Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Únor 2016

Referendum a Kniha lidu

22. února 2016 v 10:43 Aktuálně
Hlavně aby se vlk (občan) nažral a koza (korýtka) zůstala celá))
Budeš stále hrát podle samozvaných pravidel, občane!?))
Každé celostátní referendum by muselo být opřené o vlastní zákon, obdobně jako když Češi hlasovali v roce 2003 o vstupu do Evropské unie. Nově by ale politici měli povinnost takový zákon připravit, pokud je k tomu občané vyzvou.
Zapovězený by byl také zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a k rozhodnutí o státním rozpočtu. Lidé by nemohli přímo také vyměnit konkrétního člověka v jeho funkci, zasahovat do řízení, které rozhoduje o právech a povinnostech osob nebo do výkonu moci ústavodárné či zákonodárné.
A nepřípustné by podle návrhu bylo i vyjádření k bezpečnostním otázkám státu nebo zásahy do působnosti České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu.

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/vlada-schvalila-zakon-o-referendu-na-jeho-vyhlaseni-bude-stacit-250-tisic-podpisu.html

Návrh na vyvolání veřejného jednání o otázkách referenda a Kniha lidu:

audio:
Referendum a Občanský tribunál
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=1977

Referendum jako počátek všeho?
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=3360

Kniha lidu o referendu
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=4316

Z_Ponert a opět referendum
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=4566

Jak s referendem?
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=5603

Referendum po x-té
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=5860

Uprchlíci a referendum
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/?p=5868

Kniha lidu:
Kniha lidu od Z.Ponerta - tato kniha vznikla jako další sofistikovanější pokus Z.Ponerta o vzkříšení poznání mezi všemi občany České i Slovenské republiky.

Vy, všichni, kteří máte pocit, že je nutné pozvat na pomoc našeho prezidenta, aby učinil to, co slíbil - Vy všichni si tuto knihu pořiďte a shánějte podpisy, ať prezident dostane mandát k zahájení celospolečenské diskuze, za účasti kamer ČT, o podmínkách referenda!

http://www.narodnirada-skde.cz/


V jakém případě nelze konat krajské referendum?
Krajské referendum nelze konat o otázkách, které jsou zákonem taxativně stanoveny, a to:

o ukládání pokut a o rozpočtu kraje,
o zřízení nebo zrušení orgánů kraje a o jejich vnitřním uspořádání,
o volbě a odvolání hejtmana, jeho náměstků a členů rady kraje, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů kraje,
jestliže by otázka položená v krajském referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v krajském referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky kraje, nebo
jestliže od platného rozhodnutí v krajském referendu do podání návrhu na konání krajského referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d