Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Aktuálně

Kdo pomůže americe?

22. listopadu 2008 v 19:21

Američané žebrají o 300 miliardovou pomoc u arabských zemí

20.11.08

USA: Amerika požádala o finanční pomoc pro svůj upadající automobilový průmysl arabské země. Píší to v kuvajtských novinách Al-Seyassah.

S odvoláním se na dobře informované zdroje noviny tvrdí, že Washington požádal Saúdskou Arábii o 120 miliard, Spojené Arabské Emiráty o 70, Qatar o 60 a Kuvajt o 40 miliard dolarů. Darované peníze mají jít na záchranu amerického automobilového průmyslu.

Radar

17. listopadu 2008 v 9:01

Pane Topolánku, lež má krátké nohy…Včera v pondělí 10. listopadu, proběhlo v zasedací místnosti radnice města Rožmitál setkání brdských starostů s nezávislým poslancem Evropského parlamentu, panem Giulietto Chiesa. Přítomni byli také organizátoři akce, mluvčí občanského hnutí Nenásilí - Jan Tamáš, Jan Bednář, Ivona Novomestská, dále poslankyně Hana Čurdová, Dana Feminová, mluvčí Europe for Peace, novináři a skupina italských aktivistů a reportérů.

Po úvodních projevech jsem se otázal pana poslance, jaký je asi poměr zastánců radaru a odpůrců radaru. Míněno v Evropském parlamentu.

Pan poslanec všechny přítomné šokoval konstatováním, že do dnešního dne se Evropský parlament jako celek problematikou amerického radaru nezabýval.

Pokud by se zabýval, došlo by se s nejvyšší pravděpodobností k závěru, že s jeho umístěním v Brdech není evropský parlament ztotožněn.

Pane Topolánku, to znamená, že evropský parlament by s radarem zřejmě nesouhlasil. (Opakuji to znovu, protože ve Vaší interpretaci je vždy všechno jinak).

Vy nám například tvrdíte, že evropské státy, jejich vládní představitelé, jsou radarem nadšeni, souhlasí s jeho umístěním, uznávají jeho nevyhnutelnost, jsou si vědomi své zodpovědnosti, schvalují bilaterární počiny Vaše a Vašich poskoků…to parafrázuji, ale tak nějak to je - tedy ve Vašem podání.

Pan poslanec se takovým tvrzením jen zasmál a vysvětlil, že tomu tak ani zdaleka není.

Že kdyby Vás potkal, řekl by Vám, že lidem lžete. Evropské státy a jejich vlády nejsou pro radar - to výslovně zdůraznil. Jen vyčkávají, jak se situace vyvine.

Nastínil, že my sami, tj. starostové, občanské iniciativy, občané - bychom se měli dopisy a e-maily obracet na Evropský parlament. Měli bychom žádat, aby jednal, zaujal stanovisko - je to přece i náš parlament. Nás českých občanů.

Řekl, že evropské vlády, zejména Francie, Německo, s radarem nesouhlasí.

Pane Topolánku, tak jak je to? Už zase to na nás zkoušíte v domnění, že si ta Vaše slova nemohou občané ověřit?

Polský prezident měl zápis telefonátu s prezidentem Barackem Obamou zřejmě na dvou listech - a ten druhý ztratil.

Vynechal tak ve svém nadšení nad slibem pokračování ve výstavbě antiraketového štítu v Polsku tu druhou polovinu Obamovy věty: "…pokud se prokáže, že technologie je funkční, že musí být účinný v poměru k nákladům a že v jeho prospěch nelze ubírat prostředky na jiné priority, dokud nebude jeho efektivnost prokázána."

Vy nevynecháváte nic, Vy nám prostě lžete.

Liga starostů, pane premiére, neusnula, ani nestagnuje. Byly volby, každý starosta měl spoustu práce. Už je po volbách, a Vy sám nejlépe víte, jak dopadly.

Byly to volby proti Vašemu pojetí vlády, volby proti americkému radaru.

Za Ligu starostů Vám připomínám, budeme bojovat proti Vaší aroganci, proti záměru umístit do Brd monstrum, které může mnoha lidem přivodit mnoho bolesti. Tak se starostové kdysi rozhodli.

Za sebe osobně, pane premiére, za občana Jana Neorala, Vám na základě dříve mnou uveřejněných faktů opakuji: nezasloužíte si zastupovat občany této země. Podejte demisi, tato země si vydechne.
Nový zákon pro nás?

17. listopadu 2008 v 9:00
Pálení vlhkého listí, zábava obtěžující sousedy, hlasité hádky v rodině, to všechno jsou přestupky proti veřejnému pořádku. A právě jeho ochrana může být nově důvodem ke vstupu policie do bytu či na pozemek občanů, a to i za použití násilí a hlavně bez jejich souhlasu. Posun v novém zákoně o Policii ČR je zřejmý.


22. 8. 2008 04:39 - PRAHA


Podle úpravy z roku 1991 mohl policista otevřít "byt nebo jiný uzavřený prostor" pouze v případě, že na místě je ohrožen něčí život nebo zdraví, hrozí větší škoda na majetku či existuje důvodné podezření, že se zde nachází mrtvola.


Nový zákon, který vstoupí v platnost v lednu, rozšiřuje tuto pravomoc i na případy, kdy je vstup policie nezbytný kvůli odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku. A to v případě nutnosti i za použití síly.


"Vážný přestupek je i to, jestliže začnete pálit listí a soused zavolá na stopadesátosmičku, že nemůže dýchat," říká bývalý policista, dnes právní poradce Milan Bělka.


Jak si s pravomocemi poradí nováčci?


Porušování veřejného pořádku podle něj spadá ve valné většině případů do oblasti přestupků a právě přestupek, coby důvod pro vstup na soukromý pozemek, se zdá být příliš silným nástrojem v rukou policistů nejnižších stupňů, kteří nejčastěji zasahují přímo v terénu.


Zejména v době, kdy policie, která se potýká s nedostatkem lidí, doplňuje do svých řad po stovkách nováčky se zkrácenou základní odbornou přípravou.


"Při projednávání zákona jsme usilovali o to, aby rozhodnutí o vstupu na soukromý pozemek podléhalo schválení nějakého vyššího zodpovědného pracovníka policie. Na druhou stranu chápu i argumenty ministerstva vnitra, že v případech, kdy jde například o domácí násilí, je třeba jednat neprodleně," vysvětluje poslanec ČSSD Jeroným Tejc, jak se změna do zákona dostala.


"Kdyby tam bylo výslovně uvedeno, že musí jít o podezření z páchání trestného činu, tak to pochopím. Tady jde ale o porušování veřejného pořádku," trvá na svém Bělka.


"Závažné porušení veřejného pořádku může být i trestným činem. Policista navíc bude muset svůj postup zpětně odůvodnit, podléhá přece kontrole inspekce. Proto si myslím, že nějaké zneužívání takové pravomoci nehrozí. A pokud ano, bude si to muset policista zodpovědět," říká bývalý šéf elitního policejního útvaru s celostátní působností, který si nepřál být jmenován.


Vnitro: bude záležet na okolnostech


S dotazy, jak budou policisté v praxi rozšířenou pravomoc využívat, odkazují mluvčí policejního prezidia na ministerstvo vnitra, které nový zákon předložilo.


"Jak bude policie postupovat v konkrétních případech, samozřejmě záleží na okolnostech jednotlivých případů," odpovídá obecně Hana Malá z tiskového odboru vnitra.


K šesti konkrétním situacím, které mohou v reálném životě nastat a které Právo nabídlo jako modelové situace, se ale nevyjádřila. Šlo právě o výše zmíněné pálení listí produkující dusivý dým, hlučnou zábavu porušující hygienické normy, udání sousedů, že na party ve vedlejším bytě mohou být konzumovány drogy, fyzické trestání dětí, vypouštění chemikálií do kanalizace nebo neohlášené stavební práce na soukromém pozemku.


"V některých uvedených případech by se mohlo jednat již o podezření ze spáchání trestné činnosti," uvádí Malá.


"Pokud by se jednalo o podezření z přestupku (což by bylo v uvedených případech asi častější), nastoupí standardní mechanismy, které se při řešení přestupků dnes používají, tedy například ukládání blokových pokut, oznamování příslušnému správnímu orgánu a podobně," dodává mluvčí.
 
 

Reklama