Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

AKTA XXL

AKTA XXL část I.

29. listopadu 2008 v 11:59 | cendas
Akta XXL
(Pozvánka do kina aneb ,,co v bedně nebude")
POŠLETE TO DÁL???

Moji milý
Všechny vás co nejsrdečněji zvu do biografu.
A to konkrétně na filmový trhák všech dob.
Jde o Americký širokoúhlí velkofilm,připravovaný v koprodukci
s Velkou Británií,Německem,Izraelem,Čínou,Holandskem a dalšími
světovými producenty.S hvězdným obsazením bude brzy uveden i do našich kin.
Jelikož neproběhla reklama v mediích, připravil jsem pro vás podrobnou upoutávku.
Napovím pouze že jde o veledílo na způsob televizního seriálu,,Ztraceni",
kde nic není jisté a nic není takové jak vypadá.Výjimečnost spočívá v tom že vy sami posoudíte kdo bude ve vašich očích kladný a kdo záporný hrdina.Sami také
zvážíte kam se ubírá dějová linie a mohu vás ujistit že vás čeká rozuzlení o síle jaderné exploze,včetně otevřeného happyendu.Na své si přijdou milovníci mnoha žánrů a o svoji dávku adrenalinu nebude nikdo ochuzen,ani případní kritici,kterým zcela jistě také spadne brada.Film bude vysílán v digitální kvalitě za použití všech dostupných technických prostředků a vizuálních efektů,včetně 3D projekce.
Nezapomeňte si vzít své oblíbené popcorny,pohodlně a hlavně pevně se usaďte do lavic,ať vám už nic nebrání plně se ponořit do světa showbussinesu.

UPOZORŇĚNÍ:
Tento film není v žádném případě vhodný pro děti,mládež,těhotné ženy,kardiaky,slabé povahy a jedince s nízkou úrovní mentální vyzrálosti.
(Upozornění berte prosím smrtelně vážně)

Vy ostatní i ti kdo mají pro strach uděláno a jen tak něco je nepřekvapí,
račte vstoupit dál.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Právě nyní máte možnost seznámit se s podrobnou upoutávkou k filmu Akta XXL.
Celou jsem ji sestavil na principu dialogu,kdy si sami můžete klást otázky a následně sami ověřovat úspěšnost svých odpovědí.
Pro začátek vám předkládám jako pomůcku tři jednoduché otázky u kterých doporučuji začít.Můžete vše pojmout formou křížovky nebo jako velkou realityshow.To už je na vás.Přeji vysoké procento úspěšnosti.a už jen poslední malá nápověda.
Mějte stále na paměti,že pravda se nejlépe schová mezi dvě lži.

Pomocné otázky:

1.)Proč došlo k 2.světové válce?

2.)Co se událo 11.9.2001?

3.)Jak vznikají peníze?

(Uráží vás tak jednoduché otázky,jsou pod úroveň vašeho dosaženého vzdělání?)
Přesvědčte se sami prosím.


Pátý svět hlásí příchod
Život začíná po padesátce,říkáme s oblibou jubilantům oslavujícím své dovršení padesáti let. V životě jedince je toto nesporně veliký úsek žití k poznání,dozrání a zúročení nabitých zkušeností.V dějinách lidstva je padesát let jen nepatrný časový dílec,nikoli však zanedbatelný.Může být provázen řadou pozitivních či negativních změn jenž ovlivní dění ve světě na mnoho dalších let. Ačkoli těchto nepatrných dílců uplynulo již nespočet,stále se nacházíme na začátku.Tedy ve fázi poznání.Studujeme své dějiny,krom jiného,abychom sebe sama lépe poznali,pochopili a ze všech chyb se poučili.Toto se nám více či spíše méně daří,avšak nám to stále není nic platné.Protože své poznatky neumíme přenést do každodenního života ke svému prospěchu.Stále jen uspokojujeme svoji pohodlnost a pachtíme se za věcmi které ani nepotřebujeme a tím pádem jich nikdy nemůžeme mít dost. Tento malý výběr indicií signalizujících příchod pátého světa,jak toto nadcházející období nazývali indiáni kmene Hopi a zachycujících bez mála 50 let naši existence,má pouze zevrubný charakter s ručením omezenym.Zjednodušeně řečeno je určen hlavně těm z vás,co ještě věří že země je placka. Jen pro pořádek si prosím srovnejte správný čas.Je právě za minutku dvanáct. Jsou zde popsány patrně nejvýznamnější události příštího půlstoletí počínaje rokem 2000,jak je líčili různí proroci obdařeni touto intuicí,schopností vidět za hranice nám známé reality.Někteří byli velmi vzdělaní,obdařeni nemalou inteligencí a jiní naopak neznali ani písmo.A přes to avizují stejné události jak nejvýstižněji mohli.K některým událostem jsem se snažil vybrat předpověď která je dle mého názoru nejvýstižnější.Ostatní pouze konstatuji a žádná proroctví necituji.To mi přijde zbytečné.Ve všech je naděje že si konečně uvědomíme naši vzájemnou sounáležitost a to bude první krok správným směrem.Proč to tedy nejde dříve?Nedivme se až nás naše vlastní děti vyhodí z domu jak se také zmiňuje v jedné předpovědi.Pouze hádám kdy asi k té či oné události dojde.Jsou to jen moje domněnky,tušené ze všech mě zatím známých předpovědí a v skrytu duše doufám,že se prosadí obyčejný rozum nad emocemi.Naše představa a přání výstižné předpovědi je klamná.Pokud se nedozvíme stručně a jasně popsanou událost týkající se naši budoucnosti,doplněnou o patřičný a přesný časový údaj,určení místa atd.,pak máme tendenci těmto proroctvím nevěřit a zlehčovat je.Každý sám ať si zodpoví otázku,proč se vlastně všichni tito výjimeční lidé namáhali aby nám nějakým způsobem sdělili co ostatním nebylo přáno poznat.Jde o pouhé konstatování nevyhnutelného nebo o varovné signály které bychom neměli brát na lehkou váhu?Existuje i názor že si daná proroctví povětšinou vysvětlujeme nesprávně a dodatečně si vše přeberem.Lépe je prý věřit prognostikům.Jsem přesvědčen že srovnávání proroků a prognostiků je velký omyl.I když někteří prognostici mají vysoké procento úspěšnosti,vycházejí z jim známé reality.Naopak většina proroků ani nemohla pochopit co vlastně vnímají ve svých vizích a muselo být velmi obtížné najít správná srovnání pro věci které ještě neexistovali.Kdysi někdo moudrý napsal že realita je mnohem fantastičtější než naše nejodvážnější představy.Příklady pravdivosti tohoto řádku si snadno najde každý sám.Je pro nás velkou neznámou jak to ti lidé dělali a odkud vzali dávné civilizace vědomosti o kterých nám v 21 století se může jen zdát.Možná by úplně stačilo aby nám dávní Summerové či jiné civilizace zanechali pouze jednu radu vytesanou třeba do skály,ve smyslu:,,Vyvarujte se používat kolo dřív,než dovršíte dospělosti"a vše mohlo být zcela jinak.Samozřejmě je nám vlastní neposlouchat dobré rady a porušovat zákazy.Naše dnešní bezradnost je tedy jistě zákonitá.Marně se pídím,kterak se téhle šlamastice vyhnout,nebo co je možné udělat aby některé předvídané události nenastali.Mluví ze mne samozřejmě obyčejný pud sebezáchovy,vlastní všem živým tvorům.Ve snaze zajistit svým potomkům co nejlepší či nejpohodlnější budoucnost jsme opomněli to nejdůležitější,že každodenně snižujeme jejich šance na vlastní přežití.Všude se lze dočíst že jedinou šancí je změna každého jednotlivce a jeho pohledu na svět.Oproštěním se od materie a rozvoji duchovna.Prosazováním humanismu a nadosobních zájmů.Nevěřím však že by se mohlo podařit za pouhých padesát let,co se nepodařilo za celá tisíciletí.Možná je tou poslední šancí,,šoková terapie"Lidé kteří ve svém okolí zažili či osobně prožili nějakou tragickou událost nebo jinak traumatizující zážitek shodně tvrdí,jak se ve většině případů změnil jejich pohled na svět,ne-li rovnou celý život pozitivním směrem.Ať už mají svoji pravdu optimisté nebo pesimisté,nebo zastánci názoru že střet civilizací je nevyhnutelný,z avizovaného šoku se hned tak nevzpamatují ani ti šťastlivci,jenž se nějaké budoucnosti dožijí.No a ještě jedna otázka týkající se všech vyřčených i sepsaných proroctví.Měli tito lidé skutečně nějaký nám neznámý dar od přírody nebo jde ve většině případů o nedostižné iluzionisty?Nemají všechna ta vyřčená i sepsaná proroctví,předpovědi a vize budoucích událostí seberealizující efekt prostřednictvím nás samotných?Jisté je však jedno.Všechna nám stále dokola říkají totéž.A to sice - ,,Mějte oči otevřené a dívejte se velmi pozorně kolem sebe"!!!
Citát:
,,Nepřítel(Napoleonova Grande Armée) se neustále přibližoval k Moskvě,ale chování Moskvanů nebylo v této situaci o nic vážnější než před tím,stalo se naopak ještě lehkovážnějším,jak bývá pravidlem u lidí,kteří vidí blížící se nebezpečí.Tváří v tvář takovému nebezpečí se v duši člověka vždy ozývají dva stejně silné hlasy:Jeden hlas plný porozumění na něj naléhá,aby si uvědomil vážnost situace a našel prostředky slibující záchranu,druhý hlas jej s ještě větším soucitem přesvědčuje,že je těžké a mučivé myslet na nebezpečí,když stejně není možné vše předvídat a zachránit se před všeobecným děním,a proto je lepší se od těžkých věcí odvrátit,dokud tu ještě nejsou,a raději myslet na něco příjemnějšího.Když je člověk sám,uposlechne zpravidla první hlas,ve společnosti se však řídí spíš tím druhým.A tak tomu bylo i nyní s obyvateli Moskvy.Již dlouho se v Moskvě nežilo tak vesele jako v tomto roce."
L.N.Tolstoj,Vojna a mír,III/1/17


Věřte - Nevěřte

Přemýšlej o tom,čtenáři,tak moudře,jak dokážeš, ty lůzo nezasvěcená,plytká,se však mému verši vyhni. Astrologu,barbare,blázne,lépe když odejdeš! Jinak se zasvětíte rituálům pekla jako satani.
Nostradamus,Centurie VI.100(latinské čtyřverší)

r.2000
Událost:
Možný kolaps výpočetní techniky a následné ekonomické dopady,avizovaný mnoha odborníky.
Proroctví: - Není mi známo žádné proroctví.
Reál:Nesplněno
Pozn.: Čím větší je naše závislost na technice,tím větší jsou naše obavy z nejhoršího.
r.2001
Událost:
USA - Útok na WTC a Pentagon 11.září
Proroctví z Knihoven palmových listů:Jedenáctého dne devátého měsíce roku 2001 dle západního kalendáře dojde ke zločinu dosud nevídaných rozměrů.Místem činu bude nejvýznamnější město východního pobřeží severní části západního dvojkontinentu.Cílem zločinu se stane veliká budova,která je považována za symbol západního světa.Stavbu tvoří dvě vysoké věže.Na tyto věže zaútočí vimany. Dva z nich se vrhnou přímo na věže a způsobí tím obrovské škody.Věže se zřítí,nikoli však v důsledku nárazu vimanů,nýbrž působením záměrných a cílených explozí v nitru každé z nich.Při útoku zemřou tisíce osob.Miliony lidí na celém světě budou tímto neslýchaným činem šokovány.To však ještě není vše.V hlavním městě země,v ní k tomuto útoku dojde,se uskuteční ještě jeden nálet.Do objektu vrchního velení vojenských sil vlétne nebeský šíp.Veřejnost bude informována,že do budovy nazývané pětihvězda narazil rovněž viman.To však nebude pravda.Stejně nepravdivá bude zpráva,podle níž byl nepřátelskými válečníky unesen ještě jeden viman,posádka a pasažéři však kladli odpor a viman se nakonec zřítil v neobydlené oblasti.Tento viman bude ve skutečnosti sestřelen,protože se bude blížit k letnímu sídlu vládce této země.Vládce napadeného státu krátce nato obviní z útoku spiklence z arabských zemí a pohrozí některým z nich válkou.Tuto hrozbu také o něco později uskuteční.Přitom si bude sám dobře vědom toho,že vznesená obvinění se nezakládají na pravdě.Ve skutečnosti bude předem vědět o útocích,na jejichž přípravě se budou podílet i lidé z jeho okolí.Ze zločinu nebudou mít užitek jím obvinění spiklenci,ale jen on sám,protože jeho lid bude v té době pochybovat o tom,zda se k moci dostal legální cestou.Po zkázonosném útoku se však touto otázkou již nebude nikdo zabývat..Zločin tak splní svůj účel.vládce západní mocnosti bude mít příležitost rozpoutat ještě několik dalších válek,jejichž účelem bude prosazení vlastních mocenských zájmů.Tyto války budou vedeny ve jménu míru,bezpečnosti a svobody,ve skutečnosti však jde útočníkům jen o území a suroviny.
Reál:Splněno
Pozn:
Velké pochybnosti o správné prezentaci této události.Podezření ze záměrné manipulace s veřejnym míněním k ospravedlnění ,,předem"plánované vojenské intervence do Iráku.(V době události probíhalo vojenské cvičení Americké armády nazvané Warrior.)- Jak to mohli ti vousáči ve skálách vědět? NÁHODA nebo ZÁMĚR???

- Na závěr pro osvěžení paměti, budova WTC 7, tedy mrakodrap o 47 patrech stojící severně stranou od jádra komplexu WTC a přes ulici Vesey St., kromě Salomon Brothers budova hostila několik federálních vyšetřovacích úřadů a bunkr krizového štábu města New York. V mrakodrapu byl kromě jiného zničen důkazní materiál řady projednávaných investičních skandálů včetně vedeného proti spol. Enron a Worldcom. Zničení těchto materiálů je také citováno jako jeden z čelných důvodů pro pozdější jen limitované vyšetřování těchto kauz.
Budova WTC 7, "dvojčata" WTC 1,2 a další menší budovy komplexu byly součástí portfolia podnikatele Larry Silversteina, který několik měsíců před útoky kromě rozšíření pronájmu budov v areálu, pořídil také pojistku proti teroristickým útokům. Jeho původní lehce přehnaný požadavek na plnění ve výši sedmi mld. dolarů (za dva separátní útoky) byl v rámci pozdějších soudů s pojišťovnou snížen na 5 mld., původní investice byla v řádu milionů.
Rovněž několik měsíců před útoky padlo definitivní rozhodnutí (léta odkládaná kauza) o odstranění nebezpečného azbestu (protipožární ochrana) v budovách WTC 1,2. Pro finanční zátěž několika mld. ve zdlouhavé rekonstrukci byly tyto budovy veřejně známé jako jedna z nejhorších možných investic do nemovitostí na Manhattanu.

r.2002
Událost: Rozsáhlé povodně ve střední Evropě
Proroctví:
Existují proroci, o kterých nikdo neví, a kteří se mnohdy pohybují v naší blízkosti, aniž bychom tušili jejich schopnosti. Takovým člověkem by mohl být i 28letý Daniel z Prahy. Tento mladý muž se intenzívně zajímá o ezoteriku, paranormální jevy a jiné záhady. V dětství měl několik snů, které se dříve či později vyplnili. V červenci roku 2002 měl Daniel zvláštní vizi. Byl večer a on pracoval u počítače. Najednou se mu zatmělo před očima a náhle se objevil obraz pražského hradu, který plakal. Slzy pak stékaly uličkami, které se změnily v potoky. Na Malé Straně se potoky spojovaly a utvořily řeku, která ústila do Vltavy. Daniel své vizi nerozuměl. Jen cítil, že se stane něco dost nepříjemného. O této události informoval svoji známou. Po třech týdnech přišlo rozluštění. Hladiny mnoha řek stouply a přišla povodeň, jakou Česká republika dlouho nezažila.

Reál:Splněno
Pozn: Bez komentáře.
r.2003
Událost:
Vojenská intervence do Iráku 20.3.
Proroctví:
Není mi známo k této události konkrétní proroctví,pouze zmínka o ,,druhé válce v Perském zálivu.
Reál:Splněno
Pozn:Dle mého názoru jde jen o destabilizaci země,vybudování vojenských základen pro plánovanou intervenci dál na východ(Irán ……?)Pod jakou záminkou se tak stane se nechme překvapit.
r.2004
Událost:
Madrid - Teroristické útoky
Proroctví: Proroctví z Knihoven palmových listů:
Jedenáctého dne třetího měsíce roku dojde v hlavním městě Španělska k několika teroristickým útokům,při nichž budou použity výbušniny.Cílem budou vozy městské dopravy.Zemře při nich více než 200 lidí,několik tisíc jich bude zraněno.Teroristické akce souvisí s nasazením španělských vojáků v iráckém konfliktu.Důsledkem toho bude,že vláda,která vojáky do Iráku poslala,prohraje příští volby………………………………………………………………………………………………
Reál:Splněno
Událost:
Zemětřesení v Asii
Proroctví: Proroctví z Knihoven palmových listů:
V posledním měsíci roku bude oblast jihovýchodní Asie postižena obrovskou přírodní katastrofou. Pod mořským dnem západně od ostrova Sumatra dojde k silnému zemětřesení,takovému,jaké nemá pamětníka.Toto zemětřesení vyvolá obrovské záplavové vlny,které zpustoší rozsáhlé pobřežní oblasti.
Reál:Splněno
Pozn:Dle předpovědí jde o první přírodní katastrofu velkého rozsahu v řadě,cca příštích deseti let.

r.2005
Událost:
Úmrtí papeže Jana Pavla II.
Proroctví: Proroctví z Knihoven palmových listů:
Týden po nevyšším náboženském svátku jedné ze dvou hlavních křesťanských církví(Velikonoce) zemře nejvyšší představitel této církve,který stál v jejím čele více než dvacet let.
Reál:Splněno - 2.dubna
Pozn:
Jeho nástupce bude z Německa,dle jména požehnaný = Benedikt,11.papež z 12 dle sv.Malachyáše(olivový)
Události:
Počátek dlouho trvající krize v Evropě.První sociální konflikty.
Proroctví: Proroctví z Knihoven palmových listů:
Evropští vládci se pokusí prosadit jednotný základní zákon pro celé společenství,ztroskotají.Ve dvou zemích lidé tento zákon většinou hlasů odmítnou.
Reál:Splněno
Pozn:
V referendech uspořádaných v Holandsku a Francii lidé skutečně odmítli takzvanou Evropskou ústavu.

r.2008
Událost:
Olympijské hry v Číně - obrovská katastrofa
Proroctví:
Velké žlutém město se stane dějištěm her nastolených Pierrem,v záblescích bude k zemi dopadat krev z nebe.Nezbude nic než-li beznaděj a strach.Smát se budou vrahové,trpět celý svět.(Nostradamus)
Reál:Splněno ???
Pozn:
V květnu postihla Čínu velká přírodní katastrofa jenž čítala tisíce obětí na životech.Evidentně se toto proroctví nevztahuje k této přírodní katastrofě.Lze jen domýšlet že popsaná událost se nějak váže k době her ať už před či po nich.V době her byla obezřetnost na nejvyšším stupni,nyní již ostražitost není stoprocentní.Možná se předpověď nevztahuje vůbec k hrám v Číně pro rok 2008 ale až 2016 či 2020.Proč si to myslím?V následných řádcích se dočtete o velmi špatné situaci v celém světě i Evropě a nejedno proroctví zmiňuje že přijde pomoc v podobě rudých či červených.Je tedy jasné že krom Číny na tom nikdo nebude tak dobře aby mohl pořádat hry.Pokud tedy dle mého bude nějaká olympiáda pak by mohla být opět v Číně jako letos.(V neposlední řadě,rok 2008 ještě neskončil.Kdo by tak mohl mít zájem zatáhnout Čínu do konfliktu,komu teče do bot?)
r.2008 - 11
Událost:
Prohlubování krize.

Proroctví:
Až Bombero(duch ovzduší)začne zametat Evropu,už chladnou a šedivou,přijde na mnohé olověný spánek.Vidím ty lidi tupě hledět před sebe,bezmocné,omráčené.Žádná krev nebo války,ne,jen beznaděj,kterou jsou ti běloši naplněni.Tři roky.(Maka - Šaman Atuka-Hé 1997)
Reál:???
Pozn:
Bombero,tedy duch ovzduší nemusí souviset s vichřicemi či se znečištěným ovzduším ale z celkovým pesimistickým pocitem občanů.Není divu.Stále více lidí se ocitá v životní nejistotě způsobené platební neschopností a zavíráním různých podniků.Naděje že v této situaci pomůže stát je asi nulová.

r.2011
Události:
Prohloubení krize.
Průnik cizího kosmického tělesa do sluneční soustavy.(23.prosince)
Papež těžce nemocen.
Přírodní katastrofa velkého rozsahu v Rusku.
Reál:???
Pozn:
Přírodní katastrofa obrovského rozsahu se má udát tam kde lidé nosí čepice z kožešin.Při vzpomínce na vize A.C.Gébelina(Okultista a svobodný zednář z 18 - tého století) jenž avizoval velké neštěstí na řece Dněpru,je jasné že velký problém může přijít z této strany v podobě zubožených,hladových a všehoschopných uprchlíků jenž přežijí něco nepředstavitelného.Ani se mi nechce opisovat zdlouhavá proroctví kde je událostí více.Za všechny uvádím jen čtyři události a letopočet pouze tipuji.(snad vás utěší že jsem nikdy nebyl dobrý hráč)

r.2012
Událost:
Kolaps finančního systému.
Velké nepokoje v Evropě namířené proti přistěhovalcům.
Konflikt v USA srovnatelný s občanskou válkou,,Sever - Jih"
Úmrtí papeže a nástup nového,12 - tého a údajně posledního papeže do úřadu.(měl by mít údajně velmi výrazné obočí)
Proroctví:
Vidím mince,taví se,hořící bankovky v rukou nesčetných lidí.Budou mít malou hodnotu ty peníze,pořád menší a nikdo se od nich nebude chtít odtrhnout.(Maka - Šaman Atuka-Hé 1997)
Reál:???
Pozn:
Tento letopočet je až nápadně oblíben všemi kdo se zabývají výkladem všemožných proroctví.Konflikt v USA srovnatelný s občanskou válkou je tentokrát popisován jako konflikt,,východu a západu".Co by takový konflikt který může a nemusí mít něco společného se zeměpisnou polohou,kdy se nabízí že obyvatelé průmyslových oblastí se střetnou se zemědělci a farmáři,v souvislosti s finanční krizí může jít o názorový střet kdy se opět bude jednat o nezávislost v podobě prosazení dolarové,stávající měny,nebo tzv.Amera,nového to platidla navrhovaném při vzniku Severoamerické unie v r.2005.

r.2016
Událost: Evropa - Ukončení nepokojů zásahem červených(asi Číny)
Reál:???

r.2017
Událost: USA - ukončení nepokojů zásahem severních spojenců(asi Kanady)
Reál:???

r.2018
Událost: Výskyt nové nemoci RISC(urychlený kolaps imunitního systému)
Reál:???
r.2020 - 49
Události:
Měnící se klima,sucha - záplavy,stoupající hladina moří.
Miliony uprchlíků,zavlečení nové nákazy do Evropy nazvané,,Kunu"(způsobí kolaps orgánů)
Nasazení otravných plynů k redukci počtu obyvatel.
Napadení Itálie,následně Francie a Španělska hordama z východu.Útěk papeže z Říma. Drtivý protiúder započatý v Anglii.Rozhodující bitva na Rýnu.Odveta západu(dle proroctví,fatální chyba)Velkou ničivou roli zastanou ponorky.Atd,atd,atd………………..
Návrat diktátorů v Německu a dalších zemích.
Zánik Křesťanské církve.
Válka Pákistán - Indie (velká pravděpodobnost použití jaderných zbraní)
Objev nové levné energie,zkoumané již počátkem 20 - tého století.(pravděpodobná veliká souvislost s vizionářem Nikolou Teslou)
Reál:???
Pozn: Co chcete ještě vysvětlovat.
Další události:
Patrně r.2046 - 8 - průlet kosmického tělesa v blízkosti měsíce.(7 dnu má být zřetelně vidět)
Změna zemské osy,přírodní katastrofy nepředstavitelného rozsahu,vynoření nového kontinentu. (často zmiňované zemětřesení v Kalifornii které se nevyhne ani Japonsku)
Obnovení dávno vyhaslé sopečné činnosti,jedovatý déšť a ,,Třídenní tma"zmiňovaná v nejedné předpovědi.(Uťesnit a zatemnit okna,nevycházet ven a nepít mléko)
Vše prý skončí až bude zničena naše stověžatá Praha.(Šumavská proroctví)
NEVÍM CO K TOMU DODAT.
r.2049
Události:
Zjištění že nejsme sami ve vesmíru,podložené objevem nepopiratelných důkazů.

AKTA XXL část II.

29. listopadu 2008 v 11:58 | cendas
Dovětek

Pokud jsem někoho svými řádky vyděsil pak se velmi omlouvám.Stěžejní události dvacátého století potvrzují úspěšnost všemožných prorockých předpovědí.Nabízí se otázka,zda bychom je dokázali odvrátit či změnit i při správném výkladu předpovědí s předstihem.Dnes se vzájemně mordujem o každou kapku ropy a možná už zítra se strhne mela o poslední kapky vody.Historie nám ukazuje že před námi již mnoho kultur mělo nesmrtelné ambice.Některé postihla změna klimatu a jiné přírodní pohromy zásadního rozsahu a donutila je pokračovat v existenci na jiném zeměpisném místě kde byli příznivé podmínky.Jiné říše se neustále rozpínali až byli ve své době neohrozitelné zvenčí.Kupodivu k jejich rozvrácení a zániku docházelo vnitřním vlivem.Je ta podobnost s našim letopočtem čistě náhodná?Všem věřícím čtenářům,bez ohledu na jejich vyznání,bych rád vzkázal - ať nečekají že se objeví nějaký spasitel a vše za nás napraví.Ateistům zase z jiného konce totéž.Nečekejte ani nedoufejte že genový inženýři brzy najdou a následně eliminují náš sobecký gen ze života příštích generací.Naše realita má pramálo společného s pohádkovými příběhy kde dobro nakonec vždy vítězí nad zlem a všichni si šťastně žijí mnoho a mnoho let.Další proroky avizovaný celosvětový násilný konflikt,pokud není náš výklad mylný,je odhadován na druhou polovinu jednadvacátého století a měl by být veden dlouhou řadu let.Jaké prostředky by mohli být použity si ani neumím představit.Vážení čtenáři,ať už si v tuto chvíli myslíte cokoli,nestyďte se podělit o své poznatky,pocity a zkušenosti v souvislosti s naši vlastní existencí.Jsem otevřený všem vašim názorům a dost možná je mezi vámi či v okolí nějaký všeználek jenž zná řešení.Z historie známe příklady osobností jenž otevřeně propagovali hodnoty jenž nelze zpeněžit.Například - J.F.Kenedy,J.Lenon,M.L.King a další.Jistě není náhoda jejich násilný odchod z tohoto světa vždy rukou ,,psychicky narušeného člověka."Nebo vás toto vysvětlení uspokojuje,necháme to plavat?Jsem přesvědčen že je vše zcela jinak.

I lidé jenž bagatelizují známá i méně rozšířená proroctví se mohou seznámit s prací politologů a dalších odborníků na dění ve společnosti i s odhadovanými pravděpodobnými směry,jimiž by se mohla naše společnost dále ubírat.(Za všechny bych velmi doporučil seznámit se s dílem S.P.Huntingtona ,,Střet civilizací")Ze všech dosavadních poznatků vyplývá že jsme vždy měli a stále máme své živůtky ve svých rukou. - Opravdu jste přesvědčeni že je naše existence výsledkem naši svobodné vůle? Dívejte se pozorně kolem sebe a neomezujte se pouze na informace v médiích.Je to jen výborný prostředek k našemu dezinformování,otupění a nedivte se i ovládání naši mysli.Vše co se dnes kolem nás děje a ještě bude dít,bylo cíleně promyšleno již před lety.Ptáte-li se kým,pak vězte že jsou to lidé ovládající finanční trhy celého světa a nutící představitele všech státečků i velmocí prosazovat jejich zájmy. Vaše existence i případné utrpení je jim zcela lhostejné a jediným zájmem je jim neustálý zisk a cílem absolutní moc,v celosvětovém měřítku,na čemž trpělivě pracují krůček po krůčku.Vlastní totiž ten nejhorší a nejspolehlivější prostředek hromadného ničení.Tím jsou všem známé peníze různých měn. Tito lidé jsou u mne největší zločinci všech dob,protože jejich zamýšleného cíle se nepodařilo dosáhnout žádnému dobyvateli v historii.Díky naši lhostejnosti,netečnosti a následné poslušnosti se jim daří tento cíl každým dnem přiblížit a každý válečný konflikt je ten nejspolehlivější urychlovač. Místo aby jejich podvodné a chamtivé jednání bylo potrestáno,bylo naopak zlegalizováno.

Možná si nyní milý čtenáři kladete stejnou otázku.Jak takový prostý človíček se svými radostmi i starostmi,jehož jediným vlivem na dění ve společnosti je vhození svého hlasu pro vybraného kandidáta do volební schránky,může ovlivnit,jakým směrem se bude ubírat naše nepospolná společnost.Určitě stačí začít u sebe a to změnou myšlení a životních hodnot.Přestat hledat rysy v nichž se s těmi či tamtěmi lišíme a více si všímat co je nám společné.Nevnímat jiné kultury jako naše potenciální nebezpečí,což je jakási naše přirozenost ale naopak přijímat vše co je pozitivní a co nás může vzájemně obohatit..Nejde přehlédnout naše reakce při setkání s neznámým předmětem či bytostí.Okamžitě tasíme kolty a až následně se zajímáme s kým nebo s čím máme tu čest. Lidí jenž nám mohou být příkladem je stále dost.Stačí je jen následovat.Všichni například známe náš Český fenomén z dvacátého století jenž nemá ve světě obdoby.Pro ty kdo ani netuší,rád vysvětlím.Tím fenoménem není nic jiného než naše trampské hnutí,kde základním naplňovaným standardem a pro zúčastněné též samozřejmostí,je prosté kamarádství a sounáležitost s přírodou.Skeptici mohou oponovat že jde jen o neškodné trávení volného času několika naivních snílků.Vždyť to jejich zalamování palců a hulákání při kytarách nemůže nikoho pozitivně ovlivnit.Nakonec vždy neděle jejich bláznovství ukončí a jsou z nich stejní konzumenti jako ostatní,jimi hanlivě nazývaní paďouři,mastňáci a podobně.Každý kdo mohl zažít třeba jen jedinou noc pod širým nebem s partou dobrých kamarádů mi dá jistě za pravdu že byl chtě nechtě pozitivně ovlivněn a většině se tento náš fenomén stal celoživotním stylem.Jsem šťasten že se jednou obětí stala i moje maličkost.Nevidím tedy žádný důvod proč by se tento životní postoj nemohl prosadit a rozrůstat i po neděli.Dřív než kdykoli v historii je potřeba otevřít oči co největšímu počtu lidí,přimět je přemýšlet vlastní hlavou a nebát se vyslovit nahlas svůj názor.Třeba i bláznit pro věc,přehlížet posměšky přirovnávající naše jednání k Donkichotství a donutit naše zákonodárce změnit skutečnost,kdy jsou peníze nad zákon.Na závěr bych rád upozornil že koncem minulého století,tuším že kolem roku 1997,byla oficielně uznána tzv.,,teorie chaosu".V podstatě se jedná o nám dobře známí dominový efekt.Oblíbené vysvětlení uvádí příklad,kdy obyčejné mávnutí malé vážky kdesi v Asii může vyvolat reakci jenž má katastrofální následky na opačné polokouli.Přiznejte si upřímně ti z vás kteří byli například skálopevně přesvědčeni,že finanční problémy v USA se nás netýkají.Jsem přesvědčen že tato teorie se dá použít i cíleně opačným směrem.Proč by například malé nepatrné plácnutí do stojaté vody v podobě prostého vyjádření svého skromného názoru nemohlo vyvolat vlnu,jenž by byla očistcem lidem stojícím u kormidla i těm co je skrytě navigují.Snad se nám podaří nenaplnit alespoň jedno nepříznivé proroctví dříve než se stane realitou životní postoj mnoha z nás,říkající - po nás potopa.Jste snad spokojeni ve světě plném lží o kterých ani nepochybujete a berete je jako daný fakt.Copak je vám lhostejné že vás může někdo beztrestně fyzicky odstranit kdy si zlíbí?Copak vás opravdu zajímá jen jak právě hrála Sparta?Chcete se snad dobrovolně nechat očipovat aby jste byli snadněji ovladatelní a dali se kdykoli při sebemenším vybočení z řady vypnout?Po té bude pozdě honit bycha a přát si vrátit čas a mít ještě možnost něco ovlivnit.Je nejvyšší čas nazývat věci pravými jmény.Pro příklad nemusíme daleko.Naše známé a proklamované úsloví že,,pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí",neodpovídá skutečnosti,kdy,,smyšlená pravda a sobecká láska vítězí nad vším až nezbude nikdo čistý."Možná že i ve veřejně dostupných proroctvích jsou promyšleně podstrčeny informace týkající se věcí příštích.Všechna proroctví se kterými jsem měl dosud možnost se seznámit vesměs nabádají abychom si všímali povšechných úkazů(např.různé přírodní anomálie,postavení hvězd či naše vlastní chování)předznamenávající blížící se událost.Stále častěji se v nich však objevují konkrétní letopočty jenž se nápadně shodují.Možná pro to abychom byli přesvědčeni že se jen naplnila něčí předtucha a ani nás nepadla myšlenka že je vše předem plánováno.(Teď samozřejmě nemám na mysli předvídané přírodní úkazy,ale různé místní i mezikontinentální válečné konflikty.)Moc bych si přál aby toto byla jen moje mylná spekulace.

Bez obalu - (závěrečná přestřelka)

Dlouho se zajímám o záhady všeho druhu včetně proroctví,jak jste si již všimli.Při hledání nových poznatků mne jakási náhoda zavedla k poznání,které mi otevřelo oči.Věřte že jsem byl na tom stejně jako většina z vás.Také jsem netušil že existuje paranormální jev,jenž se vymyká chápání obyčejných smrtelníků.Pojem paranormální je zde zcela na místě a nejde o nic menšího než naši realitu.Jsem velmi vděčný lidem kteří přes všechny obtíže a rizika neustávaj ve svém úsilí zjišťovat a informovat nás,jak se věci skutečně mají.Dlouho jsem zvažoval zda si raději nemám nechat vše pro sebe,zda nenadělám více zbytečné škody když někoho připravím o iluze.A o to právě jde,abychom se starali jen o sebe,nic neviděli,na nic se neptali a ještě se spokojeně usmívali.Když vidím kolem sebe vaši zmatenost, lhostejnost a často i aroganci v podobě projevů typu,,chudí by chtěli řídit svět,to by to dopadlo."Jak se to daří pod taktovkou vyvolených samozvanců víte všichni.Mají k dispozici vše,ovládají media,ozbrojené složky a nejlepší mozky světa,které za jidášský groš prodají své vědomosti do rukou několika chorých jedinců,a většina ani netuší.Jejich koncert je vskutku virtuózní.Pak tedy nemohu jinak i s vědomím možných následků na vaši psychiku.Možná mi zítra neopětujete ani pozdrav,možná i budete nenávidět že jsem vás tak neomaleně vytrhl z krásného snu.Omluvte mi tu malou filmovou fintu.Přišlo mi to přirovnání trefné a mělo za účel vzbudit vaši zvědavost a zájem.Brzy mi dáte za pravdu že je toho moc a nedá se vše strávit naráz.Jsem přesvědčen že když se mi podaří otevřít oči jedinému z vás,měla přece jenom tahle filmařina nějaký smysl.Stále mne napadají další a další spekulace které může ověřit jen budoucnost.Za všechny uvedu jednu.Možná jsou nám záměrně podstrčeny informace ve všech oblastech a ti šmejdi dobře vědí že se najde pár zoufalců kteří si to nenechají pro sebe,vyvolají ke všem stávajícím i názorový rozpor,což je jen další kvalitní palivo na ohniště pod kotlem.Pak stačí být trpělivý a vyčkat až bude vše potřebné nachystáno a zmíněné ohniště zažehnout.Dál už to jde samo.Vím že jsem mohl někomu způsobit pořádný šok,tuším však možnost mnohem většího s trvalými následky.Projděte si v klidu přiložené materiály,snažte se nepodávat emocím,uvažovat racionálně a pokud možno být nad věcí.Snad vám to pomůže pochopit nepochopitelné.Pak začnete vidět věci které jste zatím neviděli díky dokonalé iluzi.Například jak je to s tím našim radarem v Brdech,když nikdo nestál o náš názor v referendu a my se spokojili s předhozenou kostičkou v podobě bezvízového styku s USA.Na co jej tady potřebují?Kvůli raketám nějakého šílence z tramtárie?Na to přeci budují kosmický deštník kterému nic neunikne.Tušíte vůbec že již existuje systém který zachytí data našich SMS,e-mailů a další?K čemu pak asi?Co když ten radar je vysoce výkonná mikrovlnná zbraň na záměrně vyprovokované nepřátele.Už nevím přesně ve které předpovědi byla zmínka o dlouhém ohnivém hadu valícím se na Evropu a o vozech které pokračují neovladatelné v jízdě.Kdo ví jaké šílenosti se na nás chystají když je vše tajeno.Z neověřeného zdroje mám informaci o chystané zkoušce nového prezidenta USA,v podobě prohloubení krize,zda ji ustojí.(prý 22 tého ledna 2009 či později)Pokud ne,už mají nachystané náhradníky.Možná mladý Clinton,možná další z rodu Bushů(Jeb) nebo někdo jiný.Každopádně mají připravené hřiště.Na druhé polokouli a možná už i u nás,se budují koncentrační tábory a najímají cizinci do ozbrojených složek.Na co asi?Že by se ti šmejdi dali na charitu a chtěli ubytovat a nakrmit potřebné lidi v jejich nouzi?Co už mi ale vůbec hlava nebere je chystaný systematický holocaust jaký nemá obdobu.Vynořují se další netušené souvislosti. A i když nejsou podloženy důkazy,stačí se jen dívat,za neznámé dosadit známé a jde již o jednoduchý příklad.Napadlo nás někdy jakou účinnost mohou mít obyčejné pojmy jenž slýcháme denně?Například hospodářská výpomoc,volný trh,příliv zahraničního kapitálu,národní bezpečnost,v poslední době slůvko terorismus a dokonce i samotný pojem demokracie.Vše se dá zneužít.Nejsou zas tak dávno časy kádrových posudků kdy se nenosilo mít vlastní názor a ještě jej prezentovat.Dnes máme prý svobodu slova a nikdo paradoxně,neposlouchá.V Austrálii již začala cenzura internetu a demokraté se učí totalitním způsobům vynucování moci.Lze si jen domýšlet,záměrně vyvolané znehodnocení měny,záměrně vyvolané nepokoje a tak dále.Musíme si ujasnit jak se vlastně dělá taková iluze.Varietní umělci mi snad potvrdí že jde jen o to být neustále minimálně o krok či více dál,než je právě prezentováno publiku.Dívejte se pozorně kolem sebe a bude vám jasnější co se dá očekávat.Nyní jste již na dobré cestě k poznání.Případné pocity strachu a bezmoci nejsou na místě.Věřte že ti šmejdi co si říkaj oligarchové,(to znamená že sami sebe přesvědčili že jsou geneticky předurčeni vézt naše životy)dřív to býval bůh.Oni mají mnohem větší obavy právě z toho že je prokouknem dřív než se jim jejich obludné dílo podaří dokončit.Pak již bude jen na vás jak s tím naložíte nebo zda přijmete nové desatero.Nikdo nemá nárok beztrestně ničit co mu nepatří.Máme jen jeden domov a jeden život.Je naší povinností k příštím generacím nezaspat dobu.

Ještě jednou se velmi omlouvám,pokud přeci jenom někdo utrpí psychickou újmu.Věřte mi však že jsem musel pustit ven toho čerta.Udělali by jste totéž.

Nebo se ve vás pletu???

Čím více politických,náboženských,etnických,sociálních,názorových a jiných neshod, - tím lépe.


Pro koho?

- Současná ideologie neomezeného ekonomického růstu, je vlastní příčinou deformace západních společností.

Lidičky - my poslušné ovečky,je nejvyšší čas otevřít oči dřív než zatroubí verbíři.

Pak už to šílenství nepůjde zastavit.

- Jakých indicií ještě třeba o obludnosti naši padesátiletky,o bezcitnosti lidí jenž jsme si sami (ne)zvolili aby nás vedli k lepším zítřkům?


- VZBUĎÁÁR !!!


"Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace.

Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem."


(David Rockefeller, fórum OSN, 14.9.1994)


PS: Všem kdo mají zájem udělat si vlastní obrázek jak se asi události kolem nás mají, doporučuji knihu od Karola Ondriáše,,Kecy a fakta o tzv.demokracii"(EKO-konzult 1999)

Všem zájemcům doporučuji také pročíst si přiložené články a shlédnou filmové dokumenty ve složce odkazy a Videa.

Nebo si počkejte až je odvysílá některá televizní stanice.


Přemýšlejte o tom - cendas

 
 

Reklama