatímco některé je v přírodě možná nalézt jen zřídka.
Zpravodajství se zaměřuje na barium, což se dle jejich výzkumu ukazuje jako "značkovací indikátor přítomnosti chemtrails". KSLA našli ve svých vzorcích koncentrace baria na 6,8 ppm čili "více než šestinásobek prahu toxicity stanoveného EPA." Ministerstvo kvality životního prostředí Lousiany potvrdilo, že vysoké koncentrace baria byly "velice nezvyklé", komentovali to ale v diskusi s KSLA, že "důkaz jejich původu je už zcela jiná záležitost".
KSLA se rovněž zeptali Marka Ryana, ředitele Střediska pro kontrolu jedů na účinky baria na lidské tělo. Ryan to komentoval, že "krátkodobá expozice může vést k čemukoliv počínaje bolestí žaludku až po bolesti na prsou a dlouhodobá expozice způsobuje problémy s tlakem krve." Středisko pro kontrolu jedů dále hlásilo, že dlouhodobá expozice s nějakými škodlivými látkami by mohla přispět k oslabení imunitního systému, o čemž mnozí spekulují, že je to i účelem takových člověkem způsobených chemických stop.
A opravdu oxid baria se opakovaně vyskytoval jako kontaminace u podezřelých experimentů s geoinženýringem.
Programy geoinženýringu vedené politikou vlečenými vědci, kteří se ukázali svou pokročilost v zatajování a ignorování odporujících důkazů v debatě o globálním oteplování by neměly získat povolení a financování, aby prováděly tak nebezpečné testy bez větších veřejných debat o potenciálních důsledcích.
Skutečností je, že jsou to lidé, kteří se chytili dogmatu alarmismu globálního oteplování, a kteří už teď ve třetím světě zabili více lidí než člověkem způsobená klimatická změna, a to přes vyhladovění spojené s vyhnáním cen potravin způsobené výrobou biopaliv, a ti nyní připravují spuštění vládou schváleného programu, který by mohl drasticky změnit vzory počasí a způsobit sucha, což je děsivé.
Zdravěji myslící lidé ve vědecké komunitě se potřebují se svým geoinženýringem dostat mnohem veřejněji do povědomí, aby zabránili skutečně reálným formám člověkem způsobené klimatické změny, které by mohly nezvratně na desítky let poškodit naši planetu.

Tzv. konspirace o chemtrails ZDE:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Uršula Uršula | 17. listopadu 2011 v 9:12 | Reagovat

Co to házíte na člověka!? To nejsou "ČLOVĚKEM způsobené klimatické změny"! Nýbrž průmyslem, zvláště chemickým, který ty látky vyrábí.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.