Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Březen 2015

šachový velmistr - Putin

16. března 2015 v 20:34 Dokumenty
šachový velmistr - Putin


ke stažení zde:
http://uloz.to/xH8zy9Cz/sachovy-velmistr-pdf

Česká nezávislá TV

16. března 2015 v 20:31 Videa
Nenechte si ujít))

http://www.ubunturadio.cz/

Československý národní sněm v Hodoníně 28.2.2015

16. března 2015 v 20:30 Videa
Československý národní sněm v Hodoníně 28.2.2015


http://www.nwoo.org/2015/03/03/ceskoslovensky-narodni-snem-v-hodonine-28-2-2015-video/

Kniha pravdy

16. března 2015 v 20:14 | Jevgenij Primakov |  Dokumenty
Svět bez Ruska?

Jevgenij Primakov


Anotace
Autor knihy SVĚT BEZ RUSKA Jevgenij Primakov podrobně rozebírá především palčivé problémy rozdělující Rusko a USA. Ukazuje, jak americkou zahraničněpolitickou strategii Moskva vnímá a odhaluje i její skutečné iniciátory v pozadí. Je přesvědčen, že Rusko své místo na světové scéně nechce získat politikou konfrontace. Snahy některých západních politiků odepsat Rusko jako velmoc, podceňovat jeho potenciál a dynamiku rozvoje si podle autora nelze vysvětlit ničím jiným než jejich politickou krátkozrakostí.


videorozhovor:


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/80211-primakov-svet-bez-ruska-nemuze-fungovat/?mobileRedirect=offk objednání zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/152004/svet-bez-ruska/

Newspeak

3. března 2015 v 14:25 Moje Maličkosti
Newspeak (česky: novořeč) je jazyk z knihy George Orwella1984 (Nineteen Eighty-Four). Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako Oldspeak, ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. Takto okleštěný jazyk měl sloužit totalitně vládnoucí Straně k tomu, aby občané neměli ani výrazy k vyjádření nesouhlasu s politikou Strany. Autor doplnil román doslovem, kde se věnuje problematice Newspeaku a vysvětluje jeho základní principy. Odtud i následující citace:
"Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení - to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu - doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech."
 
Obecná fakta o Newspeaku
 Přestože politikou Strany bylo nahradit Oldspeak (doslova "starou řeč", tj. angličtinu) Newspeakem, mluvil jím v době románu málokdo - díky jeho okleštěnosti to bylo poměrně náročné.
 Newspeakem mluvili pouze kariéristé a byl v něm psán úvodník k Timesům.
 Předpokládalo se, že Newspeak plně nahradí Oldspeak někdy kolem roku 2050.
 Do Newspeaku byla též překládána díla klasiků jako Shakespeara, Dickense a jiných. Po tomto překladu měly být originály zničeny.

 
 
propouštění - "reorganizace"
zabití - "neutralizace"
vězení - "nápravné zařízení"
hnůj - "organické hnojivo"
syfilis - "společenská choroba"
 

Základní principy Newspeaku


Redukce slovní zásoby
 Prvním cílem režimu bylo vyškrtnutí slov, která umožňovala vyjádření "kacířských" myšlenek, nebo alespoň zúžení na nepolitický význam.
"Uveďme jeden příklad za všechny. Slovo free - svobodný, prostý něčeho, v newspeaku ještě existovalo, ale mohlo se ho použít jen v takových výrocích jako "This dog is free from lice" - "Tento pes je prost vší". Nemohlo ho být použito ve významu nezávislý, samostatný, volný, ve smyslu intelektuálním a politickém, protože politické a intelektuální svobody už dávno neexistovaly ani jako pojmy, a proto pro ně neexistovalo adekvátní pojmenování."
 Odstraňována byla i slova nezávadná, pakliže pro ně existovalo synonymum. Byl kladen důraz aby z možných synonym bylo vybráno to nejkratší.
Gramatika v Newspeaku
 S redukcí jazyka souvisela i tvorba nových tvarů podstatných a přídavných jmen, sloves a příslovcí.
Podstatná jména v Newspeaku
 Byly odstraněny výjimky v množném čísle: V standardní angličtině j. č. - man, mn. č. - men; v Newspeaku j. č. - man, mn. č. - mans.
Přídavná jména v Newspeaku
 Byla odstraněna antonyma předponou un- k jednomu z dvojice přídavných jmen.
''Máme-li například slovo good - dobrý, pak už není zapotřebí slova jako bad - zlý, špatný, protože požadovaný význam lze právě tak dobře - ba lépe - vyjádřit slovem ungood - nedobrý.''
 Nepravidelné stupňování bylo nahrazeno předponou plus- pro 2. stupeň a předponou doubleplus- pro 3. stupeň, eventuálně se toto stupňování provádělo příponami -er, -est (good - dobrý, gooder - dobřejší, goodest - nejdobřejší).
''Tak například uncold - nestudený znamenalo warm - teplý, zatímco pluscold a doublepluscold znamenalo very cold - velmi studený, resp. superlatively cold - nadmíru studený.''
Slovesa v Newspeaku
 Nepravidelnosti v minulém čase a sloves byly nahrazeny jednotnou příponou -ed: plave-swim, min. č. plaval swam bylo nahrazeno dvojicí swim-swimed.
 
Uměle vytvořená slova pro politické účely
 Newspeak rovněž obsahoval množství slov, která nebylo možno pochopit bez znalosti ideologieAngsocu.
 Většinou se jednalo o spojení dvou slov, jež tímto nabyla specifického významu:
''Jeden příklad za všechny: slovo goodthink znamenalo velmi zhruba řečeno "správné myšlení"; když se ho použilo jako slovesa, znamenalo "myslet správným způsobem". Ohýbalo se následovně: minulý čas a příčestí trpné goodthinked; příčestní přítomné činné goodthinking; přídavné jméno goodthinkful; příslovce goodthinkwise; činitelské podstatné jméno goodthinker."
 Rovněž si Newspeak liboval v zkracování názvů úřadů a institucí až na nutné minimum: Lamini (Ministerstvo lásky), Recdep (Records Department).
 


Newspeak kolem Nás
 

Antisemitismus - návod jak identifikovat incidenty, sbírat data a trestat

Adekvátní násilí - každé, pokud není obětí žid

Politická korektnost - společenská nezávadnost

Dar - Úplatek

Mezigenerační intimita - incest


 
 
 
..další příklady máte všude kolem sebe a utěšeně přibývají. ( Račte si všimnout)

Pohádky

3. března 2015 v 14:17 Dokumenty
Nenechte si ujít.
,,Ani moc, ani bohatství nás v životě neučiní šťastnými! Můžeme akorát věřit, že ano."
"To, co následuje, je svět psaný naší rukou."


Ke stažení ZDE:

mimozemsko-lidské hybridizační programy

3. března 2015 v 14:15 Dokumenty
Informátor: mimozemsko-lidské hybridizační programy


Opakovaně, jednou zas čas, nastane něco úžasného. Minulý týden jsme (do paranormics.com) obdrželi e-mail, který obsahoval fotografii něčeho doslova mimo tento svět. Musel jsem slíbit odesílateli, že jeho adresa zůstane v anonymitě. Nevím, zda je to žena či muž, ale na základě jeho vyprávění mu budu říkat "David". Nikdy to přímo neuvedl, ale já z jeho e-mailu vyvodil, že nejsme jediní, komu předal tuto informaci. Následuje náš pohled na Davidovu korespondenci.
David je spojen s lékařskou profesí a několik dekád pracoval pro hluboce skryté projekty vlády USA. Měl ta nejutajenější bezpečnostní prověření, jaká jsou jen myslitelná. Jediná věc, která odpovídá intenzitě jeho bezpečnostních prověrek, je intenzita jeho odvahy. Skutečně, věnoval svůj život úniku těchto informací.


celé zde:

Transhumanismus

3. března 2015 v 14:13 Dokumenty
Transevoluce: Věk lidské dekonstrukce

Daniel Estulin je oceněný investigativní novinář a autor bestselleru Skutečný příběh skupiny Bilderberg, vydaného v 64 zemích a přeloženého do 41 jazyků. V srpnu 2010 byl pozván Fidelem Castro na osobní setkání v Havaně, poté, co si Castro přečetl jeho knihu. V říjnu 2010 se pan Estulin stal prvním novinářem, který vystoupil před generálním štábem venezuelských ozbrojených sil, na téma globální finanční struktury a skupina Bilderberg - každoroční konference elity v oblasti podnikání, financí, médií, armády a politiky, pouze na pozvání.


 

Pan Estulin napsal 12 knih, z nichž pět je mezinárodních bestsellerů, včetně Neviditelná říše, Konspirační chobotnice, Dekonstrukce Wikileaks a Páni stínů. Jeho poslední kniha, Transevoluce: Věk lidské dekonstrukce, naznačuje, že velikost pokroku a technologický vývoj jsou takové, že lidé v blízké budoucnosti již nemusí být zcela lidmi. Ptá se: Je lidstvo v nebezpečí kvůli této nadvládě vědy a technologie?


V následujícím rozhovoru pro časopis New Dawn pan Estulin probírá vzestup transhumanismu, "věk přechodu", post-lidstvo, syntetickou biologii, kybernetickou nesmrtelnost, nové technologie ovládání a důvody, proč globální elita má zájem na kontrole populace.


celé zde:

 
 

Transhumanismus, DARPA, Regina Dugan


 
 
 

Vlády nás platí za falšování událostí

3. března 2015 v 14:07 Videa

Podle Amber Lyon, trojnásobné držitelky novinářské ceny Emmy, je CNN běžně placena americkou vládou a zahraničními vládami za to, aby selektivně informovala o jistých událostech. Navíc Obamova vláda platí CNN za redakční kontrolu jistého obsahu.

 


Nacismus

3. března 2015 v 14:03 Videa
Nacisté ve službách CIA.avi


 
Nacistický jurský park

Faešná vlajka

3. března 2015 v 14:02 Dokumenty
 
 
42 šokujících, oficiálně přiznaných teroristických útoků pod falešnou vlajkou.
Existuje mnoho doložených útoků pod falešnou vlajkou, kdy vláda vykoná teroristický útok a pak k politickým účelům falešně obviní svého nepřítele.
V následujících 42 případech, úředníci ve vládě, která provedla útok (nebo vážně útok navrhla), tuto skutečnost přiznávají buď ústně, nebo písemně. V Článku jsou uvedeny odkazy na zdroje a oficiální dokumenty: