Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Newspeak

3. března 2015 v 14:25 |  Moje Maličkosti
Newspeak (česky: novořeč) je jazyk z knihy George Orwella1984 (Nineteen Eighty-Four). Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako Oldspeak, ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. Takto okleštěný jazyk měl sloužit totalitně vládnoucí Straně k tomu, aby občané neměli ani výrazy k vyjádření nesouhlasu s politikou Strany. Autor doplnil román doslovem, kde se věnuje problematice Newspeaku a vysvětluje jeho základní principy. Odtud i následující citace:
"Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení - to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu - doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech."
 
Obecná fakta o Newspeaku
 Přestože politikou Strany bylo nahradit Oldspeak (doslova "starou řeč", tj. angličtinu) Newspeakem, mluvil jím v době románu málokdo - díky jeho okleštěnosti to bylo poměrně náročné.
 Newspeakem mluvili pouze kariéristé a byl v něm psán úvodník k Timesům.
 Předpokládalo se, že Newspeak plně nahradí Oldspeak někdy kolem roku 2050.
 Do Newspeaku byla též překládána díla klasiků jako Shakespeara, Dickense a jiných. Po tomto překladu měly být originály zničeny.

 
 
propouštění - "reorganizace"
zabití - "neutralizace"
vězení - "nápravné zařízení"
hnůj - "organické hnojivo"
syfilis - "společenská choroba"
 

Základní principy Newspeaku


Redukce slovní zásoby
 Prvním cílem režimu bylo vyškrtnutí slov, která umožňovala vyjádření "kacířských" myšlenek, nebo alespoň zúžení na nepolitický význam.
"Uveďme jeden příklad za všechny. Slovo free - svobodný, prostý něčeho, v newspeaku ještě existovalo, ale mohlo se ho použít jen v takových výrocích jako "This dog is free from lice" - "Tento pes je prost vší". Nemohlo ho být použito ve významu nezávislý, samostatný, volný, ve smyslu intelektuálním a politickém, protože politické a intelektuální svobody už dávno neexistovaly ani jako pojmy, a proto pro ně neexistovalo adekvátní pojmenování."
 Odstraňována byla i slova nezávadná, pakliže pro ně existovalo synonymum. Byl kladen důraz aby z možných synonym bylo vybráno to nejkratší.
Gramatika v Newspeaku
 S redukcí jazyka souvisela i tvorba nových tvarů podstatných a přídavných jmen, sloves a příslovcí.
Podstatná jména v Newspeaku
 Byly odstraněny výjimky v množném čísle: V standardní angličtině j. č. - man, mn. č. - men; v Newspeaku j. č. - man, mn. č. - mans.
Přídavná jména v Newspeaku
 Byla odstraněna antonyma předponou un- k jednomu z dvojice přídavných jmen.
''Máme-li například slovo good - dobrý, pak už není zapotřebí slova jako bad - zlý, špatný, protože požadovaný význam lze právě tak dobře - ba lépe - vyjádřit slovem ungood - nedobrý.''
 Nepravidelné stupňování bylo nahrazeno předponou plus- pro 2. stupeň a předponou doubleplus- pro 3. stupeň, eventuálně se toto stupňování provádělo příponami -er, -est (good - dobrý, gooder - dobřejší, goodest - nejdobřejší).
''Tak například uncold - nestudený znamenalo warm - teplý, zatímco pluscold a doublepluscold znamenalo very cold - velmi studený, resp. superlatively cold - nadmíru studený.''
Slovesa v Newspeaku
 Nepravidelnosti v minulém čase a sloves byly nahrazeny jednotnou příponou -ed: plave-swim, min. č. plaval swam bylo nahrazeno dvojicí swim-swimed.
 
Uměle vytvořená slova pro politické účely
 Newspeak rovněž obsahoval množství slov, která nebylo možno pochopit bez znalosti ideologieAngsocu.
 Většinou se jednalo o spojení dvou slov, jež tímto nabyla specifického významu:
''Jeden příklad za všechny: slovo goodthink znamenalo velmi zhruba řečeno "správné myšlení"; když se ho použilo jako slovesa, znamenalo "myslet správným způsobem". Ohýbalo se následovně: minulý čas a příčestí trpné goodthinked; příčestní přítomné činné goodthinking; přídavné jméno goodthinkful; příslovce goodthinkwise; činitelské podstatné jméno goodthinker."
 Rovněž si Newspeak liboval v zkracování názvů úřadů a institucí až na nutné minimum: Lamini (Ministerstvo lásky), Recdep (Records Department).
 


Newspeak kolem Nás
 

Antisemitismus - návod jak identifikovat incidenty, sbírat data a trestat

Adekvátní násilí - každé, pokud není obětí žid

Politická korektnost - společenská nezávadnost

Dar - Úplatek

Mezigenerační intimita - incest


 
 
 
..další příklady máte všude kolem sebe a utěšeně přibývají. ( Račte si všimnout)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.