Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Červen 2013

Bez řečí

26. června 2013 v 10:32 Videa
Selský rozum

Videoseriál beze slov a zbytečných řečí kolem. Používejme zdravý selský rozum.





Bankovní poplatky




II pilíř




Povodeň




Peníze





Z komentářů:
- Tak počtvrté jsem viděl video s tímhle všeználkem a na další už koukat nebudu. Vystudoval jsem ekonomiku a ekonomika mě celkem slušně živí. Možná, že na vesnické zábavě plné piv a tuzemáků to má zdánlivou logiku, po vystřízlivění ale i těm hloupým dojde, že to co tu bylo prezentováno je jeden velký nesmysl a ubohost.



Politický slovník




Víme co jíme?


Článek:
Komu patří české banky a kam proudí jejich zisky?



Zdroj :

Neúnosná hanba zapomnění

12. června 2013 v 8:23 Dokumenty
Vesnice Lidice v bývalém Československu a Dajr Jásín v Palestině jsou odstrašujícími příklady etnických čistek a kolektivního trestu vykonaného na nevinných lidech jednou nacisty, podruhé Izraelci.


Z morálního pohledu ukazují, jak tragicky zůstalo hluboké lidské ponaučení z druhé světové války bez povšimnutí.
Na vyhlazení lidických vesničanů bylo pragmaticky zapomenuto, když se v roce 1947 vláda Československa, zlákána vidinou rychlých příjmů, podílela na vyvraždění palestinské vesnice Dajr Jásín a 500 dalších, které byly v rámci Plánu Dalet systematicky zničeny teroristy milic Stern, Irgun, Lechi a Hagana, vyzbrojených Československem. Z těchto teroristických skupin vznikla izraelská armáda, která pokračuje v etnických čistkách v Palestině do dnešního dne, pomocí nelegální okupace servilně podporované českou vládou.

Imperialistické zrady Palestiny a Československa
Česká zrada Palestiny je o to více zarážející a znepokojující ve světle skutečnosti, že ve zradách obou zmíněných zemí hrály hlavní úlohu imperialistická Británie a Francie. Británie, v zoufalé snaze získat arabskou podporu ve válce proti Osmanské říši, souhlasila v korespondenci McMahona s Husajnem (14. července 1915 až 30. ledna 1916) s arabskou nezávislostí. Avšak dne 16. května 1916 Francie a Británie podepsaly tajnou Sykes-Picotovu dohodu, ve které si v případě porážky Turků rozdělily Blízký východ mezi sebe. Posléze 9. listopadu 1917 britská Balfourova deklarace zaručila Židům domovinu v Palestině. Tyto dohody a zrady vzešly z tupé arogance imperialismu, "z vnímání vzdálené cizí reality jako podřízené, z vytváření její historie z vlastního úhlu pohledu, z považování jejího lidu za objekty, o jejichž osudu mohou rozhodovat na dálku správci podle vlastního přesvědčení, co je pro ně nejlepší." (Edward Said) V roce 1938 Francie a Británie spolu s Itálií a Německem podepsaly Mnichovskou dohodu, která vedla k nacistické anexi a roztržení Československa. "Jakkoli můžeme sympatizovat s malým národem ohroženým velkým a mocným sousedem, nemůžeme jen kvůli němu za současných okolností zatáhnout celou britskou říši do války." Pasivní politika ústupků ze strany britského předsedy vlády Nevilla Chamberlaina, jeho zrada a obětování Československa Hitlerovi s cílem odvrátit válku, to vše selhalo a mělo dalekosáhlé následky: Mnichov byl pro Hitlera velkým diplomatickým vítězstvím. Západní demokracie mu dovolily obsadit Porýní, daly Mussolinimu volnou ruku v Etiopii, vyzvaly k nezásahové frašce vůči frankistickému Španělsku a nehnuly prstem pro Rakousko. V Mnichově poprvé Hitler donutil Západ, aby za něj udělal špinavou práci. Demokratické země zmrzačily vlastního spojence. Servírovaly Československo na stříbrném podnose. (David Sedivy) 15. března 1939 Československo přestalo existovat a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava pod brutálním vedením Řezníka v Praze, zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha.

Nacisté vymazali Lidice z mapy
Navzdory nacistické okupaci byly v roce 1942 Lidice, ležící asi 20 kilometrů od Prahy, typickou českou vesnicí s 503 obyvateli, ve které se po staletí poklidně střídaly cykly školní docházky, námluv, sňatků, narození, výročí a pohřbů. Většina mužů tvrdě pracovala v továrnách a dolech v sousedních městech, ženy zůstávaly doma s dětmi. O nedělích vyzváněly kostelní zvony. Vesnici zasáhla rána, když dva čeští odbojáři, vycvičení v Británii, spáchali atentát na Heydricha. Na Lidice, chybně spojené s atentátem, dopadl hlavní nápor Hitlerem nařízené odvety. 10. června 1942 bylo zastřeleno 173 mužů nad 15 let. Ze 203 žen a 105 dětí byly některé převezeny do koncentračních táborů a některé později zastřeleny. Eichmann nařídil vyvraždění 81 dětí, které byly udušeny v plynových komorách Magirus. Nakonec zemřelo 340 vesničanů a jen 153 žen a 17 dětí přežilo válku. Jednotky SS vyhodily obec do povětří, buldozery ji srovnaly se zemí a vymazali z mapy. O několik dní později potkal stejný osud obec Ležáky. V odvetném honu bylo zabito celkem 1300 Čechů.

Další zrady
O tři roky později, na Jaltské konferenci 4.-11. února 1945 (a později v Postupimi a Teheránu), projednávali vítězní imperialisté - Británie, Rusko a USA - další zrady v rámci poválečné reorganizace Evropy. Československo bylo připojeno k východnímu bloku pod ruskou komunistickou nadvládou. O pět let později [od lidického masakru], 27. listopadu 1947, byla přijata rezoluce OSN č. 181, doporučující rozdělení Palestiny. Československo, byť dvakrát zrazeno, se jako ubohá oběť napodobující svého tyrana nehorázně připojilo ke zradě Palestiny, když stejně jako Británie a Francie hlasovalo pro její rozdělení.

Sionisté vymazali Dajr Jásín z mapy
Od roku 1947 se Řezníci v Palestině, zejména po významné dodávce moderních zbraní z Československa, pustili do dobyvačné války… [500] arabských vesnic bylo ve skutečnosti nejen zabráno, ale doslova vymazáno z mapy, aby na jejich místě mohly vzniknout obce židovské. Důstojník Morris vypověděl: "velitelé brigády a praporu dostali povolení zbourat nebo vyprázdnit a vyhodit do povětří nepřátelské nebo potenciálně nepřátelské arabské vesnice." Izraelský velitel dále popsal, jak sionistické rozhlasové stanice a reproduktory namontované na obrněných vozech objíždějících vytyčené území vyvolávaly paniku. Varovaly arabské obyvatele, že pokud neutečou, mohou se nakazit cholerou a tyfem, a že dokonce "nevinní", kteří zůstanou, budou muset zaplatit vysokou cenu za palestinské útoky na Židy. Psychologický útok zahrnoval také vysílání z reproduktorů připevněných na džípech mezi sudy bomb, ve kterém se střídaly hrůzné zvuky, křik a kvílení vyděšených arabských žen s pohřebním hlasem volajícím v arabštině: "spaste své duše, všichni věřící! Utíkejte! Židé používají jedovatý plyn a atomové zbraně. Zachraňte se ve jménu Alláha." (Adel Safty: Might Over Right: How the Zionists Took Over Palestine, 2009)
Dajr Jásín, ležící asi 5 kilometrů od Jeruzaléma, byl typickou palestinskou vesnicí, ve které se po staletí poklidně střídaly cykly školní docházky, námluv, sňatků, narození, výročí a pohřbů. Většina mužů tvrdě pracovala v kamenictví, na polích a v sadech, ženy se staraly o děti. Denně z mešit volal muezín lid k modlitbě.
V časných ranních hodinách v pátek 9. dubna 1948 vpadl Irgun, ve spolupráci se Sternovým gangem a s vědomím a pomocí Hagany, do vesnice Dajr Jásín, jejíž nic netušící obyvatelé spali. Členové židovského gangu chladnokrevně povraždili 250 mužů, žen a dětí, z nichž mnohé nejdřív zmrzačili a znásilnili. David Shipler z New York Times cituje dokumenty Červeného kříže, potvrzující, že sionističtí útočníci "seřadili muže, ženy a děti podél zdí a postříleli je."
"Celé rodiny," napsal jeden izraelský historik, "byly prošpikovány kulkami a střepinami granátů a pohřbeny pod troskami svých domů, vyhozených do povětří, muži, ženy a děti byly postříleny při snaze utéct z domů pryč, vojáci vytahovali ven jednotlivé osoby, vzali je stranou a postříleli. Na konci masakru byly skupiny starých lidí, žen a dětí, vláčeny ulicemi Západního Jeruzaléma v jakémsi "vítězném průvodu" a poté dovezeny do (arabského) Východního Jeruzaléma. "Když systematické zabíjení skončilo, dosáhl konečný počet obětí uvedený v New York Times ze 13. dubna 1948 254 mrtvých. Hřbitov byl později rozbořen a vesnice Dajr Jásín byla vymazána z mapy." (Adel Safty: Might Over Right: How the Zionists Took Over Palestine, 2009, str. 189)

Česká zrada Palestiny
Izraelský mýtus, že při vytváření státu Izrael byli sionisté ubohým Davidem drceným Goliášem arabských sil, stejně jako všechny izraelské hasbary jsou čistým výmyslem, což dokazují masivní ilegální české (a další) dodávky zbraní, které porušily mezinárodní zbrojní embargo vůči Židům a Arabům.
Aby Češi vypomohli válkou vyčerpané státní pokladně, nelenili dodat Izraelcům desítky tisíc pušek, kulometů, bodáků, pistolí, poloautomatických zbraní, 80 400 000 nábojů, 25 letadel Avia S-199 a 61 letadel Supermarine Spitfire. Také vycvičili piloty vojenské skupiny Hagana, specializovaný pozemní tým a brigády židovských dobrovolníků.
České kulky byly nepochybně zasévány do těl palestinských dětí, žen a mužů během Nakby v letech 1947-1948.
Komunistický převrat v Československu v roce 1948 přerušil výjimečné vztahy s Izraelem až do roku 1990, v současnosti vláda České republiky hlasitě papouškuje izraelskou hasbaru (propagandu): v roce 2009, kdy předsedala EU, kontroverzně podporovala právo Izraele na sebeobranu v jeho nepřiměřených a brutálních válečných zločinech proti neozbrojeným rodinám v Gaze na přelomu roku 2008/2009. Češi také v naprosté absurditě prohlásili, že turecká flotila Mavi Marmara "byla plánovanou provokací za účelem nachytat Izrael."
Vlády zemí EU jsou vázány evropskými pravidly pro obranný průmysl, který zakazuje prodej zbraní, pokud může zhoršit regionální napětí nebo existuje velká pravděpodobnost, že budou použity k porušování lidských práv. Bez ohledu na to vyváží vedle Francie nejvíce zbraní Německo, Velká Británie, Belgie, Polsko, Rumunsko a samozřejmě věrný druh Izraele, Česka republika.
29. listopadu 2012 česká vláda, nejlepší přítel Izraele, ostudně vyslovila své osamělé "ne" a spolu s Izraelem, Spojenými státy, Kanadou, Marshallovými ostrovy, Federativními státy Mikronésie, Nauru, Palau a Panamou hlasovala proti návrhu udělit palestinské samosprávě statut pozorovatele jako "nečlenskému státu".
Zatímco česká vláda se hrdě považuje za nejspolehlivějšího spojence Izraele, český národ, který zažil skutečné utrpení během zrady západními zeměmi, nacistické a ruské okupace, porušování lidských a politických práv, zná dobře touhy a agónii palestinské duše. Český lid došel až k sametové svobodě a je to on, kdo ve jménu společné lidskosti a boje může dosáhnout toho, aby se opovrženíhodná obhajoba Izraele českou vládou proměnila ve spravedlnost pro Palestinu.
Článek byl původně zveřejněn na PalestineChronicle.com. Z angličtiny přeložila Marie Fareh se souhlasem autorky.

Dr. Vacy (Vaclava) Vlazna je koordinátorkou organizace Justice for Palestinian Matters se sídlem v Sydney, Austrálie. V únoru 2005 byla poradkyní pro lidská práva pro Hnutí za svobodný Aceh (Gerakin Aceh Merdeka, GAM) ve druhém kole mírových rozhovorů v Helsinkách, od kterého se pak z principu distancovala. Byla koordinátorkou lobbistické skupiny za spravedlnost pro Východní Timor, kde také v letech 1999-2001 působila v misích OSN UNAMET a UNTAET. Do Austrálie se dostala v roce 1949 s rodiči, jako uprchlice po komunistickém převratu (jejími slovy "po ruské okupací Československa"). Rodnou vlast navštívila dvakrát. V roce 1997 přijela do Prahy lobbovat za podporu Východního Timoru. Její matka Vlasta Vlažná, v Československu známá herečka působící v ochotnickém divadle v Hartmanicích, obdržela v roce 2006 pamětní medaili Jana Masaryka za svou obětavou práci pro českou komunitu v Austrálii.


Humanitární atlas Palestiny
Doporučujeme ke stažení a ke studiu nejaktuálnější vydání map z Palestiny zpracovaných Kanceláří OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území (OCHA).


Zdroj:

Konspirace není žádná teorie

10. června 2013 v 1:54 Dokumenty

Karen Hudes /WB/: Konspirace není žádná teorie - Insider Světové banky

Karen Hudes, 20letá veteránka ze Světové banky, potvrzuje, že rodiny ovládající centrální banky vlastní a řídí svět. Také potvrzuje, že bankéři jsou připraveni použít stanné právo, aby bránili svůj podvodný monopol poskytovat úvěry. (Válka proti terorismu je samozřejmě záminka).


Insider ze Světové banky alarmuje ohledně Fedu

Bývalý insider ze Světové banky, bývalá hlavní poradkyně Karen Hudes, říká, že globální finanční systém je ovládán malou skupinou zkorumpovaných po moci bažících figurek, točících se kolem soukromě vlastněných amerických Federálních rezerv.
Tato síť se zmocnila kontroly rovněž nad médii, aby mohla ututlávat své zločiny, vysvětlila. V rozhovoru pro New American Hudes říká, že když se pokusila spustit povyk kvůli řadě problémů ve Světové bance, byla vyhozena. Nyní, spolu se sítí dalších alarmistů, je Hudes odhodlána odhalit korupci a skoncovat s ní. A v úspěch má důvěru.
Hudes ocitovala explozivní švýcarskou studii z r. 2011, zveřejněnou v časopisu Plos One, týkající se "sítě globální korporátní kontroly", a poukázala na to, že malá skupina subjektů - většinou finančních institucí a obzvláště centrálních bank - má obrovský vliv na mezinárodní ekonomiku zpoza opony.
"Ve skutečnosti se opravdu děje to, že světové zdroje jsou ovládány touto skupinou," vysvětlila a dodala, že "zkorumpovaní uzurpátoři moci" dokázali ovládnout také média. "Je jim to umožňováno dělat."

"Zmocnění se státu"

Hudes, právnička, která strávila asi dvacet let v právním oddělení Světové banky, pozorovala machinace této sítě z blízka. "Pochopila jsem, že nyní máme co dělat s něčím, co je známo jako zmocnění se státu, kdy jsou vládní instituce kooptovány skupinou, která je zkorumpovaná," řekla New American v telefonickém rozhovoru. "Pilíře americké vlády - některé z nich - jsou nefunkční kvůli zmocnění se státu; je to obrovský příběh, je to obrovské ututlávání."
Jádro sítě, řekla Hudes, tvoří 147 institucí a centrálních bank - obzvláště Federální rezervy, které byly vytvořeny kongresem, ale které jsou vlastněny v podstatě kartelem soukromých bank. "Je to příběh o tom, jak mezinárodní finanční systém byl tajně zabrán, většinou centrálními bankami - o těch mluvíme," vysvětlila. "Centrální bankéři se systémem hazardovali, řekla bych, že jde o usurpování moci."
Konkrétně Fed tvoří centrum sítě a ututlávání. Hudes pokračovala a zmínila politiku a dozorové orgány, jejichž součástí jsou vrcholoví představitelé vlády a Fedu. Dodala, že centrální bankéři manipulovali také s cenami zlata, čímž potvrdila široce rozšířené obavy, které New American rozsáhle dokumentoval. Skutečně, dokonce i nepřesné finanční výkazy Světové banky, které se Hudes pokusila odhalit, mají, jak řekla, vazby na americkou centrální banku.
Ve stínu se ukrývající, avšak obrovsky mocná Banka pro mezinárodní vypořádání slouží jako "klub těchto soukromých centrálních bankéřů", pokračovala Hudes. "A teď, budou lidé chtít nadále platit úroky za dluhy své země této skupině, až přijdou na tajné fígle, které tato skupina prováděla? Nezapomínejte, jak mimořádně se obohatili a jak brali na nouzová vyplácení peníze daňových poplatníků."

Ve Fort Knox žádné zlato

Ohledně zasahování do ceny zlata Hudes řekla, že šlo o snahu mocné sítě a jejích centrálních bank "udržet svoji papírovou měnu" - což je podezření sdílené mnoha analytiky a dokonce i vysokými vládními představiteli. Tato alarmistka ze Světové banky také řekla, že na rozdíl od oficiálních tvrzení nevěří, že je ve Fort Knox nějaké zlato. Dokonce i kongresmani a zahraniční vlády se pokusily zjistit, jestli tam tento drahý kov ještě je, ale neměly přílišný úspěch. Hudes však věří, že tento podvod bude nakonec zničen.
"Jako by se lumpové pokoušeli zjistit, kde se mohou schovat. Je to mafie," dodala. "Tito provinilci, kteří si usurpovali veškerou ekonomickou moc, uspěli u infiltrování obou stran problematiky, takže najdete lidi, kteří se údajně pokouší bojovat s korupcí, ale kteří tam jsou jen proto, aby šířili desinformace, a jako místodržící, kteří pasou po každém, kdo si dokáže dát jejich jednání dohromady… Tito kriminálníci si myslí, že když dokážou udržet svět v nevědomosti, mohou ho dojit o to déle."

Reforma nebo stanné právo?

Zatímco média jsou ovládaná síti "uzurpátorů moci", Hudes pracovala se zahraničními vládami, reportéry, americkými představiteli, vládami států a širokou koalicí dalších alarmistů na totálním odhalení tohoto podvodu. Byl o to celkem i zájem, obzvláště mezi zahraničními vládami a představiteli států ve Spojených státech…
"Budeme muset vyčistit finanční systém, tam to směřuje, ale mezitím lidé, kteří nevěděli, jak je systém zmanipulován, to zjistí," řekla. "Budeme mít jiný typ mezinárodního finančního systému… Bude to nový typ světa, kde lidé budou vědět, co se děje -- již žádné zákulisní dohody; to se trpět nebude. Budeme mít jiný typ médií, pokud lidé nechtějí být ovládáni a kontrolováni, což si nemyslím, že chtějí."
Zatímco Hudes zněla pozitivně, uznává, že svět čelí nyní závažnému nebezpečí - existují dokonce plány na vyhlášení stanného práva ve Spojených státech, řekla. Příští kroky budou pro lidstvo klíčové. Proto, tvrdí Hudes, je klíčové, aby lidé ve světě odhalili bezpráví, korupci a zlodějnu, k čemuž dochází na nejvyšších úrovních - a zarazili to jednou pro vždy. Následky nečinnosti by byly katastrofální.



Zdroj:

Byrokratický terorismus ve vašem prohlížeči

8. června 2013 v 23:21 Moje Maličkosti

Jistě každý čtenář má již nějakou nepříjemnou osobní zkušenost s úředním šimlem, kdy byl po nejrůznějších peripetiích minimálně znechucen, když už ne rovnou odrazen.

Tato byrokratická pavučina však nabývá stále obludnějších rozměrů ad absurdum.

Zkuste si představit život ve světě, kde sdílení informací a myšlenek je posuzováno jako zločin. Kde každý váš pohyb je sledován.

K tomuto účelu není potřebný velký sledovací aparát. Mnohem efektivnější je způsob, kdyby se uživatelé (občané) sledovali a udávali vzájemně. ( někteří možná ještě pamatujete)


Může byrokracie zneužít např hrozby terorismu k rozšíření své moci ?

Jako nápovědu jsem vám vygoogloval pár příkladů a dávám do pranice (diskuse) otázku, zda vůbec potřebujeme tu všudypřítomnou legislativu?

EU plánuje tlačítko do prohlížeče "Toto je terorismus"

Několik krizových a protiteroristických úřadů členských zemí EU dostalo grant od EK ve výši 400 tisíc eur a připravily dokument Clean IT Project. Jeho úkolem je vymyslet způsob, jak umožnit obyvatelům EU nahlašovat teroristickou činnost na webu.

Teror unijní byrokracie

Dej úředníkovi funkci a vymyslí lejstro, říká se odnepaměti. Polož před Evropskou unii problém a vytvoří nový úřad,

Více zde:_

http://hn.ihned.cz/c1-14116540-milan-fridrich-teror-unijni-byrokracie

Posvátný terorismus Izraele

Všem palestinským obětem bezbožného izraelského terorismu,

jehož oběti, utrpení a pokračující boj se ukáží být bolestí,

z níž bude znovuzrozena Palestina.

Dokument zde:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Posv%C3%A1tn%C3%BD%20terorismus%20Izraele.pdf

Do irácké Al-Káidy? Jedině s vyplněným formulářem

Teroristická skupina Al-Káida v Iráku je byrokratickou organizací, která pracuje podobným způsobem jako pravidelné armády kdekoli jinde ve světě. Pečlivě připravuje velké operace, hodnotí je a o svých aktivitách vydává detailní zprávy.

Celé zde:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=607960

Buzerace naše vezdejší

Začíná to dotazováním na původ našich příjmů, končí mučírnou pro občany s jiným názorem

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=11414

Více si vygooglujte nebo prožijte sami. To už je na Vás.



Něco málo z Parkinsonových
"absolutních zákonů"

* Práce se rozpíná tak, aby zaplnila veškerý dostupný čas a zaměstnala všechny lidi, kteří jsou právě po ruce.
* Úředníci si navzájem přidělávají práci.
* Výdaje rostou úměrně k příjmům.
* Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.

VIDEO: Evropská byrokracie očima profesora Parkinsona

Vrámci "Pražské podzimní přednášky" pořádané Liberálním institutem vystoupil jako hlavní řečník profesor Christopher Parkinson s přednáškou na téma "Evropská byrokracie očima profesora Parkinsona

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/edvard-kozusnik.php?itemid=5366#more

Něco na zasmátí

Ahoj lidičky, jsme Dynínská výzva a přinášíme vám komplexní program k napravení všech oblastí našeho života aby bylo dobře a hlavně pohoda a levný vejce.

trocha srandy zde:

Kdo může za povodně

7. června 2013 v 14:33 Dokumenty
Zamyšlení nad pravidelnými povodněmi v Česku.

Za povodně mohou krávy a voli.

Již mnoho let sleduji nejen to co se děje u nás, ale i ve světě. A není toho zrovna málo. Jak se také říká všechno souvisí se vším a proto se pokusím vysvětlit proč onen název článku.


Za bývalého režimu nebývaly takové záplavy, jako jsou dnes. Občas se nějaké sice vyskytly, ale ty byly jen místní, kdy to spláchlo jednu nebo dvě vesnice, ale jinak to bylo v pohodě. Proč to ale dnes je tak katastrofálním jevem? Že by mělo vinu globální oteplování, jak se nám snaží tvrdit globálně podporovaná média?
Ono to bude trošku jinak. Pan Telička nám vyjednal při přístupových jednáních s EU okleštění našeho zemědělství od státních dotací. V důsledku se stalo to, co všichni dnes víme. Z naprosto soběstačného státu s dostatkem potravin se stal stát závislý na dovozu i těch nejzákladnějších komodit. Stali jsme se rozvojovou zemí a to nejen co se zemědělství týče, ale i průmyslu, zdravotnictví, dopravy apod. Jediné co u nás vzrostlo, byla korupce a zlodějna ve velkém, což není zrovna dobrou vizitkou.
Protože zemědělcům přestali odebírat mléko zpracovatelé, údajně kvůli vysokým cenám, početní stavy hovězího dobytka se začaly snižovat až na dnešní minimum. Kvůli kravám pěstovali zemědělci lány vojtěšky. Vojtěška má mimo jiné také tu vlastnost, že dokáže zadržovat množství vody. Místo vojtěšky se začala pěstovat řepka. A viděli jste, jak vypadá pole s řepkou zblízka? Půda je jak asfaltka. A není jenom řepka. Stejné je to i kukuřicí a bramborami. Protože zmizely krávy a prasata, nastal také nedostatek hnojiv, která zkypřují půdu a rovněž zadržují vodu. Důležitou mocninou zůstávají také velká pole bez mezí, které by zadržely vodu. Navíc již dříve byla provedená meliorace, jinými slovy odvodnění velkých území. Místy už je sice nefunkční, ale i ona přispívá k rychlému odvádění vody z polí. A tak se stává to, že při silnějším dešti hrkne do vesnice voda s bahnem a je problém.

A teď ještě k těm volům.
Velkým fenoménem se stalo to, že se snažíme upravovat i ty nejmenší plochy dlážděním, betonováním a asfaltováním. Tím se snižuje jednak vsakovací plocha a druhak z této plochy odvádíme vodu do kanalizace.
K tomu se nutně musí připočítat voda ze střech, která odtéká tamtéž. Můžeme se pak divit tomu, když z hodiny na hodinu stoupne voda v řece o metr?
V této činnosti pokračujeme neustále pod vedením EU budováním cyklostezek. Chodníky a silnice máme v zoufalém stavu, nicméně cyklostezky musí být! Navíc tyto cyklostezky vedou často právě kolem vodních toků, takže při jejich rozvodnění jsou první na řadě pro destrukci.
Dále jsou na vině regulace řek. Bylo zjištěno, že klikatící řeka pojme daleko více vody, než přímé koryto. Navíc voda má tendenci otáčet se doprava, takže i v rovném korytě dochází k zanášení vždy v určitých místech, které pak tok přibrzďují. V sousedním Německu se snažili všechny toky regulovat a mají tam jednu povodeň za druhou. Je také známé, že stromy na březích svými kořeny zpevňují tyto břehy a brání erozi půdy. Proto je naši vodaři z povodí masivně kátí. My se vždycky chytáme těch nejpitomějších řešení, které všichni opouštějí, tak my je zavádíme. Ať už je to atomová energetika, nebo přijetí eura, které je před rozpadem.

A v poslední řadě jde o manipulaci s počasím, která probíhá už od padesátých let. Jde totiž o takové veřejné tajemství o kterém se nedočtete v novinách, ani v televizi a které dokonce meteorologové nechtějí brát vůbec na vědomí.
Nejdříve se tomu říkalo osévání mraků. Letadla létala a rozprašovala jodid stříbrný. Ten na sebe nabaloval vlhkost, která způsobila silné deště. V Anglii způsobila obrovské záplavy, tuším, že to bylo v roce 1954. Po dlouhé době se k tomu přiznala armáda. Také v Číně se rozháněly mraky při olympiádě. Většina těchto manipulací však zůstává před veřejností utajena.
Trvalé chemtrails " jsou ty, které obsahují počasí měnící aditiva, na rozdíl od těch, které představují normální výfukové zplodiny letadel a které se rozpouští po několika vteřinách nebo minutách.
Případ Orange se zabývá několika americkými patenty. Například autoři popisují patent z r. 1975 "práškové vytváření chemtrails" vynález: "specifického aparátu pro tvorbu chemtrails, aby práškové chemtrails měly maximální radiační rozptyl pro danou váhu materiálu. Osevný materiál … sestává z 85% kovových částeček a 15% dalších příměsí. Případ Orange také odhaluje patent z r. 1991 držený Hughes Aircraft Company, který: "obsahuje 18 tvrzení o snížení globálního oteplování prostřednictvím stratosférického osevu oxidem hliníku … oxidem thoria … a refrakčním Welsbachovým materiálem …" Chemtrails vyrobené z hliníku, baria a jiných ingrediencí přispívají k respiračním onemocněním a mění kyselost půdy.
Případ Orange předkládá důkazy, že Raytheon se chystá kontrolovat veškeré počasí, což autoři shledávají odporným, vzhledem k tomu, že jde o soukromou korporaci. Autoři doporučili žalovat soukromé korporace, místo vlád. Ale subdodávky jsou u vlád a agentur celkem běžné, obzvláště u americké armády. Rozlišování mezi velkými mocnými korporacemi a vládami je problematické a běžnému člověku zastřené. A důsledky jsou stejné. Ať již nás postřikují kovy o nanovelikosti, chemikáliemi nebo biologickými látkami vlády, nebo korporace. Kromě vlivu na počasí způsobuje toto také znečištění ovzduší, které spolu s tím co se vytváří z továren a prachu z dopravy vytváří otravný koktejl, který musíme dýchat.
Ilustruje to například pražský Karlín, kde podle měření stanic Českého hydrometeorologického ústavu loni roční průměrná hodnota znečištění dosahovala 35,3 μg na metr krychlový. Limitní hodnota ročního průměru je přitom vládním nařízením nastavena na hodnotu o 5 μg vyšší - a to navzdory doporučení WHO, která naopak doporučuje poloviční limit toho, co bylo v Karlíně naměřeno.
Zvýšení o každých 10 μg potom podle Světové zdravotnické organizace zvyšuje úmrtnost asi o 3 % (jedna z prací Státního zdravotního ústavu uvádí pro ČR přesnější hodnotu 4,5 %).
Větší částice se usazují v dolních cestách dýchacích; ty menší (asi čtvrtinové velikosti a méně) se potom dostávají až do plicních sklípků.
Plíce jsou pak snadno náchylné k infekcím a následným zánětům, které mohou přejít až v ty chronické. Následná imunitní reakce může vést ke vzniku volných radikálů, a nepřímo tak přispět k poškození cév a jejich kornatění.
Dochází tak ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění a dýchacím problémům. WHO odhaduje, že jen v zemích Evropské unie způsobuje vystavení lidí menší frakci částic (do 2,5 μm v průměru) ke zkrácení průměrné délky života o 8,6 měsíce.


Novinky.cz ze dne 26.4.2013 uvádějí : "Nárůst dočasných pracovních neschopností ovlivnil výrazný nárůst onemocnění dýchací soustavy, kterých bylo oproti prvnímu čtvrtletí 2012 o téměř 92 000 více," sdělila mluvčí ČSSZ Jana Buráňová. Pokud jde o prostonané dny, největší nárůst zaznamenali v Jihomoravském kraji, kde se počet zvýšil o 99 484 dnů.
Teď už jistě chápete, proč je třeba stavět cyklostezky či běhat maratony. Ale to jsme trochu odbočili.


Vlastnění počasí v r. 2025 poskytuje specifický časový rozpis pro použití technologií EnMod ve spolupráci s Asociací pro modifikaci počasí (WMA), podnikatelsko-vládní skupiny prosazující prospěšné používání modifikací prostředí.
K manipulaci s počasím patří také činnost HAARPU. To je vojenský projekt zaměřený na manipulaci s ionosférou, elektromagnetickým a globální elektrostatickým polem. HAARP neboli "High Frequency Active Auroral Research Program" (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum) není jen civilní výzkumný projekt, jak se oficiálně tvrdí, ale součást nejmodernějšího amerického zbrojního systému několika posledních desetiletí. Systému, který dokáže sestřelit letadlo, stejně jako probudit k životu vulkán či způsobit tsunami. Zbraň, která jde za hranici chápání a mění naše zažité představy o tom, jak se vedou soudobé války. Zbraň, u které bychom si raději přáli, aby byla skutečně jen fámou. Zbraň, která je ale bohužel realitou už od šedesátých let, kdy se na jejím vývoji začalo pracovat.
Je to složitý komplex mobilních i statických radarů, kde stanice poblíž aljašského města Gakona je jen jednou částí systému. Za zařízením ve skutečnosti skrývá důmyslný vojenský projekt s téměř neomezenými ničivými vlastnostmi, jehož hlavní výhodou je to, že jím můžete zasáhnout v podstatě jakékoli místo na světě a uměle vyvolat katastrofu přírodního typu, kterou vám ale nikdo nebude moci dokázat, takové informace se dozvíte jen na webových stránkách, které oficiální místa pro jistotu prohlašují za konspirační. Přesto počet zmínek o HAARPu a jeho skutečném účelu neustále roste spolu s tím, jak přibývá podezřelých přírodních pohrom. Nejnověji úvahy o HAARPu ožily při nedávném zemětřesení a tsunami v Japonsku a s nimi spojené havárii jaderné elektrárny Fukušima. Dokonce i někteří sloupkaři, publicisté nebo investigativci některých velkých neamerických médií přišli s tou troufalou myšlenkou, že japonské zemětřesení nebylo náhodné.
Něco by nám ostatně mohlo napovědět i to, že stavbu zařízení, která se započala v roce 1993, prováděla firma BAE Advanced Technologie, tedy dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems a že celý projekt dodnes financují takové organiazce, jako Letectvo Spojených států amerických, Vojenské námořnictvo Spojených států a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A to už na nevinné vědecké badání nevypadá.
Zcela jednoznačně to například prokazuje technická literatura, odborné články v časopisech či mnohá vyjádření politických představitelů tehdejšího SSSR. Brežněv sám se o tom několikrát zmínil ve svých projevech, dokonce navrhoval Američanům už v 60. a 70. letech vytvoření smlouvy o zákazu těchto zbraní, protože Rusové sami si byli vědomi toho, jak jsou to nebezpečné zbraně. A přestože není známo mnoho případů, kdy by Rusko používalo tyto zbraně v masovém měřítku, tak z neoficiálních zdrojů, které korelují s oficiálně publikovanými informacemi o určitých neobvyklých přírodních katastrofách v USA, je možné vydedukovat (což je mimochodem jeden ze standardních způsobů vyhodnocování informací používaných zpravodajskými analytiky), že byly použity jako třeba výstraha nebo prezentace schopností tehdejšího Sovětského svazu v této oblasti.
První veřejné zmínka, kdy to Rusové přiznali, byla v roce 1975, tedy v době, kdy už to dávno měli v provozu a otestované. Tehdy v sovětském časopise distribuovaném na západě - jmenoval se "Mezinárodní život" - otevřeně psali o válce vedené pomocí změn počasí a to včetně bouřek, jejich vzniku, zesílení a potlačení, dokonce i skrze působení na lidskou psychiku na velké vzdálenosti, protože pokud můžete eletromagnetické záření směřovat do určité oblasti, tak můžete působit nejen na počasí, ale pochopitelně i na lidi.
Když máte nějakou zbraň jako je HAARP, tak je vhodné ji doplnit dalšími. To jsou radary, které pracují v pulsním (tzv. paprskovitém) modu, nebo v rozptýlemém (tzv. sledovacím). Jeden z takových radarů měl být umístěný tady v Čechách. To byl typicky jeden z radarů, který by využíval schopností HAARPu k tomu, aby byl schopen zasáhnout... to byl jeden z nich. Kromě těch, co už mají, a které jsou na plovoucích plošinách. Jsou to radary, které využívají schopností HAARPu vytvářet ionosférická zrcadla a zasáhnout oblasti, kam HAARP ani radary nedosáhnou paprskem samy o sobě. Systém těchto radarů v kombinaci s HAARP, který používá armáda USA, potom může zasáhnout cíle v různých oblastech světa. Radary samozřejmě mohou působit i samostatně, pokud jsou ve vhodném místě vzhledem k cíli - pak mohou použít přímý odraz od ionosféry. Tedy mohou operovat samostatně a taky operují, ale HAARP rozšiřuje jejich možnosti.
Nyní už chápete proč název článku?
J.E.





HAARP,chemtrails,geoinženýring

Odkud fouká chemtrails

HAARP - jak pracuje

Fyzik říká, že HAARP manipuluje čas

HAARP řeže led v Antarktidě na kvádry

Opravdová potopa teprve přijde



Den kdy měl zemřít Klaus

4. června 2013 v 16:51 Knihy - tip
V roce 2003 plánovala organizovaná skupina vlivných specialistů bývalé sovětské KGB souběžný útok na pražské metro v prostoru Nuselského mostu a vraždu prezidenta Klause krátce po jeho inauguraci. To vše s cílem vyvolat paniku a destabilizovat situaci u nás a posléze i v dalších postsovětských zemích.

Dobrodružný příběh plný soubojů bývalých agentů KGB a důstojníků BIS se dostal do souvislostí, které ho poškodily.


Úryvek:
Bolest a neštěstí druhých lidí nás nejprve omráčí, zavalí jako vzedmutá vlna empatie a prostého lidského soucitu, ale jakmile opadne prvotní šok, převáží úleva nad tím, že se to nestalo nám, že se nás to osobně vlastně vůbec netýká.


,, Člověk si nikdy nemá brát své nejlepší kalhoty, když jde do boje za svobodu a pravdu."
(Henrik Ibsen)


Vyšel thriller Den, kdy měl zemřít Klaus



Objednat možno např. zde: