Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Majetek státu

21. října 2014 v 11:40 |  Dokumenty
Lidé nejsou majetkem státu ani vlády

"Přimět někoho platit za porušování jeho vlastní svobody je ve své podstatě jako urážka spojena s bitím. " Benjamin Tucker. Řečeno jinak: Nejsou tvým majetkem, oni a ani jejich životy, tak je nemáš právo komandovat a ani řídit. Plody jejich práce nejsou tvoje, aby si s nimi mohl nakládat.
Nezáleží na tom, jak moudré, nebo nádherné, nebo užitečné by bylo pro ostatní udělat to, co chceš, aby učinili. Nic vám do toho není, zda mají připnuté bezpečnostní pásy, uctívají toho pravého boha, mají sex s nesprávnými lidmi nebo vstupují do výměnných (tržních) transakcí, které na vás působí dráždivě, či odpudivě. Je to jejich volba a ta na vás nezáleží.Jsou lidmi přesně tak jako vy, jste si ve svých přirozených právech rovnocenní. Nemáte nad nimi žádnou legitimní autoritu.Pokud oni samotní nepřekročí hranici a nezačnou ohrožovat jiné lidi považujíce jejich za svůj majetek, potud nemáš žádný etický základ pro to, aby si proti nim zakročil natož schválením někoho jiného, ​​aby tak jednal tvým jménem.

Základní princip civilizovaného společenského styku byl upřesněn v roce 1646 Richardem Overtonem:
Každému jednotlivci je od přírody dáno individuální vlastnictví sebe sama, které nemůže být nárokováno nebo přivlastněno nikým jiným. Každý, jelikož je inteligentní bytostí a tedy sebou samým, má tedy i vlastnictví sebe sama, jinak by nemohl být tím čím je a na základě tohoto, nikdo jiný nemůže zbavit nikoho jiného tohoto práva bez použití násilí a porušení principu samotné přirozenosti a pravidel rovnosti a spravedlnosti mezi lidmi. ... Nikdo nemá pravomoc nad mými právy a svobodami a já také ji nemám nad nimi u někoho jiného. Pokud bych ji měl, byl bych dobyvatelem a útočil bych na práva jiného člověka . ... Každý člověk je od přírody král, kněz, prorok ve svém vlastním přirozeném okruhu a dosahu, kde nemůže působit nikdo jiný, pouze s pověřením zmocněním a svobodným souhlasem toho, kdo má toto právo.

Předpokládám, že fráze: "Lidé nejsou vaším majetkem" a její variace mohou být více než užitečný nástroj intelektuální debaty, než jiné slogany, které obvykle používáme. Proč nereagovat na každý nový návrh útočící na přirozené práva lidí způsobem: "Ale vždyť vy je přece nevlastníte." "Ale vždyť oni nejsou váš majetek"? Alespoň by to přiblížilo problém k jeho základní, primární podstatě.
Dnes mi bylo řečeno, že "máme souhlas ovládaných, protože máme možnost hlasovat ve volbách". Pokud většinové hlasování rovná se souhlasu ovládaných, tak potom znásilnění oběti gangem v parku se rovná sexu, na kterém se všichni dobrovolně shodnou. Však nakonec, většina to odsouhlasila.


Jak se odtrhnout od státu a politiky

"Kdyby tisíc lidí letos nezaplatilo daně státu, nebylo by to tak krvavé a ani násilné opatření jako když je zaplatí a umožní tak státu uskutečňovat násilí a prolévat krev nevinných." Henry David Thoreau
Jak řekl Pierre-Joseph Proudhon: "... stát pro vás nemůže udělat nic. Ale vy pro sebe můžete udělat všechno." Přestaňte se poddávat vašemu vlastnímu zotročování a hledejte řešení a strategie, které neporušují základní principy svobodné společnosti již při úplném počátku o jejich uvažování. Co a jak proti tomu dělat? Poskytneme vám pár nápadů a příkladů.


1. Zaměřte se na vlastní sebezdokonalování Možná to nejdůležitější co může člověk udělat (dříve než začne pomáhat ostatním se zlepšit) je pracovat sám na sobě.Nepoužívejte stát na útoky proti vašemu sousedovi, i když se vám nelíbí jeho pes či barva jeho domu nebo pokožky. Chcete-li zastavit ostatní, aby vykonávali násilí přes "politická řešení", začněte sami sebou s tím, že přestanete přímo či nepřímo podporovat iniciaci násilí přes "politická řešení".


Uhni si z cesty, člověče - FB komunita o osobním růstu2. Přestaňte dotovat svého nepřítele - Přestaňte si půjčovat státní peníze. Přestaňte si myslet, že profitujete z toho, že dostáváte nějakou "jistotu návratu". Nepůjčili byste peníze místnímu zloději aut, abyste viděl jak je již nekrade. Proč tedy státu? Navíc pokud se soustředíme na ostatní, kteří kupují státní dluhopisy, to co kupují je vlastně podpora lupičů. Odtáhněme závěsy a odhalme zločince mezi námi.


3. Přestaňte obchodovat se svým nepřítelem -Neposkytujte výrobky a služby státu. Nepřijímejte státní zakázky. Nepodnikejte se státem. Nepoužívejte státní peníze a ani je nepřijímejte. Nepřijímejte ani státní dotace. Nebuďte ochotným, dychtivým příjemcem zisku ze státní loupeže.


4. Přestaňte obchodovat s lidmi, kteří podporují vašeho nepřítele Bojkotujte podniky, které žijí z veřejných zakázek. Bojkotujte ty, kteří lobují za zákony na jejich ochranu či podporu. Řekněte jim, že nesouhlasíte s tím, že vás okrádají prostřednictvím státu.


5. Podporujte soukromé alternativy ke státním "službám" Kdykoliv můžete, používejte soukromé služby namísto státních. Používejte soukromé dopravce namísto dotovaných státních železnic. Navštěvujte soukromé knihovny či třeba školy namísto státních.


6. Vytvářejte paralelní mechanismy, které by mohly nahradit státní "služby" a programy Pozitivním krokem pro společnost je ukázat, že soukromé podnikání je správná alternativa k státním monopolu. Vytvořením Federal Expressu, Fred Smith udělal víc, odhalením šílenství monopolu státu na poštovní služby, než by dokázali udělat všichni "pro-tržní" politici, kteří kdy mluvili o soukromém poskytování poštovních služeb na půdě Kongresu. Většina jedinců nikdy nepochopí, že všechny služby jsou poskytovány nejlépe na volném trhu. Nemusí pochopit filozofické nebo intelektuální základy pro tento fakt. Jediné, co musí udělat, je použít jedno nebo druhé. Většina lidí, kteří používají Federal Express nechápou, že je lepší než státní "služby", právě proto, že je provozován za účelem zisku a není založen na nátlaku. Prostě vědí, že to funguje.
Používejte svou tvůrčí energii k vytváření produktů a služeb, kterými byste vytvářeli konkurenci těm státním.Vytěsněte je z trhu tím, že zákazníkům poskytnete lepší produkty a služby. Které to jsou? Představte si všechny ty služby, které se nám běžně vynoří v mysli (i díky tomu, jak jsme byli vychováváni), když je řečeno: "Co by měl stát zajišťovat?" Vytvořte lepší podmínky pro vaše domovy, sousedství a osobní bezpečnostní služby, domobrany , lepší nápady a konkrétní projekty na ochranu spotřebitele, bezpečnější peníze, důchodové zabezpečení či vzdělávací příležitosti. Jako stát do sebe násilně absorbuje stále více a více z toho, co bývávalo někdy záležitostí soukromého sektoru, tak se nám paradoxně otevírají dveře stále větších příležitostí pro soutěžení s tímto monopolem. Zákon poptávky a nabídky se nedá oklamat.


7. Odhalte před všemi kdo je vlastně tím škůdcem mezi námi Místo toho, abyste přesvědčovali vaše přátele a sousedy, aby volili, utrácejte svou energii na to, abyste jim objasnili, co to vlastně státní politika je zač. Zasáhněte citlivá místa této hry na spravedlnost. Identifikujte skutečné pachatele škod, kteří podporují stát a jeho sílu tím, že lobbují za dotace, výsady a jiné mainstreamově nazývané "tržní" řešení, nebo politické "podpory trhu" (práce, zemědělství, vzdělání, ...). Odhalte "podnikatele", kteří lobbují za ochrannou legislativu, jednotlivce hledající státní podporu. Nazývejte je tak, jak si zaslouží, resp. tím, co jsou, zloději a podvodníci. Obviňujte je a nezapomínejte při tom, že tyto výhody dostávají zejména proto, že jim to my umožňujeme když podporujeme politiky a jejich "řešení".


8. Staňte se lepšími v problematice komunikace Měli bychom se zdokonalovat a učit komunikaci, abychom dokázali seznámit i ostatní s fakty, které jsou nám známé. Naučte se techniku ​​jak komunikovat a přesvědčovat ostatní v jednoduchých přirovnáních a příkladech. Vzdělávejte i ostatních v tom, jak by měli čelit iracionálním argumentům nebo faktickým chybám u protivníků.


9. Mějte odvahu konfrontovat jiné s realitou a logickými i faktickými chybami v jejich uvažování Pokud někdo prohlásí něco jako: "Nejsem za státní zdravotnictví, ale musíme něco udělat za pomoci státu, abychom pomohli chudým", nebo "i když existují případy zneužívání, legalizace drog není seriózní alternativa, jsme povinni prosazovat protidrogové zákony ", tak bychom nikdy neměli mlčet a ozvat se.


10. Zapojte se do kampaní, které mají za cíl informovat veřejnost a rozproudit povědomí vystupujte proti kriminalizaci činů, u kterých není žádná oběť. Podporujte organizace, které upozorňují na nespravedlnosti v naší společnosti, ale i ve světě. Spolupracujte se skupinami, které mají podobné zájmy jako vy. Vyvíjejte nátlak na ty, kteří podporují státní intervence. Nezapojujte se to politických kampaní a podpory politických stran. Nebojujte proti zločinu tím, že se sami stanete zločinci.


11. Zapojte se do výkonu občanské neposlušnosti a buďte připraveni na důsledky Henry David Thoreau šel do vězení pro odmítání platby daní. Věřil, že občanská neposlušnost byla morální povinností. Jeho vnímání strategického politického řízení jako prostředků změn ve společnosti bylo stručně shrnuto v jeho eseji "Odpor vůči vládě, aneb o povinnosti občanské neposlušnosti". "Jak je v současnosti člověk propojen svým chováním či jednáním s vládou? Odpovím na tuto otázku tak, že bez uzardění s ní spojován být nemůže. "Základní myšlenkou díla je idea důvěry ve vlastní síly (člověk je na tom dobře s morálkou, dokud není na nikom závislý); není nutné fyzicky bojovat s vládou, ale pokud s ní někdo nesouhlasí, nesmí podporovat ji nebo její další podporovatele. Tato esej měla výrazný vliv na mnoho pozdějších protagonistů občanské neposlušnosti.


12. Najděte způsoby jak se vyhýbat placení daní Ořízněte každý kousek povinnosti platit daň, který se jen dá, dělejte výběrčím daní ze života peklo. Zvažte použití fondů, nadací od daní osvobozených investic a neziskovek. Váš úspěch bude motivovat i ostatní a každá koruna, o které se nenecháte okrást státem, tedy zlodějem, vás podpoří a posílí.


13. Pište a rozšiřujte pamflety následujte příklad Paina a Lysander Spoonera. Řekněte lidem jak to je. Zaplavte talk show, noviny a časopisy racionálními argumenty proti státu. Ať všichni ti, kteří mají plné zuby Velkého bratra vědí, že nejsou samotní. ALE ukažte jim, že tu je i jiná cesta jak hlasování ve volbách.


14. Pište literaturu a natáčejte filmy podpořte společnosti a jednotlivce, kteří přinášejí pozitivní poselství k obecenstvu. Může to mít koneckonců větší vliv než celková politická aktivita dosud.


15. Zvažte možnost stát se emigrantem a/nebo člověkem bez státního občanství Přestaňte věřit tomu směšnému kulturnímu žvanění o tom, že "moje země, za každých okolností". Jen to, že jste se narodili na místě kontrolovaném určitou skupinou politiků neznamená, že mají pravdu. Mohou být na světě místa, kde můžete žít šťastněji a svobodněji než tady. Najděte je a "hlasujte tak svýma nohama".

"Zařiďte si své individuální věci tak, že máte co nejméně kontaktů se státem; vyhýbejte se placení daní všude, kde je to možné; vyhýbejte se přijímání služeb od státu nebo vstupování do obchodů se státem kde je to možné; rozšiřujte "černý" trh; zakládejte společnosti a obchodní sítě s podobně smýšlejícími lidmi; rozvíjejte nenásilné prostředky k zajištění služeb, v nichž má dnes stát monopol. Domnívám se, že semínko agorizmu už klíčí v srdci skoro každého člověka. Komu se líbí placení daní? Kdo, při možnosti přiznat menší nebo žádné příjmy bez přichycení, je uvádí pro konfiskaci, protože se domnívá, že je morální nechat si ukrást své bohatství? " - Mike Gogulski

Co dělat? Nevolit nebo zvolit občanskou neposlušnost?
Máme přeci zajímavé možnosti jak místo nic nepřinášející hlasování ve volbách dělat něco, co opravdu pomáhalo vždy a pomáhá i dnes (některá doporučení mohou být trochu "outdated", ale to nic nemění na tom, že v první řadě jde o princip, vyhýbat se železné ruce státu se dá vždy i když různými způsoby).

celé zde:
PS: Prý jediný způsob, jak se bránit zlu, je vystoupit z něj.
Přeložím - prostě tu bestii, jež si sami vytváříme, přestat krmit, kde se jen ještě dá, a ona jednoduše chcípne sama.
V tomto počínání musíme být nikoli jednotni, ale JEDNI !))


více nápovědy ZDE:
 

pro začátek stačí


Odpoutání
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Heba Heba | Web | 20. července 2017 v 15:55 | Reagovat

Ako sa dostať zadarmo iPhone5? Veľmi jednoduché! Podrobnosti WEB

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.