Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Duben 2013

Jak se krade nemovitost

22. dubna 2013 v 21:32
Za loňský rok se hodnota ukradených nemovitostí vyšplhala na jeden a půl miliardy korun. Jak se dá ukrást dům nebo pozemek? Je to tak jednoduché až z toho mrazí v zádech a podle všeho bude hůř.
Na katastrální úřad se dostaví člověk, který předloží falešné podklady i s vaším falešným podpisem. Katastrální úřad prostě a jednoduše na základě předložených dokumentů provede změnu zápisu vlastníka. Úřad nemá za povinnost vás informovat a tak to taky nedělá. Zloděj obratem nemovitost prodá a zmizí s penězi. Zůstanou po něm dva napálení. Najednou je tu situace, ve které mají k nemovitosti právo dva vlastníci. Nového kupce chrání ustanovení o nákupu v dobré víře. On přece nepodváděl a o ničem nevěděl. Vy jako dnes už bývalý vlastník máte zaděláno na velmi nepříjemnou noční můru. Pokud si nový kupec dá načas se zveřejněním svého vlastnictví řekněme po dobu tří let, tak vám už zpět k nemovitosti nepomůže ani soud. Dosud má zápis v katastru nemovitostí jen informační charakter, ale s novým občanským zákoníkem je zápis v katastru povýšen na přiznání práva k nemovitosti. Co pro vás jako oprávněného vlastníka znamená soudní pře o určení vlastnictví, si nemusíme dlouho vyprávět. Roky soudů s nejistým výsledkem. Po celou tu dobu nemůžete s nemovitostí nijak nakládat a kdoví jestli v ní budete moci bydlet bez neustálého obtěžování podvodného kupce.
Rozhodnutí katastrálního úřadu se týká vlastnického práva zaručeného základní listinou práv a svobod. Jako takové musí být občanovi umožněn soudní přezkum. Ruku na srdce. Kdo z nás si alespoň občas kontroluje zápisy v listu vlastnictví na katastru? Málokdo. Jednou jste vlastník a tak nepředpokládáte, že dojde bez vašeho vědomí a přičinění ke změně tohoto stavu. Je nutné nastavit pravidla o důkladném ověřování dokumentů směřujících ke změně vlastníka a stejně tak musí být nastaven mechanismus informování právoplatného majitele a snaze zapsat do katastru nové vlastnické údaje. V současnosti se uvažuje o informování vlastníka prostřednictví datové schránky, ale tu má zatím jen půl procenta občanů. Řešením by mohlo být svěření převodu nemovitostí pouze do rukou státních notářů. Byla by to zřejmě drahá varianta, ale na druhou stranu by za případné přešlapy ručil stát. Nemovitost si nekupujete každý den a povětšinou jen jednou za život, takže já pro notářskou variantu hlasuji všemi deseti. Chci totiž usínat v klidu beze strachu, že mě nějaký šíbr připraví díky nedokonalému zákonu o střechu nad hlavou.

Zdroj:

USA Terorists !

22. dubna 2013 v 21:31 Dokumenty
Teroristé nežijí v pouštích, nejsou přičmoudlí a nenosí AK-47 přehozený přes rameno. Jsou to příslušníci amerických tajných služeb. To oni aktivují teroristické útoky, které mají vliv na obyvatelstvo dané země, kde je třeba změnit mínění lidí. Přestaňme plkat a jdeme na konkrétní případy. Mimochodem byl jsem od hodně lidí "obviněň" že moc čtu konspirační teorie, to jsem nevěděl co to znamená. Po delším zkoumání jsem zjistil, to co vy už víte, že teorie je pouze teorie. A konspirační znamená nějakou konspiraci. Budiž, ale po delším bádání jsem zjistil, že konspirační teorie se používá delší dobu, je to razítko na činy, které se staly a vláda je odmítá vysvětlit občanům. Příklad jeden za všechny: Za druhé světové války neměli ani němečtí vojáci ponětí co se děje ve vyhlazovacích táborech Dachau a Osvětimi, ano i pro němce bylo vyhlazování židů v koncetračních táborech pouze Konspirační teorií. A dokonce manželka Rudolfa Hosse(zabil 2,5 milonů lidí v KT) neměla ponětí, že její manžel kousek za barákem v osvětimi hromadně vraždí lidi cyklonem B, což byl jed na brouky. Bylo otázkou času, než se tato Konspirační teorie stala faktem. A i dnes jsou lidé co to přezevšechny důkazy popřou. Proč ne, je svoboda a vy můžete popírat i přijmout co je vám libo. Ovšem zkuste přijmout fakta a né doměnky...


Celé zde:

Vládce

14. dubna 2013 v 22:41 Dokumenty
Josef Mengele a hrůzný program "Vládce"

Jedním z nejlépe střežených tajemství a současně jedním z největších trumfů iluminátů je ultratajný program kontroly myšlení, zvaný "Vládce". Zmíněný program je základním kamenem nového světového řádu. Některými lidmi je označován také jako program "Loutky". Dalším jeho jménem je "Imperial Conditioning", pod nímž se celý program odvíjí. Stručně řečeno, jde o kontrolu myšlení lidí!
Jedinci, kteří byli na "Vládce" naprogramováni, pocházejí z řad tzv. "spáčů". Mají
v sobě uloženy "odpočívající" povely k spáchání atentátů nebo jiných činů, které mohou být kdykoli aktivovány na příkaz vůdců nového světového řádu.


VAROVÁNÍ: Text místy obsahuje psychicky náročné informace
(((zvažte přístup)))

Ilumináti disponují množstvím takových "spáčů". Jde o velmi nebezpečné jedince, čekající pouze na příslušný povel! - Pozn. editora: Do této kategorie spadají i tzv. "šílení střelci", po jejichž "nevysvětlitelném" činu vždy následuje mediální kampaň za zákaz soukromého držení střelných zbraní v USA, které je pro budoucí světovládce stále ještě nevyřešeným problémem. Je jasné, že ne vždy kontrolované otroky "Vládce" je velmi obtížné vypátrat mj. i z toho důvodu, že naprostá
většina lidí o jejich existenci vůbec neví!
Nejvýznamnějším programátorem tohoto tajného projektu byl dr. Josef Mengele, jeden z nejbezohlednějších lidí moderní doby. Bez přehánění si zaslouží titul vynálezceprogramování "Vládce".
Jak jsme již výše viděli, americká tajná služba ve spolupráci s Allenem Dullesem po
válce pod kódovým označením "Operation Paperclip" propašovala do Spojených států
mnoho nacistických vědců i významných režimních funkcionářů. Přestože projekt probíhal
pod nejpřísnějším utajením, byli tito nacisté klidně zasvěceni do psychochemických
experimentů CIA. Stáli na počátku projektu MK-Ultra a zabývali se tam pokusy
s kontrolou myšlení. K projektu MK-Ultra se ještě dostaneme v následujících kapitolách.
Na konci druhé světové války převzala CIA také kontrolu nad dr. Mengelem.78 Byla
pověřena úkolem vytvořit pro veřejnost zdání, že zbytek svého života tráví kdesi v Jižní
Americe. Je sice pravda, že Mengele opravdu pobýval také v Brazílii, Argentině a
Paraguay, ale CIA a další pro ilumináty pracující skupiny záměrně rozšiřovaly mnoho
dezinformací o jeho skutečném životě.
Poté, co se některým pátračům podařilo r. 1985 dostat velmi blízko k Mengelemu,
CIA pustila do světa vymyšlený příběh o nalezení jeho mrtvoly v brazilském Embu.
Dezinformační specialisté iluminátů veřejnosti namluvili, že DNA nalezené mrtvoly
v Embu je shodné s DNA Mengeleho syna Rolfa. Josef Mengele byl úředně mrtev a
pátrání po něm zastaveno.
Pod dohledem Lékařského institutu císaře Viléma v Berlíně provedl Mengele nespočetné
experimenty v oblasti kontroly myšlení na tisících dvojčatech i jiných nevinných
lidech. Na experimentech kontroly myšlení dr. Mengeleho i na dalších pokusech
toho druhu Institutu císaře Viléma se podílely důležité nadace iluminátů.
Jako lékař koncentračního tábora Osvětim měl dr. Mengele příležitost k zneužívání
tisíců nevinných lidí pro své experimenty. Jedním z jeho nejdůležitějších badatelských
úkolů bylo mj. zjistit, kolik bolesti mohou různí lidé vydržet. Konečným cílem byla
možnost "vytvoření" co nejdokonalejšího otroka kontroly myšlení. Příslušné výsledky
experimentů byly sestavovány do zvláštních tabulek tak, aby ilumináti okamžitě věděli,
kolik trýzně (i slasti) je na základě určitého trauma pro daného člověka zapotřebí k jeho
přeměně v myšlenkově kontrolovaného otroka.79
Když se pak světová válka blížila ke konci, byl Mengele skutečným mistrem v mučení,
kterým se lidé stávali poddajnými.80
Dr. Josef Mengele zmizel z Osvětimi v lednu 1945, tedy ještě několik měsíců před
tím, než v Třetí říši vypukl závěrečný chaos. Ilumináti jej bez vyvolání rozruchu dopravili
do Spojených států. Jeho mimořádné znalosti programování lidského mozku,
kterých nabyl při hrůzných experimentech na tisících dětí v koncentračním táboře, najde
o čin "spáče", ale jistě není náhoda, že zdaleka nejčastější jsou takové případy právě ve Spojených státech.
Video:

Spáči (Sleepers)

Krimi / Drama / Thriller
USA, 1996, 147 min

Obsah

Příběh skvostně obsazeného dramatu oscarového režiséra Barryho Levinsona, který v roce 1988 uhranul svět Rain Manem a o devět let později také vynikající satirou Vrtěti psem, začíná v polovině šedesátých let minulého století v newyorské vykřičené čtvrti Clinton, které ale nikdo neřekne jinak než Hell's Kitchen. Právě zde žila skupinka kluků, kamarádů, kteří se rádi poflakovali po ulicích a vymýšleli lotroviny, sice často kolidující se zákonem, ale v podstatě nevinné a dětské. Jednoho dne se jim však hloupý žertík vymknul z rukou a krádež párkařského vozu nakonec skončila nechtěnou smrtí. A v tu chvíli pro chlapce začala noční můra. Dostali se totiž do nápravného ústavu pro mladistvé, jemuž vládli tvrdou a sadistickou rukou dozorci vedení nejkrutějším bachařem Nokesem v podání Kevina Bacona. A ten jim udělal ze života peklo. Peklo, na které se nedá zapomenout. Peklo, jehož doživotní následky jde smazat pouze pomstou. A proto také o mnoho let později dochází mezi bývalými přáteli, nyní s tvářemi Brada Pitta, Rona Eldarda, Jasona Patrica a Billyho Crudupa, k tajné dohodě, jejímž cílem je právě rafinovaná a zničující vendeta.Ve vedlejších rolích adaptace kontroverzního bestselleru Lorenza Carcaterra excelují také Robert De Niro coby duchovní otec Bobby a Dustin Hoffman v úloze právníka, který má poslední šanci překlenout svoji závislost a dát průchod spravedlnosti.(oficiální text distributora)Zajímavost - Lorenzo Carcaterra, který je autorem knižní předlohy, tvrdil, že je příběh inspirovaný jeho vlastním životním příběhem. Když toto tvrzení začaly řešit úřady v New Yorku, zjistilo se, že neexitují žádné záznamy soudních přelíčení, které by se takového případu týkaly.


Ke stažení:
Další neuvěřitelné nechutnosti zde:

Jak to na tom světě chodí ,,Top Secret"
MK_Ultra - Historie ALFA mučení

Prosba

14. dubna 2013 v 21:56 Aktuálně
PODPIS TÉTO PETICE BY MĚL BÝT TÉMĚŘ POVINNÝ.
NIKDO NEVÍ, KDY SI SÁM SOBĚ PODĚKUJE, ŽE JI PODEPSAL.http://www.hlasprozivot.cz/


Hlas pro život

Každý třetí člověk během života onemocní rakovinou a každý pátý bohužel zhoubnému nádoru podlehne. Lékaři desítky let čekali na pokrok v technologii, který posune hranice léčby. Posledním výrazným posunem se stala možnost rozšířit medicínské využití protonových částic, které dokáží zničit nádor a přitom jsou šetrné k okolním zdravým tkáním.

V Praze vloni zahájilo činnost protonové centrum, které může doplnit současný systém onkologické léčby. Dětští pacienti se zde mohou léčit bez dopadu na zdravý vývoj, muži po léčbě rakoviny prostaty neztrácejí potenci a nenesou si další nepříjemné následky. A přesto - koho dnes centrum léčí? Převážně cizince. U českých zdravotních pojišťoven totiž centrum zatím bojuje o své místo na slunci.

Ministerstvo zdravotnictví nejmodernější zdravotnické zařízení na světě zcela ignoruje. Ředitel největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP Zdeněk Kabátek hromadně zamítá žádosti pacientů o uhrazení jejich léčby. Pacienti čekají a ubíhá jim čas…

Hlas pro život je hlasem těch, kteří chtějí podpořit existenci moderní léčby a nárok českých pacientů na ní. Pokud nejste lhostejní k osudu druhých a souhlasíte s naší peticí, dejte nám prosím svůj hlas.

Petici již podepsalo: 39042 lidí.
· Protonové centrum je připraveno na léčbu - jak pro koho)))

Proton Therapy Center (PTC) kontaktují stovky pacientů, kteří mají zájem o nejmodernější dostupnou léčbu rakoviny. V poslední době jsou uváděni v nejistotu kampaní Všeobecné zdravotní pojišťovny z hlediska dostupnosti protonové léčby. Proto cítíme povinnost se k některým zavádějícím informacím, která se objevily v prohlášeních VZP a následně v médiích, vyjádřit.

Celé zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Protonove-centrum-je-pripraveno-na-lecbu-ceskych-pacientu-264252

Protonová léčba a pojišťovny

Rakovina se dá vyléčit

V lidech narůstá zlo

14. dubna 2013 v 21:23 Dokumenty

V lidech začíná narůstat zlo, varuje profesor Keller. A vysvětluje proč

Sociolog Jan Keller nedávno připustil, že při současném stavu společnosti může už příští generace žít ve feudalismu. ParlamentnímListům.cz však objasnil, že by nebylo na místě si pod tímto pojmem představovat rytíře v brnění, tak jak máme zapsáno v paměti z hodin dějepisu. "Jde o analytický termín, který popisuje společnost, ve které je drasticky omezen veřejný sektor a tím pádem k tomu zřízení spěje," vysvětlil Keller mimo jiné.
Celé zde:


Monsanto vs Earth...

13. dubna 2013 v 23:19 Dokumenty
Jde o tohle : Firma monsanto což je americký výrobce jedů jako je orange plyn, dále pesticidů, herbicidů a podobně se vrhl na výrobu geneticky upravených plodin. Vyšlechtili třeba kokuřici, do niž implantovali lidský gen ze ženy, která potrácela. Tuto kukuřici pak poslali do Afriky. Tam si tuto kukuřici zaseli. Tamní ženy pak začaly ve velkém potrácet a to i v pokročilém stádiu gravidity.
Teď se jim podařilo vypěstovat plodiny bez semen, takže všichni jsou odkázání na to kupovat je od nich a původní druhy ze semeny se začnou likvidovat. Čímž vznikne hladomor. To přesně navazuje na závěr Římského klubu, jehož cílem je v co nejkratší době zdecimovat 7 miliard lidí na planetě na pouhých 500 milionů, které by mohli snadno ovládat. Navíc je možné do genů těchto rostlin vkládat i další geny jako třeba Altzhaimerovu chorobu apod.
Takže neváhejte a podepište)))One million against Monsanto patents in 36 hours! let's build the biggest petition to stop Monsanto ever. Sign now and tell everyone.

Dear Avaazers,
It's unbelievable, but Monsanto and Co. are at it again. These profit-hungry biotech companies have found a way to gain exclusive control over the seeds of life - the source of our food. They're trying to patent away varieties of our everyday vegetables and fruits like cucumber, broccoli and melons, virtually forcing growers to pay them for seed and risk being sued if they don't.

But we can stop them from buying up Mother Earth. Companies like Monsanto have found loopholes in European law to have exclusive rights over conventional seeds, so we just need to close them shut before they set a dangerous global precedent. And to do that, we need key countries like Germany, France and the Netherlands -- where opposition is already growing -- to call for a vote to stop Monsanto's greedy plans. The Avaaz community has shifted governments before, and we can do it again.

Many farmers and politicians are already against this -- we just need to bring in people power to pressure these countries to keep Monsanto's hands off our food. Sign now and share with everyone to help build the biggest food defense call ever:

http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_earth_rb/?bYPbqbb&v=24018

Once a patent exists in one country, trade agreements and negotiations often push other countries to honour it as well. That's why patents change everything about how our food chain works: for thousands of years, farmers could choose which seeds they'd use without worrying about getting sued for violating intellectual property rights. But now, biotech companies are getting patents on the seeds and then charging farmers exorbitant royalty fees. And farmers can't even save patented seeds for replanting the next season -- Monsanto has sued hundreds of them for practicing the age-old art of seed-saving and plant breeding. Monsanto and Co. claim that patents drive innovation -- but in fact they create a corporate monopoly of our food.

But luckily, the European Patent Office is controlled by 38 member states who, with one vote, can end dangerous patents on food that is bred using conventional methods. Even the European Parliament has issued a statement objecting to these kinds of destructive patents. Now, a massive wave of public outcry could push them to ban the patenting of our everyday food for good.

The situation is dire already -- Monsanto alone owns 36% of all tomato, 32% of sweet pepper and 49% of cauliflower varieties registered in the EU. With a simple regulatory change, we could protect our food, our farmers and our planet from corporate control -- and it's up to us to make it happen:

http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_earth_rb/?bYPbqbb&v=24018

The Avaaz community has never been afraid to stand up to corporate capture of our institutions, from pushing back the Rupert Murdoch mafia, to helping ensure that telecoms keep their hands off our Internet. Now it's time to defend our food supply from this corporate takeover.

With hope and determination,

Jeremy, Michelle, Oli, Dalia, Pascal, Ricken, Diego and the whole Avaaz team

PS - Many Avaaz campaigns are started by members of our community! Start yours now and win on any issue - local, national or global: http://www.avaaz.org/en/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=23917


SOURCES:

Conventionally-bred plants or animals should be exempt from patents, say MEPs (EU Parliament)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120509IPR44733/html/Conventionally-bred-plants-or-animals-should-be-exempt-from-patents-say-MEPs

President of the European Patent Office gives green light for patents on plants and animals (No Patents on Seeds)
http://www.no-patents-on-seeds.org/en/information/background/green-light-for-patents-on-plants-and-animals

Monsanto: All Your Seeds Belong to Us (Mother Jones)
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/02/scotus-hears-monsanto-soybean-case

Seeds and Patents on Life (World Agriculture Report)
http://www.globalagriculture.org/index.php?id=2156

Structures and developments of the swiss and international seed markets through the a case study on certain vegetables varieties (Berne decleration, Swissaid and others) (German only)
http://www.evb.ch/cm_data/Saatgutmarkt_Juni_2012.pdf

Plant Patentability Questions Deepen In EPO Tomato Patent Case (IP Watch)
http://www.ip-watch.org/2012/06/13/plant-patentability-questions-deepen-in-epo-tomato-patent-case/

Tomato patent back before EPO's Enlarged Board of Appeal (Europolitics)
http://europolitics.eis-vt-prod-web01.cyberadm.net/business-competitiveness/tomato-patent-back-before-epo-s-enlarged-board-of-appeal-art336003-7.html


Jak se splétá pavučina

3. dubna 2013 v 13:53 Dokumenty
Tak jsem se díval před chvilkou na internet a hned mě praštil do oka systém, který NWO používá v Americe a koukám, že už se začal používat i u nás. Je to specifická tvorba zákona, která vyhovuje těmto lidem.
To se utvoří zákon oficiálně kvůli třeba veřenému pořádku a mezi vytváření černých skládek a zvyšováním pokut za ně se kterými každý slušný člověk souhlasí, tak tam nenápadně vmontují - Neuposlechnutí výzvy úřední osoby - což se dá krásně využít proti demonstrujícím, nebo Neoprávněný zábor veřejného prostranství - opět zneužitelné.
Přestupek
dnes
max. pokuta po novele
max. pokuta při opakování
Veřejné pohoršení
5000
10 000
15 000
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
5000
10 000
15 000
Rušení nočního klidu
5000
10 000
15 000
Znečištění veřejného prostranství
20000
20 000
30 000
Neoprávněný zábor veřejného prostranství
50 000
50 000
75 000
Neoprávněné Založení skládky
50 000
50 000
75 000
Samosprávy tak dostanou na jedné straně silnější nástroj pro dohled nad veřejným pořádkem, na druhé straně jim však přibude i práce s evidencí přestupků, které se budou nově zakládat do centrálního registru. Právě z této evidence pak bude recidivista odhalen, i když se dalšího provinění dopustí třeba na druhém konci republiky.
Novela dosud platného zákona o přestupcích z roku 1990 je jen prvním krokem ke kompletně nové úpravě přestupkového práva.
Dobré že??
Video:
Konec svobody
End of Natings
Zřejmě každý ví, že Evropská ústava, která byla před pár lety potopena Francií a Holandskem má nového následníka.
Je jím Lisabonská smlouva, která se nazývá pouze "smlouva" a tváří se jako další nudný dokument
v byrokratickém Bruselu. Za touto smlouvou se však nalézá výrazné omezení našich práv a svobod jako občanů i svobod a práv naší země.

Evropská unie už dávno není jen pomyslným obalem pro suveréní státy, ale samostatným státem, který ruší suverenitu všech členských zemí. Kromě oficiální vlajky a hymny, které byly jako jedny z mála věcí odstraněny z Evropské ústavy,se jedná o kompletní stát a my budeme s nástupem Lisabonské smlouvy pouhá provincie.

End of Natings
Ke stažení:
Vítejte v Novém Světovém pořádku
Svoboda volby
Můžeme se těšit