Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Červenec 2012

Podvody Miroslava Kalouska

25. července 2012 v 5:59 Dokumenty
Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí


Jmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín)
Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát:
PODVOD V AKCI "ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD" ZA 114 MILIARD KČ
Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.
Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč. Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda 70 mld. Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch.
Na scéně se najednou objevily dva případy:
1). Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v r.2009 Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarská
firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno.
Kalousek proto "odškodnil" Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.2009).
Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o
-209 mld. Kč!!!
Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.
2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla
střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po "dohodě" s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč!
Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12 km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát.
O desítky zdrojů ze 3 km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek "Budou legálně ukradeny miliardy?" Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu.
Na likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF.
V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k "dohodě", že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou
zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna
vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min. financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu. A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci.
Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč. Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči k zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo.
Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti otevřela se kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav
Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..
( Mgr. Čestmír Barták )…

Revolta na CNtv

24. července 2012 v 11:17 Videa
Rozhovor s mladým raperem o jeho tvorbě a duchovním růstu.Nehorázná sprostota dne – protest

24. července 2012 v 10:51 Dokumenty
Neuvěřitelný strach zákonodárců na Slovensku provází avizovaný protest zdravotních sester, a tak se neštítí nasadit 
jim do cesty desítky policistů, proti jejich opodstatněnému hněvu.
 
 
Pomáhat a chránit v praxi ZDE:
 
http://spravy.pravda.sk/policia-dohliadne-na-utorkovy-protest-zdravotnych-sestier-v-bratislave-14t-/sk_domace.asp?c=A120723_163706_sk_domace_p23
 
 


Český politický song

22. července 2012 v 9:30 Oznámení
                          Český politický song
 
 
         http://www.youtube.com/watch?v=xdLlJVotmKk&feature=player_embedded#!
 
 
 
Koment k videu
 
 
Akce a reakce 
Jelikož každá akce zákonitě vyvolá i reakci, tak ani já si nemohu nechat svůj názor pro sebe. 
Shlédl jsem video a mrknul na několik názorů z diskuse, a hned mám hlavu plnou myšlenek.
Ačkoli tento styl hudby není moje krevní skupina, dílko mne zaujalo obsahem a i umělecky má svoji úroveň.
Za mnohem přínosnější však považuji, že mladé generaci, (soudím dle věku interpreta) není lhostejno, co se 
kolem nich děje. Autora bych tímto rád popíchnul k další aktivitě. Skutečnost, že skrývá tvář musíme 
respektovat. Je to jeho osobní volba, má na ni co by svobodný člověk nárok, a má k tomu bohužel i 
opodstatněný důvod. Uvědomte si, vážení kritici, že je vždy lepší tvořit, než-li ničit.(což se systému hodí 
do krámu) - Povahu Českého národa trefně vystihl pan Kryl ve své písni,,Demokracie" slovy, 
že brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky.
 
Domnívám se, že téměř cokoli je lepší, než mlčet. Zítra bude pozdě, honit bycha.
Stále si jen hledáme důvody, proč to nejde, místo abychom hledali cesty.
Stydíme se prezentovat svůj názor nahlas, abychom se nestali terčem posměchu svého okolí. 
A tak se všichni stáváme terčem posměchu svých zastupitelů.
Za důležité považuji držet se v mezích slušnosti a ovládnout své emoce.
Naše zastupitele, kteří nás nezastupují, bohužel stále chrání imunita. Jsou to poslušní služebníčci 
bankéřů a korporací, kterým nedochází, že po splnění úkolu s nimi bude naloženo jako s nepotřebným 
ušmudlaným hadrem.
Za pár blýskavých drobečků zradí i vlastní matku, která je dříve či později ohne přes koleno a vypráší 
jim gatě. Jediné rozumné, co ještě mohou učinit je, padnout na kolena a prosit o odpuštění, 
jak nejupřímněji umí.
 
Někde jsem četl, že dobro zvítězí až tehdy, až se slušní lidé dokážou zorganizovat na způsob mafie. 
Máte-li tedy někdo nějakou zkušenost, sem s ní.
 
Ne všichni máme náturu být patřičně drzí a tak každý volíme způsob činnosti, jež považujeme za správnou, 
s ohledem na své možnosti. Dovedete si představit, jak by se naše možnosti znásobili, pokud bychom 
je každý vložili na jednu hromádku?
 
Děkuji autorovi za jeho aktivitu a doufám, že snad i tento příspěvek vyvolá reakci, 
nejlépe pozitivním směrem. - J.Steiden
 
 
 
Nápověda:
Stačí tisknout a šířit na patřičná místa:
 
http://svetylko.blog.cz/1206/sefkuchar-mcdonaldu-kdepak-nic-nezdraveho
 
 
Bulharsko to vzalo do ruky
 
http://svetylko.blog.cz/1207/bulharsko-to-vzalo-do-ruky
 
 
K těm názorům na rozdělení přidávám aktuální článek (PS:Rozděl a panuj)
 
http://svetylko.blog.cz/1207/sprostota-dne-20-7-2012
 
 
Nenechte si ujít - Odpoutání
 
http://svetylko.blog.cz/1207/ungrip
 
 
Na každé prase se vaří voda
 
http://svetylko.blog.cz/1207/policie-podnikla-razii-v-dome-nicolase-sarkozyho
 
 
 


Den, kdy se policie začala bát

20. července 2012 v 9:37 Dokumenty
Ten muž má strach. "Už mi nevolejte, prosím. Po schůzce s vámi jsem našel ve schránce zlomenou tužku." Bývalý policista Karel Tichý bere ten mafiánský vzkaz opravdu vážně. Šest let byl jedním z šéfů týmu, který monitoroval styky politiků s velkými byznysmeny a úspěšně podnikajícími gangstery.
Na jeho stole se scházely odposlechy, zprávy sledovačky, udání práskačů i tajně nasazených policistů, informace o někdejších, ale i dnešních politických špičkách. Třeba o tom, jak policie před pěti lety v bordelu Libuše Barkové odposlouchávala schůzku Stanislava Grosse a Vlastimila Tlustého.
Stovky podobných informací podle znalců obsahuje policejní spis s názvem Krakatice, který Tichý a jeho muži vedli. Desítky, možná stovky tisíc stránek, jejichž obsah údajně rozdával politické a mocenské karty za vlád sociální demokracie a ovlivňuje i současnou vládu. Více>

KONEC DETEKTIVŮ V ČECHÁCH - ZDE

______________________
Když se vyšetřování případů, v nichž figurují politici, konečně rozhýbalo, jak dokazuje vazba středočeského exhejtmana Davida Ratha kvůli podezření z korupce i vydání exministryně obrany a dnes už bývalé místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasty Parkanové kvůli předraženému nákupu letadel CASA pro armádu, političtí dinosauři se snaží všemožně rozjetý vlak zastavit. Zastrašování policejního prezidenta Lessyho je vzkaz policejním vyšetřovatelům: ruce pryč od všech kauz. Více>


Zdroj:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/

Petice pro Odvolání ministra Kalouska


My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl ze své funkce odvolán ministr financí Miroslav Kalousek (TOP09).

Důvodů pro odvolání pana Kalouska je mnoho, ….

Když policie musí dělat do politiky

Vzpomínáte si ty oslavné tirády na adresu policie, když zatkla Davida Ratha? Netrvalo dlouho a ti samí politici, kteří tehdy polici chválili, ji nyní spílají, že je to aktivistická banda plukovníků, která se vydala na politickou dráhu a ohrožuje demokracii.


Více zde:Policista aktivistouVideo: Kdyby mě zabili


Otřesný dokument vysílaný na ČT 2, dne 10. března 2011, by v každé normální zemi okamžitě musel mobilizovat média a všechny občany, kteří si ještě zachovali zdravý rozum - stejně jako skandál s přepadením ČT! Naší zemi vládnou a ovládají ji jiní. Z těch, co tak mají činit, se stali z velké části slouhové, psychopaté, magoři či dokonce obyčejní zločinci, žijící zcela mimo realitu. Jiří Žáček to ve své básni "Škatulata, hejbejte se" vystihl naprosto přesně, stejně jako karikaturista Slíva vystihl situaci, v jaké pozici se dnes politici v současnosti nacházejí - riskujeme všichni a ne málo! Na příkladu statečného policisty odhalila ostravská televize v plné nahotě bezpečnostní stav naší země.

zde:
Boj Španělských horníků s policií za naše práva

20. července 2012 v 9:34 Dokumenty
Momentálne prebiehajú v Španielsku protesty. Protestuje sa proti vládnym škrtom najmä v zdravotníctve a školstve, ale aj iných sektoroch. V podstate je situácia taká, že zdravotnú starostlivosť a bežné vzdelanie si budu môcť dovoliť len ľudia s vysokým príjmom, bežný ľudia vďaka týmto škrtom nemajú šancu. Najprv prebiehali mnohotisícové v mestách, na námestiach a protestovalo sa, no ľudia usúdili, že to nemá cenu. Preto sa protesty pracujúcej vrstvy presunuli na dediny, na čo vláda reagovala tak, že poslala 1300 ťažkoodencov, ktorí majú situáciu "vyriešiť".


Keby sa za svoje práva postavili rovnako ako títo baníci aj ostatní pracujúci, tak by elity nevedeli čo skôr "hasiť" a kam skôr poslať policajtov. Tu musí existovať niekto (niečo) kto spojí jednotlivé odborové zväzy do jedného celku. Víťazstvo pracujúcej vrstvy nad veľkokapitalistickými pánmi určite nie je len v potýčkách s políciou, dôležité je vzdelávanie verejnosti a zvolenie ľudového hnutia do vlády.


Užij si svá práva

O naše osobní údaje mají zájem nejen policisté při pohraniční kontrole, ale například i cestovní kanceláře, ubytovací zařízení a dopravci.
Mnozí z nich přitom o nás často chtějí vědět více, než jim zákon dovoluje a než nutně potřebují ke své práci.


Pravda o Ústavu pro studium totalitních režimů

20. července 2012 v 9:33 Dokumenty
Zřejmě odpůrci nového, "politického" ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana zprovoznili anonymní stránky, o pozadí v tomto "ústavu". Nepodepsaný email konstatuje:
Po zvolení Daniela Hermana ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů se na vedoucí místa v této instituci díky politické podpoře ODS vrátilo jeho bývalé vedení v čele s Pavlem Žáčkem, které je zodpovědné za naprosté zpolitizování práce ÚSTRu a přinejmenším podezřelé nakládání se státním majetkem. Pokud máte zájem prostudovat si důkazy o výrobě různých "estébáckých" kauz na zakázku a nehorázném plýtvání penězi nás všech, naleznete je na stránkách ustr.wordpress.com. Jestliže obsah stránky shledáte zajímavým, informuje o něm prosím své známé.

Zdroj:

Občan důchodce versus policie

20. července 2012 v 9:33 Dokumenty
Stalo se jednoho májového odpoledne ve městě X, které si dovolilo luxus zřízení městské policie, aby zajistilo svým občanům bezpečnější ulice. Důchodce N. si vyšel na vycházku do blízkého parku. Za jednu ruku se ho držel pětiletý vnuk, v druhé vedl na vodítku dva psy. Jeho pozornost upoutalo zaparkované auto, jehož osádka měla nějaký spor s trojicí městských strážníků. Venku stojící muž, patrně řidič, byl tmavé pleti, a pan N. měl opakovanou zkušenost, že městští strážníci zacházejí s lidmi takového zevnějšku, s bezdomovci a narkomany podstatně hůře, než s ostatními občany. Zbystřil pozornost, neboť se mu zdálo, že strážníci jednají s osádkou vozu značně nezdvořile. Přistoupil blíže, a když zjistil, že jeho podezření je opodstatněné, jednoho ze strážníků napomenul. Strážníka se vměšování "obyčejného" oVčana dotklo. Začal ho odhánět velitelským pokynem ruky a výzvou, aby se do věci nepletl a "mazal". Starý muž se proti tomuto tónu ohradil a strážník začal mluvit o maření úředního úkonu a dožadoval se občanského průkazu. Pan N. mu jej odmítl předložit. Do toho se vmísil další strážník, který zcela samozřejmě začal panu N. tykat. To starého muže rozzlobilo, neboť strážníci byli ve věku jeho dětí. Proti tykání se hlasitě ohradil a přistoupil ke strážníkovi, aby si zapsal jeho služební číslo. Ten se ho snažil zbavit, proto ho začal vyzývat k zachování odstupu a bodal ho přitom prstem do prsou. Občan mu nakonec srazil ruku směrem k zemi a vzápětí se octl zády natlačen na dům. Strážník se pokusil srazit ho na zem, a když se mu to nepodařilo, udeřil ho pěstí do krajiny srdeční a začal jej rdousit. Napadený se nemohl příliš bránit, protože z jedné strany se ho zoufale držel plačící vnuk, druhou rukou musel držet psy. Strážník ho posléze pustil. Následovala vzájemná výměna urážek, během které důchodce podal druhému strážníkovi občanský průkaz. Přihlížel třetí strážník, který se do sporu nemíchal. Na místo přijela hlídka státní policie, přivolaná strážníky, která se chovala slušně. Vyslechla obě strany, vyfotografovala modřiny na prsou a krku důchodce, a protože se situace zklidnila, odjela. Vzhledem k přítomnosti dítěte a psů policisté netrvali na tom, aby je pan N. doprovodil na služebnu za účelem podání vysvětlení. Souhlasili s tím, že se později dostaví sám. Důchodce se pak již v klidu odebral domů. Než odešel, lidé, jichž se zastal, mu vysvětlili, že v případě, že věc bude mít nějaké úřední dozvuky, svědčit nebudou, protože se městských strážníků bojí. Později se bez vyzvání dostavil na policejní služebnu, kde s ním policista sepsal protokol o podání vysvětlení, v němž je jako předmět výslovně uvedeno "trestní oznámení na zneužívání pravomoci úřední osoby hlídkou městské policie." V závěru byla povinná formule o tom, že oznamovatel žádá, aby byl vyrozuměn, jak bylo s jeho podnětem naloženo. Dlouho se nic nedělo. Pan N. měl jiné starosti, ani si neuvědomoval, jak rychle utíká čas a že již vypršela lhůta, v které měl od policie dostat zprávu. Až po dvou měsících jej překvapilo vyrozumění PČR, že v trestní věci podezření na trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví byl přibrán znalec z oboru soudního lékařství, aby posoudil zranění, jež při incidentu utrpěl strážník, který pana N. fyzicky napadal. Současně ho policie vyrozuměla, že probíhá šetření k podezření z přečinů výtržnictví, násilí proti úřední osobě, popř. ublížení na zdraví. Ze souvislosti vyplynulo, že městští strážníci rovněž podali v den incidentu trestní oznámení. A vyšetřování bylo zahájeno v neprospěch oVčana - oznamovatele, přestože policie má povinnost vést šetření v obou směrech a má při tom zachovávat nestrannost. O tři týdny později, tedy za tři a půl měsíce od události, obdržel důchodce usnesení policejního orgánu o zahájení stíhání obviněného ("po staru" sdělení obvinění) pro zločin násilí proti úřední osobě. Z usnesení se dověděl, že se dopustil nedůvodné agrese vůči strážníkům městské policie, kteří řešili dopravní přestupek, odmítal jim vydat občanský průkaz a mařil jejich činnost. Jednoho z nich udeřil po ruce a otevřenou dlaní do obličeje tak, že mu způsobil zhmožděniny v obličeji a postižení vazivových tkání páteře, které musely být ošetřeny v nemocnici a vyvolaly pracovní neschopnost delší jednoho týdne. Odůvodnění usnesení se opírá výlučně o citace výpovědí strážníků a řidiče kontrolovaného auta. Třetí strážník, který se do konfliktu nezapletl, ani řidič v podstatě nic neviděli. O výpovědi pana N. není v usnesení ani zmínka, přestože byla podána před oznámením městské policie. Neuvádí se vyjádření hlídky PČR. Po obdržení usnesení o zahájení stíhání obviněného starý muž navštívil policejní služebnu za účelem nahlédnutí do spisu. A nestačil se divit. Navíc proti obsahu usnesení se dověděl, že středně silná facka způsobila poškozenému strážníkovi takové potíže, že si jeho léčení vyžádalo čtyřicetidenní pracovní neschopnost. Kroutil nad tím hlavou, protože během jednání s hlídkou PČR nebyla o zranění žádná řeč. Dále zjistil, že nebyli vyslechnuti příslušníci policejní hlídky a do spisu nebyly založeny jimi pořízené fotografie modřin na jeho těle. Z čtyřčlenné osádky vozu byl vytěžen pouze řidič, jehož adresu policie získala od něho. Na budoucí osud pana N. nahlížím s pesimismem. Stojí sám proti třem strážníkům, jejichž svědectví se v nejlepším případě vzájemně nevylučují, naopak většinou se doplňují ve směru obvinění. Netroufám si předjímat, zda budou vyslechnuti příslušníci PČR a jak budou případně vypovídat, zda se do spisu dostanou jimi pořízené fotografie a jak budou vyhodnoceny. Plyne z toho všeho poučení: ve sporu s policií, ať městskou nebo státní, je občan v nevýhodě. Policisté se obvykle vyskytují nejméně ve dvojicích, takže si mohou vzájemně dosvědčit svou nevinu. I kdyby incidentu byli přítomni nepolicisté, velmi často se stává, že odmítají svědčit, protože se obávají následných potíží. Vidí-li tedy oVčan, že se policisté nebo strážníci dopouštějí bezpráví na spoluoVčanech, udělá nejlépe, když se rychle vzdálí a nebude chtít o věci nic vědět. Zájem o práva bližních by se mu mohl škaredě nevyplatit. A nemohu si odpustit jízlivou poznámku. Přeloženo do "lidštiny" strážník dostal po ruce a středně silnou facku do tváře. Je-li čtyřicetidenní pracovní neschopnost po takovém "úrazu" měřítkem fyzické odolnosti příslušníků městské policie, je to s ní hodně špatné. Ale možná by se měl nadřízený posudkový lékař podívat na důvodnost držení strážníka v tak dlouhé pracovní neschopnosti. Držení pacienta ve stavu pracovní neschopnosti po nepřiměřeně dlouhou dobu z důvodu jeho příslušnosti k preferované profesi je vlastně korupční jednání svého druhu. A všichni jsme přece pro potírání korupce všude, kde se vyskytne, není-liž pravda ? A ještě, neboť vše souvisí se vším: propouštění kvalifikovaných policistů se mi zdá ekonomicky méně výhodné než rozpuštění městských policií s jejich podstatně horší kvalifikační úrovní personálu. Námitka, že PČR zatěžuje státní rozpočet, kdežto městské policie jen rozpočty komunální, je lichá.

Zdroj:

Prezident EU jezdí služebním autem na dovolenou

20. července 2012 v 9:31 Dokumenty
Prezident rady Evropské unie Herman Van Rompuy využil služební automobily EU k přepravě sebe a dalších devíti členů rodiny z Bruselu na dovolenou do Paříže.


Podle jeho mluvčího je běžné, aby vysoko postavené chráněné osoby takto využívaly služební vozy. "Jen to, že prezident jede na dovolenou, neznamená, že přestává být prezidentem, takže to vyžaduje stejnou míru ochrany... Ochranu má po celý rok."
Případ se odehrál v srpnu, kdy se bývalý belgický premiér s rodinou nechali autem s řidičem odvést z Bruselu do Paříže a zpět. Mluvčí podotkl, že se tak stalo na základě požadavků od bezpečnostní služby úřadu. Dodal, že jde o výjimečnou věc, protože Van Rompuy na dovolenou nejezdí každý den. Zatím se tak stalo prý pouze jedenkrát.

Kolik cesta stála, mluvčí neuvedl. "Je to kolem 500 kilometrů. Při deseti litrech na sto kilometrů a euru na litr to je 50 eur. Můžete si to vypočítat sami."
Zdroj z Evropské komise ovšem podotkl, že předsedovi komise Josému Barrosovi by nikdy podobné využití služebních vozů povoleno nebylo. "Využívání řidičů a aut pro rodinné cesty není povoleno."

Podobná opatření platí i v Evropském parlamentu. "Služební auta mohou být používána pro přepravu do a z práce," řekl mluvčí zákonodárného sboru. "Rozhodně nejsou pro nakupování či odvozy rodiny na dovolenou."

Zdroj:

Studie globálního systémového kolapsu

20. července 2012 v 9:30 Dokumenty
Neřešením klíčových problémů finančního sektoru hrozí další stupeň nákazy směrem do výrobních a distribučních řetězců.
Společnost sítí se chová jako mnohobuněčný organismus… nahodilá porucha znamená vyrvání pořádného kusu masa ze stáda. Zda ovce přežijí, to záleží na tom, který kus byl právě vyrván… Provádíme-li analýzu, je kritická vždy část, které jsme nevěnovali dostatečnou pozornost. Pokládáme-li si nyní otázky týkající se stále více sofistikovaného systému, zjišťujeme, že může být velmi zranitelný. Znamená to, že lidská civilizace je velmi zranitelná. (Citát Yaneer Bar-Yama z institutu New England Complex System Institute)

Naše společnost se stala natolik složitou a komplexní, že schopnost kontrolovat procesy ve složitém mechanismu prosíťované světové globalizované ekonomiky a reagovat včas, se dostala téměř na nejnižší úroveň v historii lidské civilizace. Jakoby nás technika zcela ovládla a my jsme se stali jejími otroky. Bez fungování toků, které udržují socio-ekonomické funkce a komplexitu, by se dnešní ekonomiky velmi rychle zhroutily. Tato rizika nastínil již v počátcích rozvoje nových technologií a globalizace ekonomiky Ulrich Beck ve své knize "Riziková společnost". Je-li jeho studie zpracována pohledem sociologa, studie TradeOFF je ještě hlubší analýzou a popisem dnešní reality ze strany Davida Korowicze, nezávislého ekonoma a analytika zabývajícího se systémovými riziky. (www.feasta.org)

V úvodu studie je definován rozdíl mezi národní ekonomikou a ekonomikou globální. Národní ekonomiky mají pouze lokální charakter a pro jejich fungování je nezbytné částečné omezení svobody. Jsou závislé na vnitřním prostředí, stejně jako srdce a plíce nemohou existovat bez těla. To je zase nositelem originální identity. Globalizovaná ekonomika je naproti tomu charakterizována růstem stupně komplexity, propojením a vzájemnou závislostí jednotlivých prvků systému. A také stále se zvyšující rychlostí probíhajících procesů, kterým člověk se svými omezenými možnostmi a potřebami, vyplývajícími z jeho lidství, není schopen stačit.

Objem materiálních statků roste mnohem rychleji než lidstvo samotné. Počet vzájemně propojených technologií vzrostl z 2 miliard v roce 2005 na 6 miliard v roce 2006 a do roku 2015 se předpokládá, pokud to situace dovolí, nárůst na 15 miliard. Jenom výroba jednoho auta představuje montáž patnácti tisíc dílů, které jsou vyráběny v různých částech světa a přesunovány sem a tam. To vyžaduje fungování dopravních sítí, telekomunikací, elektrických sítí, rafinérií a ropovodů, rozvodů vody, ale i stabilní finanční systém a lidi v pozadí. Systém je závislý na širokém spektru speciálních znalostí a dovedností. Vyžaduje ale také, aby po celé zeměkouli existovali lidé s odpovídajícími příjmy a koupěschopnou poptávkou.

Rychlost interakcí v globalizované ekonomice se stále zvyšuje. Obrovské objemy obchodních a finančních transakcí probíhají v milisekundách, stejně jako se ale mohou touto rychlostí šířit úvěrové krize a krize důvěry. Zásobování probíhá díky informačním technologiím metodou JUST-IN-TIME(JIT), což přináší finanční úspory v důsledku toho, že podniky nedisponují skoro žádnými zásobami. Totéž ale platí pro distribuční řetězce běžného spotřebního zboží a potravin, což se nám může stát osudové v případě selhání jednoho z dále popsaných subsystémů globalizované ekonomiky.

Odhaduje se, že moderní průmyslové město se ocitne bez potravin během tří dnů. Když v roce 2000 zahájili dopravci v Anglii stávku, začal se hroutit systém zásobování pohonnými hmotami za deset dnů. Supermarkety zásobované metodou "Just In Time" se vyprázdnily. Do problémů se dostaly okamžitě nemocnice zásobované stejnou metodou, a kdyby blokáda pokračovala ještě pár dní, zastavila by se výroba v celém Spojeném království. To všechno proto, aby se dosáhlo co největších zisků a úspor nákladů. Podobně to platí pro ekonomiky spojené globalizační mánií. I zdravé části jsou neodbytně nakaženy a řítí se do záhuby. Teorie geometrického růstu ekonomiky, hnaného nastaveným způsobem řízení finančního sektoru a jeho hlavním instrumentáriem v podobě složeného úroku, se stala alfou a omegou a my si jsme si zvykli, že to tak bude pokračovat dál. Že světlo bude svítit pořád a že plné regály jídla jsou a budou samozřejmostí.

Ignorovali jsme dopady narůstající komplexnosti a složitosti systému, poněvadž jsme si na něj zvykli a přestali být ostražití. Nejsme schopni vidět celek, protože vidíme jenom malý zlomeček reality. Ztratili jsme intuici a instinkt sebezáchovy v systému, který nás ohrožuje.

Ve II. kapitole analýzy je podrobněji popsán průběh řetězovitého selhání zásobování a jeho obnovy se všemi souvisejícími důsledky. Dopady přírodních katastrof, blokád dopravců a přílišného propojení systémů se týkají všech, nejenom jedné postižené lokality. Velká deprese minulého století, dokonce i minulé světové války umožnily snadnější naskočení dalšího vývoje, než by tomu bylo v případě globální katastrofy dnes. Byli jsme svědky událostí ve Fukušimě, jejíž následky doposud vyčísleny nejsou, ale jenom namátkově: první týdny výrobci Toyoty chybělo 500 komponentů a 150 jich chybělo ještě po uplynutí 6 týdnů od katastrofy. Jiná japonská společnost vyráběla 40 % celosvětové produkce kontrolních mikroprocesorů pro automobilky z celého světa a ty nebylo možné ničím jiným nahradit. Velké výpadky v řetězci zásobování byly zaznamenány po výbuchu islandské sopky Eyjafjallajokull v roce 2010. Díky tomu přišlo o práci spoustu lidí v africké Keni a v Irsku.

Globalizovaná ekonomika je systémem, jehož součásti tvoří tyto subsystémy: finanční a měnový světový systém, energetické a surovinové zdroje, kritická infrastruktura, produkční toky, spotřební ekonomika a chování a schopnost adaptace(sem patří důvěra, sociální vztahy, schopnost kooperace, ale taky chování stáda, atd…). Všechny tyto subsystémy jsou pro fungování systému klíčové. Selže-li jeden, jako například finanční sektor, stahuje s sebou všechny další. Když zkolabovala banka Lehman Brothers, mělo to dopad na mezinárodní obchod, poněvadž banky odmítaly klientům otvírat akreditivy, což je hlavní platební nástroj pro fungování hladkých obchodních transakcí v zahraničním obchodě. Protože držely likviditu a obávaly se ji pustit na trh. To se děje koneckonců i dnes, přestože Evropská centrální banka spustila rotačky a poskytuje bankám likviditu prakticky zadarmo.
Rozboru úlohy a rizik ohrožení jednotlivých výše uvedených subsystémů se budeme věnovat v dalším pokračování věnovaném této analýze.
Na závěr zajímavý přehled: "Co by se stalo, kdyby se v Americe, ale nejenom tam, zastavila kamiónová doprava":
Prvních 24 hodin
· Zdravotnické zásobování začne váznout
· Nemocnicím budou chybět během několika hodin injekce a další materiál, radiofarmaceutika přestanou být použitelná
· Benzínovým čerpadlům dojdou zásoby
· Výrobci, kteří používají metodu "just in time" se ocitnou bez dílů
· Dodávání pošty a zásilek začne váznout
2. den
· Začíná se objevovat nedostatek potravin
· Nedostupnost pohonných hmot nastartuje černý obchod a raketový nárůst cen, dlouhé fronty u čerpadel
· Výrobní linky se zastaví a tisíce lidí zůstanou bez práce
3. a 4. den
· Nedostatek potravin eskaluje, narůstá spotřebitelská panika
· Začínají mizet základní potraviny jako balená voda, konzervy, sušené mléko atd..
· Bankomatům dojdou peníze a banky přestanou být schopné provádět platební transakce
· Benzínky zůstanou definitivně bez pohonných hmot
· Kontejnery zůstanou stát v přístavech a železniční doprava začne váznout, doprava ve městech i mimo se zastavuje úplně
Po týdnu
· V důsledku kolapsu dopravy se lidé nedostanou do práce už nikam, přestane být dostupná lékařská pomoc
· Nemocnicím začnou docházet zásoby kyslíku
Za dva týdny
· Vysychají zdroje pitné vody
Za 4 týdny
· Vyčerpány zásoby pitné vody, voda se musí převařovat. Vznik gastrointestinálních chorob a infekcí, kolabuje zdravotní systém


Zdroj:

Poprdeli – Šmírovací zákon je na světě

20. července 2012 v 9:29 Aktuálně
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, přezdívanou šmírovací zákon. Každý z nás tak bude opět na každém kroku sledován, aniž by se čímkoliv provinil. Stojí za zmínku, že sněmovna schválila šmírovací zákon všemi přítomnými poslanci, jichž bylo celkem 154, tedy víc než ústavní většina.


Přitom ODS se předtím vydávala za stranu chránící soukromí, a opoziční ČSSD se několikrát vyjádřila pro nutnost omezit sledování. Vládní strany nalezly vzácnou shodu s opozicí - zdá se, že pokud jde o šmírování občanů, politické elity všech barev vykazují pozoruhodnou jednotu. A to je varovné.
Šmírovací zákon v České republice není žádnou novinkou. Zavedla ho již v roce 2006, jenže v březnu minulého roku byl zrušen Ústavním soudem z důvodu, že překračoval ústavněprávní limity. Stálá snaha o zavedení zákona pravděpodobně plyne z přesvědčení, že plošné omezování soukromí obyvatel je ospravedlnitelné v případě, že napomůže posílení bezpečnosti.
Zákon nařizuje všem poskytovatelům veřejného připojení k internetu a telefonním operátorům uchovávat lokalizační a provozní údaje jejich uživatelů po dobu šesti měsíců a následně je na požádání předat oprávněným orgánům, mezi které patří Policie ČR, ČNB, BIS a tajné služby. Zákon v určitých případech umožňuje Policii a ČNB přístup k těmto datům bez soudní kontroly, kterou dostatečně neřeší ani u zpravodajských služeb. Lidé se navíc nedozví, že si úřady jejich data vyžádaly, a nemohou se tak proti tomuto postupu bránit u soudu. Rozšířit se má i okruh ukládaných dat, který jde nejen nad rámec nadřízené evropské směrnice, ale i vyhlášky zrušené Ústavním soudem a koneckonců i nad rámec technických možností operátorů.
Česká republika v této věci musí řídit evropskou legislativou, která i přes odpor evropských ochránců soukromí stále obsahuje povinnost tato data uchovávat. Jeden z hlavních kritiků zákona o data retention, právník Jan Vobořil ze sdružení Iuridicum Remedium, tvrdí, že plošné preventivní sledování občanů je zcela neproporcionálním zásahem do práva na soukromí. Policie není schopná statisticky doložit nějakou změnu v míře kriminality nebo její objasněnosti po zavedení těchto opatření a po zaslání desítek tisíc žádostí o poskytnutí těchto údajů.
Šmírovací směrnice byla zavedena v roce 2006 v reakci na teroristické útoky v New Yorku, Londýně a Madridu. Směrnice měla posílit akceschopnost států v boji proti terorismu, ale místo toho byla zneužívána k policejnímu špehování. Jenomže to neospravedlňuje plošné sledování celého obyvatelstva. Fakt, že technické prostředky toto sledování a ukládání dat teoreticky umožňují, v žádném případě neospravedlňuje, aby takové sledování zákon zavedl. Moderní technologie by neměly být zneužívány k vytváření společnosti, ve které se občané musí vzdát svých práv ve jménu údajné bezpečnosti. Nejde jen o zavádění presumpce viny, což je právní situace až dosud obecně považovaná za naprosto nepřijatelnou. Jak výstižně napsal na webových Pirátských novinách Jakub Michálek: "Kompromis mezi bezpečím a svobodou je zdánlivě dosažen. Člověk nemá ani svobodu, ani osobní bezpečí, neboť předběžné sledování zločinům nepředchází, pokud může pomoci v usvědčení jejich pachatelů až potom, co je spáchali." Trochu to připomíná slavný Spielbergův film Minority report. Tam také existovala instituce, která mohla - pomocí předběžného sledování - monitorovat zločinné úmysly obyvatel. Jak se ovšem ukázalo, za touto bohulibou fasádou stál zcela obyčejný kšeft.
Když se zamyslíme, dojdeme rychle k výčtu těch, jimž může přijetí šmírovacího zákona být užitečné: jsou to jednak firmy investující do komunikačních technologií, a pak také třeba agentury provozující byznys s kopírovacími právy. To je jedna, ta banálnější stránka celé věci. Druhá, mnohem hrozivější, vede k zavedení skutečné, faktické, nikoli jen mechanické totality. Jak v onom citovaném Spielbergovi, tak ve slovutném Orwellově románu 1984 či Huxleyho sci-fi Konec civilizace najdeme hodně působivých a ani trochu nereálných příkladů toho, jak dopadne systém, který vytěsní soukromí občanů a nahradí je sledováním a rozhodováním za ně. Společnost dohledu je formou policejního státu a jednoznačnou cestou zpět k temnějším kapitolám dějin. A důkazem toho, že politické elity jsou zjevně nepoučitelné.
Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6

Zdroj:

Sprostota dne 20.7.2012

20. července 2012 v 9:26 Aktuálně
Klaus napsal Mečiarovi, že rozdělení Československa pomohlo všem
Vláda nechá rozhodnutí o zvýšení platů ústavních činitelů na poslancích
Klaus napsal Mečiarovi, že rozdělení Československa pomohlo všemKalouska vám ze srdce přeji

19. července 2012 v 17:45
Maďarskýma očima: Kalouska vám, Čechům a Češkám, ze srdce přeji
Autor: Alexandr Bátora
 
Když mi v sobotu přišla stručná esemeska "Kup si LN! Informační bomba!" tak trochu jsem si říkal, jestli to nebudou vyhozené peníze. Nebyly. Rozhodně nebyly. A jsem velmi rád, že v našem rodinném archivu nebudou chybět LN, jimž se jistě i jinde bude říkat "Kalouskův speciál".


Ani nevím, kde začít dřív... "Nazdar, ty debile," zdraví ministr Kalousek pana poslance Skokana. A pokračuje v podobném duchu, i na mužský pohlavní úd dojde. Dobrá, můžete namítnout, že se jedná o přepis telefonického rozhovoru a že Kalousek tvrdí, že tohle nikdy neřekl. Takže to jistě neřekl... No i kdyby - nic to přece nemění na vulgaritě a fašistické agresivitě Kalouskových výroků, jež pronesl v rozhovoru pro LN. A ty už ani Kalousek nezapře.

Takže nevím... Je to skutečně týž Kalousek? Který ani ne před rokem hodlal kvůli "nepředstavitelně sprostému" výroku jakéhosi "vysoce postaveného subalterního úředníčka" (jak se v době zostřené bátoriády zcela protiřečně psalo) položit vládu? Je to tentýž Kalousek, který se rozhodl zničit dr. Ladislava Bátoru (nebo alternativně položit vládu) kvůli tomu, že se onen ohradil proti nehoráznému veřejnému ostouzení ze strany ministra Schwarzenberga ("Bátora je na ministerstvu školství jako pazdeří k jisté části těla") jen povzdechem "chudáček starej, na souboj ho vyzývat nebudu"? Neměl by teď Kalousek analogicky sám položit vládu? Není přece přijatelné, aby subalterní ministříček jednal takovýmto (ne)způsobem s členem zákonodárného sboru. Nebo snad ve vaší zemi ano? A kde jsou loňští hejkalové a kejvalové, aby se zase rozhořeli spravedlivým hněvem nad úpadkem mravů? Anebo je "chudáček starej" opravdu o tolik silnější káva než "debil", "čurák" a "sráč"? Možná ano. Ve vašem uvadajícím kvazistátě je možné vlastně všechno. Tady může být i fašista Kalousek ministrem.

Velmi vám ho přeji. Velmi vám všem, kteří jste volili TOP09, přeji vašeho ministra. A velmi ho přeji i vám ostatním Čechům a Češkám, kteří jste mlčeli či dokonce freneticky aplaudovali, když tahle fašistická zrůda BEZPRÁVNĚ popravovala mého otce. A kteří mlčíte i teď, když do jásotu už vám asi není. Přál bych si, aby byl Kalousek ministrem vašich financí ještě deset... ne, rovnou dvacet let!

Obávám se ale, že se tohle mé přání sotva splní. Již i sám Kalousek správně vytušil, že je konec. Tak dlouho se bohorovně huláká do lesa, až se šňůrka utrhne. Loutkovodiči jej už brzo odstřihnou, stejně jako kdysi premiéra Topolánka, a on to ví. Tak to teď nejspíš zkouší uhrát na psychiatrickou diagnózu, aby se vyhnul trestu. Nevím, zda se mu to podaří. Ale pokud ne, chci lístek do první řady. Na jeho popravu se moc rád dostavím. Ta bude PO PRÁVU. Kdyby jen kvůli tomu, s jakou surovostí a s jakou nelíčenou rozkoší doslova a do písmene zničil mého otce.

A Jeho knížecí Jasnost ministru Kalouskovi v terorizování nevinných lidí i dnes statečně sekunduje! "Jinak bych mu doporučil pro příště držet hubu," vzkazuje šéf vaší diplomacie (sic!) panu policejnímu prezidentovi. A tyhle dvě vpravdě fašistické figury, jež podnítily a orchestrovaly předčasný pohřeb mého otce a jeho faktické vyobcování z národa, vám nejenže spokojeně vládnou, ale ještě budou světu dávat lekce ze slušného chování...
Alexandr, syn dr. Ladislava Bátory
Ad LN 14. 7.: Tak pravil ministr...
 
Video:
 
Zfackovaná pravda
 
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1511-drsne-video-co-se-stane-kdyz-kalouskovi-vpalite-ze-ho-plati-nadnarodni-korporace-a-ze-mel-davno-sedet.aspx
 
Další:
 
Košér Miroslav Kalousek
 
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1978-madarskyma-ocima-kalouska-vam-cechum-a-ceskam-ze-srdce-preji.aspx
 
 

Profesorka Dvořáková: Kalousek má strach a je to vidět

 
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Profesorka-Dvorakova-Kalousek-ma-strach-a-je-to-videt-239199
 
 
 
Jak se Kalousek stal soudcem ve vlastním případě
 
http://blisty.cz/art/63932.html
 
 
Zdroj:

Sprostota dne – Viník je určen předem

19. července 2012 v 17:43 Aktuálně
Včera došlo v Bulharsku k ošklivému, zatím nevyjasněnému teroristickému činu.
Ačkoli nikdo nic neví, viník je již znám.
 
Necháte se také ohlupovat?
 
 
Výbuch cílený na izraelské turisty, který zabil v autobusu v bulharském Burgasu osm lidí, má pravděpodobně na svědomí sebevražedný atentátník.
19.červenec 2012 - 08:13
Sdělil to ve čtvrtek bulharský ministr vnitra Cvetan Cvetanov, kterého citují agentury AFP a Reuters.

"Výbuch způsobil muž, který při něm zahynul. Jeho identitu zatím neznáme. Měl u sebe falešný řidičský průkaz ze Spojených států," sdělil Cvetanov.

"Obětí je osm - šest Izraelců, jeden Bulhar a sebevražedný atentátník," informoval minstr.

Premiér Izraele Benjamin Netanjahu obvinil z útoku Írán.

Izraelský ministr obrany Ehud Barak řekl, že atentát spáchala libanonská militantní organizace Hizballáh, "která má samozřejmě stálou podporu Íránu". Hizballáh ale již ve středu odpovědnost za výbuch popřel.

Do Bulharska přiletěl speciální tým izraelských záchranářů, lékařů a diplomatů. Do Burgasu zamířil také bulharský prezident, premiér i ministr vnitra.

Útok odsoudily Spojené státy, evropské země i bulharští představitelé. Soustrast rodinám zabitých Izraelců v Burgasu vyjádřil i český premiér Petr Nečas.

Autobus s izraelskými turisty, převážně mladými lidmi včetně dětí, explodoval ve středu odpoledne před letištěm v Burgasu. Kromě osmi mrtvých utrpělo 32 lidí zranění. Mezi zraněnými je i jedenáctiletá dívka a dvě těhotné ženy.

Byl to nejkrvavější útok na Izraelce v zahraničí od roku 2004 a první na bulharském území.

Nálož vybuchla přesně 18 let po bombovém útoku na židovskou komunitu v argentinském Buenos Aires. Tehdy zemřelo 85 lidí a zraněno bylo 300 osob.
 
Zdroj:
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/atentat-na-izraelce-v-bulharsku-spachal-sebevrah/
 
 
Tvrdá odveta:
 
Teroristé v Bulharsku zabíjeli turisty z Izraele, Netanjahu slíbil tvrdou odvetu
 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/273585-teroriste-v-bulharsku-zabijeli-turisty-z-izraele-netanjahu-slibil-tvrdou-odvetu.html
 
 
 
Útok v Bulharsku spáchal sebevražedný atentátník s americkým řidičákem (Typický Íránec)
 
http://zpravy.idnes.cz/utok-v-bulharsku-ma-na-svedomi-sebevrazedny-atentatnik-pin-/zahranicni.aspx?c=A120719_073045_zahranicni_ipl
 
 
 
Výroba vrahů na Guantánamu

Stopy vedú k Iránu

Páchateľom stredajšieho bombového útoku na autobus s izraelskými turistami bol muž alžírsko-švédskeho pôvodu, ktorého dva roky zadržiavali v americkom väzení na Guantáname.
Tá osoba mala falošný vodičský preukaz zo Spojených štátov," uviedol bulharský minister Cvetan Cvetanov priamo na letisku. Polícia pritom vyšetrovala, či atentátnik dal bombu do autobusu skôr ako turisti nastúpili, resp. či ju umiestnil medzi batožiny. Svedkovia však hovorili, že do autobusu niekto nastúpil a vozidlo následne vybuchlo.Slovo k masakru v Burgasu


Už 64 let jsou občané Izraele vystaveni teroru

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/uz-64-let-jsou-obcane-izraele-vystaveni-teroru/

Pravda na tvrdoV září 2003 zaslaly desítky izraelských pilotů vládě společné memorandum, ve kterém už dále odmítají provádět nálety na palestinská města, vesnice a vyhnanecké tábory, prováděné za účelem zabíjení a vraždění nevinných lidí.. Bezmocnost a nemožnost obrany Palestinců, jen zvětšuje krutost izraelské vlády, která se stala loutkou v rukách sionistů.

Vše zde: http://pravda.blatna.cz/sionismus.html

Kdo nás tlačí do války s Íránem?

 
http://afinabul.blog.cz/0812/kdo-nas-tlaci-do-valky-s-iranem

Írán: Budete znát pravdu

http://pravdu.cz/kategorie/iran

video:


Jak žijí Židé v Íránu
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=etKxHEWu7no#!

If London Was Occupied by Israel

https://www.youtube.com/watch?v=h6WyywulOYo&feature=player_embedded

Shalom of Israel

http://www.youtube.com/watch?v=hXaCTKZq7sc&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Etvina%2Esk%2Findex%2Ephp%3Fprogram%3D2%26video%3D864&feature=player_embedded

Skutečný příběh invaze Gazy

http://svetylko.blog.cz/1003/skutecny-pribeh-invaze-gazy-svevolna-agrese-vuci-civilnimu-obyvatelstvu

Tip na knihu: Cíl Írán

http://svetylko.blog.cz/0901/cil-iran


Výpověď

18. července 2012 v 15:13 Dokumenty
Dobrý den.
 
Na základě přečtení níže uvedeného článku jsem se jako Váš zaměstnavatel( jste totiž placen z MÝCH daní 
pokud to náhodou nevíte), rozhodl Vás propustit s okamžitou platností k dnešnímu dni.
Výmluvy ohledně délky volebního období, kdo Vás jmenuje či odvolává apod. si prosím nechte pro sebe. 
Kdyby volby mohly něco změnit tak už byste je dávno zakázali.
Platím Vás (nedobrovolně) JÁ takže se ze stejného důvodu cítím oprávněn Vás i propustit.
 
 
Se svými zlodějskými ,,reformami,, mi lezete na nervy už pěkně dlouho a tohle jste už trochu přehnal.
Vysmívat do ksichtu a ještě za MOJE prachy se mi nikdo nebude.
Kancelář laskavě předejte vyklizenou v původním stavu nejlépe ještě dnes hned po dnešním hlasování o důvěře vládě, 
kterou pevně doufám nedostanete.
Se svým zastupováním v úřadu si nedělejte vůbec žádné starosti. Kdo nic nedělá nic nepokazí , takže když zůstane 
Vaše místo pár dní neobsazeno, ničemu to nevadí. 
V případě nutnosti mohu funkci dočasně vykonávat i já za třetinovou mzdu, takže stát ještě ušetří.
Pokud se Vám bude chtít, vyřiďte svým povedeným kolegům ve Strakově Akademii ( jak trefný název), že stejný postoj 
zaujímám i k nim a pokud je to možné ať Vás rovněž následují a předají ještě dnes vyklizené kanceláře.
 
V případě nejasností nebo jakýchkoli otázek i když jsou už dopředu bezpředmětné mne neváhejte kontaktovat.
 
Děkuji za pochopení.
 
Jeden z 99 % co Vás platí.
 

Sprostota dne - Drábek navrhuje zvýšení platů politiků

18. července 2012 v 13:32 Aktuálně
V době, kdy vláda škrtá, snižuje valorizaci důchodů i platy ve státní správě a zvedá daně, 
ministerstvo práce navrhlo zvýšit platy ústavních činitelů a soudců. 
Ačkoli v roce 2010 krátce po nástupu vlády Petra Nečase politici slibovali, že jejich platy 
zůstanou zmrazeny nejméně do roku 2014, od ledna příštího roku by mělo přijetím tohoto 
návrhu zmrazení skončit, a navíc by měly platy poskočit i o desetitisíce korun měsíčně výš.
 
Předpokládá to návrh novely platového zákona, který na čtvrteční jednání vlády poslal ministr práce 
a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Předlohu tohoto návrhu má Právo k dispozici.
 

Poslanci, jejichž nynější základní hrubý plat je 55 900 korun, by měli brát 66 700 korun. Ministr by si z dnešních 106 600 polepšil na 127 200 Kč a premiérův plat by se zvýšil ze 150 100 na 179 tisíc korun. Nejvyšší změnu by měl zaznamenat na svém účtu prezident, který by místo 186 300 korun měl dostávat 222 200 Kč.
Úměrně tomu vzrostou i zdaňované náhrady těchto činitelů. U zákonodárců se nyní pohybují mezi 29 000 a 39 400 korunami, zvednout se mají na 34 600 až 47 000 korun. Ministr má místo 15 600 dostávat 18 600 Kč, premiér místo 19 200 Kč napříště 22 900 korun. Prezidentovi bude náležet již nikoli 173 300, ale 206 800 korun.

Soudci si tolik nepolepší
Také soudci, jejichž úspěšné stížnosti k Ústavnímu soudu se staly záminkou k nové úpravě platů nejen jejich, ale i politiků, mají dostat víc. Jejich růst nebude tak pronikavý, jako u politiků, neboť na základě stížností jednotlivých soudců Ústavní soud již loni rozhodl, že stát musí jejich snížené platy dorovnat na úroveň roku předcházejícího.
Po případném schválení návrhu ministra Drábka by se platy soudců, které se nyní pohybují od 51 900 do 88 600 Kč, zvedly na rozpětí od 54 400 po 113 400 korun. Náhrady soudci nemají, náleží jim jen příspěvek na literaturu, který se jim zvýší o dvě stovky na 3400 korun.

Prý za to může Ústavní soud
Platy ústavních činitelů a soudců se již 17 let vypočítávají jako trojnásobek mzdy v nepodnikatelské sféře. Od loňska je to již jen 2,5násobek. Právě toto snížení ale soudci napadli u Ústavního soudu. Ten jim dal za pravdu a snížení, které bylo přijato v rámci úsporných opatření vlády a mělo platit až do konce roku 2014, zrušil. Ponechal na vládě, aby navrhla jiný poměr, a odložil účinnost svého rozhodnutí až do konce letošního roku.
Drábkův úřad proto nyní přichází - podle něj - s přijatelným kompromisem: platy ústavních činitelů i soudců se od 1. ledna 2013 budou vypočítávat pro všechny stejně - jako 2,7násobek mzdy v nepodnikatelské sféře.
"Takové řešení lze považovat za krajní pro udržení společné právní úpravy a vyjádření rovnosti všech tří státních mocí v oblasti platů," tvrdí Drábkův úřad v odůvodnění návrhu.

Platový základ 61 tisíc
Pro příští rok by tak měla být platová základna, od které se různými koeficienty, stanovenými zákonem, vypočítávají základní hrubé platy poslanců a senátorů, členů vlády, prezidenta republiky, soudců obecných i Ústavního soudu a třeba i členů NKÚ, mediální rady či Rady Českého telekomunikačního úřadu, pevně stanovena na 61 713,90 Kč.
Nyní je to u politiků o deset tisíc korun méně, u soudců o pět tisíc méně.
Rozmrazení platů bude do budoucna znamenat postupný růst platů těchto všech lidí, neboť nastoupí jejich každoroční valorizace na základě vývoje mezd v nepodnikatelské sféře.
Soudci tak svými stížnostmi a neústupností, se kterou brání své platy, de facto pomohou k vyšším platům i politikům, kteří se s nimi "svezou".

Soudci jsou dál nespokojení
S Drábkovým návrhem i přes "kompromisní řešení" nesouhlasí ministerstvo spravedlnosti, a nelíbí se ani soudcům. "MS nesouhlasí s 2,7násobkem průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře, ale požaduje pro soudce trojnásobek této veličiny. Tato připomínka zůstává předmětem rozporu," uvádí Drábkova předkládací zpráva pro vládu.
Za stanoviskem ministerstva, které vypracoval úřad ještě pod vedením Jiřího Pospíšila, stojí také Soudcovská unie, místopředseda Nejvyššího soudu i prezidentka Unie státních zástupců. "Ve svých stanoviscích podpořili MS, avšak zdůraznili prioritu zachování společné právní úpravy platů představitelů všech tří státních mocí na shodných principech," dodává Drábek.
Soudci argumentují, že na rozdíl od politiků nemohou nijak zvyšovat své příjmy např. podnikáním. Není tedy vyloučeno, že se proto opět budou v následujících letech domáhat dorovnání svých platů u Ústavního soudu a vláda i parlament se budou muset k této otázce opět vracet.
Ministerstvo práce nepřistoupilo ani na návrh vicepremiérky Karolíny Peake (LIDEM), která žádala do zákona vložit pojistku proti snížení platů soudců v případě, že by klesla úroveň mezd v nepodnikatelské sféře. "Založilo by to možnost rozdílné výše platové základny pro soudce a ostatní představitele státní moci v jednom zákoně," tvrdí Drábek.
 
Zdroj:
http://www.novinky.cz/domaci/273500-drabek-navrhuje-zvyseni-platu-politiku-a-soudcu-az-o-desetitisice-mesicne.html
 


Jak Island stíhá původce krizí

18. července 2012 v 2:58 Dokumenty
Londýnská Barclays manipulovala s mezibankovními úrokovými sazbami. Madridská Bankia zase údajně falšovala účetnictví, aby se mohla dostat na burzu. Jak donutit provinilé banky, aby se ze svých činů zodpovídaly? Na Islandu pátrají po podvodnících vyšetřovatelé a předvádějí je před soud. Úryvek z původního článku.
Před hospodářskou krizí byl Olafur Hauksson policejním komisařem v Akranes, malém přístavním městě s 6 500 obyvateli krčícím se na samém konci ledem pokrytého poloostrova asi 50 km od Reykjavíku. Od roku 2009 pátrá a pohání před soud osoby, které mohly za hospodářský krach země v roce 2008.
Islandská bublina praskla na konci léta 2008 v důsledku americké hypoteční krize. Dva týdny po závratném pádu banky Lehman Brothers se zhroutily tři nejvýznamnější banky v zemi, jejichž hodnota představovala 923 % islandského HDP. Malou ostrovní zemí zmítá krize, islandská koruna se propadá a žádná intervence nedokáže tento propad zvrátit. Tehdejší premiér v přímém televizním přenosu 6. října 2008 zakončil svůj projev prosbou k Bohu o "záchranu Islandu".
Od tohoto osudného data prožil ostrov pohnuté dny. Islanďané, kteří obyčejně sociálním nepokojům příliš neholdují, se v roce 2009 bouří proti politikům a finančním "neo-vikingům", kteří je obalamutili. "Kuchyňská revoluce" vedla k rozpuštění parlamentu a demisi vlády. Mezi požadavky hnutí figuruje soud s těmi, kdo na hospodářské situaci vydělávali a přivedli Island na dno ekonomické propasti. Nová premiérka Jóhanna Sigurðardóttirová chce urychleně jmenovat zvláštního prokurátora pro vyšetřování příčin krize. Uchazeči se ale o tento post zrovna neperou.

Vyšetřovat a stíhat

[...] Olafur Hauksson izolovaný na malém venkovském komisařství má tu výhodu, že s elitou obviňovanou z toho, že ostrov dohnala k úpadku, nemá nic společného. Přes naprostý nedostatek zkušeností v oblasti obchodního práva je jediným uchazečem o post. [...] Více než tři roky po svém jmenování sám přiznává, že "se ve funkci začal cítit dobře teprve před nedávnem". Dříve vedl pětičlenný tým, dnes má více než sto spolupracovníků.
Jedná se o dvojí úkol: "Na jednu stranu vyšetřujeme všechna podezření ze zpronevěry a podvodů spáchaných před rokem 2009, na druhou stranu se sami domáháme soudního řízení proti domnělým viníkům". Je to "zcela nová" metoda, která vyšetřovatelům umožňuje "sledovat jednotlivé případy", a soudu "seznámit se s případy do detailu". Je to nezbytná podmínka k tomu, abychom "mohli soupeřit s velice dobře připravenými obhájci".
Vláda se ve snaze usnadnit státnímu zástupci jeho úkol rozhodla provést legislativní změny v oblasti bankovního tajemství. "Dnes máme přístup ke všem informacím bez jakékoliv možné námitky," říká Olafur Hauksson. Podezření z bankovních podvodů, obchodování zasvěcených osob, zpronevěry… - vyšetřované případy jsou různého druhu a tři, respektive v brzké době čtyři výslechové místnosti jsou neustále plné. Státní zástupce dnes podle svých slov pracuje na "stovce prioritních případů".

První rozsudky už padly

V hledáčku vyšetřovatelů jsou většinou vedoucí pracovníci ve finančního sektoru, členové správních rad bank, kteří zde působili ještě před krizí, Islanďané, kteří často odešli za další kariérou do zahraničí, jmenovitě do Lucemburska. Jejich rozptýlení po různých zemích komplikuje Haukssonovu týmu práci. Ten ale v pátrání pokračuje a neváhá vést vyšetřování ani v zahraničních pobočkách islandských bank nebo spolupracovat s cizími státními příslušníky. "Opíráme se o širokou mezinárodní spolupráci," zdůrazňuje Hauksson.
Do dnešního dne už padlo několik rozsudků. Dva bývalí členové vedení banky Byr, kteří byli souzeni mezi prvními, si ve vězení odpykají čtyři a půl roku. Někdejší náměstek ministra financí Baldur Gudlaugsson, který zastával post v době krize, byl za zneužívání informací v obchodním styku odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody. K zaplacení 500 milionů islandských korun (81 milionu korun) byl nedávno odsouzen Sigurdur Einarsson, bývalý šéf banky Kaupthing, kterému byl obstaven celý majetek.
Další se k soudu teprve chystají. Svůj osud by měl brzy znát Jon Thorsteinn Oddleifsson, někdejší hlavní pokladník Landsbanki, stejně jako Làrus Welding, bývalý generální ředitel banky Glitnir.

Poučení z minulosti

Práce Olafura Haukssona vyvolává na veřejnosti i ostrou kritiku. "Víme, že se na nás upírá velká pozornost a že nesmíme selhat," říká prokurátor, ale "kdybychom věci uspěchali, nutně bychom se dopouštěli chyb. V současném kontextu, kdy Islanďané chovají vůči institucím velkou nedůvěru, musíme být víc než kdy jindy bez poskvrnky."
Je složité být "bez poskvrnky" ve společnosti, kde byly pochybné praktiky dlouhou dobu pravidlem. V květnu prodali dva členové Haukssonova týmu informace za 30 milionů islandských korun (5 milionu korun) záhadnému kupci. Oba policisté vyšetřovali případ pojišťovny Sjovar/Milestone, do níž investovala islandská centrální banka, která své podíly následně odprodala za nižší cenu. Oba muži, obvinění z porušení profesního tajemství, museli svou funkci složit a odejít do nuceného důchodu.
"Čistka" islandského finančního systému, jak rád říkává Olafur Hauksson, není u konce. Prokurátor, který předpokládá ukončení mise v horizontu roku 2015, především doufá, že Island, jehož ekonomika se postupně staví na nohy, se bude moci jednoho dne "ohlédnout a s hrdostí si říct, že se dokázal z minulosti poučit".
Překlad: Lenka Grafnetterová
 
Zdroj:
http://www.czechfreepress.cz/evropa/jak-island-stiha-puvodce-krize.html