Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Ahkety

Absurdita roku 2010

16. října 2010 v 9:14
Je neuvěřitelné, kolik blbostí dokázali vymyslet naši zákonodárci "napříč politickým spektrem".
V anketě ,,absurdita roku" můžete dát svůj hlas té největší hovadině, ale pozor, jsou to těžké kalibry!

Do finále bylo nominováno 7 absurdních zákonných povinností. Níže je uveden název a pohled na každou z nominovaných absurdit. Připojili jsme také ze kterého zákona či vyhlášky povinnost pochází. Hlasovat pro vybranou absurditu můžete zaškrtnutím přepínače vedle názvu. Svůj hlas můžete dát pouze jedné z nominovaných absurdit! Svoje nominace můžete měnit až do doby odkliknutí tlačítka Potvrď umístěného dole na stránce. Hlasovat můžete do 22. října.

nemysli

Formalita, kterou nikdo nesleduje

Každý podnikatel je nucen na svých internetových stránkách uvádět jméno nebo název společnosti, místo podnikání a identifikační číslo - to jsou ale praktické náležitosti. Formalitou je však pro firmy uvedení zapsání do obchodního rejstříku včetně spisové značky a pro živnostníky uvedení zápisu do Živnostenského rejstříku. Navíc tyto povinnosti mají kontrolovat obecní živnostenské či přestupkové odbory, které jsou zahlceny zcela důležitější agendou. Otázkou taktéž je, zda například spisová značka je natolik důležitá, aby byla uvedena na internetových stránkách a mělo se kontrolovat, jestli ji podnikatelé skutečně uvádějí.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 13a, námět navržen www.aktualne.cz

Na státní úřad s dokumenty, které jsou úřadem online aktualizované
Když si vás ze správy sociálního zabezpečení pozvou k provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení, musíte přinést s sebou výpis z obchodního rejstříku a to i přesto, že jsou tyto údaje online aktualizované ministerstvem financí. Mělo by být samozřejmostí, pokud by tyto informace nebyly veřejnosti přístupné, že si úřad dokumenty a osvědčení jiným úřadem obstará sám.
Tato povinnost vychází ze zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, § 14. Uvedený zákon konkrétně nedefinuje povinnost dokládat výpis z obchodního rejstříku, ale Česká státní správa sociálního zabezpečení se na zákon jako celek odvolává.

Plátcem DPH už od obratu 1 Kč
Plátcem DPH se stává podnikatel ve chvíli, kdy je jeho obrat vyšší než 1 milion Kč. Málokdo však ví, že se automaticky stává plátcem DPH podnikatel, který poskytne služby plátci daně v EU. V praxi tak například prodejci klimatizace, který po skončení záruky přijede svému příhraničnímu zákazníkovi opravit klimatizační jednotku, přibývá rozsáhlá administrativa spojená s placením DPH.
Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, § 94, odst. 11

S dokumentem z datové schránky na úřad pro ověření
Dokumenty, které posílají úřady podnikatelům do datových schránek, nejsou jinými úřady považovány za originál. Podnikatel si tak musí vygenerovat čárkový kód a jít i s dokumentem do kanceláře Czech POINTu, kde za každou ověřovanou stránku zaplatí 30 Kč. Kdyby si podnikatel nechal poslat od úřadu dokumenty poštou, je to zdarma. Je to praktická ukázka toho, jak nedokážeme nové technologie využít k úlevě administrativy.
Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 22

Vláda určuje firmám, kdy si mají vymalovat
Podle přijatého návrhu ministerstva zdravotnictví se musí každý den uklízet pracoviště, sanitární a pomocná zařízení. Nařízení však určuje i lhůty pro malování s přihlédnutím ke zdrojům znečištění. Pro podnikatele s dvaceti zaměstnanci, který má dvě kanceláře, dvě kovodílny a dvoje toalety, to znamená každé dva roky malovat. O vymalování provozovny by však měl rozhodovat sám podnikatel a nikoli zákon.
Nařízení vlády č. 68/2010, § 55b

Vozy na údržbu silnice musí platit mýtné
Na dálnicích a rychlostních silnicích musí nákladní vozy platit mýtné a z této povinnosti jsou osvobozeny například vozy, které silnici spravují. Problém ale nastává v okamžiku, kdy "správu" té samé komunikace dělá jiná právnická osoba než "údržbu". S tím zákon totiž vůbec nepočítá. V praxi to vypadá tak, že správcovská firma provádí pro stát např. zimní údržbu a ještě za to státu platí mýtné. Ředitelství silnic a dálnic sice úhradu mýtného firmě provádějící údržbu dálnice vrací zpět, je to však typická ukázka zbytečného přelévání peněz a tím i administrativy.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 20a, odstavec 1. písmena j

Zbytečné prokazování finanční způsobilosti
Dopravci musí pravidelně prokazovat finanční způsobilost, která se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků, provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Tato způsobilost však nemá prakticky žádný význam, peníze nejsou nijak vázané, neslouží pro případné vyrovnání závazků nebo za účelem placení pohledávek státu. Prokázání finanční způsobilosti je dopadem aplikace evropského práva, proto lze považovat tuto nominaci za podnět nápravy pro naši reprezentaci u evropských orgánů.
Zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, § 4a

Hlasovat můžete ZDE: Absurdita roku 2010

Lisabonská smlouva - minireferendum

26. listopadu 2008 v 13:15 | cendas
Nestyďte se vyjádřit svůj názor.

Umístění radaru z USA v Brdech

25. listopadu 2008 v 9:35 | cendas
 
 

Reklama