Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Moje Maličkosti

Imigranti - proč to někde jde, a jinde ne!

24. července 2015 v 19:44
Dovolím si dnes malou úvahu k tématu, jež se týká každého, - nejen Evropana.

Společností hýbe současná multikulti agenda.

,,ROZDĚLILA" společnost na tzv. zastánce a odpůrce.

Ti, jež se informují, mají jasno, že se jedná o Trójského koně NWO v podobě záměrně importovaných nemyslících barbarů.
Ti, jež si vystačí s implantovaným názorem propagandy, budou v brzku velmi nemile překvapeni.


Jaký koli nesouhlas s tímto počínáním, jež je pro některé jen výnosný obchod, lhostejný důsledků, je od počátku důsledně potírán.

Jsou však místa, kde jsou nekomromisní řešení tolerována a dost možná i podporována.


Evropa dumá, co s imigranty. Takto si poradili v Austrálii
4. 6. 2015 19:52

EU stále hledá schůdné řešení uprchlické krize a pořád se ne na žádném shodnout. V Austrálii už to vymyšlené mají. Kdo chce nelegálně připlout, má smůlu. Skončí nanejvýš v uprchlických táborech v Nauru či Papui Nové Guineji. Ženy, děti, studovaní, nemajetní, prostě všichni. Bez výjimky.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evropa-duma-co-s-imigranty-Takto-si-poradili-v-Australii-378215


Proč?
Přestože se o tom moc nemluví, již dávno vznikl za našimi zády Světový parlament, který se schází k jednáním o tomto světě. Na 4. zasedání Světové ústavní a parlamentní asociace /WCPA/ roku 1991 v Portugalsku byla zahájena kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu je hádankou. USA propaguje současné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý vysoký úředník vládyPřestože se o tom Austrálie, Peter Sawyer, v úřadu vlády odhalil a zveřejnil, že ústředí světové vlády se připravuje v Canbeře v Austrálii. Již stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je jasné, že někdo dosti mocný dokáže pro jistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má zřejmě sídlit světový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek dál, západně od budovy světového parlamentu, konkrétně v Deakinu /předměstí Canberry/ již mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i zpravodajských zdrojů informace o politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom se ještě dočtete.

více zde:
http://www.czechfreepress.cz/totalitni-svetovlada-rozsirene-a-aktualizovane-vydani/totalitni-svetovlada-fakta-o-soucasne-svetovlade-dil-2.html


Po posledních informacích od p.Fullforda,....
zde:

Porážka Chazarské bankovní mafie vrcholí, nechte vidle ve skříni

http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/kabala-je-systematicky-demontovana-takze-staci-se-jen-divat-na-to-jak-se-to-vyviji-rika-pentagon/...- nabívám přesvědčení, že se právě začala budovat ,,globální armáda," a toto počínání v kontextu aktuálního dění, získává punc nutnosti či líbivosti a tím i náš souhlas. Ta zajistí vytoužený a slibovaný mír, a vyloučí předem každý potencionální odpor.
Nepřítelem není ani Rusko ani USA, ani žádný lokální diktátor, ani nějaká mimozemská entita.


Nepřítelem je ,,Člověk" - My všichni!))


Ať již preferujete kterou koli stranu (téže mince), nebo kteroukoli politickou figurku, která Vám ráda slíbí cokoli chcete slyšet, všimněte si, kterak se všichni ochotně jezdí modlit ke zlatému teleti do Izraele.
Je potřeba se informovat a dokázat přijmout pravdu.

(Jinak se v těch sračkách budeme plácat donekonečna.)Totalitní světovláda
http://svetylko.blog.cz/rubrika/totalitni-svetovlada


Rozprava o dobrovolném otroctví
http://svetylko.blog.cz/1107/rozprava-o-dobrovolnem-otroctvi

Newspeak

3. března 2015 v 14:25
Newspeak (česky: novořeč) je jazyk z knihy George Orwella1984 (Nineteen Eighty-Four). Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako Oldspeak, ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. Takto okleštěný jazyk měl sloužit totalitně vládnoucí Straně k tomu, aby občané neměli ani výrazy k vyjádření nesouhlasu s politikou Strany. Autor doplnil román doslovem, kde se věnuje problematice Newspeaku a vysvětluje jeho základní principy. Odtud i následující citace:
"Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení - to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu - doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech."
 
Obecná fakta o Newspeaku
 Přestože politikou Strany bylo nahradit Oldspeak (doslova "starou řeč", tj. angličtinu) Newspeakem, mluvil jím v době románu málokdo - díky jeho okleštěnosti to bylo poměrně náročné.
 Newspeakem mluvili pouze kariéristé a byl v něm psán úvodník k Timesům.
 Předpokládalo se, že Newspeak plně nahradí Oldspeak někdy kolem roku 2050.
 Do Newspeaku byla též překládána díla klasiků jako Shakespeara, Dickense a jiných. Po tomto překladu měly být originály zničeny.

 
 
propouštění - "reorganizace"
zabití - "neutralizace"
vězení - "nápravné zařízení"
hnůj - "organické hnojivo"
syfilis - "společenská choroba"
 

Základní principy Newspeaku


Redukce slovní zásoby
 Prvním cílem režimu bylo vyškrtnutí slov, která umožňovala vyjádření "kacířských" myšlenek, nebo alespoň zúžení na nepolitický význam.
"Uveďme jeden příklad za všechny. Slovo free - svobodný, prostý něčeho, v newspeaku ještě existovalo, ale mohlo se ho použít jen v takových výrocích jako "This dog is free from lice" - "Tento pes je prost vší". Nemohlo ho být použito ve významu nezávislý, samostatný, volný, ve smyslu intelektuálním a politickém, protože politické a intelektuální svobody už dávno neexistovaly ani jako pojmy, a proto pro ně neexistovalo adekvátní pojmenování."
 Odstraňována byla i slova nezávadná, pakliže pro ně existovalo synonymum. Byl kladen důraz aby z možných synonym bylo vybráno to nejkratší.
Gramatika v Newspeaku
 S redukcí jazyka souvisela i tvorba nových tvarů podstatných a přídavných jmen, sloves a příslovcí.
Podstatná jména v Newspeaku
 Byly odstraněny výjimky v množném čísle: V standardní angličtině j. č. - man, mn. č. - men; v Newspeaku j. č. - man, mn. č. - mans.
Přídavná jména v Newspeaku
 Byla odstraněna antonyma předponou un- k jednomu z dvojice přídavných jmen.
''Máme-li například slovo good - dobrý, pak už není zapotřebí slova jako bad - zlý, špatný, protože požadovaný význam lze právě tak dobře - ba lépe - vyjádřit slovem ungood - nedobrý.''
 Nepravidelné stupňování bylo nahrazeno předponou plus- pro 2. stupeň a předponou doubleplus- pro 3. stupeň, eventuálně se toto stupňování provádělo příponami -er, -est (good - dobrý, gooder - dobřejší, goodest - nejdobřejší).
''Tak například uncold - nestudený znamenalo warm - teplý, zatímco pluscold a doublepluscold znamenalo very cold - velmi studený, resp. superlatively cold - nadmíru studený.''
Slovesa v Newspeaku
 Nepravidelnosti v minulém čase a sloves byly nahrazeny jednotnou příponou -ed: plave-swim, min. č. plaval swam bylo nahrazeno dvojicí swim-swimed.
 
Uměle vytvořená slova pro politické účely
 Newspeak rovněž obsahoval množství slov, která nebylo možno pochopit bez znalosti ideologieAngsocu.
 Většinou se jednalo o spojení dvou slov, jež tímto nabyla specifického významu:
''Jeden příklad za všechny: slovo goodthink znamenalo velmi zhruba řečeno "správné myšlení"; když se ho použilo jako slovesa, znamenalo "myslet správným způsobem". Ohýbalo se následovně: minulý čas a příčestí trpné goodthinked; příčestní přítomné činné goodthinking; přídavné jméno goodthinkful; příslovce goodthinkwise; činitelské podstatné jméno goodthinker."
 Rovněž si Newspeak liboval v zkracování názvů úřadů a institucí až na nutné minimum: Lamini (Ministerstvo lásky), Recdep (Records Department).
 


Newspeak kolem Nás
 

Antisemitismus - návod jak identifikovat incidenty, sbírat data a trestat

Adekvátní násilí - každé, pokud není obětí žid

Politická korektnost - společenská nezávadnost

Dar - Úplatek

Mezigenerační intimita - incest


 
 
 
..další příklady máte všude kolem sebe a utěšeně přibývají. ( Račte si všimnout)

Vláda lidu

28. října 2013 v 4:59
"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."
( Sokrates)Jen malé zamyšlení, nakolik si vlastně ten tzv.,,lid" vládne.

Poslední dobou stále častěji slýchám ze všech stran to kouzelné slovíčko,,demokracie".(demokratické principy, demokratické hodnoty, např.)

Nevycházím z údivu, že si stále tolik lidí toto slovíčko vysvětluje, coby synonymum svobody a vrchol blaha.
Domnívám se, že společnost jednoduše pro skutečnou demokracii ještě zdaleka nevyzrála. Jinak by ji došlo, že žádnou vládu nad sebou nepotřebuje.

Dnes byl na příklad, jeden demokrat vyzván demokratickou většinou, aby odstoupil ze své funkce. Nato následovala demokratická reakce - ,, a nepůjdu!)) - Ne a ne a ne…)))

Stejně, jako starověké kultury uctívali svá božstva, tak i dnešní, tzv. západní kultura bezhlavě uctívá své modly, jimiž jsou prospěch, prestiž, pokrytectví, sobectví a neukojitelná chamtivost.
Namísto, aby ten lid ,,společně" řešil aktuální existenčně závažné problémy, neustále se jen handrkuje o nějaké ismy, domnělé jediné pravdy, a honí se slepě, jako oslík za svou mrkvičkou, v podobě bankovek.

Tak jako malé dítě nechápe a nevěří, že se o horkou plotnu může popálit, dokud se skutečně nespálí, tak i ten zmíněný lid musí patrně padnout držkou na beton, aby konečně přišel k rozumu.


Nezbývá, než skončit otázkou, na kterou se mi nedostává odpovědi.

Jak to mám jen vysvětlit svým dětem?)))

Vývoz demokracie

Nezlobte USA, nebo vám přinesou demokracii


Platónova Sókratova obrana odhalila už před 2500 lety podstatu tzv. demokracie a chování davu

Slušného člověka Sokrata odsoudil k smrti demokratickou cestou zmanipulovaný dav. Důvod? Jeho názory překážely lidem, kteří si uzurpovali moc.Video: Proč je demokracie špatnou formou vlády


Proroctví:
Vidím mince,taví se,hořící bankovky v rukou nesčetných lidí.Budou mít malou hodnotu ty peníze,pořád menší a nikdo se od nich nebude chtít odtrhnout.(Maka - Šaman Atuka-Hé 1997)


Anketa: Rozum v hrsti


PoděkováníPodobné:
Dost bylo kokotů

Byrokratický terorismus ve vašem prohlížeči

8. června 2013 v 23:21

Jistě každý čtenář má již nějakou nepříjemnou osobní zkušenost s úředním šimlem, kdy byl po nejrůznějších peripetiích minimálně znechucen, když už ne rovnou odrazen.

Tato byrokratická pavučina však nabývá stále obludnějších rozměrů ad absurdum.

Zkuste si představit život ve světě, kde sdílení informací a myšlenek je posuzováno jako zločin. Kde každý váš pohyb je sledován.

K tomuto účelu není potřebný velký sledovací aparát. Mnohem efektivnější je způsob, kdyby se uživatelé (občané) sledovali a udávali vzájemně. ( někteří možná ještě pamatujete)


Může byrokracie zneužít např hrozby terorismu k rozšíření své moci ?

Jako nápovědu jsem vám vygoogloval pár příkladů a dávám do pranice (diskuse) otázku, zda vůbec potřebujeme tu všudypřítomnou legislativu?

EU plánuje tlačítko do prohlížeče "Toto je terorismus"

Několik krizových a protiteroristických úřadů členských zemí EU dostalo grant od EK ve výši 400 tisíc eur a připravily dokument Clean IT Project. Jeho úkolem je vymyslet způsob, jak umožnit obyvatelům EU nahlašovat teroristickou činnost na webu.

Teror unijní byrokracie

Dej úředníkovi funkci a vymyslí lejstro, říká se odnepaměti. Polož před Evropskou unii problém a vytvoří nový úřad,

Více zde:_

http://hn.ihned.cz/c1-14116540-milan-fridrich-teror-unijni-byrokracie

Posvátný terorismus Izraele

Všem palestinským obětem bezbožného izraelského terorismu,

jehož oběti, utrpení a pokračující boj se ukáží být bolestí,

z níž bude znovuzrozena Palestina.

Dokument zde:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Posv%C3%A1tn%C3%BD%20terorismus%20Izraele.pdf

Do irácké Al-Káidy? Jedině s vyplněným formulářem

Teroristická skupina Al-Káida v Iráku je byrokratickou organizací, která pracuje podobným způsobem jako pravidelné armády kdekoli jinde ve světě. Pečlivě připravuje velké operace, hodnotí je a o svých aktivitách vydává detailní zprávy.

Celé zde:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=607960

Buzerace naše vezdejší

Začíná to dotazováním na původ našich příjmů, končí mučírnou pro občany s jiným názorem

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=11414

Více si vygooglujte nebo prožijte sami. To už je na Vás.Něco málo z Parkinsonových
"absolutních zákonů"

* Práce se rozpíná tak, aby zaplnila veškerý dostupný čas a zaměstnala všechny lidi, kteří jsou právě po ruce.
* Úředníci si navzájem přidělávají práci.
* Výdaje rostou úměrně k příjmům.
* Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.

VIDEO: Evropská byrokracie očima profesora Parkinsona

Vrámci "Pražské podzimní přednášky" pořádané Liberálním institutem vystoupil jako hlavní řečník profesor Christopher Parkinson s přednáškou na téma "Evropská byrokracie očima profesora Parkinsona

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/edvard-kozusnik.php?itemid=5366#more

Něco na zasmátí

Ahoj lidičky, jsme Dynínská výzva a přinášíme vám komplexní program k napravení všech oblastí našeho života aby bylo dobře a hlavně pohoda a levný vejce.

trocha srandy zde:

Banánistán Teď a Tady

28. května 2013 v 14:59
AŤ ŽIJE A VZKVÉTÁ EU A JEJÍ BYROKRATICKÝ APARÁT.
... ať vidíme, jak účelně se vynakládají peníze EU.Evropský parlament na zasedání… - Pekelné až vražedné tempo….Produktivita evropského parlamentu… A to s platem 12.000 euro za měsíc!Prasata žerou a ještě při tom mlaskají. Šest otřesných minut s českými titulky.
Budeš mít možnost chvíli sledovat práci akreditovaného novináře ze Spolkové republiky Německo v parlamentu EU. Tento parlament je tvůrce právnich norem a předpisů, které mají řídit a usměrňovat náš život ve sjednocené Evropě…
Srozumitelná odpověď na otázku, zda a proč budoucnost Evropy patří Evropanům nebo těm sympatickým pracovitým důvěryhodným klukům, co zatím bydlí na pískovišti a nutí své holky chodit v hadrech zakrývajích jejich tváře.

Video:


MEU 2013 - aneb, i Ty jsi mohl být poslancem Evropského parlamentu

Díky projektu Model European Union 2013 se i vy můžete stát poslancem Evropského parlamentu, nebo dokonce ministrem v Radě EU. Sice jen na týden, ale i přesto jde o perfektní výzvu. Společně s bandou lidí z celé EU vyrazíte do Štrasburku, kde si můžete vyzkoušet jednu z nejlepších simulací fungování EU v prostorách Evropského parlamentu.
Více zde:Od Mnichova po Brusel - aneb, tváří v tvář ZRADĚ )))

26. května 2013 v 16:28
Pro ty, kdo stále ještě (ne)chtějí věřit.


Paměť lidská ráda zapomíná na to špatné. S tím mnoho nenaděláme. Nepříjemné události vytěsňujeme a vzpomínáme většinou jen na věci příjemné a ty si ještě přikrášlujeme a fabulujeme.

Jakýsi vestavěný obranný mechanismus v mozku nám umožňuje zapomínat především na velké otřesy a katastrofy. Zřejmě je to nutné, abychom neskončili život v totální apatii a mohli se vzchopit.

Mnichovská zrada


Byla opravdu ,,o nás bez nás"?

Občasný opravník historicky oblíbených omylů, nepravd, ideologických zkreslení a klišé.
reklama
15. březen a zakázané fotografie
Chceme novou vládu - pokud se chcete dozvědět, zda se současní politici pokoušejí o zákazy fotografií

Sovětská okupace

Pražské jaro 1968
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
(Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj)
Jak Češi slavili okupaci (svatbou i vstupem do KSČ)
Už dva roky po invazi Sovětské armády do Československa většina národa odvolala svůj protiokupační postoj ze srpna 1968.
Sametová revoluce

Jak to rozhodně nebylo

Ono to totiž s tím strašákem komunismu tak krásně fungovalo, když bylo třeba."

Řekněte jim, že sametová
Když opominete ideologické zaměření textu, zbude vám nadčasový obsah.

I.

II.
Lisabonská smlouva

V kostce

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, čímž se uzavřel několikaletý proces vyjednávání o institucionálních otázkách.
(rozuměj - proces centralizace moci a likvidace státní suverenity)

Evropský parlament nedoporučil výjimku ČR k lisabonské smlouvě

Evropský parlament dnes doporučil členským státům Evropské unie, aby se nezabývaly výjimkou k lisabonské smlouvě související s uplatňováním Listiny základních práv EU, kterou si vymohl Václav Klaus v době, kdy byl českým prezidentem.

Více o LS zde:
LS ve srozumitelštině, zajímavé pasáže,seznam vlastizrádců a další info.Video:
End of nations


Historie je mnohdy učitelkou života. Jen kdyby lidé chtěli občas na tuto paní učitelku dát, vyhnuli by se tak mnohým průšvihům.Dragounská jízda - 31.3.2015


Jízda dragounů aneb ohebný český národ


Vypadá to, že průjezd vojenského konvoje americké armády, který podél silnic vítaly tisíce lidí s nezbytnými americkými vlaječkami, je něčím takovým jako druhé osvobození Plzně a přilehlých oblastí tehdy zanikajícího Protektorátu Čechy a Morava.více zde: http://www.blisty.cz/art/76974.htmll
Jak být šťastný – programování dorostu NWO

2. května 2013 v 4:26
Vymývání mozků v USA a zemích "bohatého západu".

Nedávno jsem se optal své dvanáctileté dcerky, proč tráví tak ráda tolik času u PC,
hraním jakési stupidní,,hry". Co že ji na tom tolik baví?
Její odpověď mi vyrazila dech - prý v té hře může beztrestně bořit, škodit a zabíjet.
Což v reálu bohužel nejde. Jedná se přeci,,jen" o virtuální svět.
Naskočila mi husí kůže a nezmohl se na kloudnou odpověď.


Nelze si nevšimnout, kterak jsou z našich zlatíček formou hry vytvářeni nemyslící vojáci. Například tzv. Paintball.


Realita je však mnohem šílenější. - Budeme ji opět popírat?
"Jak být šťastný", aneb propaganda na základních školách.

V USA byrokraté spřažení s NWO rozjeli propagandistickou akci "How to be happy".V důsledku dnešního systému lidského odcizení se rozmáhá deprese všude ve světě a byrokratické i politické kliky NWO si uvědomují, že pokud chtějí předejít depresi a s ní spojenými sebevraždami musí "šířit štěstí" už na základních školách.Více než 20 základních škol v USA již přistoupilo na tento projekt.Jistě, můžete si říct "Co je špatného na tom zabránit smutku a depresi?"-ok, na tom nic špatného.Špatná je, ale podstata jakým způsobem se to děje."Psychologové" a propagátoři NWO se snaží dětem vymýt mozky, aby byli šťastné nikoliv z racionálních a skutečných důvodů, ale z fiktivních důvodů.Nezajišťují skutečně štěstí, jen se ho snaží vsugerovat.
Tento víkend 13.-14.9.2008 proběhne koordinační setkání psychologů s americkým ministerstvem sociálních věcí a ministerstvem školství s cílem zavedení "Celonárodního projektu", aplikace vymývání mozku malých dětí po celých Spojených Státech Amerických.
Šéfem, organizátorem a hlavním tvůrcem tohoto projektu je lékař "pozitivní psychologie" profesor Martin Seligman.
Ve speciálních hodinách jsou 11.leté děti vystavovány "krizovým situacím" s cílem zjištění jejich emočního chování, následně uklidňování a zlepšování psychické kondice vymýváním mozků s cílem dětem vštípit, že nynější status quo i následné zavedení New World Order bude šťastným obdobím lidstva.
Ještě efektivnější, zdá se, nebo se mi to nezdá, je zbavit děti emocí úplně.

Každá generace je ovlivněna hudebními vlivy a módními styly své doby, ve kterých se snadno vzhlíží a snaží jim přiblížit v přirozené touze někam patřit.EMO:
Kde se tedy vzal tento módní trend?

EMO (zkratka výrazu "emoce" - ale z anglického "emotions") je americkýslangový výraz označující subkulturu, která je definována punkově orientovanou módou a emo hudební stylem, teenagerskoupřecitlivělostí a touhou po romantice.[1][2] Její příslušníci si často libují v ponuré romantice, melancholii a důrazu na vlastní prožitky odehrávající se v jejich vnitřním světě. Někteří vyznavači jsou okouzleni temnotou, jsou fascinováni vším, co souvisí se smrtí.[2] EMO získalo na popularitě v první dekádě 21. století.
Na Emo platí Emocuc nebo také na špatně nazývaný polymorf. Emocuc je pozoruhodná bytost, která vysává z Emo emoce. Emo který nemá emoce už pak není Emo, ale jen mo. Samotný Emocuc je jakýmsi způsobem příbuzný s Chuckem Norrisem, ale zatím to nikdo nedokázal.Emo pravidla

1. Buď pravý
2. Buď homosexuál
3. Když nejsi homosexuál buď bisexuál
4. Když nejsi ani jedno, předstírej to
5. Používej oční linky
6. Používej oční stíny
7. Obarvi se na černo
8. Obarvi se na blond
9. Můžeš to i kombinovat - růžová, červená, fialová
10. Musíš mít ofinu, která ti sahá nejmíň do půlky tváře
11. Stále se tvař smutně
12. Když jdeš po ulici, koukej do země
13. Plač při každé možnosti za všech okolností
41. Piš smutné básně o čemkoliv, například o Emo chalpcích z VF
45. Při elektronické komunikaci používej co nejvíc Emo ikonek (:'( x(
46. Místo hahahaha piš spíš hhhh
47. Pravidlo č 13………. 2x si stříkni do očí repelent a mysli na děti v Africe
55. Všude, kde to lidi vidí piš "comment my new pics"
56. Samozřejmě nezapomeň na pravidlo číslo 13!
Nezapomeňte to ovšem brát s obrovskou rezervou . Ať si každý dělá co uzná za vhodné, rozhodně opakuji: "Tento post vážně neberte moc vážně, je tu spíše pro pobavení

Častým stereotypem je asociace ema se sebepoškozováním, zejména pak podřezáním zápěstí, což může být do značné míry způsobeno "emo" texty, které o sebepoškozování nezřídka mluví.


Sebepoškozování (neboli automutilace) je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem.


Gotici:

Gothic ve své zjednodušené formě je subkultura. Skupina lidí, kteří se cítí dobře ve společnosti podobně orientovaných lidí. Neexistuje však žádná specifická věc, která definuje čím se člověk stává gotikem. Snad jen oblibou "mnohdy závislostí" na černém "temném" oblečení. Lidé v gotické scéně mají odlišné názory na hudbu, jsou různého náboženství, mají rozličná zaměstnání, zájmy a módní vkus. Ale přesto je cosi spojuje. Někteří jsou melancholičtí, citliví a křehcí. Jiní mohou být arogantní, přímočaří a tvrdí ve svých názorech a přesvědčení. Avšak čemu vlastně věří a co vyznávají? Někteří lpí na své temné image, jiní se prostě jen dobře baví.


Většina gotiků se stává gotiky, protože se cítí být "nebo skutečně jsou" odlišní od ostatních. Chtějí žít podle svého vlastního rozhodnutí a mnohdy se nemohou zařadit do "normální" společnosti. Gotici mají svobodnou mysl a neakceptují morální pravidla "stádní" společnosti. Gotici však rádi naslouchají ostatním a potom si vytvářejí vlastní názor. Gotici se také především, proto, že nejsou právě nejsnadněji přijímáni okolím, pro svůj styl oblékání a projevu, rádi shlukují do skupin - "gothic párty". Tato síla, vyplývající ze shromažďování podobně smýšlejících osobností, má dobrý efekt pro obě strany, pro individualitu gotiků i okolní společnost. Mezi gotiky panuje velice přátelská atmosféra, protože jsou jeden druhému oporou a necítí se vedle podobně zaměřených jedinců, tolik odsunutí od společnosti. Utvářejí si tak vlastní menšinovou společnost gotiků.Nemohu nevzpomenout na četnou filmovou produkci o tzv ,,Zombies"


Zombies - den D přichází
,,…že mám příliš bujnou fantazii? - Všímejte si více svých ratolestí."

Ti ŠMEJDI - nám prostě nedaj pokoj

7. června 2012 v 11:15
Už je to tady opětovně.

Chřipka se neuchytila, nevadí. Hrozeb je stále dostatek.

NENECHTE SE TAHAT ZA NOS a šiřte prosím dál.


H16-ANTIVIRUS MIXTAPE -Súčasť plánu

Vakcinace dětí povinná pod hrozbou trestu

Utajovaná virová továrna

WHO varuje před šířením těžko léčitelné kapavkyPo Evropě se šíří nový vir decimující chovy přežvýkavců

Nový vir Flame - škodí hlavně ÍránuOčkování - PROPAGANDA

Máte slovo:


video:


Nášup:
Jak se kapavka nakazila od člověka


Studio NEWS

3. června 2012 v 17:54
Zlo vs. Dobro - alias - Láska vs. Nenávist

Konec státnosti ČR - ,,schváleno“

25. května 2012 v 17:15
Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne.
Tolik, stará dětská říkačka z mateřinky. - A proč ji sem cpu? - Je to prosté.
Ze všech stran slyšet jen kouzelné slovíčko ,,korupce" a hlavním tématem ve všech médiích, tedy i všech diskusí, je právě aktuální nová kauza, či dobře načasovaná a prodaná aféra.
Mezitím se v tichosti, za minimální pozornosti médií i občanů, schválí nová legislativa.
Tolik ten pešek, na kterého není radno pohlédnout. Pokud si snad přeci jenom někdo dovolí otočit hlavu nežádoucím směrem, či dokonce peška kritizovat, může si být jist, že jej pešek (Brusel),bouchne. - (CHÁPANDO?),,Návrh na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
č.j. 444/12
Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno."
Zdroj:


Podivná korekce videí na You Tube

29. července 2011 v 12:07
Často kliknu na nějaký odkaz k videu ve svých oblíbených, abych jej sdílel s jinými uživateli, a objeví se jen hlášení o odstranění videa. Většinou z důvodu porušení autorských práv. Nyní však nalézám odůvodnění, která mi hlava nebere.
Pokud se domníváte, že cenzura skončila v roce 1989, pak vás žádám, všímejte si více současného dění. Troufám si tvrdit, že cenzura pokračuje a je stále intenzivnější. Jen s tím rozdílem, že dnes je mnohem sofistikovanější. Nenápadná pod tzv. bojem s dětskou pornografií, ochranou autorských práv atd. a velmi obtížně tedy prokazatelná.
Jistě jste již také našli ve své el.poště e-mail s upozorněním, aby jste v žádném případě neotevírali přílohu, která zaručeně obsahuje nebezpečný virus. Všímejte si více a nenechte se klamat.
Např.:
Gaza: We Will Not Go Down Gaza Tonight

Přiznání ředitele big pharmy

Ovládání mysli a Nový světový Řád


Tzv. šokující video ke stažení:


PS: Na jedné straně jsme přehlceni násilím a na straně druhé někomu velmi záleží, aby naše dušičky neutrpěli újmu při sledování šokujícího obsahu. To mi fakt nejde dohromady)))

Výkop se blíží

21. června 2011 v 23:57
26.6.2011 - začne v Berlíně šampionát v ženské kopané.
Množí se varovné hlasy, upozorňující na možnost teroristického útoku.
Varovné indicie nejsou jen ve filmech. Sám jsem jednu objevil v poštovní
schránce v reklamním letáku a vyrazilo mi to dech. Lidičky milý, zcela chápu vaši snahu, vysvětlit si racionálně tyto neuvěřitelné šílenosti. Možnost, že jsme se poučili z událostí 911 je zároveň možností odhalit v čas další false flag levárny. Pak je naděje, že plánovači nwo od svých plánů upustí s vědomím, že jim to lidé nebaští a akce tudíž nesplní svůj účel. (Vyvolat paniku, strach a odebrat naše svobody tak, abychom o to ještě samy žádali - krom odůvodnění invaze do zemí, vlastnících strategické ropné zdroje. Viník je totiž také označen již před událostí) Můžeme si být jisti, že si ti šmejdi nedaj pokoj. Když jim to nevyšlo s Evropskou Ústavou - přišli s Lisabonskou smlouvou.atd.- Pokuste se vcítit do myšlení těch magorů. Budete chtít ovládnout svět a vymýšlet stále nové, originální levárny, nebo se budete držet osvědčených a vyzkoušených akcí pod falešnou vlajkou?
11.5.2011 - Drážďany - cvičení složek civilní obrany
28.5.2011 - Berlín - Cvičení mimořádné události
26.6.2011 - Berlín - Plánované protiteroristické cvičení
( Kdo bude přesně vědět, co je součástí cvičení a co reál? - Stejně jako při 911)
Bývalý kancléř Helmut Schmidt varoval v rozhovoru pro Die Zeit z 08.30.2007
Člen Bilderbergu a blízký přítel H. Kissingera.
Pro spekulace a shromažďování důkazů nezbývá čas.
PS: Jedná se o upřímné varování nebo záměrnou dezinformaci?
Video:
Reklama NIKE
Rozbor videa:
Mediální terorismus


Teroristický útok v Berlíně již zítra?

Megarituál 2011
 
http://www.aiall.org/modules.php?name=News&file=article&sid=874
Vypadá to, že letos bude velmi horké léto.
 
Nukleární útoky  26.6. a 17.7.- 2011 ???))))
 
http://alamongordo.com/apocalypse-armageddon/nuclear-attack-worldcup-berlin/
 
 
překladač google
http://translate.google.cz/#

Další, nikoli nereálné spekulace:
Zúčastní se kancléřka Merklová zahajovacího zápasu až dokonce?
Obětují plánovači jednu ze svých řad?
(To by jistě vyvolalo velkou vlnu solidarity všech žen, takováto mučednická oběť)
Také je možno vykonstruovat kamuflovanou oběť. K tomuto mohou napomoci nové technologie.
Hologram:


Video:
WM Terroranschlag Interview RA van Geest Berlin Wake News 07.06.2011.wmv
Neue Zeichen Mega Ritual 2011 Teil 14 ( The End )
Operation Blackjack full slideshow
Trestní oznámení:
Žádost k přijetí předběžných opatření:Právník Tosten van GeestDovolím si ještě malý postřeh k avizované události v Berlíně.
Zjistil jsem závažný rozdíl v jednom videu.
Snad v této chybě můžeme vidět naději, že se mýlíme.

Foto:


Momentka z videa:
Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne věřit. (Marshall McLuhan)Replay 911 pdf - ke stažení - http://www.uloz.to/9450754/replay-911-pdf

Replay 911

17. června 2011 v 13:42
Chystá se nové jedenácté září? Ačkoli tato myšlenka zavání čirou spekulací, mnohé napovídá, že události z 11. září roku 2001 nebyly poslední z kategorie operací pod falešnou vlajkou. Nebo snad ještě někdo věří oficiální verzi, nepodložené jediným nepochybným argumentem? Jsou naše obavy opodstatněné? Budeme doufat, že tentokrát se mýlíme a odevzdáme se poslušně do rukou několika všehoschopných a neuvěřitelně zvrácených jedinců? Nebo uděláme vše pro to, aby se zločin z 9/11 už nikdy nemohl opakovat?
,, Lidská mysl je schopna odhalit pravdy, k nimž nemůže dojít žádný…mechanický proces"
(Kurt Gödel 1906 - 1984)
Kdo se alespoň malinko zajímá o dění kolem sebe, již alespoň tuší, že s tímto světem to jde rychle z kopečka. Kde je tedy chyba a jak z toho ven dříve, než zbude jen spálená země?
Kdo si vystačí s tím, co mu kdo nabulíkuje, ten by měl velmi zpozornět.
Lidem, kteří usilovně hledají pravdu o světě kolem sebe a snaží se mu porozumět, se nevím proč, (vlastně vím - a Vy?) říká konspirační teoretici. Poukazují na příklad na skutečnost, že mechanismy našeho neustálého klamání jsou stále stejné, neuvěřitelně jednoduché a stále účinné. Ačkoli se s odstupem času prokáže, že byla nějaká zásadní událost zinscenována lidmi, kteří se staví do role našich ochránců a spasitelů, přesto se nepoučíme a stále jim tu habaďůru věříme. Sami si nalháváme, že minulost už to nezmění a nyní je přeci vše jinak.)))
Nabízím Vám novinku na poli konspiračních teorií. Tedy, úvahu ( konspiraci) k událostem, které ještě nenastaly. Jaká je pravděpodobnost, že k nim dojde? Troufám si tvrdit, že veliká.
Můžete si ťukat na čelo a myslet něco o fantasmagorických myšlenkách autora.
Stejný efekt jako události z 911 nemusí mít nutně jen další zinscenovaná teroristická akce pod falešnou vlajkou. Stejný dopad může mít také rapidní náhlá devalvace či rovnou kolaps měnového systému. Nabízí se i jiné spouštěče. Například uměle vytvořená energetická krize či nějaká pandemie apod. Vše co odůvodní zpřísněná bezpečnostní opatření se náramně hodí do krámu. (komu?)
Účelem není nic jiného, než dobrovolné odevzdání našich svobod do rukou nekontrolovatelného aparátu.
Kde je tedy příčina našeho neporozumění?
Kamenem úrazu současné společnosti jsou,,informace". Ty se na nás valí nonstop ze všech médií. Tyto nám jsou filtrovány a překrucovány, zprostředkovávají iluzorní obraz o dění kolem nás a říkají nám, co si máme myslet. (případně, co si máme koupit) Tedy, co je žádoucí, abychom si mysleli.
Klíčem k řešení všech problémů tohoto světa, jsou opět ,,informace". Tedy ty pravdivé, objektivní, nefiltrované, či uschované pod všudypřítomnou záminkou o zájmu o naši, potažmo státní bezpečnost. Ke správnému vyhodnocení takovýchto informací, stačí prostý vlastní úsudek. Pouze pokud se nedáme opětovně oklamat, bude celá totalitní agenda Nového světového pořádku bez šance na úspěch.
Zapomeňte chvíli na všechny levice i pravice, na všechny možné ideologie, i na to, jak právě válí Sparta. Vše je totiž dávno mimo mísu.
"Předpovědi jsou těžké - zvláště do budoucna."

Replay 911 - II

17. června 2011 v 13:39
Napovídající události:
Mnoho aktuálních událostí napovídá, že se něco chystá a opět nebudeme mít klid.
Nedávno byla ve všech médiích zprávou číslo jedna dopadení a okamžité potrestání, bez řádného procesu, nejhledanějšího bubáka této planety, U.bin Ládina. - Tato akce proběhla v režii US lovců teroristů.
Zrovna tak proběhla médii s několikadenním předstihem zpráva o výhružkách Ládinových kamarádů, pokud by byl dopaden, že rozpoutají jaderné peklo v Evropě.
Pokud Vás tento odstavec netrknul, pak už nevím jak vám lépe napovědět.
Smrt Bin Ladina
Pohádka pro otrlé -,,zadržený naznačil, že je mrtví - úžasné patriotisticky zaměřené dílko"
Dokument ktorý opisuje priebeh akcie zabitia najznámejšieho teroristu na svete - Bin Ladina americkými vojakmi. Objasňuje niektoré otázky, zobrazuje priebeh boja, plánovanie akcie, identifikáciu tela a mnoho ďalšieho .
Ke stažení:
Dovolím si doporučit každému, vytěsnit se svých názorových pohledů všechny ty sprosté lži o vývozu demokracie a ochraně lidských práv a podobné nesmysli, jež nám jsou ustavičně masírovány do hlav imperiální propagandou.
Žádná ideologie a společnost není možná bez dostatku surovinových zdrojů. Těchto je ještě dostatek na pár let právě v islamistických zemích. Tzv. západní demokratický svět se zoufale pokouší najít, či vykonstruovat záminku k celkovému ukořistění těchto zdrojů a tím i získání většinového podílu na trhu, tedy diktatury.
Zde pro názornost několik varovných skutečností k zamyšlení:
14 znamení - kolaps moderního světa již začal
Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. Tvrdím, že to je nesmysl. Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž to neznamená konec světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento konkrétní přechod nicméně slibuje, že to bude nejbouřlivější a nejnáročnější přechod, jakému kdy lidstvo čelilo.
Celé zde:
CIA nedosáhla svých cílů v Íránu

Evropské banky v děsu čekají na důsledky nevyřešené řecké dluhové krize

Nepokoje v Evropě
u Madridu se už zase bojuje za nás!
koment
Nespokojení Španělé označovaní jako hnutí "rozhořčených" si na barcelonském náměstí plaza Catalunya vytvořili malé stanové městečko, kde několik dní protestovali proti vysoké nezaměstnanosti a současné politické a ekonomické situaci.
Ked pred 20 rokmi komunisticki policajti takto bili nenasilnych obcanov vyvolalo to revoluciu a zmenu rezimu. Vcera podobnym sposobom bili kapitalisticki policajti nenasilnych obcanov v Spanielsku. DOWN WITH THE SYSTEM!
chátra Španělská! Chodí se to povalovat po náměstích, místo aby šli do práce a vydělávali na splátky IMF! Není divu, že je tam přišla zvednou policie, aby jim připomněla, že ještě není siesta, aby se takhle povalovali po ulicích!
29.5. 2011 - začala Evropská stávková pohotovost
V New Yorku probíhá protiteroristické cvičení se špinavou bombou
dodatek
FEMA - aneb, kdo pak je tak úžasně předvídavý?
O plánované bídě a válce
Lidé zabývající se událostmi z 11.září 2001 si všimli indicií, jež jsme si před událostí nepovšimli.Tyto indicie se objevují i dnes. Neberme je tedy na lehkou váhu.

Replay 911 - IV

17. června 2011 v 12:58
Pro lepší porozumění uvádím malinko teorie o vzájemné komunikaci.
Naše vzájemná komunikace se dělí na verbální a neverbální.
Verbální - (asi 5%) - tvoří ji naše jazyková výbava
Neverbální - (95%) - gestikulace, mimika, symbolika,(piktogramy,smajlíci) atd.
Zde musím upozornit na gestikulaci v rámci zasvěcených komunit. Co přesně znamená, můžeme jen hádat. Ale můžeme si také všimnout, že se s odstupem času mění.
Nyní si dovolím ještě více zaspekulovat: V souvislosti s 911 bylo zpozorováno mnoho symboliky k WTC, tedy - dvou věží. Nyní lze až nápadně postřehnout symboliku neuzavřeného kruhu. Je to jen náhoda?
Ohlédnutí do minulosti:
Jsou teroristické útoky v zájmu americké vlády?
Hrozí Evropě teroristické útoky?
Dokonalí agent 911 alias terorista
(Kde se vzal všehoschopný terorista? Kdo, nebo co jej stvořilo?)
Nepřehlédněte:
Podprahové signály
,, Ovládnout mysl je účinnějším prostředkem kontroly nad společností nežli trestat tělo"
(Michel Foucault 1926 - 1984)
Podprahová sdělení
David Icke - Podprahové zprávy
Brownunmasked
falseflag 2000+
Velmi obsáhlí pohled na operace pod falešnou vlajkou přináší dokument A.Jonese.
Terrorstorm
ke stažení zde:
doporučuji:
Skutečný terorista jsem byl já - tvrdí bývalý americký voják
Ring of Power
11.září 2001
Video:
Aaron Russo about Rockefellers (cz subtitles)
Předpověď 911 z roku 1996
Megarituál 911
Kába a rituál 911 - Příchody 45
BIENVENIDO A LA REALIDAD 15 Astrología, numerología y mega ritual 9-11
The 911 Pyramid Mega-Ritual
Předpověděla Bible 11 září? (Velké záhady)
Ke stažení:
Loose Change
ZERO.Investigation.Into.911
Dokument italských tvůrců je výsledkem dvou let intenzivního výzkumu a rozhovorů v Evropě a Spojených státech a osmi měsíců práce na filmu. Zdůrazňuje nekonzistence, manipulace, opomenutí a lži oficiálního vyšetřování 11. září.
Nanotermit vědecky prokázán
Konspirační teorie o 11. září 2001 (2007) - CZ dabing - Dokumentární, VB 2007, 51 min.avi
Velmi přesvědčivé vrtění psem. Teorie o 11. září, umísťující oficiální verzi do říše konspiračních teorií.
Moskva 29.3. 2010 (3/10) - podivná náhodička
Teroristé si velmi často za své cíle volí metro, jako v Moskvě. Je však podivná časová shoda s indiciemi z hollywoodských filmů, raklam a jiných produktů opravdu jen, čistě náhodná???
3:10 vlak do Yumy
(proč zrovna ve 3:10, proč vlak, mohl být dostavník a proč právě do Yumy?)
Krajní meze - epizoda ,,poselství"
V rámci děje se cyklicky několikrát opakuje upozornění, právě na čas 3:10 hod
Možná, že pokud snad někdy začnete vnímat, naleznete tolik indicií, až nám z toho bude špatně.

Replay 911 - III

17. června 2011 v 12:58
Berlín 2011 - ?!!!
Co se tedy chystá?
Výmluvná momentka z filmu,,Waniching on 7th street"
film ke stažení zde:
Kdo chce uskutečnit tento rok útok na Berlín?

Chystá se v Berlíně nové 11. září? Video to tvrdí

,,Po internetu koluje video, které naznačuje, že se na 26. června chystá v Berlíně zinscenovaný útok teroristů. A přímo jaderný. "

Video: Megarituál 2011
Video najdete například zde - http://www.youtube.com/watch?v=W1lA6SV4Nw4
Nezávislé zprávy OSUD 8.6.2011
 
Bylo by dobré, kdybyste se podívali na celý 14 minutový film. Nemusíte rozumět německy, obrázky již stačí.
 
Na 33 evangelickém dni hovořila A.Merklová k lidem již jasnými slovy.
Řekla doslova: /*Né vždy můžeme mít demokracii, když jde o zavedení
NWO.
A musíme taky odevzdat svoje svobody*. /(A asi) právě za tyto slova byly
propůjčeny medaile A.Merklové v USA Obamou. Uvidíte v minutě 0:52-1:00.
 
Při předávání medailí Merklová pozvala Obamu do Berlína. A Obama mimo
jiné řekl.....no když bude ještě stát Brandemburská Brána....
 
10.06.2011 byli zaměstnanci NASA a jejich blízcí upozorněni na
přicházející dění ve světě, s doporučením se na události připravit.
FEMA vydala také varování.
 
Celý film je možné zhlédnout ZDE.
http://www.youtube.com/watch?v=lA2jyZIpi7g
 
Další video ze seriálu Simpsonovi, který v Evropě  nebyl promítán najdete ZDE.
http://www.youtube.com/watch?v=LUqfNJMJckw&feature=related
Jennifer Warnes, .... then we take Berlin (26.6.11) - hudební klip
Rozbor od právní kanceláře van Geest und Collegen a další v Nj
http://www.politaia.org/terror/26-06-2022-anschlag-in-berlin-hinweise-verdichten-sich-klageschrift-gegen-merkel-politaia-org/*
 
V následujícím rozboru, kde vše končí jaderným výbuchem na stadióně v Berlíně, bylo řečeno,, prvně Manhatten a pak Berlín".
 
Podrobný rozbor a popis najdete ZDE.
Proroctví:??? - Jedná se o olympiádu v Asii, nebo něco jiného?
,,Velké žluté město se stane dějištěm her nastolených Pierrem,v záblescích bude k zemi dopadat krev z nebe.Nezbude nic než-li beznaděj a strach.Smát se budou vrahové,trpět celý svět.
(Nostradamus)"
Úvaha:
,,Velké žluté město" si vykladači Nostradama vysvětlují, jako označení pro nějaké asijské místo, jenž se stane dějištěm olympijských her.
Co když však barevný příměr charakterizuje obraz, jenž viděl ve své vizi? Mrkněte znova na video http://www.youtube.com/watch?v=fDO8fFfZ4aE&feature=player_embedded#at=81
Po atomové explozi, jak se předpokládá, by jistě obloha získala nádech do žluta, když pominu to množství zvířeného prachu. Zda by byla použita avizovaná špinavá bomba nebo HAARP, či něco nám ještě neznámého, je nyní vedlejší.
No a ty zmíněné olympijské hry? - Jak bychom si asi na místě Nostradama vysvětlili tuto vizi, pokud bychom tedy měli ten ,,dar", v 15 století? Velká sportovní a společenská událost, světového významu? Nebo už v té době znali ženskou kopanou? - Zbytek čtyřverší, je myslím více než srozumitelný.
Další úvahy a spekulace nechám již na vás.
Celé zde: AKTA XXL
 
 
Pevně věřím, že se jim případný záměr nepovede. Prosím, rozšiřte mezi známé a příbuzné, aby o tom vědělo co nejvíce lidí*.*Replay 911 - V

17. června 2011 v 12:57
Pravda o Al-Kajdě a tzv.špinavé bombě
Síla nočních můr
1.část
2.část
3.část
Doktrína šoku
Z vlastní zkušenosti dobře vím, jak je nelehké tyto skutečnosti přijmout.
Je však pro nás existenčně nutné, aby jste to také dokázali. (,,máte na to")
Nenechte se zmást tím zdánlivých tichem před bouří, tou sladkou iluzí, že je vše OK. Ať už se přihodí zde avizované, či jiné události, nenechte se opětovně OKLAMAT.
Nenechte se strhnout k násilnostem. Třeba jen pro to, že tak jednají ostatní.
Nenechme si vzít naši SVOBODU!!!
(((Spoléhám na Vás - lidičky)))
---------------------------------------------------------------------------
Násilí v srdci
(((Ohlédni se, človíčku)))
Saga - Ode To A Dying People
Pro ty co již nespí
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,Opakující se výskyt událostí ještě nezaručuje, že se stejná věc stane znovu"
(Francis Bacon 1561 - 1626)

Máte slovo – očkování

15. května 2011 v 19:07
Nedávno byl odvysílán diskusní pořad paní Jílkové, zabývající se choulostivým tématem o očkování. Máte v tom jasno? - Nabízím vám trochu nadhledu v této záležitosti. Bohužel i v jiných oblastech našeho žití je situace podobná, ne-li identická. Co si má jeden vybrat a jak rozhodnout. Ano nebo ne? Tady je každá rada, rozuměj informace, drahá.
Předně velmi děkuji paní Jílkové, že pomáhá nebojácně prolomit ticho v této i dalších choulostivých záležitostech našeho žití.
Po shlédnutí zmíněného pořadu jsem byl zhnusen skutečností, jak je veřejnost neinformována, vystrašena a zmatena. Zazněli zde argumenty pro i proti a ve výsledku musel divák nabít přesvědčení, že bychom si vlastně měli vybrat menší zlo, když sebe či své blízké, necháme řádně očkovat proti každé nemoci. Vždyť statistiky hovoří jasně ,,pro", jak zde opakovaně zaznělo. Krom dalších nesmyslů, které jsem jakože neslyšel, mne definitivně usadilo do křesla, když odborník nadhodí vážné dilema, co by patrně jako argument, modelovou situaci, kdy údajně neočkovaný občan nakazí toho očkovaného, zda by měl následovat trestněprávní postih. V tomto modelovém příkladu se jednalo o černý kašel. - (BU-BU-BU - lidičky)
Tímto nám pan odborník prozradil, že žádné očkování není automaticky stoprocentní ochranou a pouze snižuje výrazně pravděpodobnost propuknutí konkrétního onemocnění. - Toto snad bylo a je každému dávno jasné.
Tolik stručně ke zmíněnému pořadu. Shlédnout a posoudit samy jej můžete ZDE:
Máte slovo - očkování
Diskutující: předseda České vakcinologické společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., rodiče, kteří odmítají povinnost očkovat a lékaři.

Někteří rodiče by uvítali, kdyby povinné očkování bylo zrušeno. Zastávají názor, že v otázce očkování existuje spousta velkých nejasností a nejistot a právě proto, je rozhodnutí rodičů nanejvýš důležité. Možnost odmítnutí jakéhokoli preventivního zákroku, včetně očkování musí být v demokratické společnosti jednou z možností volby. Naproti tomu odborníci tvrdí, že očkování je důležitou součástí zdravotní prevence, jehož základním významem je předcházení některým infekčním nemocem a proto by neměl převládat zájem jednotlivce před zájmem společnosti. To, že některá onemocnění končící těžkými následky, mnohdy smrtí, se již v populaci nevyskytují, vděčíme právě očkování. Pokud se ohlédneme do historie, přerušení očkování proti některé z nemocí z různých důvodů, mělo za následek větší počet nemocných touto chorobou.
Přehrát ZDE:

Diskuse k pořadu zde:

Jak se tedy věci mají?
Jak tedy vidím očkovací dilema já a mnoho dalších, kteří nečekají, co jim kdo nabulíkuje, a informují se samy?
Celé ZDE:


související:
Mohlo či mělo by Vás zajímat

Lékaři o vakcínách
Medzinarodny lekarsky koncil pre vakcinaciu (www.VaccinationCouncil.org) v tychto dnoch exkluzivne cez NaturalNews.com uvolnil zlomujuci dokument podpisany s viac ako 80-timi lekarmi, mozgovymi chururgami, profesormi patologie, chemie a imunologie, ktori sa zhodli v tom, ze vakciny predstavuju vazne riziko poskodenia zdravia deti a taktiez ze za vakcinacnou mytologiou nie je ziadna skutocna veda.


48 000 dětí paralyzováno po očkování proti obrně

Manuál humánního mučení

28. ledna 2011 v 20:02
,, Mučení je pro mnoho vlád stále nezbytným nástrojem. Používají psychiatry, chirurgy a odborníky z celé řady dalších oborů, aby lidi přinutili k přiznání. Nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo přestat, a naopak najdeme mnoho důkazů o tom, že v 21. století to bude ještě horší."
(Albert Joyce - profesor lékařské etiky, UCLA, San Francisco)


Dne
4.ledna 2006 prezident USA George W.Bush informoval novináře, že Spojené státy nepoužívaly a nebudou používat mučení. Reagoval tak na obvinění, že americké ozbrojené síly a zpravodajské služby, zejména pak CIA, zcela běžně používaly mučení při získávání informací ve ,,válce proti teroru", kterou prezident vyhlásil o pět let dříve.

Význam jeho slov byl zcela jasný. Žádnému Američanovi nebylo dovoleno dopouštět se mučení - a žádnému to nikdy dovoleno nebude. Takhle se Amerika nechová. Tvrdý výslech, to ano. Ale mučení? Ne.
Mluvil zapáleně a působil překvapeným dojmem, že se s touto záležitostí musí vypořádat veřejně.
Řeč mu napsali profesionální autoři projevů a na každé slabice bylo patrné, že ji obraceli několikrát dokola, aby se ujistili, že má přesně požadovaný význam.


V době, kdy pečlivě volenými slovy popíral, že by Amerika kohokoliv mučila, věděl, že v roce 2002 ministerstvo spravedlnosti vydalo zákonnou směrnici - označenou slovem ,,Tajné", která určovala, jak je možné teroristy vyslýchat Tento dokument stanovoval tzv.,,důraznější výslechové metody".
Další výslechová technika, kterou ministerské směrnice bez omezení povolovaly, byla popsána jako ,,dlouhodobé stání", při němž je ,,možno vězně přinutit, aby stál až čtyřicet hodin s želízky na rukou a s nohama připoutanýma k podlaze". Povolené bylo i simulované tonutí neboli ,, water boarding". Směrnice povolovaly rovněž spánkovou deprivaci, slovní zastrašování a hrozby fyzickým násilím.


Tyto výslechové metody vycházejí ze dvou manuálů CIA.
Jeden nese název,, Nátlakový výslech" a druhý,,Využívání lidských zdrojů"
Obsahují například podrobný návod na vyvolání strachu.
Část věnovaná bolesti varuje, že způsobením intenzivní bolesti získáme se značnou pravděpodobností falešné přiznání. Podrobně konkrétní je příručka v metodách útoků na mysl vyslýchaných, za použití hypnózy a omamných látek.

V roce 2006 měla CIA na výplatní listině hned několik lékařů z různých zemí, na něž se mohla obrátit a požádat je o účast při výslechu. Příručka CIA říká :,,Drogy mohou účinně odstranit odpor, který se nepodařilo překonat jinými technikami.

Oba manuály připravili dva významní psychiatři: doktor Louis Jolyon ,,Joly" West, bývalý ředidel Katedry psychiatrie Losangeleské univerzity, a doktor William Sargant, zakladatel a ředitel Oddělení lékařské psychologie nemocnice svatého Tomáše v Londýně. Oba až do smrti úzce spolupracovali se CIA a britskou rozvědkou MI6.
Sargant napsal knihu Battle of the Mind (Boj o mysl), která dodnes patří k povinné četbě vyšetřovatelů po celém světě. Metody které vytvořili, se změnily jen v jediném ohledu - drogy ovládající mysl a přístroje způsobující bolest jsou dnes ještě sofistikovanější.


Stejně znepokojivý je fakt, že v roce 2006 Amnesty International informovala o používání těchto metod v Iráku, Afghánistánu a ve věznici na Guantánamu. Osoby, které dokázaly vzdorovat technikám obsaženým v manuálech, posadila CIA do letadel a dopravila je na jedno z černých míst, kde, jak tvrdil prezident George W. Bush, ve jménu Spojených států rozhodně nedocházelo k žádnému mučení. Prezident mučící taktiky popřel krátce poté, co Amnesty International zveřejnila zprávu, podle níž se v současné době zcela běžně používá mučení v devadesáti zemích.


Základna Guantánamo, stejně jako další tzv. černá místa, byla vybrána proto, že se nachází mimo jurisdikci amerických soudů a nevztahují se na ni právní omezení.
Mnoho vězňů skončilo na Guantánamu poté, co byli v podstatě náhodou chyceni při amerických zátazích na podezřelé v Afghánistánu a Pákistánu. Někdy byli jen předání protivníky za vypsanou odměnu.


Navzdory četným výzvám Organizace spojených národů a dalších, k uzavření věznice na Guantánamu, vydalo v únoru 2006 ministerstvo spravedlnosti prohlášení, že na místě stávajícího zajateckého tábora vyroste nové permanentní zařízení. Bílý dům i nadále odmítal v plném rozsahu prozradit, co se odehrává na Guantánamu a na dalších černých místech, kde podle kritiků mělo docházet k porušování Úmluvy OSN z roku 1984, která zakazuje mučení a jejímž signatářem jsou i Spojené státy.
Úmluva výslovně zakazuje posílání podezřelých do zemí, kde existuje vážný důvod domnívat se, že budou mučeni.


Američané jako celek si také stále přejí, aby se se zločinci, kteří byli shledáni vinnými z vážných trestných činů, zacházelo tvrdě. Proto není překvapením, že většina Američanů v průzkumu vyjádřila podporu způsobu, jakým je na Guantánamu se zajatci zacházeno. Postavení vězňů z Guantánama je však odlišné. Proti mnohým z nich nebylo vzneseno žádné obvinění, natož aby byli z nějakého zločinu usvědčeni. Donedávna neměli vězni na Guantánamu ani právo vybrat si vlastního advokáta, o jejich osudu nerozhodovala porota a neměli možnost se nikam odvolat. Většině je mezi dvaceti a třiceti lety. Jednomu bylo teprve třináct, když ho americké jednotky zajaly v Afghánistánu. Dalšímu bylo sotva patnáct. Vězni pocházejí z celkem čtyřiceti tří zemí. Většinou jsou to Arabové. Žádný není považován za válečného zajatce, na něhož by se vztahovala ochrana Ženevských konvencí.
Pentagon hrdě poukazuje na to, že v celách jsou na příklad turecké záchody, což označuje za důkaz našeho chápání jejich kulturních potřeb.


Při mnohahodinových výsleších se na zajatcích vystřídá procesí příslušníků CIA a někdy i MI6.
A právě průběh těchto výslechů vyvolal největší znepokojení organizací sdružujících ochránce lidských práv.
Vězni, kteří byli bez obvinění propuštěni, vypověděli, že byli při výsleších vystaveni fyzickým a psychickým útokům, jež spadají do kategorie mučení. To mučení je šokující především proto, jak zručně je prováděno, uvedl ředitel Amnesty International - Steve Ballinger.


Úřady a agentury podléhající americké vládě se systematicky věnují rozvoji metod útoku na lidskou psychiku, snaží se přijít na způsob, jak kontrolovat lidské chování, současně vyvinuly a otestovaly bakteriologické zbraně, které poskytly Saddámu Husajnovi v době, kdy se těšil přízni Washingtonu.
Mnoho vlivných zájmových skupin se domnívá, že je naprosto nezbytné dosud nezveřejněná fakta o tajných dějinách CIA a jejich programech, držet i nadále v tajnosti.

zdroj: Tajnosti a lži (Gordon Thomas)-2009

nášup:

Mé peklo v táboře Rentgen
Rosa Prince a Gary Jones
The Mirror UK
Pátek 12. března 2004-03-14
Britský zajatec, propuštěn z Guantanama, dnes říká světu celý jeho horor - a odhaluje jak byly do tábora přivedeny prostitutky k degradaci muslimských vezňů.
Džamal al-Harith, 37, který přijel domů před třemi dny po dvou letém uvěznění, je prvním ze zadržených, kdo odhalil US režim v táboře Rentgen na Kubě a táboře Delta.
Otec třech dětí z Manchestru vypověděl jak byl napaden pěstmi, nohami a obušky poté co odmítl záhadnou injekci.
Řekl, že vězni byli spoutáni až 15 hodin v kuse pouty na rukou a nohách s kovovými spoji, které řezaly do kůže.
Jejich 'cely byly drátěné klece s betonovou podlahou a otevřeny všem elementům - nedávající žádné soukromí nebo ochranu proti krysám, hadům a škorpiónům, kteří se volně pohybovali po americké základně.
Tvrdí, že bití za trest byly konány dozorci známými jako Extrémní Reakční Jednotka. Přihnali se v plné výzbroji srčíce na ně rány.
Vězni se potýkali s psychologickým mučením a hrami mysli jen aby se přiznali k činům, které nikdy neudělali. I drobné porušení pravidel vyvolalo krutý trest.
Lékařské zákroky byly řídké a brutální a amputace končetin byly více drastické než bylo nutné, tvrdí Džamal.
Jídelníček se špatnou vodou a jídlem až 10 let prošlým záruční lhůtou zanechal vězně podvyživené.
Ale Džamalovo nejotřesnější odhalení bylo využívání prostitutek k mučení nejvíce nábožensky založených vězňů.
Vězni, kteří nikdy předtím neviděli 'neodhalenou' ženu, byli nuceni se dívat jak se prostitutky dotýkaly jejich vlastních nahých těl.
Muži se vraceli rozrušeni. Jeden řekl, že jedna americká dívka rozmazala menstruační krev po jeho obličeji jako čin ponížení.
Džamal řekl: "Vím, že se něco takového stalo asi 10krát. Vždy se zdálo, že to byli ti velmi mladí nebo o nichž se vědělo, že jsou velmi nábožní, kteří byli odvedeni.
Žertoval jsem s jinými brity, 'Přiveďte nám je - my si je vezmeme'. Rozesmálo nás to. Ale američané zřejmě věděli, že my nebudeme šokováni pohledem na Západní ženy, a tak se ani nenamáhali.
"Pro tyto muže to byla velmi rorušující zkušenost. Odmítli hovořit o tom, co se stalo. Trvalo jim to asi tak 4 týdny, než to řekli příteli - a my to vykřičeli po celém bloku."
Džamal dodal: "Celá pointa Guantanama byla dostat tě psychologicky. Bití nebylo až tak špatné jako psychologické mučení - rány se zahojily po týdnu - ale to ostatní zůstalo s tebou.
Hovořil z utajeného místa poté co se opět shledal se svou rodinou. Návrhář internetových stránek, konvert do Islámu, odešel studovat muslimskou kulturu do Pakistánu v říjnu 2001, několik týdnu po 11. září.
Omylem zůstal v Afgánistánu - věříce, že byl odvezen do Turecka - a byl zatčen jako vyzvědač, možná díky jeho britskému pasu. Byl držen v Kandahar, Afganistánu a spadl do US rukou.
Džamal teď nese jizvy z Guantanama. Hrbí se při chůzi, jelikož pouta, která jej poutala byla moc krátká.
Jako trest byli vězni zavřeni tak těsně, že byli nuceni ležet v klubku po hodiny. Během dlouhých vyslechů byli přivázáni ke kovovému kruhu na podlaze.
Džamal řekl: "Někdy jsi byl připoután k podlaze s rukama a nohama svázanýma k sobě. Jeden můj kamarád mi řekl, že byl takto ponechán po 15ct hodin.
"Zábava znamenala míti odvázané nohy a chození nahoru a dolu na pruhu štěrku. V táboře Rentgen to bylo 5 minut, ale v Deltě kolem 15cti minut.
Džamal řekl, že oběti Extrémní Reakční Jednotky byly promedánovány před celami. "Byl to úděsný pohled a byl to častý pohled."
Řekl, že jedna jednotka nutila k jídlu k ukončení hladovky 70% z 600 vězňů. Hladovka začala poté, co dozorce záměrně kopl do kopie Koránu.
Rýže a fazole byly na denním jídelníčku a voda byla špinavá. Džamal dodal: "V táboře Rentgen byla žlutá a v Deltě černá - jako barva Coca-Coly.
"Měli jsme ji vedenou potrubím s kohoutkem v každé 'kleci', ale často ji zastavili jako trest."
"Zastavili nám vodu před modlitbami, abychom se nemohli umýt podle naší víry."
"Jídlo bylo také děsné, až 10 let prošlé zárukou. Otevřeli dvířka a šoupli ji skrze ně po sekcích."
"Měli jsme obilnou kaši a něco co nazývali 'jako-mléko', které bylo nechutné a 'jako-čaj' a kus ovoce. Ovoce bylo zmrazené a nabito chemikáliemi. Jablko mohlo vypadat červeně, ale bylo pokryto něčím voskově bílým a uvnitř bylo černé a hnědé."
"Klamali lidi odepíráním jim věcí - ty jsi asi jediný člověk na bloku, kdo nedostal žádný chleba. Pyšnil jsem se nežádáním je nikdy o nic. Neprosil jsem." Džamal řekl, že jim bylo řečeno, že nemají žádná práva. "Oni ve skutečnosti řekli - 'Nemáte tu žádná práva.' Po nějaké době jsme přestali žádat o lidská práva - chtěli jsme zvířecí. V táboře Rentgen byla má cela napravo od psí boudy vlčáka."
Měl dřevěný domek s klimatizací a zelenou trávu na cvičení. Řekl jsem dozorcům, 'Chci jeho práva' a oni odpověděli, 'Ten pes je členem US armády'.
"Byl jsi potrestán za cokoliv - za to, že máš šest balíčků soli na cele místo pěti, za pověšení mokrého ručníku na cele, i za to, když jsi neměl lžičku a věci uspořádány ve správném pořadí."
Nuceni použít kyblík jako záchod na očích jiných vězňů a dozorců bylo obzvláště trapné. Džamal řekl: "Nikdy jsem si na to nezvyknul - dali jsme kolem nás ručníky a oblečení.
"Ale Vojenská policie na věži nás viděla pokřikovali na sebe."
"Byla nám povolena sprcha jednou na začátku týdně a vůbec žádná na samotce."
"Toto bylo vemi těžké, protože se máme modlit čisti."
"Postupně počet sprch vzrostl na 3 týdně. Byly vždy studené."
"Před tím, než jsi byl odveden na to, čemu říkali 'rec a sprcha' jsi byl připoután dvěmi muži z vojenské policie, zatímco jsi byl stále v kleci."
"Někdy jsme viděli dozorce, jak si hrají s hlavou sprchy, aby voda stříkala kolem dokola na oblečení vězňů, když je musel vyvěsit k ochraně jeho soukromí."
Vězňům byly někdy dány "komfortní věci' - známé jako CI - jako šampón, ručníky, hadřík k umytí a trenýrky. CI byly odstraněny jako trest.
Džamal vzdorně odmítl 'zábavu' jako dívání se na Džames Bond filmy v místnosti vězni přezdívané Milující Chatrč."
Dodal: "Některým byly dány pizzy, zmrzliny a McDonaldy, ale mě to nenabídli. Asi věděli, že podlácení platilo jen pro některé.
Pro uběhnutí času si vězni spolu povídali, modlili se, četli Korán a zpívali islámské písně. V táboře Rentgen jim dali romantické novely stylu Mill a Bůn v arabštině, které odmítli číst.
U popisu lékařských zákroků Džamal řekl, že věděl o 11cti mužích, kteří měli jejich nohy amputovány a o dvou, kteří přišli o jejich prsty u nohou a na rukou. Bylo mu řečeno, že američané odstranili daleko více tkáně než bylo potřeba.
Dodal: "Muž v cele vedle mě měl omrzlé dva prsty na ruce a dva prsty na noze. A také palci, ale oni to nijak neošetřili po celý rok a potom už museli odseknout daleko více než bylo potřeba."
"Všichni muži, kteří ztratili končetiny si stěžovali, že sekali hodně vysoko a nestarali se záchranit co nejvíce."
Džamal dodal, že neměl v Guantanamu blízkého přítele, říkajíce: "Když jsem už potkal jiné brity, vzpomínali jsme na domov - obzvláště jídlo."
"Všichni jsme byli posedlí skotským horským chlebem - chtěli jsme ho strašně moc.
"Jeden z britů mi řekl, že byl dotázán proč je muslim, protože by se měl modlit ke královně."
Džamal, rozvedený s dcerami 3 a 8 let a synem 5 let, je přesvědčen, že jeho odmítnutí se oddat hrám mysli, mu dalo vůli to projít."
Řekl: "Někdy to bylo velmi, velmi obtížné, ale snažil jsem se myslet jen na přežití."
"Udržoval jsem si co nejvíce myšlenky na domov , protože jinak bych se zbláznil."
"Co jsem tam byl asi skoro rok, měl jsem sen. Hlas mi řekl, 'Budeš tu po dvě léta.'"
"V mém snu jsem řekl, 'Dva roky! To je sranda?' Ale když jsem se vzbudil, byl jsem klidnější, alespoň t o znamenalo, že se jednoho dne odsud dostanu."
"Byl jsem poslán do Guantanama 11. února 2002 a odešel jsem 9. března 2004, tak jsem tam byl trochu přes dva roky, tak jak mi ten hlas ve snu řekl."
Překlad do čestiny Imane. V. M.
Zdroj : http://muslimskelisty.cz/zp168.htm

Související:
Bushovi intelektuální katani
Paměti G.W.Bushe
100 dolarů za každou vteřinu, kterou Bush vydrží waterboarding

video:
shlédni:

My už vás naučíme mluvit

Dokument představuje historii vyšetřujících technik a nástup moderních mučících postupů, jež se stávají takřka běžným způsobem vyšetřovacích metod. Je to důrazné varování, že se společností není něco v pořádku.


Průvodce po Guantánamu
Vyšetřovací metody americké vlády, ne vždy ohleduplné zacházení se zajatci a nelehké životní podmínky ve věznicích, kde jsou vyslýchány osoby podezřelé z terorismu, odhaluje britský dokument z roku 2004. České znění.

Reel bad Arabs

Démonizace obyvatel Blízkého východu ve filmu.Stahni:

Mučení: špinavá práce

Investigativní novinář Andrew Gilligan se vydává po stopě speciální likvidační jednotky v podobě tajného amerického týmu únosců, který působí po celém světě, unáší lidi podezřelé ze spolupráce s teroristy a přemísťuje je do zemí, kde je čeká mučení za účelem získání informací - proces, který CIA nazývá mimořádným postupem. Místní mučitelé podezřelé vyslýchají a předávají informace Spojeným státům. Ministerstvo zahraničí USA zároveň tyto země odsuzuje za porušování lidských práv. České znění.Záhadné lety

Média nás bombardují vždy a všude. Díky nim o světě víme téměř vše. Nebo si to alespoň myslíme. A snadno nám pak uniká to, co se děje za našimi vlastními humny. V letech 2002 a 2003 tak v Polsku několikrát nepozorovaně přistává tajemné letadlo. Stranou pozornosti, na staré a opuštěné ranveji v odlehlé oblasti. Pod taktovkou americké CIA. A stranou nezůstávají ani další evropské státy. Západní vlády mlčí a ilegální lety podle všeho tolerují. Proč? Koho chtějí na svém území "ukrýt"? Indicie vedou do zajateckého tábora na Guantanámo na Kubě. Do věznice, která se stala svědkem brutálního mučení. České znění.Taxi na temnou stranu

Měl nové auto a těšil se, že si taxikařením vydělá na lepší život. Nakonec se dostal až k Američanům... Jenže jako vězeň podezřelý z terorismu. Prokazatelně nevinný Dilawar byl americkými vojáky mučen a zabit. Jak může dojít k tomu, že člověk, který jde bojovat za demokracii ve světě, začne používat krajní prostředky? Kdo nebo co ho k tomu přiměje? Na to hledá odpověď dnešní dokument z cyklu
Proč potřebujeme demokracii? České znění.Přízraky z Abu Graib

Americká filmařka Rory Kennedyová se odvážně pokusila zmapovat situaci kolem největšího skandálu americké armády v poslední době. Vydala se na cestu po historii vězení v iráckém Abú Ghrajbu, po příčinách a následcích hrůzného násilí, kterého se dopustili američtí vojáci na muslimských vězních. Začala sledovat sérii lží a diplomatických machinací snažících se tento čin zamaskovat. Dokumentaristka postupně odhaluje nejen skutečný příběh, ale popisuje i síť zákonů a dohod, které mučení vytvořily bezpečné zázemí. Ukazuje nejvyšší politické síly velmocí, jež stojí za zneužíváním a týráním.Cesta na Guantánamo
Příběh čtyř mladých muslimů, kteří se v září 2001 vydali z anglického městečka Tipton na výlet do Pákistánu, začíná nevinně. Devatenáctiletý Asif jede navštívit svou nevěstu a na připravovanou svatbu pozve kamarády Ruhela, Shafiqua a Monira. Setkají se v Karáčí, odkud jejich cesta vede do Afghánistánu. Tam jsou zatčeni spojeneckými silami. Jeden beze stopy zmizí a tři zbývající mladíci, které Američané považují za teroristy, spolupracující s Tálibánem, jsou vyslýcháni, ponižováni, mučeni a posléze deportováni do zajateckého tábora Guantánamo na Kubě. "Vždycky nám tvrdili, že v této věznici jsou umístěni nejnebezpečnější teroristi světa, ale tohle byli úplně obyčejní angličtí teenageři, kteří se ocitli v pasti neobyčejných událostí," říká režisér Winterbottom. "Nejjednodušší a nejefektivnější způsob jak vyprávět jejich příběh byl nechat je, aby ho vyprávěli oni sami."

film:
Odpočítávání

Je vůbec nutné a omluvitelné násilí (mučení), konané pro naše dobro (bezpečnost) ???

Stahni:Lidé - bděte!

muceni

Dost bylo kokotů

28. prosince 2010 v 19:50
Malé povídání o kokotech, nikoli však pro kokoty.

Ty spousty kokotů, které jsem znal,
Když léta plynula, mládí čas vzal -
Jak se mohlo cosi tak odporného,
Bez pozvání plést do štěstí mého?

Vypadá to jako kokot, chová se to jako kokot…Co to je?


Nikomu z nás se nechce věřit, že mohou existovat kokoti, které není možné napravit,
lidé, kteří ví, že jsou kokoti a jsou na to hrdí. Představte si, že jste se jednoho rána probudili a uvědomili si, že váš šéf je absolutní kokot. Kdybyste se jej vy, jeho nadřízení, rodina či přátelé snažili napravit - on už by zůstal kokot navždy. Jeho kokotismem by netrpěl on - dobře si totiž svoji situaci uvědomuje a umí s ní žít. Trpěli byste vy - a všichni, kteří s tím kokotem mají či budou mít cokoli společného.

Jak se pozná


Někteří zažijí rychlý start, když se narodí kokotským rodičům. Určité procento dětí z kokotských rodin časem pochopí, že měli z první ruky šanci poznat zoufalství a hrůzy oné strašlivé choroby. Tato je vždy produktem jednoho nebo několika traumat.

Proces zkokotování nastává, když rozežraný spratek s postupujícím věkem začne objevovat své kokotské vlohy.Kokotismus je choroba, která nahlodává nejzákladnější jádro lidské poctivosti a slušnosti. Prvními projevy jsou drobná, tichá a plouživá pokušení, pod jejichž vlivem se kokot začne domnívat, že na příklad poctivost, slušnost či soucit, jsou projevy lidské slabosti.
Nákaza kokotismu se rozvíjí nenápadnými a malichernými prohřešky. Občasná neškodná lež či drobonký podvůdek. Virus kokotismu se zpravidla brzy zmocní celé bytosti, pokud u jedince schází dostatek protikokotích protilátek, čímž je dostatek vnitřní síly a dostatečně silné svědomí.
Virus následně rychle napadá jeho hodnoty, charakter i chování a dokonale je rozloží.
Nemocný se začíná chovat agresivně, manipulativně, proradně, nepříjemně a nečestně.
Stává se kokotem.


Společnost místo aby na kokoty uvalila karanténu, je nezřídka obdivuje a odměňuje.
Stává se, že slušní lidé kokota volí do politických funkcí nebo naslouchají jeho kázáním v kostelích. To vše jen proto, že v povaze slušných lidí je reagovat spíše na potencionální slušnost v kokotovi, než na jeho kokotství. Například na politicích registrujeme raději jejich vize než jejich slizkost.

Kokoti vypadají úplně stejně jako všichni ostatní lidé. V případě kokotismu neexistují nepřehlédnutelné varovné příznaky. Obvykle netušíme, že je někdo kokot, dokud není příliš pozdě! Když kokota odhalíme, obvykle již napáchal spoustu špatností a přesunul se o dům dál.
Z kokotismu se v určitém okamžiku stává zhoubný návyk. Jeho podlost, krutost a vyčůranost se natolik rozšíří, že začne být pokládána za normální stav. V tomto stádiu již slušný člověk vyklízí pole a kokot triumfuje.


Místo aby se pomocí své inteligence učil ovládat vlastní reakce, propadá svému vrozenému hulvátství a sobectví a mimoděk se tak stává cílem, či spíše otrokem jiných kokotů.
Jakmile dojde na rozpoznání kokotů, musíme spoléhat jen sami na sebe.
Žádný nenosí na šatech vizitku ,,jsem kokot".
Typologie
Obyčejný

Chová hluboko ve svém nitru neporušené jádro lidské slušnosti a může být cíleným a trpělivým úsilím zachráněn.

Situační

Někteří mohou být docela slušnými lidmi, dokud si nesednou za volant.

Tyran


Jeho základním rysem je jeho neúnavné agresivní vystupování a typický nezájem o potřeby a zájmy těch, vůči kterým je uplatňováno. Záleží mu pouze na svých sobeckých zájmech.

Vševědoucí

Je arogantní až sprostý. Chová se zvlášť útočně, jakmile někdo zpochybní jeho nároky.
Cosi jej nutí, aby neustále dokazoval svoji převahu v každém oboru. Jeho taktikou je útok.
Útočí na vaše vzdělání, zkušenosti, minulost atd., a často se chová povýšeně.
Neuznává běžná pravidla a konvence.
Nesnažte se s ním soupeřit. Ignorujte jej.
Mezek

Musí mít vše pod kontrolou a nedá si pokoj, dokud se nestane absolutním diktátorem.
Je vstřícný a přátelský jen do chvíle, než dosáhne svého. Je nepřístupný jakékoli změně.
Účelově překrucuje slova, fakta i motivy. Nejhojněji je zastoupen ve státní byrokracii.
Naučte se mezka přesvědčit, že váš návrh je vlastně jeho osobní iniciativou.
Mezek pod vidinou prospěchu a díky své ješitnosti, udělá cokoli, jen aby se zviditelnil.
(Toto umění dokonale ovládají některé vdané ženy - přiučte se.)
Kňoural

Jde o malého ubrečeného spratka, kterému se nepodařilo vyrůst. Atakuje vaši lítost a pocit provinění. Pokud nedokážete vypnout své spouštěče lítosti a pocitů provinění, udělá si z vás onuci. Naučte se říci kňouralovi rozhodné ,,Ne".
Upír

Jeho ego je posedlé amokem. Vysaje vše a všechny kam přijde. Ve všem je nejlepší a rád určuje ostatním kritéria. Ke svému ukojení potřebuje stále víc a víc peněz, moci, slávy, uznání atd.
Udržujte si odstup. Nesoupeřte s ním a nesnažte se být v něčem lepšími.
Pokud jste donuceni s upírem soupeřit, buďte velmi pečlivý a každý svůj krok několikrát dobře zvažte a naplánujte.

Kazisvět

Je velmi žárlivý na úspěch druhých. Udělá cokoli, aby vám to pokazil.
Jediná obrana je zde neustálé chlácholení.
Hnidopich

Odborník na vyhledávání a nafukování maličkostí, a na vytváření problémů tam kde nejsou.
Je neustále podezíravý.
Pokuste se vyjádřit mu svoji spoluúčast a soustrast.
Pokud to nezabere - pošlete mu nekompromisní doprdelenku.
Slizoun

Ani za mák nemiluje pravdu a absolutně nerespektuje cizí schopnosti a zásluhy. S chutí pošpiní nevinného člověka. Při tomto počínání nezná zábrany.
Obrňte se proti jeho urážkám. Začněte určovat směr rozhovoru a nenechte si tuto pozici již vzít.
Až bude po všem, proveďte důkladnou tělesnou i duševní očistu.
Hnisavý

Pyskuje, pořvává, popichuje, podvádí a provokuje.
Rád se infiltruje do jakéhokoli protestního hnutí. Ke svému životu potřebuje problém, nikoli řešení. Pramálo mu záleží na ideálech, touží jen po akci. Miluje nenávist a k úplné spokojenosti mu postačuje, pokud se někde najde hrstka slušných lidí, kteří jeho rejdům propůjčí zdání věrohodnosti. Někteří fungují v rámci již zavedených institucí.
Nepřibližujte se k nim.
Oběť

Místo řešení svých problémů, se s nimi smiřuje. Povyšuje svůj ublíženecký pocit na cnost.
Honosí se statutem oběti, který jej v jeho očích opravňuje k vykořisťování a utlačování každého, kdo mu zkříží cestu.
V žádném případě na jeho sprostou hru nepřistupujte.

Zkažený

Miluje nevkus jenž je velmi oblíbený už proto, že dokáže šokovat. Díky masovosti je i lukrativním obchodem.
Systematicky se vyhýbejte nevkusu v TV, rozhlase a tisku. Učte se intenzivně vnímat dobrý vkus a v tomto duchu vést i potomstvo.
Parazit

Krade kdykoli má dojem, že mu to snadno projde. Bojí se však riskovat a tak své zlodějiny maskuje poctivou prací. Nejhojněji ve sféře obchodu a služeb.
Zvláštním a tím i nebezpečnějším poddruhem, je tzv. parazit se sociálním cítěním.
Ohání se hesly o rovnosti a požaduje nerovné zacházení.
Vtírá se do všech oblastí života společnosti, i do našich vzájemných vztahů.
Lidé pod jeho vlivem hloupnou a slepnou.
Nezbývá, než jejich hru prokouknout a zarazit.
Politicky korektní

Politická korektnost se jako plevel vtírá do stylu, jakým média prezentují zprávy a vedou rozhovory. Svobodné vyjadřování je z definice nekontrolované, tudíž potencionálně rasistické či sexistické. Ve jménu osobních svobod se dělají z lidí extrémisté, radikálové a podobně onálepkovaní. Nezapomeňte, že právě probíhá vymývání mozků vašim synům a dcerám.
U nás již k tomuto procesu došlo. Není však nezvratný.
S tímto intelektuálním barbarstvím se nesmíme smířit. Svoboda slova je příliš nebezpečná, než aby nám ji kokoti dovolili.
Nebo snad něco takového chcete?

Militant

Armádu považuje za svoji rodinu a bezmyšlenkovitě plní přání jiných kokotů.
Bez váhání likviduje každého, kdo nenosí stejnou uniformu. Lidský život má pro něho nulovou hodnotu, vyjma toho vlastního. Někteří jsou za své kokotství vyznamenáni či považováni za národní hrdiny. Často však jen in memoriam.
Zelený

Láká své stoupence prostřednictvím výhrůžek a pocitů viny.Straší nadcházejícím Armagedonem.
Proklíná každého, kdo jeho lžím nevěří. Jediné co dokáže, je parazitovat na naivních lidech s dobrými úmysly.Je abnormálně nafoukaný.
Ochrana životního prostředí je zlatým dolem pro posly špatných zpráv.
Nezbývá, než snížit hlasitost jejich ampliónů, abychom zaslechli hlas střízlivějších a rozumnějších ekologů.

Absolutní

Někteří kokoti najdou v podrazech a manipulování s ostatními lidmi takové zalíbení, že v sobě zadusí poslední plamínky obyčejné lidské slušnosti. Jestliže nezasáhne vůle Boží, lze očekávat, že zůstanou kokoty na věky.

Nebeský

Jediný kokot dokáže udržet 15 až 20 slušných lidí ve stavu neustálého zděšení a úzkosti.
Jakmile se jich nahromadí víc, propukne řetězová reakce. Škody jsou nevyčíslitelné.
Každý kokot vlastní nějaký zvláštní šestý smysl, jímž identifikují jiné spřízněné kokoty.
Navzájem si připravují scénu, na níž pak pořádají přehlídky svých ohavných způsobů, podrazáctví, parazitismu a sprosťáren.
Totální kokot


Jaký jiný jedinec může cíleně usilovat o fatální kokotinu, kdy neváhá užít všechny dostupné prostředky k záhubě vlastního druhu.
Desatero kokota
- Vítězit ve všem co činí
- Skrývat své skutečné záměry za relativní problémy
- Vytěsnit v sobě vzpomínku na časy, kdy snad náhodou vlastnil nějaké svědomí
- Nemůže-li někoho pokořit, alespoň mu zasviní trávník
- Kokot si zakládá na stylu a dojmu, nikoli na podstatě
- Je hrdý, když si vytváří nepřátele
- Kokot zásadně neplní své sliby
- Chamtivost nazývá sdílením (ty dáváš - já beru)
- Těší jej, že je kokot
- Umí s tím spokojeně žít

Spiknutí kokotů
Je vůbec šance je zastavit?


Aby toho nebylo málo, kokoti se proti nám spikli, ve snaze vytvořit totálně kokotskej svět.
Pro příklady není třeba chodit daleko. Stačí si některou neděli zapnout televizor, kdo jej ještě máte, a shlédnout některý z dílů pohádek Václava Moravce.
Hlavními strůjci jsou však diskrétní kokoti, kteří z pochopitelných důvodů nestojí o popularitu.
Jejich kokotské názory spousta lidí nevědomky přijala za své a díky této skutečnosti vznikl tzv. většinový názor.

Protože slušní lidé nedokáží uvěřit, že by kokoti byli schopni jednat tak křivě a nečestně, dopřávají jim skoro vždy všechny výhody na základě presumpce neviny.
Eskalace kokotismu nastala, když kokoti došli k poznání, že pokud budou spolupracovat, mohou napáchat více škody, než kdyby působili ve vzájemné izolaci - a nemýlili se.
Kokoti totiž zneužijí každou skulinku kterou jim ponecháme a obrátí ve svůj prospěch každou naši slabost. Proto musíme být zvlášť opatrní.


Nejsnazší cestou, je vyvolávat mezi nimi rozpory a sváry. Stejně jak to činí oni s námi, o čemž se každý může přesvědčit sám a vidět, jak úžasně spolehlivě tento prostý princip funguje.
Budeme-li mít dost štěstí, pak se ta ohromná masa zhroutí následkem sebedestrukce.
To nám umožní znovu se zhluboka svobodně nadechnout.
Jak se bránit

Nejprve si uvědomte, kdo je obětí kokota: Vy sami.


Největší chybou, které se v jednání s kokoty dopouštějí slušní lidé, je naše zoufalá touha uvěřit, že nás kokoti mají rádi a proto se nás nepokusí oklamat. Následkem toho jdeme kokotům znovu a znovu na ruku.

Proto si ze všeho nejdřív uvědomte, že máme-li co dočinění s kokoty, nesmíme se pochopitelně snížit na jejich úroveň. Současně však nesmíme dopustit, aby jim jejich kokotské triky procházely. Nikdy se nesnažte kokota napravit. Je totiž z jiného těsta a vy sami se pak stanete mrzutými a zmučenými nástroji jeho kokotismu. Nepřistupujte na jejich hru. Kokot vám s radostí vysvětlí pravidla, a jakmile se vám dostanou do krve, kokot tato pravidla změní - aniž by se vás obtěžoval upozornit. Někdy trvá léta, než si uvědomíte, co se stalo.
Nic si nevyčítejte. Kokoti si své chyby nikdy nepřipustí a z nezdarů vždy viní někoho jiného.
Buďto vás osobně nebo celou společnost.

Je proto vrcholně důležité, abychom si vždy, když máme co dočinění s kokotem, uchovali maximum základní lidské slušnosti, a abychom ji dokázali projevit navenek.
Jestliže vás kokot přeci jen vyvede z míry, snažte se vše obrátit v žert.


Podrazy, které na vás kokot vyzkouší, jestliže na něho nebudete hodní, budou velmi nebezpečné.
Bude-li kokot vašim sousedem, určitě najde způsob, jak vás udat za porušení nějakého předpisu.
Bude-li kokot vašim spolupracovníkem, určitě najde způsob, jak na vás svést zodpovědnost za jeho průšvihy.
Bude-li kokot vašim přítelem, určitě se mu podaří pošpinit vaši pověst u společných známých.
Bude-li kokot vašim manželem, zapomeňte na sex.
Bude-li se jako kokot chovat některá etnická skupina, nebude vám dovoleno hovořit o nich jako o kokotech, i kdyby z jejich chování bylo nad slunce jasnější, že kokoty jsou. To pro to, že jiní kokoti jim už připravili půdu a postarali se, aby o nich nebylo myslitelné hovořit jinak než jako o obětech vykořisťování.

Kokoti jsou nepřekonatelní co do věrohodnosti svého vzteku, šoku, zuřivosti nebo zloby, jen aby nás o minutu později dojali svým znepokojením, strachem a nevinnou bezmocí.
Slušní lidé by měli pochopit, že to vše je jen a pouze divadlo.
Divadlo bez finále, bez reprízy, bez přídavků.


Nezapomeňte, že s kokoty nemůžete bojovat tak, že se sami stanete kokotem.
Kokot má s kokotstvím vždy větší zkušenosti než vy a mohlo by se stát, že byste probudili latentního kokota ve vás. Pak byste se museli potýkat hned se dvěma kokoty najednou.


Nic nepřivede kokota k šílenství tak rychle, jako když je nucen držet se v mezích spravedlivé hry, jasných pravidel a cti. Nic nedokáže kokota lépe vykolejit, jako když jej mírnými slovy poníží slušný člověk. Když to na vás například bude zkoušet s autoritou, kterou nemá, zkuste mu jednoduše tuto skutečnost připomenout.
Svoji slušností je možné vítězit nad kokotismem.
I vy to můžete dokázat.


Ať se kokotismus vzal odkudkoli, stal se natolik nebezpečným fenoménem, že jej možno přirovnat k hrozbě nacismu v Německu 30. let.
Stojíme před jasnou volbou. Nastává válka za slušnost - válka s kokotismem.
Ještě je čas, rozhodný okamžik však právě nadchází.

Kéž nás Bůh chrání před všemi kokoty!


Video

Dost bylo kokotů
O některých druhých z nás.


http://spotter.tv/www/855413-dost-bylo-kokotu.htm#!anketa:
Kolik kokotů jste viděli za poslední týden?¨
A) 0
B) 0 - 3
C) 4 - 10
D) 10 a více

Jste ochotni vstoupit do třídně-právního sporu proti kolektivnímu kokotství světa?
¨
A) ANO

B) NE

C) NEVÍM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hudební video

Ten dělá to a ten zas tohle
Legenda: Na vysvětlenou pro všechny, kdož přehlédli úvodní větičku.

Slovíčko kokot, vyskytující se v tomto článku, znamená diagnózu duševní poruchy, ve smyslu pokřiveného smýšlení jednotlivců i skupin.

Zdroj:

Trilogie -
Dost bylo kokotů
Kokoti jsou věční
Spiknutí kokotů
(MUDr Xavier Crement)
Vydalo: VOTOBIA 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Věnováno všem obětem kokotů
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Reklama