Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Září 2014

Dětská kniha svobody

14. září 2014 v 14:56 Dokumenty
Ve Spojených státech vyšla ilustrovaná kniha pro děti, která vyobrazuje události z 11. září 2001. Znázorňuje i dopadení teroristy Usámy bin Ládina, který se na obrázku schovává za svou manželku. Někteří muslimové v USA protestují a vyčítají knize, že vyobrazuje všechny vyznavače islámu jako teroristy a nepřátele země.


Celé zde


Videoukázka:

Starší:

Kapitán Euro

Dětská europropaganda: Kapitán Euro a Válka o malinovou zmrzlinu

LETEM SVĚTEM

1. září 2014 v 1:04 Dokumenty
Všechno jede podle plánu. Střední vrstva se hroutí, v kri­zo­vých ohniscích přihořívá a pola­ri­­za­ce získává na vytříbenosti (mnozí jsou pro/proti/Americe/Rusku/socialismu/ka­pi­ta­lis­mu - přičemž ani jedno z toho není, co bývalo...), zatímco nadná­rodní mocipáni si mnou ruce nad národnostními konflikty.V první světové válce obnášel počet civilních obětí 10 procent. V dnešních válkách je poměr opačný: 90 procent obětí jsou civilisté.
Polarizování je nezbytná přísada k rozdmychání světových požárů. Rozděl a panuj. Patříš-li k jednomu ze soupeřících táborů, napomáháš zrodu "nového světového řádu".
Američanům začíná připadat, že jejich stát vypadá stále víc jako dřívější policejní sovětský režim. A zatímco 70 miliónů lidí je na potravinových lístcích a každý občan je sledován jako možný terorista, otevírá Barack Hussein Obama doširoka jižní hranice, jimiž do země proudí z celého světa ilegální přistěhovalci, kteří si chtějí v zaslíbené zemi přilepšit, ale samozřejmě i nesčetné zástupy zločinců.
Někteří lidé se radují nad pádem amerického obra a živí se nadějí, že zásvit svobody přichází z Východu. Nu, svobodu vám nepřinese Američan ani Rus ani Arab nebo Číňan. Svoboda musí vzklíčit z nitra.
A tomu napomáhat je jediný způsob, jak nad "novým světovým řádem" zvítězit. Násilí v úvahu nepřipadá. A jelikož osud, který má být nakonec nám všem společný, se vyznačuje izolovaností lidí a dokonalou závislostí na milosti korporací, je tím vyznačena zároveň cesta obrany: soudržnost lidí a angažovanost "odspodu", a také nezávislost a soběstačnost.
Nemyslete, že malý krok je bezvýznamný. Každý se počítá. Jste-li v situaci bezzemka a nevidíte možnost, jak získat kus půdy a soběstačně se zásobovat potravinami, neznamená to, že všechno ostatní nemá smysl. Každý z nás neustále přispívá k celosvětovému vývoji. Každý počin a každá myšlenka jsou účinným příspěvkem.
Krize je nevyhnutelná, protože dochází ke změně paradigmat - nejen ve vědě, ale i ve všech ostatních oblastech přecházíme od newtonovských a darwinovských zákonitostí do říše kvantového propojení a nelineárních procesů. A systémy, které fungovaly ve starém světě, už v novém fungovat nemohou. Pokud se nepřerodí, nutně se zhroutí.
Plán světa s "novým světovým řádem" je ovšem narýsován ještě na starých paradigmatech a to je jeho Achilova pata.
Soudržnost a soběstačnost, milí lidičkové. Neboť to, co se děje jedinému z nás, děje se nám všem.